Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta stała


176

Sętowski Juliusz red. - Raków. Vademecum dzielnicy Częstochowy (leksykon). Cz.2019, Muzeum Częstochowskie, s.64, 21cm, opr.brosz. 30zł

177

Siembieda Maciej - Wotum (powieść o zamachu na Obraz MB Częstochowskiej). W.2020, Agora, s. 391, 22cm, opr.brosz. 40zł

178

Siemionow Aleksy - Studia beskidzko-tatrzańskie. Rozwój komunikacji w Beskidach Zachodnich i na Podtatrzu, naukowe i turystyczne poznanie Babiej Góry, pochodzenie i znaczenie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych między Rabą a Olzą oraz w Tatrach, Radogoszcz - zachodni kraniec Beskidów. Kalwaria Zebrzydowska 1992, nakł. UGiM i Autora, s.408+18k.fot., 21cm, opr.brosz. 35zł

179

Sikorski Witold - W służbie Sylwana i Diany. Pol-skie oznaki straży leśnych, łowieckich, polowych i rybackich XIX i XX wieku. W.1998, nakł. Autora, s.115, 24cm, opr.tw. 50zł

180

Sitkowski Roman - Raków. Dzieje częstochowskiej dzielnicy. Dziedzictwo historyczne i kulturowe na przestrzeni wieków. T.I-II. Cz.2018, Muzeum Częstochowskie, łącznie s.621(dużo fot.), 25cm, opr. brosz. 65zł/kpl.

181

Skoczylas Adam - Cztery dni słońca (opowiadania alpinisty). Gdańsk 1993, „Granit”, s.131, 20cm, opr.brosz. 10zł

182

Skoczylas Anna - Bocianie gniazdo. Opowiadania (o wspinaczce górskiej). Gliwice 1995, Explo(Moje góry), s.104, 21cm, opr.brosz. 15zł

183

Skrzesiński Kazimierz Józef - Wołyńska Brygada Kawalerii. „Żelazna brygada” (zawiera Ordere de Bataille wraz z obsadą pancerną na dzień 31 VIII 1939 r.). Grajewo 2012, Eko-Dom, s.438, 30cm, opr. tw.+obw. 80zł

184

Sławwicki Wieno - Wspomnienia sprzed 50 lat. W wywiadzie organizacyjnym II Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego formacja KWP krypt. „Gaje”. Cz.1998, WSP, s.240, 21cm, opr.brosz. 30zł

185

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy. Wr., Oss., Inst. Sztuki PAN, 25cm, opr.tw. 70zł/egz.
T.I. A-C (1971, s.417), II. D-G (1975,s.531), III. H-Ki (1979, s.418), IV. Kl-La (1986, s.469), V. Le-M (1993, s.683), VII. Pe-Po (2003, s.463), VIII. Pó-Ri (2007, s.374), T. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-VI (2003, s.197).

186

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu. Red. Fr. Sikora (PAN Inst. Historii), 30cm, opr.brosz. 30zł/egz.
  • Cz.II, z.1(Górka-Isepek). Wr.1989, Oss, s.180,
  • Cz.III, z.1(Koskowice-Krzepice), Kr.1994,Wyd.„Secesja”, s.212,
  • Cz.III, z.3(Lasocice-Łaganów), Kr.2000, Wyd. „Secesja”, s.447-778,
  • Cz.III, z.4(Łaganów-Łyszkowice), Kr.2003, TN „Societas Vistulana”, s.779-1084.

187

Słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski (ok. 14 tys. haseł, zawiera alfabet ukr.). B.m.w. (2020), Level Trading, s.443, 15cm, opr.brosz. 25zł

188

Smoliński Aleksander - Zarys dziejów I Armii Konnej (1919-1923) (Budionnego). Grajewo 2003, Eko-Dom, s.160, 26cm, opr.brosz. 40zł

189

Smykała Piotr, Michalik Piotr - Dzieje wsi i parafii (w woj. opolskim). Opole 2014, Wyd. MS, s.510, 25cm, opr.tw. c.50zł

190

Sowiński Ryszard - Ucieczka z piekła (wspomnienia wojenne i z pracy w Hucie „Częstochowa”). Cz. 2003, WSP, s.58, 21cm, opr.brosz. 10zł

191

Staszic Stanisław - Opisanie Tatr (wybór tekstów). Opr. Jerzy Mikuszewski i Zbigniew Wójcik. W. 2005, Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi, s.171, 24 cm, opr.brosz. 35zł

192

Stefaniak Ryszard - Cz., nakł. Autora, 25cm
  1. Częstochowa wobec śmierci Józefa Piłsudskiego w l. 1935-1939. 2015, s.196, opr.tw. c.50zł
  2. Harcerstwo częstochowskie na jubileuszowym zlocie w Spale VII 1935 r. 1995, Komisja Historyczna Hufca ZHP, s.26, 21cm, opr.brosz. c.15zł
  3. Ryszard Kaczorowski honorowy obywatel miasta Częstochowy. 2011, s.67, opr.brosz. c.25zł

193

Stefaniak Ryszard, Piotrowski Rafał red. -
  1. Częstochowa w czasie II wojny światowej. Materiały z konferencji naukowej 8 V 2015 r. Cz.2015, Zespół Szkół Techn., s.179, 25cm, opr.brosz. c.20zł
  2. Częstochowa w czasie XX-lecia międzywojennego. Materiały z konferencji naukowych. Cz.2016, Zespół Szkół Techn., s.193, 25cm, opr.brosz. c.25zł

194

Stolarczyk Stanisław - Hobby Jana Pawła II. Góry - narty - kajaki - piłka nożna. Białystok 1991, „Arax”, s.186+16k.fot.kolor., 21cm, opr.brosz. 10zł

195

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej i Politechnika Częstochowska zapraszają na Biesiadę Jubileuszową Absolwentów 19 XI 2019 r. (śpiewnik). Il. Andrzej Zwierzchowski. Cz.2019, SWPCz, s.86, 21cm, opr.brosz. 15zł

196

„Studia Claromontana”. Rocznik. Cz. Wyd. OO. Paulinów. Od t.1(1981, s.374) do t.10(1989, s.551), 25cm, opr.tw.+obw.
DOSTĘPNE tomy: 1, 3-10. c.10zł/tom

197

Szczekocka-Mysłek Krystyna - Jasnogórski poczet królów i książąt polskich. Wstęp o. Jan Golonka. W.1990, Wyd. Spółdzielcze, s.119, 17x25cm, opr.tw.+obw. 30zł

198

Szubert Jan - Pamiętnik częstochowianina - powstańca styczniowego, opr. Zofia Strzyżewska. Cz. 2012, Muzeum Częstochowskie, s.172, 24cm, opr. brosz.50zł

199

Szwagrzyk Krzysztof opr. - Golgota wrocławska 1945-1956 (działalność UB we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, zawiera wyroki sądów, listy funkcjonariuszy UB oraz skazanych w latach 1946-1955). W. 1996, Wyd. „Klio”, s.776, 24cm, opr.brosz. 40zł

200

Szyma Tadeusz - Wszystko, co Polskę stanowi. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu (wiersze). Cz. 2019, Inst. Prymasa Wyszyńskiego, Stow. Gaude Mater, s.55(dużo fot.), 25cm, opr.tw.+obw. 20zł

Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona
7 8 9 10 11 12