Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta stała


1

Abramek Bogusław red. - Muzeum Ziemi Wieluńskiej 1964-2004. Wieluń (2004), Muzeum Ziemi Wieluńskiej, s.171, 25cm, opr.tw. 45zł

2

Adamska B., Rydzek E. - Las Aniołowski. Przewodnik po przyrodniczej ścieżce edukacyjnej. Cz.2009, UM, s.96(dużo fot. kolor.), 22cm, opr.brosz. 20zł

3

„Almanach Częstochowy”. Rocznik, (n.700 egz.). Cz., Tow. Przyjaciół Częstochowy, od R.1988 (s.79) do R.2020 (s.217), 23cm, opr.brosz. 25zł/egz.
DOSTĘPNE roczniki: 1988-1994, 1996, 1998-2000, 2002, 2004-2020.

4

Anatol Girs, Bolesław Barcz, artyści książki. Katalog wystawy. Opr. Andrzej Kłossowski, Teresa Odrowąż-Pieniążek. W.1989, Bibl. Narodowa, s.63, 24cm, opr.brosz. 10zł

5

Antoniewicz Marceli - Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. W.2011, Wyd. DiG, s.423, 25cm, opr.tw. 60zł

6

Antoniewicz M., Zbudniewek Janusz red. - Książę Władysław Opolczyk Fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze (n.500 egz). W.2007, Wyd. DiG, s.382, 21cm, opr.tw. 40zł

7

Architektura i sztuka sakralna na Górnym Śląsku IV. XIII Tarnogórska Sesja Naukowa („Zeszyty Tar-nogórskie” nr 45). Red. Marek Wroński. Miasteczko Śl. 2002, Inst. Tarnogórski, s.134+16k.il., 30cm, opr. brosz. 25zł

8

Architektura i sztuka sakralna na Górnym Śląsku V. XVI Tarnogórska Sesja Naukowa („Zeszyty Tarnogórskie” nr 51). Red. Marek Wroński. Miasteczko Śl. 2004, Inst. Tarnogórski, s.91, 30cm, opr.brosz. 20zł

9

Archivum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Red. Stanisław Świdziński. 24cm, opr.brosz.
 • Fontes I. Constitutio Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae iuxta textum ante annum 1643 conscriptum. Historia, Textus, Sententia (tekst w j. łacińskim). Augustae Trevirorum 1973, Ex Typographia ad S. Paulinum, s.208, c.30zł/egz.
 • Fontes II. Constitutiones Pro Monasteriis S. Pauli P. Eremitae in Poloniae consistentibus (anno Domini MDCXXXVI) (tekst w j. łacińskim i niemieckim). Coesfeld 2006, Verlag Barmherziger Bund, s.152,
 • Band V. Dokumenta artis Paulinorum. Liber IV (tekst w j. łacińskim i niemieckim). Coesfeld 2006, Verlag Barmherziger Bund, s.339.

10

Bajor Agnieszka, Żmigrodzki Zbigniew - Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926-1939. Cz.2002, Wyd. Akademii Polonijnej „Educator”, s.176, 25cm, opr. brosz. 20zł

11

Banaś Paweł - Oswajanie Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk na pocztówkach pierwszej powojennej dekady. W.2009, „Korporacja Polonia”, s.203(dużo repr.), 24cm, opr.brosz. 75zł

12

Banaś Paweł red. - Aksjosemiotyka karty pocztowej II. Wr.2004, Wyd.UWr., s.247, 24cm,opr.brosz. 60zł

13

Bartnik Józef Maria ks. dr, Storożyńska Ewa J.P. - Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski (na s.302-307 opis wyzwolenia Cz-wy 1945).W. 2011,Wyd. SS.Loretanek, s.359, 24cm, opr.tw. 50zł

14

Baryła Tomasz- Historie lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (n.300 egz.). Kr.2019, Druk. Cyfrowa Delta, 21cm, opr.brosz. 25zł/tom
 • T.IV. Antolka (gmina Niegowa) w dokumentach archiwalnych i wspomnieniach. s.279+1k.mapa,
 • T.V. Hucisko (gmina Włodowice) we wspomnieniach braci Lenartowiczów (Tadeusza i Mariana). s.195.

15

Bazewicz J.M. - Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł (reprint wyd. z 1907 r.). W.2016, Grafika, 85k.map+117s., 31cm, opr.tw. 90zł

16

Biegański Władysław - Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej (reprint wyd. z 1899 r., n.333 egz.). Opole. 2013, Wyd. MS, s.91, 21cm, opr.tw. 20zł

17

Biegański Władysław (red.) - Przewodnik po Częstochowie i okolicy. Z 40-ma ilustracyami, planem M. Częstochowy i mapą okolic (reprint wyd. z 1909, nakł. Pol. Tow. Krajoznawczego). Opole 2009, Wyd. MS, s.175, 21cm, opr.tw. 35zł

18

Bielecki Jerzy, Piotrowicz Zbigniew - Skałki Lądeckie. Przewodnik wspinaczkowy. Konradów, Lądek Zdrój 1996, nakł. Autorów, s.84(rys. tras wspinaczkowych), 21cm, opr.brosz. 10zł

19

Biernacki Zbigniew St. - 30cm, opr.tw.+obw.
 1. Jasna Góra na dawnej pocztówce (album). Opole 2000, Wyd. MS, s.127 c.70zł
 2. Region częstochowski jako województwo na dawnej pocztówce (fotografii, drukach, dokumentach, mapach) (album w j. polskim i angielskim). Cz.2018, nakł. Autora, s.207+1k.złoż.mapa c.75zł

20

Bieszk Janusz - Chrześcijańscy królowie Lechii. W. Bellona, 21cm, opr.brosz. 35zł/egz.
 1. Polska starożytna. 2015, s.289,
 2. Polska średniowieczna. 2016, s.283.

21

Borek Władysław ks. - Kronika - Parafia Niegowa w przeszłości w r. 1936. 2018, Wyd. K. Kozak-Baryła K4Media, s.156, 21cm, opr.brosz. c.25zł

22

Borysiewicz Piotr Paweł - Skalmierzyce na starych widokówkach (album repr. kolor.). W.2001, „Kosztbud”, s.152, 16x24cm, opr.brosz. 20zł

23

Brodowicz Lilia, Hadaś M. - Szkice monograficzne z dziejów miejscowości. Wrzosowa 2007, Druk „Abrys”, s.104, 30cm, opr.brosz. c.20zł

24

Brydż (temat) - W., Polski Zw. Brydża Sportowego, 20cm, opr.brosz. 10 zł/egz.
 1. Martens Krzysztof - Szkoła wistu. 1988, s.135,
 2. Matula Grzegorz- Acol (dot. systemu licytacji w brydżu). 1991, s.346.

25

Brzechwa Jan - Brzechwa dzieciom Jan Marcin Szancer (wiersze, reprint wyd. z 1953) P.(2018?), Wyd.G&P, s.128(dużo il.kolor.), 29cm, opr.tw. c.35zł

1 2 3 4 5 6 Następna strona
7 8 9 10 11 12