Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta stała


101

Kurczab Janusz - Filar Kazalnicy (dot. wypraw taterników). Gliwice 1995, Explo(Moje góry), s.77+ 16k.fot., 21cm, opr.brosz. 10zł

102

Kurus Adam -
 1. Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 września 1939 r. Wyd. popr. i uzup. Oświęcim 2015, Napoleon V, s.514(w tym fot.), 25cm, opr.tw. c.70zł
 2. Oddział Wydzielony „Lubliniec”. Działania bojowe 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec” 1 IX 1939. Oświęcim 2018, Napoleon V, s.556(w tym fot.), 25cm, opr.tw. c.70zł
 3. 7 Dywizja Piechoty (z serii: Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918-1939). W.2016, Edipresse Polska, s.93(dużo fot.), 25cm, opr.brosz. c.20zł
 4. Pozycje opóźniające „Lubliniec” i „Częstochowa” (Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939). W. 2020, Edipresse Polska, s.63, 24cm, opr.brosz. c.15zł

103

Kuzio-Podrucki Arkadiusz, Nadolski P., Woźnicki D. - Herbarz bytomski. Bytom 2003, Rococo, s.96+ XVI(herby kolor.), 24cm, opr.brosz. 10zł

104

Lis Cezary Jan - K., Druk. Archidiec., opr.brosz.
 1. Na usługach Gestapo i żandarmerii. Agenci, donosiciele, konfidenci, szpicle (w okręgach: częstochowskim, łódzkim, śląskim). (2019?), s.414, 24cm c.50zł
 2. Świat, który odszedł. Gospodarze ziemi częstochowsko-radomszczańskiej. Rody, rodziny, księża, obywatele, pałace, dwory, parafie, majątki. (2018), s. 149, 17x24cm c.40zł

105

Łęski W. - Pamięci druha Zygmunta Łęskiego. Cz.2006,Wyd. e-media, s.120, 25cm,opr.brosz. 30zł

106

Łoś-Kryst Grażyna, Kryst Roman - Częstochowscy mistrzowie (dot. kolekcji harmonii i akordeonów). Cz.2018, Stow. Wspólnota Gaude Mater, s.64, 24cm, opr.brosz. 25zł

107

Łubińska Ida Jadwiga - Z tęczowego kuferka Klary. Cz. 2019, Tow. Galeria Literacka, s.127(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. 10zł

108

Mac Bogdan red. - Łódzki Klub Wysokogórski. 50 lat 1951-2001. Łódź 2001, ŁKW, s.40, 24cm, opr. brosz. 10zł

109

Malicki Zbigniew, Wąsowski Marek - Wspomnienia o naszym Żarowie (album repr. pocztówek). Żarów 2002, Zakł. Poligr. Rotgryf, s.30+84(repr.), 16x21cm, opr.brosz. 30zł

110

Malko Wanda- Życie muzyczne Częstochowy w latach 1918-1939 (dot. szkół muzycznych, chórów, przedstawień operetkowych, koncertów). Cz.2008, „Gaude Mater”, s.427, 25cm, opr.tw. 10zł

111

Małolepszy Eligiusz (i inni) red. - Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX w.). Monografia naukowa. Cz.2018, UJD, s.177, 25cm, opr.brosz. 20zł

112

Mapy (temat) - 30zł/egz.
 1. mapy topograficzne z lat 1995-1997. Skala 1:10 000. W., wyd. Główny Geodeta Kraju,
  • Częstochowa, M-34-39-C-a-2,
  • Częstochowa Zawodzie, M-34-39-C-b-1,
  • Częstochowa Stradom, M-34-39-C-a-4,
  • Częstochowa Gnaszyn Górny, M-34-39-C-a-3,
  • Częstochowa Gnaszyn Dolny, M-34-39-C-a-1,
  • Częstochowa Kiedrzyn, M-34-39-A-c-4,
  • Częstochowa Błeszno, M-34-39-C-o-3,
  • Myszków, M-34-51-B-c-2,
  • Myszków – Połomia – Myszków, M-34-51-B-a-4,
  • Myszków Nowa Wieś Żarecka, M-34-51-B-a-3,
  • Myszków Będusz, M-34-51-B-c-1,
  • Szczekociny, M-34-52-B-a-2,
  • Szczekociny Południe, M-34-52-B-a-4,
  • Lgota, M-34-39-A-c-3,
 2. mapy topograficzne (reedycja przedwojennych). Skala 1:100 000. W.2017, wyd. ΠTR.
  • Częstochowa, pas 45 słup 28,
  • Woźniki, pas 46 słup 28,
  • Koniecpol, pas 45 słup 29,
  • Żarki, pas 46 słup 29.

113

Mastalski Lech - Polska Organizacja Wojskowa Okręg Częstochowsko-Wieluński Va/IX 1915-1918 (zawiera biogramy członków, n.300 egz. numerowanych). Cz.2020, nakł. Autora, s.638, 24cm, opr.tw.+obw. 125zł

114

Mazik Jerzy Błażej - O częstochowskich pocztach lat minionych opowieści. Cz.2013, nakł. Autora, s. 188, 23cm, opr.brosz. 35zł

115

Miedziński Ziemowit - Dyktatura ciemniaków. O elitach PRL, wspomnienia niepokorne (dot. także częstochowskiego środowiska politycznego i naukowego). W.2014, Capital, s.317, 22cm, opr. brosz. 35zł

116

Mielczarek Janusz - 21cm, opr.brosz. 20zł/egz.
 1. Być pomiędzy słowem a obrazem. Janusz Jano Mielczarek oraz goście i przyjaciele. Cz.2018, Tow.Galeria Literacka, s.243,
 2. Do widzenia panie Fellini. Zmyślenia wieczorne. Cz.2014, New Fine Grain, s.184,
 3. Hrabalowisko i inne opowiadania. Il. J. Pałucha, Arkadiusz Zając. Cz.2011, New Fine Grain, s.156,
 4. Motocykl pana Kafki. Opowiadania krótkie, niemęczące. Il. Janusz Pałucha. W.2020, LSW, s.146,
 5. Sposób na życie. Wybór opow. W.2019, LSW, s.307
 6. Szczęściarz i inne przypadki. Cz.2016, Tow. Galeria Literacka, s.171,
 7. Szepty z podróży (wiersze). Fot. Autora. Cz.2010, Tow. Galeria Literacka, s.115. c.15zł

117

Mieruszyński Stefan - Mój wrzesień 1939 i inne wojenne wspomnienia.2018, Wyd. Garmond, s. 112, 21cm, opr.brosz. c.20zł

118

Mikołajtis Józef - Historia literatury ziemi częstochowskiej. Zarys. 1982, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, s.310+8k.il.(w tym kolor.), 21cm, opr. brosz.+obw. c.25zł

119

Miscellanea historio–regionalia Galiciensia. In memoriam Doctoris Gustaw Studnicki (zawiera bibliografię jego prac). Red. A.Nowakowski. Wadowice 2000, Wyd. Grafikon, s.92, 22cm, opr.brosz. 15zł

120

Mizgalski Jerzy, Spyra J. red. - Żydzi Częstochowianie. Losy Żydów Częstochowy 1945-2009. Toruń 2011,Wyd.A.Marszałek,s.442, 24cm,opr.brosz. 50zł

121

Moreino Siergiej - Śmierć, listy i pięć kolorów (opowiadania). Przekł. Bogdan Knop. Cz.2010. Tow. Galeria Literacka (Bibl. Galerii), s.119, 21cm, opr. brosz. 20zł

122

Mysłek Tomasz, Ziętal Zb. red. - Mężom i ojcom naszym (słownik biograficzny częstochowian poległych w Katyniu). Cz.2006, Stow. Rodzina Katyńska, s.263, 25cm, opr.tw. 40zł

123

Nicieja Stanisław Sławomir- Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Opole 2012-2019, Wyd. MS, 25cm, opr.tw. 50zł/tom
Od t.I(Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany, Borysław, s.282) do t.XIV(Stanisławów, Buczacz, Zabłotów, Ilińce, Trójca i Chlebiczyn, s.310).
DOSTĘPNE: wszystkie tomy.

124

Nittman T.M. - Mały Piłsudczyk (reprint wyd. 2 z 1939 r.). W.2017, Graf_ika, s.473(w tym il. kolor.), 21cm, opr.tw. 60zł

125

Nowak Leonard - Geneza i rozwój kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce do 1939 roku. P.1991, AWF, s.77, 25cm, opr.brosz. 10zł

Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona
7 8 9 10 11 12