Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta nr 1/22


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI


1

„Almanach Częstochowy”. Cz., Tow. Przyj. Cz-wy, R.2021, s.252, 24cm, opr.brosz. (posiadamy także wszystkie poprzednie roczniki od 1989) 20zł

2

Berezowska Maja - Piórkiem przez stulecia (album rys. z antologią wierszy polskich). Kr.1985, KAW, s. 104, 29cm, opr.tw.+obw. 25zł

3

Biblia. Tłum. Czesław Miłosz. - Paris, Éditions du Dialogue, 18cm, opr.brosz. 10zł/egz.
  1. Ewangelia według Marka. Apokalipsa. 1984, s.153,
  2. Księgi pięciu megilot. 1982, s.181,
  3. Księga psalmów. Przedm. ks. J. Sadzik. 1982, s. 322

4

Bukowski Kazimierz - Biblia a literatura polska. Antologia. W.1984, WSiP, s.335, 20cm, opr.brosz. (posiadamy tożsame wyd. z 1988, Pallottinum) 10zł

5

Ciechanowski Jan M. - Powstanie warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. Przedm. Aleksander Skarżyński. W.1984, PIW, s.533, 20cm, opr.brosz. 10zł

6

Fleischer Z., Schütz B. - Kaktusy. 1986, PWRL, s.255(dużo fot.kolor.), 21cm, opr.tw.+obw. 15zł

7

Fuiński Zbigniew - Broń biała i uzbrojenie ochronne. Katalog zbiorów. Będzin 2002, Muzeum Zagłębia, s.102(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. 35zł

8

„Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Literacka, w nr s.110, 25cm, opr.brosz.
  • R.2020, nr 60(X-XII) (posiadamy także poprzednie numery, od nr 30) 10zł

9

(Goniewski Konstanty) - Szymon Konarski. Obraz dramatyczny w 5 aktach z prologiem, z 7 il.(za bibułką). Kr.1889, nakł. Wł. Anczyca i S-ki, s.212, 29 cm, opr.oryg.brosz.napr. 50zł

10

Hemingway Ernest - Stary człowiek i morze. Przeł. Bronisław Zieliński. W.1987, Iskry, s.70, 21cm, opr. brosz. 10zł

11

Hereźniak Janusz - Mocarze czasu. Pamiątkowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej(album fot.).Łódź 2013, Łdz Tow. Naukowe, s.386, 31cm, opr.tw. 150zł

12

Jakubowski Zbigniew red. - Słownik encyklopedyczny chrześcijaństwa w Polsce. Cz.1990, WSP, s.105, 24cm, opr.brosz. 15zł

13

Janicki Jerzy - Polskie drogi (opowieść filmowa). W.1985, Wyd. RTV, s.277, 21cm, opr.brosz. 10zł

14

Janikowski Zbisław - Częstochowa między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939. Łódź 2015, Księży Młyn, s.124+1k.złoż.(repr. planu miasta)+ płyta DVD, 33cm, opr.tw. 80zł

15

Jaworski-Woldmur Wołodymyr - Półsenne kartki z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja. Przeł. Bohdan Zadura, okł. Tomasz Sętowski. Cz.2021, Tow. Galeria Literacka, s.704, 25 cm, opr.brosz. 35zł

16

Jeleński Szczepan - Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne. W.1974, WSiP, s.295(dużo il.), 25cm, opr.tw.+obw. 25zł

17

Jones James - Cienka czerwona linia. Tłum. B. Zieliński. W.1984, KiW, s.493, 20cm, opr.brosz. 10zł

18

Kartki z historii Kłobucka (n. 500 egz.). Kłobuck (1995), Tow. Przyjaciół Kłobucka, s.128, 21cm, opr. brosz. 15zł

19

Katechizm kościoła katolickiego. P.2002, Pallottinum, s.750, 24cm, opr.brosz. 30zł

20

Knop Ireneusz - Moja pasja. Prywatna kolekcja zegarów i lamp naftowych (album fot.). Cz.2021, nakł. Autora, s.159, 31cm, opr.tw. 65zł

21

Konstytucja 3 Maja. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji. Opr. J. Kowecki, przedm. B. Leśnodorski. W.1981, PWN, s.135, 20cm, opr.tw. 15zł

22

Korkozowicz Kazimierz - Przyłbice i kaptury. Nagie ostrza. W.1986, Wyd. MON, s.535, 21cm, opr. brosz.+obw. 20zł

23

Kossak-Szczucka Zofia - Pożoga. Łódź 1990, Artus, s.240, 20cm, opr.brosz. 25zł

24

Koszarek Kazimierz - Przyczynek do dziejów lublinieckich lasów (n. 500 egz.). Lubliniec (1991?), Lasy Państw. Nadleśn. Lubliniec, s.103+fot.34+k. złoż.7(mapy), 21cm, opr.brosz. 20zł

25

Kotecki Andrzej - Pracownia fotograficzna - …, W.1991, WSiP, 24cm, opr.brosz. 15zł/egz.
  1. fotografia techniczna, s.214,
  2. +Kotecka Joanna- fotografia portretowa, s.181+ XVI(fot.kolor.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna strona
11 12 13 14 15 16 17 18 19