Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta stała


126

Nowakowska-Karczewska Małgorzata - Pasikoniki upiórkowane (opowiadania). Cz.2020, Tow. Galeria Literacka (Bibl. Galerii), s.231, 21cm, opr. brosz. 25zł

127

Nyka Józef - Nad Morskim Okiem (przewodnik). Latchorzew 1998, Trawers, s.72(panoramy gór), 24 cm, opr.brosz. 10zł

128

Oficjalska Elżbieta - Pozdrowienia z… Portret dawnej wsi opolskiej=Gruss aus Die Landschaft des ehemaligen Oppelner Dorfes (album repr. pocztówek w j. polskim i niemieckim). Opole 2003, Wyd. MS, s.111, 30cm, opr.tw. 40zł

129

Onyszkiewicz Janusz - Ze szczytów do NATO. Z Ministrem Obrony Narodowej rozmawiają Witold Bereś i Krzysztof Burnetko. W.1999, Bellona, s.256+ 12k.fot., 24cm, opr.brosz. 30zł

130

Orlikowska Władysława Janina - Z Polski do Polski. Wspomnienia z wygnańczej tułaczki (n. 100 egz.). Włoszczowa 2018, nakł. Autora, s.134, 23cm, opr. brosz. 55zł

131

Orłowicz Mieczysław dr opr. - Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim z mapą Galicji i Tatr, planem Lwowa, Krakowa i 262 il. (reprint wyd. z 1919, Lwów). Krosno 2003, Wyd. Ruthenus, s. 510+1k.mapa za opaską, 18cm, opr.tw. 40zł

132

Orłowski Bolesław red. - Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów na-uk matematyczno-przyrodniczych i techniki.T.I-IV. W. 2015, Inst. Hist. Nauki PAN, s.t.I-521, II- 437, III- 509, IV- 543, 24cm, opr.tw. c.200zł/kpl.

133

Orman Krzysztof i Piotr - Wielka wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych. Kr.2015, Libron, s.780, 23cm, opr.tw. 65zł

134

Osiecki Jerzy, Wyrzycki Stanisław - Legionowym szlakiem. Z dziejów oddziałów Józefa Piłsudskiego na Kielecczyźnie 1914-1915. Kielce 2008, Wyd. XYZ, Wyd. „Jedność”, Muzeum Nar. w Krakowie, s.143 (dużo il.), 30cm, opr.tw. 50zł

135

Otwinowski Konrad opr. - Okruchy historii - kolekcja Stanisława Piotrowicza. Katalog. Kielce 2014, Muzeum Historii Kielc, s.143+26k.il., 25cm, opr. brosz. 20zł

136

Pach Jan, Robak Włodzimierz, Tomziński Jerzy - Jasna Góra. Sanktuarium Matki Bożej (przewodnik, dużo fot. kolor.). Cz.2001, Wyd. Zakonu Paulinów, s. 175, 24cm, opr.tw.+obw. 25zł

137

Pałka Halina - Spotkania z przeszłością. Częstochowa i ja (wspomnieniowe spacery po mieście). Cz. 2020,Stow. „Pokolenia”,s.202, 24cm,opr.brosz. 45zł

138

Pamiątka z Częstochowy. Katalog wystawy V-X 1992 r. Lublin 1992, Muzeum Wsi Lubelskiej, s.32 (dużo repr. także kolor.), 21cm, opr.brosz. 10zł

139

„Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego”. (Rocznik). Kr., PTT, od t.1(1992, s.309) do t.13 (2004, s.406), 24cm, opr.brosz.
DOSTĘPNE tomy: 1, 2, 4-9, 13. c.50zł/egz.

140

Parma Christian (zdjęcia), Płatek Józef Stanisław OSPPE (tekst) - Kościoły i domy Paulinów w Polsce na początku XXI wieku (album fot. kolor.). Cz.2009, Paulianum, s.287, 34cm, opr.tw.+obw. 25zł

141

Partyka Józef red. - Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. T.1(Przyroda), 2(Kultura). Ojców 2004, Ojcowski Park Narodowy, s.t.1- 389, 2- 414, 31cm, opr.tw. 120/kpl.

142

Paszkowski Wiesław - Cmentarz żydowski w Częstochowie. Przewodnik. T.I. Cz.2012, Muzeum Częstochowskie, s.447+44schem., 24cm, opr.brosz. 40zł

143

Paszta Andrzej i Piotr - Wydarzenia - ludzie - medale. Częstochowa do 1950 roku (opis medali). Cz. 2017, Pol. Tow. Numizm., s.95, 26cm, opr.tw. 40zł

144

Paszylka-Paterczyk Iwona - Gorzów Wlkp., „Nero”, opr.brosz.
  1. Gorzów Wielkopolski na starych pocztówkach=auf Alten Ausichtkarten. Cz.II-V, Gorzów Wlkp., „Nero”, s.72, 15x21cm, opr.brosz. c.15zł/cz.
    • Cz.II. Kościoły, budynki i pomniki. 1996,
    • Cz.III. Z biegiem Warty. 1997,
    • Cz.IV. Parki, kina i restauracje. 1997,
    • Cz.V. Miasto, którego już nie ma. 1997.
  2. Strzelce Krajeńskie wczoraj i dziś=Gestern und Heute=Yesterday and Today (album repr. pocztówek w j. polskim, angielskim i niemieckim). 1997, s.100, 25cm c.20zł

145

„Peregrinus Cracoviensis”. Kr., Inst. Geografii Uniw. Jagiellońskiego, od z.3(1996, s.236, Jasna Góra - światowe centrum pielgrzymkowe) do z.6(1998, s.245), 24cm, opr.brosz. 20zł/egz.
DOSTĘPNE zeszyty: 3-6.

146

Peska Roman - Biali Harcerze, czyli „kontrrewolucjoniści, co usiłowali zmienić ustrój PRL-u” 1950-1954 (dot. młodzieżowej konspiracji), Pabianice 1999, „Pamięć”, s.84, 21cm, opr.brosz. 15zł

147

Pieniążek Teresa opr. - Książki szlachetny kształt. Wystawa prac Andrzeja Heidricha. VI-VII 1981 (katalog, n.400 egz.). Wr.1981, Muzeum Narodowe, s. nlb.40, 25cm, opr.brosz. 10zł

148

Piła na starej fotografii.1-2. Piła 1992-1994, Muzeum Okręgowe, s.cz.1- 47(dużo repr.), 2- 37 (dużo repr. kolor.), 21cm, opr.brosz. c.10zł/egz.

149

Pinkwart Maciej, Zdebski Janusz - Nowy cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. W. 1988,Wyd.PTTK „Kraj”,s.137,21cm,opr.brosz. 15zł

150

Piwkowski Robert - Odznaki przewodników tatrzańskich, Kr.2017, Of. Wyd. „Wierchy”, s.68+tabl. 9(dużo fot. kolor.), 28cm, opr.brosz. 60zł

Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona
7 8 9 10 11 12