Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Nowości z antykwarskich półek po raz wtóry

Nowości z antykwarskich półek po raz wtóry

Oferta 4/19

1

Bartkowiak Zbigniew- Pieniądz zastępczy magistratu miasta Poznania w latach 1916-1923 (nakł. 500 egz.). P.1988, Pol. Tow. Archeol. i Numizm., s. 72, 21 cm, opr.brosz.(III) 15zł

2

Baryła Tomasz- Antolka (gmina Niegowa) w dokumentach archiwalnych i wspomnieniach (z serii: Historie lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, t.IV). Kr.2019, Druk. Cyfrowa Delta, s.279+1 k.złoż. mapa, 21cm, opr.brosz.(IV) 25zł

3

Cieślak Marek, Koeber Wojciech- Pół wieku na czarno. Prawda żużlem pisana (wspomnienia trenera kadry narodowej wywodzącego się z „Włókniarza”). Kr.2016, Wyd. SQN, s.348+4k.fot.kolor., 21cm, opr. brosz.(II) 40zł

4

Doktor Grażyna, Podhorski Kazimierz, Staliś Teresa opr.- Deportacje i przemieszczenie ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-45. Przegląd piśmiennictwa. W.1989, PWN, s.301, 20cm, opr.brosz.(II) 10zł

5

Dołęga-Mostowicz Tadeusz- Znachor (zawiera fotosy z filmu). W.1988, WAiF (Opowieści filmowe), s.332, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

6

Golonka Jan o.dr red.- Tajemnice bazyliki jasnogórskiej. Studium dziejów. Cz.2013, Paulianum, s. 293(dużo fot.także kolor.), 24cm,opr.brosz.(II) 35zł

7

Haładyj Tomasz- 65-lecie MPK w Częstochowie. Historia komunikacji miejskiej. Rybnik 2015, Eurosprinter, s.151(dużo fot.), 30cm, opr.tw.(II) 80zł

8

Harańczyk Marek Franciszek o.- Witraż we współczesnej architekturze sakralnej (dot. także zakładów witrażowych w Krakowie oraz witraży w Doylestown). Cz.2008, Paulianum, s.183(dużo kolor. repr., bibliografia), 25cm, opr.tw.(II) 25zł

9

Herba Barbara- Gmina Konopiska. Historyczny szlak edukacyjny. Konopiska 2018, „Regina Poloniae”, s.167(dużo fot.), 24cm, opr.brosz.(III) 30zł

10

Kapsa Jarosław- Częstochowa inne opowieści. Cz.2008, Cz. Stow. Regionalne, s.191(dużo fot.), 21 cm, opr.brosz.(II) 20zł

11

Kobus Andrzej- Miasto Krzepice w dokumentach bezpieki. Historie tajne, kontrowersyjne i ciekawe (dot.m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego). Piotrków Tryb. 2015, UJK Filia w Piotrkowie Tr., s.225 (zawiera faks.dokument.),25cm,opr.brosz.(III) 45zł

12

Korzeniowski Józef- Pojedynek. W.1926, Bibl. Domu Polskiego, s.118, 17cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana)(II) 20zł

13

Książki (temat)- opr.brosz.
 1. Domaszewska Helena- Drzeworyty i miedzioryty XV wieku. Katalog zbiorów (tekst w j. polskim i angielskim). W.1993, Muzeum Nar., s.87, 23cm c.20zł
 2. Pieniążek Teresa opr.- Książki szlachetny kształt. Wystawa prac Andrzeja Heidricha. Czerwiec-lipiec 1981 (katalog, nakł. 400 egz.). Wr.1981, Muzeum Narodowe, s.nlb.40, 25cm c.10zł
 3. Widacka Hanna- Marstaller. Nadworny sztycharz Stanisława Augusta. W.1996, Bibl. Narodowa, s.86 (dużo repr.), 20cm c.15zł
 4. Żmigrodzki Zbigniew- Bibliografia. Metodyka i organizacja. W.2000, Wyd. SBP, s.351, 21cm c.60zł

14

Kucharski Leon, Patrzyk Franciszek, Sobalski Franciszek- Z dziejów rzemiosła Częstochowy. Cz. 1966, Kom. Obchodu 750-lecia Cz-wy przy Cechach Rzemieślniczych, s.90, 24cm, opr.brosz.(II) 15zł

15

Kuffel Józef opr.- „Potop szwedzki” i ojciec Kordecki w ikonografii. W 350 rocznicę bohaterskiej obrony Jasnej Góry (album). Cz.2005, Paulianum, s.47, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

16

Madajczyk Czesław- Dramat katyński. W.1989, KiW, s.188+8k.fot., 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

17

Mazik Jerzy Błażej- O częstochowskich pocztach lat minionych opowieści. Cz.2013, nakł. Autora, s. 188, s.22, opr.brosz.(II) 35zł

18

Mitura Wacław- Za drutami Stutthofu. Wspomnienia więźnia obozu. Bydgoszcz 1985, „Pomorze”, s.178+8k.fot., 21cm, opr.brosz.+obw.(II) 15zł

19

Parma Christian (zdjęcia), Płatek Józef Stanisław OSPPE (tekst)- Kościoły i domy Paulinów w Polsce na początku XXI wieku (album fot. kolor.). Cz.2009, Paulianum, s.287, 34cm, opr.tw.+obw.(II) 25zł

20

Pietrzykowski Jan- Jasna Góra w okresie dwóch wojen światowych. W.1987, ODISS, s.223+8k.fot., 17cm, opr.brosz.(II) 20zł

21

Prodöhl Günter- Pitawal przestępstw niezwykłych. Przetł. Henryk Paweł Anders. P.1985, Wyd. Pozn., s.241, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

22

Rogozińska Monika (himalaistka)- Polowanie na Matkę (dot. peregrynacji Kopii Obrazu MB Częstochowskiej i jej uwolnienia w 1972 r.). Cz.2018, Paulianum, s.338(dużo fot. także kolor.), 25cm, opr.tw.+obw.(II) 40zł

23

Rosenbaum Sebastian- Górniki (Friedrichswille). Miejscowość i mieszkańcy. Tarnowskie Góry 2003, Drukpol, s.2019+2k.fot., 21cm, opr.brosz.(II) 40zł

24

Rybka Eugeniusz- Astronomia ogólna. W.1978, PWN, s.617, 25cm, opr.tw.(II) 15zł

25

Sachanbiński Michał red.- Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. W.1984, Wyd. Geolog., s.236+8k.il.kolor.,20cm,opr.brosz.(II) 15zł

26

Sitkowski Roman- Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy. Dziedzictwo historyczne i kulturowe na przestrzeni wieków. T.I-II. Cz.2018, Muzeum Częstochowskie, łącznie s.621 (dużo fot.), 25cm, opr. brosz.(II) 60zł/kpl.

27

Stevenson Robert Louis- Katriona. Przeł. Jan Meysztowicz. W.1975, Iskry (Klasyka Młodych), s. 377, 21cm, opr.tw.(II) 5zł

28

Suma Tomasz- Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815-1871. Słownik biograficzny. W.2005, Wyd. DiG, s.384, 25cm, opr.tw.(II) 55zł

29

Sykucka Danuta wybr.- Księga parodii (antologia). Wstęp St. Zieliński, il. Zofia Panasiuk. W.1986, WAiF, s.235, 24cm, opr.tw.(III) 5zł

30

Szczerkowska Teresa- Działoszyn i okolice (monografia). Działoszyn 2008, UMiG, s.207+20k.fot., 22cm, opr.tw.(II) 30zł

31

Tołstoj Aleksy- Złoty kluczyk czyli niezwykłe przygody pajacyka Buratino. Przekł. Julian Tuwim, il. Aleksander Kokoszkin. Moskwa 1988, „Raduga”, s. 172(il. kolor.), 27cm, opr.tw.(II) 10zł

32

Tomziński Jerzy o., Kunz Konstancjusz o.- Dzieje Jasnej Góry i Cudownego Obrazu. Przewodnik po Sanktuarium. Cz.2015, Paulianum, s.212(dużo fot. kolor.), 23cm, opr.brosz.(II) 15zł

33

Turska Irena- Taniec w Polsce (1945-1960) (album fot.). W.1962, Wyd. Art.-Graf., s.218, 29cm, opr.tw.(II) 10zł

34

Witkiewicz Stanisław- opr.intr.tw.
 1. Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr. Wyd. 2 powiększone, bez il. I. Po latach. II. Tatry w śniegu. III. Na przełęczy. L.1906, nakł. Tow. Wydawniczego, s.294, 19cm(II) c.60zł
 2. Na przełęczy. W.(1920), „Bibl. Polska”, s.281, 17 cm(II) c.20zł

35

Wlaźlak Władysław ks.- Dzieje parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Borownie (1394-2018). Rzeszów 2018, Druk. Bikstudio K.M. Szwaczka, s.319, 23cm, opr.brosz.(III) 60zł

36

Wójcicki Andrzej- Miejsca pamięci w gminie Kłobuck. Kłobuck 2014, Tow. Przyjaciół Kłobucka, s.73(także fot.), 21cm, opr.brosz.(II) 20zł

37

Zbudniewek Janusz OP- Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej. (Cz.).1991, Wyd. OO. Paulinów, s.314, 24cm, opr.brosz. (II) 50złOferta 5/19

1

Baron Arkadiusz- Max Pinkus (1857-1934). Śląski przemysłowiec i mecenas kultury. Opole 2008, Wyd. MS, s.192, 24cm, opr.tw. (II) 45zł

2

Bojko Jakub- Flis do trzeciego króla (Wspomnienia 1877), z dod. spec. Słownik flisacki. Kielce (2017), Druk. Panzet, s.79, 21cm, opr.brosz. (V) 30zł

3

Brzózka Andrzej, Sękiewicz Andrzej, Wójcicki Andrzej- Zarys dziejów Kłobucka, parafii św. Marcina i okolic (zawiera także słownik biograficzny księży prepozytów i proboszczów parafii). Kłobuck 2017, Parafia św. Marcina, s.640 (dużo fot., także kolor.), 25 cm, opr.tw. (II) 70zł

4

Czekaj Tadeusz- Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego (dot. wyborów do Reichstagu 1903 r.). K. 1986, ŚIN, s.122+4k.il., 17cm, opr.brosz. (II) 10zł

5

Daniel Jerzy, Osiecki Jerzy- Legenda 1914 (dot. I Kompanii Kadrowej). Kielce 1989, RSW„PKR”, s. 63, 24cm, opr.brosz. 15zł

6

Diewitajew Michał- Ucieczka z wyspy Uznam (wspomnienia jeńca sowieckiego, pilota, Bohatera Zw. Radzieckiego). W.1982, Wyd. MON, s.256, 20 cm, opr.brosz. (II) 10zł

7

Dobrzycki Jerzy- Kraków. Krajobraz i architektura. Fot. E.Kupiecki. W.1966, Arkady, s.283 w tym il.184, 22cm, opr.tw. 10zł

8

Głombiowski K., Świderski B., Więckowska H.- Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wr.1976, Oss, s.337, 25cm, opr.tw.+obw. 10zł

9

Gmitruk Janusz- Ludowy Związek Kobiet. W.2017, Muzeum Historii Pol. Ruchu Ludowego, s.105(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. (II) 20zł

10

Jasienica Paweł- W.1986, PIW, 21cm, opr.tw.
 1. Polska Piastów. Polska Jagiellonów, s.477,
 2. Rzeczpospolita Obojga Narodów, s.644 (posiadamy także wyd. z 1989 w 3 wol. w opr.tw.) 35zł/tytuł

11

Jędraszko Czesław- Łacina na co dzień (słownik powiedzeń). W.1970, NK, s.245, 20cm, opr.tw.+obw. (posiadamy także wyd. z 1983, opr.brosz.) 15zł/egz.

12

Kagan Ju.- Western European cameos in the Hermitage Collection (katalog kamei w j. angielskim i rosyjskim). Leningrad 1973, Aurora Art Publishers, s.95+103(fot. kolor.), 18cm, opr.tw. (II) 5zł

13

Kobus Andrzej-
 1. Miasto Krzepice w dokumentach bezpieki. Historie tajne, kontrowersyjne i ciekawe (dot. m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego). Piotrków Tryb. 2015, UJK Filia w Piotrkowie Tr., s.225 (zawiera faks. dokument.), 25cm, opr.brosz.(III) 45zł
 2. My i oni. Opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej lat 80 XX wieku. Kontakty, współpraca, podobieństwa (dot. Czech, NRD, ZSRR, Węgier, Rumunii) (nakł. 100 egz.). Łódź 2012, Wyd. UŁ, s.371, 25cm, opr.brosz. 60zł

14

Konopka Maria- Jan III Sobieski na Śląsku w drodze pod Wiedeń. K.1983, ŚIN, s.78, 17cm, opr. brosz. (II) 10zł

15

Kopiec Bernard- Ruda Śl., nakł. Autora, 25cm, opr.brosz. 20zł/egz.
 1. Karpackie schroniska turystyczne w Polsce. Beskidy, Gorce, Pieniny, Tatry (leksykon). 2016, s.264 (dużo fot.) (II),
 2. Ruda Śląska. Zarys dziejów, cz. II. Nowy Bytom, Bielszowice. 2007, s.139+10k.fot. (II),
 3. Ruda Śląska. Zarys dziejów, cz. III. Kochłowice, Bykowina, Halemba, Kłodnica, Stara Kuźnica, Wirek. 2009, s.268+16k.fot. (II)

16

Krasicki Ignacy- Satyry. Wstęp Jan Kott, il. Jan Marcin Szancer. W.1952, KiW, s.92+10k.il.kolor. naklejonych, 34cm, opr.tw. (II) 20zł

17

Krupa Stanisław- X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej. W.1989, Omnipress, s.102, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

18

Kuchowicz Zbigniew- Żywoty niepospolitych kobiet polskiego baroku (dot. m.in. Anny Wazówny, Agnieszki Machówny, Elżbiety Drużbackiej). Łódź 1989, Tow. Krzewienia Kult. Świeckiej, s.157, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

19

Kurski Jarosław- Jan Nowak-Jeziorański. Emisariusz wolności. Wstęp Władysław Bartoszewski. W. 2005, Świat Książki (Autorytety), s.348+16k.fot., 21 cm, opr.tw. (II) 10zł

20

Lewandowska Cecylia- Wielkie prace małej pszczoły. Il.kolor. Mateusz Gawryś. W.1968, NK, s. 46, 25cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1959 w opr.brosz.) 10zł/egz.

21

Łojek Jerzy- Agresja 17 września 1939. Studium aspektów politycznych. W.1990, PAX, s.201, 20cm, opr.brosz. (II) 20zł

22

Majka Julian- Baśnie i legendy górników wielickich. Kr.1984, KAW, s.79, 21cm, opr.brosz. 5zł

23

Makarczyk Janusz- Przez morza i dżungle. Powieść dla dorastającej młodzieży. Il. Marian Wyrożemski. K.1968, „Śląsk”, s.191, 21cm, opr.brosz. (posiadamy także wyd. z 1970 i 1974 r.) (IV) 5zł/egz.

24

Nizińska Anna- ABC florystyki. W.2019, Hortpress, s.760(dużo fot.kolor.), 25cm,opr.tw.(II) 130zł

25

Nożyńska-Demaniuk Agnieszka- Ilustrowany słownik ortograficzny (dla uczniów szkół podstawowych). Il. kolor. Adam Święcicki. P.2010, Wyd. IBIS, s.174, 25cm, opr.tw. 10zł

26

Pagaczewski Stanisław- Misja profesora Gąbki. Opowieść o nocnej wyprawie. Il. Alfred Ledwig. Kr. 1985, WL, s.220, 20cm, opr.brosz. (IV) 5zł

27

Rabski Władysław- Teatr po wojnie. Premjery warszawskie 1918-1924. W.(1926), Bibl. Dzieł Wy-borowych, s.238, 18cm, opr.oryg.tw. (II) 10zł

28

Ragozin Iwan- Kombat Chochriakow. Dokumentalnaja powiest (na s.przedtyt. jego portr., tekst w j. rosyjskim). Czeliabinsk 2000, Czeliabinskij Dom pieczati, s.159+8k.fot., 21cm, opr.tw. (IV) 20zł

29

Rej Mikołaj- Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych. Opr. A. Jelicz, il. Maja Berezowska. W.1953, PIW, s.160, 30cm,opr.tw.(II) 15zł

30

Romański Marek, Gryl Leszek red.- Parafia św. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Album historyczny (album fot., faks.). Olsztyn 2019, Druk. „Regina Poloniae”, s.192, 30cm, opr.tw. 30zł

31

Sas Zubrzycki Jan prof. dr- Cieślictwo polskie. Uzupełnienie Polskiego budownictwa drewnianego z rys.I-II (współoprawne, reprint z wyd. Lwów, 1930). W.2010, Graf_ika, łącznie s.212, 32cm, opr. tw. (II) c.100zł

32

Segal Erich- Love story czyli o miłości (na podstawie filmu). Przeł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska. W.1989, Iskry, s.79, 21cm, opr.brosz. (II) 5zł

33

Słomczyńska Otylia- Książki z kraju J. Lompy, K. Damrota, J. Ligonia. Opole 1990, IŚ, s.199, 26cm, opr.brosz. (II) 10zł

34

Szwed Ryszard opr.- Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1939. Wybór materiałów źródłowych (nakł. 500 egz.). Cz.2000, WSP, s.832, 25cm, opr.tw. 20zł

35

Umiński Władysław- Flibusterowie (dot. interwencji USA na Kubie w XIX w., na s.przedtyt. portr. autora). Il. M. Kościelniak. W.1953, NK, s.350, 21 cm, opr.tw. (II) 10zł

36

Verne Juliusz- Gwiazda południa. Tłum. A. Iwaszkiewiczowa. W.1957, NK, s.207, 22cm, opr.tw. (II) 10zł

37

Lech Wałęsa (zbiór artykułów). Wstęp Bronisław Geremek. Gdańsk 1990, Wyd. Morskie, s.359+3k. fot., 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

38

Wałęsa Lech- Moja III RP. W.2007, Świat Książki, s.190+20k.fot., 21cm, opr.tw. (II) 10zł

39

Wdowińscy Jacqueline i Zdzisław- Tropem bobra (album fot.). W.1981, PWRiL, s.20+158(fot.), 22cm, opr.tw. (II) 15zł

40

Winiarek Roman- ...I oddał kilka strzałów do krzyża (żołnierz sow. w czerwcu 1945 r. w Kościelcu k. Częstochowy). Cz.1997, nakł. Autora, s.16(w tym fot., mapa), 21cm, opr.brosz. 10zł

41

Wójcik Krzysztof- Wychowawcy patriotów. Monografia harcerska Ziemi Kłomnickiej w 90 rocznicę powstania pierwszej drużyny. (Kłomnice) 2014, Fund. im. Reszków, s.115+4k.il.kolor., 24cm, opr. brosz. 30zł

42

Wróżenie z kart (temat)- opr.brosz. 25zł/egz.
 1. Humboldt Teresa- Wróżenie z kart. W.1990, 4&F, s.127, 17cm,
 2. Juzma opr.- Jak wróżyć z kart. Samouczek (ksero całości z wyd. W.1933, Dom Książki Polskiej). B.m.r.w, b.wyd. (II obieg?), s.94, 21cm.

43

Wyględowski Mieczysław-
 1. Ocalić od zapomnienia. Jubileusz 100-lecia szpitala chirurgicznego im. dr Ludwika Rydrygiera w Częstochowie 1913-2013. Cz.2019, nakł. Autora, s. 131, 24cm, opr.brosz. 40zł
 2. Ochrona zdrowia w latach 90-tych XX wieku (dot. Częstochowy). Przedm. J. Woy-Wojciechowski. Cz. 2000, druk Udziałowiec, s.94, 24cm, opr.tw. 30zł

44

Zaborski Zygmunt ks. opr.- Metryka Altarii Danielowskiej w Lelowie (kopiarz z XVII w.). 1993, Universitas, s.108+4k.il., 24cm, opr.brosz. (II) c.10złOferta 1/20

1

Dymek Przemysław- P., Geoperitus, opr.brosz.
 1. 22. Dywizja Piechoty Górskiej (2. Dywizja Górska) 1921-1939 r. T.I-II. 2019, s.t.I- 329, t.II- 258(obsada personalna, biogramy, mapy, fot., ubiór, insygnia), 24 cm c.140zł
 2. Zarys historii oddziałów żandarmerii i taborów Okręgów Korpusów VII i VIII w latach 1919-1939 (Poznań, Inowrocław). 2018, s.100, 21cm (II) c.25zł

2

Frania Arkadiusz- Osobowości i osobliwości. Z życia literackiego współczesnej Częstochowy (od połowy lat 80-tych). Cz.2019, Tow. Galeria Literacka, s. 176, 21cm, opr.brosz. (II) 20zł

3

Grońska Maria- Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów (zawiera 30 s. sygnatur autorów i ok.70 repr. ekslibrisów). W.1992, Bibl. Narodowa, s. 190, 20x21cm, opr.brosz. c.20zł

4

Guimarães Bernardo- Niewolnica Isaura. Przeł. Dorota Walasek-Elbanowska. W.1985, PIW (KIK), s.149, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

5

Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku. Kórnik 1988, Bibl. Kórnicka PAN, Oss., s.XVI+ 1168, 17cm, opr.intr.tw. (posiadamy także tożsame wyd. opr. w 3 tomach) 95zł

6

Kaczyńska Małgorzata- Wojna na falach eteru. Ze wspomnień Wacława Musiała - łącznościowca Generała Maczka (n.300 egz.). Cz.2018, nakł. Autora, s. 496(dużo fot.), 24cm, opr.brosz. (VIII) 80zł

7

Kapsa Jarosław- Jej opowieści. Rzecz o równouprawnieniu kobiet (dot. początków emancypacji kobiet w Polsce). Cz.2018, Tow. Galeria Literacka, s.295, 24 cm, opr.brosz. (II) 25zł

8

Katyń, Smoleńsk, Kozielsk. Mapa. Miejsce ludobójstwa inteligencji polskiej - jeńców obozu w Kozielsku IV-V 1940. Skala 1:100 000. W.2007, πTR Kartografia, 68x90cm złoż. (II) 10zł

9

Laberschek Jacek- Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa. Kr.2014, „Societas Vistulana”, s. 245, 24cm, opr.brosz. (II) 60zł

10

Lis Cezary Jan- K.(2018), Druk.
 1. Likwidatorzy zdrajców. Z wyroków Polski Podziemnej (dot. m.in.oddziału AK 993/W, NSZ, zawiera 870 nazwisk zdrajców i konfidentów). s.335, 24cm, opr.brosz. (II) c.50zł
 2. Świat, który odszedł. Gospodarze ziemi częstochowsko-radomszczańskiej. Rody, rodziny, księża, obywatele, pałace, dwory, parafie, majątki. s.149, 17x24 cm, opr.brosz. (II) c.40zł

11

Łubińska Ida Jadwiga- Z tęczowego kuferka. Cz. 2019, Tow. Galeria Literacka, s.127(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

12

Mapa Powstania Warszawskiego 1 VIII-2 X 1944. Skala 1:16 000. W.2019, πTR Kartografia, 50x70cm złoż. (II) 10zł

13

Nyczanka Monika- W Tatry zimą. Mały przewodnik i informator (12 ośrodków narciarskich w Polsce i na Słowacji, 12 tras wycieczkowych, mapy, plany miejscowości) Panoramy J. Nyka. Latchorzew 2000, Wyd. Trawers, s.88, 20cm, opr.brosz. (III) 10zł

14

Onyszkiewicz Janusz- Ze szczytów do NATO. Z Ministrem Obrony Narodowej rozmawiają Witold Bereś i Krzysztof Burnetko. W.1999, Bellona, s.256+ 12k.fot., 24cm, opr.brosz. (II) 30zł

15

Orman Krzysztof, Orman Piotr- Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych. Kr.2015, Libron, s.779, 25cm, opr.tw. 65zł

16

Ostrowska (z Morstinów) Helena hr.- Dzieje Maluszyna i jego dziedziców z opowiadania i z pamięci zebrane. Wydał Andrzej J. Zakrzewski. W.2009, Wyd. DiG, s.1016, 17cm, opr.tw. (III) 60zł

17

Pamiątka z Częstochowy. Katalog wystawy V-X 1992 r. Lublin 1992, Muzeum Wsi Lubelskiej, s.32 (dużo repr. także kolor.), 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

18

Polska 1939. Mapa samochodowa, stan dróg na 1939/40 (+plany miast, mapa budowy dróg). Skala 1:1 200 000. W.2016, πTR Kartografia, 69x102cm złoż. (II) 15zł

19

Poradnik…, WNT, 21cm, opr.tw. c.20zł/egz.
 1. Dudik Karol- ...tokarza. 1985, s.628 (III),
 2. Górski Eugeniusz- ...frezera. 1987, s.631,
 3. Pałasz Jan- ...spawacza gazowego. 1987, s.349,
 4. Szustakowski Józef- ...spawacza elektrycznego. 1985, s.407.

20

Powłoki malarsko-lakiernicze. Poradnik. W.1972, WNT, s.887, 22cm, opr.tw. (II) 20zł

21

Powstanie Styczniowe (temat)
 1. 1863. Album pamiątek (reprint wyd. z 1913 r., L., nakł. Druk. Polskiej). W.2016, Centr. Bibl. Rolnicza, s.32+60 k.nlb.il., 17x24cm, opr.tw. c.60zł
 2. Olejnik Tadeusz- Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej. Wieluń 2013, Wiel. Bibl. Regionalna, s.444, 25cm, opr.tw. c.70zł
 3. Powstanie styczniowe=The January Uprising 1863 -1864 (katalog wystawy). Kr.2013, Muzeum Narodowe, s.71, 21cm, opr.brosz. c.20zł
 4. Powstanie styczniowe 1863. Mapa z opisem historycznym. Skala 1:2 mln, W.2013, πTR Kartografia, 48x65cm złoż. c.10zł
 5. Powstanie Styczniowe na Ziemi Świętokrzyskiej (1863-2013). Obchody 150 rocznicy. Kielce 2014, Urząd Marszałkowski, s.94(dużo fot.kolor.), 24cm, opr.brosz. c.15zł
 6. Sobczak-Waliś Monika, Waliś Grzegorz- Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego. Kalisz 2013, PTH Oddz. Kalisz, s.312, 25cm, opr.tw. c.50zł
 7. Szubert Jan- Pamiętnik częstochowianina-powstańca styczniowego, opr. Zofia Strzyżewska. Cz.2012, Muzeum Częstoch., s.172, 24cm, opr.brosz. c.50zł
 8. Terlecki Marian Hubert- Udział podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnień., s.159, 21cm, opr.brosz. c.20zł
 9. Zieliński Stanisław- Bitwy i potyczki 1863-1864 oraz Spis alfabetyczny i chronologiczny bitew i potyczek 1863-1864 (reprint wyd. z 1913 r., Rapperswil, Muzeum Nar.). W.2014, Grafika, s.559+58+2k.mapy, 24cm, opr.brosz. c.130zł

22

Rosadziński Leonard- Poszukiwacz czyli niezwykli ludzie i stare książki (opowieści bibliofila nt. starych pięknych książek, opraw introligatorskich, antykwariatów i księgarń w Poznaniu, Wlkp. Tow. Przyj. Książki, zawiera dużo fot.kolor.). P.2014, „Rosa” Dom Różności, s.244, 29cm, opr.tw. 95zł

23

Siwiński Andrzej- Przydrożna kronika Ziemi Częstochowskiej. Przewodnik rowerowy. T.I. Cz.2009, Cz.Org.Turystycz., s.240, 22cm, opr.brosz.(II) 25zł

24

Skoczylas Anna- Bocianie gniazdo. Opowiadania (górskie). Gliwice 1995, Wyd. EXPLO, s.104, 21cm., opr.brosz. (II) 20złOferta 2/20

1

„Almanach Częstochowy”. (Rocznik). Cz., Tow. Przyjaciół Częstochowy, 23cm, opr.brosz. 25zł
R. 2019, s.296, n. 700 egz. (posiadamy również 27 poprzednich roczników)

2

Cepnik Henryk- Józef Piłsudski twórca niepodległego państwa polskiego. Zarys życia i działalności popularnie skreślony (na s.przedtyt. jego fot.). W. 1933, Inst. Propag. Państw.-Twórczej, s. 373, 18cm, opr.oryg.tw. (II) 40zł

3

Demby Stefan- O miłości do ksiąg w Polsce (reprint wyd. z 1925, Tow. Bibljofilów Pol.). W.1987, WAiF, s.36, 20cm, opr.brosz. (II) 25zł

4

Dumas Aleksander- Hrabia Monte Christo. Przeł. Julian Rogoziński. T.1-3. W.1990, Iskry, s.t.1- 362, 2- 328, 3- 336, 20cm, opr.brosz. (II) 30zł/kpl.

5

Dyakowski Bohdan- Nasz las i jego mieszkańcy. Rys. K. Mackiewicz. W.1950, Wyd. M. Arcta, s.284, 22cm, opr.oryg.brosz.napr. (II) 15zł

6

Dziennik kolekcjonerski znaczków kwestarskich z okupacji niemieckiej w Łodzi 1914-1918. Opr. Jacek Strzałkowski (n. 40 egz.). Frankfurt am Main 2017, J. Strzałkowski, s.36+nlb.9 (repr. kolor.), 21cm, opr. brosz. (II) 60zł

7

Habela Jadwiga- Ratusz staromiejski w Gdańsku. Gdańsk 1986, Woj. Ośr. Kultury, s.40+il.48, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

8

Katechizm Kościoła Katolickiego. P.1994, Pallottinum, s.738, 25cm, opr.brosz. (II) 30zł

9

Najnigier Bronisław- Powrót z daleka. Wspomnienie więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau (dot. także Kamienicy Polskiej, Częstochowy i okolic). W.1973, LSW, s.371+24k.fot., 22cm, opr.tw.+obw. (II) 30zł

10

Nowakowski Jerzy, Położyński Antoni, Kowalski Marian- Z dziejów 10. pułku strzelców konnych. Przedm. Franciszek Skibiński. W.1982, PAX, s.195+ 8k.fot., 20cm, opr.brosz. (II) 20zł

11

Orzeszkowa E.- Anastazja, Bene Nati (T. V Pism). W.1925, GiW, s.280, 21cm, opr.intr.tw. (II) 15zł

12

Paszta Andrzej, Sętowski Juliusz- Przypinki kwestarskie i cegiełki w Częstochowie w latach 1915-1924 (katalog). Cz.2012, Pol. Tow. Numizmatyczne, s.146(repr. kolor.), 24cm, opr.brosz. (II) 60zł

13

Polewka Józef- Urodzeni w Przeczycach (k. Siewierza), (n. 300 egz.). Dąbrowa Górnicza 1972, Janica Osoba, s.85, 25cm, opr.brosz. (IV) 15zł

14

Rosadziński Leonard- Poszukiwacz czyli niezwykli ludzie i stare książki (opowieści bibliofila nt. starych pięknych książek, opraw introligatorskich, antykwariatów i księgarń w Poznaniu, Wlkp. Tow. Przyj. Książki, zawiera dużo fot. kolor.). P.2014, „Rosa” Dom Różności, s.244, 29cm, opr.tw. 95zł

15

Roszkiewicz Jerzy- Przewodnik po Polsce. Pod-ziemne trasy turystyczne: bunkry, twierdze, piwnice, podziemia, kopalnie, jaskinie, legendy, informacje praktyczne. W.(2010?), Dannpol, s.240(dużo fot. kolor., mapa Polski w skali 1:300 000), 22cm, opr. brosz. 35zł

16

Rudnicki J.- Zbiór ustaw stemplowych wraz z alfabetycznym układem (ważne z dn. 1.01.1927). L. 1927, Wyd. Wiadomości Gminnych (Bibl. Skarbowa), s.325, 17cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także wydanie w opr.brosz.) 25zł/egz.

17

Segal Erich- Love story czyli o miłości (na podstawie scenariusza) Przeł. A.Przedpełska-Trzeciakowska. W.1989, Iskry, s.79, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

18

Sienkiewicz Henryk- Legjony. Powieść historyczna (t.32 „Pism”). L.1932, Oss., s.221, 19cm, opr. intr.tw. (IV) 5zł

19

Stanisławski Konstanty- W., 22cm, opr.tw.
 1. Moje życie w sztuce. Przeł. Zofia Petersowa. 1951, KiW, s.420,
 2. Moje życie w sztuce. Przeł. Zofia Petersowa. (t.1 „Pism”). 1954, PIW, s.460,
 3. Praca aktora nad sobą. Przeł. Aleksander Męczyński. Cz.I-II (t.2-3 „Pism”). 1953-1954, PIW, s.cz.I- 366, II- 246 c.50zł/tom

20

Supernak Karolina- Irządze i okolice w średniowieczu. Panowie z Irządz. Kielce 2016, Wyd. Jedność, s.189, 24cm, opr.brosz. 25zł

21

„Szczekociński Rocznik Historyczny”. Szczekociny, Stow. Miłośn. Historii Szczekocin i okolic, 24 cm, opr.brosz. 35zł/tom
T.1. 2016, s.268,
T.2. 2015, s.169.

22

Świderkówna Anna- Siedem Kleopatr. W.1978, WP, s.355, 20cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1987 w opr.brosz.) 10zł/egz.

23

Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z obj. i kom. Berachot (rozdz. II), Kiduszin (rozdz. III), Bawa Kama (rozdz. I). Tłum. rabin Sacha Pecaric. Kr.2010, Stow. Pardes, s.761, 31cm, opr.tw. 210zł

24

Utkin Jerzy- Noże myśliwskie Polski i Europy (album fot. kolor.). W.2016, Bellona, s.142, 24cm, opr.tw. 40zł

25

Waltari Mika- Egipcjanin Sinhue. Przeł. Zygmunt Łanowski. T.I-II. W.1987, Cz., s.t.I- 372, II- 373, 21 cm, opr.brosz. (II) 10zł/kpl.

26

Wołoszynowski Juljan- Było tak (zbeletryzowana historia Polski od Popiela do J. Piłsudskiego). L.(1935?), Książnica-Atlas, s.298, 20cm, opr.intr.tw. (II) 20zł

27

Zakrzewski Andrzej- Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku (n. 300 egz.). Cz.1988, WSP, s.301, 24cm, opr.brosz. (II) 5złOferta 3/20

1

Antoniewicz Marceli- Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. W.2011, Wyd. DiG, s.423, 25cm, opr.tw. 60zł

2

Antoniewicz M., Zbudniewek Janusz red.- Książę Władysław Opolczyk Fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze (n. 500 egz). W.2007, Wyd. DiG, s.382, 21cm, opr.tw. 40zł

3

Bernard od Matki Bożej o. karmelita bosy- Duchowość brata Alberta (na s.przedtyt. jego fot.). Kr.1938, nakł. B-ci Albertynów, s.256 (w tym 10 il.), 19cm, opr.oryg. (II) 10zł

4

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. W., PIW, 24cm, opr.tw.+obw. 10zł/tom-T.3. Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe N-Ż. 1965, s.581,
-T.4. Oświecenie. Hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H. 1966, s.547,
-T.5. Oświecenie. Hasła osobowe I-O. 1967, s.486,
-T.6. Oświecenie. Hasła osobowe P-Ż. 1970, s.647,
-T.14. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Hasła osobowe G-Ł. 1973, s.718.

5

Biegański Władysław- Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej (reprint wyd. z 1899 r., n. 333 egz.). Opole.2013, Wyd. MS, s.91, 21cm, opr.tw. 20zł

6

Brodziński (Kazimierz)- Kurs nauki literatury polskiej wykładanej przez Brodzińskiego w Warszawskim Uniwersytecie (spisał Wincenty) Kotowski. RĘKOPIS (ok.1827-1830) w zeszycie na papierze czerpanym, s.nlb.248, 23cm, opr. półskórek 50zł

7

Choupin Lucjan o.- Istota i obowiązki stanu zakonnego. Przepisy obecnie obowiązujące. Przekł. z franc. Kr.1930, Wyd. Ks. Jezuitów, s.428, 21cm, opr.oryg. tw. (II) 10zł

8

Czuj Jan ks. dr- Patrologia. P.1953-54, Pallottinum, s.218, 25cm, opr.brosz. (II) 10zł

9

Czyż Stanisław- Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003-2007. Cz.2008, nakł. Autora, s.228 (dużo map rozmieszcz. gatunków), 24cm, opr.brosz. 40zł

10

Hańbowski Jerzy- Pamięć świata… W. 1971, Rada Ochr. Pomn. Walk i Męczeństwa, s.22+1k złoż. luzem(Apel Hon. Kom. Bud. Pomnika-Szpitala dla Dzieci), 29cm, opr.brosz.+obw. (II) c.10zł

11

Hickiewicz Jerzy- Roman Dzieślewski pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy. Opole 2014, Wyd. MS, s.279, 25cm, opr.tw. 60zł

12

Jedynak Mariusz- Polskie aparaty fotograficzne… Opole, Wyd. MS, opr.brosz.
 1. ...1953-1985. Katalog. 2018, s.159, 24cm(II) c.70zł
 2. ...Historia produkcji. O aparatach fotograficznych i o pewnym zakładzie Warszawskie Zakłady foto-Optyczne (egz. mają nr 115 i 119 z nakł. 300egz.). 2019, s.415, 28cm (II) c.180zł

13

Jougan Alojzy ks. dr- Słownik kościelny łacińsko-polski. P.1958, KśW, s.746, 25cm, opr.tw. 75zł/egz. (posiadamy także wyd. z 1948 r., „Michalineum”, s. 659(ksero s.tytuł.), opr.intr.tw.(do naprawy)

14

Kalinowski Piotr- Kalety na starych pocztówkach i fotografiach. Opole, Wyd. MS, s.64, 21cm, opr.brosz. (V) 15zł

15

Kawecki Józef- Historia wsi Lipnik (k. Częstochowy). Lipnik 2018, Gmina Janów, s.305(dużo fot.), 25 cm, opr.tw. 30zł

16

Kościoły Warszawy (albumy fot.)- W., Rada Archidiec. Odbudowy Kościołów W-wy, 34cm 15zł/egz.
 1. Grabski Władysław Jan- Kościoły Warszawy w odbudowie. 1956, s.133+3k.il.kolor., 34 cm, opr.brosz.(brak obw.),
 2. Kościoły Warszawy. 1982, s.235, opr.tw.

17

Krogulec Grzegorz- Warszawskie odznaki wojskowe i kombatanckie. Wybór. W.1994, Wyd. Naukowe PWN, s.231+4k.il.kolor., 17cm, opr.brosz. 25zł

18

Kruczkiewicz Bronisław dr opr.- Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich. L.1925, Książnica-Atlas, s.980, 26cm, opr.oryg.tw. 60zł
(posiadamy tożsame wyd. w opr.brosz. c.40zł)

19

Lacordiaire R.P.- Jezus Chrystus. Myśli wybrane z różnych przemówień. Tłum. K. Bobrowska. P.(1927), KśW, s.190, 14cm, opr.intr.tw. (posiadamy tożsame wyd. w opr.brosz.) 10zł/egz.

20

Liguori Alfons Marja dr- O miłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennem. Przetł. x. Adolf Żółtowski. P. 1919, KśW, s.299, 20cm, opr.intr.tw. (II) 10zł

21

Łapiński Zdzisław- Norwid. Kr.1984, Znak, s.177, 20cm, opr.brosz. 5zł

22

Łazariew W.N.- Iskusstwo Nowgoroda (tekst w j. rosyjskim). Moskwa 1947, Gos. Izdat. „Iskusstwo”, s. 177+142tabl.fot., 27cm, opr.oryg.tw. 5zł

23

Majcher Jarek, Szybkowski Bogusław- Fotografowanie Tatr 1859-1939. Opole, Wyd. MS, 2018, s.127 (dużo fot.), 24cm, opr.tw. (III) 40zł

24

Międzyrzecki Artur- Nieskończona przejrzystość. Nowe wiersze (1987-1997) i wybór wierszy dawnych. Kr.1997, Znak, s.198, 21cm, opr.brosz.(II) 5zł

25

Młyny (temat)- 24cm, opr.brosz.
 1. Bryl Ewa, Pawlikowski Michał- Saga o młynach i młynarzach z rodziny Brel (dot. okolic Radomska). Strzałków 2017, s.112 c.30zł
 2. Gołaski Janusz- Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960 (n.300 egz.). P., Wyd. Akad. Rolniczej c.25zł/część
  -Cz.4 Brda i Górna Noteć. 2002, s.89+18k.złoż.map za opaską,
  -Cz.5 Górna Warta. 2006, s.158+21k.map za opaską.

26

Morawski Zdzisław- Św. Karol Boromeusz na tle odrodzenia religijnego w XVI wieku. P.1922, KśW, s. 136, 20cm, opr.oryg.brosz. (II) 10zł

27

Morgulec Jerzy- Słownik nakładców i wydawców pocztówek na Ziemiach Polskich oraz poloników. Cz. I-XXIII (zawiera ich sygnety, n. 200 egz., współoprawne), W.2000-2010, nakł. Autora, s.w cz.32 (cz. V, VI- ksero całości), 21cm, opr.intr.tw. 700zł

28

Mortier o.- Święty Dominik (na s.przedtyt. jego portr.). L.1934, Wyd. OO. Dominikanów, s.60, 16cm, opr.oryg.brosz. (II) 10zł

29

Nabiałek Karol- Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVIII w.2012, Societas Vistulana, s.636 +4k.il.+1k.złoż.mapa za opaską, 24cm, opr.tw. c.70zł

30

Nicieja Stanisław Sławomir- Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Opole 2019, Wyd. MS, 25cm, opr.tw. 50zł/tom
-T.XIII. Grodno, Wołczyn, Stare Waliszki, Żołudek, Mosty, Druskienniki, s.270,
-T.XIV. Stanisławów, Buczacz, Zabłotów, Ilińce, Trójca i Chlebiczyn, s.310,
(posiadamy wszystkie poprzednie tomy w tej cenie)

31

Oberleitner Stefan- Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990. Vademecum dla kolekcjonerów. T.2.Polska Rzeczypospolita Ludowa 1944-1990 (brak t.I). Zielona Góra 1999, Kanion,s.356+19k.kolor.,24cm,opr.brosz+obw. 50zł

32

Osoba Janina Halina- Dzieje rodziny Heneczków w XIX wieku (dot. okolic Siewierza) (n. 150 egz.). Tychy 1998, Wyd. Rarus, s.160, 24cm, opr.tw. 25zł

33

Pezowicz Grażyna- Stare pocztówki z Radomska i okolic. Radomsko 1995, Muzeum Regionalne, s.39 (dużo repr.), 24cm, opr.brosz.+obw. 20zł

34

Piekarski Władysław Edward, Stańczyk Zbigniew- Słownik biobibliograficzny twórców literatury związanych z Ziemią Częstochowską (wraz z okolicą). Cz. 2006, Wyd. Wikstan, s.467, 26cm, opr.tw. 60zł

35

Rakoczy Eustachy o.- Na ordynansach trwamy… Z Królową Polski - Żołnierski apel (w kaplicy MB Częstochowskiej na Jasnej Górze, teksty). (Bydgoszcz 2016), Druk. Margrafsen, s.352 (dużo fot. kolor.), 34cm, opr.tw.+obw. 90zł

36

Siostra Maria-Marta Chambon zakonnica Nawiedzenia Najśw. Marii Panny w Chambery 1841-1907. Tłum. K.L. Kr.1938, nakł. Arcybrac. Straży Honor. NSJ, s.307, 21cm, opr.intr.tw. 10zł/egz.
(posiadamy także wyd. z 1924, Kr., Klasztor SS. Wizytek, s.72, opr.brosz.)

37

Strzałkowski Jacek- Leksykon fotografów na dawnych ziemiach polskich, Pomorzu i Śląsku 1839-1918. Franfurt am Main, 2017, nakł. Autora, s.615, 21cm, opr.brosz. 550zł

38

Szkoda Mieczysław, Imiołek Krzysztof, Ziółek Rafał- Historia obiektów sportowych w Blachowni. Blachownia 2008, OSiR, s.28, 25cm, opr.tw. 20zł

39

Sztuka i kultura świata starożytnego (seria)- Fot. Andrzej Dziewanowski. W., Arkady, 29cm, opr.tw.+obw. 5zł/egz.
 1. Bernhard Maria Ludwika- Korynt i Argolida. 1987, s.82(w tym 50 fot.) (II),
 2. Michałowski Kazimierz- Akropol. 1983, s.80(w tym 60 fot.).

40

Szyma Tadeusz- Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu (wiersze). Cz. 2019, Inst. Prymasa Wyszyńskiego, Stow. Gaude Mater, s.55(dużo fot.), 25cm, opr.tw.+obw. 20zł

41

Welker Lesław J.- Symbolika znaków Polski Walczącej 1939-1989. Toruń 2000, Wyd. Adam Marszałek, s.137, 24cm, opr.brosz. 40zł

42

Wielka Wojna (temat)-
 1. Kowalski Robert red.- Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowy Targ 27-29 sierpnia 2004 (T.I-II). Nowy Targ 2009, nakł. PTH (Prace Komisji Historii Wojskowości), s.t.I- 430, II- 278, 24cm, opr.brosz. c.40zł/egz.
 2. Orman Krzysztof, Orman Piotr- Wielka wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych. Kr.2015, Libron, s.779, 25cm, opr.tw. c.65zł
 3. Tarkowska Barbara- Bagnety i krzyże 1914-1921. Wojenne dzieje 5 pp. Legionów „Zuchowatych”. Opowieść historyczna. W.2008, Bellona, s.199, 24 cm, opr.brosz. c.40zł

43

Wielowiejski Zygmunt- Historia fotografii w Nysie w latach 1839-1939. Opole 2018, Wyd. MS, s. 110, 24cm, opr.brosz. (III) 45zł

44

Wykaz urzędowy nazw miejscowości w Polsce (GUS). T.I-III. W.1980, Wyd. Akcydensowe, s.t.I- 670, II- 832, III- 826, 23cm, opr.brosz. (w t.III blok luźny) 30zł/kpl.

45

Zawadzki Wojciech- Przedborski Wrzesień. Obrona i zniszczenie miasta przez Niemców w 1939 r.(Przedbórz k. Cz-wy). Bydgoszcz 2004, Tow. Przyj. Pomorskiego Muzeum Wojsk., s.159, 21cm, opr. brosz. 20zł

46

Żywicki Jerzy- Jana Gumowskiego motywy polskie. Studium o tekach litograficznych. Lublin 2003, UMCS, s.2688+185il., 25cm, opr.tw. 60złOferta 4/20

1

Bartnik Józef Maria ks. dr, Storożyńska Ewa J.P.- Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski (na s.302-307 opis wyzwolenia Cz-wy 1945). W. 2011,Wyd. SS.Loretanek, s.359, 24cm, opr.tw. 50zł

2

Chebel Małgorzata (i inni) opr.- Legendy Jury. Cz. 2019, Reg. Ośr. Kultury, s.99, 22cm,opr.tw.(X) 20zł

3

Chudy Zbigniew- Zbrodnie niemieckie w Wieluniu w latach 1939-1945. Tamte godziny, tamte dni, tamte lata. Wstęp Norbert Tomczyk. Wr.2009, Nortom, s. 217, 21cm, opr.brosz. (II) 30zł

4

Czekajewski Franciszek- 30zł/egz.
 1. Od sukcesu pod wiatr. Wspomnienia krnąbrnego emigranta. Cz.2010, Wyd. „e media”, s.292, 21cm, opr.brosz. (X)
 2. Pamiętnik z okresu II wojny światowej pisany w Częstochowie. Od dnia 1 IX 1939 do dnia 8 IX 1945. W.2006, Wyd. Kobieta, s.183, 21cm, opr.tw. (X)

5

Fuhrmann Mattias o.- Ozdoba Pustyni czyli Żywot św. Pawła Pierwszego Pustelnik Tłum. J. Wojtczak- Szyszkowski, kom. o. J. Zbudniewek. Cz. 2014, Wyd. Zakonu Paulinów, s.XX, 355, 21cm, opr.tw. c.30zł

6

Gołaski Janusz- Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960 (n.300 egz.). P., Wyd. Akad. Rolniczej, 24cm, opr.brosz. 25zł/część
-Cz.4 Brda i Górna Noteć. 2002, s.89+18k.złoż.map za opaską,
-Cz.5 Górna Warta. 2006, s.158+21k.map za opaską.

7

Grońska Maria- Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów (zawiera 30 s. sygnatur autorów i ok. 70 repr. ekslibrisów). W.1992, Bibl. Narodowa, s. 190, 20x21cm, opr.brosz. (X) c.20zł

8

Hadanik Czesław- Zamek Olsztyn krok po kroku. Spacerkiem po historycznej ruinie średniowiecznej warowni. Kielce, Olsztyn 2019, Agencja „JP”, s.96 (dużo fot. kolor.), 21cm, opr.brosz. (X) 15zł

9

Kołodziejski Janusz red.- Częstochowa w PRL-u. T. II. Cz.2020, Stow. „Pokolenia”, s.276, 25cm, opr. brosz. (X) 20zł

10

Korpeta Wiesław ks., Sękiewicz Andrzej opr.- Kłobuck, parafia i świątynia pw. św. Marcina w fotografii (album fot.). Kłobuck 2019, Parafia św. Marcina, s.223, 25cm, opr.tw. 45zł

11

Krakowski S. (i inni) red.- Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych. K.1964, „Śląsk”, s.395, 25cm, opr.tw. (brak obw.) (II) 30zł

12

Kurus Adam- W. Edipresse Polska, 25cm, opr.brosz.
 1. 7 Dywizja Piechoty (Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918-39). 2016, s.93(dużo fot.), 25cm (X) c.20zł
 2. Pozycje opóźniające „Lubliniec” i „Częstochowa”(Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939). 2020, s.63, 24cm (X) c.15zł

13

Kwiecień Ewa- Leśnicy świadkowie historii. Lata przed II wojną światową, okres wojny i czasy bezpośrednio po jej zakończeniu. Gołochów 2013, Ośr. Kultury Leśnej, s.417, 24cm, opr.brosz. 85zł

14

Małolepszy Eligiusz, Drozdek-Małolepsza Teresa- Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939. P.2010, Wyd. Nauka i Innowacja, s.301, 25cm, opr.brosz. (IV) 40zł

15

Małolepszy Eligiusz (i inni) red.- Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX w.). Monografia naukowa. Cz.2018, UJD, s.177, 25cm, opr.brosz. (IV) 20zł

16

Meissner Janusz- Orlęta i orły. Kr.1974, WL, s. 457, 20cm, opr.tw.+obw. (II) 10zł

17

Mielczarek Janusz Jano- Szepty z podróży (wiersze). Fot. Autora. Cz.2010, Tow. Galeria Literacka, s.115, 19cm, opr.brosz. (X) c.15zł

18

Oleszczyk Krzysztof- Encyklopedia rozrywek umysłowych. Cz.2009, Technopol, s.703, 25cm, opr. tw. (IV) 80zł

19

Ovason David- Nostradamus sekrety przepowiedni. Przeł. Zbigniew Dalewski. W.1998, Świat Książki, s.496, 21cm, opr.tw. (II) 10zł

20

Powstanie Styczniowe (temat)
 1. 1863. Album pamiątek (reprint wyd. z 1913 r., L., nakł. Druk. Polskiej). W.2016, Centr. Bibl. Rolnicza, s.32+60 k.nlb.il., 17x24cm, opr.tw. c.60zł
 2. Szubert Jan- Pamiętnik częstochowianina-powstańca styczniowego, opr. Zofia Strzyżewska. Cz.2012, Muzeum Częstoch., s.172, 24cm, opr.brosz. c.50zł
 3. Terlecki Władysław- Twarze 1863 (Spisek, Powrót z Carskiego Sioła, Dwie głowy ptaka, Rośnie las). W. 1979, PIW, s.584, 20cm, opr.brosz.+obw. c.25zł

21

Sękowski Stefan- Galwanotechnika domowa. W. 1983-87, WNT, s.183, 21cm, opr.brosz. (II) 15zł

22

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej i Politechnika Częstochowska zapraszają na Biesiadę Jubileuszową Absolwentów 19 XI 2019 r. (śpiewnik). Il. Andrzej Zwierzchowski. Cz.2019, SWPCz, s.86, 21cm, opr.brosz. (X) 15zł

23

Wójcik Krzysztof- Śladami Reszków (dot. ich siedzib w Borownie i Garnku). Garnek 2005, Stow. Rodzin Katolickich, s.62 (dużo fot.), 25cm, opr.brosz. (X) 20zł

24

Żużel w Częstochowie (temat)- 21cm, opr.brosz.
 1. Cieślak Marek, Koeber Wojciech- Pół wieku na czarno. Prawda żużlem pisana (wspomnienia trenera kadry narodowej wywodzącego się z „Włókniarza”). Kr.2016, Wyd. SQN, s.348+4k.fot.kolor. c.40zł
 2. Jejda Bartłomiej- Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego. Łódź 2020, Księży Młyn, s.179 (X) c.35złOferta 1/21

1

Adamczewski Jerzy - Sztuka malowania drewnem. Intarsje Piotra Biernata (n. 400 egz.). Głochów 2017, Ośr. Kultury Leśnej, s.128(dużo fot. kolor.), 25cm, opr.tw. (II) 40zł

2

Alejchem Szołem - Dzieje Tewji Mleczarza. Przeł. Anna Dresnerowa, wstęp Salomon Belis-Legis. Wr. 1989, Wyd. Dolnośląskie (Bibl. Pisarzy Żydowskich), s.208, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

3

„Almanach Częstochowy”. Cz., Tow. Przyj. Cz-wy, R.2020, s.217, 24cm, opr.brosz.(X) 20zł

4

Atlas polskich strojów ludowych. Cz.V. Małopolska. Wr., Pol. Tow. Ludozn., 32cm, opr.brosz. 15zł/egz.
 • Z.7.Świerzy Janusz - Strój krzczonowski.1952,s.47 (I)
 • Z.8.Kaznowska-Jarecka Barbara - Strój biłgorajsko-tarnogrodzki. 1958, s.62 (II).

5

Banach Andrzej - Kobiety na monetach. Wr.1988, Oss., s.174(dużo repr.), 25cm, opr.brosz. (II) 10zł

6

Biblioteka „Morza” (seria) - Gdańsk, Wyd. Morskie, 20cm, opr.tw. 10zł/egz.
 1. Dzięcielski Kazimierz, Staniszewski Leon - ABC modelarstwa okrętowego. 1977, s.106+3k.złoż. za opaską (plany) (II),
 2. Piwowoński Jan - Nowoczesny statek handlowy. 1975, s.278 (III),
 3. Supiński Witold, Lechowski Mieczysław - Torpedowce i niszczyciele. 1971, s.150 (II).

7

Bielawska Alicja (i inni) - Skarby polskiego malarstwa (album). K.2008, Videograf II, s.62, 28cm, opr. tw. (II) 10zł

8

Brandstaetter Roman - Jezus z Nazarethu. T.I-IV. W.1972-1974, PAX, s.t.I- 351, II- 366, III- 316, IV- 398, 21cm, opr.tw. (posiadamy także wydanie z 1975 r. kpl. w 2 wol.) 80zł/kpl.

9

Brzosko-Mędryk Danuta - Mury w Ravensbrück (opowieść o harcerkach w obozie). W.1979, MAW, s. 227, 20cm, opr.brosz.+obw. (II) 10zł

10

Butrym Marian - Dola idola (m.in. TSA, Lombard, Republika, Kora i Maanam). W.1985, MAW, s.141 (dużo fot.), 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

11

Chojnowska Ewa - Iglaki (Rośliny na balkon i do ogrodu, dod.do „Gazety Wyborczej”). W.2008, Multico, s.96(dużo fot.kolor.), 22cm, opr.brosz. (II) 10zł

12

Cieślak Aleksander - Między nocą a świtem. Opowiadania. Cz.2020, nakł. Autora, s.360, 25cm, opr. brosz. (III) 50zł

13

Czapińska Wiesława - Wielkie romanse Trzeciej Rzeszy. W.1994, Pol. Dom Wydawniczy, s.171, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

14

Ćwierczakiewiczowa Lucyna - Jedyne praktyczne przepisy konfitur, różnych marynat wędlin, wódek, likierów, win owocowych, miodów oraz ciast (reprint wyd. z 1885 r.). W.1985, „Alfa”, s.336, 17cm, opr. brosz. (III) 10zł

15

Dokumenty obrony Lwowa 1939. Opr. Artur Leinwand. W.1997, Inst. Lwowski, s.282, 25cm, opr. brosz. (II) 40zł

16

Dudziński Marcin - Przeciwko bratu (kryminał dziejący się w Cz-wie). W.2019, Czarna Owca, s.399, 21cm, opr.brosz. (II) 35zł

17

Dyakowski Bohdan - Nasz las i jego mieszkańcy. Rys. K. Mackiewicz. W.1950, Wyd. M. Arcta, s.284, 22cm, opr.oryg.brosz. (II) 25zł

18

Dyniewski Tadeusz - Zbrodnie, zdrada, kara. Pitaval śląski (m.in. Zbrodnia Damazego Macocha, Pyrrusowe zwycięstwo wojewody Grażyńskiego). K. 1986, KAW, s.224, 21cm, opr.brosz. (II) 15zł

19

Fiedler Arkady - Dziękuję Ci, kapitanie (okł. Konstanty Sopoćko). W.1956, Wyd. MON, s.192, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

20

Gałczyński Konstanty Ildefons - Siódme niebo (wiersze). W.1970, Cz., s.448, 20cm, opr.brosz.+obw. (II) 10zł

21

Gisman Stanisław mgr inż. - Fotografia barwna dla amatorów. Metoda negatywowo-pozytywowa oraz odwracalna. W.1964, WNT, s.180+18tabl.kolor., 21 cm, opr.brosz. (II) 10zł

22

Gracki Andrzej „mcmurphy_2” - Amerykańska kurtka wojskowa M-65 OG-107. Przedmiot, symbol. Cz. 2020, (nakł. Autora), s.72, 30cm,opr.brosz.(VI) 15zł

23

Grocki Michał - Konfidenci są wśród nas … 1992, Ed. Spotkania, s.118, 21cm,opr.brosz.(II) c.10zł

24

Grzymała Tadeusz - Papieska korona Jasnogórskiej Pani. Historia niezwykła (dot. historii Obrazu MB Częstochowskiej i jej koronacji w 1717). Cz. 2017, Pauliniaum, s.173, 21cm, opr.brosz. (III) 25zł

25

Gumowska Irena - 10zł/egz.
 1. Czy wiesz co jesz? (poradnik żywieniowy). Il. Mirosław Pokora. W.1985, „Alfa”, s.207, 26cm, opr. brosz. (II),
 2. Pszczoły i ludzie (dot. miodów i pszczół). W.1987, Watra, s.183, 22cm, opr.oryg. (II).

26

Hołubiec Jerzy W. - Polskie lampy i świeczniki. Wr.1990, Oss.(Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł), s.176+214(fot.), 19x21cm, opr.tw. (II) 20zł

27

Hutnik Ryszard (i inni) - Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. W.1984, Wyd. Geologiczne, s.235(w tym 98 fot.kolor.), 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

28

Jaśkiewicz Aleksander - Kościoły drewniane okolic Częstochowy (katalog wystawy, na s.przedtyt. odręczna dedykacja Autora). Cz.2004, Muzeum Częstoch.,s.nlb.24(dużo fot.kolor.), 21cm, opr.brosz. (II) c.20zł

29

Kaczmarek Helena, Oleś Aleksandra - „Przyszłość to dziś tylko cokolwiek dalej” czyli O przeszłości i te-raźniejszości Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Cz.1994, nakł. SP nr 9, s.78+XVIII, 21cm, opr.brosz. (II) c.25zł

30

Kalinin Janina opr. - Ratuszowy Salon Wielkich Częstochowskich (osobistości) (album o spotkaniach organizowanych przez Andrzeja Kalinina). Fot.kolor. Eugeniusz Grzebielucha. Cz.2003, „Dom Książki”, s. nlb.120, 31cm, opr.tw.+obw. (II) 40zł

31

Kapustyńska Alicja, Wójcik Marian red. - Jubileusz 50-lecia Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. Cz.1971, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, s.151+14k.fot., 21cm, opr.brosz. (II) 45zł

32

Karol May w słowie i obrazie (skrót cyklu o Winnetou: Winnetou, Syn Łowcy Niedźwiedzi, Skarb w Srebrnym Jeziorze, Król nafty, Old Shatterhand). Przeł. Janina Borowiczowa, il. kolor. Heinz Osthoff. Zielona Góra 1997, Wyd. E. Jarmołkiewicz, s.142, 28 cm, opr.tw. (II) 15zł

33

Karpiński Jan Jerzy - Dzieci słońca i dzieci mroku. Fot. Autora (dot. owadów). W.1957, NK, s.154+tabl. kolor.XX, 30cm, opr.tw. (II) 25zł

34

Kębłowski Janusz - Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności. W.1987, Arkady, s.285, 24cm, opr.tw.+obw. (II) 25zł

35

Kiełbasiński Radosław, Kwaśniewicz Krzysztof - Język angielski dla brydżystów i nie tylko (zawiera słownik angielsko-polski wyrażeń brydżowych). Kr. 1992, PH „Ketz”, s.120, 24cm, opr.brosz. (II) 15zł

36

Klasycy sztuki (seria albumów) - Opr. Stefano Peccatori i Stefano Zuffi. W.2006, „Rzeczpospolita”, s.143(dużo repr. kolor.), 26cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Rafael (II),
 2. Vermeer (II).

37

Kłossowska Jadwiga - Obiady u Kowalskich (przepisy kulinarne). W.1986, Watra, s.231, 22cm, opr.tw. (III) 5zł

38

Kobierzycki Stefan (wybrał) - Liber lizusorum. Wybór cytatów (z tekstów i rys. socrealizmu polskiego). W.1991, Burchard Edition, s.101, 24cm, opr. brosz. (II) 15zł

39

Kosman Marceli - Na tropach bohaterów Trylogii. W.1973, KiW, s.387, 15cm, opr.brosz. (II) 10zł

40

Kosmetyka (temat) - 20cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Rudowska Irena dr - Kosmetyka na co dzień. W. 1972, Watra, s.222 (II),
 2. Szuman-Wierzchowiecka Marzenna - Być kobietą. P.1988, KAW, s.96 (II),
 3. Zajfen Marian dr med. - Kosmetyka pana. W.1979, Watra, s.147 (II).

41

Kowecka Elżbieta, Łosiowie Maria i Jerzy, Winogradow Leon - Polska porcelana (zawiera sygnatury ceramiki). Wr.1983, Oss.(Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł), s.220+il.206, 19x21cm, opr.tw. (II) 45zł

42

Królik Melchior o. - Cuda i łaski zdziałane za przy czyną Jasnogórskiej Matki Bożej dawniej i dziś. Cz. 2016, Pauliniaum, s.409, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

43

Kwiecień Ewa - Leśnicy świadkowie historii. Lata przed II wojną światową, okres wojny i czasy bezpośrednio po jej zakończeniu. Gołochów 2013, Ośr. Kultury Leśnej, s.417, 24cm, opr.brosz. (II) 85zł

44

La Fontaine Jean de - Bajki. Wybór. Il. Grandville. W.1986, PIW, s.342, 24cm, opr.brosz. (II) c.10zł

45

Lec Stanisław Jerzy - Myśli nieuczesane. Kr.1987, WL, s.142, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

46

Makuszyński Kornel - (opowiadania), opr.intr.tw.
 1. Ponure igraszki. W.1927, GiW, s.283, 19cm (II),
 2. Romantyczne i dziwne opowieści. W.1925, „Biblioteka Polska”, s.300, 18cm, (okł. naklejona) (I),
 3. Wycinanki. W.1928,GiW,s.311, 19cm(II) c.30zł/egz.

47

Marat Stanisław, Snopkiewicz Jacek - Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa-Nila. W.1989, „Alfa”, s. 126, 21cm, opr.brosz. (II) c.15zł

48

Maślankiewicz Kazimierz - Kamienie szlachetne. W.1983, Wyd. Geologiczne, s.394(w tym 71 fot. kolor.), 24cm, opr.brosz.+obw. (II) 15zł

49

Michalik Stefan - Wyżyna krakowsko-wieluńska. W.1974, WP, s.253, 17cm, opr.brosz. (II) 10zł

50

Mikołajczyk Marian ks. - Problemy religijno-moralno-społeczne diecezji częstochowskiej w latach 1945-1989 wynikające z ówczesnej sytuacji politycznej. Cz.2002, nakł. Autora, s.322, 21cm, opr.brosz. (II) 20zł

51

Moczydłowski Jan - Ilustrowany katalog obligacji Polski przed- i porozbiorowej 1782-1918. W.1992, Pol. Tow. Numizmat., s.67,24cm,opr.brosz. (II) 30zł

52

Nowak Alicja - Wczoraj (wiersze) (+dod. „Moja Częstochówka” w obrazach A. Nowak). Gliwice 2012, Komdruk-Komag, s.64+16(dod.), 21cm, opr. brosz. (II) 20zł

53

Okrasa Karol, Brodnicki Pascal - Okrasa kontra Pascal. 52 przepisy kontra 52 przepisy (kucharskie). W.(2012), Kuchnia Lidla, s.165+121(opr. w kierunku przeciwstawnym), 26cm, opr.tw. (II) 10zł

54

Okrasa Karol, Wellman Dorota - Przepisy Karola i Doroty na ryby i owoce morza. 80 przepisów. W.(2016), Kuchnia Lidla, s.286, 25cm, opr.tw.(II) 10zł

55

Omasta Vojtěch - Pasjanse. Stare i nowe gry. W. 1987, Interpress, s.172, 22cm, opr.tw. (II) c.10zł

56

Orzeszkowa Eliza - Gloria victis. opr.intr.tw.
 1. Oni, Oficer, Hekuba, Bóg wie kto (1863). Wilno 1910, nakł. W. Makowskiego, s.403, 19cm, (okł. zachowana) (I),
 2. Oni, Oficer (1863). W.(1923), GiW, s.188, 20cm, (II) c.20zł/egz.

57

Osiecka Agnieszka - Rozmowy w tańcu. W.1992, Prószyński i S-ka, s.222, 24cm, opr.tw. (II) 30zł

58

Piasecki Sergiusz - Zapiski oficera Armii Czerwonej. (Cz.1989, ZR NSZZ „Solidarność”), s.195, 21 cm, opr.brosz. (II) 10zł

59

Przewodnik po świecie. Ilustrowana encyklopedia geograficzna. Red. John Palmer. W.1998, Przegląd Reader’s Digest, s.759, 29cm, opr.tw. (II) 10zł

60

Radlak Włodzimierz - Pociąg ewakuacyjny (Pierwsze tygodnie wojny w oczach ośmioletniego chłopca). Cz.(2001?), Druk. „Garmond”, s.56, 20cm, opr. brosz. (II) c.10zł

61

Rakoczy Eustachy o. - O niepodległą i katolicką Polskę. Wybrane kazania i modlitwy 1968-2010. (opr.) Ryszard Stefaniak. Cz.2020, nakł. R. Stefaniak,s.193, 25cm, opr.brosz. (II) c.40zł

62

Reinholf Josef dr - Obserwujemy motyle. Jak, gdzie, kiedy? Przekł. J. Buszko. W.1993, PWRL, s. 188(dużo fot. kolor.), 18cm, opr.brosz. (II) 10zł

63

Rokosa Marek C. - Parafia św. Rodziny w Pankach 1919-2019. Cz.2019, nakł. Autora, s.254, 25cm, opr. tw. (V) 60zł

64

Savoir-vivre (temat) - opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Gumowska Irena - ABC dobrego wychowania. Rys. Danuta Staszewska. W.1978, WP, s.266, 21cm, (II),
 2. Kamyczek Jan - Grzeczność na co dzień. Il. Jerzy Flisak. W.1974, Iskry, s.271, 19cm, (II).

65

Schild Walter, Pehle Tobias - Wideofilmowanie. Techniki filmowania, udźwiękowianie, montaż. Tłum. Sławomir Ratajczak. W.1993, Muza, s.231(dużo fot. kolor.), 27cm, opr.tw. (II) c.10zł

66

Siembieda Maciej - Wotum (powieść o zamachu na Obraz MB Częstochowskiej). W.2020, Agora, s.388, 22cm, opr.brosz. (II) 40zł

67

Snoch Bogdan - Mała encyklopedia Częstochowy. Cz.2002, Tow. Przyjaciół Cz-wy, s.208(dużo fot.), 31 cm, opr.tw. (II) 50zł

68

Stefaniak Piotr - Skarb wiary. Dzieje kościoła Najświętszego Imienia Maryi i klasztoru Panien Mariawitek w Częstochowie. Kr.-Cz.2013, „Regina Poloniae”, s.167(dużo fot.), 24cm, opr.brosz. (II) 10zł

69

Strumph-Wojtkiewicz Stanisław - Agent nr 1 (Jerzy Szajnowicz-Iwanow) (pierwowzór filmu). W. 1988, Iskry, s.226, 21cm, opr.brosz. (II) 15zł

70

Sumliński Wojciech - Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego. W.2015, WSR, s.388, 22 cm, opr.brosz. (II) 10zł

71

Szaniawski Jerzy - Profesor Tutka. Il. Daniel Mróz. Kr.1985, WL, s.199, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

72

Szcześniak Andrzej Leszek - Zmowa. IV rozbiór Polski. W.1990, Alfa,s.207, 21cm,opr.brosz.(II) c.15zł

73

Szustak Adam o. - Ewangelia dla nienormalnych. Kr.2011, Fides, s.83, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

74

Szymańska Irena - Album splotów na drutach. W. 1988, Watra, s.142+515(fot. splotów), 29cm, opr. brosz. (II) 10zł

75

Świderkówna Anna - Siedem Kleopatr (dot. historii Egiptu). W.1978, WP, s.355, 20cm, opr.oryg.+obw. (III) 10zł

76

Šedo Anton inż., Krejča Jindřich - Rośliny źródłem przypraw. Tłum. Urszula Janus. W.1987, PWRiL, s. 233, 22cm, opr.tw.+obw. (II) 15zł

77

Terlecki Marian Hubert - Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnień., s.159, 21cm, opr.brosz. (II) 20zł

78

Turska Irena - Przewodnik baletowy. Kr.1973, PWM, s.410, 18cm, opr.tw.+obw. (II) 15zł

79

Vostradovský Jiří - Ryby i przynęty. Il. Jiří Malý. W.1976, PWRiL, s.255(dużo il. kolor.), 18cm, opr.tw. (II) c.10zł

80

W roku Słowackiego. Red. Józef Mikołajtis i Józef Wójcicki. K.1961, „Śląsk”, s.218, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

81

Winowska Maria - Prawo do miłosierdzia. Posłannictwo Siostry Faustyny. Paris 1974, éditions du Dialogue, s.277, 21cm, opr.brosz. (II) 40zł

82

Wołczek Olgierd - Człowiek i Tamci z Kosmosu. Wr.1984, Oss., s.256, 21cm, opr.brosz. (III) 10zł

83

Zychowicz Piotr - Pakt Ribbentrop-Beck czyli Jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki. P.2012, Rebis,s.362,23cm,opr.brosz.(II) 15zł

84

ZESZYTY DO NUT – Wrocławskie Zakł. Wyrobów Papierowych, lata 70-te, s.16 lub s.32 (IV + III) 5zł/za 2 egz.Oferta 2/21

1

Dębski Henryk - Współczesna kuchnia polska. W. 1984, Interpress, s.487, 24cm, opr.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1985 r.) 10zł

2

Duchoňová Lilina - Haftujemy. Tłum. Maria Chmiel. W.1985, „Watra”, s.254(dużo il.), 30cm, opr. brosz.(II) 10zł

3

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.108, 25cm, opr.brosz. R.2020, nr 56(X-XII) (posiadamy także poprzednie numery) 10zł

4

Gołaski Janusz - Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960. Cz.5 Górna Warta (n.300 egz.). P. 2006, Wyd. Akad. Rolniczej, s.158+21k.map za opaską, 24cm, opr.brosz.(X) 25zł

5

Grodzicki Jerzy red. - Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jaskinie Doliny Chochołowskiej i Dolinek Reglowych. W.1991, Pol. Tow. Przyj. Nauk o Ziemi, s.200+1k.złoż.schemat, 24cm,opr.brosz.(II) 50zł

6

Hebdzyńska Beata - Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem oraz przepisy związkowe. W.1996, Wyd. Casus-Print, s.132, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

7

Kingsley Charles - Heroje czyli Klechdy greckie o bohaterach. Przeł. W. Berent. W.1938, GiW, s.188, 20cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1926 r.) 40zł/egz.

8

Knobloch Mieczysław - Złotnictwo. W.1977, WNT, s.280(dużo il.), 19cm, opr.tw.+obw.(III) 50zł

9

Książki kucharskie – reprinty (temat) - W.2010-2013, Wyd. Grafika, opr.tw.
 1. Izdebska Jadwiga - Polska kuchnia i spiżarnia. Praktyczny podręcznik zawierający 1550 przepisów kuchennych i gospodarskich (z uwzględnieniem potraw jarskich). Pieczenie ciast. Przyrządzanie konfitur, konserwów, marynat itp. oraz dyspozycje obiadów, śniadań i kolacji zwyczajnych i wystawnych, ze 114 rys. (Nagrodzona medalem na wystawie higjen.-naukowej w Łodzi 1903 oraz na wystawie wszech-światowej w Gandawie w 1903) (reprint wyd. z 1905, W., nakł. M. Arcta). s.500+XXIV+18, 22cm c.100zł
 2. Nakwaska Karolina z Potockich - Dwór wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym. Przerobione z francuzkiego Pani Aglaë Adanson z wielu dodatkami i zupełnem zastosowaniem do naszych obyczajów i potrzeb (reprint wyd. z 1843, P., Księg. Nowa). s.239, 21cm c.100zł
 3. Ochorowicz-Monatowa Marja - Uniwersalna książka kucharska. Z il. i kolor. tabl. Odznaczona na wystawach higjenicznych w Warszawie w roku 1910 i 1926.Przeszło 2200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej diety, codzien nej higjeny oraz kuchni jarskiej (reprint wyd. z 1926, L., Księg. B. Połonieckiego). s.731+20, 24cm c.100zł
 4. Różycki Andrzej - Krakowskie wyroby wędliniarskie. Praktyczne wskazówki o wyrobie wędlin (reprint wyd. z 1926, nakł. Autora). s.206, 21cm c.75zł
 5. Szyttler Jan - Kuchnia myśliwska czyli na łowach dla uśmierzenia głodu dogadzając oraz najdelikatniejszemu smakowi z dodaniem rad i przepisów do urządzenia ubitej zwierzyny czworonożnej lub ptactwa, tudzież przygotowania naprędce posiłku z wybranych rozmaitych drobnych cząstek zwierzyny (reprint wyd. z 1845, Wilno, druk A. Marcinowskiego). s.180, 24cm c.75zł
 6. Śleżańska Marya - Kucharz wielkopolski. Praktyczne przepisy gotowania smacznych i tanich potraw, smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów, kremów, galaret, deserów, konserwów i wędlin różne sekreta domowe (reprint wyd. z 1892, P., nakł. J. Leitgebera). s.308, 24cm c.100zł
 7. eslar Antoni - Kuchnia polsko-francuska (reprint wyd. z 1910, Kr., nakł. Autora). s.324, 20cm c.75zł
 8. Wolff Rebeka - Polska kuchnia koszerna, zawierająca najrozmaitsze potrawy i pieczywa, konfitury i soki oraz szczegółowy przewodnik do urządzenia ko-szernego gospodarstwa (reprint wyd. z 1877, W., druk.M.Ziemkiewicza).s.151+XVIII+14, 21cm c.75zł

10

Kuroń Henryk inż. red. - Artyzm w wyrobach z metalu (dot. metaloplastyki i kowalstwa). W.1956, PWSZ, s.123, 31cm, opr.tw.(II) 50zł

11

Kusiba Marek - Podręcznik do kobiet. 100 felieto nów (niemal feministycznych). T.1. Żabką przez Atlantyk. Lublin 2011, Wyd. UMCS, s.363, 21cm, opr.brosz. 20zł

12

Lemnis Maria, Vitry Henryk - W staropolskiej kuchni i przy polskim stole. W.1979, Interpress, s.326, 20cm, opr.brosz.(I) (posiadamy także tożsame wyd. z 1986)(III) 10zł

13

Marciszewski Witold red. - Mała encyklopedia logiki. Wr.1988, Oss., s.256, 25cm, opr.tw.(II) 15zł

14

Mechanisz Janusz - Poczet kompozytorów polskich. W.1993, WSiP, s.238, 25cm, opr.tw.(II) 10zł

15

Miłobędzki Adam - Zarys dziejów architektury w Polsce. W.1968, WP, s.366+171(il.), 25cm, opr.tw.+ obw. (II) 30zł

16

Neuman Brunon - Słownik lekarski rosyjsko-polski. W.1987, PZWL, s.892, 20cm, opr.tw.(II) 10zł

17

Popko Maciek red. - Alpinizm (na s.tytuł. odręczna dedykacja Redaktora z 1971). W.1971, SiT, s.248, 21 cm, opr.brosz.(II) 50zł

18

Poradnik młodego turysty (seria) - Red. Jolanta Śledzińska i Andrzej Wielocha. W., Wyd. PTTK „Kraj”, 17cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Wybieram rower! 2012, s.232 (II),
 2. Wybieram wędrowanie. 2011, s.228 (I).

19

Przybylski Karol - Nad przepaścią. Kartki z pamiętnika. Kr.1901, Księg. L. Zwoliński i S-ka, s.142, 17cm, opr.oryg.brosz.(V) 10zł

20

Rybczyńska Irena - Jak być (kochaną) babcią. W. 1976, „Watra”, s.154, 20cm, opr.brosz. (posiadamy także tożsame wyd. z 1977) 10zł

21

Seinfert Bogumił - Brydż nowoczesny. W.1959, Iskry, s.639, 22cm, opr.tw.(II) 25zł

22

Serczyk Władysław S. - Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku. Kr.1984, WL, s. 373+51(il.), 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

23

Słownik ilustrowany języka niemieckiego i polskiego. Z 194 tabl. il. i tekstowymi, włącznie z 8 tabl. kolor. i alfabetycznym indeksem w obu językach. Leipzig 1967, Veb Verlag Enzyklopädie, s.524, 20cm, opr.tw.+obw. (II) 40zł

24

Uryga Jan - Rok polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu. Włocławek 2013, Wyd. Duszp. Rolników, s.226, 25cm, opr.tw. (III) 40zł

25

Vademecum… - dla kolekcjonerów. W., Wyd. Bestbit, 21cm, opr.brosz.
 1. Błędek Bartosz, Kamiński Jacek W. - … czyszczenia i konserwacji monet. 2011, s.134 c.60zł
 2. Kamiński Jacek W., Błędek Bartosz, Chowaniec Andrzej W. - … przechowywania i katalogowania monet. 2015, s.120 c.40zł

26

Walton Izaak, Cotton Charles - Wędkarz doskonały czyli Wypoczynek człowieka myślącego. Przekł. Stanisław Cios (egz. ma nr 426, 438 z nakł. 500 egz.). Lublin 2015, Druk. Akapit, s.285, 25cm, opr.tw. z naklejką (b. ładne wyd.)(II) 150zł

27

Zapałczarnia w Częstochowie. Historia, teraźniejszość, perspektywy. Red. Anna Odrzywolska. Cz.-K.2020, Region. Ośrodek Kultury, Muzeum Śląskie, s.94, 31cm, opr.tw. 60złOferta 3/21

1

Baryła Tomasz - Historie lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (n.300 egz.). Kr.2019, Wyd. K. Kozak-Baryła K4Media, 21cm, opr.brosz. 25zł/tom
 • T.I. Mirów i Lutowiec. 2016, s.159,
 • T.II. Lutowiec i Kotowice. 2017, s.230,
 • T.III. Borek Władysław ks. - Kronika Parafia Niegowa w przeszłości w r. 1936. 2018, s.156,
 • T.IV. Antolka (gmina Niegowa) w dokumentach archiwalnych i wspomnieniach. 2020, s.279+1k.mapa,
 • T.V. Hucisko (gmina Włodowice) we wspomnieniach braci Lenartowiczów (Tadeusza i Mariana). s.195.
 • T.VI. Masłońskie (gmina Poraj) w dokumentach archiwalnych i wspomnieniach. 2021, s.377.

2

Burroughs Edgar Rice - Tarzan w dżungli. Przeł. Władysław Kierst. W.(1925?), TEM, s.281, 19cm, opr.intr.tw. (II) 10zł

3

Cieśla Romuald - Blask dawnych Krzepic. Materiały z dziejów Krzepic i okolicy. Krzepice 2007, Wyd. GOK, 24cm, s.471, opr.tw. 65zł

4

Clavell James - Król szczurów. Przeł. M. i A. Grabowscy. W.1985, KiW, s.419, 20cm, opr. brosz. (II) 10zł

5

Czar Jan - Dzieje kobiety. K.1935, Wyd. św. Stanisława, s.478, 26cm, opr.tw. (II) 40zł

6

„Częstochowskie Teki Historyczne”. Rocznik. Cz., PTH, 23cm, opr.brosz. 40zł/egz.
 • R.2017, t. VII, s.249 (II),
 • R.2018, t. VIII, s.215 (II).

7

Daudet Alfons - Spowiedź królowej (Królowie na wygnaniu). W.1927, „Rój”, s.276, 18cm, opr.oryg. brosz. (także: opr.intr.tw.) (II) 20zł/egz.

8

Duda Marian ks. -
 1. Brama do nieba na jurajskim wzgórzu. Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu 1916-2016. Choroń, Cz.2016, Regina Poloniae, s.424, 21cm, opr.brosz. 40zł
 2. Duchowa ojczyzna. Dzieje parafii pw. św. Michała Archanioła w Kamienicy Polskiej 1870-2020. Cz.2020, W. Inst.Teol., s.505, 25cm, opr.tw. 75zł

9

Dudziński Marcin - Trylogia profanum (kryminał dziejący się w Częstochowie). W., Czarna Owca, 21cm, opr. brosz. 35zł/egz.
 1. Przeciwko bratu. Są takie historie, w których jest winny. 2019, s.399,
 2. Z moich kości. Przeszłość upomni się o każdego. 2020, s.381,
 3. Za nami wszystkimi. Każdy zostanie osądzony. 2021, s.430.

10

Dudziński Wiesław dr inż. - Ptaki łowne. W.1988, PWRL, s.291(dużo fot.kolor.), 21cm, opr.tw. (II) 10zł

11

Dziamara Henryk - Dziewiarstwo maszynowo-ręczne. Technologia dla ZSZ. W.1972, PWSZ, s.395, 25cm, opr.tw. (II) 10zł

12

Dzieduszycki Maurycy hr. - Kościół katedralny lwowski obrządku łacińskiego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najśw. Panny (z wizerunkiem katedry i jej planem, reprint wyd. z 1872). W.1989, Interim, s.92, 24cm, opr.tw. (II) 40zł

13

Dzięciołowski R., Frankiewicz E. - Dzikie kaczki. Monografia przyrodniczo-łowiecka. W. 1966, PWRL, s.191+tabl.kolor.VIII, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

14

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, (mamy też poprzednie nr-y)
2021, nr 57(I-III), s.105, 25cm, opr.brosz. 10zł

15

Gless Karlheinz - 600 rad dla miłośników koni. Przekł. Jan Grabowski, rys. Peter Dittrich. 1984, PWRL s.143, 25cm, opr.tw. 10zł

16

Głowacz Stefan, Pohl Wolfgang - Jak wspinać się na skały? Przekł. Mariusz Pindel. W.1999, Bellona, s.128, 21cm, opr.brosz. (II) 20zł

17

Grządzielski Zbigniew, Pietrzykowski Jan - Polentumsträger. Dzieje nauczycieli na ziemi częstochowskiej 1939-1945 (zaw. listy nauczycieli i uczniów). K.1988, ŚIN, s.233, 21cm, opr.brosz.+obw. (II) 20zł

18

Hennel Roman - Kpiarze pod Giewontem (antologia). W.1987, Iskry, s.535, 21cm, opr.tw.(II) 10zł

19

Jeleński Józef - Wędkarstwo muchowe. W.1979, PWRL, s.118+tabl.kolor.XVI,20cm,opr.brosz.(II) 10zł

20

Jędrzejewski Alfonso o. - Historia zakonu paulinów w obrazach na Jasnej Górze. Cz.1939, Tow. św. Pawła, s.120, 22cm, opr.oryg.brosz. (II) 40zł

21

Jokai Maurycy - Atlantyda. Historia zaginionej Oceanii. Przeł. A. Lange. W.1985, IWZZ, s.84, 19cm, opr.brosz. (II) 10zł

22

Kod Leonarda da Vinci (temat) - 15zł/egz.
 1. Brown Dan - Kod Leonarda da Vinci. Przeł. Krzysztof Mazurek. W.2006, Albatros, Sonia Draga, s.567, 20cm, opr.brosz. (II),
 2. Ehrman Bart D. - Prawda i fikcja w „Kodzie Leonarda da Vinci”. Przekł. Norbert Radomski. P.2005, Rebis, s.252, 20cm, opr.tw. (I),
 3. Olson Carl E., Miesel Sandra - Oszustwo „Kodu Leonarda da Vinci”. Tłum. M. Bortnowska. Sandomierz 2006, Wyd. Diecezjalne, s.336, 21cm, opr.brosz. (I).

23

Kołodziejowa Bolesława, Stadnicki Zbigniew M. - Zakłady Porcelany Ćmielów. Fot. kolor. Janusz Podlecki (zawiera znaki towarowe od 1838 r.). Kr.1986, KAW, s.311, 22x24cm, opr.tw. (III) 20zł

24

Kordecki Augustyn o. - Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r. Tłum. J. Łebkowski (zawiera 8 k. repr. oryg., reprint wyd. z 1876 r., Paryż, Bibl. Ludowa Polska). Cz.1991, nakł. Klasztoru Ojców Paulinów, s.133, 26cm, opr.brosz. (II) 10zł

25

Kosiarz Edmund - Wojny na Bałtyku X-XIX w. Gdańsk 1978, Wyd. Morskie (Historia morska), s.484, 25cm, opr.tw. (II) 20zł

26

Krechowiecki Adam - Tarłówna. Przedm. Teodor Jeske-Choiński. W.1898, Bibl. Dzieł Wyborowych, s.152, 18cm, opr.oryg.tw. (II) 10zł

27

Łapiński M. - Nerwice. Objawy, przyczyny i leczenie. W.1983, PZWL, s.156, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

28

Młodziejowski Jerzy - O Tatrach rozmowy. W. 1974, NK, s.171(dużo fot.), 22cm, opr.tw. (II) 10zł

29

Mniszek Helena - Ordynat Michorowski. Powieść. W.1937, Wyd. M. Arcta, s.150, 23cm, opr.oryg.tw. (także: opr.intr.tw.) (II) 20zł/egz.

30

Modliński J. - Samochodem po województwie częstochowskim (Dokąd w wolną sobotę?). Cz.(1984?), Woj. Ośr. Inf. Turyst., s.33, 20cm,opr.brosz. (IV) 5zł

31

Mowszowicz Jakub - Rośliny trujące. Tabl.(kolor.) Hanna Rembertowicz-Szymborska (dla zielarzy). W. 1990, WSiP, s.223, 17cm, opr.tw.+obw. (II) 10zł

32

Niewiadowski Andrzej - Polska fantastyka naukowa. Przewodnik 1945-1985 (słownik biograficzny, spisy serii wydawniczych). W.1987, Iskry, s.104, 20cm, opr.brosz. (II) 20zł

33

Omyła Mieczysław - Logika. Wybrane zagadnienia. W.1980, WSiP, s.124, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

34

Péterfi Stefan - Hodowla gołębi. Tłum. K. Urbański. W.1987, PWRL, s.303, 27cm, opr.tw.+obw. 20zł

35

Pietrzykowski Jan - Cień swastyki nad Jasną Górą. Częstochowa w okresie hitlerowskiej okupacji 1939-1945. K.1985, ŚIN, s.242, 21cm, opr.brosz. (II) 20zł

36

Pinkwart Maciej opr. - Bajki tatrzańskie. Dzieci dzieciom. W.1989, Wyd. PTTK „Kraj”, s.109, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

37

Pollak Józef - Ślepcy. Powieść. W.1926, Bibl. Domu Polskiego, s.224, 18cm, opr.intr.tw. (także: opr. intr.brosz.) (II) 10zł/egz.

38

Pospieszyńska Katarzyna - Cymes czyli Kuchnia żydowska i przepisy kulinarne z Izraela. Il. Krystyna Gorecka (wyd. spec. mies. „Kontynenty”). W. 1988, War.Wyd.Pras. RSW, s.127, 21cm,opr.brosz.(III) 20zł

39

Rohóczanka Anna - W.1991, „Reporter”, 24cm, opr.tw.+obw. 20zł/egz.
 1. Córka Michorowskich. s.231 (I),
 2. Szczęśliwy powrót Trędowatej. s.269 (II).

40

Smoleń Kazimierz - Oświęcim 1940-1945 (obóz Auschwitz). Oświęcim 1963, Wyd. Państw. Muzeum, s.103, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

41

Sokołowski Edward - (albumy fot.). Cz., LOP, 28cm, opr.tw. 60zł/egz.
 1. Jura Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńska. Kamień wapienny, jego pochodzenie, budowa i zastosowanie. 2020, s.167
 2. Rzeka Warta od źródeł do ujścia w fotografiach i liczbach. 2018, s.151.

42

Springer Jenny dr med. (i inni) - Lekarz ratujący zdrowie. Z 1000 il. oryginalnemi, 78 tabl. i dodat. kolor. T.I-II. K.1927, Polski Inst. Wyd., łącznie s. 1535+luzem 2 broszury (J. Springer- Rozwój człowieka aż do urodzenia, s.8+Album modeli anatomicznych do rozkładania męskich i kobiecych, s.8), 25cm, opr. oryg.tw.napr. (II) 80zł

43

Szczekocka-Mysłek Krystyna - Jasnogórski poczet królów i książąt polskich. Wstęp o. Jan Golonka. W.1990, Wyd. Spółdzielcze, s.119(dużo il. kolor.), 17x25cm, opr.tw.+obw. (II) 35zł

44

Szymański Cezary K., Szymański Jakub - Dom i droga. Droga i dom. Obrazy z życia Żydów częstochowian w latach 1945-2020. Cz.2020, Muzeum Częstochowskie, s.140, 24cm, opr.brosz. 40zł

45

Terlecki Władysław - Twarze 1863 (Spisek, Powrót z Carskiego Sioła, Dwie głowy ptaka, Rośnie las). W.1979, PIW, s.584, 20cm, opr.brosz.+obw. (II) 20zł

46

Testy na inteligencję (temat) - W., 28cm, opr.brosz.
 1. Allen Robert - Zadania i testy na inteligencję (MENSA prezentuje). Tłum. Adam Sumera. 1997, Świat Książki, s.304 (II) 15zł/egz.
 2. Cameron Joe - 500 łamigłówek, zagadek logicznych i testów IQ. Tłum. Robert Waliś. 2007, Liber, s.205, opr.tw. (I),
 3. Carter Philip J., Russell Kenneth A. - Zadania i testy na inteligencję. Przeł. A. Sumera. 2004, Klub dla Ciebie, s.99, 24cm (II).

47

Tyrol Czesław - W leśnej dolinie Małej Panwi. Przewodnik przyrodniczo-kulturowy po Lasach Tarnogórsko-Lublinieckich. Koszęcin 2006, Zespół „Śląsk” s.127(dużo fot. kolor.), 24cm, opr.brosz. (III) 30zł

48

Vademecum dzielnicy Częstochowy (leksykony). Red. Juliusz Sętowski. Cz., Muzeum Częstochowskie, 21cm, opr.brosz. 25zł/egz.
 1. Raków. 2019, s.64,
 2. Tysiąclecie. 2020, s.104.

49

Weżgowska W. - Olsztyn. Historia i legendy=Legends and histories (folder fot.kolor po polsku i angielsku). Olsztyn (2006), Ol-Tur-2 B. Bednarek, s.32, 15x22cm, opr.brosz. (IV) 10zł

50

Wilson Ian - Całun turyński. Przeł. Andrzej Polkowski. W.1984, PAX, s.367, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

51

Wojtyła Karol - Poezje wybrane. Wybór Tadeusz Mocarski, wstęp Tadeusz Nowak. W.1983, LSW (Bibl. Poetów), s.112, 17cm, opr.brosz. (II) 10zł

52

Wołoszański Bogusław - Sensacje XX wieku po II wojnie światowej. W.1995, Magnum, s.338, 24cm, opr.brosz. (II) 10zł

53

Zapałczarnia w Częstochowie. Historia, teraźniejszość, perspektywy. Red. A. Odrzywolska. Cz.-K. 2020, ROK, Muzeum Śląskie, s.94, 31cm, opr.tw. 60zł

54

„Ziemia Częstochowska” (Rocznik). Cz., Cz. Tow. Naukowe, 24cm, opr.brosz.(mamy też poprzednie nr)
 • R.2019, t. XLV, s.411 (II) 40zł
 • R.2020, t.XLVI, s.426 (V) 60zł

55

Życie codzienne (seria) - W., PIW, 24cm, opr.tw.+obw. 10zł/egz.
 1. Geremek Bronisław - Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona. 1972, s.285 (I),
 2. Frédéric Louis - Życie codzienne w Japonii i progu nowoczesności (1868-1912). Przeł. Eligia Bąkowska. 1988, s.259 (I),
 3. Lileyko Jerzy - Życie codzienne w Warszawie za Wazów. 1984, s.391 (II),
 4. Mączak Antoni - Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. 1980, s.403+2k.złoż. mapy za opaską (II),
 5. Press Ludwika - Życie codzienne na Krecie w państwie króla Minosa. 1972, s.268+2k.złoż.mapy (I)
 6. Zumthor Paul - Życie codzienne w Holandii w czasach Rembrandta. Przeł. E.Bąkowska. 1965, s.302 (I)

56

Życzyński Henryk - Quo vadis. Studium o powieści rzymskiej i technice powieściowej Sienkiewicza („Pisma”, t. III). Wr.1947, Wyd. Jerzy Życzyński, s. 64, 21cm, opr.oryg.brosz. (V) 20zł

57

Żydzi częstochowscy. Słownik biograficzny. Red. Juliusz Sętowski. Cz.2020, Muzeum Częstochowskie, s.522, 25cm, opr.tw.+obw. 60zł

58

Żygulski Zdzisław jun., Wielecki Henryk - Polski mundur wojskowy. Kr.1988, KAW, s.416(dużo fot. kolor.), 28cm, opr.tw.+obw. (II) 60złOferta 4/21

1

„Almanach żydowski” - W., Zw. Gmin Wyzn. Żydowskich w RzP, 20cm, opr.brosz. 20zł/egz.
 • R.1994-95, s.187+XXXIX(kalendarium hebrajskie),
 • R.1996-97, s.197+XXXVI(kalendarium).

2

Bartnik Józef Maria ks., Storożyńska Ewa - Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski. W.2011, Wyd. SS.Loretanek,s.359, 24cm, opr.tw. 50zł

3

„Biblioteka Historyczna dla Młodzieży” (seria) - L., PTH, 20cm, opr.oryg.brosz. 20zł/egz.
 1. Urbański Tadeusz opr. - Na dworze Zygmunta Stare-go. Obrazy z życia i kultury Odrodzenia (ustępy z dzieła K.Chłędowskiego „Królowa Bona”).1937, s.37
 2. Wiszówna Jadwiga opr. - W czasach Chrobrego. Obrazy z dziejów i kultury X-XI wieku (wybrane ustępy dzieła St. Zakrzewskiego „Bolesław Chrobry Wielki”). 1938, s.40.

4

Dyboski Roman - Między literaturą a życiem (dot. literatury angielskiej). W.1936, „Rój”, s.278, 19cm, opr.oryg.brosz. 30zł

5

Gała Andrzej Wiktor - 50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochowskiej 1906-1956. Szkice i dokumenty (dot. także Konspiracyjnego Wojska Polskiego i konspiracji młodzieżowej). T.I-II+wkładka: Słownik biograficzny konspiracji częstochowskiej. Cz.1999, „Gaude Mater”, s.t.I- 174, t.II- 256, wkł.-33, 24cm, opr.brosz. (VI) 60zł/kpl.

6

Gdesz Wacław Aleksander - Pamiętnik pisany na wojnie o sprawach codziennych (dot. II wojny św.). Opr. Dariusz Złotkowski. Cz.2021, UJD, s.205, 25 cm, opr.tw. (III) 75zł

7

Herman Radosław - Dwór. Miejsce magiczne a ogród zaczarowany. Majątek Lipie na przestrzeni wieków (n.700 egz.). Lipie 2020, nakł. Magdaleny Mońka, s.147, 24cm, opr.tw. (III) 50zł

8

Janowicz T. - Studjum historyczno-polityczne. Kr.1936, IKC, s.158, 19cm, opr. oryg.brosz. 40zł

9

Jaruga Adam Norbert - „Od przeszłości do teraźniejszości”. Historia Miasta Częstochowy (wł. historia Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 1945-2020 oraz skrót ze skrótu historii miasta, dużo fot.). Cz.2021, RIPH, s.134, 31cm, opr.tw. 95zł

10

Jędrzejowska Irena - Posłannictwo Polki. Płock (1925?), Wyd. „Dobra Prasa”(Bibl. Polki), s.16, 18 cm, opr.oryg.brosz. 10zł

11

Jodełka-Burzecki Tomasz (wybór) - Baśnie polskie. W.1986, LSW, s.478, 20cm, opr.brosz. 15zł

12

Kapsa Jarosław - Częstochowa. Życie codzienne i kryminalne w XX w. T.I-II. Cz.2015, „LI-TWA”, s.t.I- 209, II- 350, 24cm, opr.brosz. 65zł/kpl.

13

Kawecki Józef - 25cm, opr.tw.
 1. Historia wsi Lipnik. Lipnik 2018, Gmina Janów, s.305(w tym s.100 fot.) (III) 40zł
 2. Historia wsi Żuraw (w gminie Janów). Żuraw 2020 ROK w Cz-wie, s.256(w tym s.80 fot.) (III) 60zł

14

Kośmiński Wł. - Triumf nad śmiercią. Opowieść. Cz.1929, nakł.Autora,s.29, 22cm,opr.oryg.brosz. 10zł

15

Kurus Adam -
 1. Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 września 1939 r. Wyd. popr. i uzup. Oświęcim 2015, Napoleon V, s.514 (w tym fot.), 25cm, opr.tw. 70zł
 2. Oddział Wydzielony „Lubliniec”. Działania bojowe 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec” 1 IX 1939. Oświęcim 2018, Napoleon V, s.556 (w tym fot.), 25cm, opr.tw. 70zł
 3. 7 Dywizja Piechoty (z serii: Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918-1939). W.2016, Edipresse Polska, s.93(dużo fot.), 25cm, opr.brosz. 20zł
 4. Pozycje opóźniające „Lubliniec” i „Częstochowa” (Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939). W. 2020, Edipresse Polska, s.63, 24cm, opr.brosz. 15zł

16

Lack Stanisław - Studja o St. Wyspiańskim. Zebrał dr. Stanisław Pazurkiewicz. Cz.1924, Księg. A. Gmachowski, s.350, 23cm, opr.intr.tw. 10zł

17

Lepecki Mieczysław B. kpt. - Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania marszałka Piłsudskiego. Il. Karol Kryński (egz. mają nr 1615, 2302). W.1934, „Rój”, s.223, 19cm, opr.oryg.brosz. (+opr. intr.tw.) 60zł/egz.

18

Lis Cezary Jan - K., Druk. Archidiec., opr.brosz.
 1. „Kapitan Paweł” Czesław Kubik 1910-1952. Przemilczany i zapomniany dowódca partyzancki. 2015, s.291+mapa, 24cm 45zł
 2. Likwidatorzy zdrajców. Z wyroków Polski Podziemnej (dot. m.in. oddziału AK 993/W, NSZ, zawiera 870 nazwisk zdrajców i konfidentów). (2018?), s.335, 24cm 50zł
 3. Wokół zbrodni w Przyrowie w ostatnich dniach II wojny światowej. (2014?), s.104, 24cm 35zł

19

Lorentz Stanisław - Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce. W.1982, Interpress, s.520+1k.złoż. mapa luzem, 23cm, opr.tw.+obw. 10zł

20

Mierosławski Ludwik - Pamiętnik Mierosławskiego 1861-1863. Wydał dr Józef Frejlich. W.1924, IW. „Bibljoteka Polska”, s.214, 23cm, opr.intr.tw. 40zł

21

Mieses Mateusz - Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej (leksykon). W.1991, Wema, s.286, 21cm, opr.brosz. (III) 40zł

22

Moczulski L. - Krach „Siwej Czapli”. W. 1964, Wyd. MON(Żółty Tygrys), s.94, 18cm, opr.brosz. 5zł

23

Orłowski Sławomir - Bursztynowa Komnata. W. 1976, KAW, s.161, 17cm, opr.brosz. (III) 10zł

24

„Polska zwrócona na Zachód”. Dwutygodnik poświęcony sprawom wzajemnego stosunku Polski i Niemiec- W., Polski Zw. Zachodni, 17cm 10zł
R.I(1939), nr 3(1.08) (z art. I. Czumy „Niemcy-naród bez młodzieży”), opr.oryg.brosz.

25

Popenda Roman - II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców gminy Mykanów. Kocin 2019, br.wyd., s.405, 30cm, opr.brosz. (III) 130zł

26

Przysposobienie wojskowe w szkole. I rok nauczania grupa żeńska. W.1965, PZWS, s.179, 21cm, opr.brosz. 10zł

27

Raczyński Kajetan o. - Cudowny Obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. Poszukiwania, materiały, podania. Cz.1948, Druk. Sp. Udziałowa, s. 104, 20cm, opr.oryg.brosz. 20zł

28

Rosiek Barbara - Pamiętnik narkomanki. Posł. Marek Kotański. K.1985, KAW, s.124, 21cm, opr. brosz. (III) 15zł

29

Sitkowski Roman - Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy. Dziedzictwo historyczne i kulturowe na przestrzeni wieków. T.I-II. Cz.2018, Muzeum Częstochowskie, łącznie s.621(dużo fot.), 25cm, opr. brosz. 65zł/kpl.

30

Skubiś Ireneusz (i inni) red. - Czas milczenia i czas mówienia. 75 lat Tygodnika Katolickiego „Niedziela” 1926-2001. Księga jubileuszowa. (Cz.2001), Bibl. „Niedzieli”, s.354, 30cm, opr.tw. (III) 15zł

31

Stokowy Barnaba o. - Góra św. Anny. Zarys historii ośrodka kultu religijnego na Górnym Śląsku. Góra św. Anny 1947, nakł. OO. Franciszkanów, s.46, 21 cm, opr.oryg.brosz. 20zł

32

Szalay-Groele Walerja - Bolesław Chrobry. P.1925, nakł. Zjedn. Młodzieży Pol.(Bibl. Wieczornicowa), s. 25, 20cm, opr.oryg.brosz. 15zł

33

Szczepocki Jan - Poradnik myśliwski. Zwierzyna drobna. W.2010, Bellona, s.180, 21cm, opr.tw. 40zł

34

Szpilman Andrzej - Warszawskie wspomnienia 1939-1945. Wstęp Andrzej Szpilman, posł. Wolf Biermann (zawiera fotosy z filmu z 2002 r.). Kr. 2002, Znak, s.212, 21cm, opr.brosz. 15zł

35

Tołstoj Lew - Anna Karenina. Przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna. W.1986, Wyd. TPPR „Współpraca”, s.829, 22cm, opr.tw. 20zł

36

Twardecki Alojzy - Szkoła janczarów. Listy do niemieckiego przyjaciela. Olsztyn 1979, Pojezierze, s. 213, 20cm, opr.brosz.+obw. 10zł

37

Wyględowski Mieczysław - Apteki i aptekarze Częstochowy (zawiera wykaz aptek i słownik biograficzny aptekarzy). Cz.2014, Cz. Okr. Izba Aptekarska, s.470, 24cm, opr.tw. 50zł

38

Ziembiński Zygmunt - Logika praktyczna. W.2001, Wyd. Naukowe PWN, s.282, 24cm, opr.brosz. 20zł

39

Zwoliński Mirosław - W dawnej Częstochowie. Kamienice, mieszkańcy, firmy, zdarzenia (opis i historia 42 kamienic w al. NMP). Cz.2021, Wyd. Poligram, s.532, 24cm, opr.brosz. 75złOferta 1/22

1

„Almanach Częstochowy”. Cz., Tow. Przyj. Cz-wy, R.2021, s.252, 24cm, opr.brosz. (posiadamy także wszystkie poprzednie roczniki od 1989) 20zł

2

Berezowska Maja - Piórkiem przez stulecia (album rys. z antologią wierszy polskich). Kr.1985, KAW, s. 104, 29cm, opr.tw.+obw. 25zł

3

Biblia. Tłum. Czesław Miłosz. - Paris, Éditions du Dialogue, 18cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Ewangelia według Marka. Apokalipsa. 1984, s.153,
 2. Księgi pięciu megilot. 1982, s.181,
 3. Księga psalmów. Przedm. ks. J. Sadzik. 1982, s. 322

4

Bukowski Kazimierz - Biblia a literatura polska. Antologia. W.1984, WSiP, s.335, 20cm, opr.brosz. (posiadamy tożsame wyd. z 1988, Pallottinum) 10zł

5

Ciechanowski Jan M. - Powstanie warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Przedm. Aleksander Skarżyński. W.1984, PIW, s.533, 20cm, opr.brosz. 10zł

6

Fleischer Z., Schütz B. - Kaktusy. 1986, PWRL, s.255(dużo fot.kolor.), 21cm, opr.tw.+obw. 15zł

7

Fuiński Zbigniew - Broń biała i uzbrojenie ochronne. Katalog zbiorów. Będzin 2002, Muzeum Zagłębia, s.102(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. 35zł

8

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.110, 25cm, opr.brosz.
 • R.2020, nr 60(X-XII) (posiadamy także poprzednie numery, od nr 30) 10zł

9

(Goniewski Konstanty) - Szymon Konarski. Obraz dramatyczny w 5 aktach z prologiem, z 7 il.(za bibułką). Kr.1889, nakł. Wł. Anczyca i S-ki, s.212, 29 cm, opr.oryg.brosz.napr. 50zł

10

Hemingway Ernest - Stary człowiek i morze. Przeł. Bronisław Zieliński. W.1987, Iskry, s.70, 21cm, opr. brosz. 10zł

11

Hereźniak Janusz - Mocarze czasu. Pamiątkowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej(album fot.).Łódź 2013, Łdz Tow. Naukowe, s.386, 31cm, opr.tw. 150zł

12

Jakubowski Zbigniew red. - Słownik encyklopedyczny chrześcijaństwa w Polsce. Cz.1990, WSP, s.105, 24cm, opr.brosz. 15zł

13

Janicki Jerzy - Polskie drogi (opowieść filmowa). W.1985, Wyd. RTV, s.277, 21cm, opr.brosz. 10zł

14

Janikowski Zbisław - Częstochowa między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Łódź 2015, Księży Młyn, s.124+1k.złoż.(repr. planu miasta)+ płyta DVD, 33cm, opr.tw. 80zł

15

Jaworski-Woldmur Wołodymyr - Półsenne kartki z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja. Przeł. Bohdan Zadura, okł. Tomasz Sętowski. Cz.2021, Tow. Galeria Literacka, s.704, 25 cm, opr.brosz. 35zł

16

Jeleński Szczepan - Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne. W.1974, WSiP, s.295(dużo il.), 25cm, opr.tw.+obw. 25zł

17

Jones James - Cienka czerwona linia. Tłum. B. Zieliński. W.1984, KiW, s.493, 20cm, opr.brosz. 10zł

18

Kartki z historii Kłobucka (n. 500 egz.). Kłobuck (1995), Tow. Przyjaciół Kłobucka, s.128, 21cm, opr. brosz. 15zł

19

Katechizm kościoła katolickiego. P.2002, Pallottinum, s.750, 24cm, opr.brosz. 30zł

20

Knop Ireneusz - Moja pasja. Prywatna kolekcja zegarów i lamp naftowych (album fot.). Cz.2021, nakł. Autora, s.159, 31cm, opr.tw. 65zł

21

Konstytucja 3 Maja. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji. Opr. J. Kowecki, przedm. B. Leśnodorski. W.1981, PWN, s.135, 20cm, opr.tw. 15zł

22

Korkozowicz Kazimierz - Przyłbice i kaptury. Nagie ostrza. W.1986, Wyd. MON, s.535, 21cm, opr. brosz.+obw. 20zł

23

Kossak-Szczucka Zofia - Pożoga. Łódź 1990, Artus, s.240, 20cm, opr.brosz. 25zł

24

Koszarek Kazimierz - Przyczynek do dziejów lublinieckich lasów (n. 500 egz.). Lubliniec (1991?), Lasy Państw. Nadleśn. Lubliniec, s.103+fot.34+k. złoż.7(mapy), 21cm, opr.brosz. 20zł

25

Kotecki Andrzej - Pracownia fotograficzna - …, W.1991, WSiP, 24cm, opr.brosz. 15zł/egz.
 1. fotografia techniczna, s.214,
 2. +Kotecka Joanna- fotografia portretowa, s.181+ XVI(fot.kolor.).

26

Księga tysiąca i jednej nocy. Wybór. Opr. Władysław Kubiak. W.1976, PIW, s.574(dużo il. kolor.), 24 cm, opr.tw. 5zł

27

Kubicka-Czekaj Barbara - Czenstochoviana (szkice literackie dot. Częstochowy). Cz.2014, Wyd. Literackie Li-TWA, s.132, 21cm, opr.brosz. 25zł

28

„Magazyn Numizmatyczny”. - Cz., Pol. Tow. Numizmatyczne, s.87, 21cm, opr.brosz. 20zł
 • R.2021, nr 47 (na s.przedtytuł. naklejony exlibris Krzysztofa Witkowskiego projektu Haliny Bartelak).

29

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (+dekrety KRN). Bm. 1944, nadbitka z „Rzeczpospolitej” nr 1, s.nlb.4, 29cm, opr.oryg.brosz. 5zł

30

Medale Mennicy Państwowej…, 23cm, opr.brosz.
 1. …(1946-1973). W.1974, Mennica Państw., s.155,
 2. …1979-1983. W.1985, Arkady, s.189 30zł/egz.

31

Mędrala-Młyńska Ewelina - Wióry, baźki i siódemki. Koziegłowy - zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej. Cz.2021, Muzeum Częstochowskie, s. 135, 27cm, opr.brosz. 15zł

32

Nowak Marian, Skrzypczyk Mirosław red. - Postacie z historii ziemi lelowskiej. Lelów 2005, Lelowskie Tow. Hist.-Kult. im. W. Zwierkowskiego, s.38, 21cm, opr.brosz. 15zł

33

Odznaki (temat) - 25zł/tytuł
 1. Dembiniok Józef, Szczech Bernard, Urbański Andrzej - Oznaki i odznaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Cz. I-II. K.1984-1986, KAW, s.50+61, 16x23cm, opr.brosz.,
 2. (Paszta Andrzej) - Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej. Ze zbiorów Ireneusza Banaszkiewicza (katalog) +dod. ilustrowany. Cz.2018, Muzeum Monet i Medali, s.nlb.64+16, 24cm, opr.brosz.

34

Pietrzykowski Jan - K., „Śląsk”, 21cm, opr.brosz.
 1. Akcja AB w Częstochowie. 1971, s.109 20zł/egz.
 2. Łowy na ludzi. Arbeitsamt w Cz-wie. 1968, s. 79, +obw.,
 3. +Grządzielski Zbigniew - Polentumsträger. Dzieje nauczycieli na ziemi częstochowskiej 1939-1945. 1988, Śląski Inst. Naukowy, s.243, +obw.,
 4. W obliczu śmierci. Przyczynki do historii Częstochowy w okr. hitlerowskiej okupacji. 1966, s.107.

35

Powstanie Styczniowe (temat)
 1. Album pamiątek (reprint wyd. z 1913 r., L., nakł. Druk. Polskiej). W.2016, Centr. Bibl. Rolnicza, s.32+60 k.nlb.il., 17x24cm, opr.tw. 60zł
 2. Bartkowski Franciszek Ksawery - Pod Rybnicą i Jurkowicami w roku 1863, z portr. autora. Posł. Leszek Tymiakin (poematy). Chełm (1895?), nakł. AW Branickich, s.52, 21cm, opr.oryg.brosz. 15zł
 3. Olejnik Tadeusz - Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej. Wieluń 2013, Wiel. Bibl. Regionalna, s. 444, 25cm, opr.tw. 70zł
 4. Powstanie styczniowe=The January Uprising 1863-1864 (katalog wystawy). Kr.2013, Muzeum Narodowe, s.71, 21cm, opr.brosz. 20zł
 5. Powstanie styczniowe 1863. Mapa z opisem historycznym. Skala 1:2 mln, W.2013, πTR Kartografia, 48x65cm złoż. 10zł
 6. Sewer (Matuszewski Ignacy) - Na pobojowisku. Marek w powstaniu. Kr.1956, WL, s.178(s.tytuł. popisana długopisem), 21cm, opr.intr.brosz. 10zł
 7. Sobczak-Waliś Monika, Waliś Grzegorz - Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego. Kalisz 2013, PTH Oddz. Kalisz, s.312, 25cm, opr.tw. 50zł
 8. Szarek Jarosław - Powstanie styczniowe. Zryw wolnych Polaków. Wstęp prof. Andrzej Nowak. Kr. 2013, Wyd. AA, s.416, 21cm, opr.brosz. 35zł
 9. Szubert Jan - Pamiętnik częstochowianina-powstańca styczniowego, opr. Z. Strzyżewska. Cz.2012, Muzeum Częstochowskie, s.172, 24cm, opr.brosz. 50zł
 10. Szwed Ryszard - Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem. (Radomsko 1995?), Muzeum Regionalne, s.75, 21cm, opr.brosz. 15zł
 11. Terlecki Marian Hubert - Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnieńskiej, s.159, 21cm, opr.brosz. 20zł
 12. Terlecki Władysław - Twarze 1863 (Spisek; Powrót z Carskiego Sioła; Dwie głowy ptaka; Rośnie las). W. 1979, PIW, s.584, 20cm, opr.brosz.+obw. 20zł
 13. Zieliński Stanisław - Bitwy i potyczki 1863-1864 oraz Spis alfabetyczny i chronologiczny bitew i potyczek 1863-1864 (reprint wyd. z 1913 r., Rapperswil, Muzeum Nar.). W.2014, Grafika, s.559+58+2k.mapy, 24cm, opr.brosz. 130zł

36

Ptak Olga - Dźbowieść (dot. miejscowości pod Częstochową: Dźbów, Huta Stara, fot. na s.185-235). Łódź 2021, Księży Młyn, s.235, 21cm,opr.brosz. 35zł

37

Słodowy Adam - Majsterkuję narzędziami Ema-Combi. W.1984, WNT, s.185(dużo rys.), 29cm, opr. brosz. 10zł

38

Ślipko-Jastrzębska Katarzyna - Tadeusz Kościuszko (1746-1817). Syn wolności (katalog banknotów, medali monet, grafiki i dokumentów). Wr.2018, Muzeum Miejskie, s.239, 24cm, opr.brosz. 60zł

39

Wiśniewski Jan ks. - Diecezja cz-wska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafii Olsztyn (reprint wyd. z 1936 r.). Kielce 2000, Wyd. Jedność, s.539, 21cm, opr.tw. z wytłoczeniem 55zł

40

(Witkowski Krzysztof) - 10 lat Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie (na wyklejce naklejony exlibris Witkowskiego projektu H. Bartelak). (Cz.2021), Precjoza, s.107, 22cm, opr.tw. 30zł

41

Zwoliński Mirosław - W dawnej Częstochowie. Kamienice, mieszkańcy, firmy, zdarzenia (opis i historia 42 kamienic w al. NMP). Cz.2021, Wyd. Poligram, s.532, 24cm, opr.brosz. 75zł

42

Żukowski Aleksander - Sławne drzewa województwa śląskiego (album). Czerwionka-Leszczyny 2006, „Vectra”, s.301, 29cm, opr.tw. 100zł

43

Kuchnia - opr.tw. s.109-112 15zł/egz
 1. Wirowski E. - Żydów polskich. W.1988 Inter.24cm
 2. Orłowska M. - Żydowska. K-ce 1999 O-press 20cmOferta 2/22

1

NA 78 ROCZNICĘ BITWY Wańkowicz Melchior - Bitwa o Monte Cassino. T.1-3 (reprint wyd. z 1945, Wyd. Oddz. Kultury i Prasy II Polskiego Korpusu). W.1989, Wyd. MON, s.t.1- 447, 2- 391, 3-385, 25cm, opr.brosz.+obw. 50zł/kpl.

2

Rozmówki polsko-ukraińskie. W.2022, Wyd. Kram, s.245, 15cm, opr.brosz. 15zł

3

Szewczenko Taras - Powne wydannia tworiw. T.1-16 (t. 1, 5, 13 nie były wydane, po ukraińsku). W.1934-1939, Ukrajinski Naukowyj Instytut, w t. s. ok.350, 20cm, opr.oryg.brosz. 1000zł/kpl.

4

Almer Robert - Prawdziwa miłość (o różnych rodzajach miłości). W.2000, „Almer”, s.106, 19cm, opr. brosz. 10zł

5

Arski Stefan - My pierwsza brygada. W.1962, Cz., s.479, 25cm, opr.tw.+obw. 10zł

6

Biesinger Albert - Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu? Przeł. Stanisław Jopek. Kr.1998, WAM, s. 193, 20cm, opr.brosz. 10zł

7

Biografie Sławnych Ludzi (seria) - W., PIW, 21cm, opr.tw.+obw. 15zł/egz.
 1. Baszkiewicz Jan - Danton. 1978, s.378,
 2. Baszkiewicz J. - Richelieu. 1984, s.429,
 3. Blunt Wilfrid - Feliks Mendelssohn. Przeł. Halina Cieplińska. 1979, s.287,
 4. Ejdeman Natan - Paweł I. Przeł. Wiktoria i René Śliwowscy. 1990, s.389,
 5. Gervaso Robert - Casanova. Przeł. Halina Kralowa, 1990, s.237,
 6. Kendall Paul Murray - Ryszard III. Przeł. Krystyna Jurasz-Dąbska. 1980, s.536,
 7. Murat Ines - Colbert. Przeł Wiera Bieńkowska. 1988, s.431,
 8. Pollard A.F. - Henryk VIII. Przeł. Irena Szymańska. 1979, s.290,
 9. Szkłowski Wiktor - Lew Tołstoj. Przeł. Romana Granas. 1982, s.677,
 10. Wójcik Zbigniew - Jan Sobieski. 1983, s.617.

8

Borysiewicz Piotr Paweł - Skalmierzyce na starych pocztówkach (album). W.2001, Kosztbud, s.152, 16x 24cm, opr.brosz. 50zł

9

Bujanowicz Lech - Symbole przynależności narodo-wej. Ryngraf. Przekaźnik tradycji ojczystej (album). W.2010, Druk. Zakł. PUH J. Skrajnowski, s.453, 24 cm, opr.tw.(egz. odwrotnie wklejony) 40zł

10

Bułhakow Michaił - Pan Piłsudski i inne opowiadania. Tłum. Barbara Dohnalik. W.1989, Orbita, s. 174, 21cm, opr.brosz. 15zł

11

Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu, 1 X 1951 r. Posł. Zb. Żmigrodzki. Wr.2002, Nortom, s.80, 21cm, opr.brosz. 20zł

12

Dackiewicz Jadwiga - W gnieździe Bonapartych. Łódź 1983, W.Łódzkie, s.372, 20cm, opr.intr.tw. 15zł

13

Dahrendorf Rolf - Ponad granicami. Wspomnienia. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Kr.2003. WL, s.243, 20cm, opr.brosz. 10Zł

14

Demby Stefan - O miłości do ksiąg w Polsce (reprint wyd. z 1925 r., Tow. Bibjofilów Polskich). W.1987, WAiF, s.36, 20cm, opr.brosz. 25zł

15

Dygasiński Adolf - Gody życia. Wr.1998, Siedmio-róg, s.109, 21cm, opr.brosz. 10zł

16

Dymecki Lech Jan - Listy z frontu 1920. W.2004, Burchard Edition, s.107, 21cm, opr.brosz. 20zł

17

Dziekońska-Kozłowska Alina - Moda kobieca XX wieku (reprint wyd. z 1964 r.). W.2007, Arkady, s.395 (dużo il.), 24cm, opr.tw.+obw. 100zł

18

Emmerich Anna Katarzyna bł. - Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza. Z zapisków Klemensa Brentano. Przeł. ks. Władysław Rakowski. T I-II (współoprawne). Wr. (2020?), Wyd. Arka, s. 920, 30cm, opr.brosz. 150zł

19

Englbrecht Jolanda - Grzyby z własnej uprawy w domu i ogrodzie. Tłum. Krzysztof Gębura. W.2008, Multico(Zrób to sam), s.122, 19cm, opr.brosz. 15zł

20

Ferdousi - Księga królewska (wybór). Przeł. Władysław Dulęba. W.1981, PIW(Bibl. Mundi), s.416, 23 cm, opr.tw. 20zł

21

Folaron Stefan - Listy Mikołaja Taurellusa (1547-1606). Czasy, ludzie, obyczaje. Cz.1993, WSP, s.227, 21cm, opr.intr.tw. 30Zł

22

Frania Arkadiusz - Sęp na sepię. Eseje nie tylko o książkach (na s.przedtytuł. odręczna dedykacja Autora). Cz.2022, Tow. Galeria Literacka, s.115, 21cm, opr.brosz. 15zł

23

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki (kwartalnik). Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.110, 25cm, opr.brosz. R.2022, nr 61(I-III) (posiadamy także poprzednie numery, od nr 30) 10zł

24

Gałczyński Konstanty Ildefons - Dzieła w 5 tomach. W.1979, Cz., s.t.I- 562, II- 884, III- 724, IV- 694, V- 512, 22cm, opr.tw.+obw. 80zł/kpl.

25

Grochowiak Stanisław - Bilard Ahaswer (wiersze). W.1987, Cz.206, 20cm, opr.brosz. 10zł

26

Halász Ferenc, Géczi Zoltán - Kielce, Wyd. Jedność, 25cm, opr.tw. 30zł/egz.
 1. Szachy. Mój pierwszy podręcznik. 2018, s.151,
 2. Szachy. Taktyka i strategia mistrzów (drugi podręcznik). 2019, s.127.

27

Kałużyński Zygmunt - Kino na nowy wiek (historia kina, w tym polskiego). Wr.2001, Siedmioróg, s.319, 21cm, opr.brosz. 15zł

28

Kapsa Jarosław - Częstochowa. Życie codzienne i kryminalne w XX w. T.I-II. Cz.2015, „LI-TWA”, s.t.I- 209, II- 350, 24cm, opr.brosz. 70zł/kpl.

29

Kingsley Charles - Heroje czyli klechdy greckie o bohaterach. Przeł. W. Berent. W.1938, GiW, s.188, 20cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1926 r.) 20zł/egz.

30

Klasycy sztuki (seria albumów). Tłum. z włoskiego - W.2006, HPS, „Rzeczpospolita”, s.143, 26cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Mantegna,
 2. Rafael,
 3. Vermeer.

31

Labuda Grzegorz - Swojska kuchnia – domowa paszteciarnia (przepisy). P.2009, Olimp Media, s.90, 25cm, opr.tw. 10zł

32

Leclaire Anne D. - Opuszczając Eden. Tłum. Anna Sokal. P.2005, Zysk i S-ka(Kameleon), s.299, 19cm, opr.brosz. 10zł

33

Ludzie, czasy, dzieła (seria albumów) - W.2006-07, Edipresse Polska, s.95, 23cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Banaś Barbara - Nikifor,
 2. Braun Krzysztof i Katarzyna - Boże Narodzenie w sztuce polskiej,
 3. Czapska-Michalik Magdalena - Jan Matejko,
 4. Czapska-Michalik M. - Włodzimierz Tetmajer,
 5. Dzierżanowska Dorota - Maksymilian Gierymski, Aleksander Gierymski,
 6. Gondowicz Jan - Bruno Schulz,
 7. Gowin Sławomir - Henryk Rodakowski,
 8. Kossowski Łukasz - Wojciech Weiss,
 9. Michalik Marta - Wielkanoc w malarstwie,
 10. Pawlińska Aleksandra - Józef Mehoffer,
 11. Żakiewicz Anna - Witkacy.

34

Łojek Jerzy - Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921. Lublin 1983, Wyd. Lubelskie, s.321, 19cm, opr.intr.tw. 10zł

35

Mair Lisa Curry - Dywaniki i chodniki ręcznie malowane. Jak niebanalnie ozdobić podłogę. Przeł. K. Kopcińska, fot. Giles Prett. W.2006, Baner-Weltbild Media(Klub dla Ciebie), s.143, 23cm, opr.brosz. 15zł

36

Marczyński Antoni - Gaz 303. Lublin 1990, KAW, s.301, 21cm, opr.brosz. 10zł

37

May Karol – opr.intr.tw.
 1. W Kordylierach. Il. Andrzej Maciejewski (3 zeszyty współoprawne). Szczecin 1984, KAW, s.79+77+78, 24cm 15zł/kpl.
 2. Winnetou. T.I-III. W.1972, NK, s.t.I- 453, II- 447, III- 470, 20cm (posiadamy tożsame wyd. z 1982, opr. intr.tw.) 25zł/kpl.

38

Mitchell Margaret - Przeminęło z wiatrem. Tłum. Celina Wieniewska. T.1-3. W.1988, Cz., s.t.1- 380, 2- 393, 3- 371, 21cm, opr.brosz. 10zł/kpl.

39

Morton Andrew - Diana. Prawdziwa historia. Tłum. Elżbieta Królikowska-Avis. W.1992, NK, s. 167(dużo fot.), 24cm, opr.brosz.+obw. 10zł

40

Moucha Josef - Atlas motyli. Il. Bohuslav Vančura. W.1979, PWRL, s.192, 19cm, opr.tw. 15zł

41

Möller Steffen - Polska da się lubić. P.2006, Publicat, s.128, 25cm, opr.tw. 10zł

42

Mrówczyński Bolesław - Cień Montezumy. Opowieść o Indianinie-tułaczu i pułkowniku Luisie de Talancino, polskim powstańcu. Il. Bohdan Zieleniec. W.1982, LSW, 434, 19cm, opr.brosz. 10zł

43

Oleszczyk K. - Encyklopedia rozrywek umysłowych. Cz.2009, Technopol, s.703, 25cm, opr.tw. 80zł

44

Pilichowski Czesław (i inni) red. - Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny. W.1979, PWN, s.676+fot.164, 25 cm, opr.tw.(brak obw.) 15zł

45

Pałkiewicz Jacek - Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta. Podręcznik przetrwania. P.2006, Zysk i S-ka, s.160, 24cm, opr.brosz. 25zł

46

Reid Mayne - Biały wódz Indian. Oprac. dla młodzieży Teodor Szabłowski. Lublin 1991, Wyd. Lubelskie, s.109, 21cm, opr.brosz. 10zł

47

Sa Shan - Cztery życia wierzby. Przeł. Krystyna Sławińska (dot. starych i nowych Chin). W.2004, Muza, s.174, 21cm, opr.brosz. 10zł

48

Sekrety historii Polski. Tego nie uczyli nas w szkole. W.2003, Reader’s Digest, s.318(dużo il.), 29 cm, opr.tw. 10zł

49

Sikora Adam - Szczęściarz (dot. II wojny). W.2001, Twój Styl, s.87, 21cm, opr.brosz. 10zł

50

Simpson Albert B. - Cztery filary Ewangelii. Przekł. Eliza Szymula. W.1997, „Vocatio”, s.124, 20 cm, opr.brosz. 10zł

51

Sitkowski Roman - Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy. Dziedzictwo historyczne i kulturowe na przestrzeni wieków. T.I-II. Cz.2018, (nakł. Autora), łącznie s.621 (dużo fot.), 25cm, opr.brosz. 70zł/kpl.

52

Słownik za dychę (seria kieszonkowych słowników)- K.2002, Videograf II, 16cm, opr.brosz.
 1. Kisiel Marian, Pytasz Marek red.- Słownik bohaterów literatury polskiej, s.188 10zł/egz.
 2. Syjud Jerzy opr. - Słownik filozoficzny, s.251.

53

Stapledon Olaf - Dziwny John. Historia pół żartem, pół serio. Tłum. Piotr W. Cholewa, il. Andrzej Kacperek. K.1990, Śląsk(SF), s.254, 21cm, opr.brosz. 10zł

54

Stelmaszczyk Agnieszka - Kroniki Archeo – Sekret Wielkiego Mistrza. Il. Jacek Pasternak. Kr.2011, Zielona Sowa, s.247, 21cm, opr.tw. 20zł

55

Szczepanek Zbigniew - Podszczypywanie chwały. Gdańsk.1998,Tower Press,s.266,20cm,opr.brosz. 10zł

56

Szczepański Jarosław J. - Górnik Polski. Ludzie z pierwszych stron gazet (o „Solidarności” na Śląsku). W.2005, Iskry, s.202, 25cm, opr.tw.+obw. 15zł

57

Szołochow M. - Cichy Don. T.I-IV w 2 wol. W. 1984,KiW, s.wol.1-650, 2-748,22cm,opr.tw. 10zl/kpl.

58

Szyma Tadeusz - Jan Paweł II odwaga świętości. W 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły (zawiera wiersze i wywiad z Autorem oraz teksty o Papieżu). Cz.2020, Wspólnota Gaude Mater, s.105(dużo fot.), 25cm, opr.tw. 25zł

59

Świderkówna Anna red. - Słownik pisarzy antycznych. W.1982, WP, s.485+8k.złoż. za opaską(tabl.), 20cm, opr.tw.+obw. 15zł

60

Tajniki ludzkiego umysłu w pytaniach i odpowiedziach (o budowie i działaniu mózgu). W.1997, Przegląd Reader’s Digest, s.336, 29cm, opr.tw. 10zł

61

Timm Uwe - Na przykładzie mojego brata. Przeł. Arkadiusz Żychliński (dot. II wojny na Ukrainie). W.2005, Cz., s.142, 20cm, opr.brosz. 10zł

62

Tołstoj Aleksy - Droga przez mękę. T.1-3. Tłum. Władysław Broniewski. W.(1988?), KiW, s.t.1- 255, 2- 284, 3- 349, 22cm, opr.tw. 10zł/kpl.

63

Tołstoj Lew - Anna Karenina. Przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna. T.1-2. W.1984, PIW, łącznie s.905, 19cm, opr.brosz. (także w opr.intr.tw.) 10zł/kpl.

64

Wałek Janusz - Dzieje Polski w malarstwie i poezji (antologia wierszy i obrazów). W.1987, Interpress, s. 311, 31cm, opr.tw.+obw. 25zł

65

Werner Jerzy - Polska broń. Łuk i kusza. Wr.1974, Oss.(Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł), s.76+fot. 69, 19x21cm, opr.tw.+obw. 45zł

66

Wolnicki Paweł - Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818-1918). Studium administacyjno-kancelaryjno-archiwalne. Cz 2011, Regina Poloniae, s.484, 24cm, opr.brosz. 40zł

67

Yarbrough Steve - Jeńcy wojenni. Przeł. Katarzyna Bieńkowska. W.2005, Cz., s.269, opr.brosz. 10zł

68

„Zeszyty Tarnogórskie” (seria) - Tarnowskie Góry, Instytut Tarnogórski, opr.brosz. 25zł/egz.
 1. Stolarski Rafał E., Wroński Marek - Odznaki pamiątkowe Korpusu Ochrony Pogranicza. 2000, s.15+17(aneks), 30cm,
 2. Wroński Marek red. - Kawaleria Polska. W 50 rocznicę odtworzenia Pułku 3 Ułanów Śląskich. 1995, s.85, 24cm,
 3. Wroński Marek red. - Miasteczko Ślaskie dawniej. Wstęp Stanisław Wieczorek. 2002, s.23+fot.67, 30cm

69

Ziółkowska Aleksandra - Blisko Wańkowicza (wspomnienia). Kr.1975, WL, s.106, 20cm, opr.tw.+obw. (posiadamy tożsame wyd. z 1988, opr.brosz.+obw.) 10zł/egz.

70

Żmigrodzki Zbigniew red. - Bibliografia. Metodyka i organizacja. W.2000, Wyd. SBP, s.351, 21cm, opr.brosz. 60zł