Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 5/17


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 Almanach Częstochowski – Wyd. Tow. Przyj. Cz-wy 23,5cm opr. oryg. brosz. c.20zł/egz.
 • Almanach Częstochowski 2016 s. 207
 • Almanach Częstochowski 2015 s. 174
 • Almanach Częstochowski 2014 s. 276
 • Almanach Częstochowski 2013 s. 232
 • Almanach Częstochowski 2012 s. 244
 • Almanach Częstochowski 2011 s. 250
 • Almanach Częstochowski 2010 s. 308
10 Orłowicz Mieczysław Dr – opr. oryg. tw. 17cm, Reprint wyd. Ruthenus, c.40zł/egz.
 • Ilustrowany przewodnik po Galicji Bukowina, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim z mapą Galicji i Tatr, planem Lwowa, Krakowa i 262 il. Lwów 1919r. s. 510,
 • Ilustrowany przewodnik po Wołyniu z 111 ilustracjami i mapą województwa, Łuck 1929, s. 390+VI,
100 Coooper J. – Mieszkaniec puszczy. Powieść dla młodzieży. Opr.M.J.Zaleska. W.1933, nakł. GiW,17,5cm, s. 414 (brak ostatnich kilku stron), opr.intr.tw., c.20zł
101 Czachowski Kazimierz – Obraz współczesnej literatury polskiej 1884 – 1933. W 3 tomach.
I. Naturalizm i neoromantyzm, s. 355,
I. II. Neoromantyzm i psychologizm, s. 442, (II)
I. III. Ekspresjonizm i neorealizm, s. VII+779,
L. 1934 – 36, nakł. Państw. Wyd. Książek Szkolnych, 24cm, opr. intr. brosz., c.65zł
102 Czasopismo Literackie. Organ grupy literacko – artystycznej Lit – Ars w Częstochowie, Cz. 1936 – 1938, F, O. Wilkoszewski, 31cm, opr. oryg. brosz., c.15zł/nr.Nr. 1 z Czerwca 1936r. s. 24, nlb. 8,
Nr. 2 i 3 z 1936r. s. 24, nlb 8, 1 tabl. kol.,
Nr 4 i 5 z 1936r. s.24, nlb 8, 1 tabl. kol.,
Nr 1 i 2 z 1937r. s.24,
Nr 5 i 6 z 1937r. s.24, nlb 4,
Nr 1 i 2 z 1938r. s.20, nlb 8, 1 tabl. luzem, 1 fot. luzem,
103 Czarska L. - Dzikus. Powieść dla młodzieży z ilustracjami. W. 1935, Księg. Przeworskiego, 19cm, s. 242, opr. intr. tw., c.25zł
104 Czarska L. - Płomyczek. Powieść dla młodzieży z ilustracjami. W. 1930, Księg. Popularna, 19,5cm, s. 183, opra. oryg. tw. okł. zach., c. 25zł
105 Czechow Antoni – Dziewczę z kabaretu. I inne arcydzieła nowelistyczne wielkich pisarzy. Opr. i przedm. F. Mirandola, Kr. 1929, Udziałowa S-ka Wyd. 17,5cm, s. 221, opr. int. tw., c.25zł
106 Czechow Antoni – Końskie nazwisko i inne opowiadania. W.1950 Cz. 21cm, s.34, opr. oryg. brosz.,   c.20zł
107 Damroth Konstatnty (Czesław Lubiński) – Z niwy śląskiej. Wiersze. Mikołów br. r. wyd. (ok. 1925), nakł. S-ki Wyd. K. Miarki,18,5cm, s. X+210,opr.intr.tw.,c.25zł
108 Dąbrowski Stefan dr – Walka o rekruta polskiego pod okupacją. Z 6 tabl. W. 1922, nakł. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka, 25cm,s.348,opr.oryg,brosz.napr.,c.50zł
109 Deb E. - Nouveau cours praktique de francais. Premiere partie. W. 1928, Wyd. M. Arets, 19,5cm, s. 196, opr. oryg. brosz., c. 10zł
11 Paszta Andrzej, Paszta Piotr Wydarzenia, ludzie, medale Częstochowa do 1950 roku (Opis ze zdjęciami ok. 50 odznak, medali wybitych w Częstochowie i dotyczących naszego miasta), Częstochowa 2017 PTN w Cz-wie, 25cm, s. 95, opr. oryg. tw., c.40zł
110 Dębicki Zdzisław – Narodziny ideału. L. 1923, Wyd. Polskie, 19,5cm. s. 166, opr. oryg. tw., c. 20zł.,
111 Dostojewski Fiodor - Idiota. Dzieła. Seria 2, Tom I i II. Pod red. Melchiora Wańkowicza. W. 1928 „Rój”, 19cm, s. 359+333, opr. intr. tw., c.25zł
112 Dreiser T. - Galerja kobiet. Przekł. Z. Popławska. W .br. r. wyd. (ok.1925) „Świat”, 17,5cm, s. 206, opr.intr.tw., c.20zł
113 Dvinneberg Erwin – Von Ceylon zum Himalaya. (41 oryg. fot.) Berlin 1926 Volksycerband der Bacherfreunde Wegweiser.V.19cm,s.360,opr.oryg.tw.b.ład.egz., c.20zł
114 Duvevnois Henri – Siostry Hortensias. Powieść. W. 1934 Rój, 19cm, s. 243, opr. intr., c.25zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920 R.

115 Dybaski Roman – William Shakespear Kr. 1927, nakł. Krakowskiej S-ki Wyd., 21cm, s. VII+352, opr.intr.tw., c.20zł
116 Faucanard J. - Język francuski dla Polaka bez pomocy nauczyciela. Z rozmówkami i słownikiem polsko – franc. wraz z wymową. W.br.r. (ok. 1935), Wyd. „Hawu”, 16,5cm, s. 142, opr. oryg. brosz., c.15zł
117 Fiedler Emil – Nowy człowiek. Dwanaście szkiców na temat ducha nowego pokolenia. Kr. 1939, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 20,5cm, s.173,opr.intr.tw., c.20zł
118 France Anatol – Gdy bogowie pragną... Tłum. Dr B. Szulc – Golska. P. 1923, Wyd. „Sekwana”, 20cm, s. 218, opr. intr. tw. c.15zł
119 France Anatol – W cieniu wiązów. Przekł. J. Sten. W. 1931,Wyd.J.Mortkowicz18,5cm,s.210, opr.intr.tw.,  c.20zł
12 Pietrzykowski Jan – opr. oryg. brosz. 20cm, wyd. Śląsk., c.20zł/egz.
 • W obliczu śmierci, s. 107, r. 1966,
 • Akcja AB w Częstochowie. AB-Aktion, s. 109, r. 1971,
 • Cień swastyki nad Jasną Górą. Cz-wa w okresie hitlerowskiej okupacji 1934-1945, s. 242, r. 1985, d)Pietrzykowski Jan, Grządzielski Zbigniew – Polentumstrager. Dzieje nauczycieli na ziemi częstochowskiej 1939-1945, s. 243, r. 1988,
120 Freytag & Berndts Handkarten. Vien 1941-42, Verlag Kartagraphische Anstalt G. Freytag & Berndt AG.  c.10zł/egz.
 • Europa. Mabstab 1:6 000 000, 120 x 80 cm złoż. do form. 27,5 x 20 cm, (II)
 • Sudost – Europa. Mabstab 1: 2 000 000, 69,5 x 84,5 cm złoż. do form. 14 x 24 cm, (II)
 • Der. Grassasiatisch – Amerikanische Raum. Mabstab 1:45 000 000, 94 x 63cm złoż. do form. 24x15,5cm, (III)
121 Gajzler Jan – Z dziejów miasta Kłobucka i parafii kłobuckiej (z okazji Diecezjalnego Kongresu Eucharyst. w Kłobucku dn. 9 i 10 czerwca 1935r.) Cz. 1935 F. D. Wilkoszewski, 19cm, s. 16, opr. oryg. brosz., c.10zł
122 ”Gawecki Bolesław – Propedeutyka filozofii. Podręcznik dla kl. drugiej liceów ogólnokształcących.W. 1938, Inst. Wyd. :Biblioteka Polska”, 23cm, s. VII+216, opr. oryg. brosz., c.25zł
123 Gebert B., Gebertowa G. - Wypisy historyczne do nauki dziejów starożytnych. L. 1925, Książnica – Atlas, 22,5cm, s. 220, opr. intr. tw., c.20zł
124 Giełgud Val. - Skarb carów. Przekł. L. Orłowska. W. 1935, Tow. Wyd. „Rój”,1 9,5cm, s.218,opr.intr.br., c.30zł
125 Górski Wojciech – Wspomnienia. Sześćdziesiąt lat pracy na niwie pedagogicznej. W. 1937, nakł. Fundacji W. i A. Górskich i rodziny, 24,5cm, s. 198, opr.oryg.brosz., c.30zł
126 Grodecki Roman, Zachorowski Stanisław – Dzieje Polski średniowiecznej. I. I. (do roku 1333). Kr. 1926, nakł. Krakowskiej S-ki Wyd., 19,5cm, s. 418 (s. tytułowa – odbitka ksero), opr. intr. tw,, c.20zł
127 Grosman Leonid – Śmierć poety. W. 1946, Spłdz. Wyd. „Wiedza” (dot. Puszkina), 22cm, s. 356, opr. oryg. brosz. (blok książki luźny), c.20zł
128 Halpern H. opr. - Ilustrowany podręcznik kulturalno -oświatowy w sprawach religijno – naukowych i społeczno – politycznych. Winnipeg 1934, nakł. „Głosu Pracy”, 18cm, s. 176, opr. oryg. brosz., c.30zł
129 Hamsun Knut. P. br. r. wyd. (ok. 1935) Wyd. Polskie R. Wegnera, 20cm, opr. intr. tw., c.10zł/egz.
 • A życie toczy się dalej. Powieść, s. 428,
 • August Powsinoga, s. 367,
Obie pozycje w przekł. Cz. Kędziorskiego.
13 Powstanie Styczniowe
 • Szwed Ryszard - Powstanie styczniowe w Radomszczańskim. Radomsko-1983Muzeum, 20,5cm, s.75,opr.oryg.br., c. 20zł
 • Terlecki Marian – Udział podkarpacia w powstaniu styczniowym, Krosno 1997 „Rakson”, 20,5cm, s. 159, opr. oryg. brosz., c.20zł
 • Powstanie styczniowe. The January Uprising 18631964, Kr 2013, Muzeum Narod, 20cm, s. 71, opr. oryg.brosz.,   c.20zł
 • Sobczak – Walis Monika, Walis Grzegorz – Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa Kaliskiego, Kalisz 2013 P.T.H.O. Kalisz, 24,5cm, s. 312, opr. oryg. tw., c.50zł
 • Szuber Jan – Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego, opr. Strzyżewska Zofia, Cz-wa 2012, Arch. Państw. 23,5cm, s. 171, opr. oryg. brosz., c.50zł
130 Hardy Tomasz – Błękitne niziny. Powieść. Przekł. J. Sujkowska, W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Groszowa, 18cm, s. 503, opr. intr. tw., c.20zł
131 Harris Frank – W pogoni za pełnią życia. Wstęp P. Hulka - Laskowski, przekł. St. Pomian. W.1949, Wyd „Dobra Książka”,25,5cm, s.404, opr.oryg.brosz.,c.20zł
132 Heinze Ryszard – Kultura augustowska. L. br. r. wyd.(ok.1930),nakł. Filomaty,20cm,s.176,op.or.br.c.20zł
133 Henning – Michaelis Eugeniusz de (generał) – W zamęcie (Burzy dziejowej część trzecia). Przyczynek do historii formacji polskich w Rosji: 1917-1918. w. 1929 G i W, 18cm, s. 190, opr. intr. tw., c.45zł
134 Hichens Robert – Płodny szczep. Powieść. W. 1937, Powszechna S-ka, Wyd. „Płomień”, 19cm, s. 285, opr. intr. tw.,   c.15zł
135 Hiż Tadeusz – Talent, dziwactwo i coś jeszcze. W. 1937, Tow. Wyd. „Rój”, egz. na nr 000463, 19cm, s. 284, opr. intr. tw., c.25zł
136 Hoene – Wroński – Filozofia pedagogji. Przeł, J. Jankowski. L. 1922, Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych, 20,5cm, s. XI+46, opr. intr. tw., c.15zł
137 Hora F. A. - Praktyczna metoda języka czeskiego. Do nauki z pomocą lub bez pomocy nauczyciela. Gramatyka, ćwiczenia, rozmówki. Kr. 1947, nakł. Księg. St. Kamińskiego, 21cm, s. 176, opr. oryg. brosz.,c.20zł
138 Hutchinson A. S. M. - Skoro zima nadchodzi.
Powieść. 2 tomy w 1 vol. Przekł. H. J. P. W . br. r. wyd. (ok. 1930), Bibl. Domu Polskiego, 17cm, s. t. I – 159, T. II - 216, opr. intr. tw., c.20zł
139 Iwanow Wsiewaład – Powrót Buddy. Zbiegła wyspa. Przekł. J. Barski. W. 1927, Wyd. „Alfa”, 18cm, s. 169, opr. oryg. brosz., c.20zł
14 Przewodnik po Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie. Sierpień, wrzesień 1909 - reprint, B.Biała 2009, Wyd. Muzeum w Cz-wie, 18,5cm,s. 168+196+64, opr. oryg. tw., c.50zł
140 Iwański Bolesław – Podręcznik księgowości i bilansowania. Księgowość pojedyncza, podwójna, włoska, amerykańska, przebitkowa, nauka bilansowania, jednolity plan kont, org. księgowości, teoria oraz przykłady praktyczne. P. 1949 RSW „Prasa”, 21cm, s. 319, opr. oryg. brosz., c.15zł
141 Janowicz Tomasz – Czesi. Studium hist. – polit. Kr. 1936, Zakł. Graf. IKC, 20cm, s. 158, opr. intr. tw., c.30zł
142 Jasna Góra. Album. Wstęp – dr W. S. Turczyński, fot. S. Zyberk – Plater. Cz-wa 1928, nakł. o.o. Paulinów, 17,5cm, s. 6+fot. Cała str. 36, opr. oryg. brosz., c.30zł
143 Jezierski Edmund – W tundrach Sybiru. Powieść. 2 tomy w 1 vol. Ilustr. A. Świdwiński. W. br. r. wyd. (ok. 1930), nakł. Bibl. Groszowej, 17,5cm, s. t. I – 160, t. II – 168, opr. intr. tw., c.80zł
144 Jakai Maurycy – Inne czasy – inni ludzie. Powieść z czasów rewolucji węgierskiej 1848r. W 3 tomach. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Groszowa, 17cm, s. t. I – 165, t. II – 162, t. III – 179, opr. intr. tw., c.30zł
145 Junasza Klemens – Pod wodę. W. 1928, Bibl. Domu Polskiego, 17,5cm, s. 224, opr. intr. tw., c.20zł
146 Kaden – Bandrowski Juliusz – Mateusz Bigda. Masło. W. 1933, Tow. Wyd. „Rój”, egz. ma nr. 182, 18cm, s. 295, opr. intr. tw., c.20zł
147 Kalendarz Jasnogórski na rok pański 1930. Cz. 1930, nakł. „Niedzieli”, (dwie szpolty),24cm, łamów 260, opr.brosz. (ksero strony tytułowej), c.20zł
148 Kalendarz spawalniczy c.5zł/nr
 • - nr 5 na rok 1935, s. 352,
 • - nr 7 na rok 1938 – 1939, s. 421.
W. Wyd. S-ka Akc. „Perun”, 16,5cm, opr. oryg. brosz.,
149 Kalendarz techniczny przemysłu spożywczego. W. 1949 Stow. Techn. Przem. Spoż. 21cm, opr. oryg. brosz.
T. 1. s. IV. 1 – 476+16nlb,
T. 3. s. 1145 – 1759+50nlb, c.10zł/t.
15 Rybicki Stanisław – Pod znakiem lwa i kruka. Fragmenty wspomnień z lat okupacji (dot. Cz-wy), W. 1965 PAX,20,5cm,s.391+1tabl. opr.oryg.tw.+obw. c.30zł
150 Kalicka Felicja opr. - Polskie pieśni rewolucyjne z lat 1918 – 1939. opr. muzyczne E. Olearczyk. W. 1950, K i W, 17cm, s. 316, opr. oryg. tw., c.20zł
151 Karczewski Jan – Nie mogę pisać... Opowieść sentymentalno – cyniczna. W. br. r. wyd. (1935), Bibl. Groszowa, 19cm, s. 220, opr. intr. tw., c.10zł
152 Kasprowicz Jan – Księga ubogich. W. 1927 „J. Martkiewicz”, 19cm, s. 135+8nlb. (katalog) piękna oprawa tłoczona – pełna skóra, c.60zł
153 Kendall James – prof. chemii w Edynburgu. Nowoczesna alchemia 62 rys. i 16 tab. W. (1935?) T. E i M. - bibl. wiedzy t. 13, 21cm, s.248, opr.oryg.tw.,c.25zł
154 Kędziora Juliusz – Marcyna. W 2 tomach. W. 1937, Tow.Wyd.„Rój”,19m,s.t.I-282,t.II-267, opr.intr.tw.,c.20zł
155 Kipling Rudyard – Druga księga dżungli. Przeł. F. Mirandola. L. 1923, nakł. Wyd. Polskiego, 20cm, s. 294, opr. oryg. tw., c.20zł
156 Kipling Rudyard – Puk. Przeł. H. Niemirowska. w. 1924, Wyd. B. Rudzki, 19cm, s. 221, opr.intr.tw., c.20zł
157 Kisielewski Józef – Światka w mroku. Pięćdziesiąt lat pracy Towarzystwa Czytelni Ludowych 1880 – 1930. P. 1930, nakł. Tow. Czytelni Ludowych, 23,5cm, s. 264 + 6nlb, opr. intr. brosz., c.40zł
158 Klocek, 17cm, opr. intr. tw., c.20zł
 • a)Dostojewski Fiodor – Gracz. Powieść. Przeł, Wł. Broniewski. W. br. r. wyd. (ok. 1925), nakł. Bibl. Groszowej, s. 190,
 • b) Czechow A. - Partja Winta. Przeł. M. Binom. W. 1926, tow. Wyd. „Rój”, s. 156
159 Knothe Apolinary – Wiersze o Sandomierzu. Ostrowiec 1944.Maszynopis k.37+k. fot.8, 23cm,c.120zł
16 Sikorski Tomasz-Krzyż harcerski (Historia krzyża harcerskiego-falerysyka-kolekcjonerstwo) W.2014,Wyd. Oficyna Pamiątek Przeszłości, 25cm, s. 548, opr.oryg.tw., c.140zł
160 Koniński Karol Ludwik – Pisarze ludowi. Wybór pism i studium o literaturze ludowej. Przedm. prof. dr Fr. Bujaka. Tom II. L. 1938. nakł. Spłdz. Wyd. „Wieś”, 20,5cm, s. 484, opr. oryg. brosz., c.20zł
161 Kopczyński Stanisław – Higjena szkolna. (Podręcznik). W. 1921, Wyd. M. Arcta, 23cm, s. XVI + 819 (brak str. tyt.), opr. intr. tw., c.30
162 Krasiński Zygmunt – Pisma. Opr. Z. Londoński. Tom IX. Mikołów br. r. wyd. (ok.1935), nakł. K. Miarki S-ka Wyd., 18,5cm, s. 362, opr. intr. tw., c.10zł
163 Króliński Kazimierz – Podręczny leksykon pedagogiczny. P. 1935, nakł. Wyd. „Przyjaciela Szkoły”, 22cm, s. 259, opr. intr. tw., c.20zł
164 Krótki opis technik artystycznych. W. 1933 Wydawn. Ruchomej Wyst. Sztuki, 16cm,s.21, opr.oryg.brosz., c.5zł
165 Krukowski S. - Krzemionki Opatowskie. W. 1939 Muz. Techn. i Przem., 24cm, s.134,opr.oryg.brosz., okładka zach., c.80zł
166 Krzyżanowskaja J. W. (Rochester) – Magowie. Powieść. Przekł. Z. L. W. 1929, Bibl. Romansów i Powieści, 19,5cm s. 228, opr. oryg. brosz., c.25zł
167 Kucharzewski Jan – Od caratu białego do czerwonego.
T. II. Cz. 1. Geneza maksymalizmu. Cz. 2. Dwa światy, s.456,
T. VI. Rządy Aleksandra III. Ku reakcji. Testament ojca. Drużyna święta. Sprawa żydowska , s. 521,
W. 1925 – 33, Wyd. Kasy im. Mianowskiego – Inst. Popieranie Nauki, 24cm, opr. oryg. brosz., c.50zł/tom
168 Kuncewicz Jerzy – Przebudowa. Rzecz o życiu i ustroju Polski. Słowo wstępne prof. Z. Cybichowskiego. W. 1930, Tow. Wyd. 24cm, s.334, opr.oryg.brosz.,c. 30zł
169 Ku wolnej Polsce. Tygodnik Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie. Kair 1941 – 42 Sekcja Prop., Ośw. i Kultury Dow. W. P. na Śr. Wschodzie, 31cm, opr.oryg.brosz., c.40zł/egz.
Nr 2 z 9.11.1941, nr 9 z 24.12.1941, nr 21 z 7.06.1942, nr 28 z 26.07.1942, nr 30 z 9.08.1942, nr 31 z16.08.1942
17 Wężgowska W. Olsztyn historie i legendy. Legends and histories, Olsztyn (2006?) OL-Tur 2 Felis w j. polskim i ang. 15cm, s. 32, opr. oryg. brosz., c.10zł
170 Lam Stanisław red. - Encyklopedia powszechna dla wszystkich. W. 1936 Trzaska, Evert i Michalski. 20,5cm, s. 902, opr. intr. tw. napr., c.70zł
171 Lange Antoni – Pochodnie w mroku. Żeromski – Reymont – Kasprowicz. W. br. r. wyd. (ok.1928), Bibl. Domu Polskiego, 18cm, s. 160, opr. intr. tw., c.15zł
172 Lecons de langue francaise. Par une reunion de professeurs. Cours elementaire. Paris br.r.wyd.(ok.1930), Libraire Generale, 17,5cm, s. 156, opr. oryg. tw., c.10zł
173 Leszczyńska – Mittelstaedt Maria – Frateco. Powieść. W 2 tomach. W. 1936, Tow. Wyd. „Rój”, 20cm, s. t. I – 255, t. II – 289, opr. intr. brosz., c.20zł
174 Locke W. J. - Kpiarz. Przeł. M. Wańkowiczowa. W. 1936, Tow. Wyd. „Rój”, 18,5cm, s.365,opr.intr.tw.,c.20zł
175 London Jack – Miłość życia. Przekł. St. Kuszelewska. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Tow. Wyd. „Rój”, 17cm, s. 127, opr. intr. tw., c.10zł
176 London Jack – Płonące światło. Tłum. A. Wydżga. K. br. r. wyd. (ok. 1930), nakł. S-ki Wyd. „Polonia”, 20cm, s. 382, opr. intr. tw., c.20zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1921-1950

178 London Jack – Zew krwi. W. 1924, Tow. Wyd. „Ignis”, 19cm, s. 136, opr. intr. tw. c.20zł
179 Lwowska Biblioteczka Pedagogiczna (seria).
Nr. 26. Kulczycki Aleksander dr – Pedagogika „Wolnego czasu” a dom, szkoła i społeczeństwo. (Z cyklu: Konieczność odbud. karności w szkole), s. 34,
Nr. 29. Podkulska Helena – Środowisko wiejskie, s. 32 L. 1937 – 38, skł. gł. księg. R. Schweitzera, 21,5cm, opr. oryg. z., c.10zł/egz.
18 Zawadowicz B. – red. Dr. Władysław Biegański – Częstochowianin Stulecia – patron współczesnych lekarzy, Cz-wa 2009 Tow. Lek. 20,5cm, s. 173+24 str. Ze zdjęciami opr. oryg. tw., c.40zł
180 Łukasiewicz Stanisław – Głód niezaspokojony. W. 1938, nakł. księg. F. Hoesicka, 18,5cm, s. 341 (br. s. 335 i 336), opr. intr. tw., c.10zł
181 Maak Marian – Trzy kwadranse na mężczyznę. Powieść. K.r 1944, Księg. Powszechna, 20,5cm, s. 195, opr. oryg. brosz. c.20zł
182 Mały rocznik statystyczny Polski. Wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Reprint wyd. z 1941 w Londynie przez Min. Informacji i Dokum. W. 1990, wyd. Zakład Wyd. Statystycznych, 20cm, s. XII+160, opr.oryg.brosz.,c.10zł
183 Maugham W. Somerset – Wrota wyzwolenia. Przekł. B. Kopelówna. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Wyd. Współczesne, 18,5cm, s. 254, opr.intr. tw., c.15zł
184 Mauriac Franciszek – Teresa Desqueyroux. Przeł. M. Wańkowiczówna. W. 1936, Tow. Wyd. „Rój”, 19,5cm, s. 203, opr. oryg. brosz., c.15zł
185 Maurois Andre – W kręgu rodzinnym. Egz. 813. W. 1933, Tow. Wyd. „Rój”, 17,5cm, s. 280 (br. s. 165 i 166), opr. intr. tw., c.15zł
186 Maxwell W. B. - Pan z towarzystwa. Powieść. Przekł. K. Beylin. W. 1937, Powszechna S0ka Wyd. „Płomień”, 19cm, s. 225, opr. intr. tw., c.15zł
187 Meufel Heinrich – Körperliche Grundaus – bildung. Im Auftrage des Reichssportführers unter Mitwirfung van Sportlehrern der Reichsakademie und der Deutschen Reichsbundes fur Leibesubungen. Berlin 1938, Wiedmannsche Verlagsbuchhandlug, 21,5cm, s. 247, opr. oryg. tw., c.10zł
188 Michaelis Karin – Tajemnica. Przeł A. Waldenbergowa. W. 1932, Tow. Wyd. „Rój”, 18,5cm, s. 272, opr. intr. tw., c.15zł
189 Michała Arcta – Słownik wyrazów obcych. 25 000 wyrazów, wyrażeń, zwrotów i przysłów cudzoziemskich używanych w mowie potocznej i w prasie polskiej. W. 1921, Wyd. M. Arcta, 23cm, s. VIII+292, opr.oryg.tw., c.15zł
19 Bartoszewicz Julian – Dzieła. T. I. Historia literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana (T.I), Kr. 1877, nakł. K. Bartoszewicza, 23,5cm, s. XVI+400, opr. intr. tw.,   c.35zł
190 Mihutowicz Jerzy – Arytmetyka i algebra.
Podręcznik dla seminariów nauczycielskich. Lwów 1929 Atlas, 20cm, s. 198, opr. oryg. brosz. b.ładny egz., c.25zł
191 Morand Paul – Magia czarnych. Przekł. W. Rogowicz. W. 1929, Tow. Wyd. „Rój”, 18,5cm, s. 210, opr. oryg. (II), c.15zł
192 Morawski Marian ks. - Celowość w naturze. Studium przyrodniczo – filozoficzne. W. 1928, Wyd. Księży Jezuitów, 19,5cm, s. 284, opr.oryg.brosz., c.10zł
193 Mysłakowski Z. prof. - Państwo a wychowanie. W. 1935, NK S-ka ZNP, 22cm, s. 123, opr.oryg.brosz.,c.20zł
194 Mysłakowski Z. - Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze. W. 1931, nakł. Naukowego Tow. Pedag., 22,5cm, s. XI+362, opr. oryg. brosz., c.20zł
195 Na szerokim świecie. (tygodnik) R.V. 1932 nr 1 – 26 (wpółopr.) Kr. 1932, II Kur. Codz., 39cm, s. 16 w nr., c.130zł
196 Nauka o strzale. W. 1921, b. wyd. (brak str. tyt.), 23cm, s. 144, opr. intr. tw., c.25zł
197 Nosek Stefan – Słowianie w pradziejach ziem polskich. Z 14 mapkami i 132 rys. w tekście. Kr. 1946, nakł. Spłdz. „Pomoce i Urządzenia Szkolne”, 24cm, s. 166, opr. oryg. brosz., c.30zł
198 (Nowicki Czesław) – Nowy ilustrowany przewodnik po Jasnej Górze w Częstochowie. Cz. 1922 Cz. Nowicki, A. Gmachowski, 18cm, s. 62, ksero okładki, c.15zł
199 (Nowicki Czesław) – Nowy ilustrowany przewodnik po Jasnej Górze. Cz. 1928 Cz. Nowicki, 18cm, s. 104, opr. oryg. brosz., c.20zł
2 Bodnar Tadeusz – Znod Niemna przez Sybir do II Korpusu. Wrocław 1997 Nortom, 20cm, s. 380, opr. oryg. brosz., c.35zł
20 Berliner Illustrirte Zeitung” (Tygodnik) Jahrgang 26: nr. 1 – 52 z 1917r. Berlin, Verlag Ullstein & Co, 36,5cm, s. w. nr: 6 – 16, wszystkie nr współoprawne – opr. intr, tw., c.100zł
200 Nusbaum – Hilarowicz Józef dr – Podręcznik zoologii. Dla młodzieży od lat 10 do 14. Z 283 rys. w tekście. W. br. r. wyd. (1921), nakł. G i W, 23,5cm, s. 350, opr. oryg. tw., c.20zł
201 O. Aleksander paulin – Przewodnik po Jasnej Górze. Cz. 1936, nakł. OO. Paulinów na Jasnej Górze, 16cm, s. 80, opr. intr., c.30zł
202 Ojca Prokopa, Kapucyna – Żywoty Świętych pańskich na wszystkie dni roku. Wydanie nowe z wizerunkami Świętych. W. 1928 Kat. Tow. Cz. I i II w jednym vol., 25,5cm, s. 889, opr. intr. tw., c.50zł
203 Okręt Leon – Między życiem a sądem. W. br. r. wyd. (ok. 1935), Renaissance,19,5cm, s.365,opr.intr.tw.,c.15zł
204 Ossendowski Antoni Ferdynand – Młode wino. Powieść Współczesna. W. br. r. wyd. (ok. 1935), nakł. „Dziennika Porannego”,18,5cm, s.430, opr.intr.tw.,c.25zł
205 Ossendowski F. A. - Ludzie, zwierzęta, bogowie. T. II. Przez kraj szatana. P. br. r. wyd. (ok.1930), Wyd. Polskie R. Wegner, 17,5cm, s. 176, opr. intr. tw., c.20zł
206 Ossendowski F. A. prof. - Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. (Konno przez Azję Centralną). W. 1923, nakł. G i W, 20cm, s. 345, opr. intr. tw., c.50zł
207 Ossendowski F. A. - Zagończyk. Powieść historyczna. L. 1931, Książnica – Atlas, 21cm, s. 198, opr. intr. tw., c.30zł
208 Ostenso Marta – Drzewo życia. Powieść. Przekł. B. Kopelówna. Buffalo (USA)1944, nakł. Rady Polonii Amerykańskiej, 18,5cm, s. 233, opr. oryg. brosz., c.30zł
209 Pamiątka jubileuszu 550-lecia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Cz. 1932, 29cm, s. 8nlb, opr. oryg. brosz., c.5zł
21 Bliz F.E. – Nowe lecznictwo przyrodnicze. Anatomia ciała ludzkiego, leczenie naturalne, pielęgnowanie zdrowia. W 2 tomach, Poznań 1930, Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych, 23,5cm, s. 1245+2 tabl. barwne skład. opr. intr. tw. napr., c.60zł
210 Parandowski Jan – Eros na Olimpie. L. br. r. wyd. (1924), nakł. Księg. Wyd. H. Altenberga, 17,5cm, s. XII+208, opr. intr. tw., c.20zł
211 Pazurkiewicz Stanisław dr – Poczucie przyrody w twórczości Seweryna Goszczyńskiego. Tarnów 1921, nakł. Księg. Z. Jelenia, 22,5cm, s. 92, opr. intr. tw.,c.15zł
212 Perroy Małgorzata – Na wieczność. Powieść z czasów rewolucji francuskiej. Przekł. J. S. P. br. r. wyd. (ok. 1935), nakł. KśW, 19cm, s. 185, opr.intr.tw., c.20zł
213 Pielgrzymka do Częstochowy Katolickiego Związku Kobiet w dniach 26 – 27 września 1936 roku. P. 1936 Katolicki Związek Kobiet, 17cm, s. 48, opr.intr., c.15zł
214 Pieradzka Krystyna – Fundacja klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie w 1382 roku. Kraków 1939 W. L. Anczyc, 24cm, s. 66, opr.oryg.brosz., c.30zł
215 Pinard de la Boullaye H. – Jezus Syn Boży. Konferencje głosowe w Notre Dame de Paris. W. 1948 Wyd. Ks. Jezuitów, 21cm, s. 216, opr.oryg.brosz., c.10zł
216 Plater Zyberkówna Cecylia – Kobieta ogniskiem w rodzinie. P. 1925, nakł. KśW, 19cm, s. 417, opr.oryg.tw., c.20zł
217 ”Płomyk”. tygodnik dla dzieci imłodzieży.
R. 20:T. I nr 1 – 17 z 1935r.,
R. 20: T .I nr 18 – 20 z 1936r.,
R. 20: T. II nr 21 – 40 z 1936r.,
W. Wyd. St. Machowski, 24,5cm, s. w. nr. 28, wszystkie ne R. 20 współopr. - opr. intr. tw., c.120zł
218 Polska na morzu”. Pismo Ligi Morskiej i Kolonijnej. (Miesięcznik).
R. I: nr. 2, 4, 6, 7-8, 9, 10, 11 z 1934r.,
R. II: nr. 1, 2, 5, 6, 12 z 1935r.,
R. III: nr. 1 – 12 z 1936r.,
W. wyd. LM i K, 26cm, s. w nr. 16 – 24, Wszystkie nr. współoprawne - opr. intr. tw., c.60zł
219 Pontoppidan Marten – Odważnie a wesoło. Tłum. P. Laskowski. K. br. r. wyd. (ok. 1924), nakł. Tow. Wyd. „Kompas”, 16,5cm, s. 213, opr. oryg. tw., c.20zł
22 Bogdanow A. - Krótki wykład ekonomji politycznej, Tłum. I. Warska, W. 1905, nakł. Bibljoteki Naukowej, 21cm, s. 414, opr. intr. tw., c.20zł
220 Parazińska Janina – Wesoła gromada. W. 1945 M. Arct. 20cm, s. 132, opr. intr. tw., c.25zł
221 Praca zbiorowa – Poradnik księgowego. W. 1929, wyd. Związek Księgowych w Polsce, 15cm, s. 407, opr.intr.tw., c.20zł
222 Praca zborowa – Siły moralne wspólne wszystkim ludziom, ich źródła i rozwój przez wychowanie. Referaty wygłoszone na VI Międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie. Kr. 1934, wyd. staraniem VI Międz. Kongresu Wych. Moralnego, 19,5cm, s. 410, , opr. oryg. brosz, c.20zł
223 Pruszyński Ksawery – Droga wiodła przez Narvik. Powieść. (Za wolność waszy i naszy, T. 1), W. 1945 „Wiedza”, 21cm, s. 237, opr. intr. tw., c.20zł
224 Przegląd Klasyczny”. Z. 4 – 7 z IV. 1938r. L. 1938, nakł. Filomaty, 24cm, s. 281-490+229, opr.oryg.z.,c.10zł
225 Raczyński Kajetan, paulin – Cudowny Obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. Poszukiwania – Materiały – Podania. Cz. 1948 Sp. Udziałowa, 20cm, s. 104, opr. oryg. brosz., c.20zł
226 Rocznik statystyczno – sprawozdawczy Miasta Częstochowy. Cz-wa 1947 Wyd. „Jung”, 30cm, s. (2nlb) 45 (1nlb)+12 map, opr. oryg. brosz., c.15zł.
227 Rodziewiczówna Maria – Lato leśnych ludzi. Powieść. P. 1946 Zdzisław Gustowski, 20cm, s. 195, opr. oryg. brosz., okładka zachowana, c.15zł
228 Rodziewiczówna Maria – Niedobitowski z granicznego bastionu. L. 1926 Wyd. Polskie, 20cm, s. 173, opr. intr. tw., c.40zł
229 Romer Eugeniusz – Mały atlas geograficzny. L. 1931, Książnica-Atlas, 26,5cm, s. 35, opr.oryg.brosz., c.25zł
23 Carnegie Andrzej – Państwo interesu, Przeł. S. Barszczewski, W. 1904, nakł. G i W, 20 cm, s. 160, opr.oryg.brosz., c.20zł
230 Rouger Gustaw – Romans Antara. Wg. Starych źródeł arabskich. (Ornamenty i rys. okładki – E. Czerter). L. br. r. wyd. (1926), nakł. Wyd. Polskiego, 18,5cm, s. 196, opr. oryg. tw., c.30zł
231 Roździeński Walenty – Officina ferraria abo hutay warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelazego. (1612). K. 1948. Wyd. Instytutu Śląskiego, 22cm, s. 109, opr.oryg.brosz., c.60zł
232 Rzewuski Henryk hr. – Listopad. Romans historyczny z drugiej połowy XVII w. 3 tomy w 1 vol. W. 1938, Wyd. „Kurier Polski” S.A., 18cm, s. 527, opr.intr.tw., c.20zł
233 Samsonowicz Jan – Geologia z początkami mineralogii. W. 1946. PZWS,21cm,s.132,opr.intr., c.25zł
234 Schweitzer Albert prof. – Wśród czarnych na równiku. Przekł. Z. Petersowa. W. 1935, Wyd. Nowoczesne, 20cm, s. 263, opr. intr. tw., c.30zł
235 Siemiradzki Józef (prof. dr) – O czem mówią kamienie? Krótki rys dziejów przeobrażeń i wędrówek świata organicznego na Ziemi. A atlasem o 97 rycinach. L. 1929 Książnica – Atlas, 20cm, s. 153, nlb. 20, opr.tw. b. ładny egz., c.80zł
236 Sienkiewicz Henryk – Na jasnym brzegu. Nowela. L. 1922, Oss. (odbito na papierze bezdrzewnym), 20cm, s. 94, opr. intr. tw., c.20zł
237 Sieroszewski Wacław – Dalaj – Lama. Powieść. Cz. II. Droga białego Boga. (T. XXV Dzieł zbiorowych). W. 1935, Inst. Wyd. „Bibl. Polska”, 20,5cm, s. 207, opr.intr.tw., c.15zł
238 Sieroszewski Wacław-Ze świata. Egz. Nr. 1882. W. 1934, Tow. Wyd. „Rój”,18,5cm, s.247,opr.intr.tw., c.20zł
239 Sloskin Jerzy – Wiatr. Romans. Przekł. J. Maciejowski. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Nowości, 18cm, s. 121, opr. oryg. brosz., c.10zł
24 Chlebowski Bronisław – Rozwój kultury polskiej. W treściwym zarysie przedstawiony, W.br.r.wyd.(ok. 1920), nakł. G i W, 19 cm, s. 212, opr. oryg. brosz., c.20zł
240 Słowacki Juliusz – Pisma. W 4 tomach. Ze wstępem biograficzno – krytycznym prof. P. Chmielowskiego (w 1-wszym tomie). L. 1925, nakł. Księg. Dr M. Bodeka, 18,5cm. s. t. I – XLVI+327, t. II – 350, t. III – 374, t. IV - 382, opr. oryg. tw., c.40zł
241 Smith Ada, - Badani anad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom I. Przeł. O. Einfeld, St. Wolff. W. 1927, nakł. G i W, 21cm,s.274,opr.oryg.brosz., c.10zł
242 Sobieski Wacław – Historja Polski. Kr. br. r. wyd. (ok. 1930), nakł. Tow. Szkoły Ludowej, 18cm, s. 298, opr.intr.brosz., c.30zł
243 Spare Parts list for model CS8 (Mark III) Chassis. (Morris – Commercial). Abridged list Spare Parts for various types of bodies asfittes to the above. 139 Front Ends, 221 Front Ends and Larry Bodies, 379 Cabs and Wireless Bodies, 384 Cabs and Load Carrying Bodies, 635 Cabs and Office Bodies. Br. m. wyd. 1942, Ministry of Supply (War Office), 21,5cm, s. 11+12+VI+84+5 Wkładek (rys. techn.), opr. oryg. brosz., c.30zł
244 Spiss Ludwik inż. – Najnowsze sposoby wyrobu win w domu. (z owoców, miodu i zboża). W. 1933, skł. gł. G i W, 17cm, s. 79, opr. intr. brosz., c.20zł
245 Sprawozdanie rachunkowe za rok sprawozdawczy 1936/37r. Zarządu Miejskiego w Częstochowie. Cz-wa b. r. wyd. – Wyd. Zarząd Miejski, 30cm, s. 6+183 (1nlb), opr.oryg., c.15zł
246 Sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu Magistratu M. Częstochowy od dnia 1.IV.1927r. do 31.III.1928. Cz-wa 1928, druk: F. D. Wilkoszewskiego, 33,5cm, s. 100, opr. oryg. brosz., c.20zł
247 Stachey Lytton – Królowa Elżbiety i hrabia Essex. Historia tragiczna. Przekł. M. Godlewska. W. 1937, Tow. Wyd. „Rój”, 24cm, s. 255, opr. intr. brosz., c.40zł
248 Stanisław Szczepanowski. (temat).
 • Chromik J. – Stanisław Szczepanowski jako ekonomista i przemysłowiec, s. 33
 • Kiełczewski A. - Stanisław Szczepanowski jako wzór obywatela i człowieka, s. 20
 • Wybrane aforyzmy St. Szczepanowskiego, s. 7 (Wszystkie poz. w 1 vol.). W. 1935, nakł. Tow. Przyj. Państw. Szkoły Handlowej im. St. Szczepanowskiego, 15cm, opr. intr. tw., c.40zł
249 Szalay Stanisław – Jak fotografować? W. 1921 Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 18cm, s. 62, opr. oryg. brosz. okł. zach., c.30zł
25 Chmielowski Piotr – Dramat polski doby najnowszej, L.1902, nakł. Księg. H. Altenberga, 19,5 cm, s. 177, opr. intr. tw.,   c.20zł
250 Szmidtagl Eugeniusz – Materiały fotograficzne i ich obróbka. W. 1949 Cz., 22cm, s. 105+1 tabl. il. złoż. opr.oryg.brosz., c.20zł
251 Tagore Rabindranath – Owocobranie. Przeł. L. Staff. W.1921, TE i M,18cm, s.111,opr.oryg.brosz.,c.20zł
252 Tagore Rabindranath – Sadhana. Urzeczywistnienie życia. W. 1924, Inst. Wyd. „Bibl. Polska”, 16,5cm, s. 303, opr. oryg. brosz. napr, c.30zł
253 Tarle Eugeniusz – Napoleon. W. 1946, Spłdz. Wyd. „Wiedza”, 24,5cm, s. 354, opr. oryg. brosz., c.15zł
254 Tarle E. W. – Napoleon. W. 1950, K i W, 21cm, s. 542, opr. oryg. tw., c.20zł
255 Tęcza. Ilustr. pismo miesięczne. Nr. 7 z 1936r. P. 1936 Księg. św. Wojciecha,25cm,s.83,opr.oryg.br.,c.10zł
256 Thomson Ernest Seton – Dzielny rogacz. Opowiadania z życia zwierząt. Rys. St. Pękalski. Wr. 1947, Wyd. M. Arta i E. Sowiera (Cz-wa), 20,5cm, s. 158, opr. oryg. brosz., c.20zł
257 Tretiak Andrzej – Lord Byron. P. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. Polskie R. Wegner, 23,5cm, s. 395, opr.intr.tw., c.100zł
258 Tuszyński Adam – Samochód nowoczesny. Podręcznik dla szkół zawodowych, kierowców i właścicieli samochodów. Przystępny wykład ustroju samochodu. Praktyczne rady i wskazówki z 243 rys. w tekście. W. br. r. wyd. (ok. 1922), TE i M, 17cm, s. 354, opr. oryg. brosz., c.60zł
259 Udział twórczości katolickiej w dzisiejszej literaturze świata . Zbiorowy zarys monograficzny. Przeł. Z niemieckiego J. Birkenmajer. 2 tomy w 1 vol. Kr. 1935, nakł. Wyd. Księży Jezuitów, 24,5cm, s. t. I – 324, t. II – 235, opr. oryg. tw., c.20zł
26 Crappe Albert – Schul – Physik. Mit 253 Abbildungen, Berslau 1878, Konigliche Universitas und Verlags – Buchhandlung, 20,5cm, s. VIII+320, opr. intr. tw., c.15zł
260 Umińki Władysław – Podróż bez pieniędzy. W. 1923, Wyd. M. Arcta, 21cm, s. 207, opr. oryg. tw., c.30zł
261 Wachtel Marian Jerzy red. – Ilustrowana encyklopedia powszechna.W.1937 wyd. J.Przewuskiego, 25cm, s. 854, dwa vol. W 1 tomie, opr.intr.tw., c.100zł
262 Walewska Cecylia – W krainie grozy, strachu i cudów przyrody. Dzieje Braci Oblatów na misjach pod biegunem. P. br. r. wyd. (ok.1925), nakł. KśW, 16,5cm, s. 78, opr. intr. tw. okł. zach., c.30zł
263 Wardasówna Maria – Dziewczyna z chmur. Powieść lotnicza dla młodzieży. Przedm. G. Morcinak, K. 1948, wyd. Księg. św. Jacka, 21cm, s. 148, opr. intr. tw.,c.20zł
264 Wasylewski Stanisław – Na dworze króla Stasia. L. 1921, nakł. Wyd. Polskiego, 20cm, s. 256, opr.intr.tw.,   c.40zł
265 Wejtkow Teodor – Kronika elektryczności. W. 1949 „Współpraca”, 21cm, s. 333, opr. oryg. tw., c.10zł
266 Weryho Maria – Las. Dla dzieci od lat 6-ciu do 10ciu. Proj. okł. St. Witkiewicz. W. 1931, Księg. M. Arcta, 20cm, s. 151, opr. oryg. tw. okł. zach., c.30zł
267 Weyberg Zygmunt – Mineralogia. Wykład elementarny wiadomości ogólnych o minerałach i opis minerałów najważniejszych. Z 90 rys. w tekście. L. 1929 K. S. Jakubowski, 23,5cm, s. XII, 564, opr.intr.tw.,c.70zł
268 Weyssenhoff Józef – Gromada. Powieść. W. br. r. wyd. (ok.1925), nakł. G i W, 17,5cm, s. 360, opr.intr.tw., c.20zł
269 Weyssenhoff Józef - Soból i panna. Cykl myśliwski, W. 1921, Inst. Wyd. „Bibl. Polska”, 17cm, s. 338, opr. intr. tw., c.15zł
27 Ćwierciakiewicz Lucyna – 365 obiadów, W. 1907 Jan Fiszer, 19 cm, s. 553, XXII, opr. intr. tw., c.80zł
270 Weyssenhoff Józef – Znaj pana. P. br. r. wyd. (ok. 1930), Wyd. Polskie R. Wegner, 16,5cm, s. 246, opr.intr.brosz., c.20zł
271 Weyssenhoff Józef – Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego. 3 tomy w 1 vol. W. br. r. wyd. (1925), Wyd. red. Tygod. Ilustrowanego, 18,5cm, s. t. I – 136, t. II – 116, t. III – 51+3 nowele s. 83, opr.intr.tw., c.20zł
272 Weyssenhoff J., Białobrzeski Cz., Wertenstein L., Szczeniowski Sz. – Od gwiazdy do atomu. Z 33 ilustr. W.br.r.wyd.(1938),TE i M,22cm,s.186,opr.intr.tw., c.25zł
273 Wiktor Jan – Burek. Przemyśl br. r. wyd. (1925), Wyd. „Płomień”, 20cm, s. 240, opr. intr. tw., c.30zł
274 Wiktor Józef Maria – Na ziemi pokój. Romans umarłych. W. br. r. wyd. (ok. 1935, Inst. Wyd. Renaissance, 19cm, s. 272, opr. intr. tw., c.20zł
275 Winawer Bruno. W. 1929 – 37, Tow. Wyd. „Rój”, 19cm, opr. oryg. brosz. + obw., c.10zł/egz.
 • Nowa antena, s. 270,
 • Ziemia w malignie, s. 272,
276 Windakiewicz Stanisław – Trzysta milinów koni. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Groszowa, 19,5cm, s. 197, opr.oryg.brosz., c.15zł
277 Windakiewicz Stanisław – Jan Kochanowski. Kr. 1930, nakł. Krakowskiej S-ki Wyd. 20,5cm, s. VI+198, opr.oryg.brosz.(egz. do naprawy), c.15zł
278 Wojciechowski Konstanty – Historja powieści w Polsce. Rozwój typów i form romansu polskiego na tle porównawczem. Z rękopisu pośmiertnego wyd. Z. Szweykowski. L. 1925, nakł. Księg. Gubrynowicza i Syna, 21,5cm, s. 314, opr. oryg. brosz., c.30zł
279 Wolf Victoria – Dziewczyna rozpoczyna życie. Powieść. Przeł. M. Tarnowski. W. 1938, Inst. Wyd. „Lektura”, 18,5cm, s. 260, opr. intr. tw., c.10zł
28 Ćwierciakiewicz Lucyna – 365 obiadów, W. 1911 Jan Fiszer, 18 cm, s. 553, XXI, opr. intr. tw., c.80zł
280 Watowski Stanisław – Kobiety w życiu wielkich ludzi. W. br. r. wyd. (ok. 1925), Bibl. Domu Polskiego, 18cm, s. 160, opr. oryg. brosz., c.20zł
281 Wyrzykowski Stefan – Spółdzielcza zbiornica jaj. Ł. 1947 „Społem”, 21cm, s. 63, opr.oryg.brosz., c.15zł
282 Wysocki Antoni – Zabawy mędrców. Powieść. Zamość 1925, wyd. Z. Pomarański i S-ka, 21cm, s. 197, opr. oryg. brosz., c.20zł
283 Verne Juljusz – W pogoni za meteorem. Powieść fantastyczna z 10 ilustr. C. Zielkiego. Tłum. K. Bobrowska. P. br. r. wyd. (1925), nakł. KśW, 19cm, s. 307, opr. oryg. tw., c.35zł
284 Zamojski P. – Młodość. Powieść. Przeł. J. Dąbrowa i Juro. W. 1950, LSW, 21,5cm, s. 437, opr.intr.tw., c.15zł
285 Zajmujące czytanki. W. 1931 M. Arct, 17cm, opr.oryg.brosz., c.15zł/egz.
Nr. 31 – Czarna perła. Opr. Zbigniew Kamiński, s. 30,
Nr. 32 – Ciekawa opowieść. Hrabia i pastuch, s. 30,
Nr. 33 – Stary grabarz. Opr. Zbigniew Kamiński, s. 30,
Nr. 34 – W lochach zamczyska. Opr. Z. Kamiński, s. 30,
Nr. 35 – Przygody chłopców w Afryce. Opr. Zbigniew Kamiński, s. 30, opr. opr. intr. tw.,
286 Zapolska Gabriela – Wodzirej. Powieść. Lublin 1922 Oddz. Lubelski Instytut literackiego „Lektor”, 21cm, s. 331, opr. intr. tw., c.25zł
287 Zaranie Śląskie – kw. reg. organ Polskiego Tow. Lud. w Cieszynie, wyd. Komit. Red., Cieszyn 1932, 25cm, opr. intr. tw., c.120zł R. VIII. z 1 s. 64, z 2 s. 65 do 128, z 3 s. 129 do 192, z 4 s. 193 do 252,
288 Zaranie Śląskie – kw. reg. organ Polskiego Tow. Lud. w Cieszynie, Red. L. Brożka, Cieszyn 1934, 25cm, opr. intr. tw. okł. zach., c.120zł R. X - z 1 s. 64, z 2 s. 112, z 3 s. 176, z 4 s. 177 do 240.
289 Zbroja Franciszek dr – Ksiądz Romuald. W. 1935, Kat. Tow. Wyd. Kronika Rodzinna, 20,5cm, s. 278, opr.oryg.brosz., c.20zł
29 de la Sizeranne Robert – Ruskin i kult piękna, T. I. Przekł. A. Potocki (Portret autora), L. 1898, nakł księg. H. Altenberga, 19 cm, s. 164, opr. intr. tw., c.20zł
290 Zbyszewski Karol – Niemcewicz od przodu i tyłu. Egz. nr. 726. W. 1939, Tow. Wyd. „Rój”, 24cm, s. 379 + 10nlb, opr. intr. brosz., c.25zł
291 Zegadłowicz Emil – Dziewanny.
Księga druga” Zmysły, s. 41 – 95,
Księga siódma: Rezurekcje, s. 451 - 485,
W.1927, Wyd. J. Martkowicza, 23cm, opr. oryg. brosz., c.20zł/księga
292 Żeromski Stefan – Wiatr od morza. Egz. nr 5279. W. 1922, Wyd. J. Martkowicza, 18,5cm, s. 318, opr.intr.tw., c.20zł
293 Żywoty Świętych starego i nowego zakonu na każdy dzień przez cały rok do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki przeciw kacerstwom dzisiejszym, tam gdzie się żywot którego doktora starożytnego położył ku temu kazania krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu mają przez ks. Piotra Skargę societatis iesu przebrane, uczynione i w język polski przełożone i teraz znowu od niego po ósmy raz do druku przejrzane, i z rocznemi dziejami kościelnemi kardynała Baroniusza porównane, z przydatkiem niektórych żywotów nakońcu. Tom I i IV. Kr. 1933 – 36, Wyd. Ks. Jezuitów, 24cm, s. t. I – 563, t. IV - 670, opr. intr. tw., c.40zł/t.
295 Adaszek J., Grzywnowicz R. – Z walk rewolucyjnych Częstochowy. Stalinogród 1954 Woj. Komitet Frontu Narodowego, 20cm, s. 94, opr.oryg.brosz., c.10zł
296 Aubery Jan – Wielkie zwycięstwa medycyny. W. 1961 P.Z.W.L., 19cm,s.284,opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
297 Bajki (temat) c.10zł/egz.
a)Brzechwa Jan – Opowiedział dzięcioł sowie. W. 1965 NK, 24cm, s. 32, opr. oryg. brosz.,
b)Brzechwa Jan – Tańcowała igła z nitką. W. 1986 Cz. 24cm, s. (48) opr. oryg. brosz.,
c)Brzeziński B. – 100 dziwnych przygód Jacka i Wacka. Cz. II. W. 1961 Ruch, 25cm, s. (16), opr. oryg. brosz.,
d)Broniewska Janina – Historia toczonego dziadka i malowanej babci. W. 1959 NK, 21cm,s.115,opr.oryg.br.,
e)Chotomska Wanda – Od rzeczy do rzeczy. W. 1987 NK, 24cm, s. 44, nlb. 4, opr. oryg. brosz.,
f)Grabowski Jan – Czarna owieczka. W. 1982 NK, 24cm, s. 34, opr. oryg. brosz.,
g)Gellnerowa Danuta – W mieście. W. 1961 Nk, 19cm, s. 12, opr. oryg. tw.,
h)Iłłakowiczówna Kazimiera – Bajeczna opowieść o królewiczu La-Fi-Czaniu, o żołnierzu Soju i o dziewczynce Kio. P. 1973. W. Pozn., 21cm, s. 112, opr.oryg.tw.,
i)Januszewska Hanna – Kot w butach. W. 1986 NK. 21cm, s. (32), opr. oryg. brosz., Kossak Zofia – Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata. W. 1968 Pax. 22m, s. 62, opr. oryg. tw.,
k)Kownacka Maria – Kukuryku na ręczniku. W. 1987 NK, 24cm, s. 60, opr. oryg. brosz.,
l)Kownacka Maria – O bursztynowym złocie. W. (1980) Ruch, 24cm, s. 24, opr. oryg. tw.,
ł)Kownacka Maria – O profesorze Biedronce i o kwitnącej łące. W. 1957 LOP. 24cm, s. (16),opr.oryg.br.,
m)Kownacka Maria – Razem ze słonkiem. W. 1986 MAW, 24cm, opr. oryg. brosz.,Cz. 1. Przedwiośnie, s. 111,Cz. 3.Lato, s. 142, Cz. 6. Zima, s. 119,
n)Kownacka Maria – Szkoła nad obłokami. W. 1962 NK, 24cm, s. 109, nlb. 6, opr. oryg. tw.,
o)Krzemieniecka Lucyna – Pan Szyszkowski. W. 1957 Cz., 24cm, s. 46, opr. oryg. brosz.
p)Łochocka Hanna – Psoty i kłopoty wróbelka Elemelka. W. 1972 NK, 21cm, s. 50, nlb. 5,opr.oryg.tw.,
r)Michałkow Sergiusz – Nie płacz koziołku. W. 1979 NK, 24cm, s. 24, opr. oryg. brosz.,
s)Parazińska Janina – Pamiętnik Czarnego Noska. W. 1985 Cz. 21cm, s. 108, nlb. 4, opr. oryg. brosz.,
t)Parazińska Janina – Pan Twardowski w Czupidłowie. W. 1959 Cz. 24cm, s. 152, opr. oryg. brosz. Il. Jan Marcin Szanier
u)Przemyska Anna – Len. W. 1959 NK, 20cm, s. 16, opr. oryg. brosz.,
v)Perrault Chavles – Bajki Babci Gąski. Il. Jan Marcin Szancer. W. 1961 Cz. 24cm, s. 108, opr. oryg. tw.,
w)Świrszczyńska Anna – Historie z dawnych lat. W. 1972 Cz. 22cm, s. 60, nlb. 4, opr. oryg. brosz.,
x)Szelburg – Zarembina Eva – O warszawskiej Syrenie, Il. M. Bylina. W.1965 NK,24cm,s.37, nlb.3,opr.oryg.br.,
y)Szelburg – Zarembina E. – Mały Afrykańczyk. W. 1964 NK,19cm, s. 32, opr. oryg. brosz.,
z)Szelburg – Zarembina E. – Baśń o kocie w butach. Lublin1973 Wyd. Lub. 15cm, s. (20), opr. oryg. brosz.,
ż)Zdziłowiecka Hanna – Wśród niewidzialnych wrogów i przyjaciół. W. 1974 NK. 19cm, s. 104, nlb. 4,opr.or.br.,
298 Bajki (temat), 30cm, c.20zł/egz.
 • Broniewski Władysław – Dla dzieci. W. 1965 Cz. s.44, opr.oryg.tw.,
 • Brzechwa Jan – Zwierzyniec. K. 1985 KAW, s. 78, opr.oryg.brosz.,
 • Ejsmond Julian – O ziemnych ludkach. W. 1964 NK, s. 40, opr. oryg. brosz.,
 • Kraszewski Józef Ignacy – Dziad i baba. Il. Olga Siemaszko. W. 1956 Polonia, s. 18, opr. oryg. tw.,
 • Kryłow Iwan – Bajki dla dzieci, Il. Ignacy Witz. W. 1959 NK, s. 43, nlb. 4, opr. oryg. tw.,
 • Mickiewicz Adam – Bajki. W. 1987 NK, s. 36, opr.oryg.brosz.,
 • Porazińska Joanna – Psotki i śmieszki. W. 1972 NK, s. 56, nlb. 4, opr. oryg. brosz.,
 • Rymkiewicz Aleksander – Jak bóbr ukradkiem wędrował z niedźwiadkiem. W. 1958 Cz. S. 44, opr. oryg. brosz.,
 • Tuwim Julian – Lokomotywa, Rzepka, Ptasie radio. W. 1985 NK, s. (32), opr. oryg. brosz.,
299 Boguszewska Hanna – Za zielonym wałem. Powieść. Il. i proj. okł. Bogdan Zieleniec. W. 1953 Cz. 20cm, s. 108, opr. oryg. brosz., c.15zł
3 Galeria” – Częstochowski mag. Lit. Wyd. tow. Gal. Lit. 24,5cm, s. 100-155 w nr, opr. oryg. brosz., c.10zł nr 36/37 z 2016, nr 38 z 2016, nr 39/40 z 2016, nr 41 z 2017, nr 42/43 z 2017,
30 Dąbrowski Ignacy – Chwila przedwieczorna … Wrażenia, W. 1903, wyd. J. Fiszer, 22,5 cm, s. 112, opr. intr. tw.,   c.15zł
300 Bajdor Alicja, Natuniewicz Halina – Pan Tadeusz w ilustracjach. Album. Gd. 1984 KAW, 22cm, s. 259, opr.oryg.tw. + obwoluta, c.40zł
301 Bezymierski Lew – Ostatnie notatki Martina Bormanna. W. 1976 Cz., 20cm, s. 266, opr.oryg.brosz. +obw., c.15zł
302 Bialik G. J. – Telewizja kolorowa. W. 1961 WNT, 21cm, s. 117 + 2nlb., opr. oryg. brosz., c.10zł
303 Biegański Władysław – Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. W. 1957 PZWL,, 20cm, s. 163, opr.oryg.tw., Mały też reprint I wyd. 1899r. c.25zł/egz.
304 Brandys Marian – Spotkania włoskie. Reportaż. W. 1953 NK, Il. M. Portus, 21cm, s. 182, opr. oryg. tw. b. ładny egz., c.20zł
305 Brandys Marian – Wyprawa do oflagu. Reportaż. Grafika Jerzy Staniszkis. W. 1955 PIW, 20cm, s. 152, opr.oryg.tw., c.30zł
306 Braun Juliusz – Częstochowa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny. W. 1959, Arkady, 22cm, s. 152, opr. oryg. tw., c.45zł
307 Burchard Przemysław Gołowin Eugeniusz – Mały przewodnik kolekcjonera – moje hobby. W. 1966 Iskry, 20cm, s. 256, opr.oryg.tw, c.20zł
308 Centkiewicz Alina – Niezwykła podróż. Powieść. W. 1957 NK, 24cm, s. 171, opr. oryg. brosz., c.15zł
309 Cękalska-Zborowska Halina -Aleksander Orłowski. W. 1962 WP, 21cm, s. 168, opr.oryg.tw.+obw., c.35zł
31 Dąbrowski Jan – Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370 – 1382, Kr. 1918, skł. gł. G i W, 23 cm, s. VII+422 , opr. oryg. brosz., c.60zł
310 Cepek Ladislaw – Głębiny Ziemi. Osiągnięcia współczesnej geologii. Autograf Jerzego Ziętka. W. 1956 Wyd. Geolog., 24cm, s. 345, opr.oryg.tw., c.30zł
311 Chudzikowska Jadwiga, Jaster Jan – Ludzie wielkiej przygody. Publikacja popularnonaukowa. W. 1957 WP, 20cm, s. 486, opr.oryg.tw., c.10zł
312 Cymantkowski Doris – Juden in Selm, Bork, Cappenberg. Selm 1990, Arbeitsplatz Kunst, 30cm, s. 93, opr.oryg.brosz., c.30zł
313 Czarnecki Bogdan – Fall Wiess. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce. W. 1961 PWN, 20cm, s. 182, opr. oryg, brosz., c.20zł
314 Czarnocka Krystyna – Półtora wieku grafiki polskiej. W. 1962 W. P., 21cm, s.378,opr.oryg.tw., c.25zł
315 Czartoryska Urszula – Przygody plastyczne fotografii. W. 1965 Wyd. Art. i Fil., 25cm, s. 181, opr.oryg.tw., c.20zł
316 40 lat walki zbrojnej i pracy pokojowej 6 Warszawskiego Pułku Zmechanizowanego 2 Dywizji Piechoty im. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego. Materiały z Konferencji Popularno – naukowych WOKI pod red. Witolda Mielczarka. Tom. VII Częstochowa 1985 Wojew. Ośrodek Kształcenia Ideolog. KW PZPR, 24cm, s. 542 , opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
317 Darwin Karol – Podróż na okręcie „Beagle”. W. 1951 K i W, 21cm, s. 510, opr.oryg.tw., c.20zł
318 Dekker Thomas – Szewskie święto albo szlachetne rzemiosło. Dramat. Przekł. J. Kudryński. Kr. 1979 WL. 22cm, s. 116, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
319 Dobrowolski Władysław J. (dr) - Kraków. Przewodnik. W. 1952 „Kraj”, 17cm, s. 115, opr.oryg.brosz., c.20zł
32 Fleszar A. - O budowie Karpat na północ od Krosna. Kr. 1914, Akademia Umiejętności, 24 cm, s. 21+1 tab. złoż. opr. oryg. brosz., c.20zł
320 Dobsinsky Pawol – Bajki słowackie. Opr. graf. S. Kluska. K.1988 „Śląsk”,21cm,s.297,opr.oryg.tw., c.15zł
321 Dokumenty naszej tradycji. Lublin – Wyd. lubelskie, 22cm, c.15zł
 • Kozik Zenobiusz. Opr - Ustawa o planie 6-letnim 1980, s. 106,
 • Kaliński Janusz. Opr. - Ustawa o planie 3 letnim 1981, s. 80,
 • Burda Andrzej. Opr.-Konstyt. Marcowa 1983, s. 103,
322 Duninowie Cecylia i Janusz. Ekslibrisy, Książki, ludzie. Ł. 1974 Wyd. Łódzkie, 19cm, s. 94+XVI, opr.oryg.tw., c.25zł
323 Dzieło zbiorowe – Poradnik odlewnika. W. 1958 PWTech., 18cm, T. I s. 784, T. II s. 1360,opr.intr.tw., c.50zł
324 ”Ekran”. Tygodnik filmowo – telewizyjny.
R. XI: nr. 6, 10, 11, 12, 15-19, 21-23, 32, 33, 38, 39, 41-45, 47-51 z 1967r.,
R. XII: 1,2, 4, 6-14, 16-21, 23, 25, 29, 30, 32, 34-37, 41-43, 45, 47 z 1968r.,
W. Wyd. Współczesne RSW „Prasa”, 39,5 cm, s. w. nr. 16, oba roczniki współoprawne - opr.intr.tw., c.200zł
325 Fethke Edmund i Jan – 1000 słów języka esperanto.
Kurs międzynarodowego języka esperanto. W. 1957 Związek Esperantystów w Polsce, 21cm, s. 87, opr.oryg.brosz., c.20zł
326 „Film”. Tygodnik.
R. VI: nr 1-3, 5-11, 13-52 z 1951r.,
R. XXII: nr 2-10, 12-26, 29-53 z 1967r.,
R. XXIII: nr 1-14, 16-30, 32-52 z 1968r.,
R. XXIV: nr 1-52 z 1969r.,
W., WAiF, 36cm, s. w nr 16-24, wszystkie nr każdego z roczników współoprawne - opr.oryg.tw.,c.120zł/rocznik
327 Folaron Stefan – Andrea Cesalpino. Filozof z Arezzo. (Studia i monografie Nr 2/1980) Cz. 1980 WSP, 23cm, s. 139, opr.oryg.brosz.+ obw., (na stronie tyt. dedykacja autora), c.15zł
328 Folaran Stefan – Emblematyka Taurellusa. Cz. 1981 WSP, 23cm, s. 19+13nlb., opr.oryg.tw.+obw., Druk na papierze czerp., 300 egz. wykonano w Oficynie Wyd,. „Desa” w Jędrzejowie, c.30zł
329 Frantz Wiktor – W gnieździe drukarstwa polskiego. Towarzyszom czarnej sztuki z racji ich Jubileuszu przypisuja autor i Wyd. Literackie. Kr. 1974 WL, 22cm, s. 127, nlb. 12, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
33 Galdman Stanisław opr. - Samouczek niemiecki, Cz. II, Teksty niemieckie (II część metody Ansona). Objaśnienia i słowniczek dla tychże tekstów, Kr. br. r. wyd.(ok. 1920), Wyd. Księg. Lingwistycznej, 20 cm, s. 99, opr. oryg. brosz., c.10zł
330 Friedman Milton, Friedman Rose – Wolny wybór. (wyd. niezależne). W. 1985 „Kurs”, 21cm, s. 180, opr.oryg.brosz., c.15zł
331 Gnatowski M., Majecki H. pod red. - Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Tom I. W. 1975, PWN, 24,5cm, s. 474, opr.oryg.tw.+obw.,c.30zł
332 Goetel Ferdynand - Pątnik Karapeta. Opowiadania. Gd. 1990 Graf. , 21cm, s. 142, opr.oryg.brosz., c.25zł
333 Górski Edward ks. - Kościół katedralny pod wezwaniem Narodzenia N. M. Panny w Sandomierzu. Sand. 1966(b.wyd.),17cm,s.16,opr.oryg.brosz., c.20zł
334 Gorzechowska Jadwiga, Bernacka Barbara – Wisła śpiewna. Il. Łoskot Zbigniew. w. 1982 N.K. (Piosenki z nutami), 24,5cm, s. 180, opr.oryg.tw., c.20zł
335 Gorzelany Ewa i Adam – Stara umiejętność – nowe hobby, czyli węzełki na różne okazje. W. 1988 Wyd. Spółdz., 20cm, s. 111, opr.oryg.brosz., c.15zł
336 Gostwicka Janina – Dawne meble polskie. W. 1965 Arkady, 16cm, s. 108, nlb.143,opr.oryg.tw.+obw.,c.40zł
337 Grobicki Aleksander – Żołnierze Sikorskiego. Kr. 1981 W. L. (Wspomnienie obejmujące okres 1.9.1939 do 24.4.1945), 19cm, s.272+il. 43,opr.oryg.brosz.,c.20zł
338 Grodzieńska Stefania – Dzionek satyryka. Il. Gwidon Miklaszewski. Bibl. Satyry. W. 1953 Cz., 19cm, s. 140, opr.oryg.brosz., c.20zł
339 Groński Marek Ryszard - Od Stańczyka do sts-u. Satyra polska 1944-1956. W. 1974 W.AiF., 19,5cm, s. 265, opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
34 Galle H. - Historia polityczna XIX stulecia, W. 1901, druk. K. Kowalewskiego, 22,5cm,s.88,opr.intr. br.,c.10zł 35.
340 Habela Jerzy – Słowniczek muzyczny. Kr. 1980 PWM, 16,5cm, s. 222, opr.oryg.brosz., c.10zł
341 Halperin Aleksander – Określenie ekspozycji w fotografii. W. 1958 Filmowa Agencja Wyd., 21cm, s. 118, opr.oryg.brosz., c.20zł
342 Hamon A. - Grammaire francaise Classes de 4e et suivantes. Classiques Hachette. Paris 1966 Libraire Hachette, 23,5cm, s. 319, opr.oryg.tw., c.10zł
343 Hebrew New Testament. (W jęz. hebrajskim). Jerusalem 1976. Vantez Ltd., 15,5cm, s. 645, opr.oryg.tw., c.30zł
344 Hoesik Ferdynand – Legendowe postacie zakopiańskie. Chałubiński, ks. Stolarczyk, Sabała. Reprint wyd. z 1922r. W Warszawie, nakł. Księg. F. Hoesicka. Egz. nr 2037. Kr. 1989, KAW, 21cm, s. 281, opr.oryg.tw., c.30zł
345 Höss Rudolf – Autobiografia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oświęcimskiego. W. 1989 Wyd. Prawnicze, 20cm, s. 366, opr.oryg.brosz., c.15zł
346 Iwaszewicz Jarosław. Rytard Jerzy Mieczysław – Pensja pani Latter. Obrazy dramatyczne podług powieści Bolesława Prusa „Emancypantki”. W. 1953 Cz., 20cm, s. 139, opr.oryg.brosz., c.15zł
347 Janowski J. K. - Silniki elektryczne do napędu modeli. (Bibl. Młodego Technika). W. 1954 NK, 21cm, s. 84, opr.oryg.brosz., c.10zł
348 Janowski Marian, Owczarek Wacław – Urządzenie wnętrz spółdzielczych zakładów gastronomicznych. W. 1966 Z. W. CRS, 20,5cm, s. 135, opr.oryg.brosz.,c.25zł
349 Jasienica Paweł – Słowiański rodowód. W. 1978 PIW. (Seria Ceramowska), 24cm, s. 350, s. il. (80), opr.oryg.tw.+obw., c.40zł
35 Gąsiorowska Natalia – Polska na przełomie życia gospodarczego (1764–1830), W.(1920) Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 17 cm, s. 129, opr.intr.tw., c.35zł
350 Jastrzębski Bogdan – Historia rozwoju ogrodnictwa regionu częstochowskiego. Cz. 1983 Częst. Zakł. Graf., 24cm, s. 60+1, opr.oryg.brosz., c.20zł
351 Jędrzejewski Wacław – Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys. Wr. 1989 Profil., 20cm, s. 309, nlb. 32, opr.oryg.brosz., c.40zł
352 Kadłubek (temat), c.15zł
 • a)Kurbis Brygida opr. - Myśli i nauki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. w. 1980 PIW, 20cm, s. 169, opr.oryg.brosz.+obw.,
 • b)Świżek Klemens O. O. Cist. - Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Życie – Kult – Modlitwy. W. 1985 A. T. Katol, 16,5cm, s. 143+14 il., opr.oryg.brosz.
353 Kalendarz Dziennika Polskiego w Wielkiej Brytani na rok pański 1952 . Londyn 1952 „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”,18cm, s.127,opr.oryg.brosz., c.30zł
354 Kaltenberg Lew: Kopczyk zacny chwały żołnierskiej w dawnej legendzie, dokumencie, porzekadle, opowieści, przekazie, gadce i pamiętniku. W. 1966 Wyd. MON, 20cm, s.418, opr.oryg.tw., c.20zł
355 Kapuściński Witold Janusz – Bonne Chance Cuba! G. 1965 Wyd. Morskie, 18cm, s. 201+30 s. il., opr.oryg.brosz, c.15zł
356 Karski Jan – Wielkie mocarstwo a Polska. (od Wersalu do Września).(Wyd. niezależne).Zeszyt Ed.Nar. W.1987 Wyd.KOS, 20cm, s.191, opr.oryg.brosz., c.25zł
357 Kolińska Krystyna – Tajemnice na sprzedaż. (literatura faktu) – dot. tez Cz-wy. w. 1968 Iskry, 20cm, s. 284, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
358 Kołaczkowski Jerzy opr. - Z Krupiów 8 pieśni ludowych na chór unisono i kapelę ludową. Repertuar chóru i kapeli ludowej 1. Kr. 1955 PWM, 25cm, s. 16+10 s. luzem, opr. oryg. brosz., c.15zł
359 Kontekst. Czasopismo studentów Instytutu Filologii Polskiej WSP w Częstochowie. Nr 2 z maja 1987. Czwa 1987 JFP WSP, 30cm, s. 12, opr.oryg.brosz., c.5zł
36 Geikie Archibald prof. w Edinburgskim Uniwersytecie – Geologia, W. 1894, G i W, 16 cm, s. 211, opr. intr. tw., c.60zł
360 Koral Bolesław – Produkcja wód gazowanych. (w tym przepisy na wody gazowane – receptury). W. 1965 Wyd. Przem. Lekkiego i Spoż., 21cm, s. 198, opr.oryg.brosz., c.30zł
361 Korwin – Mikke Janusz – Jakich wyborów nie chcemy. (Wyd. niezależne). W. 1985 Oficyna Liberatów, 15cm, s. 51, opr.oryg.brosz., c.10zł
362 Korzeniewski Kazimierz – Drugie oblicze wojny. Pamiętnik więźnia obozu koncentracyjnego nr 59216. Rzeszów 1984 KAW, 16cm,s.203,opr.oryg.brosz., c.20zł
363 Kowalewicz Henryk red. - Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi. XV – XVI wiek. W. 1983 Pax, 23cm, s. 240, opr.oryg.tw., c.20zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1990

364 Kraszewski Józef Ignacy – Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił. W.1957 LSW,21cm,s.140,opr.oryg.br., c.15zł
365 Kresy i AK (temat) 20,5cm, W. 1985 i 1989, opr.oryg.brosz., c.25zł/egz.
1) Korab – Żebryk Roman – Operacja wileńska AK. PWN, s.532,
2)Węgierski Jerzy – W lwowskiej Armii Krajowej. PAX, s.314  
366 Kreyser Ryszard – Film amatorski bez błędów. W. 1975 Wyd. A i F, 21cm, s. 189, opr.oryg.tw., c.15zł
367 Królikiewicz Adam mjr – Olimpijska szarża. Wstęp K. Królikiewicz – Harasimowicz. (dot. sportu jeździeckiego). Kr. br. r. wyd. (ok. 1990), Ofic. Wyd. „Ostoja”, 24,5cm, s. 173+16nlb.(il.), opr.oryg.tw., c.25zł
368 Krzyżanowski Julian red. - Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych Polskich. W. 1969 do 1978 PiW Papier biblijny, druk dwu szpaltowy, 24,5cm, opr.oryg.tw.+obw., T. I s. 881, T. II s. 1165, T. III s. 996, T. IV s. 627 c.100zł/kompl.
369 Książęk – Konicka Hanna – 100 filmów włoskich. (Złota epeka 1908 – 1922, Film włoski 1923 – 1943, Neorealizmu 1944 – 1958, Współczesność 1959 – 1975). W. 1978 Wyd. A i Filmowe, 24,5cm, s. 165, opr.oryg.brosz. +obw., c.10zł
37 Gide Karol – Zasady ekonomii społecznej, opr. dr. Wł. Czerkawski, w. 1914, nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, 22 cm, s. 788, opr. intr. tw., c.25zł
370 Kucharski Leon red. – Kulturze i sztuce. Filharmonia w Częstochowie. Cz. 1965 Częst. Zakł. Graf., 20cm, s. 51, opr.oryg.brosz., c.10zł
371 Kulig Henryk – Na chodniku i na jezdni. Wiadomości o zasadach ruchu drogowego dla klas III, IV i V. W. 1965 PZWS, 20cm, s. 54, opr.oryg.br., c.10zł
372 Kurek Jalu – Grypa szaleje w Naprawie. Kr. 1954 WL. 21cm, s. 221, opr.oryg.brosz., c.20zł
373 Kwaśniewski Tadeusz – Album na XV – lecie Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie 1945 – 1960. Cz-wa 1960, nakł. Teatru,21cm,s.62,opr.oryg.tw., c.10zł
374 Kwiecień Celestyn – Bolesław Surówka (1905 – 1980), dziennikarz, krytyk teatralny. K. 1985 Katow. Tow. Społ. – Kult. 24cm, s. 18, opr.oryg.brosz., c.15zł
375 Leff S. i V. – Od czarów do medycyny współczesnej. W. 1958 PZWL, 20cm, s. 310, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
376 Lemnis Maria i Vitry Henryk – W staropolskiej kuchni i przy polskim stole. W. 1983 Wyd. Interpress, 20cm, s. 332, opr.oryg.brosz., c.10zł
377 Lileyko Jerzy – Regalia polskie. W. 1987 KAW, 22cm, s. 153, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
378 Lipka Czesław – Ogień czołgu (publ. fachowa). W. 1954 Wyd. MON, 20cm, s. 93, opr.oryg.br., c.15zł
379 Lokomotywa. Śpiewnik. W. 1984 Zarząd Główny ZSMP, 21cm, s. 188, opr.oryg.brosz., c.15zł
38 Goethes sammstliche Werke in vierzig Banden, Band XXIII, XXIV, XXV, XVI (W. 1 Vol.), Stuttgart 1869, Verlag der J. G. Gottaschen Buchhandlung, 16,5 cm, s. t. XXIII – 234, t. XXIV – 254, t. XXV – 227, t. XXVI – 201, opr. oryg. tw. tłocz.. c.15zł
380 Mach Wilhelm – Góry nad Czarnym Morzem. Powieść. W.1961 Cz, 20cm, s.316,opr.or.br.+obw.,c.10zł
381 Machowski Jacek – Pod czarną banderą. (dot. piratów od czasów antycznych do końca XXw.). W. 1970 Iskry, 19,5cm, s. 310, opr.oryg.brosz., c.15zł
382 Machowski Jacek – Wyspa Wielkanocna. W. 1969 W.P. 18,5cm, s. 333, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
383 Markowska Wanda, Milska Anna opr. – Księga papugi: baśnie perskie. W. 1986 Wyd. Pol. Tow. Wydawców Książek, 23,5cm, s. 29, opr.oryg.br., c.10zł
384 Masłowski Maciej – Malarski żywot Józefa Chełmońskiego. W. 1965 PIW, 24cm, s. 341, opr.oryg.tw., c.25zł
385 Masłowski Maciej – Maksymilian Gierymski i jego czasy. W.1970 P.J.W., 24,5cm, s.369,opr.oryg.tw., c.25zł
386 Mauger G. – Cours de langue et de civilisation Franccaises pour les etudiants de tous pays. Ouvrage couronne par L’Academie francaise. W 3 tomach. Paris 1976 Librairie Hachette, 22cm, s. T. I – 243, s. T. II – 279, s. T. III - 303, opr.oryg., c.30zł/kompl.
387 Mauqev Gaston, Breuzieve Maurice – Le francaise et la vie. W 3 tomach. Paris 1971 Libraire Hatchette, 24cm, s. T. I – 249, s. T. II – 253, s. T. III - 252, opr.oryg.brosz., c.30zł/kompl.
388 Meixner Klara, Modrzyński Janusz – Katalog polskiej prasy na Śląsku do 1939r. w zbiorach Muzeum Chorzowskiego. Chorzów 1968 MCh, 21cm, s. 51, opr.oryg.brosz., c.25zł
389 Mikołajtis J., Starczewski T. Wójcicki J. – Pro memoria …(O częstochowskich cmentarzach). Cz-wa 1987, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, 21cm, s. 207, opr.oryg.brosz., (II), c.20zł
39 H. G. Ollendorff’'a teoretyczno – praktyczna metoda nauczenia się czytać, pisać i mówić po francusku w sześciu miesiącach. Dzieło zupełnie nowe podług oryginalnej edycji przerobione przez Bernarda Lesmana. Klucz.W.1887,skł.gł.G i W,20cm,s.160,opr.intr.tw. c.15zł
390 Nasz Świat. Czasopismo młodzieży liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. Cz. 1956 – 1958 VLO, 30cm, opr.oryg.brosz., c.15zł/egz.Nr. 3 z maja 1956, s. 16,
Nr. 1/5 z października 1955, s. 20,
Nr. 2/6 ze stycznia 1957, s. 16
Nr. 3/7 z kwietnia 1957, s. 20
Nr. 4/8 z czerwca 1957, s. 16
Nr. 1/13 z września 1958, s. 32
391 Niklewiczowa Maria (oprac.) – Bajarka opowiada. Zbiór baśni całego świata. W. 1983 Zrzeszenie Księgarstwa, 24cm, s. 371, opr.oryg.tw., c.25zł
392 Nostra. Biuletyn salezjański. Nr. 233/234 lipiec – sierpień 1983. Jubileuszowa pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Kr. Inspektorat Tow. Salezjańskiego, 29cm, s.135, opr.oryg.brosz., c.10zł
393 Novak Zempliński Andrzej – Konie w twórczości… W. 1987 KAW, 22cm, s.106, opr.or.tw(st.b.dobry),c.20zł
394 Nowak Tadeusz – Obrona klasztoru jasnogórskiego w roku 1655. W. 1957 PWN, 24cm, s.51,opr.or.br.,c.20zł
395 Od książeczki do biblioteczki. W. 1952 NK, 16,5cm, opr.oryg.brosz., c.10zł/egz.
 • Czechow Antoni – Łatek, s. 28,
 • Mamin – Sibiriak D. – Szara Szyjka, s. 27,
 • Dmitriew Georgij – Szpak Włodzia, s. 28
396 Oflag II C Woldenberg. Wspomnienia jeńców. W. 1984 KiW, 20cm, s.360, nlb.32, opr.oryg.brosz., c.25zł
397 Osprzęt sieciowy. Katalog J12. Marzec 1959. Opr. Zakłady Wytwórcze Osprzętu Sieciowego. W. 1959 Wyd. MON, 21cm, s. 192, opr.oryg.tw., c.20zł
398 Owidiusz – Przemiany. Wybór tekstu i przekł. A. Kamińskiej. Opr. graf. L. Urbańskiego. W. 1969 NK, 24cm, s. 114, opr.oryg.tw., c.15zł
399 Pacho Aleksander: Narodziny lekarza. W.1970 Iskry - Autentyk,19,5cm, s.285,opr.oryg.br.+obw.,c.15zł
4 Hereźniak Janusz – Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej – Studium przyrodniczo – historyczne (opisy ze zdjęciami i planem 25 rezerwatów przyrody, botaniczne i zoologiczne informacje oraz z rezerwatami związane, Cz-wa 2002 LOP Z.O w Cz-wie, 23,5cm, s. 230, opr. oryg. brosz., c.50zł
40 Jatran – Nasze hasła. Sonety. Paryż 1897, Druk. G. Maurin, 17,5 cm, s. 31, opr. oryg. brosz., c.10zł
400 Pagaczewski Stanisław, Saysse – Tobiczyk Kazimierz – Jura Krakowsko – Częstochowska. Album. W. 1955 S i T, 30cm, s. 158, opr.oryg.tw., c.30zł
401 Panek Barbara – Tkaniny lniane i ich zastosowanie w szkole. Praca dypl. Zaoczne Studium Naucz. w Łowiczu. Łowicz 1966. Rękopis, k. 51, zawiera rysunki i próbki tkanin, opr.intr.tw., c.80zł
402 Papier – druk – książka. (temat), c.10zł
 • Bator J., Demski W. – Papier wytwory i przetwory. W. 1965 Wyd. Normal. 20,5cm, s. 330, opr.oryg.brosz.,
 • Escarpit R. – Rewolucja książki. W. 1969 PWN, 20cm, s. 211, opr.oryg.brosz.,
 • Fila B. red. – Księgarstwo w 25-leciu wyzwolonej opolszczyzny. Opole 1970 J. Śląski, 20cm, s. 155, opr.oryg.brosz.,
 • Górski K. – Sztuka edytorska – zarys teorii. W. 1956 PWN, 24,5cm, s. 230, opr.oryg.tw.+obw.,
 • Heidricha A. – Książki szlachetny kształt. Wrocław 1981 Muzeum Narod., 24cm, s. 36, opr.oryg.brosz.,
 • Klimowicz A. - opr. - Sześćset lat w służbie książki 1365 – 1964. (W?).1964 PiW, 29,5cm, s. 34, opr.or.br.,
 • Mierzejewski A. – Zapisane na glinie. W. 1979 Iskry, 19,5cm, s. 238, opr.oryg.brosz.+obw.,
 • Ożarzewski Cz. – Zarys dziejów książki i księgarstwa. Poznań 1965 Wyd. Poz., 21cm, s.174, opr.or.br.+obw.,
 • Budzyk K. – Wiadomości o książce. W. 1961 PZWS, 21cm, s. 200, opr.oryg.brosz.,
 • Puczyńska – Wentlandtowa H. – Książeczka w zabawie i pracy. W. 1949 Światowid, 22cm, s. 94, opr.oryg.brosz.,
 • Praca zbiorowa – Poligrafia ogólna. W. 1982 WSiP, 24,5cm, s. 230, opr.oryg.tw.,
 • Praca zbiorowa – Problemy edytorstwa. W. 1971 PWN, 19,5cm, s. 213,opr.oryg.brosz.+obw.,
 • Szelong K. – tekst – Książnica Cieszyńska. Cieszyn 1995 Akont, 24cm, s. 55, opr.oryg.brosz.,
 • Szeliga L. – ABC poligrafii. W. 1976 MON, 19,5cm, s. 255, opr.oryg.brosz.,
 • Szwejkowska H. – Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX – XX wieku. W. 1979 PWN, 23,5cm, s. 154, opr.oryg.brosz.
 • Tujakowski A. – Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na Pomorzu. 400 lat drukarstwa w Toruniu 1956 – 1965. Toruń 1970 LSW. 20,5cm, s. 173, opr.oryg.brosz.+obw.
 • Wasilewska W. – Wiedza o książce. W. 1966 PZWS, 20,5cm, s. 163, opr.oryg.brosz.,
 • Zachrisson B. – Studia nad czytelnością druku. W. 1970 W.N. T, 21cm, s. 277, opr.oryg.tw.+obw.,
403 Piersiak Rajmund pod red. – Częstochowa. Miasto hutniczych tradycji. Materiały na XX Zjazd Delegatów SITPH. Cz-wa 1968, nakł. Z. G. SITPH, 23,5cm, s. 38, opr. oryg.brosz., II c.10zł
404 Piętak Stanisław – Młodość Jasia Kunefata. Ucieczka z miejsc ukochanych. W. 1965 LSW, 20cm, s. 499, opr.oryg.tw., c.15zł
405 Piwowarczyk Andrzej – Stary zegar. Kapitan Gleb opowiada 1. Powieść kryminalna. W. 1956 Wyd. MON, 20cm, s. 65, opr.oryg.brosz., c.5zł
406 Plan dzielnic centralnych m. Poznania. Na odwrocie Międzynarodowe Targi Poznańskie, spis ulic itp. W. 1960 P.P.W.K. 85+60cm złożone do formatu 13X20cm, tekturowa okładka c.15zł
407 Podstawowe wiadomości z zakresu przysposobienia wojskowego. W. 1958 Wyd. MON, 22cm, s. 615, opr.oryg.brosz., c.10zł
408 Poe Edgar Allan – Opowiadania. T. 1 – 2. W. 1956 Cz., 20cm, s. T. 1 – 470. T. 2 - 320, opr.oryg.tw., c.30zł
409 Popiołek K., Rechowicz H. (red.) – Stan i potrzeby badań nad dziejami Częstochowy i regionu częstochowskiego. (Mat. z Sesji Naukowej zorg. przez ŚIN, PTH z okazji 750-lecia miasta) K. 1967, ŚIN, 21cm, s. 139, opr.oryg.brosz., II c.15zł
41 Jeske – Choiński Teodor – W pogoni za prawdą, P. 1917, nakł. K ś W, 19,5cm, s. 375, opr.intr. tw., c.30zł
410 Popławski Zbysław – Przepisy o ruchu pojazdów samochodowych. W. 1952, Wyd. Komunik., 16,5cm, s. 163+4nlb., opr.oryg.brosz., c.40zł
411 Potocki Albert (Julian Aleksander Bałaszewicz) – Raporty szpiega. W 2 tomach. Wyb. i opr. R. Gerber. W. 1973, PIW, 21cm, s. t. I – 419, t. II - 572, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
412 Praca zbiorowa – 400 lat Poczty Polskiej. W. 1958, Wyd. Komunikacyjne, 30cm, s. 398, opr.oryg.tw.+obw., (b. ładny i kompletny egz.), c.80zł
413 Praca zbiorowa – Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych. K. 1964 „Śląsk”, 24cm, s.395, blok książki luźny, c.15zł
414 Praca zbiorowa – Przewroty i zamachy stanu. Europa 1918 – 1939. W. 1981 Cz. 20,5cm, s. 243+ 16nlb., opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
415 Praca zbiorowa – Vademecum lekarza praktyka. W 2 tomach. W. 1955, PZWL, 21cm, s. t. I – XII+887, t. II – XVI+889 - 2020, opr.oryg.tw., c.20zł/kompl.
416 Praca zbiorowa - Zagłębie staropolskie. Przewodnik po zabytkach hutnictwa. K. 1967 Śląsk, 17cm, s. 114+2 mapy złoż., opr.oryg.brosz., c.25zł
417 Pruszyński Ksawery – Opowieści. Kr. (1955?) WL, 20cm, s. 490, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
418 Przybora Jeremi – Miłość do magister Biodrowicz. Il. A. Wirth. W. 1972 Cz., 19,5cm, s. 100, opr.oryg.brosz.+obw., c.25zł
419 Przyboś Julian (oprac.) – Jabłoneczka. Antologia polskiej pieśni ludowej. W. 1957 PIW, 20cm, s. 533, opr.oryg.tw., c.20zł
42 Karwowski Casimir – Grammaire polonaise. Principes elementaires, Varsavie (ok.1920), G i W, 19 cm, s. 178, opr. oryg .z., c.10zł
420 Puchalski Włodzimierz – Wyspa kormoranów. W. 1957 NK, 29cm, s. 178, opr.oryg.tw., c.20zł
421 Rocznik Muzeum w Częstochowie. Cz. Muzeum w Cz-wie, 24cm, opr.oryg.tw., c.40zł/tom
t. 1. Cmentarzysko kultury Łużyckiej w Częstochowie – Rakowie. 1956, s. 455,
t. 2. 1966, s. 314,
422 Rocznik statystyczny 1955. W. 1956, nakł. GUS. 17cm, s. XIX+287, opr.oryg.brosz., c.15zł
423 Radioamator. (miesięcznik). W. Polskie Radio. 28cm, str. w nr. ok. 35, opr.intr.tw., c.20zł/rocznik
R. 1950 nr. 1 – 12,
R. 1951 nr. 1 – 12,
424 Rolleczek Natalia – Drewniany różaniec. Pod tym tyt. też Litość, Klub młodych Polek. Złota Bibl. W. 1954 Iskry, 20cm, s. 290, opr.intr.tw., c.25zł
425 Rosset A. – Starożytne drogi i mosty. W. 1970 WKiŁ, 21cm, s. 209, opr.oryg.tw.+obw., c.35zł
426 Rutkowski Jerzy – Praktyczne wiadomości z zakresu elektrotechniki samochodowej. W. 1955 Wyd. Komunik., 21cm, s. 199, 3nlb., opr.oryg.brosz., c.15zł
427 Saysse – Tobiczyk Kazimierz – Pod wierchami Tatr. W.1960 NK, 28,5cm, s.242, opr.or.tw.+obw.,c.25zł
428 Schimitzek Stanisław – Drogi i bezdroża minionej epoki. Wspomnienia z lat pracy w MSZ 1920 – 1939. W. 1976 Interpress, 21cm, s. 480+16 s.il., opr.or.br., c.20zł
429 Seifert Bogumił – Brydż nowoczesny, W. 1959 Iskry, 22cm, s. 639+wkładka, opr. oryg.tw., c.45zł
43 Kempner St. A. - Badania i szkice ekonomiczne, W. 1902, wyd. Kasa im. J. Mianowskiego, 21,5cm, s.246, opr. intr. tw., c.15zł
430 Seydewitzowie Ruth i Max. – Dama z gronostajem. Największy rabunek dzieł sztuki wszystkich czasów. Przekł. W. Kragen. Kr. 1966 W. L., 20,5cm, s. 224, opr.oryg.brosz.+obw., c.35zł
431 Siemuszko Zbigniew fot. – Jasna Góra: duchowa stolica Polski. Rzym 1958, nakł. Jasnej Góry, 29cm. s. 62nlb., opr.oryg.brosz., c.25zł
432 Słomczyńska H. dr – red. Pamiętniki lekarzy. W. 1956 P.Z.W.L., 21cm, s. 314, opr.oryg.tw., c.15zł
433 Sobolowa Barbara opr. – Powstanie Kościuszkowskie 1794 w dokumencie archiwalnym. Wolność, całość i niepodległość. W. 1985, Wyd. MON, 19,5cm, s. 109, opr.oryg.brosz., c.20zł
434 Soczyński Karol – Śladami polskiego eskulapa. Z dziejów medycyny polskiej.W.1958,s.173,opr.o.b.,c.15zł
435 Sokołowski Jan – Obrazki z życia ptaków w zimie. W. 1954 NK, 21cm, s. 22, opr.oryg.brosz., c.10zł
436 Sowiński Janusz – Wędrówki przedmiotów. Kolekcje i kolekcjonerzy. Wr. 1977 Osś., 16cm, s. 112+rycin, opr. oryg.brosz.+obw., c.30zł
437 Stańko Antoni – Gdzie Karpat progi Armia Krajowa w powiecie dębickim. W. 1984 PAX, 20,5cm, s. 344+74 zdj., opr.oryg.brosz., c.25zł
438 Stopczyk Stanisław – Spotkanie z grafiką. W. 1971 PZWS, 20cm, s. 157, opr.oryg.brosz.+obw., c.40zł
439 Sygietyńska Hanna – Kamień w architekturze i rzeźbie Warszawy. W. 1978 PWN, 19cm, s. 142, opr.oryg.tw., c.20zł
44 Klocek W. 1907, nakł. S-ki Wyd. j. Rowiński i A. Sobieszczański, 19,5cm, opr. intr. tw., c.35zł
 • Libelt Karol – O miłości Ojczyzny. Przedm. Wł. Koratyński, s. 96,
 • Pol Wincenty – Pieśni Janusza. (Wybór). Przedm. O. Lechity, s. 79,
 • Gliszczyński Artur – Obrazki, s. 79,
440 Szenjch Władysław – Myśli lekarza. Złożenia ogólne. Ideologia służby zdrowia i zawodu lekarskiego. Wychowanie i kształcenie lekarza. W. 1965 PZWL, 20cm, s. 163, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
441 Szymanderski Witold i Hanna (oprac.) – Polskie kolędy patriotyczne. 1830 – do dzisiaj. W. 1989 Epoka, 20cm, s. 175, opr.oryg.brosz., c.20zł
442 Szymanowski Tadeusz – Drzewa ozdobne. W. 1957 „Arkady”, 21cm, s. 537, opr.oryg.tw., c.25zł
443 Świrko Stanisław (oprac.) – Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939 – 1945. W. 1971 LSW, 20cm, s. 595, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
444 Świerszczyk. Tygodnik dla młodszych dzieci. W. 1985 – 86 NK, 29cm, opr.intr.tw., c.75zł/rocznik
R. 1985 nr 1 – 51 współopr.,
R. 1986 nr 1 – 52 współopr.,
445 Urguhart R. E. – Arnhem (jest to historia bitwy). W. 1974 MON, 19cm, s. 313, opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
446 Wasylewski Stanisław – Twarz i kobieta, Sybilia z Puław, Westalka z Arkadii, Lady Makbet w „Marii” Malczewskiego, Siostra w kompanii „De Mops”, Różyczka z Czarnobyla, Warszawianka, Małżonka Króla Inci, Sanguszko i Julia, Podróże i moletury pani Twardowskiej, Krzysie. W. 1960 Wyd. Lit., 24,5cm, s.137, opr.oryg.tw.+obw., c.40zł
447 Wechsberg Joseph – Królowie walca. W. 1978 PiW. 20,5cm, s. 201, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
448 Weterynarja. (temat) P.W.R i L., c.25zł/egz.
 • Muller Egon – Poradnik weterynaryjny dla rolników. W. 1979, 24cm, s. 411+42tab., opr.oryg.tw.,
 • Dziamski Leszek – Weterynaryjny poradnik rolnika. P. 1985, 20,5cm, s. 198, opr.oryg.brosz.,
 • Garbuliński Tadeusz – Farmakologia weterynaryjna. W. 1984, 24cm, s. 501, opr.oryg.brosz.,
449 Wiernik Bronisław – Podróż na trzecią płaszczyznę. W. 1954 Cz. 24cm, s. 302, opr.oryg.brosz.+obw., c.40zł
45 Klocek Bartkiewicz Zygmunt (opr.) - Nastroje. Nowele mieszane. Wspólopr. Z Doroszewicz M. W. - Opowiadania (Tania Biblioteka dla Wszystkich), W. 1907, Jan Rowiński i Adam Sobieszczański, 18cm. s.72, 71, opr.oryg.tw., c.35zł
450 Wirzbięta Maciej – Gospodarstwo dla młodych a nowotnych gospodarzów, teraz znowu na ten Nowy Rok poprawione i rozszerzone. (Wydanie na podst. Poematu z 1596r. przechowywanego w Bibl. Z. N. im. Ossolińskich w Wrocławiu). Przyg. J. Sokolski. Wr. 1989, Oss., 18,5cm, s. 91, opr. oryg.tw., c.20zł
451 Woskriesieńska Zoja – Stary fotel. Epizody z dzieciństwa Lenina. Il. Galdiajew W. Moskwa 1984 Wyd. Małysz, 27,5cm, s. 16, opr.oryg.brosz., c.15zł
452 Wydawnictwa specjalne „Świata Mody”. Nr. 100 z 1965 r. Bluzki, spódnice. Jesień, zima 1965/66, s. 30 Nr. 110 z 1966r. Ostatnie krzyki mody letniej 1966, s.28 W., Krajowe Wyd. Czasopism RSW „Prasa”, 24cm, opr.oryg.z., c.5zł/nr
453 Wyrazy. Biuletyn RU ZSP. UŚI. c.5zł/nr.
Nr. 3 (26) z 1986r., s.24 w tym arkusz, Zbigniew. J. Derda 160686
Nr. 3 (32) z 1987r., s. 24 w tym arkusz, Jacek Sierpiński „Rymy z Toronalee”
K. 1986 – 1987 RU ZSP UŚI., 30cm, opr.oryg.brosz.
454 Z fotonem po Warszawie – plan W-wy. W. 1977 P.P.W.K. 75x85cm złoż. do form. 10x20cm, spis ulic w osobnej brosz. Tekt. okł. ze zdj. W-wy w ozdobnej brosz. przytwierdzona do okładki, c.20zł
46 Kneipp Sebastian – Moje leczenie wodą na podstawie przeszło 40-letniego doświadczenia Kempten(w Bawarii) 1910 Józef Kosel,18cm, s.XVIII,347,opr.intr. tw., c.60zł
47 Kossak Wojciech – Wspomnienia. Z 92 ilustracjami w tekście oraz 8 kolor. na osobnych kartkach, W. 1913, nakł. G i W, 25cm, s.334, opr.oryg.tw.(do napr.).,c.80zł
48 Kramsztyk Stanisław – Ziemia i niebo. Wykład popularny astronomii. Cz.I. Ziemia jako bryła niebieska.
W.1898,nakł.M. Arcta,21cm,s.218,opr.oryg.brosz.,c.40zł
49 Kraszewski Józef Ignacy – Hrabina Cosel. Powieść. W 3 tomach współopr. W. 1914, G i W, 19cm, s. 165+183+168, opr. intr. tw., c.20zł
5 Historyczna Częstochowa – pod red. T. Haładyja (10 zeszytów, w których scharakt. miasto, historie, rozwój cywiliz., przem. i kulturalny, edukacje i życie codzienne na przestrzeni dziejów) Cz-wa 2008 Wyd. Gazety Wyb. 28cm, s. 16 w zesz.-10 zeszytów, wszystkie które wyszły – współoprawne – opr. int. tw., c.120zł
50 Kraszewski Józef Ignacy – Wybór pism. Oddział I – Powieści sielskie (Ulana, Rudnik, Ostap, Bondarczuk i Jaryna, Ładowa Pieczara, Jermoła) poprzedzone wstępem krytycznym Kazimierza Kraszewskiego, W.1884, nakł. i druk S. Lewentala, 20,5cm, s. 547 opr. oryg. tw. (grzbiet skóra do naprawy)., c.40zł
51 Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików szczególniej zaś dla wygody katolików Archidyecezyi Gnieżnieńskiej i Poznańskiej z polecenia najprzewielebniejszego arcybiskupa Dunin ułożona. (Dla kobiet), Leszno i Gniezno 1844, nakł. Ernesta Gunthera, 17cm. s.786, opr. oryg. tw. tłocz. napr.,c.100zł
52 Księga ilustrowana wiadomości pożytecznych. Popul. podr. encyklopedyczny objaśniony 2500 rys. W. 1899, M. Arct, 21,5cm, s. 1080 opr. intr. tw. napr., c.70zł
53 Laskowski K. (El.) - Wybór prac poetyckich. T.V. Pogrzeb. Tryptyk sceniczny wierszem. Przedm. K. Przerwa – Tetmajer. W. 1909, skł. gł. księg. M. Kuhnke i S-ka, 20cm, s. 188, , opr. oryg. tw., c.20zł
54 Lenartowicz Teofil – Poezye. W. 1899, nakł. red. „Gazety Polskiej”,17,5cm, s.148, opr.intr.tw., c.25zł
55 Łukaszewski Ksawery F. A. Masbach August – Słownik niemiecko – polski i polsko – niemiecki do szkolnego i podręcznego użytku. Zupełnie przerobił i do nowej pisowni zastosował dr Ludomił German. Berlin SW 1905, nakł. Naufeld & Henius, 17,5cm, szpalt 886+1126 (druk 2 – szpaltowy) opr. oryg. tw., c.40zł 56.
56 Mazanowski Mikołaj – Józef Bogdan Zaleski. Życie i dzieła. Zarys biograficzny. Petersburg 1901, nakł. Księg. K.Grendyszyńskiego,19,5cm, s.134, opr.oryg.z., c.35zł
57 Meistermann B. i Huber E. O.F.M. Duch's Heilige Land Fuhrer fur Pilger und Reisende. Deutsche Ausgabe der von der Custodie des Heiligen Landes herausgegebenen offiziellen Pilgerfuhrers. Munchen 1913 Mosella – Verlag Tier, 17cm, s. 738+wszystkie mapy w kompl. opr. oryg. tw. (czerwone płótno), c.100zł
58 Nałkowska Anna – Geografia Polski. W. 1916, M. Arct, 21cm, s. 137, opr. oryg. tw., c.25zł
59 Oraczewski Czesław ks. - Jak się uczyć? Metodyka pracy umysł.Egz.nr 2487.W.1917, Księg.S.Sadowskiego, 18,5cm, s. XII+198+IV, opr, oryg. tw. napr., c.20zł
6 Janikowski Zbisław – autor wiersza. Ilustrował Artur Nowicki „Boże Narodzenie”. Cz-wa (2012?) Garmond, 18cm, s.20 opr. oryg. tw., c.15zł
60 Polnicz Marek - Lat temu czterdzieści i cztery. Nowella. Nowy rok - obrazek. Kr. 1892, nakł, autora, 18,5cm, s. 124, opr. oryg. brosz. (II), c.10zł
61 Pamiątka jubileuszu 300letniej rocznicy założenia Kalwaryi przez śp. Mikołaja Zebrzydowskiego r.16021902 (Tzw. harmonijka – 22 kol. widoki stacji drogi krzyżowej) Kalwaria Zebrzydowska 1902, wyd. brak, 9x12cm.,   c.40
62 Pettnkofer Maks dr – Powietrze i zdrowie. Wykłady popularne. Przekł. M. Stępowski, przedm. J. Ochorowicz. W. 1900, Druk. A. T. Jezierskiego, 18cm, s. 158, opr. intr. tw., c.20zł
63 Pędnie (Transmisye). Towarzystwo Akcyjne Fabryki Transmisyi Maszyn i Odlewów Żelaznych J. Jahn w Łodzi. (Katalog wyrobów z cennikiem). K. 1912, nakł. własny, 18cm, s. XVI+348, opr. oryg. tw., c.60zł
64 Praca zbiorowa – Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz.II. W.1918, nakł. AU,25,5cm,s.559,opr.intr.tw., c.15zł
65 Przyborowski Walery – Olszynka Grochowska. Powieść osnuta na tle 1831r. Z 15 rys. St. Wyczałkowskiego. W. 1920, nakł. K. Treptego, 17cm, s. 319, opr. intr. tw., c.10zł
66 Reussner Plato – Samouczek polsko – francuski. Najlepsza metoda do nauczenia się po farncusku czytać, pisać i rozmawiać w dwóch m-cach bez nauczyciela, z objaśnieniem wymowy i akcentowaniem. Kurs pierwszy. Część praktyczna. W. 1912, nakł. autora, 20,5cm. s. VI+V+216+12nlb+XXVI+8+8nlb+5, opr.intr.tw., c.10zł
67 Riehm J. Dr – Potop. Studyum etnologiczne i przyrodnicze. Przeł. J. Zalewski. P. 1908, KśW, 19,5cm, s.78, opr. oryg. brosz., c.20zł
68 Rzewuski Henryk – Pamiątki starego szlachcica litewskiego. W. 1877, nakł. S. Lewentala, 20cm, s. 212, opr. intr. z., c. 50zł
69 Schnorr von Carolsfeld Juliks (oprac.) - Das Buch der Bucher in Bildern.240 Darftellungen(il. biblijne) Leipzig 1908 Georg Wigand, 32cm,s.(126)opr.oryg.brosz., c.80zł
7 Kraszewski Józef, J. Kordecki – powieść historyczna (przedstawienie postaci ks. A. Kordeckiego na tle obrony klasztoru przed Szwedami w 1655r.), W. 1984 – PAX, 20cm, s. 314, opr. oryg. brosz., c.10zł
70 Sedir – Wtajemniczenia. Powieść dla małych dzieci. Przeł. J. Jankowski. W. br. wyd. (1920), skł. księg. Kuncewicza i Hofmana, 21,5cm, s. 324, opr. intr. brosz., c. 35zł
71 Shaler N. S. prof. Harwardu – Dzieje ziemi czyli początki geologii. Przekł. Z ang. H. Wernic. W. 1888 T. Paprocki, 18cm, s.VIII,300,XV, opr. tw. okł. zach. c.70zł
72 Shott Walter – Kenilworth. Romans historyczny. T.IV. Przeł. E. Rykaczewski, W. 1828, druk Łątkiewicza, 14,5cm, s. 297, opr. intr, tw., c.30zł
73 Słowacki Juliusz – Beniowski. Opr. J. Kleiner. Kr. br. r. wyd. (ok. 1920) nakł. Krakowska S-ka Wyd. , 17,5cm, s. LXVII+574, opr. intr. tw., c.20zł
74 Smoleński Władysław przedm. - Dzieje narodu polskiego. Wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Cz. II. W. 1898, Druk. Granowksiego i Sikorskiego, 19,5cm, s. 160, opr. intr. tw., c.20zł
75 Smoleński Władysław – Szkoły historyczne w Polsce. (Główne kierunki poglądów na przeszłość). Studyum. Przedm. A. Rembowski. W. 1898, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s. 160, opr. oryg. tw., c.20zł
76 Staff Leopold - Dzień duszy. L.1912, nakł. Księg. Polskiej B. Połoniekiego, 18,5cm,s.162,opr.intr.tw.c.20zł
77 Szajnocha Karol – Barbara Radziwiłłówna. W. 1909, nakł, G i W, 18cm, s. 59, opr. intr. tw., c.20zł
78 Świder Augustyn – Wiersze i pieśni. Z głębin duszy polskiej syna ziemi górno – śląskiej. Z portretem autora. Bytom 1920, wyd.W.Polak, 18cm. s.46,opr.intr.tw.c.20zł
79 Tadeusz Kościuszko
 • J.K.G. - Kilka listów i testament Tadeusza Kościuszki, Kr. 1894, nakł. Anczyca i s-ki, 19cm. s. 45. opr. oryg. brosz.,   c.30zł
 • Jaroszyńska Henryka – Tadeusz Kościuszko. Cz. I. Przed powstaniem. W. 1917, Wyd, M. Arcta, 18,5cm, s. 37, opr. oryg. brosz., c.10zł
 • Pannenkowa Irena dr – Kościuszko. L. 1917, nakł. Książnicy Polskiej Tow. Naucz. Szkół Wyższych, 21cm, s. 18, opr. oryg. brosz., c.20zł
 • Smoleński Władysław – Znaczenie Tadeusza Kościuszki w dziejach polskich. Z powodu setnej rocznicy śmierci najwyższego naczelnika siły zbrojnej narodowej. W. 1918, nakł. G i W, 17,5cm. s. 15, opr. oryg. brosz., c.15zł
 • Zawisza Z. - Nasz Naczelnik. W. br. r. wyd. (1920), Tow. Wyd. Siew. 19cm, s. 26. opr. oryg. brosz. c.10zł
8 Lis Cezary Jan. Druk. Archidiecezjalna Katowice opr. oryg. brosz. 24cm,
 1. Wokół zbrodni w Przyrowie w ostatnich dniach II Wojny Światowej, (2014?), s. 104, c.25zł
 2. „Kapitan Paweł” Czesław Kubik 1910-1952 Przemilczany i zapomniany dowódca partyzancki, Ahaus 2015, s. 291+mapa., c.35zł
 3. Miejsce, ludzie, wydarzenia. Wojna 1939-1945r. na ziemi częstochowsko-radomszczańskiej, autorski wybór tekstów, Ahaus 2015, s. 312., c.40zł 4)Na usługach Gestapo i żandarmerii. Agenci, donosiciele, konfidenci, szpicle. (dot. Cz-wy i okolic), s. 414.,   c.50zł
80 Tomalski Feliks ks. – Konferencje o św. Wojciechu. Kielce 1897, druk M. Żelichowskiego, 23,5cm. S. 112, opr. oryg. z., c.20zł
81 Tygodnik ilustrowany Nr 46 z 16 XI 1912r. W. 1912, G i W, 39cm, s. 952 – 969, opr. oryg. brosz., c.10zł
82 Wais Kazimierz ks. Dr – Psychologia. W 4 tomach. W. 1902 – 04, skł. gł. G i W, 22cm, s. t. I – 260+II, t. II – 219+II, t. III–192, t. IV–II+176+16, opr.oryg.tw., c.80zł
83 Wasilewski Zygmunt – Od romantyków do Kasprowicza. Studja i szkice literackie. L. 1907, nakł. Tow. Wyd. 18cm, s. 474, opr. intr. tw., c.40zł
84 Wayczyński Roman – Śladami naszego rozwoju ekonomicznego. Kr. 1912, nakł. Stronnictwa Prawicy Narodowej, 22cm, s. 152, opr. oryg. brosz., c.30zł
85 Wróblewski Ignacy – Podręcznik techniczny dla stolarzy. Wiadomości wstępne i stolarstwo budowlane z 303 drzeworytami w tekście. W. 1901, E. Wende, 21cm, s. 272, opr.intr.tw., c.60zł
86 ZIEMIA (tygodnik krajozn. i ilustrowany) – Tatry. Zeszyt monograficzny „Ziemi”.(R.III nr. 24/25) W. 1912 PTK, 30cm. S. 373 – 416, opr. oryg. brosz., c.40zł
87 Aksenazy Szymon – Gdańsk a Polska. W. (1923?) G i W, 25cm. S. 207, opr. intr. tw. piękna oprawa., c.150zł
88 Andersen – Nexo Marcin – Matka Powieść. Przekł. St. Heymanowa. Kr. Br. R. wyd. (1931), Wyd. „Panteon”, 18,5cm, s. 255, opr. intr. tw., c.20zł
89 Archutawski Roman ks. – Historja Kościoła katolickiego w zarysie. W.1928, Księżnica - Atlas, 23cm, s. VIII+287, opr. oryg. brosz., c.30zł
9 Mielczarek Janusz - opr.oryg.brosz. 21,5cm,c.20zł/egz.
 • Hrabalowisko i inne opowiadania wyd. New Fine Grain – 2011, s. 156,
 • Ciała twojego snu opowiadanie wyd. New Fine Grain – 2013, s.166,
 • Do widzenia panie Fellini – zmyślenia wieczorne wyd. New Fine Grain – 2014, s. 184,
 • Szczęściarz i inne przypadki wyd. Gryf – 2016, s. 171
90 Austin spare parts for 3 ton (4 x2 ) W.D. Vehicles with general service body type ZR. Birmingham 1944, The Austin Motor Co, LTD, 21,5cm. s. 5+128, opr. oryg. brosz.,   c.30zł
91 Banach Stefan – Algebra dla III klasy gimnazjalnej. Wr.1948,Książnica -Atlas, 20cm, s.94,opr.intr.tw., c.20zł
92 Bandrowski Jerzy – Na polskiej fali. Powieść młodzieży z rycinami. (Polecona do bibl. szk. przez M. W. R. i O. P. oraz jako lektura szkolna dla I klasy gimn.) Rys. H. Poddębski, Egz. Nr. 1449, W. 1935, Dom Książki Polskiej, Sp. Akc,20cm,s.234,opr.oryg.tw.,c.30zł
93 Bandrowski Jerzy, P. br. r. wyd. (ok. 1930) Wyd. Polskie R. Wegnera, c.15zł/egz.
 • Pielgrzymi. Powieść. 19,5cm, s. 229, opr. intr. brosz.,
 • Syn Dniepru. 17cm. s. 240, opr. intr. brosz.,
 • Ana – ta. 17cm, s. 218, opr. intr. tw. napr.,
94 Baxter George Dwen – Tajemniczy szept. Wr. 1947, Dobra Książka, 19cm, s. 214, opr. intr. tw., c.30zł
95 Biblioteka Samokształcenia (seria) W. 1932 – 33, Wyd. NK – ZNP, 18cm, opr. oryg. brosz., c.15zł/egz.
 • Maunier Rene – Wprowadzenie do socjologii, Przekł. N. Assorodobraj, przedm. St. Czarnowski, s. 160,
 • Rudniański Stefan – Technologia pracy umysłowej. (Higjena, organizacja, metodyka), s. 223,
96 Bigay-Mianowska Aleksandra-Społeczeństwo polskie w twórczości Elizy Orzeszkowej. Kr.br.r.wyd. (ok.1938), Księg. St.Kamińskiego,23,5cm,s.191,opr.intr.tw.,c.30zł
97 Bordeaux Henry – Zabawa w morderstwo. W. 1937, Polska Agenc. Publ., 18,5cm, s. 206, opr. intr. tw., c.25zł
98 Chlebowski Br., Chrzanowski I., Drogoszewski A., Galle H., Korbut G., Kridl M. pod red. – Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorys, streszczenia, wyjątki. T. IX.
W. br. r. wyd. (ok.1923), nakł. G i W, 24,5cm, s. VI+472, opr. intr. tw., c.20zł
99 Chodak Edmund – Psychologia a nauka o wychowaniu. Cz-wa 1933, nakł. S-ki Wyd. A. Gmachowski i S-ka,20cm,s.314+6nbl.,opr.oryg.tw., c.20zł

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepot rzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5-25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł, jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszt ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować w następujący sposób: wpłata na konto: 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001 lub wysyłamy za pobraniem pocztowym. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną (w związku z licznymi błędami adresów e-m@ilowych prosimy o podawanie aktualnych).