Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Nowości z antykwarskich półek po raz wtóry

Nowości z antykwarskich półek po raz wtóry

Oferta 3/23

1

BattekM., Szczepankiewicz-Battek J. – Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Śląski, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury. Wr. 2007, Wyd. Silesia s.c., s. 360, 24 cm. opr. oryg. brosz. 60zł

2

Cieślak Jan - Od abbocato do żubrówki. W. 1978, WNT, s. 370, 24, opr. tw. pł. oryg. + obw. (posiadamy także wyd. z 1992 r.) 15zł

3

Cieślak Tadeusz - Wybór tekstów. Dziedzictwo Gryfitów – proza i poezja o Pomorzu Zach, Poznań 1962, W Poz. s.254 24,5 cm opr oryg tw. 20zł

4

Fraś Ludwik C.SS.R. - Matka Boska Częstochowska Królowa Polski, Cz-wa, 1939, -wyd. OO Paulini z J.G, s.150, 21 cm. opr. oryg. brosz. 30zł

5

Gracki Andrzej- „mcmurphy 2” Amerykańska kurtka wojskowa M-65.og-107 przedmiot, symbol, Cz- wa, 2022 – br. wyd. s. 52, 30 cm. opr brosz, 60zł

6

Hańbowski Jerzy – Dzieciom pamięci świata, W, 1971, Ruch, s. 22 + apel 10zł

7

Ilustrowany przewodnik po .. W. Burchard Edition, 21,5+13 cm opr. oryg. brosz. + mapa w każdym tomie, 2000-2004, 40zł/tom
 1. na Ukrainie tom I – Jacek Tokarski, 323,
 2. na Ukrainie tom II - -„- 285,
 3. na Ukrainie tom III - -„- Zbigniew Hauser, 221.
 4. na Ukrainie tom IV – Zbigniew Hauser 333,
 5. na Wileńszczyźnie i Żmudzi Kucharska, s.357,
 6. Galicji Wschodniej – Zbigniew Hauser, 348.

8

Jędrzejewski Alfons S.P. Historia zakonu Paulinów w obrazach na Jasnej Górze, Cz-wa, 1939, Tow. św. Pawła, s. 120, 22 cm, opr. brosz. 30zł

9

Jasnowski Józef, Szczepanik Edward – Napaść sowiecka i okupacja polskich Ziem Wschodnich (wrzesień 1939), Kr, 1988, Oficyna W., 112, 21 cm, opr. brosz. oryg. 30zł

10

Kongres Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (album ), W. 1948, s. nlb. 24, 20x22 cm, opr. oryg. brosz, na tylnej okładce „Nakład prasy partyjnej” 10zł

11

Krasiński Zygmunt – Przedświt, Kr. 1924, Krakowska Sp. W s. 126, 17 cm, opr. tw. int. 10zł

12

Kuczyński S – Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, W. 1966, Wyd. MON, s. 707+12 map, 15 cm, opr. oryg. tw.+ obw., mamy też wyd. II z 1960 s. 622 – brak obw. 45zł

13

Kuffel Józef – Arkady Fiedler. Podróżnik i literat. Wydanie albumowe, Bydgoszcz, 2012, Wyd. „Koronis”, 288, 23 cm. opr. tw. oryg. 70zł

14

Kuffel, Konstancjusz Kunz OSPPE (oprac.) – Ilustrowany śpiewnik jasnogórskiego pielgrzyma, Bydgoszcz-Jelenia Góra 2016, „Koronis”, s. 204, 16,5 cm, opr. oryg. brosz. 15zł

15

Lewandowska – Opowiadania o czystości zwierząt, W. 1954 NK s 134 20,5 cm opr tw oryg 15zł

16

Lamparska Joanna – Dolny Śląsk, jakiego nie Przewodnik inny niż wszystkie, Wr, 2002, Wyd. Asia-Press s 298 20,5 cm opr oryg brosz. 20zł

17

Lesisz Zbigniew – W perspektywie minionego czasu, Zwoleń, 2022, Druk P.G.H. „Pewnik” Puławy, 55 nlb, 21,5 cm, opr. oryg. brosz. 20zł

18

Łaziński Aleksander Paulin z Jasnej Góry – Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Cz-wa, 1938, Druk T. Nagłowski s. 151, 18,5 cm, opr. oryg. brosz. 30zł

19

Mapa topograficzno – administracyjna Województwo Częstochowskie skala 1: 100 000, format 125x80 cm, złożona do format24x15 cm, Katowice pod. adm 01.1995, Przed. Geodezyjno-Kartograficzne, 25zł

20

Marchewka Eugeniusz – Zarys historii górnictwa rud żelaza w częstochowskim obszarze rudonośnym, Cz-wa, 2023, Wyd. ZG. SITG, s. 213 + 200 zdj. i, 24,5 cm opr. tw. oryg. 85zł

21

Mickiewicz A. -Sonety erotyczne i inne wiersze miłosne, Ł. 1991, W. Peon V, s. 61. 19,5 opr. tw. oryg. 15zł/egz

22

Mikołajtis Starczewski T. Wójcik J. – Pro Memoria, Cz-wa. 1987, Tow. Lit. im. A. Mickiewicza, Oddział częstochowski, s. 207, opr. oryg. brosz. 20zł

23

Oniszkis Katarzyna – Kwiaty od A do Z, W. 1979, Państwowe W Rolnicze i Leśne, s. 239, 20,5 cm, opr. tw. oryg. 15zł

24

Ożarowski, Łańcucki J., Gąsiorowska K., - Leki roślinne – informator, W. 1978, Herbapol, s. 390, 19 cm. opr. tw. oryg. 15zł

25

Pałka Halina – Słowem malowane, Cz-wa, 2012, Drukarnia Usługowa „Gryf”, 132, 21 cm, opr. oryg. brosz, 10zł

26

Palus Waldemar - Życie społeczno-polityczne w Częstochowie w latach rewolucji 1905-07, Cz-wa, 2003, W WSP, s. 404, 24 cm, opr oryg. brosz. 50zł

27

Pologne – 200 photos en couleurs Texte: Jabłoński, Photos: Słowińska Jolanta, Krzysztof et Rafał Jabłoński, W. 2001: Edition Festina, s. 93, 15 cm, opr. tw. oryg. 15zł

28

Piłsudska Aleksandra – Wspomnienia, W. 1989, PiW „Novum”, s.280+22 s. fot., 23 cm, opr. oryg.brosz. 30zł

29

Pietruszewka-Kobiela Grażyna (red.) – Kocham, więc jestem. Motyw miłości w utworach poetek pol- i niemiecko- języcznych, Cz-wa, 1992, W WSP, s. 181, 20,5cm,opr. tw.oryg. 20zł

30

Stężyński-Bandtkie W. - Numismatyka Krajowa, tom I.-s. 159+ 35 tab, tom II – s.128+ 30 tab., reprint z 1988, W. 1839, druk. Glücksberga, 25 cm, opr. tw. oryg. 60zł

31

Seifert Bogumił – Brydż nowoczesny (zdj. autora), W. 1959, Iskry, 639, 22 cm, opr. tw. oryg. pł. tzw. pół obwoluta 30zł

32

Seifert Bogumił (red.) – Encyklopedia brydża, W., 1996, PWN, 24,5 cm, opr. tw. oryg. I. A-P – do s. 616,t. II. R-Z + aneksy – s. 617-1214 100zł

33

Skrzesiński Kazimierz Józef – Wołyńska Brygada Kawalerii „Żelazna Brygada”, Grajewo, 2012, W Eko-Dom, s. 433, 30 cm, opr. tw. oryg. 50zł

34

Szwed Robert W. – Silva Rerum Antiquarum. Księga pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi, Cz-wa, 2009, Wyd. AJD, s. 449, 24 cm, opr. tw. oryg. 60zł

35

Tharaud Jean i Jerome - Gdy Izrael jest królem, przeł. z fr. Kozicki, P, 1923, Wyd. „Eos”, s. 318, 18 cm, opr. tw. int. 50zł

36

Tomasik Janusz – Schizofrenia w aspekcie teologii życia wewnętrznego. Terapia schizofrenii na drodze duchowej, W. 2016, nakł. własny autora, s. 343, 24 cm, opr. oryg. brosz. 20zł

37

Urbanowicz Beata – Rzemiosło w Częstochowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Cz-wa, 2004, W AJD, s. 317, 23,5 cm, opr. oryg. brosz. 40zł

38

Urbanowicz Beata – Huta w Częstochowie na łamach gazety zakładowej (1951-1989), Cz-wa, 2017, W AJD, s. 472, 24 cm, opr. tw. oryg. 60zł

39

Urbanowicz Beata – Problematyka gospodarcza w nauczaniu historii w polskim szkolnictwie podstawowym w latach 1944-1989, Cz-wa, 2011, AJD, 380, 23,5 cm, opr. oryg. brosz. 30zł

40

Ustawa Rządowa – Prawo uchwalone Dnia 3 maja Roku 1791 (przedruk-reprint), W. 1791, Uprzyw. M. Grőla, s. 15, 17,5 cm,bez opr. 5zł/egz.

41

Wlaźlak Władysław - Dzieje parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Borownie (1394- 2018). Rz, 2018, Druk. Bikstudio K.M. Szwaczka, s.319, 23cm, opr. oryg. brosz. 75zł

42

Wlaźlak Władysław - Kościelne dzieje Pajęczna (1251-2018), Rz. 2018, Druk. Bikstudio K.M. Szwaczka, s.425, 23,5cm, opr. oryg.brosz. 75zł

43

Wlaźlak Władysław (red.) – Relacje kościelno- państwowe na przykładzie diecezji częstochowskiej. Dokumenty (1945-1953) t. I. s. 373, -„- (1954-1958) – t. II s. 365,-„ - (1959-1961) – t. III. s. 403, Wyd. URz, 2012-2022, opr. tw. oryg. 90/tom

44

Witkiewicz Stanisław – Na przełęczy. Wyrażenia i obrazy z Tatr, 1906, Tow. Wydawnicze, s. 294, 19 cm, opr. tw. int. 75zł

45

Wyrzycki Stanisław – Józef Piłsudski na dawnej kartce pocztowej i fotografii, Kielce, 2012, W „Światowid”, s.149, 30 cm, opr. tw. oryg. 90zł

46

Zimoch-Piaskowska Izabela – Szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Częstochowie w latach 1945-1989 Cz-wa 2016, W AJD, s. 527, 25 cm, opr. tw. 40zł

47

Zych Paweł - Atlas legend (Wielkopolska, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie w tym Częstochowa), Olszanica, 2021, Wyd. Bosz, s. 262. 28 cm, opr. tw. oryg.75zł

48

Żmigrodzki Zbigniew - Plagi III Rzeczypospolitej (Kosmopolityzm, korupcja, cenzura polityczna, katolewica, poprawność polityczna, postkomunizm, demoralizacja, dewiacje), Wr. 2006, „Nortom”, 67, 20,5 cm, opr. oryg. brosz. 15złOferta 2/23

1

Christa Janusz - Kajko i Kokosz - Szkoła latania. W. 2017, Egmont Polska, s.37, 29cm, opr.brosz. 20zł

2

Ćwierczakiewiczowa L. - Jedyne praktyczne przepisy konfitur, różnych marynat wędlin, wódek, likierów, win owocowych, miodów oraz ciast (reprint wyd. z 1885). W.1985, „Alfa”, s.336, 17cm, opr.brosz. 25zł

3

Fiedler Emil - Dobry Bóg. Przekł. M.M., Kr.1939, WAM, s.158, 19cm,opr.oryg.brosz.(+opr.intr.tw.) 10zł

4

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.110, 25cm, opr.brosz.
 • R.2022, nr 64(X-XII) (posiadamy także poprzednie numery, od nr 30) 10zł

5

Geograficzne problemy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Referaty XXX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Częstochowa 28-30 VI 1979 (nakł. 520 egz.) Cz.1979, PTG, s.47, 20cm, opr.brosz. 10Zł

6

(Glücksman Cecylia) Marion - Na Wólce. Powieść z roku 1905. W.1927, Bibl. Domu Polskiego, s.140, 17 cm, opr.intr.tw. 10zł

7

Hrabar Roman, Tokarz Zofia, Wilczur Jacek E. - Czas niewoli czas śmierci. Martyrologia dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. W.1979, Interpress, s.2002, 24cm, opr.brosz. 10zł

8

Katalog wystawy sztuki religijnej i kościelnej w Częstochowie V-IX 1934. W.(1934), Ruchoma Wystawa Sztuki, s.nlb.18+k.10(il.) za bibułką, 25cm, opr. oryg.brosz. 40zł

9

Kent Cassandra - Wszystko dla domu porady praktyczne. Ponad 2000 ciekawych rozwiązań i odkrywczych pomysłów. Przeł. Joanna Figlewska. W.1998, Świat Książki, s.190, 24cm, opr.tw. 15zł

10

Korczak Janusz - Il. Jerzy Srokowski. W.1977, NK, 29cm, opr.tw.(brak obw.) 15zł/egz.
 1. Król Maciuś Pierwszy. s.210,
 2. Król Maciuś na wyspie bezludnej. s.145 (posiadamy także tożsame wyd. z 1971 r.)

11

Kuroń Henryk red. - Artyzm w wyrobach z metalu (katalog metaloplastyki). W.1956, PWSZ, s.123, 31 cm, opr.tw. 20zł

12

Leciej Maria, Fijałkowski Marek - Piła na starej fotografii. Cz. 1-2. Piła.1992-94, Muzeum Okręgowe, s.cz.1-47, 2-35, 23cm, opr.brosz. 15zł/kpl.

13

(Matejko Jan) - Szkice do „Dziejów cywilizacyi w Polsce”. Wystawa cyklu obrazów. W.1910, Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Pol., s.24, 22cm, opr. oryg.brosz. 10zł

14

Mickiewicz Adam - 15zł/egz.
 1. Dziady. Cz.II i IV tudzież fragmenty pośmiertne.
  Opr. Bronisław Chlebowski. W.1907, GiW, s.124, 18 cm, opr.intr.tw. (+opr.oryg.brosz.),
 2. Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, z objaśnieniami. W.(1915), Wyd. M. Arcta, s.80, 17cm, opr.oryg.brosz.

15

Morawski Maryan ks. - Wieczory nad Lemanem. Kr.1902, Druk. W.L. Anczyca i S-ki, s.261, 21cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także wyd. z 1910 w opr. intr.tw.) 15zł/egz.

16

O wychowaniu (Zakład Kórnicki). P.(1902), nakł. Bibl. Kórnickiej, s.582, 19cm, opr.oryg.tw. (ładny egz.) 150zł

17

Plany miast (temat) - W., PPWK, złoż. do 21-24cm 10zł/egz.
 1. Plan miasta Katowic. 1957,
 2. Najnowszy plan Krakowa z przewodnikiem. Kr.(1951?), ZG „Styl”, s.19+1k.złoż.,
 3. Poznań plan dzielnic centralnych. 1954,
 4. Poznań plan dzielnic centralnych. 1960,
 5. Plan miasta Wrocławia. 1957.

18

Pospieszyńska Katarzyna - Przygoda kulinarna (przepisy kuchenne). W.1987, Zrzesz. Księgarstwa, s. 427, 24cm, opr.tw. 10zł

19

Puchalski Zbigniew, Wojciechowski Ireneusz J. - Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie. W. 1987, KAW, s.173, 28cm, opr.tw.+obw. 40zł

20

Reuter Christian - Schelmuffsky. Przedziwnych i bardzo niebezpiecznych podróży lądem i wodą opisanie, z 59 rys. Josefa Hegenbartha. Przeł. Feliks Konopka, (obw. Andrzej Czeczot). K.1963, „Śląsk”, s. 115, 26cm, opr.tw.+obw. 45zł

21

Skrodzki Wojciech - Archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie. Zdjęcia: Margita Kotas. Cz.1996, Bibl. „Niedzieli”, s.178, 21cm, opr.brosz.+obw. 25Zł

22

Sokołowski August prof. - Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. T.I-IV. W.1904-05, „Wiek”, s.t.I-532, II-532, III(=II cz.2)-405, IV-403 35cm, opr.oryg.tw. z pięknym wytłoczeniem 200zł/tom

23

Szczekocka-Mysłek Krystyna - Jasnogórski poczet królów i książąt polskich. Wstęp o. Jan Golonka. W.1990, Wyd. Spółdzielcze, s.119, 17x25cm, opr.tw.+obw. 35zł

24

Szancer J.M. (ilustracje) - P., Wyd. Poznańskie, 30cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Marianna oraz inne podania i legendy lubuskie. 1986, s.46,
 2. O Maćku Borkowicu i diable Borucie oraz inne podania i legendy wielkopolskie. 1984, s.39.

25

Szelburg-Zarembina Ewa - O warszawskiej Syrenie. Opr.graf. Katarzyna Gintowt. W.1989, Pol. Tow. Wyd. Książek, s.29, 29cm, opr.brosz. 10zł

26

Szmaglewska Seweryna - Niewinni w Norymberdze. W.1984, KiW, s.378, 21cm, opr.brosz. 10zł

27

Terlikowski Franciszek - Życie publiczne, prywatne i umysłowe starożytnych Rzymian. Do użytku młodzieży szkolnej, z 33 ryc. i planem Rzymu. L.1920, Pol. Tow. Pedagog., s.222, 22cm, opr.oryg.brosz. 45zł

28

Tuwim Julian - Słoń Trąbalski. Il. Ignacy Witz. W. 1953, NK, s.45, 21x30cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1971 r., 26cm, opr.brosz.) 20zł/egz.

29

Wiernik Bronisław - Podróż na Trzecią Płaszczyznę (o rozbudowie Huty Częstochowa, dużo fot.). Zdjęcia Władysław Sławny. W.1954, Cz., s.302, 24 cm, opr. brosz.+obw. 40zł

30

Zaleski Wojciech „Albert” opr. - Działania zbrojne i konspiracja na ziemi częstochowskiej w latach 1939-1947. Cz.1998, Św. Zw. Żołnierzy AK, s.159, 25cm, opr.brosz. 40zł

31

Żabiński Jan - Z życia zwierząt. Il. Jan Samuel Miklaszewski. W.1964, Iskry, s.391, 21cm, opr.tw.(brak obw.) 20zł

32

„Żołnierz Legionów i P.O.W.” - W., Zw. Legionistów, 25cm 25zł/nr
 • R.II(1938), nr 1, 2, w nr s.80, opr.oryg.brosz.,
 • R.II(1938), nr 1-4 (współoprawne), opr.intr.brosz.,
 • R.III(1939), nr 1/2, s.157, opr.intr.tw.,
 • R.III(1939), nr 3/4, s.336, opr.intr.tw.Oferta 1/23

1

Album zoologiczny. Seria wydawnicza III, (naklejki) nr 101-150 (album z naklejonymi kol. il. zwierząt). Łódź 1955, Spłdz. „Poziom”, s.28, 26cm, opr. brosz. 20zł

2

„Almanach Częstochowy”. Cz., Tow. Przyj. Cz-wy, R.2022, s.288, 24cm, opr.brosz. (posiadamy także wszystkie poprzednie roczniki od 1989) 25zł

3

Antoniewicz Jan Bołoz - (Artur) Grottger, z 403 il. („Nauka i sztuka”). L.(1910), Księg. H. Altenberga, s. 592, 25cm, opr.oryg.tw. 200zł

4

Bakota Daniel, Płomiński Arkadiusz - Klub Sportowy Skra Częstochowa 1926-2018. Cz.2019, UJD, s.279, 24cm, opr.brosz. 50zł

5

Braun Kazimierz - Moja Częstochowa. Wspomnienia (+rozmowa z Krzysztofem Kołacińskim). Cz. 2022, Wyd. 3DOM, s.215, 20cm, opr.brosz. 40zł

6

Bryl Ewa, Pawlikowski Michał - Saga o młynach i młynarzach z rodziny Brel. Strzałków 2017, Michał Pawlikowski, s.112, 24cm, opr.brosz. 30zł

7

Buska Biblioteka Zdrojowa (seria) - Busko Zdrój 2014, Księg. Akademicka, 25cm, opr.brosz. 35zł/egz.
 1. Kalina D. - Miasto Busko i jego Zdrój, s.161+fot.22,
 2. Mirowski R. - Album Buski (ryc. Autora), s.193.

8

Cepelli J. (i inni) opr. - Śpiewnik strzelecki Szkoły Junaka dla Organizacyj Przysposobienia Wojskowego (+nuty). W.1933, Gł. Księg. Wojskowa, s.386, 17cm, opr.intr.tw. (+opr.oryg.brosz.) 60zł/egz.

9

Cepnik Kazimierz - Edward Śmigły Rydz Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Zarys życia i działalności. W.1936, Inst. Propag. Państwowo-Twórczej, s.199, 26cm, opr.oryg.tw. (+opr.oryg.brosz.) 200zł/egz.

10

Czarnecka Magdalena red. - Jurajska Padwa. Sanktuarium Świętego Antoniego w Koziegłówkach. Lublin 2021, Dystr. Książek i Upominków, s.123, 21cm, opr.brosz. 40zł

11

(Dąbrowski Józef) Grabiec J. - Rok 1863. P.1913, nakł. Z. Rzepeckiego i S-ki, s.464, 25cm, opr.oryg. tw.napr. 120zł

12

Der Weltkrieg im Bild (album fot. z I wojny, po niemiecku, gotykiem). Berlin 1927, Verlag „Der Weltkrieg im Bild”, s.350, 26cm, opr. półskórek (+opr.oryg.tw.) (ładna) 150zł/egz.

13

Duda Marian ks. - Brama do nieba na jurajskim wzgórzu. Dzieje parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Choroniu 1916-2016. Choroń 2016, Regina Poloniae, s.424, 21cm, opr.brosz. 40zł

14

Dybczyński Tadeusz dr - Józef Piłsudski jako publicysta i historyk. Szkic popularny (zawiera bibliografię artykułów J. Piłsudskiego). W.1934, nakł. Zw. Rezerwistów, s.133, 24cm, opr.oryg.brosz. 40zł

15

Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928. Kr.1928, IKC, s.1207, 40cm, opr. oryg.tw. 450zł

16

Engelman Zdzisław - Pozłotnictwo. Zielona Góra 2022, br.wyd., s.313+fot.18, 21cm, opr.brosz. 80zł

17

Falski Marian - Elementarz. Il. Jerzy Karolak (reprint wyd. 15, wyd. kolekcjonerskie, numerowane). W.2003, WSiP, s.168, 21cm, opr.tw. w etui 100zł

18

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, s.108, 25cm, opr.brosz.
R.2022, nr 63(VII-IX), (posiadamy także poprzednie numery) 10zł

19

Gancarek Jacek ks., Kowalczyk Agnieszka - W blasku mrzygłodzkiej świątyni (o historii Mrzygłodu, ob. części Myszkowa, dużo il.). Myszków 2021, Regina Poloniae, s.311, 31cm, opr.tw. 100zł

20

Gebert B., Gebertowa G. - Wypisy historyczne z dziejów ojczystych. L.1923, Książnica-Atlas, s.206, 23cm, opr.intr.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1928 r.) 35zł/egz.

21

Gołaski Janusz - Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960. Cz.5. Górna Warta (nakł. 325 egz.). P.2006, Wyd. Akad. Rolniczej, s.158+10 k.map za opaską, 25cm, opr.brosz. 60zł

22

Gracki Andrzej „mcmurphy_2” - Amerykańska kurtka wojskowa M-65 OG-107. Przedmiot, symbol. Cz.2022, br.wyd., s.52, 30cm, opr.brosz. 60zł

23

Halpert-Skanderberg Tadeusz Włodzimierz - Pamiętnik. Pierwsze 72 lata mojego życia. Szczekociny 2022, Stow. Miłośn. Historii Szczekocin i okolic, s.86, 24cm, opr.tw. 45zł

24

Herba Barbara - Gmina Konopiska i jej mieszkańcy na historycznej fotografii (album fot. po polsku i angielsku). (Konopiska 2022), br.wyd., s. 274, 22x30cm, opr.tw. 100zł

25

Herbarze (temat) - opr.tw. 85zł/egz.
 1. Korczyński Grzegorz - Herbarz szlachty polskiej. Bielsko-Biała 2018, Dragon, s.159, 22cm,
 2. Znamierowski Alfred - Insygnia, symbole i herby polskie. Kompedium. W.2003, Świat Książki, s.215, 25cm.

26

Jackowska Małgorzata (uporządkowała) - Notatki dla stulatki (o II LO im. R. Traugutta w Częstochowie). Cz.2021, II LO, s.204, 24cm, opr.brosz. 35zł

27

Jaruga Adam Norbert - Zbrodnie w Rudnikach w powiecie częstochowskim podczas II wojny światowej. Cz.2022, br.wyd., s.80, 21cm, opr.brosz. 30zł

28

Józef Piłsudski 1867-1935 (album fot.). Kr.1935, Sp-ka Wyd. Kurjer SA (IKC), s.158, 23cm, opr. intr.tw. 40zł

29

Kaczmarek Antoni ks. - Dzieje parafii pw. św. Doroty w Przyrowie 1369-2019. Cz.2021, Wyd. Naukowe Inst. Teolog., s.469, 25cm, opr.tw. 80zł

30

Katalog monet polskich i z Polską związanych XX i XIX wiek. Monety koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bytom 2023, Fischer, s.348, 21cm, opr. brosz. 60zł

31

Katalog zabytków sztuki w Polsce. W., Inst. Sztuki PAN, 18cm 40zł/egz.
 • T.VI.Cz.1.Miasto Częstochowa. 1995, s.149+fot. 454, opr.tw.+obw.,
 • T.VI. Z.4.Dawny powiat częstochowski. 1979, s.49+ fot.197, opr.brosz.+obw.

32

Kmita Wojtek - Cztery lata na huśtawce… czyli żyć inaczej (o podróży jachtem dookoła świata) (na s. przedtytuł. dedykacja Autora). Cz.2002, Druk. Kemot, s.103+16(fot. kolor.), 21cm, opr.brosz. 20zł

33

Kopaliński Wł. - Słownik mitów i tradycji kultury. W.1985, PIW, s.1360, 22cm, opr.tw.+obw. 25zł

34

Kotyl Stanisław ks. (i inni) red. - V wieków istnienia parafii i kościoła pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza z Żarkach 1518/1522-2022. Żarki 2022, Wyd. Korons, s.160(dużo fot.), 31cm, opr.tw.+obw. 85zł

35

Królikowski Łucjan Zbigniew - Skradzione dzieciństwo (wspomnienia po Sybirze z Persji i Afryki). Kr.1991, WAM, s.435, 21cm, opr.brosz. 20zł

36

Kubala Ludwik - Szkice historyczne. Serja I i II (t. II „Dzieł”). L.1923, Księg. H. Altenberga, s.442, 25 cm, opr.intr.tw. 75zł

37

Kubica Edward - O paczkach dla jeńców wojennych w niemieckich obozach 1939-1945 (egz. ma nr 18 i 19 z nakł. 50 egz.). Cz.2022, PZF, s.172, 25cm, opr.brosz. 100zł

38

Kukiel Maryan dr - Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej w setną rocznicę 1812-1912. P.1912, nakł. Z. Rzepeckiego i S-ki, s.475, 27cm, opr.oryg.tw. z ładnym wytłoczeniem 300zł

39

Lepecki Mieczysław B. - W blaskach wojny. Przedm. Edward Śmigły Rydz. L.(1925?), Książnica-Atlas, s.215, 20cm, opr.intr.tw. 80zł

40

Lipiński Wacław - Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. W.1935, Inst. Badań Najn. Historji Polski, s.486, 25cm, opr.oryg.brosz. 100zł

41

Łopatkiewicz Beata - Geneza i rozwój organizacyjny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krośnie. Krosno 1993, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnieńskiej, s. 28, 21cm, opr.brosz. 15zł

42

Łoziński Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach (wiek XV-XVIII). L.1908, Księg. H.Altenberga, s.246, 21cm, opr.oryg.tw. (obie okł. zachowane) (posiadamy także tożsame wyd. z 1912 r.) 150zł/egz.

43

„Magazyn Numizmatyczny” - Cz., PTN, opr.brosz.
 • R.2022, nr 48, s.86, 21cm (posiadamy także poprzednie numery) 20zł

44

Majdecki Longin - Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja. W.1981, PWN, s.941, 25cm, opr.tw.+obw. 40zł

45

Małaczewski Eugeniusz - Koń na wzgórzu (opowiadania). W.1921, GiW, s.266, 19cm, opr.intr.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1926 r.) 45zł

46

Mysłek Tomasz, Ziętal Zbigniew red. - Mężom i ojcom naszym (słownik biograficzny częstochowian poległych w Katyniu). Cz.2006, Stow. Rodzina Katyńska, s.263, 25cm, opr.tw. 45zł

47

Niegowa 1891. Mapa wschodniej części gruntów oraz rejestr pomiarowy z nazwiskami właścicieli działek (plan). Kr.2022, K. Kozak-Baryła K4Media (Historie Lokalne), 61x40cm 10zł

48

Nietoperze (temat) - opr.brosz. 20zł/egz.
 1. Bogdanowicz Wiesław, Urbańczyk Zbigniew, Dzwonkowski Robert - Nietoperze (ssaki chronione w Polsce). W.1989, LOP, s.32, 16x25cm,
 2. Krzanowski Adam - Nietoperze. W.1980, WP(Omega), s.233, 19cm.

49

Nowaczyński Adolf - Sen srebrny Salomei Kohn. W.(1926?), Książki Ciekawe, s.166, 17cm, opr.intr. tw. (+opr.intr.brosz.) 20zł/egz.

50

Olbrychski Daniel (wybór) - Chwasty polskie klasyki polskiej erotyki (antologia wierszy). Il. Franciszek Starowieyski. W.1994, BGW, s.120, 20cm, opr.tw. 25zł

51

Pamiątka po marszałku Józefie Piłsudskim (album fot.). W.1936, Gł. Księg. Wojskowa, s.nlb.210, 20x15 cm, opr.oryg.tw. 60zł

52

Piersiak Tadeusz - Po drodze na igrce Częstocha. Przyczynek do biografii Jerzego Jotki Kędziory. Rozmowy z Jerzym Kędziorą (dużo fot.). Cz.2022, Muzeum Częstochowskie, s.93, 21cm, opr.brosz. 30zł

53

Pierzgalski Krzysztof - Rudziarze. Wystawa portretów górników i inżynierów kopalń rud żelaza z Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego (album fot.). Cz.2012, br.wyd., s.nlb.40, 22x21cm, opr.brosz. 20zł

54

Piłsudski Józef - opr.oryg.brosz.
 1. 22 stycznia 1863, z rys. E. Rydza („Boje polskie”). P.1920, Wkpl. Księg. Nakład., s.79, 24cm 40zł
 2. Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy Magdeburskiej, z mapkami. Wstęp Wacław Lipiński. W.1938, Inst. J. Piłsudskiego, s.174, 23cm (posiadamy także tożsame wyd. z 1926 r. w opr. oryg.tw.) 60zł/egz.

55

Radomsko (temat) - Radomsko, Muzeum Regionalne, 21cm, opr.brosz. 20zł/egz.
 1. Basiński Stanisław - Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Radomsku w latach 1921-1939 (nakł. 500 egz.), 2000, s.35,
 2. Pezowicz Grażyna - Polska Organizacja Skautowa w Radomsku. Powstanie i początki działalności. 1994, s.nlb.24.

56

Rozanow Zofia, Smulikowska Ewa - Zabytki sztuki Jasnej Góry. Architektura. Rzeźba. Malarstwo. K. 2009, Śląskie Centr. Dziedzictwa Kulturowego, s. 511(w tym 300 s. fot.), 31cm, opr.tw. 95zł

57

Rydel Lucjan - Dzieje Polski dla wszystkich.
Przedm. Henryk Mościcki. W.1921, GiW, s.276, 22 cm, opr.intr.tw. 45zł

58

Sikorski Władysław gen. dyw. - Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny 1920. L.1928, Oss. s.275, 23cm, opr.intr.tw. (+opr.oryg.brosz.) 100zł/egz.

59

Skałkowski A.M. - Książę Józef. Il. kolor. podług obrazów Br. Gembarzewskiego (naklejone). Bytom 1913, nakł. „Katolika”, s.452, 30cm, opr.oryg.tw. z pięknym wytłoczeniem 150zł

60

Słowniki mitologii (temat) - 20zł/egz.
 1. Grimal Pierre - Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wr.1987, Oss., s.480, 24cm, opr.tw.+obw.,
 2. Zamarovský Vojtech - Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Tłum. Jacek Illg, Lucyna Spyrka, Joanna Wania. K.2006, Videograf II, s.720, 24cm, opr.tw.

61

Sokołowski August - Powstania Polskie. Wiedeń (1913?), Fr. Bondy, 26cm, opr.oryg.tw. 150zł/egz.
 1. Dzieje Powstania Listopadowego 1830-1831, s.304,
 2. Powstanie Styczniowe 1863-1864, s.344, (opr.napr.)

62

Sokół Stanisław - Brzeziny (gmina Niegowa) w dokumentach archiwalnych i wspomnieniach. Opr. Tomasz Baryła. Kr.2022, Wyd. K4Media(Historie lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, t.VII), s. 372+1k.złoż(plan), 21cm, opr.brosz. 40zł

63

Stefaniak Ryszard, Piotrowski Rafał red. - Częstochowa a obrona Lwowa (w 1918 i 1939) (zawiera reprint z 1934 „Orlętom. Przewodnik po cmentarzu Obrońców Lwowa”). Cz.2018, Zesp. Szkół Techn., s.118, 25cm, opr.brosz. 30zł

64

Stolarski Rafał E., Wroński Marek - Odznaki pamiątkowe Korpusu Ochrony Pogranicza. Tarnowskie Góry 2000, Wyd. Inst. Tarnogórskiego(Barwa Żołnierza Polskiego), s.15+17, 30cm, opr.brosz. 30zł

65

Szajnocha Karol - Dwa lata dziejów naszych 1646 1648. T.I-II (współoprawne). W.1900, nakł. Red. „Gazety Polskiej”, s.470+480, 18cm, opr.intr.tw.(okł. naklejona) 120zł

66

Szlakiem Józefa Piłsudskiego 1914-1939 (dużo fot.). W.1939, S-ka Wyd. „RA”, s.124, 20cm, opr. oryg.brosz. 45zł

67

Szubert Jan - Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego. Opr. Zofia Strzyżewska. Cz. 2012, Muzeum Częstochowskie, s.172, 24cm, opr. brosz. 50zł

68

Ślipko-Jastrzębska Katarzyna - Tadeusz Kościuszko (1746-1817). Syn wolności (katalog banknotów, medali monet, grafiki i dokumentów). Wr.2018, Muzeum Miejskie Wrocł., s.239, 24cm, opr.brosz. 60zł

69

Świerz Mieczysław dr - Przewodnik po Tatrach Polskich i Zakopanem, z mapką, planem Zakopanego i 4 szlakami. Zakopane 1921, nakł. Autora, s.192, 15 cm, opr.oryg.brosz.napr. (posiadamy także tożsame wyd. z 1923 i 1927 r.) 80zł/egz.

70

Talmud i Tora – opr.tw. 210zł/egz.
 1. Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z obj. i kom. Berachot (rozdz. II), Kiduszin (rozdz. III), Bawa Kama (rozdz. I). Tłum. rabin Sacha Pecaric. (po hebrajsku i polsku). Kr.2010, Stow. Pardes, s.761, 31cm,
 2. Tora. Pięcioksiąg Mojżesza. Tłum. Izaak Cylkow. T.I-II. W.2009, Austeria, s.t.I- 463, II- 459, 24cm.

71

Tokarz Wacław - Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa, z 44 il.i 3 planami. W.1925, GiW, s.276, 24cm, opr.intr.tw. (+opr.intr.brosz.) 65zł/egz.

72

30 lat Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1977/8-2007/8. Red. Jerzy Piwowarski. Cz.2008, Inst. Plastyki AJD, s.271, 23x 34cm, opr.tw. 15zł

73

Tuwim Julian - opr.tw. 50zł/egz.
 1. Polski słownik pijacki. Wstęp Jerzy Pilch, suplement Piotr Bikont, il. Andrzej Czeczot. W.2000, Twój Styl, s.175, 27cm,
 2. Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. Il. Feliks Topolski. W.2009, Ad Oculos, s.295, 25cm, (posiadamy także wyd. z 1991 r. w opr.brosz.).

74

Wieliczko M. (zebrał) - Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. W.1930, nakł. Bibl. Albumów i Reprodukcji, s.257+1k.złoż, 34cm, opr. oryg.tw. 200zł

75

Wilczkowski Andrzej - Anatomia boju. Wołyńska Brygada Kawalerii pod Mokrą 1 września 1939. Il. Andrzej Klein. Łódź 2007, Wyd. MiW, s.384+ 4k.złoż.(plany) za opaską, 25cm, opr.tw. 85zł

76

Wojeński Jan - Technika liternictwa. W.1955, Pol. Wyd. Gospodarcze, s.287, 24cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1957 r.) 25zł/egz.

77

Zwoliński Mirosław - Powstanie styczniowe na ziemi częstochowskiej. 160 rocznica. Cz.2022, Druk. Poligram, s.115, 21cm, opr.brosz. 30zł

78

Życie Świętobliwej Genowefy napisane dla matek, dzieci i uczciwych ludzi którzy w swych cierpieniach szukają pociechy w Bogu i w swej niewinności. Wr. 1994, „Arka”, s.121, 21cm, opr.brosz. 15złOferta 3/22

1

Abramczuk K., Kowalewska D. red. - Matka Katarzyna z Kłobucka (1552-1620) współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Polsce. Kr.2022, Księg. Akademicka, s.211, 25cm, opr.tw. 45zł

2

Ałpatow Michał W. - Historia sztuki. T.I-IV (Starożytność-XIX w.). W.1981, Arkady, s. t.I- 203, II- 165, III- 257, IV- 173, 22cm, opr.tw.+obw. 40zł/kpl.

3

Antosz S. - Klasztor Jasnogórski. Rysunki (teka). Zielona Góra (1995?), „Antja-Art”, k.10 w tece, 30x22cm 40zł

4

Bujak Adam (fot.), Rożek Michał (tekst) - Wojtyła. Wr.1997, Wyd. Dolnośląskie(A to Polska właśnie), s. 235(dużo il.), 20cm, opr.tw. 10zł

5

Burroughs Edgar Rice - Tarzan w dżungli. Przeł. Władysław Kierst. W.(1925?), TEM, opr.oryg.napr. 15zł

6

Cieślak Marek, Koeber Wojciech - Kr.2016, SQN, 21cm, opr.brosz. 45zł/egz.
 1. Pół wieku na czarno. Prawda żużlem pisana (wspomnienia trenera kadry narodowej wywodzącego się z „Włókniarza”). 2016, s.348+4k.fot.kolor.,
 2. O żużlu bez cenzury. 2022, s.390.

7

Daudet Alfons - Spowiedź królowej (Królowie na wygnaniu). W.1927, „Rój”(Bibl. Filmowa), s.276, 18 cm, opr.oryg.brosz (+opr.intr.tw.) 20zł/egz.

8

Drzazga Witold - Wilkowiecko w latach II wojny światowej. Opatów (2021?), Gmina Opatów, s.24, 21 cm, opr.brosz. 10zł

9

Dyakowski Bohdan - Nasz las i jego mieszkańcy. Rys. K. Mackiewicz. W.1947, Wyd. M. Arcta, s.276, 20cm, opr.oryg.brosz.napr. 30zł (posiadamy także tożsame wyd. z 1935 r. 50zł)

10

Frank Anne - Dziennik (oficyna) 12 VI 1942-1 VIII 1944. Przekł. Alicja Dehue-Oczko. Kr.2001, Znak, s. 314, 21cm, opr.tw. 25zł

11

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.108, 25cm, opr.brosz. R.2022, nr 62(IV-VI), 63(VII-IX) (posiadamy także poprzednie numery) 10zł/nr

12

Głowacki M. - Opowieści złotopotockie (od przewodnika dla przewodników po Złotym Potoku i Jurze).Cz.2022, nakł. Autora, s.87, 24cm,opr.brosz. 20zł

13

Gralak Antoni Ziut - Pomiędzy. Il. Dorota Jabłońska-Gralak (o dojrzewaniu w Częstochowie, muzyce i życiu mocno rockandrollowym). Lublin 2022, Wyd. Tararara, s.187, 33cm, opr.brosz. 45zł

14

Granic Stéphane - Korespondencja języka francuskiego. Biznes, handel, administracja. Przeł. M. Kornacka, E. Zwierzchoń. W.2002, Buchmann, s.159, 21 cm, opr.brosz. 10zł

15

Janikowski Zbisław - Częstochowa między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Łódź 2015, Księży Młyn, s.124+1k.złoż.(repr. planu miasta)+ płyta DVD, 33cm, opr.tw. 80zł

16

Jaworczakowa Mira - Przyjaciel na zawsze. Il. Antoni Uniechowski. W.1961, NK, s.248, 25cm, opr.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1974 r.) 10zł/egz.

17

Kałuzka Teresa - Wspomnienia z naszych przeżyć okupacyjnych na Lubelszczyźnie. Cz.(1999?), „Regina Poloniae”, s.45, 22cm, opr.brosz. 15zł

18

Krupska Maria - Towarzystwo Edyty Stein w Lublińcu 1991-2021. Lubliniec 2022, Wyd. św. Macieja Ap., s.96, 21cm, opr.brosz. 20zł

19

Kuchnia białoruska (przepisy). Tłum. Halina Trafisz-Zalewska. W.1986, PWRL, s.126, 21cm, opr. brosz.

20

Leśnikowska Beata red. - Niezwykłe losy gen. Juliana Filipowicza. Miedźno (2020), Muzeum Kult. Przeworskiej i Bitwy pod Mokrą, s.nlb.20, 24cm, opr. brosz. 10zł

21

Łatak Kazimierz - Klasztor kłobucki. Przestrzeń, ludzie, aktywność, kultura. Łomianki 2022, Wyd. LTW, s.379, 24cm, opr.tw. 50zł

22

Łaziński Aleksander o. - Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej. Cz. (1938), nakł. OO. Paulinów na Jasnej Górze, s.151, 19cm, opr.oryg.brosz.napr. 15zł

23

Małolepszy Eligiusz, Drozdek-Małolepsza Teresa - Zarys dziejów Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Pogoń Kłomnice (1947-2021). P.2021, Wyd. Nauka i Innowacje, s.204, 25cm, opr.brosz. 40zł

24

Mastalski Lech - Legioniści Polscy Józefa Piłsudskiego z Częstochowy i Wielunia 1914-1918 (słownik biograficzny, egz. numerowane z nakł. 300 egz.). Cz. 2022, nakł. Autora, s.476, 24cm, opr.tw.+obw. 120zł

25

Miedziński Ziemowit - Dyktatura ciemniaków. O elitach PRL wspomnienia niepokorne (dot. także Cz- wy). W.2014, Capital, s.317, 21cm, opr.brosz. 35zł

26

Mikulska-Bernaś Julitta, Bernaś Franciszek- V Kolumna. W.1987, WSiP, s.374, 20cm, opr.brosz. 10zł

27

Mniszek Helena - Ordynat Michorowski. Powieść. W.1937, Wyd. M. Arcta, s.149, 23cm, opr.oryg.tw. (także opr.intr.tw.) 15zł/egz.

28

Morant Henry de - Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności (oraz: G. Gassiot-Talbot, Wzornictwo przemysłowe i najnowsze tendencje; B. Majewska-Maszkowska, B. Bobrow, Rzemiosło i przemysł artystyczny w Polsce). W.1983, Arkady, s. 606, 25cm, opr.tw.+obw. 20zł

29

Piechowski Kazimierz - Byłem numerem… Historie z Auschwitz. W.2004, Wyd. SS. Loretanek, s.286, 20cm, opr.brosz. 25zł

30

Puchalski Włodzimierz - Wyspa kormoranów (album fot.). W.1954, NK, s.180, 30cm, opr.tw. 25zł

31

Raka Leon red. - Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej. Cz.2011, AJD, s.202, 24cm, opr. brosz. 30zł

32

Rotarski Wojciech - „Galeria” Częstochowski Magazyn Literacki 2007-2021. Bibliografia zawartości (nr 1-60), Cz.2022, Galeria Literacka, s.124, 25cm, brosz. 20zł

33

Studnicka-Mariańczyk Karolina - Domena Ostrowskich z Maluszyna. Przykład przemian kapitalistycznych w polskim rolnictwie XIX w. W.2014, Wyd. DiG, s.273, 25cm, opr.tw. 60zł

34

Sucharkiewicz Katarzyna - CZYN-iąc piękno. Działalność częstochowskiej Fabryki Wyrobów Ceramicznych „Czyn” (album-katalog wystawy) Cz.2022, Muzeum Częstochowskie, s.272, 30cm, opr.brosz. 50zł

35

Sut Jacek - Pod powierzchnią nieba (dot. polskich pilotów). W.2020, Skarpa Warszawska, s.325, 21cm, opr.brosz. 20zł

36

Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedia powszechna dla wszystkich. A-Z. Red. dr. Stanisław Lam. W.1936, TEM, s.902, 21cm, opr.oryg.tw.napr. (posiadamy także reprint z 1990 r., WAiF, opr.tw.) 30zł/egz.

37

Wyrzykowski Krzysztof - Ja, Lubański. Wspomnienia piłkarza. W.1990, Wyd. „Wigor”, s.159, 22cm, opr.brosz. 10zł

38

„Ziemia Częstochowska” (Rocznik). Cz., Cz. Tow. Naukowe, (mamy też poprzednie tomy)
 • 2019, t. XLVII, s.419, 24cm, opr.brosz. 70zł

39

Zwoliński Mirosław - 21cm, opr.brosz.
 • Królestwo pstrąga w Złotym Potoku. 2022, Druk. Poligram, s.49 20zł
 • Powstanie Styczniowe na Ziemi Częstochowskiej. 2007, PTTK Oddz. przy Hucie Cz-wa, s.86 20zł
 • (i inni) - Słownik biograficzny regionu częstochowskiego. T. 1-2. Cz.2002-2005, PTTK Oddz. przy Hucie Częstochowa, s.t.I- 294, II- 328 90zł/kpl.
 • W dawnej Częstochowie. Kamienice, mieszkańcy, firmy, zdarzenia (opis i historia 42 kamienic w Al. NMP). Cz.2021, Wyd. Poligram, s.532, 24cm 75złOferta 2/22

1

NA 78 ROCZNICĘ BITWY Wańkowicz Melchior - Bitwa o Monte Cassino. T.1-3 (reprint wyd. z 1945, Wyd. Oddz. Kultury i Prasy II Polskiego Korpusu). W.1989, Wyd. MON, s.t.1- 447, 2- 391, 3-385, 25cm, opr.brosz.+obw. 50zł/kpl.

2

Rozmówki polsko-ukraińskie. W.2022, Wyd. Kram, s.245, 15cm, opr.brosz. 15zł

3

Szewczenko Taras - Powne wydannia tworiw. T.1-16 (t. 1, 5, 13 nie były wydane, po ukraińsku). W.1934-1939, Ukrajinski Naukowyj Instytut, w t. s. ok.350, 20cm, opr.oryg.brosz. 1000zł/kpl.

4

Almer Robert - Prawdziwa miłość (o różnych rodzajach miłości). W.2000, „Almer”, s.106, 19cm, opr. brosz. 10zł

5

Arski Stefan - My pierwsza brygada. W.1962, Cz., s.479, 25cm, opr.tw.+obw. 10zł

6

Biesinger Albert - Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu? Przeł. Stanisław Jopek. Kr.1998, WAM, s. 193, 20cm, opr.brosz. 10zł

7

Biografie Sławnych Ludzi (seria) - W., PIW, 21cm, opr.tw.+obw. 15zł/egz.
 1. Baszkiewicz Jan - Danton. 1978, s.378,
 2. Baszkiewicz J. - Richelieu. 1984, s.429,
 3. Blunt Wilfrid - Feliks Mendelssohn. Przeł. Halina Cieplińska. 1979, s.287,
 4. Ejdeman Natan - Paweł I. Przeł. Wiktoria i René Śliwowscy. 1990, s.389,
 5. Gervaso Robert - Casanova. Przeł. Halina Kralowa, 1990, s.237,
 6. Kendall Paul Murray - Ryszard III. Przeł. Krystyna Jurasz-Dąbska. 1980, s.536,
 7. Murat Ines - Colbert. Przeł Wiera Bieńkowska. 1988, s.431,
 8. Pollard A.F. - Henryk VIII. Przeł. Irena Szymańska. 1979, s.290,
 9. Szkłowski Wiktor - Lew Tołstoj. Przeł. Romana Granas. 1982, s.677,
 10. Wójcik Zbigniew - Jan Sobieski. 1983, s.617.

8

Borysiewicz Piotr Paweł - Skalmierzyce na starych pocztówkach (album). W.2001, Kosztbud, s.152, 16x 24cm, opr.brosz. 50zł

9

Bujanowicz Lech - Symbole przynależności narodo-wej. Ryngraf. Przekaźnik tradycji ojczystej (album). W.2010, Druk. Zakł. PUH J. Skrajnowski, s.453, 24 cm, opr.tw.(egz. odwrotnie wklejony) 40zł

10

Bułhakow Michaił - Pan Piłsudski i inne opowiadania. Tłum. Barbara Dohnalik. W.1989, Orbita, s. 174, 21cm, opr.brosz. 15zł

11

Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu, 1 X 1951 r. Posł. Zb. Żmigrodzki. Wr.2002, Nortom, s.80, 21cm, opr.brosz. 20zł

12

Dackiewicz Jadwiga - W gnieździe Bonapartych. Łódź 1983, W.Łódzkie, s.372, 20cm, opr.intr.tw. 15zł

13

Dahrendorf Rolf - Ponad granicami. Wspomnienia. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Kr.2003. WL, s.243, 20cm, opr.brosz. 10Zł

14

Demby Stefan - O miłości do ksiąg w Polsce (reprint wyd. z 1925 r., Tow. Bibjofilów Polskich). W.1987, WAiF, s.36, 20cm, opr.brosz. 25zł

15

Dygasiński Adolf - Gody życia. Wr.1998, Siedmio-róg, s.109, 21cm, opr.brosz. 10zł

16

Dymecki Lech Jan - Listy z frontu 1920. W.2004, Burchard Edition, s.107, 21cm, opr.brosz. 20zł

17

Dziekońska-Kozłowska Alina - Moda kobieca XX wieku (reprint wyd. z 1964 r.). W.2007, Arkady, s.395 (dużo il.), 24cm, opr.tw.+obw. 100zł

18

Emmerich Anna Katarzyna bł. - Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza. Z zapisków Klemensa Brentano. Przeł. ks. Władysław Rakowski. T I-II (współoprawne). Wr. (2020?), Wyd. Arka, s. 920, 30cm, opr.brosz. 150zł

19

Englbrecht Jolanda - Grzyby z własnej uprawy w domu i ogrodzie. Tłum. Krzysztof Gębura. W.2008, Multico(Zrób to sam), s.122, 19cm, opr.brosz. 15zł

20

Ferdousi - Księga królewska (wybór). Przeł. Władysław Dulęba. W.1981, PIW(Bibl. Mundi), s.416, 23 cm, opr.tw. 20zł

21

Folaron Stefan - Listy Mikołaja Taurellusa (1547-1606). Czasy, ludzie, obyczaje. Cz.1993, WSP, s.227, 21cm, opr.intr.tw. 30Zł

22

Frania Arkadiusz - Sęp na sepię. Eseje nie tylko o książkach (na s.przedtytuł. odręczna dedykacja Autora). Cz.2022, Tow. Galeria Literacka, s.115, 21cm, opr.brosz. 15zł

23

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki (kwartalnik). Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.110, 25cm, opr.brosz. R.2022, nr 61(I-III) (posiadamy także poprzednie numery, od nr 30) 10zł

24

Gałczyński Konstanty Ildefons - Dzieła w 5 tomach. W.1979, Cz., s.t.I- 562, II- 884, III- 724, IV- 694, V- 512, 22cm, opr.tw.+obw. 80zł/kpl.

25

Grochowiak Stanisław - Bilard Ahaswer (wiersze). W.1987, Cz.206, 20cm, opr.brosz. 10zł

26

Halász Ferenc, Géczi Zoltán - Kielce, Wyd. Jedność, 25cm, opr.tw. 30zł/egz.
 1. Szachy. Mój pierwszy podręcznik. 2018, s.151,
 2. Szachy. Taktyka i strategia mistrzów (drugi podręcznik). 2019, s.127.

27

Kałużyński Zygmunt - Kino na nowy wiek (historia kina, w tym polskiego). Wr.2001, Siedmioróg, s.319, 21cm, opr.brosz. 15zł

28

Kapsa Jarosław - Częstochowa. Życie codzienne i kryminalne w XX w. T.I-II. Cz.2015, „LI-TWA”, s.t.I- 209, II- 350, 24cm, opr.brosz. 70zł/kpl.

29

Kingsley Charles - Heroje czyli klechdy greckie o bohaterach. Przeł. W. Berent. W.1938, GiW, s.188, 20cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także tożsame wyd. z 1926 r.) 20zł/egz.

30

Klasycy sztuki (seria albumów). Tłum. z włoskiego - W.2006, HPS, „Rzeczpospolita”, s.143, 26cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Mantegna,
 2. Rafael,
 3. Vermeer.

31

Labuda Grzegorz - Swojska kuchnia – domowa paszteciarnia (przepisy). P.2009, Olimp Media, s.90, 25cm, opr.tw. 10zł

32

Leclaire Anne D. - Opuszczając Eden. Tłum. Anna Sokal. P.2005, Zysk i S-ka(Kameleon), s.299, 19cm, opr.brosz. 10zł

33

Ludzie, czasy, dzieła (seria albumów) - W.2006-07, Edipresse Polska, s.95, 23cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Banaś Barbara - Nikifor,
 2. Braun Krzysztof i Katarzyna - Boże Narodzenie w sztuce polskiej,
 3. Czapska-Michalik Magdalena - Jan Matejko,
 4. Czapska-Michalik M. - Włodzimierz Tetmajer,
 5. Dzierżanowska Dorota - Maksymilian Gierymski, Aleksander Gierymski,
 6. Gondowicz Jan - Bruno Schulz,
 7. Gowin Sławomir - Henryk Rodakowski,
 8. Kossowski Łukasz - Wojciech Weiss,
 9. Michalik Marta - Wielkanoc w malarstwie,
 10. Pawlińska Aleksandra - Józef Mehoffer,
 11. Żakiewicz Anna - Witkacy.

34

Łojek Jerzy - Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921. Lublin 1983, Wyd. Lubelskie, s.321, 19cm, opr.intr.tw. 10zł

35

Mair Lisa Curry - Dywaniki i chodniki ręcznie malowane. Jak niebanalnie ozdobić podłogę. Przeł. K. Kopcińska, fot. Giles Prett. W.2006, Baner-Weltbild Media(Klub dla Ciebie), s.143, 23cm, opr.brosz. 15zł

36

Marczyński Antoni - Gaz 303. Lublin 1990, KAW, s.301, 21cm, opr.brosz. 10zł

37

May Karol – opr.intr.tw.
 1. W Kordylierach. Il. Andrzej Maciejewski (3 zeszyty współoprawne). Szczecin 1984, KAW, s.79+77+78, 24cm 15zł/kpl.
 2. Winnetou. T.I-III. W.1972, NK, s.t.I- 453, II- 447, III- 470, 20cm (posiadamy tożsame wyd. z 1982, opr. intr.tw.) 25zł/kpl.

38

Mitchell Margaret - Przeminęło z wiatrem. Tłum. Celina Wieniewska. T.1-3. W.1988, Cz., s.t.1- 380, 2- 393, 3- 371, 21cm, opr.brosz. 10zł/kpl.

39

Morton Andrew - Diana. Prawdziwa historia. Tłum. Elżbieta Królikowska-Avis. W.1992, NK, s. 167(dużo fot.), 24cm, opr.brosz.+obw. 10zł

40

Moucha Josef - Atlas motyli. Il. Bohuslav Vančura. W.1979, PWRL, s.192, 19cm, opr.tw. 15zł

41

Möller Steffen - Polska da się lubić. P.2006, Publicat, s.128, 25cm, opr.tw. 10zł

42

Mrówczyński Bolesław - Cień Montezumy. Opowieść o Indianinie-tułaczu i pułkowniku Luisie de Talancino, polskim powstańcu. Il. Bohdan Zieleniec. W.1982, LSW, 434, 19cm, opr.brosz. 10zł

43

Oleszczyk K. - Encyklopedia rozrywek umysłowych. Cz.2009, Technopol, s.703, 25cm, opr.tw. 80zł

44

Pilichowski Czesław (i inni) red. - Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny. W.1979, PWN, s.676+fot.164, 25 cm, opr.tw.(brak obw.) 15zł

45

Pałkiewicz Jacek - Jak żyć bezpiecznie w dżungli miasta. Podręcznik przetrwania. P.2006, Zysk i S-ka, s.160, 24cm, opr.brosz. 25zł

46

Reid Mayne - Biały wódz Indian. Oprac. dla młodzieży Teodor Szabłowski. Lublin 1991, Wyd. Lubelskie, s.109, 21cm, opr.brosz. 10zł

47

Sa Shan - Cztery życia wierzby. Przeł. Krystyna Sławińska (dot. starych i nowych Chin). W.2004, Muza, s.174, 21cm, opr.brosz. 10zł

48

Sekrety historii Polski. Tego nie uczyli nas w szkole. W.2003, Reader’s Digest, s.318(dużo il.), 29 cm, opr.tw. 10zł

49

Sikora Adam - Szczęściarz (dot. II wojny). W.2001, Twój Styl, s.87, 21cm, opr.brosz. 10zł

50

Simpson Albert B. - Cztery filary Ewangelii. Przekł. Eliza Szymula. W.1997, „Vocatio”, s.124, 20 cm, opr.brosz. 10zł

51

Sitkowski Roman - Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy. Dziedzictwo historyczne i kulturowe na przestrzeni wieków. T.I-II. Cz.2018, (nakł. Autora), łącznie s.621 (dużo fot.), 25cm, opr.brosz. 70zł/kpl.

52

Słownik za dychę (seria kieszonkowych słowników)- K.2002, Videograf II, 16cm, opr.brosz.
 1. Kisiel Marian, Pytasz Marek red.- Słownik bohaterów literatury polskiej, s.188 10zł/egz.
 2. Syjud Jerzy opr. - Słownik filozoficzny, s.251.

53

Stapledon Olaf - Dziwny John. Historia pół żartem, pół serio. Tłum. Piotr W. Cholewa, il. Andrzej Kacperek. K.1990, Śląsk(SF), s.254, 21cm, opr.brosz. 10zł

54

Stelmaszczyk Agnieszka - Kroniki Archeo – Sekret Wielkiego Mistrza. Il. Jacek Pasternak. Kr.2011, Zielona Sowa, s.247, 21cm, opr.tw. 20zł

55

Szczepanek Zbigniew - Podszczypywanie chwały. Gdańsk.1998,Tower Press,s.266,20cm,opr.brosz. 10zł

56

Szczepański Jarosław J. - Górnik Polski. Ludzie z pierwszych stron gazet (o „Solidarności” na Śląsku). W.2005, Iskry, s.202, 25cm, opr.tw.+obw. 15zł

57

Szołochow M. - Cichy Don. T.I-IV w 2 wol. W. 1984,KiW, s.wol.1-650, 2-748,22cm,opr.tw. 10zl/kpl.

58

Szyma Tadeusz - Jan Paweł II odwaga świętości. W 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły (zawiera wiersze i wywiad z Autorem oraz teksty o Papieżu). Cz.2020, Wspólnota Gaude Mater, s.105(dużo fot.), 25cm, opr.tw. 25zł

59

Świderkówna Anna red. - Słownik pisarzy antycznych. W.1982, WP, s.485+8k.złoż. za opaską(tabl.), 20cm, opr.tw.+obw. 15zł

60

Tajniki ludzkiego umysłu w pytaniach i odpowiedziach (o budowie i działaniu mózgu). W.1997, Przegląd Reader’s Digest, s.336, 29cm, opr.tw. 10zł

61

Timm Uwe - Na przykładzie mojego brata. Przeł. Arkadiusz Żychliński (dot. II wojny na Ukrainie). W.2005, Cz., s.142, 20cm, opr.brosz. 10zł

62

Tołstoj Aleksy - Droga przez mękę. T.1-3. Tłum. Władysław Broniewski. W.(1988?), KiW, s.t.1- 255, 2- 284, 3- 349, 22cm, opr.tw. 10zł/kpl.

63

Tołstoj Lew - Anna Karenina. Przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna. T.1-2. W.1984, PIW, łącznie s.905, 19cm, opr.brosz. (także w opr.intr.tw.) 10zł/kpl.

64

Wałek Janusz - Dzieje Polski w malarstwie i poezji (antologia wierszy i obrazów). W.1987, Interpress, s. 311, 31cm, opr.tw.+obw. 25zł

65

Werner Jerzy - Polska broń. Łuk i kusza. Wr.1974, Oss.(Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł), s.76+fot. 69, 19x21cm, opr.tw.+obw. 45zł

66

Wolnicki Paweł - Urząd, kancelaria i akta dziekańskie w okresie Królestwa Polskiego (1818-1918). Studium administacyjno-kancelaryjno-archiwalne. Cz 2011, Regina Poloniae, s.484, 24cm, opr.brosz. 40zł

67

Yarbrough Steve - Jeńcy wojenni. Przeł. Katarzyna Bieńkowska. W.2005, Cz., s.269, opr.brosz. 10zł

68

„Zeszyty Tarnogórskie” (seria) - Tarnowskie Góry, Instytut Tarnogórski, opr.brosz. 25zł/egz.
 1. Stolarski Rafał E., Wroński Marek - Odznaki pamiątkowe Korpusu Ochrony Pogranicza. 2000, s.15+17(aneks), 30cm,
 2. Wroński Marek red. - Kawaleria Polska. W 50 rocznicę odtworzenia Pułku 3 Ułanów Śląskich. 1995, s.85, 24cm,
 3. Wroński Marek red. - Miasteczko Ślaskie dawniej. Wstęp Stanisław Wieczorek. 2002, s.23+fot.67, 30cm

69

Ziółkowska Aleksandra - Blisko Wańkowicza (wspomnienia). Kr.1975, WL, s.106, 20cm, opr.tw.+obw. (posiadamy tożsame wyd. z 1988, opr.brosz.+obw.) 10zł/egz.

70

Żmigrodzki Zbigniew red. - Bibliografia. Metodyka i organizacja. W.2000, Wyd. SBP, s.351, 21cm, opr.brosz. 60złOferta 1/22

1

„Almanach Częstochowy”. Cz., Tow. Przyj. Cz-wy, R.2021, s.252, 24cm, opr.brosz. (posiadamy także wszystkie poprzednie roczniki od 1989) 20zł

2

Berezowska Maja - Piórkiem przez stulecia (album rys. z antologią wierszy polskich). Kr.1985, KAW, s. 104, 29cm, opr.tw.+obw. 25zł

3

Biblia. Tłum. Czesław Miłosz. - Paris, Éditions du Dialogue, 18cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Ewangelia według Marka. Apokalipsa. 1984, s.153,
 2. Księgi pięciu megilot. 1982, s.181,
 3. Księga psalmów. Przedm. ks. J. Sadzik. 1982, s. 322

4

Bukowski Kazimierz - Biblia a literatura polska. Antologia. W.1984, WSiP, s.335, 20cm, opr.brosz. (posiadamy tożsame wyd. z 1988, Pallottinum) 10zł

5

Ciechanowski Jan M. - Powstanie warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Przedm. Aleksander Skarżyński. W.1984, PIW, s.533, 20cm, opr.brosz. 10zł

6

Fleischer Z., Schütz B. - Kaktusy. 1986, PWRL, s.255(dużo fot.kolor.), 21cm, opr.tw.+obw. 15zł

7

Fuiński Zbigniew - Broń biała i uzbrojenie ochronne. Katalog zbiorów. Będzin 2002, Muzeum Zagłębia, s.102(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. 35zł

8

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.110, 25cm, opr.brosz.
 • R.2020, nr 60(X-XII) (posiadamy także poprzednie numery, od nr 30) 10zł

9

(Goniewski Konstanty) - Szymon Konarski. Obraz dramatyczny w 5 aktach z prologiem, z 7 il.(za bibułką). Kr.1889, nakł. Wł. Anczyca i S-ki, s.212, 29 cm, opr.oryg.brosz.napr. 50zł

10

Hemingway Ernest - Stary człowiek i morze. Przeł. Bronisław Zieliński. W.1987, Iskry, s.70, 21cm, opr. brosz. 10zł

11

Hereźniak Janusz - Mocarze czasu. Pamiątkowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej(album fot.).Łódź 2013, Łdz Tow. Naukowe, s.386, 31cm, opr.tw. 150zł

12

Jakubowski Zbigniew red. - Słownik encyklopedyczny chrześcijaństwa w Polsce. Cz.1990, WSP, s.105, 24cm, opr.brosz. 15zł

13

Janicki Jerzy - Polskie drogi (opowieść filmowa). W.1985, Wyd. RTV, s.277, 21cm, opr.brosz. 10zł

14

Janikowski Zbisław - Częstochowa między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Łódź 2015, Księży Młyn, s.124+1k.złoż.(repr. planu miasta)+ płyta DVD, 33cm, opr.tw. 80zł

15

Jaworski-Woldmur Wołodymyr - Półsenne kartki z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja. Przeł. Bohdan Zadura, okł. Tomasz Sętowski. Cz.2021, Tow. Galeria Literacka, s.704, 25 cm, opr.brosz. 35zł

16

Jeleński Szczepan - Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne. W.1974, WSiP, s.295(dużo il.), 25cm, opr.tw.+obw. 25zł

17

Jones James - Cienka czerwona linia. Tłum. B. Zieliński. W.1984, KiW, s.493, 20cm, opr.brosz. 10zł

18

Kartki z historii Kłobucka (n. 500 egz.). Kłobuck (1995), Tow. Przyjaciół Kłobucka, s.128, 21cm, opr. brosz. 15zł

19

Katechizm kościoła katolickiego. P.2002, Pallottinum, s.750, 24cm, opr.brosz. 30zł

20

Knop Ireneusz - Moja pasja. Prywatna kolekcja zegarów i lamp naftowych (album fot.). Cz.2021, nakł. Autora, s.159, 31cm, opr.tw. 65zł

21

Konstytucja 3 Maja. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji. Opr. J. Kowecki, przedm. B. Leśnodorski. W.1981, PWN, s.135, 20cm, opr.tw. 15zł

22

Korkozowicz Kazimierz - Przyłbice i kaptury. Nagie ostrza. W.1986, Wyd. MON, s.535, 21cm, opr. brosz.+obw. 20zł

23

Kossak-Szczucka Zofia - Pożoga. Łódź 1990, Artus, s.240, 20cm, opr.brosz. 25zł

24

Koszarek Kazimierz - Przyczynek do dziejów lublinieckich lasów (n. 500 egz.). Lubliniec (1991?), Lasy Państw. Nadleśn. Lubliniec, s.103+fot.34+k. złoż.7(mapy), 21cm, opr.brosz. 20zł

25

Kotecki Andrzej - Pracownia fotograficzna - …, W.1991, WSiP, 24cm, opr.brosz. 15zł/egz.
 1. fotografia techniczna, s.214,
 2. +Kotecka Joanna- fotografia portretowa, s.181+ XVI(fot.kolor.).

26

Księga tysiąca i jednej nocy. Wybór. Opr. Władysław Kubiak. W.1976, PIW, s.574(dużo il. kolor.), 24 cm, opr.tw. 5zł

27

Kubicka-Czekaj Barbara - Czenstochoviana (szkice literackie dot. Częstochowy). Cz.2014, Wyd. Literackie Li-TWA, s.132, 21cm, opr.brosz. 25zł

28

„Magazyn Numizmatyczny”. - Cz., Pol. Tow. Numizmatyczne, s.87, 21cm, opr.brosz. 20zł
 • R.2021, nr 47 (na s.przedtytuł. naklejony exlibris Krzysztofa Witkowskiego projektu Haliny Bartelak).

29

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (+dekrety KRN). Bm. 1944, nadbitka z „Rzeczpospolitej” nr 1, s.nlb.4, 29cm, opr.oryg.brosz. 5zł

30

Medale Mennicy Państwowej…, 23cm, opr.brosz.
 1. …(1946-1973). W.1974, Mennica Państw., s.155,
 2. …1979-1983. W.1985, Arkady, s.189 30zł/egz.

31

Mędrala-Młyńska Ewelina - Wióry, baźki i siódemki. Koziegłowy - zapomniany ośrodek twórczości rękodzielniczej. Cz.2021, Muzeum Częstochowskie, s. 135, 27cm, opr.brosz. 15zł

32

Nowak Marian, Skrzypczyk Mirosław red. - Postacie z historii ziemi lelowskiej. Lelów 2005, Lelowskie Tow. Hist.-Kult. im. W. Zwierkowskiego, s.38, 21cm, opr.brosz. 15zł

33

Odznaki (temat) - 25zł/tytuł
 1. Dembiniok Józef, Szczech Bernard, Urbański Andrzej - Oznaki i odznaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Cz. I-II. K.1984-1986, KAW, s.50+61, 16x23cm, opr.brosz.,
 2. (Paszta Andrzej) - Orzeł Biały w drodze ku Niepodległej. Ze zbiorów Ireneusza Banaszkiewicza (katalog) +dod. ilustrowany. Cz.2018, Muzeum Monet i Medali, s.nlb.64+16, 24cm, opr.brosz.

34

Pietrzykowski Jan - K., „Śląsk”, 21cm, opr.brosz.
 1. Akcja AB w Częstochowie. 1971, s.109 20zł/egz.
 2. Łowy na ludzi. Arbeitsamt w Cz-wie. 1968, s. 79, +obw.,
 3. +Grządzielski Zbigniew - Polentumsträger. Dzieje nauczycieli na ziemi częstochowskiej 1939-1945. 1988, Śląski Inst. Naukowy, s.243, +obw.,
 4. W obliczu śmierci. Przyczynki do historii Częstochowy w okr. hitlerowskiej okupacji. 1966, s.107.

35

Powstanie Styczniowe (temat)
 1. Album pamiątek (reprint wyd. z 1913 r., L., nakł. Druk. Polskiej). W.2016, Centr. Bibl. Rolnicza, s.32+60 k.nlb.il., 17x24cm, opr.tw. 60zł
 2. Bartkowski Franciszek Ksawery - Pod Rybnicą i Jurkowicami w roku 1863, z portr. autora. Posł. Leszek Tymiakin (poematy). Chełm (1895?), nakł. AW Branickich, s.52, 21cm, opr.oryg.brosz. 15zł
 3. Olejnik Tadeusz - Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej. Wieluń 2013, Wiel. Bibl. Regionalna, s. 444, 25cm, opr.tw. 70zł
 4. Powstanie styczniowe=The January Uprising 1863-1864 (katalog wystawy). Kr.2013, Muzeum Narodowe, s.71, 21cm, opr.brosz. 20zł
 5. Powstanie styczniowe 1863. Mapa z opisem historycznym. Skala 1:2 mln, W.2013, πTR Kartografia, 48x65cm złoż. 10zł
 6. Sewer (Matuszewski Ignacy) - Na pobojowisku. Marek w powstaniu. Kr.1956, WL, s.178(s.tytuł. popisana długopisem), 21cm, opr.intr.brosz. 10zł
 7. Sobczak-Waliś Monika, Waliś Grzegorz - Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego. Kalisz 2013, PTH Oddz. Kalisz, s.312, 25cm, opr.tw. 50zł
 8. Szarek Jarosław - Powstanie styczniowe. Zryw wolnych Polaków. Wstęp prof. Andrzej Nowak. Kr. 2013, Wyd. AA, s.416, 21cm, opr.brosz. 35zł
 9. Szubert Jan - Pamiętnik częstochowianina-powstańca styczniowego, opr. Z. Strzyżewska. Cz.2012, Muzeum Częstochowskie, s.172, 24cm, opr.brosz. 50zł
 10. Szwed Ryszard - Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem. (Radomsko 1995?), Muzeum Regionalne, s.75, 21cm, opr.brosz. 15zł
 11. Terlecki Marian Hubert - Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnieńskiej, s.159, 21cm, opr.brosz. 20zł
 12. Terlecki Władysław - Twarze 1863 (Spisek; Powrót z Carskiego Sioła; Dwie głowy ptaka; Rośnie las). W. 1979, PIW, s.584, 20cm, opr.brosz.+obw. 20zł
 13. Zieliński Stanisław - Bitwy i potyczki 1863-1864 oraz Spis alfabetyczny i chronologiczny bitew i potyczek 1863-1864 (reprint wyd. z 1913 r., Rapperswil, Muzeum Nar.). W.2014, Grafika, s.559+58+2k.mapy, 24cm, opr.brosz. 130zł

36

Ptak Olga - Dźbowieść (dot. miejscowości pod Częstochową: Dźbów, Huta Stara, fot. na s.185-235). Łódź 2021, Księży Młyn, s.235, 21cm,opr.brosz. 35zł

37

Słodowy Adam - Majsterkuję narzędziami Ema-Combi. W.1984, WNT, s.185(dużo rys.), 29cm, opr. brosz. 10zł

38

Ślipko-Jastrzębska Katarzyna - Tadeusz Kościuszko (1746-1817). Syn wolności (katalog banknotów, medali monet, grafiki i dokumentów). Wr.2018, Muzeum Miejskie, s.239, 24cm, opr.brosz. 60zł

39

Wiśniewski Jan ks. - Diecezja cz-wska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafii Olsztyn (reprint wyd. z 1936 r.). Kielce 2000, Wyd. Jedność, s.539, 21cm, opr.tw. z wytłoczeniem 55zł

40

(Witkowski Krzysztof) - 10 lat Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie (na wyklejce naklejony exlibris Witkowskiego projektu H. Bartelak). (Cz.2021), Precjoza, s.107, 22cm, opr.tw. 30zł

41

Zwoliński Mirosław - W dawnej Częstochowie. Kamienice, mieszkańcy, firmy, zdarzenia (opis i historia 42 kamienic w al. NMP). Cz.2021, Wyd. Poligram, s.532, 24cm, opr.brosz. 75zł

42

Żukowski Aleksander - Sławne drzewa województwa śląskiego (album). Czerwionka-Leszczyny 2006, „Vectra”, s.301, 29cm, opr.tw. 100zł

43

Kuchnia - opr.tw. s.109-112 15zł/egz
 1. Wirowski E. - Żydów polskich. W.1988 Inter.24cm
 2. Orłowska M. - Żydowska. K-ce 1999 O-press 20cm