Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Nowości z antykwarskich półek po raz wtóry

Nowości z antykwarskich półek po raz wtóry

Oferta 1/24

1

Achmatowicz W., Krzemień D. – Wyprzedaż polskiej ziemi. Tragedia narodowa, Toruń 1997,Wyd. Maryja, 20,5 cm, s. 239, opr. brosz. 20 zł

2

Almanach Częstochowy, Cz. Tow. Przyj. Cz-wy. R: 1990 i następne roczniki do 2023 r. s. 100-312, 24 cm. opr. brosz. 25 zł/egz

3

Banaszkiewicz Ireneusz – Katalog orłów z kolekcji I. Banaszkiewicza, T-II. Cz-wa 2023, "Garmond", s. 60+123 fot., 24 cm oryg. tw. 90 zł

4

Baryła Tomasz – Z cyklu: Historie Lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, T. VIII, Kotowice (gm. Żarki) w dokumentach arch. i wspomnieniach, Kr. 2023. Wyd. Katarzyna Kozak-Baryła. s. 464, 21 cm. opr. oryg. brosz. 50 zł

5

Blake Michael – Tańczący z wilkami, Kr. 1991, "Aramis", s. 328. 20 cm. opr. oryg. brosz. 15 zł

6

Bolewski Andrzej i Pierzchała Henryk – Martyrologia profesorów Akademii Górniczej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, Kr. 1985 Wyd. AGH, s. 160, 29 cm, opr. oryg. brosz. + obwol. 40 zł

7

Braun Juliusz, Dr. – Kilka myśli o Konstytucji Kwietniowej, W. 1937. Reprint z dwutygodnika „Zet”, s. 19, 22 cm, opr. oryg. brosz. 10 zł

8

Brzózka Andrzej, Sękiewicz Andrzej i Wójcicki Andrzej – Zarys dziejów Kłobucka Parafii Św. Marcina i okolic, Kłobuck 2017, „Druk-Alegro”, s. 640, 24 cm, opr. oryg. tw. 90 zł

9

Cieślak A., Cz-wa „Gryf”, 26 cm, opr. oryg. Brosz.:
 1. Między nocą a świtem. Opowiadania, 2020, s. 360.
 2. Siódmoklasista, 2021, s. 199. 50 zł/egz

10

Dąbrowski Eugeniusz – Szlakiem „Jędrusiów”, W. 1966, I. W. „Pax” Wyd. I, s. 414 + wiele foto. (twórców org. Podziemnej „Odwet” i grup. Partyzanckiej „Jędrusie”), 20 cm, opr. oryg. brosz. 20 zł

11

Fikus Jan-senior – Lubliniec – z dziejów miasta na Górnym Śląsku, Lubliniec 2003, MBP im. J. Lompy, s. 447 (dużo fot.), 31 cm, opr. oryg. brosz. 130 zł

12

Częstochowski Magazyn Literacki, Cz. Tow. Galeria Lit., WNR, s. 100-120, R. 2015-2023, Nr – 33, 34, 36/37, 38, 39/40, 41, 42/43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68 25 cm,opr.brosz. 12 zł/nr

13

Gała W. Andrzej – Niepodległościowe podziemie zbrojne Częstochowy i okolic 1944-1956, Cz-wa, 1993. Cz. O. s. 132, 20 cm, opr. oryg. brosz. 30 zł

14

Gawliński Filip – Poradnik opiekuna domu drewnianego, W. 2022, N. I. D., s. 87, 24 cm, opr. oryg. brosz. 15 zł

15

Głowacki Marian – Fizyka w domu, Cz-wa 2023, Książka wyd. nak. wł. autora – druk. „Poligram”, s. 105, 24 cm, opr. oryg. brosz. 25 zł

16

Herba Barbara – „Regina Poloniae”, 24 cm, opr. brosz.
 1. Gmina Konopiska. Historyczny szlak edukacyjny, Konopiska 2018, s. 176;
 2. Konopiska i okolice. Panorama dziejów, s. 476 50 zł/egz

17

Herbarz Polski. Niesieckiego Kaspra S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów i wyd. przez Jana Nep. Bowrowicza, Lipsk 1839-1846, Reprint WAiF – 1989.
 • T. I – s. 580,
 • T. II – s. 390,
 • T. III – s. 476,
 • T. IV – s. 518,
 • T. V – s. 476,
 • T. VI – s. 588,
 • T. VII – 582,
 • T. VIII – s. 652,
 • T. IX – s. 48,
 • T. X – s. 508, 26 cm, opr. oryg. tw. 300 zł/komp.

18

Jagiełło M. – Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych, W. 2000, W. N. PWN, s. 488, 24 cm, opr. oryg. brosz.30 zł

19

Kapsa Jarosław – Częstochowa – Życie codzienne i kryminalne w czasach PRL (1970-1989), Cz-wa 2023. Tow. Galeria Lit., s. 380, 24 cm. opr. oryg. brosz. 50 zł

20

Kapsa Jarosław, Wrona Tadeusz – Stowarzyszenie Liga Krajowa w polskim systemie politycznym (1993-2020), Rzeszów 2021, Wyd. U. Rz., s. 460, 23 cm, opr. oryg. brosz. 50 zł

21

Krasiński, Łomianki, opr. oryg. tw., 20 cm
 1. Jastrzębska Magdalena. Pani na Złotym Potoku, Opowieść o M. z Krasińskich, 2020, s. 179.
 2. Raczyński Edward. Pani Róża synowa Z. Krasińskiego, 2019, s. 277. 40 zł/egz

22

Krześniak M. Leszek i Skoczek Tadeusz – Kościuszkowskie telegramy patriotyczne. Katalog z wystawy z okazji XXXIX-go Międzynarodowego Sympozjum Kościuszkowskiego, Wyd. I, W. 2022, Polska Fundacja Kościuszkowska oraz K. Lachowicz, s. 99, 21 cm, opr. oryg. brosz. 40 zł

23

Kubica E. – O paczkach dla jeńców wojennych w niemieckich obozach 1939-1945, (nakł. 50 egz.), Cz. 2022, PZF, s. 172, 25 cm, opr. oryg. brosz. 100 zł

24

Magazyn Numizmatyczny, PTN Częstochowa, Rocznik: 2000-2023, Nr: 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 46, 48, 49, s. 80-120, 21 cm, opr. brosz. 25 zł/nr

25

Miedziński Ziemowit – Dyktatura ciemniaków. O elitach PRL wspomnienia niepokorne, W. 2014, „Capital”, s. 317, 21 cm, opr. oryg. brosz. 35 zł

26

Pałka Halina – Spotkanie z przeszłością. Częstochowa i ja, Cz-wa 2020, Stow. „Pokolenie”, s. 202, 24 cm, opr. oryg. brosz. 75 zł

27

Papée Stefan – Ignacy Mościcki, L. 1938, PWKS, s. 54, 18 cm, opr. oryg. brosz. 10 zł

28

Paszta Andrzej, Paszta Piotr – Cyganowski W. Lucjusz: Artysta – Grawer 1882-1943, Wyd. w 80-tą rocznicę śmierci częstochowskiego artysty-grawera, Cz-wa 2023, PTN Oddz. Cz-wa, s. 122 + wiele fot., zw. z działalnością artysty, 24 cm, opr. oryg. tw. 90 zł

29

Poczet królów i książąt polskich – Red. nauk. A. Garlicki, W. 1978, Cz., s. 460. Na końcu poczet kr. i ks. polskich J. Matejki. 23 cm, opr. oryg. tw. złoc. 25 zł

30

Powstanie niespełnionych nadziei 1863, Opr. kolegium redakcyjne K. 1984, Arsenał Polski, KAW, s. 58, 29 cm, opr. oryg. brosz.+kolor. 20 zł

31

Praca Zbiorowa, Dawna poczta w Częstochowie. Katalog wystawy – Częstochowa 09.06.-30.062023 r., Cz-wa 2023, „Gryf”, s. 127 + wiele fot. 24 cm, opr. oryg. brosz. 80 zł

32

Przyroda Częstochowy T. I Flora i fauna, Praca zbiorowa pod red. St. Cabata, Cez. Gębicki, J. Zygmunt i K. Pierzgalski, Cz-wa 2018, UM Częstochowy – WOŚRiL i Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, s. 304, 25 cm, opr. oryg. tw. 60 zł

33

Rokosa C. Marek – Żelazo z doliny rzeki Kostrzyny-Pankówki, Cz-wa 2023, „Gryf”, 25 cm, opr. oryg. tw.
 1. T. I Górnictwo i hutnictwo żelaza, s. 265
 2. T. II Społeczeństwo, religie i kościoły, s. 276
 3. T. III Aneks, s. 93 360 zł

34

Romański Marek – Zarębice – szkice z dziejów parafii i miejscowości, Cz-wa 2023 ? „Regina Poloniae”, s. 147, 30 cm, opr. oryg. tw. 90 zł

35

Stefaniak Ryszard – Piotr Srokosz – żołnierz Legionów i Wojska Polskiego, Cz-wa 2022, „Gryf”, s. 46, 25 cm, opr. oryg. brosz. 35 zł

36

Syrwid Danuta – Nie tylko Kościuszko. Warmińskie kolekcje telegramów patriotycznych, Olsztyn 2022, Druk. Pozkal Inowrocław, s. 127, 24 cm, opr. oryg. brosz. 60 zł

37

Wojtyła Karol – Poezje wybrane, W. 1983, LSW, s. 112, 17 cm, opr. oryg. brosz. 10 zł

38

Wrona Tadeusz: Częstochowa
 1. Chodząc po swoich śladach, 2021, Kuria Metropolitalna, s. 132, 20 cm, opr. oryg. brosz. 20 zł
 2. Na progu szczęśliwego snu, 2023, Towarzystwo Galeria Literacka, s. 80, 20 cm, opr. oryg. brosz. 20 zł
 3. Smoki ptaki i rybki, 2023, Wydawnictwo i drukarnia Poligram, s. 63, 29 cm, opr. oryg. tw. 50 zł

39

Wyględowski Mieczysław – Prawie wszystko o laskach (tych do podpierania), Cz-wa 2023, s. 163, opr. oryg. tw. 150 zł

40

Biernacki, Matka Boska Częstochowska jako symbol patriotyzmu na dawnych pocztówkach, widokówkach i zdjęciach-z kol. autorskiej, Cz-wa 2023, „Koronis”, s. 144+w. ang., 29 cm,opr.oryg. tw.+obw. 70 złOferta 3/23

1

BattekM., Szczepankiewicz-Battek J. – Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Śląski, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury. Wr. 2007, Wyd. Silesia s.c., s. 360, 24 cm. opr. oryg. brosz. 60zł

2

Cieślak Jan - Od abbocato do żubrówki. W. 1978, WNT, s. 370, 24, opr. tw. pł. oryg. + obw. (posiadamy także wyd. z 1992 r.) 15zł

3

Cieślak Tadeusz - Wybór tekstów. Dziedzictwo Gryfitów – proza i poezja o Pomorzu Zach, Poznań 1962, W Poz. s.254 24,5 cm opr oryg tw. 20zł

4

Fraś Ludwik C.SS.R. - Matka Boska Częstochowska Królowa Polski, Cz-wa, 1939, -wyd. OO Paulini z J.G, s.150, 21 cm. opr. oryg. brosz. 30zł

5

Gracki Andrzej- „mcmurphy 2” Amerykańska kurtka wojskowa M-65.og-107 przedmiot, symbol, Cz- wa, 2022 – br. wyd. s. 52, 30 cm. opr brosz, 60zł

6

Hańbowski Jerzy – Dzieciom pamięci świata, W, 1971, Ruch, s. 22 + apel 10zł

7

Ilustrowany przewodnik po .. W. Burchard Edition, 21,5+13 cm opr. oryg. brosz. + mapa w każdym tomie, 2000-2004, 40zł/tom
 1. na Ukrainie tom I – Jacek Tokarski, 323,
 2. na Ukrainie tom II - -„- 285,
 3. na Ukrainie tom III - -„- Zbigniew Hauser, 221.
 4. na Ukrainie tom IV – Zbigniew Hauser 333,
 5. na Wileńszczyźnie i Żmudzi Kucharska, s.357,
 6. Galicji Wschodniej – Zbigniew Hauser, 348.

8

Jędrzejewski Alfons S.P. Historia zakonu Paulinów w obrazach na Jasnej Górze, Cz-wa, 1939, Tow. św. Pawła, s. 120, 22 cm, opr. brosz. 30zł

9

Jasnowski Józef, Szczepanik Edward – Napaść sowiecka i okupacja polskich Ziem Wschodnich (wrzesień 1939), Kr, 1988, Oficyna W., 112, 21 cm, opr. brosz. oryg. 30zł

10

Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (album ), W. 1948, s. nlb. 24, 20x22 cm, opr. oryg. brosz, na tylnej okładce „Nakład prasy partyjnej” 10zł

11

Krasiński Zygmunt – Przedświt, Kr. 1924, Krakowska Sp. W s. 126, 17 cm, opr. tw. int. 10zł

12

Kuczyński S – Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, W. 1966, Wyd. MON, s. 707+12 map, 15 cm, opr. oryg. tw.+ obw., mamy też wyd. II z 1960 s. 622 – brak obw. 45zł

13

Kuffel Józef – Arkady Fiedler. Podróżnik i literat. Wydanie albumowe, Bydgoszcz, 2012, Wyd. „Koronis”, 288, 23 cm. opr. tw. oryg. 70zł

14

Kuffel, Konstancjusz Kunz OSPPE (oprac.) – Ilustrowany śpiewnik jasnogórskiego pielgrzyma, Bydgoszcz-Jelenia Góra 2016, „Koronis”, s. 204, 16,5 cm, opr. oryg. brosz. 15zł

15

Lewandowska – Opowiadania o czystości zwierząt, W. 1954 NK s 134 20,5 cm opr tw oryg 15zł

16

Lamparska Joanna – Dolny Śląsk, jakiego nie Przewodnik inny niż wszystkie, Wr, 2002, Wyd. Asia-Press s 298 20,5 cm opr oryg brosz. 20zł

17

Lesisz Zbigniew – W perspektywie minionego czasu, Zwoleń, 2022, Druk P.G.H. „Pewnik” Puławy, 55 nlb, 21,5 cm, opr. oryg. brosz. 20zł

18

Łaziński Aleksander Paulin z Jasnej Góry – Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Cz-wa, 1938, Druk T. Nagłowski s. 151, 18,5 cm, opr. oryg. brosz. 30zł

19

Mapa topograficzno – administracyjna Województwo Częstochowskie skala 1: 100 000, format 125x80 cm, złożona do format24x15 cm, Katowice pod. adm 01.1995, Przed. Geodezyjno-Kartograficzne, 25zł

20

Marchewka Eugeniusz – Zarys historii górnictwa rud żelaza w częstochowskim obszarze rudonośnym, Cz-wa, 2023, Wyd. ZG. SITG, s. 213 + 200 zdj. i, 24,5 cm opr. tw. oryg. 85zł

21

Mickiewicz A. -Sonety erotyczne i inne wiersze miłosne, Ł. 1991, W. Peon V, s. 61. 19,5 opr. tw. oryg. 15zł/egz

22

Mikołajtis Starczewski T. Wójcik J. – Pro Memoria, Cz-wa. 1987, Tow. Lit. im. A. Mickiewicza, Oddział częstochowski, s. 207, opr. oryg. brosz. 20zł

23

Oniszkis Katarzyna – Kwiaty od A do Z, W. 1979, Państwowe W Rolnicze i Leśne, s. 239, 20,5 cm, opr. tw. oryg. 15zł

24

Ożarowski, Łańcucki J., Gąsiorowska K., - Leki roślinne – informator, W. 1978, Herbapol, s. 390, 19 cm. opr. tw. oryg. 15zł

25

Pałka Halina – Słowem malowane, Cz-wa, 2012, Drukarnia Usługowa „Gryf”, 132, 21 cm, opr. oryg. brosz, 10zł

26

Palus Waldemar - Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w latach rewolucji 1905-07, Cz-wa, 2003, W WSP, s. 404, 24 cm, opr oryg. brosz. 50zł

27

Pologne – 200 photos en couleurs Texte: Jabłoński, Photos: Słowińska Jolanta, Krzysztof et Rafał Jabłoński, W. 2001: Edition Festina, s. 93, 15 cm, opr. tw. oryg. 15zł

28

Piłsudska Aleksandra – Wspomnienia, W. 1989, PiW „Novum”, s.280+22 s. fot., 23 cm, opr. oryg.brosz. 30zł

29

Pietruszewka-Kobiela Grażyna (red.) – Kocham, więc jestem. Motyw miłości w utworach poetek pol- i niemiecko- języcznych, Cz-wa, 1992, W WSP, s. 181, 20,5cm,opr. tw.oryg. 20zł

30

Stężyński-Bandtkie W. - Numismatyka Krajowa, tom I.-s. 159+ 35 tab, tom II – s.128+ 30 tab., reprint z 1988, W. 1839, druk. Glücksberga, 25 cm, opr. tw. oryg. 60zł

31

Seifert Bogumił – Brydż nowoczesny (zdj. autora), W. 1959, Iskry, 639, 22 cm, opr. tw. oryg. pł. tzw. pół obwoluta 30zł

32

Seifert Bogumił (red.) – Encyklopedia brydża, W., 1996, PWN, 24,5 cm, opr. tw. oryg. I. A-P – do s. 616,t. II. R-Z + aneksy – s. 617-1214 100zł

33

Skrzesiński Kazimierz Józef – Wołyńska Brygada Kawalerii „Żelazna Brygada”, Grajewo, 2012, W Eko-Dom, s. 433, 30 cm, opr. tw. oryg. 50zł

34

Szwed Robert W. – Silva Rerum Antiquarum. Księga pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi, Cz-wa, 2009, Wyd. AJD, s. 449, 24 cm, opr. tw. oryg. 60zł

35

Tharaud Jean i Jerome - Gdy Izrael jest królem, przeł. z fr. Kozicki, P, 1923, Wyd. „Eos”, s. 318, 18 cm, opr. tw. int. 50zł

36

Tomasik Janusz – Schizofrenia w aspekcie teologii życia wewnętrznego. Terapia schizofrenii na drodze duchowej, W. 2016, nakł. własny autora, s. 343, 24 cm, opr. oryg. brosz. 20zł

37

Urbanowicz Beata – Rzemiosło w Częstochowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz-wa, 2004, W AJD, s. 317, 23,5 cm, opr. oryg. brosz. 40zł

38

Urbanowicz Beata – Huta w Częstochowie na łamach gazety zakładowej (1951-1989), Cz-wa, 2017, W AJD, s. 472, 24 cm, opr. tw. oryg. 60zł

39

Urbanowicz Beata – Problematyka gospodarcza w nauczaniu historii w polskim szkolnictwie podstawowym w latach 1944-1989, Cz-wa, 2011, AJD, 380, 23,5 cm, opr. oryg. brosz. 30zł

40

Ustawa Rządowa – Prawo uchwalone Dnia 3 maja Roku 1791 (przedruk-reprint), W. 1791, Uprzyw. M. Grőla, s. 15, 17,5 cm,bez opr. 5zł/egz.

41

Wlaźlak Władysław - Dzieje parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Borownie (1394- 2018). Rz, 2018, Druk. Bikstudio K.M. Szwaczka, s.319, 23cm, opr. oryg. brosz. 75zł

42

Wlaźlak Władysław - Kościelne dzieje Pajęczna (1251-2018), Rz. 2018, Druk. Bikstudio K.M. Szwaczka, s.425, 23,5cm, opr. oryg.brosz. 75zł

43

Wlaźlak Władysław (red.) – Relacje kościelno- państwowe na przykładzie diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953) t. I. s. 373, -„- (1954-1958) – t. II s. 365,-„ - (1959-1961) – t. III. s. 403, Wyd. URz, 2012-2022, opr. tw. oryg. 90/tom

44

Witkiewicz Stanisław – Na przełęczy. Wyrażenia i obrazy z Tatr, 1906, Tow. Wydawnicze, s. 294, 19 cm, opr. tw. int. 75zł

45

Wyrzycki Stanisław – Józef Piłsudski na dawnej kartce pocztowej i fotografii, Kielce, 2012, W „Światowid”, s.149, 30 cm, opr. tw. oryg. 90zł

46

Zimoch-Piaskowska Izabela – Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Częstochowie w latach 1945-1989 Cz-wa 2016, W AJD, s. 527, 25 cm, opr. tw. 40zł

47

Zych Paweł - Atlas legend (Wielkopolska, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie w tym Częstochowa), Olszanica, 2021, Wyd. Bosz, s. 262. 28 cm, opr. tw. oryg.75zł

48

Żmigrodzki Zbigniew - Plagi III Rzeczypospolitej (Kosmopolityzm, korupcja, cenzura polityczna, katolewica, poprawność polityczna, postkomunizm, demoralizacja, dewiacje), Wr. 2006, „Nortom”, 67, 20,5 cm, opr. oryg. brosz. 15złOferta 2/23

1

Christa Janusz - Kajko i Kokosz - Szkoła latania. W. 2017, Egmont Polska, s.37, 29cm, opr.brosz. 20zł

2

Ćwierczakiewiczowa L. - Jedyne praktyczne przepisy konfitur, różnych marynat wędlin, wódek, likierów, win owocowych, miodów oraz ciast (reprint wyd. z 1885). W.1985, „Alfa”, s.336, 17cm, opr.brosz. 25zł

3

Fiedler Emil - Dobry Bóg. Przekł. M.M., Kr.1939, WAM, s.158, 19cm,opr.oryg.brosz.(+opr.intr.tw.) 10zł

4

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.110, 25cm, opr.brosz.
 • R.2022, nr 64(X-XII) (posiadamy także poprzednie numery, od nr 30) 10zł

5

Geograficzne problemy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Referaty XXX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Częstochowa 28-30 VI 1979 (nakł. 520 egz.) Cz.1979, PTG, s.47, 20cm, opr.brosz. 10Zł

6

(Glücksman Cecylia) Marion - Na Wólce. Powieść z roku 1905. W.1927, Bibl. Domu Polskiego, s.140, 17 cm, opr.intr.tw. 10zł

7

Hrabar Roman, Tokarz Zofia, Wilczur Jacek E. - Czas niewoli czas śmierci. Martyrologia dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. W.1979, Interpress, s.2002, 24cm, opr.brosz. 10zł

8

Katalog wystawy sztuki religijnej i kościelnej w Częstochowie V-IX 1934. W.(1934), Ruchoma Wystawa Sztuki, s.nlb.18+k.10(il.) za bibułką, 25cm, opr. oryg.brosz. 40zł

9

Kent Cassandra - Wszystko dla domu porady praktyczne. Ponad 2000 ciekawych rozwiązań i odkrywczych pomysłów. Przeł. Joanna Figlewska. W.1998, Świat Książki, s.190, 24cm, opr.tw. 15zł

10

Korczak Janusz - Il. Jerzy Srokowski. W.1977, NK, 29cm, opr.tw.(brak obw.) 15zł/egz.
 1. Król Maciuś Pierwszy. s.210,
 2. Król Maciuś na wyspie bezludnej. s.145 (posiadamy także tożsame wyd. z 1971 r.)

11

Kuroń Henryk red. - Artyzm w wyrobach z metalu (katalog metaloplastyki). W.1956, PWSZ, s.123, 31 cm, opr.tw. 20zł

12

Leciej Maria, Fijałkowski Marek - Piła na starej fotografii. Cz. 1-2. Piła.1992-94, Muzeum Okręgowe, s.cz.1-47, 2-35, 23cm, opr.brosz. 15zł/kpl.

13

(Matejko Jan) - Szkice do „Dziejów cywilizacyi w Polsce”. Wystawa cyklu obrazów. W.1910, Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Pol., s.24, 22cm, opr. oryg.brosz. 10zł

14

Mickiewicz Adam - 15zł/egz.
 1. Dziady. Cz.II i IV tudzież fragmenty pośmiertne.
  Opr. Bronisław Chlebowski. W.1907, GiW, s.124, 18 cm, opr.intr.tw. (+opr.oryg.brosz.),
 2. Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, z objaśnieniami. W.(1915), Wyd. M. Arcta, s.80, 17cm, opr.oryg.brosz.

15

Morawski Maryan ks. - Wieczory nad Lemanem. Kr.1902, Druk. W.L. Anczyca i S-ki, s.261, 21cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także wyd. z 1910 w opr. intr.tw.) 15zł/egz.

16

O wychowaniu (Zakład Kórnicki). P.(1902), nakł. Bibl. Kórnickiej, s.582, 19cm, opr.oryg.tw. (ładny egz.) 150zł

17

Plany miast (temat) - W., PPWK, złoż. do 21-24cm 10zł/egz.
 1. Plan miasta Katowic. 1957,
 2. Najnowszy plan Krakowa z przewodnikiem. Kr.(1951?), ZG „Styl”, s.19+1k.złoż.,
 3. Poznań plan dzielnic centralnych. 1954,
 4. Poznań plan dzielnic centralnych. 1960,
 5. Plan miasta Wrocławia. 1957.

18

Pospieszyńska Katarzyna - Przygoda kulinarna (przepisy kuchenne). W.1987, Zrzesz. Księgarstwa, s. 427, 24cm, opr.tw. 10zł

19

Puchalski Zbigniew, Wojciechowski Ireneusz J. - Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie. W. 1987, KAW, s.173, 28cm, opr.tw.+obw. 40zł

20

Reuter Christian - Schelmuffsky. Przedziwnych i bardzo niebezpiecznych podróży lądem i wodą opisanie, z 59 rys. Josefa Hegenbartha. Przeł. Feliks Konopka, (obw. Andrzej Czeczot). K.1963, „Śląsk”, s. 115, 26cm, opr.tw.+obw. 45zł

21

Skrodzki Wojciech - Archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie. Zdjęcia: Margita Kotas. Cz.1996, Bibl. „Niedzieli”, s.178, 21cm, opr.brosz.+obw. 25Zł

22

Sokołowski August prof. - Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. T.I-IV. W.1904-05, „Wiek”, s.t.I-532, II-532, III(=II cz.2)-405, IV-403 35cm, opr.oryg.tw. z pięknym wytłoczeniem 200zł/tom

23

Szczekocka-Mysłek Krystyna - Jasnogórski poczet królów i książąt polskich. Wstęp o. Jan Golonka. W.1990, Wyd. Spółdzielcze, s.119, 17x25cm, opr.tw.+obw. 35zł

24

Szancer J.M. (ilustracje) - P., Wyd. Poznańskie, 30cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Marianna oraz inne podania i legendy lubuskie. 1986, s.46,
 2. O Maćku Borkowicu i diable Borucie oraz inne podania i legendy wielkopolskie. 1984, s.39.

25

Szelburg-Zarembina Ewa - O warszawskiej Syrenie. Opr.graf. Katarzyna Gintowt. W.1989, Pol. Tow. Wyd. Książek, s.29, 29cm, opr.brosz. 10zł

26

Szmaglewska Seweryna - Niewinni w Norymberdze. W.1984, KiW, s.378, 21cm, opr.brosz. 10zł

27

Terlikowski Franciszek - Życie publiczne, prywatne i umysłowe starożytnych Rzymian. Do użytku młodzieży szkolnej, z 33 ryc. i planem Rzymu. L.1920, Pol. Tow. Pedagog., s.222, 22cm, opr.oryg.brosz. 45zł

28

Tuwim Julian - Słoń Trąbalski. Il. Ignacy Witz. W. 1953, NK, s.45, 21x30cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1971 r., 26cm, opr.brosz.) 20zł/egz.

29

Wiernik Bronisław - Podróż na Trzecią Płaszczyznę (o rozbudowie Huty Częstochowa, dużo fot.). Zdjęcia Władysław Sławny. W.1954, Cz., s.302, 24 cm, opr. brosz.+obw. 40zł

30

Zaleski Wojciech „Albert” opr. - Działania zbrojne i konspiracja na ziemi częstochowskiej w latach 1939-1947. Cz.1998, Św. Zw. Żołnierzy AK, s.159, 25cm, opr.brosz. 40zł

31

Żabiński Jan - Z życia zwierząt. Il. Jan Samuel Miklaszewski. W.1964, Iskry, s.391, 21cm, opr.tw.(brak obw.) 20zł

32

„Żołnierz Legionów i P.O.W.” - W., Zw. Legionistów, 25cm 25zł/nr
 • R.II(1938), nr 1, 2, w nr s.80, opr.oryg.brosz.,
 • R.II(1938), nr 1-4 (współoprawne), opr.intr.brosz.,
 • R.III(1939), nr 1/2, s.157, opr.intr.tw.,
 • R.III(1939), nr 3/4, s.336, opr.intr.tw.Oferta 1/23

1

Album zoologiczny. Seria wydawnicza III, (naklejki) nr 101-150 (album z naklejonymi kol. il. zwierząt). Łódź 1955, Spłdz. „Poziom”, s.28, 26cm, opr. brosz. 20zł

2

„Almanach Częstochowy”. Cz., Tow. Przyj. Cz-wy, R.2022, s.288, 24cm, opr.brosz. (posiadamy także wszystkie poprzednie roczniki od 1989) 25zł

3

Antoniewicz Jan Bołoz - (Artur) Grottger, z 403 il. („Nauka i sztuka”). L.(1910), Księg. H. Altenberga, s. 592, 25cm, opr.oryg.tw. 200zł

4

Bakota Daniel, Płomiński Arkadiusz - Klub Sportowy Skra Częstochowa 1926-2018. Cz.2019, UJD, s.279, 24cm, opr.brosz. 50zł

5

Braun Kazimierz - Moja Częstochowa. Wspomnienia (+rozmowa z Krzysztofem Kołacińskim). Cz. 2022, Wyd. 3DOM, s.215, 20cm, opr.brosz. 40zł

6

Bryl Ewa, Pawlikowski Michał - Saga o młynach i młynarzach z rodziny Brel. Strzałków 2017, Michał Pawlikowski, s.112, 24cm, opr.brosz. 30zł

7

Buska Biblioteka Zdrojowa (seria) - Busko Zdrój 2014, Księg. Akademicka, 25cm, opr.brosz. 35zł/egz.
 1. Kalina D. - Miasto Busko i jego Zdrój, s.161+fot.22,
 2. Mirowski R. - Album Buski (ryc. Autora), s.193.

8

Cepelli J. (i inni) opr. - Śpiewnik strzelecki Szkoły Junaka dla Organizacyj Przysposobienia Wojskowego (+nuty). W.1933, Gł. Księg. Wojskowa, s.386, 17cm, opr.intr.tw. (+opr.oryg.brosz.) 60zł/egz.

9

Cepnik Kazimierz - Edward Śmigły Rydz Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Zarys życia i działalności. W.1936, Inst. Propag. Państwowo-Twórczej, s.199, 26cm, opr.oryg.tw. (+opr.oryg.brosz.) 200zł/egz.

10

Czarnecka Magdalena red. - Jurajska Padwa. Sanktuarium Świętego Antoniego w Koziegłówkach. Lublin 2021, Dystr. Książek i Upominków, s.123, 21cm, opr.brosz. 40zł

11

(Dąbrowski Józef) Grabiec J. - Rok 1863. P.1913, nakł. Z. Rzepeckiego i S-ki, s.464, 25cm, opr.oryg. tw.napr. 120zł

12

Der Weltkrieg im Bild (album fot. z I wojny, po niemiecku, gotykiem). Berlin 1927, Verlag „Der Weltkrieg im Bild”, s.350, 26cm, opr. półskórek (+opr.oryg.tw.) (ładna) 150zł/egz.

13

Duda Marian ks. - Brama do nieba na jurajskim wzgórzu. Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu 1916-2016. Choroń 2016, Regina Poloniae, s.424, 21cm, opr.brosz. 40zł

14

Dybczyński Tadeusz dr - Józef Piłsudski jako publicysta i historyk. Szkic popularny (zawiera bibliografię artykułów J. Piłsudskiego). W.1934, nakł. Zw. Rezerwistów, s.133, 24cm, opr.oryg.brosz. 40zł

15

Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928. Kr.1928, IKC, s.1207, 40cm, opr. oryg.tw. 450zł

16

Engelman Zdzisław - Pozłotnictwo. Zielona Góra 2022, br.wyd., s.313+fot.18, 21cm, opr.brosz. 80zł

17

Falski Marian - Elementarz. Il. Jerzy Karolak (reprint wyd. 15, wyd. kolekcjonerskie, numerowane). W.2003, WSiP, s.168, 21cm, opr.tw. w etui 100zł

18

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, s.108, 25cm, opr.brosz.
R.2022, nr 63(VII-IX), (posiadamy także poprzednie numery) 10zł

19

Gancarek Jacek ks., Kowalczyk Agnieszka - W blasku mrzygłodzkiej świątyni (o historii Mrzygłodu, ob. części Myszkowa, dużo il.). Myszków 2021, Regina Poloniae, s.311, 31cm, opr.tw. 100zł

20

Gebert B., Gebertowa G. - Wypisy historyczne z dziejów ojczystych. L.1923, Książnica-Atlas, s.206, 23cm, opr.intr.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1928 r.) 35zł/egz.

21

Gołaski Janusz - Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960. Cz.5. Górna Warta (nakł. 325 egz.). P.2006, Wyd. Akad. Rolniczej, s.158+10 k.map za opaską, 25cm, opr.brosz. 60zł

22

Gracki Andrzej „mcmurphy_2” - Amerykańska kurtka wojskowa M-65 OG-107. Przedmiot, symbol. Cz.2022, br.wyd., s.52, 30cm, opr.brosz. 60zł

23

Halpert-Skanderberg Tadeusz Włodzimierz - Pamiętnik. Pierwsze 72 lata mojego życia. Szczekociny 2022, Stow. Miłośn. Historii Szczekocin i okolic, s.86, 24cm, opr.tw. 45zł

24

Herba Barbara - Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii (album fot. po polsku i angielsku). (Konopiska 2022), br.wyd., s. 274, 22x30cm, opr.tw. 100zł

25

Herbarze (temat) - opr.tw. 85zł/egz.
 1. Korczyński Grzegorz - Herbarz szlachty polskiej. Bielsko-Biała 2018, Dragon, s.159, 22cm,
 2. Znamierowski Alfred - Insygnia, symbole i herby polskie. Kompedium. W.2003, Świat Książki, s.215, 25cm.

26

Jackowska Małgorzata (uporządkowała) - Notatki dla stulatki (o II LO im. R. Traugutta w Częstochowie). Cz.2021, II LO, s.204, 24cm, opr.brosz. 35zł

27

Jaruga Adam Norbert - Zbrodnie w Rudnikach w powiecie częstochowskim podczas II wojny światowej. Cz.2022, br.wyd., s.80, 21cm, opr.brosz. 30zł

28

Józef Piłsudski 1867-1935 (album fot.). Kr.1935, Sp-ka Wyd. Kurjer SA (IKC), s.158, 23cm, opr. intr.tw. 40zł

29

Kaczmarek Antoni ks. - Dzieje parafii pw. św. Doroty w Przyrowie 1369-2019. Cz.2021, Wyd. Naukowe Inst. Teolog., s.469, 25cm, opr.tw. 80zł

30

Katalog monet polskich i z Polską związanych XX i XIX wiek. Monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bytom 2023, Fischer, s.348, 21cm, opr. brosz. 60zł

31

Katalog zabytków sztuki w Polsce. W., Inst. Sztuki PAN, 18cm 40zł/egz.
 • T.VI.Cz.1.Miasto Częstochowa. 1995, s.149+fot. 454, opr.tw.+obw.,
 • T.VI. Z.4.Dawny powiat częstochowski. 1979, s.49+ fot.197, opr.brosz.+obw.

32

Kmita Wojtek - Cztery lata na huśtawce… czyli żyć inaczej (o podróży jachtem dookoła świata) (na s. przedtytuł. dedykacja Autora). Cz.2002, Druk. Kemot, s.103+16(fot. kolor.), 21cm, opr.brosz. 20zł

33

Kopaliński Wł. - Słownik mitów i tradycji kultury. W.1985, PIW, s.1360, 22cm, opr.tw.+obw. 25zł

34

Kotyl Stanisław ks. (i inni) red. - V wieków istnienia parafii i kościoła pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza z Żarkach 1518/1522-2022. Żarki 2022, Wyd. Korons, s.160(dużo fot.), 31cm, opr.tw.+obw. 85zł

35

Królikowski Łucjan Zbigniew - Skradzione dzieciństwo (wspomnienia po Sybirze z Persji i Afryki). Kr.1991, WAM, s.435, 21cm, opr.brosz. 20zł

36

Kubala Ludwik - Szkice historyczne. Serja I i II (t. II „Dzieł”). L.1923, Księg. H. Altenberga, s.442, 25 cm, opr.intr.tw. 75zł

37

Kubica Edward - O paczkach dla jeńców wojennych w niemieckich obozach 1939-1945 (egz. ma nr 18 i 19 z nakł. 50 egz.). Cz.2022, PZF, s.172, 25cm, opr.brosz. 100zł

38

Kukiel Maryan dr - Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej w setną rocznicę 1812-1912. P.1912, nakł. Z. Rzepeckiego i S-ki, s.475, 27cm, opr.oryg.tw. z ładnym wytłoczeniem 300zł

39

Lepecki Mieczysław B. - W blaskach wojny. Przedm. Edward Śmigły Rydz. L.(1925?), Książnica-Atlas, s.215, 20cm, opr.intr.tw. 80zł

40

Lipiński Wacław - Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. W.1935, Inst. Badań Najn. Historji Polski, s.486, 25cm, opr.oryg.brosz. 100zł

41

Łopatkiewicz Beata - Geneza i rozwój organizacyjny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krośnie. Krosno 1993, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnieńskiej, s. 28, 21cm, opr.brosz. 15zł

42

Łoziński Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach (wiek XV-XVIII). L.1908, Księg. H.Altenberga, s.246, 21cm, opr.oryg.tw. (obie okł. zachowane) (posiadamy także tożsame wyd. z 1912 r.) 150zł/egz.

43

„Magazyn Numizmatyczny” - Cz., PTN, opr.brosz.
 • R.2022, nr 48, s.86, 21cm (posiadamy także poprzednie numery) 20zł

44

Majdecki Longin - Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. W.1981, PWN, s.941, 25cm, opr.tw.+obw. 40zł

45

Małaczewski Eugeniusz - Koń na wzgórzu (opowiadania). W.1921, GiW, s.266, 19cm, opr.intr.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1926 r.) 45zł

46

Mysłek Tomasz, Ziętal Zbigniew red. - Mężom i ojcom naszym (słownik biograficzny częstochowian poległych w Katyniu). Cz.2006, Stow. Rodzina Katyńska, s.263, 25cm, opr.tw. 45zł

47

Niegowa 1891. Mapa wschodniej części gruntów oraz rejestr pomiarowy z nazwiskami właścicieli działek (plan). Kr.2022, K. Kozak-Baryła K4Media (Historie Lokalne), 61x40cm 10zł

48

Nietoperze (temat) - opr.brosz. 20zł/egz.
 1. Bogdanowicz Wiesław, Urbańczyk Zbigniew, Dzwonkowski Robert - Nietoperze (ssaki chronione w Polsce). W.1989, LOP, s.32, 16x25cm,
 2. Krzanowski Adam - Nietoperze. W.1980, WP(Omega), s.233, 19cm.

49

Nowaczyński Adolf - Sen srebrny Salomei Kohn. W.(1926?), Książki Ciekawe, s.166, 17cm, opr.intr. tw. (+opr.intr.brosz.) 20zł/egz.

50

Olbrychski Daniel (wybór) - Chwasty polskie klasyki polskiej erotyki (antologia wierszy). Il. Franciszek Starowieyski. W.1994, BGW, s.120, 20cm, opr.tw. 25zł

51

Pamiątka po marszałku Józefie Piłsudskim (album fot.). W.1936, Gł. Księg. Wojskowa, s.nlb.210, 20x15 cm, opr.oryg.tw. 60zł

52

Piersiak Tadeusz - Po drodze na igrce Częstocha. Przyczynek do biografii Jerzego Jotki Kędziory. Rozmowy z Jerzym Kędziorą (dużo fot.). Cz.2022, Muzeum Częstochowskie, s.93, 21cm, opr.brosz. 30zł

53

Pierzgalski Krzysztof - Rudziarze. Wystawa portretów górników i inżynierów kopalń rud żelaza z Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego (album fot.). Cz.2012, br.wyd., s.nlb.40, 22x21cm, opr.brosz. 20zł

54

Piłsudski Józef - opr.oryg.brosz.
 1. 22 stycznia 1863, z rys. E. Rydza („Boje polskie”). P.1920, Wkpl. Księg. Nakład., s.79, 24cm 40zł
 2. Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy Magdeburskiej, z mapkami. Wstęp Wacław Lipiński. W.1938, Inst. J. Piłsudskiego, s.174, 23cm (posiadamy także tożsame wyd. z 1926 r. w opr. oryg.tw.) 60zł/egz.

55

Radomsko (temat) - Radomsko, Muzeum Regionalne, 21cm, opr.brosz. 20zł/egz.
 1. Basiński Stanisław - Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Radomsku w latach 1921-1939 (nakł. 500 egz.), 2000, s.35,
 2. Pezowicz Grażyna - Polska Organizacja Skautowa w Radomsku. Powstanie i początki działalności. 1994, s.nlb.24.

56

Rozanow Zofia, Smulikowska Ewa - Zabytki sztuki Jasnej Góry. Architektura. Rzeźba. Malarstwo. K. 2009, Śląskie Centr. Dziedzictwa Kulturowego, s. 511(w tym 300 s. fot.), 31cm, opr.tw. 95zł

57

Rydel Lucjan - Dzieje Polski dla wszystkich.
Przedm. Henryk Mościcki. W.1921, GiW, s.276, 22 cm, opr.intr.tw. 45zł

58

Sikorski Władysław gen. dyw. - Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920. L.1928, Oss. s.275, 23cm, opr.intr.tw. (+opr.oryg.brosz.) 100zł/egz.

59

Skałkowski A.M. - Książę Józef. Il. kolor. podług obrazów Br. Gembarzewskiego (naklejone). Bytom 1913, nakł. „Katolika”, s.452, 30cm, opr.oryg.tw. z pięknym wytłoczeniem 150zł

60

Słowniki mitologii (temat) - 20zł/egz.
 1. Grimal Pierre - Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wr.1987, Oss., s.480, 24cm, opr.tw.+obw.,
 2. Zamarovský Vojtech - Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Tłum. Jacek Illg, Lucyna Spyrka, Joanna Wania. K.2006, Videograf II, s.720, 24cm, opr.tw.

61

Sokołowski August - Powstania Polskie. Wiedeń (1913?), Fr. Bondy, 26cm, opr.oryg.tw. 150zł/egz.
 1. Dzieje Powstania Listopadowego 1830-1831, s.304,
 2. Powstanie Styczniowe 1863-1864, s.344, (opr.napr.)

62

Sokół Stanisław - Brzeziny (gmina Niegowa) w dokumentach archiwalnych i wspomnieniach. Opr. Tomasz Baryła. Kr.2022, Wyd. K4Media(Historie lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, t.VII), s. 372+1k.złoż(plan), 21cm, opr.brosz. 40zł

63

Stefaniak Ryszard, Piotrowski Rafał red. - Częstochowa a obrona Lwowa (w 1918 i 1939) (zawiera reprint z 1934 „Orlętom. Przewodnik po cmentarzu Obrońców Lwowa”). Cz.2018, Zesp. Szkół Techn., s.118, 25cm, opr.brosz. 30zł

64

Stolarski Rafał E., Wroński Marek - Odznaki pamiątkowe Korpusu Ochrony Pogranicza. Tarnowskie Góry 2000, Wyd. Inst. Tarnogórskiego(Barwa Żołnierza Polskiego), s.15+17, 30cm, opr.brosz. 30zł

65

Szajnocha Karol - Dwa lata dziejów naszych 1646 1648. T.I-II (współoprawne). W.1900, nakł. Red. „Gazety Polskiej”, s.470+480, 18cm, opr.intr.tw.(okł. naklejona) 120zł

66

Szlakiem Józefa Piłsudskiego 1914-1939 (dużo fot.). W.1939, S-ka Wyd. „RA”, s.124, 20cm, opr. oryg.brosz. 45zł

67

Szubert Jan - Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego. Opr. Zofia Strzyżewska. Cz. 2012, Muzeum Częstochowskie, s.172, 24cm, opr. brosz. 50zł

68

Ślipko-Jastrzębska Katarzyna - Tadeusz Kościuszko (1746-1817). Syn wolności (katalog banknotów, medali monet, grafiki i dokumentów). Wr.2018, Muzeum Miejskie Wrocł., s.239, 24cm, opr.brosz. 60zł

69

Świerz Mieczysław dr - Przewodnik po Tatrach Polskich i Zakopanem, z mapką, planem Zakopanego i 4 szlakami. Zakopane 1921, nakł. Autora, s.192, 15 cm, opr.oryg.brosz.napr. (posiadamy także tożsame wyd. z 1923 i 1927 r.) 80zł/egz.

70

Talmud i Tora – opr.tw. 210zł/egz.
 1. Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z obj. i kom. Berachot (rozdz. II), Kiduszin (rozdz. III), Bawa Kama (rozdz. I). Tłum. rabin Sacha Pecaric. (po hebrajsku i polsku). Kr.2010, Stow. Pardes, s.761, 31cm,
 2. Tora. Pięcioksiąg Mojżesza. Tłum. Izaak Cylkow. T.I-II. W.2009, Austeria, s.t.I- 463, II- 459, 24cm.

71

Tokarz Wacław - Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa, z 44 il.i 3 planami. W.1925, GiW, s.276, 24cm, opr.intr.tw. (+opr.intr.brosz.) 65zł/egz.

72

30 lat Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1977/8-2007/8. Red. Jerzy Piwowarski. Cz.2008, Inst. Plastyki AJD, s.271, 23x 34cm, opr.tw. 15zł

73

Tuwim Julian - opr.tw. 50zł/egz.
 1. Polski słownik pijacki. Wstęp Jerzy Pilch, suplement Piotr Bikont, il. Andrzej Czeczot. W.2000, Twój Styl, s.175, 27cm,
 2. Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. Il. Feliks Topolski. W.2009, Ad Oculos, s.295, 25cm, (posiadamy także wyd. z 1991 r. w opr.brosz.).

74

Wieliczko M. (zebrał) - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. W.1930, nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji, s.257+1k.złoż, 34cm, opr. oryg.tw. 200zł

75

Wilczkowski Andrzej - Anatomia boju. Wołyńska Brygada Kawalerii pod Mokrą 1 września 1939. Il. Andrzej Klein. Łódź 2007, Wyd. MiW, s.384+ 4k.złoż.(plany) za opaską, 25cm, opr.tw. 85zł

76

Wojeński Jan - Technika liternictwa. W.1955, Pol. Wyd. Gospodarcze, s.287, 24cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1957 r.) 25zł/egz.

77

Zwoliński Mirosław - Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej. 160 rocznica. Cz.2022, Druk. Poligram, s.115, 21cm, opr.brosz. 30zł

78

Życie Świętobliwej Genowefy napisane dla matek, dzieci i uczciwych ludzi którzy w swych cierpieniach szukają pociechy w Bogu i w swej niewinności. Wr. 1994, „Arka”, s.121, 21cm, opr.brosz. 15zł