Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta stała


201

Szymański Cezary Kazimierz, Stefaniak Ryszard - Zygmunt Rolat honorowy obywatel miasta Częstochowy. Cz.2016, Muzeum Częstochowskie, s. 219, 25cm, opr.brosz. 45zł

202

Śpiewnik pielgrzymkowy. Zbiór pieśni i piosenek pielgrzymkowych, tradycyjnych i liturgicznych oraz nowych na Trzecie Tysiąclecie. Opr. o. Sebastian Matecki, o. Melchior Królik. Cz.2008, Paulianum, s.459, 16cm, opr.brosz. 10zł

203

Tajchman Andrzej - Diamentowy jubileusz Aero-klubu Częstochowskiego 1945-2005. Kalendarium sześćdziesięciolecia. Cz.2005, Aeroklub Częstochowski, s.136, 22cm, opr.brosz. 35zł

204

Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z obj. i kom. Berachot (rozdz. II), Kiduszin (rozdz. III), Bawa Kama (rozdz. I). Tłum. rabin Sacha Pecaric. (tekst w j. hebrajskim i polskim). Kr.2010, Stow. Pardes, s.761, 31cm, opr.tw. 210zł

205

Terlecki Marian Hubert - Udział podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnieńskiej, s.159, 21cm, opr.brosz. 20zł

206

Tomiak Józef ks. - Zasłuchana w człowieka. Podziękowania czcicieli Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej za łaski cudownie otrzymane wraz z tekstami rozważań wieczornych Apeli Maryjnych. Opole 2000, Wyd. „Kolekcjoner”, s.101, 21cm, opr.brosz. 10zł

207

„Traugutt”. II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920-2010. Red. Juliusz Sętowski. Cz.2010, Muzeum Częstochowskie, s.359, 24cm, opr.brosz. 30zł

208

Treben Maria - Apteka Pana Boga. Porady i praktyka stosowania ziół leczniczych. W.2016, Ex libris Galeria Pol. Książki, s.119, tabl.kolor.IV(zioła), 30cm, opr.brosz. 25zł

209

Turkowski Romuald red. - Łuków i okolice w XIX i XX w.1989, Wyd. Geologiczne, s.442, 24cm, opr. brosz. c.25zł

210

Tuwim Julian - Wierszyki dla dzieci. Il. Jan M. Szancer (reprint wyd. z 1957) P.2018, Wyd.G&P, s. nlb.16(dużo il.kolor.), 24cm, opr.brosz. 10zł

211

Urbaniak Andrzej - Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Cukrowni „Ostrowy” S.A. w latach 1908-1998. Kutno 1998, Tow. Przyj. Ziemi Kutnowskiej, s.75, 22cm, opr.tw. 15zł

212

Walczak Małgorzata (i inni) - Obszary chronione w Polsce (wg parków narodowych i rezerwatów). W.2001, Inst. Ochr. Środowiska, s.310, 24cm, opr. brosz. 50zł

213

Wańkowicz Melchior - Bitwa o Monte Cassino. T.1-3 (reprint wyd. z 1945, Wyd. Oddz. Kultury i Prasy II Polskiego Korpusu. W.1989, Wyd. MON, s.t.1- 447, 2- 391, 3-385, 25cm,opr.brosz.+obw. 50zł/kpl.

214

Wasiak Andrzej - Działalność Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie (dot. okresu konfederacji bar-skiej 1770-72, tekst w j. polskim i angielskim). Cz.(1994), Tow. Przyjaciół Cz-wy („Almanach Często-chowy”), s.35, 24cm, opr. brosz. 10zł

215

Wełna Mieczysław - Odznaki i oznaki Ludowego Wojska Polskiego. Katalog (opis 879 odznak i oznak z lat 1943-1985). Wr.1989, Oss, s.150 (dużo repr.), 24 cm, opr.brosz. 20zł

216

Weżgowska W. - Historia i legendy=Legends and histories (folder fot. kolor w j. polskim i angielskim). Olsztyn (2006), Ol-Tur-2 B. Bednarek, s.32, 15x22cm, opr.brosz. c.10zł

217

Widacka Hanna red. - Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T.1-8. W.1990-1997, Bibl. Narodowa, s.t.1- 329, 2- 425, 3- 307, 4- 499, 5- 385, 6- 456(il.), 7- 456(il.), 8- 255(il.), 25cm, opr.brosz.+obw. 80zł/kpl.

218

Wieliczka-Szarkowa Joanna - Major „Łupaszka”. Kr.2010, Wyd. AA, s.111, 20cm, opr.brosz. 15zł

219

Wlaźlak Władysław P. ks. - Kościelne dzieje Pajęczna (1251-2018). Rzeszów 2018, nakł. Autora, s. 425, 24cm, opr.brosz. 35zł

220

Wojak Leopold ks.- Kronika parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Częstochowie. Red. Bartosz Kapuściak. Cz.2017, Parafia Ew.-Augsburska, s.143, 25 cm, opr.tw. 40zł

221

Wojtera Tadeusz - W cieniu wielkich gór (relacje z wypraw m.in. w góry Afryki, Arktyki i jaskiń Kuby) (n.400 egz. numerowanych). Sosnowiec 2004, nakł. Autora, s.281, 24cm, opr.brosz. 40zł

222

Wolski Tomasz - ...Bo z górami nie ma żartów (rys. satyryczne, zawiera odręczną dedykację autora dla czytelnika). Gdańsk 2003, Biuro Turyst. Aktywnej „Kompas”, s.95, 20cm, opr.brosz. 15zł

223

Woźnicki Andrzej - Na skałach, przez lądy i morza (wyprawy w Tatry, Góry Skaliste, Andy, Himalaje, do Skandynawii). Szczecin 1991, „Glob”, s.159, 24cm, opr.brosz. 15zł

224

Wójcik Krzysztof - Śladami Reszków (dot.ich siedzib w Borownie i Garnku). Garnek 2005, Stow. Rodzin Katolick., s.62(dużo fot.),25cm, opr.brosz. 20zł

225

Wyględowski Mieczysław - Cz., Tow. Lekarskie Częstochowskie.
  1. Ocalić od zapomnienia. Jubileusz 100-lecia szpitala chirurgicznego im. dr L.Rydygiera w Częstochowie 1913-2013. 2019, s.131, 24cm, opr.brosz. c.40zł
  2. Ochrona zdrowia w Częstochowie w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. 2017, s.210, 24cm, opr.tw. c.50zł
  3. Ochrona zdrowia w latach 90-tych XX wieku (dot. Częstochowy). Przedm. J.Woy-Wojciechowski. 2000, s.94, 24cm, opr.tw. c.30zł
  4. Od cyrulika do chirurga (dot. także Cz-wy). 2018, s.266, 25cm, opr.tw.+obw. c.50zł

Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona
7 8 9 10 11 12