Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > II Międzynarodowy Zlot Kolekcjonerów


21 listopada 2015
II Międzynarodowy Zlot Kolekcjonerów
Reportaż z wydarzenia


Wzorem roku ubiegłego organizatorem II Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów było Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Współorganizatorzy to: Antykwarnia 'Niezależna”, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Częstochowie oraz Polski Związek Filatelistów Okręg Częstochowski. Imprezę otworzył w sobotę 21 listopada 2015 r. o godz. 12:00 prezes firmy President Elektronics Poland, właściciel Muzeum - Krzysztof Witkowski. Powitał przybyłych gości: arcybiskupa seniora - Stanisława Nowaka, wieloletniego metropolitę częstochowskiego, posła - Szymona Giżyńskiego i senatorów - Artura Warzochę i Ryszarda Majera oraz zgromadzonych przy 26 stoiskach wystawców z Czech, Słowacji i Szwajcarii oraz z różnych miast w kraju jak np. z Krakowa, Łodzi, Gdańska, Stalowej Woli, Wrocławia, Poznania i oczywiście Częstochowy. Swoje wspaniale przygotowane i oświetlone stoiska miały również Poczta Polska, Mennica Papieska i Mennica Jurajska. Poczta Polska zaprezentowała fragment wystawy pt. „Wielkiemu Polakowi Poczta Polska”, a Zarząd Okręgu PZF w Częstochowie oprawione medale i dyplomy z filatelistycznych wystaw krajowych, międzynarodowych i światowych - przyznanych Okręgowi za książkę „HISTORIA POCZTY I FILATELISTYKI NA TERENIE ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ”. Z wydawnictw pamiątkowych warto nadmienić, że stoisko Poczty Polskiej stosowało jednodniowy datownik pocztowy okolicznościowy, wydano również kartę beznominałową oraz znaczek personalizowany. Podobnie kartę beznominałową wydało Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II w Rejowcu Fabrycznym oraz dwie koperty z okolicznościowymi nadrukami II Zlotu - Oddział PZF w Rudzie Śląskiej. Była to bardzo udana impreza m. innymi dla kolekcjonerów: monet, medali, walorów filatelistycznych, książek, zdjęć, widokówek i innych np. odznak religijnych, medalików, szkaplerzy, kart dewocyjnych, oleodruków, druków chromolitografowanych, obrazków – relikwiarzy i dewocjonaliów oraz wystawionych 27 kapliczek jak na stoisku ze Stalowej Woli. Każdy wystawca za stoisko otrzymał medal pamiątkowy Zlotu. Dla wystawców tradycyjnie zabezpieczono catering, obiad na miejscu. Przed końcem Zlotu zainteresowane osoby miały możliwość zwiedzenia wspaniałego Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II - wrażenia niesamowite. Zatem do zobaczenia na III Międzynarodowym Zlocie Kolekcjonerów w 2016 roku.

Polecam uwadze wizytę na n/w internetowych stronach:

reportaże z II Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów na: http://www.jp2muzeum.pl/

oraz http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=19437

Tekst - Jerzy Maciej Nowak - Prezes Okręgu Częstochowskiego PZF.

Zdjęcia - Mariusz Pośpiech i Roman Pawliszak.

Siedziba firmy President Electronics Poland Sp z o.o. oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 67/71 w Częstochowie

Reklama wejścia na stoiska II Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów

Awers medalu II Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów

Rewers medalu II Międzynarodowego Zlotu Kolekcjonerów

Karta beznominałowa II Zlotu, znaczek personalizowany przedstawiający wejście do Muzeum i datownik pocztowy okolicznościowy przygotowany przez Pocztę Polską S.A.

Od prawej strony, parlamentarzyści z Częstochowy m.in.: senator - Artur Warzocha, poseł - Szymon Giżyński oraz senator - Ryszard Majer. Przemawia Honorowy Gość Zlotu arcybiskup senior - Stanisław Nowak, dalej stoi - Krzysztof Witkowski dyrektor firmy President Electronics Poland Sp z o.o. i właściciel Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, który wcześniej dokonał oficjalnego otwarcia Zlotu

Przemawia senator - Artur Warzocha, stoją od lewej strony współorganizatorzy Zlotu: - Dariusz Frączek z-ca sekretarza generalnego ZG PTN w Warszawie, - Jerzy Maciej Nowak prezes Okręgu Częstochowskiego PZF oraz Zbigniew Biernacki właściciel Antykwarni "Niezależna"

Przemawia - Zbigniew Biernacki właściciel Antykwarni "Niezależna" w Częstochowie

W imieniu filatelistów wita zebranych - Jerzy Maciej Nowak prezes Okręgu Częstochowskiego PZF

Podczas rozmowy, stoją od lewej strony: arcybiskup senior - Stanisław Nowak, prezes - Krzysztof Witkowski, wiceprezydent m. Częstochowy - Ryszard Stefaniak, jednocześnie członek Z. Okręgu Częstochowskiego PZF i prezes Okręgu PZF - Jerzy Maciej Nowak

Wywiadu telewizji ORION, udziela właściciel Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II - Krzysztof Witkowski

Jedno z 26 stoisk Zbigniewa Biernackiego, właściciela Antykwarni "Niezależna" w Częstochowie

Tradycyjnie oblegane stoisko Poczty Polskiej - UP Częstochowa 17

Arcybiskup senior - Stanisław Nowak na stoisku Poczty Polskiej, pierwszy z lewej strony naczelnik UP Częstochowa 17 - Maciej Wroński, jednocześnie członek Z. Okręgu Częstochowskiego PZF. W tle stoisko nr 13, filatelistów Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej

Oprawione w ramach 14 medali i dyplomów z filatelistycznych wystaw krajowych, międzynarodowych i światowych, przyznanych Okręgowi PZF w Częstochowie za książkę "HISTORIA POCZTY I FILATELISTYKI NA TERENIE ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ", zaprezentował prezes Okręgu - Jerzy Maciej Nowak

A od godz. 16:00 - zwiedzanie ekspozycji Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, Antykwarnia „Niezależna”, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Częstochowie i Polski Związek Filatelistów – okręg częstochowski zapraszają wystawców, klientów i wszystkich zainteresowanych na II Międzynarodowy Zlot Kolekcjonerów: monet, medali, znaczków pocztowych, książek, zdjęć, widokówek i innych (np. odznak religijnych, medalików, szkaplerzy, kart dewocyjnych, oleodruków, druków chromolitografowanych, obrazków – relikwiarzy i dewocjonalii) i innych wszelkiego typu i rodzaju staroci (bez mebli), mile widziane przez gospodarza pamiątki związane z pontyfikatem Jana Pawła II.

Swoją obecność zapowiedzieli m.in. Poczta Polska, Mennica Papieska i Mennica Jurajska.

Giełda odbędzie się w dniu 21 listopada 2015r. (sobota) od godz. 12.00 w hali firmy PRESIDENT (stoiska i parking bezpłatne). W pobliżu (ok. 150m) znajduje się hotel i restauracja „Constancja”.

21 listopada 2015 zaplanowano:

  • od godz. 16.00 zwiedzanie Muzeum,
  • godz. 18.00 Msza Św. w intencji kolekcjonerów (na terenie Muzeum).

Wystawcy proszeni są o zgłaszanie uczestnictwa na stronie www.jp2muzeum.pl zakładka „giełda” lub telefonicznie pod nr 34 370 95 80 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00) do dnia 18 XI 2015.

Wszyscy wystawcy otrzymają numerowany medal wydany specjalnie z okazji giełdy.