Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Nowości z antykwarskich półek po raz wtóry

Nowości z antykwarskich półek po raz wtóry

Oferta 4/19

1

Bartkowiak Zbigniew- Pieniądz zastępczy magistratu miasta Poznania w latach 1916-1923 (nakł. 500 egz.). P.1988, Pol. Tow. Archeol. i Numizm., s. 72, 21 cm, opr.brosz.(III) 15zł

2

Baryła Tomasz- Antolka (gmina Niegowa) w dokumentach archiwalnych i wspomnieniach (z serii: Historie lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, t.IV). Kr.2019, Druk. Cyfrowa Delta, s.279+1 k.złoż. mapa, 21cm, opr.brosz.(IV) 25zł

3

Cieślak Marek, Koeber Wojciech- Pół wieku na czarno. Prawda żużlem pisana (wspomnienia trenera kadry narodowej wywodzącego się z „Włókniarza”). Kr.2016, Wyd. SQN, s.348+4k.fot.kolor., 21cm, opr. brosz.(II) 40zł

4

Doktor Grażyna, Podhorski Kazimierz, Staliś Teresa opr.- Deportacje i przemieszczenie ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-45. Przegląd piśmiennictwa. W.1989, PWN, s.301, 20cm, opr.brosz.(II) 10zł

5

Dołęga-Mostowicz Tadeusz- Znachor (zawiera fotosy z filmu). W.1988, WAiF (Opowieści filmowe), s.332, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

6

Golonka Jan o.dr red.- Tajemnice bazyliki jasnogórskiej. Studium dziejów. Cz.2013, Paulianum, s. 293(dużo fot.także kolor.), 24cm,opr.brosz.(II) 35zł

7

Haładyj Tomasz- 65-lecie MPK w Częstochowie. Historia komunikacji miejskiej. Rybnik 2015, Eurosprinter, s.151(dużo fot.), 30cm, opr.tw.(II) 80zł

8

Harańczyk Marek Franciszek o.- Witraż we współczesnej architekturze sakralnej (dot. także zakładów witrażowych w Krakowie oraz witraży w Doylestown). Cz.2008, Paulianum, s.183(dużo kolor. repr., bibliografia), 25cm, opr.tw.(II) 25zł

9

Herba Barbara- Gmina Konopiska. Historyczny szlak edukacyjny. Konopiska 2018, „Regina Poloniae”, s.167(dużo fot.), 24cm, opr.brosz.(III) 30zł

10

Kapsa Jarosław- Częstochowa inne opowieści. Cz.2008, Cz. Stow. Regionalne, s.191(dużo fot.), 21 cm, opr.brosz.(II) 20zł

11

Kobus Andrzej- Miasto Krzepice w dokumentach bezpieki. Historie tajne, kontrowersyjne i ciekawe (dot.m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego). Piotrków Tryb. 2015, UJK Filia w Piotrkowie Tr., s.225 (zawiera faks.dokument.),25cm,opr.brosz.(III) 45zł

12

Korzeniowski Józef- Pojedynek. W.1926, Bibl. Domu Polskiego, s.118, 17cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana)(II) 20zł

13

Książki (temat)- opr.brosz.
 1. Domaszewska Helena- Drzeworyty i miedzioryty XV wieku. Katalog zbiorów (tekst w j. polskim i angielskim). W.1993, Muzeum Nar., s.87, 23cm c.20zł
 2. Pieniążek Teresa opr.- Książki szlachetny kształt. Wystawa prac Andrzeja Heidricha. Czerwiec-lipiec 1981 (katalog, nakł. 400 egz.). Wr.1981, Muzeum Narodowe, s.nlb.40, 25cm c.10zł
 3. Widacka Hanna- Marstaller. Nadworny sztycharz Stanisława Augusta. W.1996, Bibl. Narodowa, s.86 (dużo repr.), 20cm c.15zł
 4. Żmigrodzki Zbigniew- Bibliografia. Metodyka i organizacja. W.2000, Wyd. SBP, s.351, 21cm c.60zł

14

Kucharski Leon, Patrzyk Franciszek, Sobalski Franciszek- Z dziejów rzemiosła Częstochowy. Cz. 1966, Kom. Obchodu 750-lecia Cz-wy przy Cechach Rzemieślniczych, s.90, 24cm, opr.brosz.(II) 15zł

15

Kuffel Józef opr.- „Potop szwedzki” i ojciec Kordecki w ikonografii. W 350 rocznicę bohaterskiej obrony Jasnej Góry (album). Cz.2005, Paulianum, s.47, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

16

Madajczyk Czesław- Dramat katyński. W.1989, KiW, s.188+8k.fot., 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

17

Mazik Jerzy Błażej- O częstochowskich pocztach lat minionych opowieści. Cz.2013, nakł. Autora, s. 188, s.22, opr.brosz.(II) 35zł

18

Mitura Wacław- Za drutami Stutthofu. Wspomnienia więźnia obozu. Bydgoszcz 1985, „Pomorze”, s.178+8k.fot., 21cm, opr.brosz.+obw.(II) 15zł

19

Parma Christian (zdjęcia), Płatek Józef Stanisław OSPPE (tekst)- Kościoły i domy Paulinów w Polsce na początku XXI wieku (album fot. kolor.). Cz.2009, Paulianum, s.287, 34cm, opr.tw.+obw.(II) 25zł

20

Pietrzykowski Jan- Jasna Góra w okresie dwóch wojen światowych. W.1987, ODISS, s.223+8k.fot., 17cm, opr.brosz.(II) 20zł

21

Prodöhl Günter- Pitawal przestępstw niezwykłych. Przetł. Henryk Paweł Anders. P.1985, Wyd. Pozn., s.241, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

22

Rogozińska Monika (himalaistka)- Polowanie na Matkę (dot. peregrynacji Kopii Obrazu MB Częstochowskiej i jej uwolnienia w 1972 r.). Cz.2018, Paulianum, s.338(dużo fot. także kolor.), 25cm, opr.tw.+obw.(II) 40zł

23

Rosenbaum Sebastian- Górniki (Friedrichswille). Miejscowość i mieszkańcy. Tarnowskie Góry 2003, Drukpol, s.2019+2k.fot., 21cm, opr.brosz.(II) 40zł

24

Rybka Eugeniusz- Astronomia ogólna. W.1978, PWN, s.617, 25cm, opr.tw.(II) 15zł

25

Sachanbiński Michał red.- Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. W.1984, Wyd. Geolog., s.236+8k.il.kolor.,20cm,opr.brosz.(II) 15zł

26

Sitkowski Roman- Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy. Dziedzictwo historyczne i kulturowe na przestrzeni wieków. T.I-II. Cz.2018, Muzeum Częstochowskie, łącznie s.621 (dużo fot.), 25cm, opr. brosz.(II) 60zł/kpl.

27

Stevenson Robert Louis- Katriona. Przeł. Jan Meysztowicz. W.1975, Iskry (Klasyka Młodych), s. 377, 21cm, opr.tw.(II) 5zł

28

Suma Tomasz- Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871. Słownik biograficzny. W.2005, Wyd. DiG, s.384, 25cm, opr.tw.(II) 55zł

29

Sykucka Danuta wybr.- Księga parodii (antologia). Wstęp St. Zieliński, il. Zofia Panasiuk. W.1986, WAiF, s.235, 24cm, opr.tw.(III) 5zł

30

Szczerkowska Teresa- Działoszyn i okolice (monografia). Działoszyn 2008, UMiG, s.207+20k.fot., 22cm, opr.tw.(II) 30zł

31

Tołstoj Aleksy- Złoty kluczyk czyli niezwykłe przygody pajacyka Buratino. Przekł. Julian Tuwim, il. Aleksander Kokoszkin. Moskwa 1988, „Raduga”, s. 172(il. kolor.), 27cm, opr.tw.(II) 10zł

32

Tomziński Jerzy o., Kunz Konstancjusz o.- Dzieje Jasnej Góry i Cudownego Obrazu. Przewodnik po Sanktuarium. Cz.2015, Paulianum, s.212(dużo fot. kolor.), 23cm, opr.brosz.(II) 15zł

33

Turska Irena- Taniec w Polsce (1945-1960) (album fot.). W.1962, Wyd. Art.-Graf., s.218, 29cm, opr.tw.(II) 10zł

34

Witkiewicz Stanisław- opr.intr.tw.
 1. Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr. Wyd. 2 powiększone, bez il. I. Po latach. II. Tatry w śniegu. III. Na przełęczy. L.1906, nakł. Tow. Wydawniczego, s.294, 19cm(II) c.60zł
 2. Na przełęczy. W.(1920), „Bibl. Polska”, s.281, 17 cm(II) c.20zł

35

Wlaźlak Władysław ks.- Dzieje parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Borownie (1394-2018). Rzeszów 2018, Druk. Bikstudio K.M. Szwaczka, s.319, 23cm, opr.brosz.(III) 60zł

36

Wójcicki Andrzej- Miejsca pamięci w gminie Kłobuck. Kłobuck 2014, Tow. Przyjaciół Kłobucka, s.73(także fot.), 21cm, opr.brosz.(II) 20zł

37

Zbudniewek Janusz OP- Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej. (Cz.).1991, Wyd. OO. Paulinów, s.314, 24cm, opr.brosz. (II) 50złOferta 5/19

1

Baron Arkadiusz- Max Pinkus (1857-1934). Śląski przemysłowiec i mecenas kultury. Opole 2008, Wyd. MS, s.192, 24cm, opr.tw. (II) 45zł

2

Bojko Jakub- Flis do trzeciego króla (Wspomnienia 1877), z dod. spec. Słownik flisacki. Kielce (2017), Druk. Panzet, s.79, 21cm, opr.brosz. (V) 30zł

3

Brzózka Andrzej, Sękiewicz Andrzej, Wójcicki Andrzej- Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic (zawiera także słownik biograficzny księży prepozytów i proboszczów parafii). Kłobuck 2017, Parafia św. Marcina, s.640 (dużo fot., także kolor.), 25 cm, opr.tw. (II) 70zł

4

Czekaj Tadeusz- Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego (dot. wyborów do Reichstagu 1903 r.). K. 1986, ŚIN, s.122+4k.il., 17cm, opr.brosz. (II) 10zł

5

Daniel Jerzy, Osiecki Jerzy- Legenda 1914 (dot. I Kompanii Kadrowej). Kielce 1989, RSW„PKR”, s. 63, 24cm, opr.brosz. 15zł

6

Diewitajew Michał- Ucieczka z wyspy Uznam (wspomnienia jeńca sowieckiego, pilota, Bohatera Zw. Radzieckiego). W.1982, Wyd. MON, s.256, 20 cm, opr.brosz. (II) 10zł

7

Dobrzycki Jerzy- Kraków. Krajobraz i architektura. Fot. E.Kupiecki. W.1966, Arkady, s.283 w tym il.184, 22cm, opr.tw. 10zł

8

Głombiowski K., Świderski B., Więckowska H.- Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wr.1976, Oss, s.337, 25cm, opr.tw.+obw. 10zł

9

Gmitruk Janusz- Ludowy Związek Kobiet. W.2017, Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, s.105(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. (II) 20zł

10

Jasienica Paweł- W.1986, PIW, 21cm, opr.tw.
 1. Polska Piastów. Polska Jagiellonów, s.477,
 2. Rzeczpospolita Obojga Narodów, s.644 (posiadamy także wyd. z 1989 w 3 wol. w opr.tw.) 35zł/tytuł

11

Jędraszko Czesław- Łacina na co dzień (słownik powiedzeń). W.1970, NK, s.245, 20cm, opr.tw.+obw. (posiadamy także wyd. z 1983, opr.brosz.) 15zł/egz.

12

Kagan Ju.- Western European cameos in the Hermitage Collection (katalog kamei w j. angielskim i rosyjskim). Leningrad 1973, Aurora Art Publishers, s.95+103(fot. kolor.), 18cm, opr.tw. (II) 5zł

13

Kobus Andrzej-
 1. Miasto Krzepice w dokumentach bezpieki. Historie tajne, kontrowersyjne i ciekawe (dot. m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego). Piotrków Tryb. 2015, UJK Filia w Piotrkowie Tr., s.225 (zawiera faks. dokument.), 25cm, opr.brosz.(III) 45zł
 2. My i oni. Opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej lat 80 XX wieku. Kontakty, współpraca, podobieństwa (dot. Czech, NRD, ZSRR, Węgier, Rumunii) (nakł. 100 egz.). Łódź 2012, Wyd. UŁ, s.371, 25cm, opr.brosz. 60zł

14

Konopka Maria- Jan III Sobieski na Śląsku w drodze pod Wiedeń. K.1983, ŚIN, s.78, 17cm, opr. brosz. (II) 10zł

15

Kopiec Bernard- Ruda Śl., nakł. Autora, 25cm, opr.brosz. 20zł/egz.
 1. Karpackie schroniska turystyczne w Polsce. Beskidy, Gorce, Pieniny, Tatry (leksykon). 2016, s.264 (dużo fot.) (II),
 2. Ruda Śląska. Zarys dziejów, cz. II. Nowy Bytom, Bielszowice. 2007, s.139+10k.fot. (II),
 3. Ruda Śląska. Zarys dziejów, cz. III. Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. 2009, s.268+16k.fot. (II)

16

Krasicki Ignacy- Satyry. Wstęp Jan Kott, il. Jan Marcin Szancer. W.1952, KiW, s.92+10k.il.kolor. naklejonych, 34cm, opr.tw. (II) 20zł

17

Krupa Stanisław- X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej. W.1989, Omnipress, s.102, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

18

Kuchowicz Zbigniew- Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku (dot. m.in. Anny Wazówny, Agnieszki Machówny, Elżbiety Drużbackiej). Łódź 1989, Tow. Krzewienia Kult. Świeckiej, s.157, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

19

Kurski Jarosław- Jan Nowak-Jeziorański. Emisariusz wolności. Wstęp Władysław Bartoszewski. W. 2005, Świat Książki (Autorytety), s.348+16k.fot., 21 cm, opr.tw. (II) 10zł

20

Lewandowska Cecylia- Wielkie prace małej pszczoły. Il.kolor. Mateusz Gawryś. W.1968, NK, s. 46, 25cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1959 w opr.brosz.) 10zł/egz.

21

Łojek Jerzy- Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych. W.1990, PAX, s.201, 20cm, opr.brosz. (II) 20zł

22

Majka Julian- Baśnie i legendy górników wielickich. Kr.1984, KAW, s.79, 21cm, opr.brosz. 5zł

23

Makarczyk Janusz- Przez morza i dżungle. Powieść dla dorastającej młodzieży. Il. Marian Wyrożemski. K.1968, „Śląsk”, s.191, 21cm, opr.brosz. (posiadamy także wyd. z 1970 i 1974 r.) (IV) 5zł/egz.

24

Nizińska Anna- ABC florystyki. W.2019, Hortpress, s.760(dużo fot.kolor.), 25cm,opr.tw.(II) 130zł

25

Nożyńska-Demaniuk Agnieszka- Ilustrowany słownik ortograficzny (dla uczniów szkół podstawowych). Il. kolor. Adam Święcicki. P.2010, Wyd. IBIS, s.174, 25cm, opr.tw. 10zł

26

Pagaczewski Stanisław- Misja profesora Gąbki. Opowieść o nocnej wyprawie. Il. Alfred Ledwig. Kr. 1985, WL, s.220, 20cm, opr.brosz. (IV) 5zł

27

Rabski Władysław- Teatr po wojnie. Premjery warszawskie 1918-1924. W.(1926), Bibl. Dzieł Wy-borowych, s.238, 18cm, opr.oryg.tw. (II) 10zł

28

Ragozin Iwan- Kombat Chochriakow. Dokumentalnaja powiest (na s.przedtyt. jego portr., tekst w j. rosyjskim). Czeliabinsk 2000, Czeliabinskij Dom pieczati, s.159+8k.fot., 21cm, opr.tw. (IV) 20zł

29

Rej Mikołaj- Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych. Opr. A. Jelicz, il. Maja Berezowska. W.1953, PIW, s.160, 30cm,opr.tw.(II) 15zł

30

Romański Marek, Gryl Leszek red.- Parafia św. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Album historyczny (album fot., faks.). Olsztyn 2019, Druk. „Regina Poloniae”, s.192, 30cm, opr.tw. 30zł

31

Sas Zubrzycki Jan prof. dr- Cieślictwo polskie. Uzupełnienie Polskiego budownictwa drewnianego z rys.I-II (współoprawne, reprint z wyd. Lwów, 1930). W.2010, Graf_ika, łącznie s.212, 32cm, opr. tw. (II) c.100zł

32

Segal Erich- Love story czyli o miłości (na podstawie filmu). Przeł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska. W.1989, Iskry, s.79, 21cm, opr.brosz. (II) 5zł

33

Słomczyńska Otylia- Książki z kraju J. Lompy, K. Damrota, J. Ligonia. Opole 1990, IŚ, s.199, 26cm, opr.brosz. (II) 10zł

34

Szwed Ryszard opr.- Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939. Wybór materiałów źródłowych (nakł. 500 egz.). Cz.2000, WSP, s.832, 25cm, opr.tw. 20zł

35

Umiński Władysław- Flibusterowie (dot. interwencji USA na Kubie w XIX w., na s.przedtyt. portr. autora). Il. M. Kościelniak. W.1953, NK, s.350, 21 cm, opr.tw. (II) 10zł

36

Verne Juliusz- Gwiazda południa. Tłum. A. Iwaszkiewiczowa. W.1957, NK, s.207, 22cm, opr.tw. (II) 10zł

37

Lech Wałęsa (zbiór artykułów). Wstęp Bronisław Geremek. Gdańsk 1990, Wyd. Morskie, s.359+3k. fot., 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

38

Wałęsa Lech- Moja III RP. W.2007, Świat Książki, s.190+20k.fot., 21cm, opr.tw. (II) 10zł

39

Wdowińscy Jacqueline i Zdzisław- Tropem bobra (album fot.). W.1981, PWRiL, s.20+158(fot.), 22cm, opr.tw. (II) 15zł

40

Winiarek Roman- ...I oddał kilka strzałów do krzyża (żołnierz sow. w czerwcu 1945 r. w Kościelcu k. Częstochowy). Cz.1997, nakł. Autora, s.16(w tym fot., mapa), 21cm, opr.brosz. 10zł

41

Wójcik Krzysztof- Wychowawcy patriotów. Monografia harcerska Ziemi Kłomnickiej w 90 rocznicę powstania pierwszej drużyny. (Kłomnice) 2014, Fund. im. Reszków, s.115+4k.il.kolor., 24cm, opr. brosz. 30zł

42

Wróżenie z kart (temat)- opr.brosz. 25zł/egz.
 1. Humboldt Teresa- Wróżenie z kart. W.1990, 4&F, s.127, 17cm,
 2. Juzma opr.- Jak wróżyć z kart. Samouczek (ksero całości z wyd. W.1933, Dom Książki Polskiej). B.m.r.w, b.wyd. (II obieg?), s.94, 21cm.

43

Wyględowski Mieczysław-
 1. Ocalić od zapomnienia. Jubileusz 100-lecia szpitala chirurgicznego im. dr Ludwika Rydrygiera w Częstochowie 1913-2013. Cz.2019, nakł. Autora, s. 131, 24cm, opr.brosz. 40zł
 2. Ochrona zdrowia w latach 90-tych XX wieku (dot. Częstochowy). Przedm. J. Woy-Wojciechowski. Cz. 2000, druk Udziałowiec, s.94, 24cm, opr.tw. 30zł

44

Zaborski Zygmunt ks. opr.- Metryka Altarii Danielowskiej w Lelowie (kopiarz z XVII w.). 1993, Universitas, s.108+4k.il., 24cm, opr.brosz. (II) c.10złOferta 1/20

1

Dymek Przemysław- P., Geoperitus, opr.brosz.
 1. 22. Dywizja Piechoty Górskiej (2. Dywizja Górska) 1921-1939 r. T.I-II. 2019, s.t.I- 329, t.II- 258(obsada personalna, biogramy, mapy, fot., ubiór, insygnia), 24 cm c.140zł
 2. Zarys historii oddziałów żandarmerii i taborów Okręgów Korpusów VII i VIII w latach 1919-1939 (Poznań, Inowrocław). 2018, s.100, 21cm (II) c.25zł

2

Frania Arkadiusz- Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej Częstochowy (od połowy lat 80-tych). Cz.2019, Tow. Galeria Literacka, s. 176, 21cm, opr.brosz. (II) 20zł

3

Grońska Maria- Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów (zawiera 30 s. sygnatur autorów i ok.70 repr. ekslibrisów). W.1992, Bibl. Narodowa, s. 190, 20x21cm, opr.brosz. c.20zł

4

Guimarães Bernardo- Niewolnica Isaura. Przeł. Dorota Walasek-Elbanowska. W.1985, PIW (KIK), s.149, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

5

Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku. Kórnik 1988, Bibl. Kórnicka PAN, Oss., s.XVI+ 1168, 17cm, opr.intr.tw. (posiadamy także tożsame wyd. opr. w 3 tomach) 95zł

6

Kaczyńska Małgorzata- Wojna na falach eteru. Ze wspomnień Wacława Musiała - łącznościowca Generała Maczka (n.300 egz.). Cz.2018, nakł. Autora, s. 496(dużo fot.), 24cm, opr.brosz. (VIII) 80zł

7

Kapsa Jarosław- Jej opowieści. Rzecz o równouprawnieniu kobiet (dot. początków emancypacji kobiet w Polsce). Cz.2018, Tow. Galeria Literacka, s.295, 24 cm, opr.brosz. (II) 25zł

8

Katyń, Smoleńsk, Kozielsk. Mapa. Miejsce ludobójstwa inteligencji polskiej - jeńców obozu w Kozielsku IV-V 1940. Skala 1:100 000. W.2007, πTR Kartografia, 68x90cm złoż. (II) 10zł

9

Laberschek Jacek- Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa. Kr.2014, „Societas Vistulana”, s. 245, 24cm, opr.brosz. (II) 60zł

10

Lis Cezary Jan- K.(2018), Druk.
 1. Likwidatorzy zdrajców. Z wyroków Polski Podziemnej (dot. m.in.oddziału AK 993/W, NSZ, zawiera 870 nazwisk zdrajców i konfidentów). s.335, 24cm, opr.brosz. (II) c.50zł
 2. Świat, który odszedł. Gospodarze ziemi częstochowsko-radomszczańskiej. Rody, rodziny, księża, obywatele, pałace, dwory, parafie, majątki. s.149, 17x24 cm, opr.brosz. (II) c.40zł

11

Łubińska Ida Jadwiga- Z tęczowego kuferka. Cz. 2019, Tow. Galeria Literacka, s.127(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

12

Mapa Powstania Warszawskiego 1 VIII-2 X 1944. Skala 1:16 000. W.2019, πTR Kartografia, 50x70cm złoż. (II) 10zł

13

Nyczanka Monika- W Tatry zimą. Mały przewodnik i informator (12 ośrodków narciarskich w Polsce i na Słowacji, 12 tras wycieczkowych, mapy, plany miejscowości) Panoramy J. Nyka. Latchorzew 2000, Wyd. Trawers, s.88, 20cm, opr.brosz. (III) 10zł

14

Onyszkiewicz Janusz- Ze szczytów do NATO. Z Ministrem Obrony Narodowej rozmawiają Witold Bereś i Krzysztof Burnetko. W.1999, Bellona, s.256+ 12k.fot., 24cm, opr.brosz. (II) 30zł

15

Orman Krzysztof, Orman Piotr- Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych. Kr.2015, Libron, s.779, 25cm, opr.tw. 65zł

16

Ostrowska (z Morstinów) Helena hr.- Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane. Wydał Andrzej J. Zakrzewski. W.2009, Wyd. DiG, s.1016, 17cm, opr.tw. (III) 60zł

17

Pamiątka z Częstochowy. Katalog wystawy V-X 1992 r. Lublin 1992, Muzeum Wsi Lubelskiej, s.32 (dużo repr. także kolor.), 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

18

Polska 1939. Mapa samochodowa, stan dróg na 1939/40 (+plany miast, mapa budowy dróg). Skala 1:1 200 000. W.2016, πTR Kartografia, 69x102cm złoż. (II) 15zł

19

Poradnik…, WNT, 21cm, opr.tw. c.20zł/egz.
 1. Dudik Karol- ...tokarza. 1985, s.628 (III),
 2. Górski Eugeniusz- ...frezera. 1987, s.631,
 3. Pałasz Jan- ...spawacza gazowego. 1987, s.349,
 4. Szustakowski Józef- ...spawacza elektrycznego. 1985, s.407.

20

Powłoki malarsko-lakiernicze. Poradnik. W.1972, WNT, s.887, 22cm, opr.tw. (II) 20zł

21

Powstanie Styczniowe (temat)
 1. 1863. Album pamiątek (reprint wyd. z 1913 r., L., nakł. Druk. Polskiej). W.2016, Centr. Bibl. Rolnicza, s.32+60 k.nlb.il., 17x24cm, opr.tw. c.60zł
 2. Olejnik Tadeusz- Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej. Wieluń 2013, Wiel. Bibl. Regionalna, s.444, 25cm, opr.tw. c.70zł
 3. Powstanie styczniowe=The January Uprising 1863 -1864 (katalog wystawy). Kr.2013, Muzeum Narodowe, s.71, 21cm, opr.brosz. c.20zł
 4. Powstanie styczniowe 1863. Mapa z opisem historycznym. Skala 1:2 mln, W.2013, πTR Kartografia, 48x65cm złoż. c.10zł
 5. Powstanie Styczniowe na Ziemi Świętokrzyskiej (1863-2013). Obchody 150 rocznicy. Kielce 2014, Urząd Marszałkowski, s.94(dużo fot.kolor.), 24cm, opr.brosz. c.15zł
 6. Sobczak-Waliś Monika, Waliś Grzegorz- Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego. Kalisz 2013, PTH Oddz. Kalisz, s.312, 25cm, opr.tw. c.50zł
 7. Szubert Jan- Pamiętnik częstochowianina-powstańca styczniowego, opr. Zofia Strzyżewska. Cz.2012, Muzeum Częstoch., s.172, 24cm, opr.brosz. c.50zł
 8. Terlecki Marian Hubert- Udział podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnień., s.159, 21cm, opr.brosz. c.20zł
 9. Zieliński Stanisław- Bitwy i potyczki 1863-1864 oraz Spis alfabetyczny i chronologiczny bitew i potyczek 1863-1864 (reprint wyd. z 1913 r., Rapperswil, Muzeum Nar.). W.2014, Grafika, s.559+58+2k.mapy, 24cm, opr.brosz. c.130zł

22

Rosadziński Leonard- Poszukiwacz czyli niezwykli ludzie i stare książki (opowieści bibliofila nt. starych pięknych książek, opraw introligatorskich, antykwariatów i księgarń w Poznaniu, Wlkp. Tow. Przyj. Książki, zawiera dużo fot.kolor.). P.2014, „Rosa” Dom Różności, s.244, 29cm, opr.tw. 95zł

23

Siwiński Andrzej- Przydrożna kronika Ziemi Częstochowskiej. Przewodnik rowerowy. T.I. Cz.2009, Cz.Org.Turystycz., s.240, 22cm, opr.brosz.(II) 25zł

24

Skoczylas Anna- Bocianie gniazdo. Opowiadania (górskie). Gliwice 1995, Wyd. EXPLO, s.104, 21cm., opr.brosz. (II) 20złOferta 2/20

1

„Almanach Częstochowy”. (Rocznik). Cz., Tow. Przyjaciół Częstochowy, 23cm, opr.brosz. 25zł
R. 2019, s.296, n. 700 egz. (posiadamy również 27 poprzednich roczników)

2

Cepnik Henryk- Józef Piłsudski twórca niepodległego państwa polskiego. Zarys życia i działalności popularnie skreślony (na s.przedtyt. jego fot.). W. 1933, Inst. Propag. Państw.-Twórczej, s. 373, 18cm, opr.oryg.tw. (II) 40zł

3

Demby Stefan- O miłości do ksiąg w Polsce (reprint wyd. z 1925, Tow. Bibljofilów Pol.). W.1987, WAiF, s.36, 20cm, opr.brosz. (II) 25zł

4

Dumas Aleksander- Hrabia Monte Christo. Przeł. Julian Rogoziński. T.1-3. W.1990, Iskry, s.t.1- 362, 2- 328, 3- 336, 20cm, opr.brosz. (II) 30zł/kpl.

5

Dyakowski Bohdan- Nasz las i jego mieszkańcy. Rys. K. Mackiewicz. W.1950, Wyd. M. Arcta, s.284, 22cm, opr.oryg.brosz.napr. (II) 15zł

6

Dziennik kolekcjonerski znaczków kwestarskich z okupacji niemieckiej w Łodzi 1914-1918. Opr. Jacek Strzałkowski (n. 40 egz.). Frankfurt am Main 2017, J. Strzałkowski, s.36+nlb.9 (repr. kolor.), 21cm, opr. brosz. (II) 60zł

7

Habela Jadwiga- Ratusz staromiejski w Gdańsku. Gdańsk 1986, Woj. Ośr. Kultury, s.40+il.48, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

8

Katechizm Kościoła Katolickiego. P.1994, Pallottinum, s.738, 25cm, opr.brosz. (II) 30zł

9

Najnigier Bronisław- Powrót z daleka. Wspomnienie więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau (dot. także Kamienicy Polskiej, Częstochowy i okolic). W.1973, LSW, s.371+24k.fot., 22cm, opr.tw.+obw. (II) 30zł

10

Nowakowski Jerzy, Położyński Antoni, Kowalski Marian- Z dziejów 10. pułku strzelców konnych. Przedm. Franciszek Skibiński. W.1982, PAX, s.195+ 8k.fot., 20cm, opr.brosz. (II) 20zł

11

Orzeszkowa E.- Anastazja, Bene Nati (T. V Pism). W.1925, GiW, s.280, 21cm, opr.intr.tw. (II) 15zł

12

Paszta Andrzej, Sętowski Juliusz- Przypinki kwestarskie i cegiełki w Częstochowie w latach 1915-1924 (katalog). Cz.2012, Pol. Tow. Numizmatyczne, s.146(repr. kolor.), 24cm, opr.brosz. (II) 60zł

13

Polewka Józef- Urodzeni w Przeczycach (k. Siewierza), (n. 300 egz.). Dąbrowa Górnicza 1972, Janica Osoba, s.85, 25cm, opr.brosz. (IV) 15zł

14

Rosadziński Leonard- Poszukiwacz czyli niezwykli ludzie i stare książki (opowieści bibliofila nt. starych pięknych książek, opraw introligatorskich, antykwariatów i księgarń w Poznaniu, Wlkp. Tow. Przyj. Książki, zawiera dużo fot. kolor.). P.2014, „Rosa” Dom Różności, s.244, 29cm, opr.tw. 95zł

15

Roszkiewicz Jerzy- Przewodnik po Polsce. Pod-ziemne trasy turystyczne: bunkry, twierdze, piwnice, podziemia, kopalnie, jaskinie, legendy, informacje praktyczne. W.(2010?), Dannpol, s.240(dużo fot. kolor., mapa Polski w skali 1:300 000), 22cm, opr. brosz. 35zł

16

Rudnicki J.- Zbiór ustaw stemplowych wraz z alfabetycznym układem (ważne z dn. 1.01.1927). L. 1927, Wyd. Wiadomości Gminnych (Bibl. Skarbowa), s.325, 17cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także wydanie w opr.brosz.) 25zł/egz.

17

Segal Erich- Love story czyli o miłości (na podstawie scenariusza) Przeł. A.Przedpełska-Trzeciakowska. W.1989, Iskry, s.79, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

18

Sienkiewicz Henryk- Legjony. Powieść historyczna (t.32 „Pism”). L.1932, Oss., s.221, 19cm, opr. intr.tw. (IV) 5zł

19

Stanisławski Konstanty- W., 22cm, opr.tw.
 1. Moje życie w sztuce. Przeł. Zofia Petersowa. 1951, KiW, s.420,
 2. Moje życie w sztuce. Przeł. Zofia Petersowa. (t.1 „Pism”). 1954, PIW, s.460,
 3. Praca aktora nad sobą. Przeł. Aleksander Męczyński. Cz.I-II (t.2-3 „Pism”). 1953-1954, PIW, s.cz.I- 366, II- 246 c.50zł/tom

20

Supernak Karolina- Irządze i okolice w średniowieczu. Panowie z Irządz. Kielce 2016, Wyd. Jedność, s.189, 24cm, opr.brosz. 25zł

21

„Szczekociński Rocznik Historyczny”. Szczekociny, Stow. Miłośn. Historii Szczekocin i okolic, 24 cm, opr.brosz. 35zł/tom
T.1. 2016, s.268,
T.2. 2015, s.169.

22

Świderkówna Anna- Siedem Kleopatr. W.1978, WP, s.355, 20cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1987 w opr.brosz.) 10zł/egz.

23

Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z obj. i kom. Berachot (rozdz. II), Kiduszin (rozdz. III), Bawa Kama (rozdz. I). Tłum. rabin Sacha Pecaric. Kr.2010, Stow. Pardes, s.761, 31cm, opr.tw. 210zł

24

Utkin Jerzy- Noże myśliwskie Polski i Europy (album fot. kolor.). W.2016, Bellona, s.142, 24cm, opr.tw. 40zł

25

Waltari Mika- Egipcjanin Sinhue. Przeł. Zygmunt Łanowski. T.I-II. W.1987, Cz., s.t.I- 372, II- 373, 21 cm, opr.brosz. (II) 10zł/kpl.

26

Wołoszynowski Juljan- Było tak (zbeletryzowana historia Polski od Popiela do J. Piłsudskiego). L.(1935?), Książnica-Atlas, s.298, 20cm, opr.intr.tw. (II) 20zł

27

Zakrzewski Andrzej- Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku (n. 300 egz.). Cz.1988, WSP, s.301, 24cm, opr.brosz. (II) 5złOferta 3/20

1

Antoniewicz Marceli- Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. W.2011, Wyd. DiG, s.423, 25cm, opr.tw. 60zł

2

Antoniewicz M., Zbudniewek Janusz red.- Książę Władysław Opolczyk Fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze (n. 500 egz). W.2007, Wyd. DiG, s.382, 21cm, opr.tw. 40zł

3

Bernard od Matki Bożej o. karmelita bosy- Duchowość brata Alberta (na s.przedtyt. jego fot.). Kr.1938, nakł. B-ci Albertynów, s.256 (w tym 10 il.), 19cm, opr.oryg. (II) 10zł

4

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. W., PIW, 24cm, opr.tw.+obw. 10zł/tom-T.3. Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe N-Ż. 1965, s.581,
-T.4. Oświecenie. Hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H. 1966, s.547,
-T.5. Oświecenie. Hasła osobowe I-O. 1967, s.486,
-T.6. Oświecenie. Hasła osobowe P-Ż. 1970, s.647,
-T.14. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Hasła osobowe G-Ł. 1973, s.718.

5

Biegański Władysław- Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej (reprint wyd. z 1899 r., n. 333 egz.). Opole.2013, Wyd. MS, s.91, 21cm, opr.tw. 20zł

6

Brodziński (Kazimierz)- Kurs nauki literatury polskiej wykładanej przez Brodzińskiego w Warszawskim Uniwersytecie (spisał Wincenty) Kotowski. RĘKOPIS (ok.1827-1830) w zeszycie na papierze czerpanym, s.nlb.248, 23cm, opr. półskórek 50zł

7

Choupin Lucjan o.- Istota i obowiązki stanu zakonnego. Przepisy obecnie obowiązujące. Przekł. z franc. Kr.1930, Wyd. Ks. Jezuitów, s.428, 21cm, opr.oryg. tw. (II) 10zł

8

Czuj Jan ks. dr- Patrologia. P.1953-54, Pallottinum, s.218, 25cm, opr.brosz. (II) 10zł

9

Czyż Stanisław- Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003-2007. Cz.2008, nakł. Autora, s.228 (dużo map rozmieszcz. gatunków), 24cm, opr.brosz. 40zł

10

Hańbowski Jerzy- Pamięć świata… W. 1971, Rada Ochr. Pomn. Walk i Męczeństwa, s.22+1k złoż. luzem(Apel Hon. Kom. Bud. Pomnika-Szpitala dla Dzieci), 29cm, opr.brosz.+obw. (II) c.10zł

11

Hickiewicz Jerzy- Roman Dzieślewski pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy. Opole 2014, Wyd. MS, s.279, 25cm, opr.tw. 60zł

12

Jedynak Mariusz- Polskie aparaty fotograficzne… Opole, Wyd. MS, opr.brosz.
 1. ...1953-1985. Katalog. 2018, s.159, 24cm(II) c.70zł
 2. ...Historia produkcji. O aparatach fotograficznych i o pewnym zakładzie Warszawskie Zakłady foto-Optyczne (egz. mają nr 115 i 119 z nakł. 300egz.). 2019, s.415, 28cm (II) c.180zł

13

Jougan Alojzy ks. dr- Słownik kościelny łacińsko-polski. P.1958, KśW, s.746, 25cm, opr.tw. 75zł/egz. (posiadamy także wyd. z 1948 r., „Michalineum”, s. 659(ksero s.tytuł.), opr.intr.tw.(do naprawy)

14

Kalinowski Piotr- Kalety na starych pocztówkach i fotografiach. Opole, Wyd. MS, s.64, 21cm, opr.brosz. (V) 15zł

15

Kawecki Józef- Historia wsi Lipnik (k. Częstochowy). Lipnik 2018, Gmina Janów, s.305(dużo fot.), 25 cm, opr.tw. 30zł

16

Kościoły Warszawy (albumy fot.)- W., Rada Archidiec. Odbudowy Kościołów W-wy, 34cm 15zł/egz.
 1. Grabski Władysław Jan- Kościoły Warszawy w odbudowie. 1956, s.133+3k.il.kolor., 34 cm, opr.brosz.(brak obw.),
 2. Kościoły Warszawy. 1982, s.235, opr.tw.

17

Krogulec Grzegorz- Warszawskie odznaki wojskowe i kombatanckie. Wybór. W.1994, Wyd. Naukowe PWN, s.231+4k.il.kolor., 17cm, opr.brosz. 25zł

18

Kruczkiewicz Bronisław dr opr.- Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich. L.1925, Książnica-Atlas, s.980, 26cm, opr.oryg.tw. 60zł
(posiadamy tożsame wyd. w opr.brosz. c.40zł)

19

Lacordiaire R.P.- Jezus Chrystus. Myśli wybrane z różnych przemówień. Tłum. K. Bobrowska. P.(1927), KśW, s.190, 14cm, opr.intr.tw. (posiadamy tożsame wyd. w opr.brosz.) 10zł/egz.

20

Liguori Alfons Marja dr- O miłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennem. Przetł. x. Adolf Żółtowski. P. 1919, KśW, s.299, 20cm, opr.intr.tw. (II) 10zł

21

Łapiński Zdzisław- Norwid. Kr.1984, Znak, s.177, 20cm, opr.brosz. 5zł

22

Łazariew W.N.- Iskusstwo Nowgoroda (tekst w j. rosyjskim). Moskwa 1947, Gos. Izdat. „Iskusstwo”, s. 177+142tabl.fot., 27cm, opr.oryg.tw. 5zł

23

Majcher Jarek, Szybkowski Bogusław- Fotografowanie Tatr 1859-1939. Opole, Wyd. MS, 2018, s.127 (dużo fot.), 24cm, opr.tw. (III) 40zł

24

Międzyrzecki Artur- Nieskończona przejrzystość. Nowe wiersze (1987-1997) i wybór wierszy dawnych. Kr.1997, Znak, s.198, 21cm, opr.brosz.(II) 5zł

25

Młyny (temat)- 24cm, opr.brosz.
 1. Bryl Ewa, Pawlikowski Michał- Saga o młynach i młynarzach z rodziny Brel (dot. okolic Radomska). Strzałków 2017, s.112 c.30zł
 2. Gołaski Janusz- Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960 (n.300 egz.). P., Wyd. Akad. Rolniczej c.25zł/część
  -Cz.4 Brda i Górna Noteć. 2002, s.89+18k.złoż.map za opaską,
  -Cz.5 Górna Warta. 2006, s.158+21k.map za opaską.

26

Morawski Zdzisław- Św. Karol Boromeusz na tle odrodzenia religijnego w XVI wieku. P.1922, KśW, s. 136, 20cm, opr.oryg.brosz. (II) 10zł

27

Morgulec Jerzy- Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich oraz poloników. Cz. I-XXIII (zawiera ich sygnety, n. 200 egz., współoprawne), W.2000-2010, nakł. Autora, s.w cz.32 (cz. V, VI- ksero całości), 21cm, opr.intr.tw. 700zł

28

Mortier o.- Święty Dominik (na s.przedtyt. jego portr.). L.1934, Wyd. OO. Dominikanów, s.60, 16cm, opr.oryg.brosz. (II) 10zł

29

Nabiałek Karol- Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVIII w.2012, Societas Vistulana, s.636 +4k.il.+1k.złoż.mapa za opaską, 24cm, opr.tw. c.70zł

30

Nicieja Stanisław Sławomir- Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Opole 2019, Wyd. MS, 25cm, opr.tw. 50zł/tom
-T.XIII. Grodno, Wołczyn, Stare Waliszki, Żołudek, Mosty, Druskienniki, s.270,
-T.XIV. Stanisławów, Buczacz, Zabłotów, Ilińce, Trójca i Chlebiczyn, s.310,
(posiadamy wszystkie poprzednie tomy w tej cenie)

31

Oberleitner Stefan- Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990. Vademecum dla kolekcjonerów. T.2.Polska Rzeczypospolita Ludowa 1944-1990 (brak t.I). Zielona Góra 1999, Kanion,s.356+19k.kolor.,24cm,opr.brosz+obw. 50zł

32

Osoba Janina Halina- Dzieje rodziny Heneczków w XIX wieku (dot. okolic Siewierza) (n. 150 egz.). Tychy 1998, Wyd. Rarus, s.160, 24cm, opr.tw. 25zł

33

Pezowicz Grażyna- Stare pocztówki z Radomska i okolic. Radomsko 1995, Muzeum Regionalne, s.39 (dużo repr.), 24cm, opr.brosz.+obw. 20zł

34

Piekarski Władysław Edward, Stańczyk Zbigniew- Słownik biobibliograficzny twórców literatury związanych z Ziemią Częstochowską (wraz z okolicą). Cz. 2006, Wyd. Wikstan, s.467, 26cm, opr.tw. 60zł

35

Rakoczy Eustachy o.- Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski - Żołnierski apel (w kaplicy MB Częstochowskiej na Jasnej Górze, teksty). (Bydgoszcz 2016), Druk. Margrafsen, s.352 (dużo fot. kolor.), 34cm, opr.tw.+obw. 90zł

36

Siostra Maria-Marta Chambon zakonnica Nawiedzenia Najśw. Marii Panny w Chambery 1841-1907. Tłum. K.L. Kr.1938, nakł. Arcybrac. Straży Honor. NSJ, s.307, 21cm, opr.intr.tw. 10zł/egz.
(posiadamy także wyd. z 1924, Kr., Klasztor SS. Wizytek, s.72, opr.brosz.)

37

Strzałkowski Jacek- Leksykon fotografów na dawnych ziemiach polskich, Pomorzu i Śląsku 1839-1918. Franfurt am Main, 2017, nakł. Autora, s.615, 21cm, opr.brosz. 550zł

38

Szkoda Mieczysław, Imiołek Krzysztof, Ziółek Rafał- Historia obiektów sportowych w Blachowni. Blachownia 2008, OSiR, s.28, 25cm, opr.tw. 20zł

39

Sztuka i kultura świata starożytnego (seria)- Fot. Andrzej Dziewanowski. W., Arkady, 29cm, opr.tw.+obw. 5zł/egz.
 1. Bernhard Maria Ludwika- Korynt i Argolida. 1987, s.82(w tym 50 fot.) (II),
 2. Michałowski Kazimierz- Akropol. 1983, s.80(w tym 60 fot.).

40

Szyma Tadeusz- Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu (wiersze). Cz. 2019, Inst. Prymasa Wyszyńskiego, Stow. Gaude Mater, s.55(dużo fot.), 25cm, opr.tw.+obw. 20zł

41

Welker Lesław J.- Symbolika znaków Polski Walczącej 1939-1989. Toruń 2000, Wyd. Adam Marszałek, s.137, 24cm, opr.brosz. 40zł

42

Wielka Wojna (temat)-
 1. Kowalski Robert red.- Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowy Targ 27-29 sierpnia 2004 (T.I-II). Nowy Targ 2009, nakł. PTH (Prace Komisji Historii Wojskowości), s.t.I- 430, II- 278, 24cm, opr.brosz. c.40zł/egz.
 2. Orman Krzysztof, Orman Piotr- Wielka wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych. Kr.2015, Libron, s.779, 25cm, opr.tw. c.65zł
 3. Tarkowska Barbara- Bagnety i krzyże 1914-1921. Wojenne dzieje 5 pp. Legionów „Zuchowatych”. Opowieść historyczna. W.2008, Bellona, s.199, 24 cm, opr.brosz. c.40zł

43

Wielowiejski Zygmunt- Historia fotografii w Nysie w latach 1839-1939. Opole 2018, Wyd. MS, s. 110, 24cm, opr.brosz. (III) 45zł

44

Wykaz urzędowy nazw miejscowości w Polsce (GUS). T.I-III. W.1980, Wyd. Akcydensowe, s.t.I- 670, II- 832, III- 826, 23cm, opr.brosz. (w t.III blok luźny) 30zł/kpl.

45

Zawadzki Wojciech- Przedborski Wrzesień. Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r.(Przedbórz k. Cz-wy). Bydgoszcz 2004, Tow. Przyj. Pomorskiego Muzeum Wojsk., s.159, 21cm, opr. brosz. 20zł

46

Żywicki Jerzy- Jana Gumowskiego motywy polskie. Studium o tekach litograficznych. Lublin 2003, UMCS, s.2688+185il., 25cm, opr.tw. 60zł