Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta stała


STARE PODRĘCZNIKI SZKOLNE


251

Gaertner Henryk - Mowa polska. Podręcznik do nauki o języku dla I klasy gimnazjalnej. L.1937, Książnica-Atlas, s.48, 24cm, opr.oryg.brosz.

252

Gieysztor A., Szczechura T. - Świat starożytny. Podręcznik historii dla kl. VI i VII szkoły powszechnej. W.1947, NK, s.140, 24cm, opr.oryg.brosz.

253

Godlewski Emil - Myśli przewodnie fizjologji roślin. T.I. W.1923, Wyd. Tow. im. Mianowskiego, s. 366, 25cm, opr.oryg.brosz.napr.

254

James W. - Pogadanki psychologiczne. Przeł. I. Moszczeńska. W.1927, Wyd. M. Arcta, s.109, 21cm, opr.intr.tw. (II)

255

Jasionowski Fr., Lisowska H., Suzin H, Wasiak S. - Śpiewnik dla kl. IV. 1963, PZWS, s.59(nuty), 24cm, opr.oryg.brosz.

256

Jeleńska Ludwika - Metodyka pierwszych lat nauczania. W.1927, NK, s.343, 21cm, opr.intr.tw.

257

Jodłowski St., Taszycki W. - Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym. L. 1936, Oss., s.208, 24cm, opr.oryg.brosz. (posiadamy tożsame wyd. w opr.intr.tw. oraz wyd. z 1957 r., s. 320, opr.oryg.brosz.)

258

Klemensiewicz Zenon - Język polski. Ćwiczenia i pogadanki gramatyczne dla I klasy gimnazjalnej. L. 1933, Książnica-Atlas, s.63, 23cm, opr.oryg.brosz.

259

Kołodziejczyk January - Botanika dla klasy V. W. 1961, PZWS, s.148, 21cm, opr.oryg.brosz.

260

Kowalski J., Golias M. - Iuvenis Romanus. Czytanki łacińskie dla kl. II-giej gimnazjów ogólnokształcących. L.1934, s.135, 23cm, opr.intr.tw. (posiadamy tożsame wyd. w opr.oryg.brosz.)

261

Krasnowolski Antoni - Ćwiczenia do nauki języka łacińskiego. Cz.IV. Na klasę szóstą i siódmą. W.1907,nakł. M.Arcta, s.200, 21cm, opr.intr.tw.

262

Kulczycki S., Straszewicz S. - Podręcznik dla klasy VII. W.1951, PZWS, s.159, 22cm, opr.oryg.brosz.

263

Lelu A., Kubler L., Woeltzel I. - Excercises de langage et de grammaire othographe composition française. La phrase. Paris 1935, Librairie A. Hatier, s.92, 24cm, opr.oryg.tw.

264

Łomnicki Antoni - Geometrja elementarna. Podręcznik dla klas wyższych szkół średnich. L.1924, Książnica-Atlas, s.372, 23cm, opr.intr.tw.

265

Małecki Antoni - Gramatyka języka polskiego. L. 1891, nakł. Autora, s.252, 22cm, opr.intr.tw.

266

Martynowiczówna Władysława - Obrazy z przeszłości i teraźniejszości. Podręcznik do nauki historii dla IV klasy szkół powszechnych 1 stopnia. Kurs A. L.1936, Oss., s.138+4l (mapy), 24cm, opr.oryg.brosz.

267

Mihułowicz Jerzy - Algebra dla II klasy gimnazjalnej. L.1934, Książnica-Atlas, s.112, 23cm, opr. oryg.brosz.

268

Mścisz Michał - Geografja dla I klasy szkół średnich ogólnokształcących i V klasy szkół powszechnych. Z 87 ryc. W.1930, Wyd. M.Arcta, s.94, 24cm, opr.oryg.brosz.

269

Natanson-Leski Jan - Szkolny atlas historyczny. Cz.I. Dzieje starożytne. L.1932, Książnica-Atlas, k. złoż.4(mapy), 30cm, opr.oryg.brosz.

270

Nusbaum-Hilarowicz Józef, Wiśniowski Tadeusz - Wiadomości z zoologii dla klas niższych szkół średnich. Z 229 ryc. i 8 tabl. L.1916, nakł. KS. Jakubowskiego, s.220, 24cm, opr.oryg.tw.napr.

271

Pawłowski St. - Geografja Polski dla I klasy gimnazjalnej z mapką i 51 il. L.1933, Książnica-Atlas, s. 176, 24cm, opr.oryg.brosz.

272

Przysposobienie wojskowe w szkole. I rok nauczania, grupa żeńska. W.1965, PZWS, s.179, 21cm, opr.oryg.brosz.

273

Radomski J., Tołpa S. - Nauka o człowieku. Podręcznik biologji dla IV klasy gimnazjalnej. L.1936, Oss., s.244, 24cm, opr.oryg.brosz.

274

Rusk Robert R. - Pedagogika eksperymentalna. Przeł. Zygmunt Ziembiński. L.1926, Książnica-Atlas, s.389, 21cm, opr.intr.tw.

275

Rygier Leon - Główne zasady pisowni polskiej ze słowniczkiem wg uchwał Walnego administracyjnego Zgromadzenia członków AU w Krakowie 9 II 1918 r.1919, nakł. Tow. Wyd. „Książka Polska”, s.32, 19 cm, opr.oryg.brosz.

Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona
7 8 9 10 11 12