Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 3/18


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 Brydż (temat). c.5 zł/egz.
 1. Matula Grzegorz- Acol (Dot. systemu licytacji w brydżu). W.1991, wyd. Polski Zw. Brydża Sportowego, 20cm, s.346, opr.oryg.brosz.
 2. Martens Krzysztof- Szkoła wistu. W.1988, wyd. Polski Zw. Brydża Sportowego, 21cm, s.135, opr. oryg.brosz.
 3. Macieszak Andrzej, Mikke Jerzy- Brydż. W.1984, Wyd. „Alfa”, 20,5cm, s.239, opr.oryg.brosz.
2 Domska Janina- Niemodlin. Monografia miasta i gminy. Opole 2012, Wyd. MS, 29cm, s.223, opr. oryg.tw., c.50zł
3 Dymecki J. L.- Listy z frontu 1920. (Przeżycia 18-letniego żołnierza na froncie wojny polsko-bolszewickiej). W.2004, Burchard Edition, 21cm, s.107, opr.oryg.brosz., c.20zł
4 Dyniewski Tadeusz- Zbrodnia. Zdrada. Kara. Pita-val śląski. K.1986, KAW, 20,5cm, s.224, opr.oryg. brosz., c.10zł
5 Górewicz Igor D.- Miecze Europy. (Album). Szczecin, W.2015, Wyd. Triglav - Bellona, 30,5cm, s.187, opr.oryg.tw., c.50zł
6 Hickiewicz Jerzy, Sadkowski Przemysław- Roman Dzieślewski. Pierwszy polski profesor elekrotechniki i Jego współpracownicy. (Monografia dokonań bohatera książki i naukowców Politechniki Lwowskiej a także początki rozwoju elektrotechniki na Ziemiach Polskich). Opole 2014, Wyd. MS, 24,5cm, s.279, opr. oryg.tw., c.70zł
7 Jastrzębski Bogdan- Opowieści rodzinne. (Autor odznaczony medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”). Cz-wa 2002, Wyd. Dom Książki, 30,5 cm, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
8 Jesionkowscy Barbara i Leszek- Dolina Orlich Gniazd. (Album). Kr.1991, wyd. Dom Książki, 30,5 cm, s.210 nlb, opr.oryg.tw., c.10zł
9 Kapsa J.- Częstochowa i inne opowieści. (Zbiór felietonów na temat historii miasta, jego rozwoju gospodarczego i społecznego). Cz-wa 2008, Częstoch. Stow. Region., 20,5cm, s.191, opr.oryg. brosz, c.20zł
10 Kempa Andrzej opr.- Bigos hultajski czylidawne facecje i anegdotypolskie. Ł.1989, KAW, 22cm, s.175, opr.oryg.brosz., c.10zł
11 Kijak Jacek- Hełmy Wojska Polskiego 1917-2000. (Z serii: Encyklopedia broni i uzbrojenia). W.2013, Wyd. Bellona, 30,5cm, s.128, opr.oryg.tw., c.50zł
12 Kubicki Andrzej- Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939r., Cz-wa br.r.
13 Kulczyńska Maria- Lwów–Donbas 1945. W. 1989. „Epoka”, 20,5cm, s.79, opr.oryg.brosz., c.20zł
14 Kwaśniewicz Włodzimierz- Szable z polskiej przeszłości. (Album – monografia szabli). W.2015, Wyd. Bellona, 24,5cm, s.207, opr.oryg.tw., c.40zł
15 Laberschek Jacek- Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa. Kr.2014, Wyd. TN „Societas Vistulana”, 23,5cm, s.245, opr.oryg.brosz., c.40zł
16 Leśnictwo (temat).
 1. Szujecki Andrzej prof.- Las wspólne dziedzictwo. (Album). (Tekst w jęz. polskim i angielskim). W. 2004, „Multico” , 33cm, s.312, opr.oryg.tw., c.40zł
 2. Wieliczko Mieczysław fotogr.- Las. (Album fotografii). Wprowadzenie J. Woźniakowski. (Tekst w jez. polskim, angielskim i niemieckim). Bielsko-Biała br.r.wyd.(ok. 1997), Wyd. Buffi, 30,5cm, s. 122nlb., opr.oryg.tw., c.25zł
 3. Szwedler Inga red.- Las w obiektywie leśników. (Album fotografii). W.2010. Multico Of. Wyd., 29cm, s.240, opr.oryg.tw., c.40zł
 4. Łapiński Włodzimierz- Przyroda i leśnictwo Śląska oraz krain przyległych w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach . (Album). Bryzgiel 2007, Wyd. Wł. Łapiński, 22cm, s.143, opr.oryg.tw., c.30zł
 5. Wamberski Grzegorz red.- Leśny atlas turystyczny. Kr.2008, Wyd. Kartogr. „Compass”, 28,5cm, s.144, opr.oryg.brosz., c.20zł
 6. Pindera Stanisław ks.- Piękno. Las i jego tajemnice w świetle Biblii. (Album zdjęć). W.2014, Dyr. Gen. Lasów Państw., 26,5cm, s.85, opr.oryg. tw., c.20zł
 7. Zawadzka Dorota, Stawski Marek dr- Las. Spotkania z przyrodą. (Vademecum dot. lasów i przyrody lasów). W.2007, Multico Of. Wyd., 19,5cm, s.225, opr.oryg.brosz+etui, c.20zł
17 Maeterlinck Maurycy- Życie pszczół. Przekł. Fr. Mirandola. W.1988, KiW, 20,5cm, s.118, opr.oryg. brosz. (II), c.5zł
18 Majcher Jacek, Szybkowski Bogusław- Fotografowie Tatr 1859-1939. Opole 2018, Wyd. MS, 24,5cm, s.127, opr.oryg.tw., c.40zł
19 Małolepsza Agata- Działalność artystyczna i ziemiańska rodu Reszke na przełomie XIX i XX wieku. Gdynia 2010, Novae Res-Wyd. Innowacyjne, 25cm, s.495, opr.oryg.tw., c.60zł
20 Markowska Wanda, Milska Anna opr.- Pańczatantra czyli mądrość Indii ksiąg pięcioro. W.1984, PIW, 21cm, s.246, opr.oryg.brosz+obw., c.10zł
21 Nowakowski Andrzej red.- Miscellanea historico regionalia Galiciensia. In memoriam Docroris Gustaw Studnicki. Wadowice 2000, Wyd. Grafikon, 21cm, s.92, opr.oryg.brosz. (V), c.10zł
22 Prokosz- Kronika polska. W wieku X napisana. Z dodatkami z kroniki Kagnimira, pisarza wieku XI, i z przypisami krytycznemi kommentatora wieku XVIII . Reprint wyd. z 1825 r. w Warszawie nakł. N. Glücksberga. (Seria: Biblioteka Tradycji Słowiańskiej). San-domierz 2017, Wyd. Armoryka, 20,5cm, s.XII+292, opr.oryg.brosz., c.45zł
23 Rawinis Marian P. red.- Historia poczty i filatelistyki na terenie Ziemi Częstochowskiej . (Wyd. z okazji 30-lecia Okręgu Częstochowskiego PZF). Cz-wa 2010, Wyd. PZF Zarząd Cz-wskiego Okręgu, 24cm, s.262. opr.oryg.brosz., c.60zł
24 Schreiber Herman i Georg- Zaginione miasta. Książka o chwale i upadku. K.1959, Wyd. Śląsk, 24,5cm, s.297, opr.oryg.tw.+obw., c.10zł
25 Sławwicki Wieno- Wspomnienia sprzed 50 lat. W wywiadzie organizacyjnym II Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego formacja KWP krypt. „Gaje” . Cz-wa 1998, Wyd. WSP, 20,5cm, s.240, opr. oryg.brosz., c.30zł
26 Smykała Piotr- Piotrówka. Petersgrätz. Petrúv Hradec. Wieś założona przez husytów . (Dot. miejscowości w pow. strzeleckim, woj. opolskim). Opole 2012, Wyd. MS, 24,5cm, s.271, opr.oryg.tw., c.50zł
27 Smykała Piotr, Michalik Piotr- Jemielnica. Dzieje wsi i parafii. (Dot. miejsc. w woj. opolskim). Opole 2014, Wyd. MS, 24,5cm, s.510, opr.oryg.tw., c.60zł
28 Snoch Bogdan- Mała encyklopedia Częstochowy. Cz-wa 2002, Wyd. Tow. Przyj. Częstochowy, 30,5 cm, s.207, opr.oryg.tw., c.50zł
29 Stefaniak Ryszard pod red.- Wspomnienia Jerzego Rudenko z Kazachstanu. Cz-wa 2017, nakł. Autora, 25cm, s.167, opr.oryg.brosz., c.25zł
30 Szybkowski Bogusław- Hauptmann Böhmer. Alfred Böhmer 13.05.1858 – 21.06.1908 Ełk. Z historii fotografii w Opolu. Opole 2017, Wyd. MS, 24,5cm, s.63, opr.oryg.tw., c.30zł
31 Trylogia Lechicka (seria). W.2016-17, Wyd. Bellona, 20,5cm, opr.oryg.brosz., c.35zł/egz.
 1. Bieszk Janusz- Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna. s.289+map 2,
 2. Bieszk Janusz- Chrześcijańscy królowie Lechii. Polska średniowieczna. s.283.
32 Woźniak Elżbieta, Woźniak Mariusz- Łambinowice na dawnej pocztówce. Album. (Pocztówki obrazują funkcjonowanie poligonu wojskowego i obozów jenieckich, lokalizowanych w tej miejscowości od wojny francusko-pruskiej 1870-71 do końca II wojny światowej). Tekst opisów w jęz. polskim i niemieckim. Opole 2005, Wyd. Centr. Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, 29,5cm, s.118, opr.oryg.tw., c.70zł
33 Wyrzycki Stanisław- Józef Piłsudski na dawnej karcie pocztowej i fotografii. Kielce 2012, Wyd. „Światowid”, 30,5cm, s.149, opr.oryg.tw., c.90zł
34 Złotkowski Dariusz- Dzieje browaru w Częstochowie w XIX–XX w., Radomsko 2014, Wyd. Taurus, 24cm,s.250+plan.7+rys.5+il.15,opr.oryg.brosz.,c.35zł
35 Złotkowski Dariusz- Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 roku w świetle prasy polskiej. Cz-wa 2009, Wyd. Muzeum Częstochowskie, 24,5cm, s.401, opr.oryg.tw., c.50zł
36 Żelkowski Marek (tekst)- Powiat częstochowski. Od rzemiosła do przemysłu. (Album). Tekst w jęz. polskim i angielskim. Bydgoszcz 2007, Agencja Rekl.-Wyd. „Promocja Polska”, 30cm, s.112, opr. oryg.tw.skóra (tłoczenia, piękna oprawa), c.20zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920 R.

37 Antoniewicz Karol ks.- Czytania świąteczne dla ludu naszego. Kr.1905, nakł. ks. M. Mycielskiego, 15,5cm, s.240, opr.intr.tw., c.15zł
38 Arago Jakób- Podróż na około świata. Wstęp J. Janiu, przekł. W. Szymanowski, z 9 ryc. kolorowanemi. T.II. W.1846, nakł. S.H. Merzbacha, 21,5cm, s. 451+4, opr.intr.tw., c. 150zł
39 Bączkowski Dyonizy ks.- Podręcznik społeczno – polityczny Polaka. Z. 1. W.1919, nakł. Autora, 16,5 cm, s.31, opr.oryg.z., c.10zł
40 „Biblioteka Warszawska”. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. 1856. T. III. (Ogólnego zbioru t. LXIII). W.1856, Druk. Gazety Codziennej, 21,5cm, s.648, opr.intr.tw., c.80zł
41 Brzeziński M.- Krótka nauka o ciałach przyrody martwej ich własnościach, przemianach i znaczeniu . Ze 104 rys. W.1920, Wyd. im. M. Brzezińskiego, 18,5cm, s.197, opr.oryg.brosz., c.20zł
42 Chassang A., Marcou A.L.- Epos. Arcydzieła poezyi epicznej wszystkich czasów i narodów. Przekł. A. Lange. Kr.1894, Księg. L. Zwolińskiego i S-ki, 19cm, s.434, opr.intr.tw., c.30zł
43 Czech Świętopełk- Jastrząb contra Hordliczka. Z notatek przyjaciela. Przekł. P. Laskowski. W.1901, Bibl. Dzieł Wybor., 18cm, s.133, opr.oryg.tw., c.15zł
44 Drugi rozbiór Polski z pamiętników Sieversa . 3 tomy w 2 vol. W.1906, druk J. Sikorskiego, 16,5cm, s. vol.1- 128+136, vol.2- 156, opr.oryg.tw., c.50zł
45 Freeman Edward E.- Dzieje Europy. Przekł. J. Rodziewicz. W.1904, nakł. M. Arcta, 18,5cm, s.171 +IV, opr.intr.tw., c.35zł
46 Gadomski J.- Grecja. Podręcznik historji starożytnej. Cz. II. Kurs klasy IV-ej filologicznej. Ze 102 rys. i 11 mapami. W.1917, Wyd. M. Arcta, 21,5cm, s.176, opr.oryg.tw., c.20zł
47 Gawalewicz Maryan- Szkice i obrazki. W.1898, Druk. S.Sikorskiego, 18cm, s.168, opr.intr.tw., c.20zł
48 Gliński Kazimierz- Z życia i fantazyi. W.1897, nakł. Księg. T.Paprockiego i S-ki, 18,5cm, s.382 (br. s. 363 i 364), opr.oryg.tw. (blok książki luźny, konieczna oprawa), c.15zł
49 Grubiński Wacław- Uczta Baltazara. Opowieść. W.1906, Druk P.Laskauera, 16,5cm, s.89, opr.intr. tw., c.20zł
50 Gruszecki Artur- Szarańcza. Powieść współczesna. W. br.wyd. (ok.1920?), nakł. Bibl. Dzieł Wyborowych, 19cm, s.452, opr.intr.tw., c.25zł
51 Gustawicz B., Mazurek J. opr.- Kozenna atlas geograficzny dla szkół średnich (gimnazyów, szkół realnych, handlowych i pokrewnych zakładów naukowych) . 81 kart i 216 mapek ubocznych na 53 tablicach. Wiedeń 1916, Ed. Hölzel – skł.gł. w Księg. Gubrynowicza i Syna, 30cm, opr.oryg.tw., c.150zł
52 Hajota- Nowelle. W.1883, nakł. T. Paprockiego i S-ki, 18cm, s.341, opr.intr.tw., c.20zł
53 Henry Pierre Joseph- Nauki dogmatyczne i moralne. Tłum. T. D. Waluszewicz. T. I. W.1792, Druk. Ks. Missyonarzów, 16,5cm, s.316 (br. s. 305-308 i od 316), opr.intr.tw., c.150zł
54 Jasiński Ign. ks.- Czy umiesz się spowiadać? Nauka o Sakramencie Pokuty z dodatkiem o Komunii Świętej. W.1911, nakł. księg. „Polaka – Katolika”, 15cm, s.178, opr.intr.tw., c.10zł
55 Jeske-Choiński Teodor- Ostatni Rzymianie. Powieść. Tom II. W.1897, nakł. GiW, 18,5cm, s.314, opr.intr. tw., c.25zł
56 Kamocka Józefa- Zasady poprawnego pisania i używania znaków pisarskich. W.1898, GiW, 17,5cm, s.219, opr.intr.tw., c.45zł
57 Klocek . W.1903, nakł. M. Arcta, 13cm, opr.intr. tw., c.50zł
 1. Bouffałł Stanisław- Zasady mechaniki jako wstęp do nauki fizyki, s.168,
 2. Bouffałł Stanisław- Krótki rys fizyki. O ruchu. O siłach. O energji, s.78,
 3. Bouffałł Stanisław- O cieczach. O sprężystości. O głosie, s.78,
 4. Bouffałł Stanisław- Nauka o cieple, s.80,
 5. Bouffałł Stanisław- Nauka o świetle, s.82.
58 Klocek . W.1891, nakł. „Biesiady Literackiej”, 17,5cm, opr.intr.tw., c.20zł
 1. Schneegans A.- Felicyta. Powieść historyczna, s.134,
 2. Vincenti C.- El Kadir Billah. Legenda wschodnia, s.24
59 Konczyński Tadeusz- Raj odzyskany. Powieść. (Liczne pieczątki biblioteki 8pp Legionów). P.1917, S-ka Wyd. „Ostoja”, 19cm, s.262, opr.intr.tw., c.40zł
60 Korbel Stanisław prof.- Stenografia polska dla szkół i samouków. Kr.1918, nakł. Autora, 22,5cm, s.92, opr.intr.brosz., (II), c.5zł
61 Kozicki Stanisław- Sprawa wschodnia. W.1910, Druk L. Bogusławskiego, 17,5cm, s.147, opr.intr.tw., c.30zł
62 Kraszewski Józef Ignacy- Z siedmioletniej wojny. Powieść. W 2 tomach. W.1914, nakł. GiW, 19,5cm, s. t.I- 192, t.II- 189, opr.oryg.tw., c.10zł
63 Księga domowa Leona i Hieronima Kochanowskich (1763-1855). W.1916, nakł. „Przeglądu Historycznego”, 24,5cm, s.32, opr.oryg.brosz., c.15zł
64 Leszczyc Maria- Marionetki życia. Powieść. K. 1907, nakł. S-ki Wyd. „Polonia”, 17cm, s.168, opr. intr.tw., c.15zł
65 Lubbock John- Powaby życia. Spolszczyła I. Moszczeńska. W.1912, Wyd. M. Arcta, 19cm, s.291, opr.intr.tw., c.20zł
66 Macfall Haldane- Historya malarstwa. Pod red. T. Piniego. Przekł. J. Kasprowicz, J. Ruffer. L. 1912-13, nakł. własnym, 29cm, opr.oryg.tw. (każdy egz. do ponownej oprawy), c.35zł/t.
T.I. Odrodzenie w Włoszech środkowych. Z 27 barwn. tabl., s. XXIII+265,
T.II. Odrodzenie w Wenecji. Z 28 barwn. tabl., s.XVI+234,
T.III. Malarstwo hiszpańskie. Z 29 barwn. tabl., s.XIX+269,
T.IV. Malarstwo flamandzkie i niemieckie. Z 30 barwn. ilustr., s.XIX+263,
T.V. Malarstwo holenderskie. Z 32 barwn. ilustr., s.XXXI+263 (II)
T.VI. Malarstwo francuskie. Z 39 barwn. ilustr., s. XXI+335,
T.IX.cz.2. Malarstwo XIX wieku. Z 29 barwn. ilustr., s.XVI+224.
67 Majewski Erazm- Potop. Szkic przyrodniczo-filozoficzny z ostatniej doby dziejów ziemskiego globu . (Liczne pieczątki: „Biblioteka Żołnierska 27pp”). W. 1883, nakł. Autora, 20cm, s.150, opr.intr.tw., c.60zł
68 Mościcki Henryk opr.- Jan Kiliński. Szewc warszawski i pułkownik wojsk polskich. (Na podst. „Insurekcyi” Wł. St. Reymonta i „Pamiętników Kilińskiego”). W.1919, skł.gł. w „Księgarni Polskiej”, 19,5cm, s.95, opr.oryg.z., c.25zł
69 Moycho St., Zienkowski Fr.- Krótki zarys chemji. Dla szkół średnich. W.1916, Wyd. M. Arcta, 22,5cm, s.214, opr.oryg.tw., c.20zł
70 Mühlmann Gustav dr- Lateinisch-deutsches und Deutsch-lateinisches Handwörterbuch zum Gebrauch für Gymnasien, Lateinische Schulen und Lyceen und für Real- und höhere Bürgerschulen. Lateinisch.-Deutscher Teil . Leipzig 1866, Verlag von Philipp Reclam jun., 18cm, s.710 (druk 2-szpaltowy), opr.intr. tw., c.45zł
71 Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego . Cz. I. Przedm. H. Mościcki. W. 1905, nakł. GiW, 18cm, s.151, opr.oryg.tw., c.15zł
72 Porter Eleanor H.- Panna Billy. Powieść dla dziewcząt. Przekł J. Zawisza-Krasuckiej, ilustr. A. Horowicz. W. br.r.wyd. (ok. 1920), nakł. „Nowego Wydawnictwa”, 19,5cm, s.277, opr.oryg.tw., c.30zł
73 Psalmy przyszłości . Paryż 1859, wyd. Księg. Polska, 22cm, s.93, opr.oryg.z., c.60zł
74 Rabska Zuzanna- Listy miłosne. W. br.r.wyd. (ok. 1917), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18,5cm, s.135, opr. oryg.tw., c.15zł
75 Ricardo David- Zasady ekonomji politycznej i podatkowania. W.1919, GiW, 20cm, s.XII+350, opr. intr.tw., c.20zł
76 Sardou Wiktoryn- Madame Sans-Gene. Postacie historyczne. Oświetlenie krytyki. Powieść E. Lepelletier’a. Komedya W. Sardou. Uwagi ogólne . W.1895, Odbitka z „Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego”, 18,5cm, s.39, opr.oryg.z., c.15zł
77 Schroeter Paweł dr med.- Dwanaście pogadanek z zakresu higjeny . Pabianice 1907, nakł. Dzierżawców Domu Ludowego, 21cm, s.187, opr.oryg.brosz., c.15zł
78 Skałkowski A.M.- Ksiażę Józef. Ilustracye kolorowe podług obrazów Br. Gębarzewskiego. Bytom 1913, nakł. „Katolika” – S-ki z o.o., 28,5cm, s.479, opr.oryg.tw.tłocz., c.250zł
79 Smoleński Władysław- Szkoły historyczne w Polsce. (Główne kierunki poglądów na przeszłość). Studyum. W.1898, Druk. Art. S. Sikorskiego, 18cm, s.160, opr.oryg.tw., c.15zł
80 Sokołowski August prof. dr- Dzieje Polski ilustrowane. Na podstawie najnowszych badań historycznych z ilustracyami oraz reprodukcyami obrazów Jana Matejki, Wojciecha Gersona, F. Smuglewicza, Walerego Eliasza, Juliusza Kossaka i innych mis-trzów polskich . T.II. Epoka jagiellońska. W.1900, nakł. Tow. Wiek, 34cm, s.340, opr.oryg.tw.tłocz., c.300zł
81 Szczepański Władysław ks. (przeł.)- Ewangelie i dzieje apostolskie. Kr.1917, nakł. Wyd. Tow. Jez., 15,5cm, s.XIV+742+mapa, opr.oryg.tw.tłocz., c.20zł
82 Szekspir William- Hamlet. Królewicz duński. Tragedya w 5 aktach. Przekł. J. Paszkowski, do użytku szkolnego opr. dr P. Chmielowski. Brody 1902, nakł. Księg. F. Westa, 20,5cm, s.154, opr.oryg.tw., c.20zł
83 Szkaradek-Krotoski Kazimierz dr- Św. Stanisław biskup i jego zatarg z królem Bolesławem Śmiałym. Przyczynek do walki kulturnej w Polsce z końcem XI wieku. L.1905, nakł. Autora, 24cm, s.197, opr.intr. brosz., c.60zł
84 Świetla Karolina- Z naszych walk i bojów. Oczarowana. Powieści czeskie. Przekł. M. Czesławy. W. 1900. Wyd. Druk. A.T. Jezierskiego, 18cm, s.160, opr.intr.tw., c.20zł
85 Tatomir L. prof.- Dzieje Polski i narodu polskiego (Od r. 950 do r. 1863). W.1906, nakł. M. Arcta, 21cm, s.448, opr.intr.tw., c.20zł
86 Tokarz Wacław prof.- Żołnierze kościuszkowscy. Ilustr. W. Mitarski. Kr.1915, nakł. Centr. Biura Wyd. N.K.N., 17cm, s.45, opr.oryg.brosz., c.15zł
87 von Rhoden Emma- Przekora. Opowiadanie dla młodych dziewcząt. Przeł. Z. Zajaczkowska. W.1919, nakł. Księg. F. Hoesicka, 18,5cm, s.282, opr.intr.tw., c.20zł
88 v. Reussner Plato- Najlepsza metoda. „Samouczek” polsko – niemiecki do nauczenia się czytać, pisać i rozmawiać po niemiecku w trzech miesiącach bez pomocy lub z pomocą nauczyciela . Kurs niższy. Z kluczem na końcu książki. W.1899, nakł. Autora, 20,5cm, s.184+XXVI (klucz), opr.intr.tw., c.50zł
89 Winogradow A. dr- Leczenie chorób według metody Brown-Sequard’a. Broszura. (tekst w jęz. polskim i rosyjskim). Moskwa 1911, Knigaizdatielstwo D. Kaleniczenko, 12,5cm, s.12, c.25zł
90 Wojnar Kasper zebr.- Pieśni narodowe. (Zawiera tekst 75 pieśni). W 1920, nakł. Autora, 15,5cm, s.63, opr.intr.z. (egz. podniszczony), c.10zł
91 Wrangell Nicolas- Les chefs – d’ouvre de la galerie de tableaux de l’Ermitage Imperial a St.-Petersburg . 239 illustrations d’apres les orginaux. Munich 1909, Franz Hanfstaengl, 26cm, s.239, opr.oryg.tw., c.25zł
92 Zdanowicz Alexander- Rys chronologiczno – historyczny państw nowożytnych od V wieku do dziś dnia . Wilno 1853, nakł. J. Zawadzkiego, 19cm, s.VIII+616, opr.intr.tw., c.100zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1921-1950

93 „Bellona”. Miesięcznik wojskowy.
R.VIII, t.XIX, z. 2 z 1925r. (dot. bitwy warszawskiej 1920 r.). W., wyd. Wojskowy Inst. Nauk.-Wyd., 25,5 cm, s.113-293+zał. 6+map 6, opr.intr.tw. (oryg. okł. zachowana), c.70zł
94 Bergman Sten- Na nartach i sankach przez Kamczatkę. Przekł. Fr. Mirandoli. Z 47 ilustr. i 2 mapami. P.1929, Wyd. Polskie R. Wegner, 24cm, s.196, opr. oryg.tw. (bardzo ładny egz.), c.100zł
95 Bieniasz Józef- Maturanci. Powieść z życia studentów. Kr.1933, Księg. Tow. Szkoły Ludowej, 18,5 cm, s.327 (brak s. 79-82), opr.intr.tw., c.20zł
96 Bieniek Andrzej- Chcę być kupcem. (Broszura). W.1937/38, Wyd. „Ligi Pracy”, 20,5cm, s.14 (egz. nierozcięty), opr.oryg.z., c.15zł
97 Biskupski A.- Droga grzeszników do nieba. W przykładach. Cz-wa 1930, nakł. F.D. Wilkoszewskiego, 19,5cm, s.138, opr.oryg.brosz., c.20zł
98 Boehm Witold- Zwalczanie starzenia się. Jak osiągnąć wiosnę urody do późnej starości . Egz. nr 13328. W.1934, Tow. Wyd. „Rój”, 18,5cm, s. 204+ 24nlb.(ryc), opr.oryg.brosz. (brak przedn. okł.),c.15zł
99 Bojer Johan- Ziemia zdradzona. Powieść. W.1935, Powsz. S-ka Wyd. „Płomień”, 19cm, s.254, opr.intr. tw., c.15zł
100 Bolesławita B.- Moskal. Obrazek z r. 1864 narysowany z natury. Łomża 1938, nakł. Bibl. Dobrych Książek, 18,5cm, s.256, opr.intr.tw., c.30zł
101 Buck Pearl S.- Synowie. Powieść. Przekł. J.P. Zajączkowski. Wr.1947, Wyd. „Dobra Książka”, 21,5cm, s.360, opr.intr.tw., c.25zł
102 Carco Francis- Emigrantka. Powieść. 2 tomy w 1 vol. Przekł.J.Mściwoja. W. br.r.wyd.(ok. 1933), Wyd. St. Cukrowskiego, 19cm, s.237, opr.intr.tw., c.20zł
103 Cassel Gustaw- Główne problemy nowego układu międzynarodowych stosunków pieniężnych . Odczyt wygłoszony na zebraniu Tow. Ekonomicznego w Krakowie dn. 5.12.1927. Przekł. W. Konderski. Kr.1928, nakł. Tow. Ekonomicznego, 24cm, s.21, opr.oryg.z., c.10zł
104 Choynowski Piotr- Kuźnia. Powieść historyczna z lat 1861-1863. W.1926, nakł. GiW, 18,5cm, s.303, opr.intr.tw., c.30zł
105 Claus Ludwig Ferdinand- Die nordische Seele.Eine Einführung in die Kassenseelentunde. Berlin 1940, J.S. Lehmanns Verlag, 23cm, s.139+il.48, opr. oryg.tw., c.20zł
106 Cypel Ryszard zebr.- Niemiecko-polskie rozmówki. Cz-wa br.r.wyd. (ok. 1941), W. Nagłowski i S-ka, 12cm, s.64, opr.oryg.brosz., c.15zł
107 Czarnocki Stefan- Kultura. Przedm. L. Krzywicki. W.1946, Spółdz. Wyd. „Ksiażka”, 21cm, s.249, opr.oryg.brosz., c.15zł
108 Czarska L.- Wielki Dżon. Powieść dla młodzieży. Przekł. T. Barmińska. W.1938, nakł. Księg. J. Przeworskiego, 20cm, s.270, opr.oryg.tw.napr., c.20zł
109 Dąbkowski Przemysław dr- Zarys prawa polskiego prywatnego. Podręcznik do nauki uniwersyteckiej. L.1921, nakł. K.S. Jakubowskiego, 19,5cm, s.XVI+ 384, opr.oryg.brosz., c.30zł
110 Deutschland und die Welt. Atlas für Beruf und Haus. Uber 130 bunte Karten-Seiten. Verzeichnis mit 40000 Namen. Ubersichtliche statistische Angaben . Berlin br.r.wyd. (ok.1935), Verlag der Grünen Post, 21cm, s.289, opr.oryg.tw., c.20zł
111 „Dla Wszystkich”. Nowele, podania, legendy, opowieści. (Seria). P. br.r.wyd. (ok.1930-35), KśW, 17cm, opr.oryg.brosz., c.15zł/nr
nr.24. Gomulicki Wiktor- Strach. Opowiadanie żołnierskie. s.28,
112 Droga rozwoju wsi polskiej do socjalizmu . (Bibl. Szkolenia Partyjnego – Materiały dla kursów partyjnych). W.1950, nakł. Wydz. Szkolenia KC PZPR, 20cm, s.48, opr.oryg.brosz., c.10zł
113 Dromlewiczowa Z.- Pięciu braci. Powieść dla dzieci. Z ilustracjami. W.1934, nakł. Księg. J. Przeworskiego, 20cm, s.227, opr.oryg.tw., c.30zł
114 Dziennik Dentystyczny na rok 1939 . Cz-wa, wyd. Firma Sprzedaż Przyborów Dentystycznych S. Weinryb, 18cm, s.XLII+364, opr.oryg.tw., c.50zł
115 Fiedler Arkady- Zwięrzęta z lasu dziewiczego. Ilustr. J.Wroniecki, A.Niemczewska, R.Przybyszewska. W.1949, Cz., 21,5cm, s.143, opr.intr.tw., c.20zł
116 Foreman-Lewis Elżbieta- Young Fu. Życie i przygody dzielnego chłopca chińskiego. Przekł. M. Traczewska. (Poz. nagrodzona jako najlepsza książka dla młodzieży w r. 1933 w USA). Kr. br.r.wyd. (ok. 1935), Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 19cm, s.354, opr.intr.tw. (okł. naklejona na oprawiony egz.), c.25zł
117 Franciszkanki Misjonarki Maryi . Wiedeń (ok. 1935), nakł. Franciszkanek Misjonarek Maryi, 17cm, s.48, opr.oryg.z., c.10zł
118 „Gazeta Robotnicza” . Organ PPS. (Dziennik). R.57: nr15 z 15.01.1948 r. K., Spłdz. Wyd. „Wiedza”, 47cm, s.8, c.5zł
119 „Głosy Katolickie”.
R.XXXII: nr 282. (Ks. Ignacy Skorupka). Kr.1932, Wyd. Ks. Jezuitów, 14cm, s.32, opr.oryg.z., c.5zł
120 „Głos Anglii”. Tygodniowy przegląd spraw brytyjskich.
R.IV: nr 12 z 19.03.1949 r. Kr., wyd. Brytyjskie MSZ, 47cm, s.14, c.5zł
121 Gorbatow Borys- Dusze nieujerzmione. Moskwa 1945, Wyd. Literatury w Językach Obcych, 20cm, s.122, opr.oryg.brosz., c.15zł
122 Görlitz Walter- Sendung und Macht Mussolini. Mit 29 Abbildungen. Leipzig 1939, Verlag von Quelle & Meyer, 22cm, s.371, opr.oryg.tw., c.25zł
123 Haggard Rider- W krainie Kor. W.1927, Tow. Wyd. „Rój”, 19,5cm, s.267, opr.intr.tw., c.15zł
124 „Ilustrowany Kurjer Polski”. (Tzw. gadzinówka). R.3: nr 31 z 2.08.1942, Kr., Wyd. Wielopole, 40cm, s.12, c.5zł
125 Ilustrowany kalendarzyk szkolny z mapą polityczną Polski z najważniejszymi informacjami na rok 1938/1939. Fragmenty arcydzieł Mistrza Jana Matejki z okazji 100-letniego jubileuszu urodzin największego malarza dziejów ojczystych (1838-1938). Sosnowiec, Księg. M. Pawłowska, 12cm, s.58 nlb., opr.oryg.brosz., c.20zł
126 „Iskry”. Tygodnik dla młodzieży. W., Druk. St. Niemira Syn i s-Ka, 25cm, s. w nr- 18, opr.oryg.z., c.3zł/nrR.II: nr 9 – 11, 26 – 36 z 1924 r.,
R.IX: nr 28 – 34 z 1931 r.,
R.XI: nr 7, 11, 21, 47 z 1933 r.
127 Kalendarz „Iskier” na r. 1937 (kieszonkowy). Małą encyklopedię i notatnik oprac. Wł. Kopczewski. W.1937, nakł. „Iskier” – Tygodnika dla młodzieży, 13,5cm, s.256, opr.intr.brosz., c.20zł
128 Kalendarze (temat). opr.oryg.brosz., c.25zł/egz.
 1. Kalendarz św. Piotra Klawiera na r. 1940. Przyjaciołom misji afrykańskich . Krosno, nakł. Sodalicji św. Piotra Klawiera, 22cm, s.80,
 2. Praktyczny kalendarz dla wsi i miasta na rok 1941 . W., Wyd. Polskie Sp. z o.o., 24cm, s.142,
 3. Kalendarz robotniczy na rok 1942 . Kr., nakł. Centr. Izby Gospod. Gł. Oddz. Pracy, 27cm, s.160,
 4. Kalendarz rolniczy na r. 1943 . Kr., Wyd. Rolnicze, 27cm, s.176,
 5. Kalendarz informator „Hasła Ogrodniczo-Rolniczego” na r. 1946 . Tarnów, nakł. Administracji „Hasła Ogrodn.-Roln.”, 20,5cm, s.209,
 6. Kalendarz Serca Jezusowego na R.P. 1946 . Kr., wyd. Apostolstwo Modlitwy, 24,5cm, s.222,
 7. Kalendarz informator „Hasła Ogrodniczo-Rolniczego” na r. 1947 . Tarnów 1947, nakł. Adm. „Hasła Ogrodn.-Roln.”, 23,5cm, s.270,
 8. Kalendarz katolicki rodziny polskiej na r. 1948 . W., Kat. Tow. Wyd. „Rodzina Polska”, 21cm, s.181,
 9. Kalendarz informator „Hasła Ogrodniczo-Rolniczego” na r. 1948 . Tarnów, nakł. Adm. „Hasła Ogrodn.-Roln.”, 21cm, s.307.
129 Karfeld Kurt Peter- Die Alpen in Farben. München 1941, Verlag F. Bruckmann, 30cm, s.79, opr. oryg.tw.+obw., c.70zł
130 Kędziorzyna Maria- Osoba na stanowisku. Powieść dla dziewcząt. Ilustr. H. Starzyński. Kr.1944, T. Gieszczykiewicz Księg.-Wyd.-Skład Nut, 20,5cm, s.300, opr.oryg.tw. (do naprawy), c.20zł
131 Kędziorzyna Maria- Związek dobrych duchów. Kr. br.r.wyd. (ok.1940?), Księg. St. Kamińskiego, 19,5cm, s.211, opr.oryg.tw., c.15zł
132 Kleszczyński Zdzisław- Białe noce. Powieść. W. 1925, GiW, 18,5cm, s.215, opr.intr.tw., c.20zł
133 Koch Heinrich, Braune Heinrich- Von Deutscher Filmkunst. Gehalt und Gestald. Berlin 1943, Verlag Hermann Scherping, 31cm, s.108 nlb., opr.oryg.tw., c.50zł
134 Kowalewski T. ks.- Obszerniejsza historja święta albo biblijna Nowego Testamentu. Podręcznik do użytku szkolnego. Płock 1929, nakł. Firmy B-cia Detrychowie, 20cm, s.142+mapa, opr.oryg.brosz., c.15zł
135 Krakowski Bronisław (pod. red.)- Zagadnienia opieki nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Polsce. W.1931, nakł. Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem, 24,5cm, s.383+58, opr.intr.tw., c.20zł
136 K. Th. opr.- Najnowszy niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik kieszonkowy zawierający wszelkie wyrazy spotykane powszechnie w domu, w szkole i w podróży. Cz-wa br.r.wyd.(ok.1930), Wyd. W.Nagłowski i S-ka, 11,5cm, s.312, opr.oryg.brosz., c.25zł
137 Lagerlöf Selma- Królowe Kungachelli. W.1926, Bibl. Dzieł Wyborowych, 17,5cm, s.111, opr.oryg. tw., c.10zł
138 Laskowski Kazimierz- Kulturtraeger. Powieść. W.1925, Bibl. Domu Polskiego, 17,5cm, s.101, opr. intr.tw., c.15zł
139 Leblanc Maurice- Dziewczyna o zielonych oczach. Powieść. Przekł. W. Zechenter. Kr. br.r.wyd. (ok.1925), Księg. Powszechna, 18,5cm, s.192, opr. intr.tw., c.15zł
140 Leblanc Maurycy- Odłamek pocisku. Powieść. Tłum. Z. Lewakowska. L.1921, S-ka nakł. „Odrodzenie”, 20cm, s.209, opr.intr.tw. (blok książki luźny), c.30zł
141 Lepecki M.B.- U wrót tajemniczego Maghrebu. W. br.r.wyd. (ok.1930?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18,5cm, s.153, opr.intr.tw., c.15zł
142 Locke William J.- Z bliska i zdaleka. Nowele. Przekł. R. Centnerszwerowa. W.1931, Tow. Wyd. „Rój”, 18cm, s.285, opr.intr.tw., c.20zł
143 Locke W.J.- Tajemnica Mateusza Lanyona. Przekł. dr J.P. Zajączkowski. W.1936, Tow. Wyd. „Rój”, 19cm, s.263, opr.intr.brosz., c.20zł
144 London Jack- Przygody w zatoce San Francisco. Przekł. J.B. Rychliński. W.1948, Wyd. E. Kuthana, 20cm, s.134, opr.intr.tw., c.15zł
145 London Jack- Kaftan bezpieczeństwa. (Włóczęga wśród gwiazd). 3 tomy w 1 vol. W.1927, Tow. Wyd. „Rój”, 18cm, s.388, opr.intr.tw., c.60zł
146 Loti P.- Zjawa Wschodu. W. br.r.wyd.(ok.1930), Bibl. Dzieł Wyborow.,18cm,s.122,opr.oryg.tw.,c.15zł
147 Łuczyńska Halina, Wojtusiak Roman Józef- Z życia i obyczajów zwierząt. Kr.1938, Księg. Powszechna, 23,5cm, s.264, opr.oryg.tw., c.20zł
148 Makuszyński Kornel- Król Azis. W. br.r.wyd. (ok.1930), Wyd. Tyg. Ilustrowanego, 18cm, s.120, opr.oryg.tw., c.15zł
149 „Mały Dziennik”. W. – Niepokalanów, wyd. Milicja Niepokalanej, 49,5cm, s.8 w nr, c.5zł/nr
R.IV: nr 259 i 260 z 1938 r. (Zawierają m.in. wywiad z Hitlerem przed zajęciem Czechosłowacji).
150 Mały rocznik statystyczny 1933 . W., nakł GUS, 17cm, s.XVIII+184, opr.oryg.brosz., c.25zł
151 Manteuffel Tadeusz- Feudalizm. L.1938, Państw. Wyd. Książek Szkolnych, 21cm, s.48+4nlb., opr. oryg.brosz., c.10zł
152 Marciszewska-Posadzowa Stefanja- Pierwsze rozmowy religijne z małemi dziećmi. P.1922, KśW, 22cm, s.135, opr.oryg.brosz., c.15zł
153 Marczyński Antoni- Niewolnice z Long Island. (Powieść współczesna). W.1930, Tow. Wyd. „Rój”, 20cm, s.248, opr.intr.tw., c.30zł
154 Marion- Na Wólce. Powieść z roku 1905. W. br.r.wyd. (ok.1930?), Bibl. Domu Polskiego, 17,5cm, s.140, opr.intr.tw., c.15zł
155 Medwecki Franciszek J. opr.- Pamiętnik polsko-amerykański wydany z okazji wycieczki do Polski Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Północnej Ameryce i zjazdu Polaków z zagranicy w Warszawie, 3-5 maja 1927 . Chicago 1927, druk. Dziennika Zjedn., 19,5cm, s.96, opr.oryg.brosz., c.15zł
156 Melville Herman- Bestia morska. (Moby Dick). Powieść. W.1948, Wyd. E. Kuthana, 21cm, s.261, opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
157 „Młoda Polka”. Miesiecznik. Czasopismo Katolickiego Zw. Młodz. Żeńskiej.
R.XX: nr 7 z 1939 r. P., 28cm, s.16, c.5zł
158 Mon alphabet en images. Les beaux albums . Paris br.r.wyd. (ok.1930), Librairies-Imprimeries Reunies L. Martinet, 33cm, s.58, opr.oryg.tw., c.40zł
159 Morawski Stanisław dr- Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Wyd. A. Czartkowski i H. Mościcki. Z 24 ilustr. W.1924, Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”, 22,5cm, s.XVII+541, opr.intr.tw. (Okł. zachowana, na wewn. str. okładki intr. exlibris – Gim. im. Staszica w Stanisławowie, pieczątka bibliot. tego gimnazjum), c.70zł
160 Morcinek Gustaw- W zadymionem słońcu. W. 1933, nakł.GiW, 18,5cm, s.58, opr.oryg.brosz., c.10zł
161 „Morze”. Organ Ligi Morskiej i Kolonjalnej. (Miesięcznik). W., 29cm, s.40, c.5zł/nr
R.XII: nr 6 z 1935 r.,
R.XIII: nr 9 i 12 z 1936 r.,
R.XIV: nr 5, 9, 10 z 1937 r.
162 Najnowszy plan miasta Poznania z mapą samochodową województwa poznańskiego . Skala 1:8000. Zawiera spis ulic. P.1929, Druk. M. Maćkowiak, 61,5x70cm złoż. do form. 13x18cm, c.25zł
163 Newerly Igor- Obrona placówki Plusk. (dot. Warmi i Mazur). W.1950, Cz., 21cm, s.65, opr.oryg. brosz., c.20zł
164 Niewidoma. Opowieść z czasów prześladowania Kościoła katolickiego w Irlandii . W.1931, nakł. Domu Prasy Katolickiej, 14cm, s.162, opr.oryg.brosz., c.15zł
165 O naprawie skarbu Rzeczypospolitej . Referat dra Jana Steczkowskiego wygłoszony w Tow. Ekonomicznem w Krakowie dn. 5.01.1923 r. Kr.1923, nakł. Tow. Ekonomicznego, 22cm, s.29, opr.oryg.z., c.15zł
166 Pamiątka „Dnia Tercyarskiego” odbytego w Krakowie 26-29.07.1923 r. Cz-wa 1923, Druk. Br. Święckiego, 12cm, s.29, opr.oryg.brosz., c.10zł
167 Parandowski Jan- Dafnis i Chloe. Ilustr. M. Jurgielewicz. W.1948, nakł. Spłdz. Wyd. „Wiedza”, 21cm, s.127, opr.oryg.brosz. (do naprawy), c.10zł
168 Peretiakowicz Antoni prof. (wyd.)- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ważniejsze ustawy polityczne. Tekst konstytucji. Prawa mniejszosci (traktat). Ustawa o obywatelstwie. Ordynacja wyborcza do Sejmu. Ordynacja wyborcza do Senatu. Zgromadzenie Narodowe. Kontrola państwowa. Trybunał Administracyjny. Reforma rolna. Ziemie wschodnie. Ziemia Wileńska. Statut dla Śląska. P.1922, wyd. Fiszer i Majewski, 22cm, s.155, opr.intr.tw., c.30zł
169 Perzyński W.- Do góry nogami. W.1924, Bibl. Dzieł Wyborow., 18,5cm, s.152, opr.oryg.tw., c.20zł
170 Petersen Jan- Nieznani przyjaciele. Opowiadania z niemieckiego ruchu oporu 1933-1935 . Przekł. K. Radziwiłł. W.1950, PIW, 21,5cm, s.174, opr.oryg. brosz., c.15zł
171 „Płomyk”. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży.
R.X: nr 1-18 z 1925 r.,
R.X: nr 19-28, 30-37, 39-43 z 1926 r.,
R.XIII: nr 40, 41 z 1929 r.,
W., wyd. J.Włodarski w imieniu Zw. Nauczycielstwa Szkół Powsz., s.14-32 w nr, wszystkie nr współoprawne, c.85zł
172 „Płomyczek”. Tygodnik z obrazkami dla młodszych dzieci.
R.XIII: nr 1-6, 8-11, 13, 15-17 z 1928 r.,
R.XIII: nr 18-32, 35-39 z 1929 r.,
R.XIV: nr 1-5, 7-18 z 1929 r.,
R.XIV: nr 19, 21-39, 41 i 42 z 1930 r.,
Nr 18-21, 23, 25, 28, 32, 33, 36-38 z 1939 r.
W., wyd. J. Włodarski i St. Kwiatkowski w imieniu ZNP, 24cm, opr.oryg.z., nr z R.XIV współoprawne (c.50zł), pozostałe – luźne, c.3zł/nr
173 Polaczek Jerzy Stanisław- Żelazny Bóg. Powieść. Ilustr. J. Szancer. Kr. br.r.wyd. (ok.1935), Bibl. „Tempo Dnia”, 15cm, s.181, opr.intr.tw. (oryg. opr. zachowana), c.20zł
174 Poradnik „Przyjaciółki” na r. 1950 . W., Cz., 21,5cm, s.192, opr.oryg.brosz., c.10zł
175 „Posłaniec Serca Jezusowego”. (Miesięcznik).
R.58: nr 1-12 (I-XII) z 1930 r.,
R.59: nr 1-12 (I-XII) z 1931 r.,
Kr. Wyd. Ks. Jezuitów, 21cm, s. w nr 32, nr obu roczn. współoprawne – opr.intr.tw., c.48zł
176 Praca zbiorowa- Spełniajmy śluby jasnogórskie (dot.: ślubowania skademickiego). W.1937, skł.gł. w księg. Prabucki i Płocha, 16,5cm, s.X+164, opr.oryg. brosz., c.20zł
177 Prischwin Michail- Graueule. Zeichnungen von Kurt Zimmermann. Moskau br.r.wyd. (ok.1950), Verlag Progress, 20,5cm, s.227, opr.oryg.tw., c.15zł
178 „Przegląd Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej”. Biuletyn gazowy.
Rok IX: nr 1-12 (I-XII) z 1938 r. W.1938, ZG LOPP, 27cm, s. śr. w nr 30, wszystkie nr współoprawne – opr.intr.tw., c.60zł
179 „Przegląd Mody”. Miesięcznik ilustrowany poświęcony modzie i sprawom kobiecym.
R.XVI: nr 11 z XI.1938 r. W., Wyd. Żurnali Mód Lyon, 31,5cm, s.20, c.5zł
180 „Przegląd Homiletyczny”. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom kaznodziejstwa polskiego.
R.II. Kielce 1924, Druk. „Jednosć”, 22,5cm, s.IV+ 320, opr.intr.tw., c.10zł
181 Przegląd wydawnictw Księgarni i Drukarni Ka-tolickiej Sp. Akc. w Katowicach – rok 1937 . K., 22,5 cm, s.20, opr.oryg.z., c.5zł
182 „Przyjaciel Dzieci”. Dodatek „Robotnika”.
R.XI: nr 19 z 9.05.1947. W., 29cm, s.16, c.5zł
183 Rathke Georg dr- Lateinische Schulgrammatik. Bielefeld und Leipzig 1943, Verlag von Velhagen & Klafing, 23cm, s.145, opr.oryg.tw., c.10zł
184 Rogowicz Wacław- Samson. Ze znalezionego papirusu. W.1923, Książki Ciekawe, 17,5cm, s.160, opr.intr.tw., c.10zł
185 Rouquette L.F.- Wielka biała cisza. Powieść. Przekł. E. Solskiej. W.1947, wyd. St. Cukrowski, 22cm, s.252, opr.intr.tw., c.20zł
186 Róg Michał- Synowie wsi. Powieść. W.1925, nakł. L.Chomińskiego,22cm,s.172,opr.intr.tw., c.15zł
187 Rubczyński W. prof. dr- Problem kształtowania charakteru. P.1938, KśW, 20cm, s.128, opr.oryg. brosz. (egz. do oprawy), c.20zł
188 Rudnicki Juljusz dr- Rachunek różniczkowy i całkowy. Cz. I – Liczby niewymierne, ciągi i szeregi. W.1923, nakł. T.E. i M., 21,5cm, s.164, opr.oryg. brosz., c.15zł
189 „Salwator”. Miesięcznik. Pismo poświęcone zagadnieniu powołań kapłańskich oraz apostolstwu świeckich.
Nr 1-12 (rocznik) z 1947 r., wszystkie nr współoprawne. Trzebinia 1947, Wyd. Ks. Salwatorianów, 20,5cm, s.25/nr, opr.intr.tw., c.10zł
190 Samsonowicz Jan- Historia geologii w Polsce. Kr.1948,nakł.PAU,26,5cm,s.42,opr.oryg.brosz.,c.10zł
191 Schreiber Hermann- Deutsche Tat in Africa. Pionierarbeit in unseren Kolonien. Berlin 1941, Verlag Scherl, 22,5cm, s.124, opr.oryg.brosz. (bardzo ładny egz.), c.30zł
192 Schure Edward- Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii. Tłum. R. Centnerszwerowej. W.1923, wyd. Hulewicz i Paszkowski, 20cm, s.XXVI+564, opr.oryg.tw., c.50zł
193 Schumann Elisabeth- Liederbuch favourite Songs. Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Wolf, Mahler, Strauss. (Zapis nutowy). Vien 1928, Universal-Edition, 27,5 cm, s.98, opr.oryg.brosz., c.20zł
194 Schwaneberger-Polen. Polen mit sämtlichen Frei-, Flugpost-, Dienst- und Portomarken mit Abarten Abstimmungsmarken für Oberschlesien und Ostschlesien, Marken der Postämter in Danzig und der Türkei, sowie der Ausgaben für das Poln. Korps und der örtlichen Bestellpostanstalten . Leipzig br.r.wyd. (ok.1930), Verlag des Schwaneberger Album, 33cm, s.39, opr.oryg.tw., c.20zł
195 Siedlecki J. ks.- Śpiewnik kościelny. Z melodjami na 2 głosy. Zawiera pieśni polskie i śpiewy łacińskie oraz różne nabożeństwa i modlitwy. Wyd. jubileuszowe (1878-1928). Opr. ks. W. Świerczek i B. Wallek-Walewski. L.1928, nakł. Księży Misjonarzy, 17,5cm, s.XIV+526, opr.oryg.tw., c.25zł
196 Siwek Paweł ks.- W pogoni za nieskończonością. Konferencje apologetyczne wygłoszone w Paryżu r. 1929. Kr.1930, nakł. Wyd. Księży Jezuitów, 23cm, s.232, opr.oryg.brosz., c.15zł
197 „Skrzydła i Motor”. Tygodnik lotniczy dla młodzieży.
R.II: nr 8(36) z II/III 1947 r.,
R.III: nr 41(121) i 42 (122) z X.1948 r.
W., wyd. red. Czasopism Lotniczych, 30cm, s. w nr 10, c.5zł/nr
198 Slocum J.- Sam jeden żaglowcem naokoło świata. Przeł. L. Szwykowski. (Na zewn. s. okładki przymocowana blaszka z wygrawerowanym napisem „III nagroda biblioteki 27 p.p. Częstochowa”). W.1930, Główna Księg. Wojskowa, 20cm, s.269, opr.intr.tw., c.60zł
199 Smedley Agnes- Pieśń cierpienia. Przeł. B. Kopelówna. W.1936, Tow. Wyd. „Rój”, 19,5cm, s.437, opr.oryg.brosz., c.10zł
200 Staronka Leszek- Sens istnienia. Przystępny zarys filozofii. Kr.1945, Cz., 20,5cm, s.181, opr.oryg. brosz. (egz. do naprawy), c.10zł
201 „Ster”. Ilustrowane czasopismo dla młodzieży.
Nr 5 ze I.1941 r. W., wyd. Wydz. Nauki, Wych. i Ośw. Ludowej przy rządzie G.G., 28,5cm, s.32, c.5zł
202 Stevenson Robert- Opowieści nocne. P.1949, Księg. Wydawn., 20,5cm, s.167, opr.intr.tw., c.15zł
203 Strug Andrzej- Pieniądz. Powieść z obcego życia. 2 tomy w 1 vol. W.1930, Wyd. J. Mortkowicza, 18cm, s.t.I- 224, t.II- 232, opr.intr.tw., c.10zł
204 Svensson Jon ks.- Nonni i Manni. Dwaj islandzcy chłopcy. Kr.1948, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 20,5 cm, s.83, opr.oryg.brosz., c.10zł
205 Szczepański Ludwik- Nowy kucharz krakowski. Zastąpi każdą dużą ksiażkę kucharską. Zbiór najpraktyczniejszych nowych i starych przepisów dla każdej gospodyni, jak smacznie a oszczędnie gotować. Kr. 1946, nakł. Wyd. „Biblos”, 20cm, s.31, opr.oryg. brosz., c.20zł
206 Szelągowski Adam- Dzieje powszechne w zarysie. Podręcznik do nauki historji na stopniu wyższym szkół średnich.
Cz. II. Okres średniowieczny. Z 69 ilustr.,
Cz. IV. Okres nowoczesny. Ze 127 ryc..
W.1923-25, Wyd. M. Arcta, 23cm, s. cz.II- VIII+165, cz.IV- XII+380, opr.oryg.brosz., c.20zł/cz.
207 Taylor Edward dr- Wstęp do ekonomiki. Gdynia 1947, Spłdz. Wyd. „Żeglarz”, 20,5cm, s.VIII+378, opr.intr.tw., c.10zł
208 Tinayre Marcelle- Puklerz Aleksandra. Powieść. Przekł. A. i Z. Chrzanowskich. P.1923, nakł. Sp. Wyd. „EOS”, 18,5cm, s.134, opr.intr.tw., c.20zł
209 „Tygodnik Illustrowany”. Literatura, sztuka, życie. W., wyd. GiW, 39cm, s.24, c.5zł
Nr 41 z 10.10.1925 r.
210 Verne Juljusz- 20 000 mil podmorskiej żeglugi. Z 19 ilustr. de Neuville’a. W.1939, nakł. Księg. J. Kubickiego, 23cm, s.336, opr.intr.tw., c.25zł
211 Verne Juliusz- Morze na Saharze. Powieść dla młodzieży. Przeł. R. Simonson, ilustr. Z. Jurkowski. W.1934, nakł. „Nowego Wydawnictwa”, 18,5cm, s.206, opr.intr.tw., c.40zł
212 Weygand gen.- Bitwa o Warszawę. Odczyt wygłoszony w Brukseli. (dot. wojny w 1920 r.). W.1930, wyd. Mazowiecka S-ka Wyd., 22,5cm, s.31, opr.intr. brosz., c.20zł
213 „Wiadomości Literackie”. Tygodnik. W.1939, Wyd. A. Borman i M. Grydzewski, 50cm, s.8, c.5zł
R.XVI: nr 4(96) z 22.01.1939 r.
214 Wilkosz Witold- Człowiek stwarza naukę. (Pozycja traktuje o rozwoju nauki w starożytności, głównie w Mezopotamii i Egipcie). Kr.1946, Cz., 21cm, s.144, opr.oryg.brosz., c.10zł
215 Wróblewska Ewelina dr (zebr.)- Rok 1863. Wyjątki z dzieł i pamiętników. Dokumenty, odezwy. Wilno 1923, Wyd. Księg. Stow. Nauczyc. Polskiego, 20cm, s.256 (brak ost. stron), opr.intr.tw., c.45zł
216 Wrzos Konrad- Piłsudski i piłsudczycy. W.1936, nakł. Głównej Księg. Wojskowej, 24,5cm, s.231, opr. oryg.tw., c.80zł
217 Wszędobylski dr- Najciekawsza podróż z drem. Wszędobylskim. Przeł. inż. I. Walter i T. Zabłudowski. Ł.1947, Cz., 24cm, s.XII+175, opr.oryg.tw. napr., c.20zł
218 Zahorska Anna opr.- Ilustrowane żywoty świętych polskich. Ilustr. I. Dybowska. Potulice 1937, nakł. Seminarium Zagranicznego, 24cm, s.355, opr. oryg.brosz., c.75zł
219 Zagadnienia słowiańskiej kultury ludowej. Pamiętnik pierwszego kursu zorganizowznego przez Słowiański Związek Młodzieży Wiejskiej w Krakowie i Pradze w dn. 3-24.02.1926 . (Artykuły i treść wystąpień w jęz. polskim, rosyjskim i czeskim). W.1926, nakł. Słowiańskiego Zw. Młodzieży Wiejskiej, 24,5-cm, s.237, opr.oryg.brosz., c.35zł
220 Zapolska Gabrjela- Jak tęcza. Powieść. Egz. 3007. W.1923, wyd. Oddz. W-ski Inst. Lit. „Lektor” sp. z o.o, 16,5cm, s.416, opr.oryg.tw., c.10zł
221 „Zawód i Życie”. Czasopismo poświęcone wiedzy handlowej i zawodom kobiecym.
R.II: nr 3 z 1941 r.,
R.II: nr 7a z 1942 r.,
R.III: nr 1a z 1943 r.
Kr., wyd. Wydz. Gł. Wiedzy i Nauki przy rządzie G.G., 28cm, s. w nr 32, c.5zł/nr
222 Żukiewicz Konstanty Marja ks.- Matka Boska Gidelska. Miejsce Piastowe 1929, Wyd. oo. Dominikanów w Gidlach, 17,5cm, s.161, opr.oryg.brosz., c.30zł
223 „Życie Kobiety”. Jednodniówka.
Nr 1 z 1946 r. Szczecin, wyd. Woj. Zarząd Ligi Kobiet, 30,5cm, s.8, c.5zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1990

224 Album zoologiczny . (Zawiera 100 kolorowych wklejek z ilustr. zwierząt i ich krótkimi charakterystykami). Ł.1954, Spłdz. Wyd. Art. i Użytkowych „Poziom”, 28,5cm, s.28, opr.oryg.brosz.napr., c.15zł
225 „Aven”. Biuletyn poświęcony tematyce speleologii. (Odbitka powielaczowa).
Nr 7 z okresu II-VI.1970 r. Cz-wa, wyd. Sekcja Taternictwa Jaskiniowego, 29,5cm, s.37, opr.intr. brosz., c.10zł
226 Bartnikowski Bogdan- Dzieciństwo w pasiakach. W.1977, NK, 19,5cm, s.108, opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
227 Berezowska Maja- Piórkiem przez stulecia. Opr. T. Polanowski. (Zawiera ponad 100 ilustr. towarzyszących wierszom, fraszkom literatury polskiej, m.in. Reja, Kochanowskiego, Sztaudyngera oraz obcej, np. „Dekamerona” Boccaccia). Kr.1974, Wyd. Art.-Graf., 29,5cm, s.XV+102, opr.oryg.tw., c.15zł
228 Bielicki Marian opr.- Serce narodu. Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1879-1951 . (Na s. przedtytułowej całostron. zdjęcie B. Bieruta). W. 1952, Wyd. MON, 21,5cm, s.315, opr.oryg.brosz., c.25zł
229 Błaszczyk Maria, Olszańska Barbara (opr.)- Diabli wiedzą co… Wiersze i opowiadania polskich pisarzy. Antologia . Opr. graf. Bohdan Butenko. W. 1972, Iskry, 20,5cm, s.665, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
230 Boda-Krężel Zofia, Kobuszewski Bogdan i inni (opr.)- Ruch oporu w rejencji katowickiej 1939-1945. Wybór dokumentów. W.1972, Wyd. MON, 24cm, s.531, opr.oryg.tw.+obw., c.10zł
231 Braun Sylwester „Kris”- Reportaże z Powstania Warszawskiego. Album. W.1983, KAW, 28cm, s.358 w tym il. 576, opr.oryg.tw.+obw., c.40zł
232 Burgess Eric- U progu przestrzeni międzyplanetarnej. Tłum. J. Thor. W.1957, PWT, 21cm, s.183, opr.oryg.tw., c.20zł
233 Bylina M., Czerwiński J., Tomaszewski R. red.- Polska ilustracja książkowa. (Tekst w j. polskim, angielskim, francuskim i niemieckim). W.1964, WAiF, 30,5cm, s.164, opr.oryg.tw., c.30zł
234 Croft-Cooke Rupert, Cotes Peter- Świat cyrku. W.1986, PIW, 29,5cm, s.141, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
235 Czechow Antoni- Nie udało się! W.1954, Cz., 20,5cm, s.138, opr.oryg.brosz., c.10zł
236 Danysz Andrzej dr med.- Farmakologia i receptura. Podręcznik dla felczerów. W.1955, Wyd. MON, 24cm, s.355, opr.oryg.tw., c.20zł
237 Daumas Francais- Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja starożytnego Egiptu. Tłum. I.Zawadzka. W.1973,PWN,22,5cm,s.483,opr.oryg.tw.+obw., c.50zł
238 Deotyma (Jadwiga Łuszczewska)- Panienka z okienka. Starodawny romansik. W.1959, NK, 21,5 cm, s.284, opr.oryg.tw. (b. ładny egz.), c.10zł
239 de Vigny Alfred- Cinq-Mars czyli spisek za Ludwika XIII. Tłum. J. Karczmarewicz. W.1959, NK, 21cm, s.448, opr.oryg.tw., c.15zł
240 Długoborski Wacław- Szkice z dziejów Mysłowic. K.1961, Wyd. Art.-Graf., 24,5cm, s.94, opr.oryg. brosz., c.30zł
241 Długosz Jan- Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ksiega dziesiąta i księga jedenasta 1406-1412. W.1982, PWN, 25,5cm, s.269, opr. oryg.tw.+ bw., c.50zł
242 Dobrowolski Tadeusz- Sztuka Krakowa. Kr. 1978, WL, 25,5cm, s.622, opr.oryg.tw., c.10zł
243 Domański Michał- Poczet wielkich rzeźbiarzy. W.1981, NK, 21,5cm, s.93, opr.oryg.brosz., c.40zł
244 Drozdowski M. Marian, Zahorski Andrzej- Historia Warszawy. W.1981, PWN, 21cm, s.648, opr. oryg.tw.+obw., c.15zł
245 Durant Raymond- Depesze z powstańczej Warszawy 1830-1831. Raporty konsula francuskiego w Królestwie Polskim . W.1980, Cz., 21,5cm, s.304, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
246 Dzier Tadeusz- Myśmy tu zawsze byli… Dziennik z Powstania Warszawskiego 27.VII.1944-3.X.1944. W.1982, PIW, 19cm, s.94, opr.oryg.brosz., c.10zł
247 Edelman Marek- Getto walczy. Udział Bundu w obronie getta warszawskiego. W.1983, Wyd. CDN, 15cm, s.67, opr.oryg.z., c.15zł
248 Galarowski Tadeusz- Szczurzyc. (Dot. miejscowości w Beskidzie Wyspowym). Nr. 424 „Nauka dla Wszystkich”. Wr.1988, Oss., 18cm, s.47+map 3, opr. oryg.brosz., c.10zł
249 Gołąbek Stefan- Kociewie. Przewodnik po szlakach turystycznych. W.1984, Wyd. „Kraj”, 20cm, s.182, opr.oryg.brosz., c.15zł
250 Górska Maria opr.- Pięciu braci Li. Chińskie bajki ludowe i przysłowia. Ilustr. W. Chmielewski. W. 1956, NK, 30cm, s.54, opr.oryg.brosz., c.15zł
251 Gradowski Michał- Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym. Lublin 1986, KAW, 19cm, s.18 nlb., opr.oryg.brosz., c.5zł
252 Gröer Maria- Filatelistyka praktyczna. W.1975, KAW, 24cm, s.151, opr.oryg.brosz., c.25zł
253 Hugo Wiktor- Nędznicy. Opr. M. Żurawski. W 2 tomach. W.1954, Iskry, 24,5sm, s.t.I- 333, t.II- 439, opr.oryg.tw., c.30zł
254 Instrukcja o sporządzeniu regulaminów technicznych. R9 . (Dotyczy PKP). W.1978, WKiŁ, 20,5cm, s.224, opr.oryg.tw., c.10zł
255 Janneau Guillaume- Encyklopedia sztuki dekoracyjnej. W.1978, WAiF, 24,5cm, s.314, opr.oryg.tw.+ obw., c.80zł
256 Jastrzebski Andrzej, Podsiad Antoni opr.- Boże Narodzenie. Antologia poezji polskiej. W.1961, PAX, 20cm, s.504, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
257 Kaczmarzyk Dariusz- Władysław Olesczyński. (Wyd. z okazji 150 rocznicy urodzin rzeźbiarza). W. 1962, Arkady, 21cm, s.69+il.64, opr.oryg.brosz.+ obw., c.30zł
258 Kalendarz „Szpilek” 1958 . Ilustr. M. Berezowska, E. Lipiński. W., nakł. „Szpilek”, 22,5cm, s.192, opr.oryg.brosz. (b. ładny egz.), c.20zł
259 Katalog elektrod węglowych i innych wyrobów z węgla uszlachetnionego . W.1956, nakł. PWT, 24cm, s.195, opr.oryg.tw., c.15zł
260 Katalog zabytków sztuki w Polsce.
T.II: woj. łódzkie
   z.3. powiat łaski. s.24+il.49,
T.III: woj. kieleckie
   z.1. powiat buski. s.91+il.145,
T.VI: woj. katowickie
   z.8. powiat lubliniecki. s.38+il.88,
   z.9. powiat myszkowski. s.33+il.105,
   z.13. powiat tyski. s.34+il.37,
   z.15. powiat zawierciański. s.31+il.66.
W.1953-64, Państw. Inst. Sztuki PAN, 17cm, opr. oryg.brosz., c.30zł/z.
261 Katalog koni sportowych. 50 jubileuszowa aukcja. 18-19.V.1974. (Tekst w jęz. angielskim). Książ 1974, Wyd. ANIMEX, 19,5cm, s.113, opr. oryg.brosz., c.10zł
262 Klocek . W.1956-57, Państw. Ośr. Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 23,5cm, opr.intr. tw., c.30zł
 1. Grycz Józef- Krótki zarys historii książki i bibliotek. s.103,
 2. Przelaskowski Ryszard- Biblioteka i jej organizacja. s.36,
 3. Sedlaczek Franciszek- Pomieszczenie i urządzenie biblioteki. s.67,
 4. Czarnecka Jadwiga- Gromadzenie i ewidencja księgozbioru. s.43,
 5. Rytel Zofia- Katalog alfabetyczny i katalogowanie. s.71,
 6. Sawoniak Henryk- Klasyfikacja i katalog rzeczowy. s.56.
263 Kluz Władysław ks.- Realista. (Dot. założyciela Zgrom. św. Michała Archanioła ks. Bronisława Markiewicza). Miejsce Piastowe 1978, wyd. Zgromadzenie św. Michała Archanioła, 20,5cm, s.306, opr. oryg.brosz., c.20zł
264 Kobielski Dobrosław- Warszawa z lotu ptaka. W.1971, Wyd. Interpress, 24,5cm, s.142, opr.oryg.tw. +obw., c.15zł
265 Konopnicka Maria- O krasnolutkach i o sierotce Marysi. Il. J. Grabiński. W.1972, NK, 26cm, s.259, opr.oryg.tw., c.15zł
266 Kosiński Ryszard- Głowy podwawelskie. (Rozmowy z J. Alex-em, Kantorem, Mrożkiem, Siedleckim, Wiktorem Zinem i ok. 70 innymi znanymi postaciami z Krakowa). Karykatury Andrzej Stopka. Fot.- Jerzy Borowiec. Kr.1965, WL, 17,5cm, s.500, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
267 Kossak Zofia- Szaleńcy boży, Ilustr. M. Hiszpańska-Neuman. W.1957, PAX, 20cm, s.234, opr. oryg.tw., c.10zł
268 Kott Jan opr.- Poezja polskiego Oświecenia. Antologia. Ilustr. J.P. Norblina. W.1954, Cz., 21,5cm, s.463, opr.oryg.tw., c.15zł
269 Koźmiński Karol- Bohater dwóch kontynentów. Powieść historyczna o Kazimierzu Pułaskim . W. 1968, Iskry, 20,5cm, s.317, opr.oryg.tw. (egz. do na-prawy), c.10zł
270 Krajewski Roman- Geologiczna obsługa kopalń. W.1955,W.Geolog.,24,5cm,s.311,opr.oryg.tw.,c.10zł
271 Krasucki L.- Zdobycz chłopska. Jak żyje i pracuje spóldzielnia produkcyjna. W.1951, KiW, 20,5 cm, s.84, opr.oryg.brosz., c.15zł
272 Kraszewski Józef Ignacy- Hrabina Cosel. (W tekście zdjęcia z filmu o tym samym tytule). W.1968, LSW, 20,5cm, s.365, opr.oryg.brosz., c.10zł
273 Kruk Tadeusz- Termopile. W.1983, Wyd. MON, 19cm, s.257, opr.oryg.brosz.+obw., c.10zł
274 Książki o książce (seria). Wr.1966-86, Oss., 20 cm, opr.oryg.tw., c.15zł/egz
 1. Wróblewski Jan- Polskich broniły progów. s.250,
 2. Skrzypczak Andrzej- Sennewaldowie. Ksiegarze i wydawcy warszawscy. s.163,
 3. Kocyba-Kamińska Wiesława- Oficyna Ossolińska w l. 1920-1939. s.205,
 4. Skierkowska Elżbieta- Współczesna ilustracja książki. s.230+il.98,
 5. Kuglin Jan- Poligrafia książki. s.381.
275 Kuczyński Maciej- Zwrotnik dinozaura. W.1977, Iskry, 19,5cm, s.240, opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
276 Kurek Jalu- Pisma wybrane, c.20zł/kompl.
 1. Księga Tatr . s.386,
 2. Księga Tatr. Wtóra . s.503.

Kr.1982,WL, 20,5cm, opr.oryg.tw.+obw.
277 Kydryński Lucjan- Opera na cały rok. Kalendarium.
T.I. Styczeń-czerwiec, T.II. Lipiec-grudzień.
Kr.1989, PWM, 23cm, s. t.I- 446, t.II- 385, opr. oryg.brosz., c.20zł
278 Lagzi Istvan- Droga żołnierza polskiego przez węgierską granicę w latach 1939-1941 . P.1987, W Poz., 20,5cm, s.328, opr.oryg.brosz., c.20zł
279 Lalkarstwo (temat). 20,5cm, opr.oryg.brosz., c.15zł/egz.
 1. Jurkowski H., Ryl H., Stanowska A.- Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne. W.1979, Centr. Ośr. Upowszechn. Kultury, s.268,
 2. Kilian-Stanisławska J.- Teatr lalek. W.1953, Wyd. CRZZ, s.49,
 3. Awgulowa Janina- Dziecko widzem i aktorem. Inscenizacje dla klas przedszkolnych, świetlic, domów dziecka. W.1979, WSiP, s.247+XXXII (tabl. proj. lalek),
 4. Awgulowa J., Świętek W.- Inscenizacje w klasach I-IV. W.1968, PZWS, s. 253.
280 Lankajtes Jerzy- Bezpieczeństwo i higiena pracy w pożarnictwie. W.1963, Wyd. MON, 21cm, s.269, opr.oryg.brosz., c.20zł
281 Lelong Charles- Życie codzienne w Galii Merowingów. (tereny Francji). Przekł. E. Bąkowska. W. 1967, PIW, 24,5cm, s.164, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
282 Lenin W.I.- Marks, Engels, marksizm. W.1955, KiW, 21,5cm, s.528, opr.oryg.tw., c.10zł
283 Leveque Pierre- Świat grecki. Przekł. J. Olkiewicz. W.1973, PWN, 22,5cm, s.577, opr.oryg.tw.+ obw., c.50zł
284 Lewandowska Cecylia- W różnych gniazdach. Ilustr. J. Heintze. W.1965, NK, 21cm, s.118, opr. oryg.brosz., (II), c.10zł
285 Lilienthal Alfred M.- Druga strona medalu. (Izrael – syjonizm w oczach amerykańskiego znawcy problemów bliskowschodnich). Przeł. B. Rewkiewicz-Sadowska. W. br.r.wyd. (ok.1968), KiW, 20cm, s.523, opr.oryg.brosz., c.20zł
286 Lord Russel of Liverpool- Proces Eichmanna. Tłum. T. Wójcik. W.1966, Cz., 20,5cm, s.361, opr. oryg.brosz.+obw., c.25zł
287 Łojko Jerzy- Średniowieczne herby polskie. P. 1985, KAW, 21,5cm, s.150, opr.oryg.brosz., c.35zł
288 Łopalewski Tadeusz- Kaduk, czyli wielka niemoc. (Powieść o ludziach, którzy doprowadzili do zguby Rzeczpospolitą Polską). W.1973, Cz., 18cm, s.546, opr.oryg.brosz., c.20zł
289 Łukasiewicz Stanisław- Architektura szkół. W. 1954, „Budownictwo i Architektura”, 24,5cm, s.198, opr.oryg.tw., c.20zł
290 Madajczyk Czesław- Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia. W.1961, PWN, 24cm, s.219, opr.oryg.brosz., c.30zł
291 Maiselis I.L., Judowitsch M.M.- Lehrbuch des Schachspiels. Berlin 1952, Sportverlag GMBH, 19,5 cm, s.151, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
292 Majewski Bronisław opr.- Przewodnik turystyki motorowej po województwie białostockim. Białystok 1967, wyd. Automobilklub Podlaski, 22cm, s.123, opr.oryg.brosz., c.10zł
293 Malczewski Kazimierz- Ze wspomnień śląskich. W.1958, PAX, 19,5cm, s.293, opr.oryg.brosz., c.20zł
294 Maliński Mieczysław ks.- Droga do Watykanu Jana Pawła II. Londyn 1980, nakł. Książy Marianów, 17cm, s.174, opr.oryg.brosz., c.10zł
295 Małcużyński Karol- Oskarżeni nie przyznają się do winy. W.1971, Wyd. Interpress, 20,5cm, s.326, opr.oryg.brosz., c.15zł
296 Mańkowski Tadeusz- Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII wieku. (T.II „Studia z dziejów polskiego rzemiosła artystycznego” pod red. A. Wojciechowskiego). Wr.1954, Oss., 30,5cm, s.X+164+tabl. barwnych XVI+ il.140, opr.oryg.tw.+obw., c.70zł
297 Mańkowski Jerzy- Mity i świat Eurypidesa. Zagadnienia wybrane. Wr.1975, Oss., 25cm, s.94, opr.oryg.brosz., c.10zł
298 Marciniak Stanisław- Język wojskowy. W.1987, Wyd. MON, 20,5cm, s.219, opr.oryg.brosz., c.25zł
299 Maszlanka Bronisław- Cztery oblicza militaryzmu. Okruchy historyczne. W.1971, Wyd. MON, 21cm, s.581, opr.oryg.tw., c.15zł
300 Matematyka (temat). c.20zł/egz.
 1. Ifrach Georges- Dzieje liczby czyli historia wielkiego wynalazku. Przeł. S. Hartman. Wr.1990, Oss., 24cm, s.260, opr.oryg.brosz.,
 2. Steinhaus Hugo- Kalejdoskop matematyczny. W. 1956, PZWS, 21,5cm, s.310, opr.oryg.tw.+obw.,
 3. Kofler Edward- Od liczby do nieskończoności. W.1964, WP, 19,5cm, s.312, opr.oryg.brosz. (II),
 4. Kofler Edward- Z dziejów matematyki. W.1956, WP, 21cm, s.279, opr.oryg.brosz. (III),
 5. Krysicki Włodzimierz- Iksy i igreki. W.1970, NK, 21cm, s.97, opr.oryg.brosz.,
 6. Lukacs K, Tarjan E.- Zabawy liczbowe. W.1970, WP, 19cm, s.111, opr.oryg.brosz.,
 7. Gilde W., Altrichter S.- Policzmy na kalkulatorze. W.1986, WkiŁ, 19,5cm, s.197, opr.oryg.brosz.
301 May Karol- Winnetou. W 3 tomach. Ilustr. St. Rozwadowski. W.1956, NK, 20cm, s.t.I- XI+506, t.II- 474, t.III- 500, opr.oryg.brosz., c.45zł
302 Melbechowska Aleksandra- Stanisław Lentz. W. 1957, Wyd. „Sztuka”, 21cm, s.49+il.44, opr.oryg. brosz., c.20zł
303 Mercik Wiesław- Bez płaszcza z gronostajów. Kościół a państwo i prawa człowieka . (Szkice historyczne i polemiczne). Kr.1988, KAW, 23,5cm, s.293, opr.oryg.brosz., c.15zł
304 Mermet Abbe- Zasady i praktyka radiestezji. P.1979, Centrala Usł.-Wytw. „Różdżkarz”, 24cm, s. 133, opr.oryg.brosz., c.25zł
305 Mierzecka Janina- Fotografia zabytków i dzieł sztuki. W.1959, Wyd. „Arkady”, 24cm, s.125+il.204, opr.oryg.tw., c.40zł
306 Mierzejewska Jadwiga- Teatr z pieśni. (Opracowania inscenizacyjne pieśni przeznaczone dla reżyserów, zespołów artystycznych itp.). W.1963, Wyd. CRZZ, 19,5cm, s.229, opr.oryg.brosz., c.10zł
307 Mickiewicz Adam- Sinjoro Tadeo. („Pan Tadeusz” w jęz. esperanto). Przeł. A. Grabowski. Varsovio 1955, Eldonejo „Polonia”, 21,5cm, s.XI+333, opr.oryg.tw., c.25zł
308 Mielnikow M., Szibanow A., Korsuńska W.- Podstawy darwinizmu. Dla klasy XI. W.1955, PZWS, 24cm, s.157, opr.oryg.brosz., c.10zł
309 Morozow A.- Człowiek w dżungli. Opowiadania. W.1952, Iskry, 21cm, s.163, opr.oryg.brosz., c.10zł
310 Mossor Stefan- Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny. W.1986, Wyd. MON, 21,5cm, s.701, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
311 Muzea świata (seria). W.1981-82, Arkady, 29cm, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł/egz.
 1. Kunińska Izabela red.- Muzea Krakowa. s.172,
 2. Krauze Wiesława red.- Muzea Watykanu. s.173.
312 Nardelli Stanisław- W kręgu biopola. Opr. Al. Trzaska. K.1986, KAW, 20,5cm, s.245, opr.oryg. brosz. (II), c.10zł
313 Nowak-Dłużewski Juliusz- Okolicznościowa po-ezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. W.1969, PAX,24cm,s.251,opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
314 Nowakowski E., Paluszewski Cz., Tudruj St.- Informator pracownika sklepu z artykułami przemysłowymi. W.1961, Wyd. Przem. Lekk. i Spoż., 21cm, s.440, opr.oryg.brosz., c.20zł
315 Norwid Cyprian- Vade-mecum. Opr. J. Pert. Wr. 1990,Oss.,16,5cm,s.CXLI+213,opr.oryg.brosz.,c.15zł
316 Nowouspensky Nikolai wybr.- Aivazovsky. (Album reprodukcji malarza marynisty – tekst w jęz. angielskim). Leningrad 1989, Aurora Art Publishers, 30cm, s.146+il.99, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
317 Numizmatyka (temat)
aKopicki Edmund- Katalog podstawowych monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych. W.1978-79, wyd. PTNiA, 21,5cm, opr. oryg.brosz., c.30zł/t.
t.III. 1632-1795. s.295,
t.IV. Monety i banknoty okresu porozbiorowego 1772-1886. s.118,
t.V. cz.1. 1916-1978. s.243.
bKamiński Czesław, Kopicki Edmund- Katalog monet polskich 1764-1864. W.1976, KAW, 24cm, s.253, opr.oryg.brosz., c.45zł,
cKamiński Czesław- Katalog banknotów i monet Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dołączone uzupełnienia do ww. katalogu z r. 1968 i 1972. W.1966, Wyd. PTNiA, 26cm, s.35+4+4 (uzupełn.), c.15zł,
dMęclewska Marta- Monety krzyżackie. W.1972, wyd. PTAiN, 20cm, s.25, opr.oryg.brosz., c.10zł,
eWalewski Stanisław- Trojaki koronne Zygmunta III od 1588 do 1624. Tablice (I-XIX). W.1970, wyd. PTA, 23cm, s.224+tabl., opr.oryg.brosz., c.40zł,
fMaciaszek Janusz- Jan Paweł II na medalach i monetach świata wydanych w latach 1978-1983 . W.1986, wyd. PTAiN, 24cm, s.XXIV+122+tabl. LXXIV, opr.oryg.brosz., c.15zł,
g„Wiadomości Numizmatyczne” . Kwartalnik PTA.
R.XI: z.2-3 (40-41) z 1967. (Suchodolski Stanisław- Moneta polska w X/XI wieku. Mieszko i Bolesław Chrobry). s.67-191+map 10+tabl. XII,
R.XI: z. dodatkowy z 1967. (Potin V.M.- Znaleziska monet na obszarze Polski według danych archiwów leningradzkich (1859-1889). s.87.
W., wyd. PTA, 24,5cm, opr.oryg.brosz., c.10zł/z.
h Spis rzeczy i autorów „Biuletynu Numizmatycznego” roczników 1980-1984 (nr 149-200). s.20, opr. oryg.brosz., c.10zł,
iStara Dagmar- Markenzeichen auf Zinn. Praha 1978, Verlag Artia, 19,5cm, s.259, opr.oryg.tw.+ obw., c.30zł,
kKałkowski Tadeusz- Tysiac lat monety polskiej. Kr.1974, WL, 30cm, s.489, opr.oryg.tw., c.50zł,
lPrzewodnik po wystawie 1000 lat monety polskiej . W.1967,wyd.NBP,29cm,s.18,opr.oryg.brosz., c.10zł
ł„Wiadomości Numizmatyczne”. Kwartalnik.
R.XII: z.1, 2, 3-4 z 1968 r. W., wyd. PTA, 24,5cm, s. śr. w nr 65, opr.oryg.brosz., c.10zł/nr
318 O bursztynie w Polsce . Odbitka z „Wiadomosci Muzeum Ziemi” t.V. W.1951, Wyd. Muzeum Ziemi, 24cm, s.437-452+il.12 (z wystawy „Bursztyn w Polsce”), opr.oryg.z., c.10zł
319 Okaryna i inne opowiadania (różnych autorów). Ilustr. M. Orłowska-Gabryś. W.1985, KAW, 20cm, s.84, opr.oryg.brosz., c.10zł
320 Orwell George- 1984. Powieść. Tłum. J. Mieroszewski. Paryż 1953, Inst. Literacki, 18cm, s.255, opr.oryg.brosz., c.45zł
321 Ostrowki Wiktor- Viata marelui fluviu. (Ksiażka w jęz. rumuńskim, dedykacja autora dla czytelnika). Bucuresti 1975, Editura Albatros, 20,5cm, s.233, opr.oryg.brosz., c.15zł
322 Panas Henryk- Według Judasza. (Apokryf). (papier biblijny). Olsztyn 1973, Wyd. Pojezierze, 20cm, s.253, opr.oryg.tw.+obw., c.10zł
323 Passendorfer E.- O budowie i ruchach skorupy ziemskiej. W.1952, PZWS, 20,5cm, s.105, opr.oryg. brosz., c.10zł
324 Paxillus Adam- Komedyja o Lizydzie. Opr. Julian Krzyżanowski i Stanisław Rospond. Wr.1968, Oss., 24,5cm, s.192, opr.oryg.tw., c.15zł
325 Pertek Jerzy- Druga mała flota. P.1959, WPoz., 21cm, s.357, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
326 Piękno, które chronimy . Zdj. Hartwig, Puchalski, Bułhak i inni. W.1957, Wyd. LOP, 16,5cm, s.63, opr.oryg.brosz., c.20zł
327 Plan miasta Katowic . (Zawiera spis ulic). W. 1957, PPWK, 61x86cm złoż. do form. 12,5x21cm, c.20zł
328 Poche Emanuel- PorzellanMarken. Aus aller Welt. Praha 1978, Artia Verlag, 19,5cm, s.255, opr. oryg.tw.+obw., c.100zł
329 „Poznaj Swój Kraj”. Miesięcznik krajoznawczo-turystyczny Min. Oświaty i Wych.
- nr 8, 9 z 1984 r.
- nr 6 z 1985 r.
W., 28,5 cm, s. w nr 28-30, c.5zł/nr
330 Praca zbiorowa- Cyganeria i polityka. Wspomnienia krakowskie 1919-1939. W.1964, Cz., 24cm, s.492, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
331 Praca zbiorowa- Powstała w walce. (Dot. konspiracyjnej łódzkiej WRN, działaczy politycznych oraz partyzantów III Brygady AL im. gen. Bema). Ł.1959, Wyd. WRN, 20,5cm, s.255, opr.oryg.brosz., c.10zł
332 Praca zbiorowa- Mazowsze. Krajobraz i architektura. Album. W.1971, Arkady, 22cm, s.45+il.232, opr.oryg.tw., c.10zł
333 Praca zbiorowa- Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta. (Zawiera 1144 hasła). W. 1989, LSW, 25cm, s.460, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
334 Proust Marcel- W poszukiwaniu straconego czasu. W 7 tomach. Przekł. i wstęp T. Żeleński (Boy). W.1965, PIW, 20,5cm, s.t.I- 536, t.II- 638, t.III- 723, t.IV- 662, t.V- 501, t.VI- 354, t.VII- 646, opr.oryg. tw., c.80zł
335 „Przegląd Historyczny”.
Tom LXXIII z. 3-4. W.1982, PWN, 24cm, s.178-422, opr.oryg.brosz., c.10zł
336 Puchniarski Roman- Mikołaj Kopernik w filatelistyce. W.1979, KAW, 20,5cm, s.106, opr.oryg.brosz., c.20zł
337 Reid Mayne- Jeździec bez głowy. Przeł. Z. Glinka, ilustr. St. Töpfer. W.1960, Iskry, 21,5cm, s.570, opr.oryg.tw., c.20zł
338 Ratajczyk Leonard, Teodorczyk Jerzy- Wojsko powstania kosciuszkowskiego w oczach współczesnych malarzy . W.1987, Wyd. MON, 29cm, s.135, opr.oryg.tw., c.15zł
339 Ruszkiewicz Ireneusz- W żołnierskim darze. (Z dedykacją Ministra Oświaty i Wychowania i pełnomocnika stołecznego FJN dla oficera – jednego z współbudowniczych Wisłostrady). W.1973, Wyd. MON, 28,5cm, s.291, opr.oryg.tw., c.25zł
340 Rykała Julian ks.- Więźniowie, heftlingi, emigranci. (Wspomnienia z pobytu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Dachau i Gross-Rosen). W. 1972, Wyd. Novum, 20,5cm, s.194, opr.oryg.brosz.+obw., c.40zł
341 Rymut Kazimierz- Nazwy miast Polski. Wr.1980, Oss., 21cm, s.288, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
342 Sehn Jan dr (opr.)- Obóz koncentracyjny Oświę-cim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau). Na podstawie dokumentów i źródeł. W.1956, Wyd. Prawnicze, 21cm, s.133, opr.oryg.brosz., c.30zł
343 Seksuologia . (temat) W., 24,5cm, c.20zł/egz.
 1. Gise Hans- Seksuologia. 1976, Państw. Zakł. Wyd. Lekarskich, s.901, opr.oryg.tw.
 2. Imieliński Kazimierz (pod red.)- Seksuologia zarys encyklopedyczny. 1985, PWN, s.464, opr.oryg.tw. +obw.
 3. Imieliński Kazimierz (pod red)- Seksuologia biologiczna. 1980, PWN, s.531, opr.oryg.brosz.+ obw.
344 Skibiński Franciszek- O sztuce wojennej na północno-zachodnim teatrze działań wojennych 1944-1945. W.1981, Wyd. MON, 20,5cm, s.439, opr.oryg. brosz.+obw., c.10zł
345 Skibiński Leonard- 1 Brygada Artylerii Armat 1943-1945. Dzieje Warszawskiej Bryg. Art. Armat im. J. Bema. W.1984, Wyd. MON, 24,5cm, s.271, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
346 Skorowidz do mapy administracyjnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w skali 1:500 000 . (Wykaz jednostek administracyjnych oraz wszystkich miejscowości w Polsce). W.1974, PPWK, 23,5cm, s.168, opr.oryg.brosz., c.10zł
347 Sobczak Kazimierz- Lenino – Warszawa – Berlin. Wojenne dzieje I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki . W.1978, Wyd. MON, 26cm, s.470, opr. oryg.tw.+obw., c.15zł
348 Sojecki Antoni- Optyka. Podręcznik dla liceum zawodowego. W.1985, WSiP, 20,5cm, s.353, opr. oryg.brosz., c.25zł
349 Soroka Marek- Polskie okręty wojenne 1945-1980. Gd.1986, Wyd. Morskie, 19,5cm, s.200, opr. oryg.tw., c.15zł
350 Starnawski Jerzy przeł.- Szymona Storowolskiego wojownicy sarmaccy. (Wydawnictwo jest tłumaczeniem dzieła z 1631 r.). W.1979, Wyd. MON, 29 cm, s.293, opr.oryg.tw., c.25zł
351 Stecki Konstanty- Dzieci klęski. Ilustr. St. Roz-wadowski. W.1958, NK, 21cm, s.170, opr.oryg. brosz., c.20zł
352 Szafer Przemysław T.- Współczesna architektura polska. W.1988, Arkady, 32cm, s.243, opr.oryg.tw.+ obw., c.15zł
353 Szafer Władysław- Z teki przyrodnika. W.1964, WP, 21cm, s.199, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
354 Tazbir Janusz- Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji. W.1978, WP, 20,5cm, s.343, opr.oryg.tw. +obw., c.20zł
355 Terlecki Olgierd- Generał Sikorski. Kr.1981, WL, 19cm, s.t.I- 459+il.28, t.II- 311+il.24, opr.oryg. brosz, c.20zł
356 Thiele-Wincler Ewa- Prawdziwy sens życia. Tłum. E. i J. Klemens, W.1963, Wyd. Zwiastun, 21cm, s.94, opr.oryg.brosz., c.10zł
357 Tuszyński Waldemar- Walki partyzanckie w la-sach lipskich, janowskich i Puszczy Solskiej . W.1954, Wyd. MON, 24,5cm, s.122, opr.oryg.tw., c.35zł
358 (Tysiąc) 1000 słów o lotnictwie. Mała encyklopedia lotnicza. W.1958, Wyd. MON, 17cm, s.406, opr.oryg. tw., c.10zł
359 Vegh Janos- Malarstwo niderlandzkie XV wieku. W.1979, WAiF, 24cm, s.59+il.48, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
360 Vincenz Stanisław- Na wysokiej połoninie. Barwinkowy wianek. Epilog. Posłowie A. Vincenz. W. 1983, PAX, 20cm, s.568, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
361 Wagner Eduard- Hieb und Stich-Waffen. Praga 1978, wyd. Artia, 19,5cm, s.253, opr.oryg.tw.+obw., c.60zł
362 Waldorff Jerzy- Jan Kiepura. Kr.1974, PWM, 21cm, s.93, opr.oryg.brosz.+obw., c.10zł
363 Wańkowicz Melchior- Dzieje rodziny Korze-niewskich. Kr.1985, Bibl. Promienistych, 15,5cm, s.65, opr.oryg.z., c.10zł
364 Warneńska Monika- Wiatr za progiem. Opowieść o Żeromskim. Lublin 1971, Wyd. Lubelskie, 19,5cm, s.257, opr.oryg.brosz., c.10zł
365 Wasylewski Stanisław. Kr. 1957-60, WL, 25cm, opr.oryg.tw., c.35zł/egz.
 1. Klasztor i kobieta. Studium z dziejów kultury polskiej w średniowieczu . 9 drzeworytów i 8 inicjałów Wł. Skoczylasa. s.161,
 2. Twarz i kobieta. s.137.
366 Wawrzykowska-Wierciochowa Dioniza- Sercem i orężem Ojczyźnie służyły. Emilia Plater i inne uczestniczki powstania listopadowego 1830-1831 . W. 1982,Wyd.MON,20,5cm,s.307,opr.oryg.brosz., c.25zł
367 Wybór dokumentów i materiałów dla słuchaczy szkół politycznych do tematu: Walka ludu polskiego o wolność i socjalizm . W.1953, KiW, 23,5cm, s.252, opr.oryg.brosz., c.10zł
368 Ziółkowska Maria- Doktor esperanto. Dot. L. Zamenhofa. Tekst w jęz. polskim i esperanto. (Na s. tytułowej odręczna dedykacja Autora dla czytelnika w jęz. esperanto). W.1959, WP, 20,5cm, s.331+16 nlb. (il.), opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
369 Zin Wiktor- Piękno utracone. Z cyklu: Piórkiem i węglem. W.1974, Arkady, 22,5cm, s.130, opr.oryg. tw.+obw., c.30zł
370 Zorad Erno (rys.)- Old Shatterhand i Winnetou. Na motywach powieści K. Maya. (Komiks). W.1987, KAW, 28,5cm, s.64, opr.oryg.brosz., c.20zł
371 Zweig Stefan- Maria Stuart. Przeł M. Wisłow-ska. W.1971, PIW, 20cm, s.351, opr.oryg.brosz.+ obw., c.15zł
372 Żadowa Łarissa A.- Poszukiwania i eksperymenty. Z dziejów sztuki rosyjskiej i radzieckiej lat 1910-1930. W.1982, WAiF, 28cm, s.372, opr.oryg. tw., c.20zł
373 Żygulski Zdzisław (jun.)- Zbiory Czartoryskich. Przewodnik. Kr. 1968, Muzeum Narodowe, 21,5cm, s.122, opr.oryg.brosz., c.30zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1990 R.

374 Banaś Paweł- Aksjosemiotyka karty pocztowej II. Wr.2004, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, 24cm, s.247, opr.oryg.brosz., c.20zł
375 Barczyński Marian, Bogusz Józef prof. pod. red.- Metodyczny słownik encyklopedyczny. Kr.1993, Ofic. Wyd. Fogra, 23,5cm, s.511 (druk 2-szpaltowy), opr. oryg.brosz., c.20zł
376 Batowski Henryk- Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej . Posłowie A. Mania. Kr.2003, WL, 24cm, s.573, opr.oryg. brosz., c.30zł
377 Batowski Henryk- Niedoszła „Biała Księga” z roku 1940. Rozprawa źródłoznawcza. Kr.1993, Wyd. „Sececja”, 24cm, s.90, opr.oryg.brosz., c.15zł
378 „Biuletyn Informacyjny”. Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
R.XXVI: nr 3, 4, i 12 z 2016 r.,
R.XXVII: nr 1, 2, 3 z 2017 r.
W., wyd. ZG ŚZŻAK, 24cm, s. w nr 84-112, opr. oryg.brosz., c.10zł/nr
379 „Biuletyn Kolekcjonerski”. Wyd. Komisja Krajoznawcza ZG PTTK, 21cm, s.20, c.3zł/nr
Nr 1 z 1995 r.,
Nr 2, 3, 4 z 1996 r.
380 Budzyń Krzysztof- Nasz Dolsk. Dawne widoki miasta i okolicy. (Album). Wyd. z okazji 650-lecia lokacji miasta Dolska 1359-2009. Dolsk – Śrem 2009, wyd. K. Budzyń P.H., 15cm, s.112, opr.oryg. tw., c.25zł
381 Ciepliński Andrzej, Woźniak Ryszard- Encyklopedia współczesnej broni palnej (od połowy XIX wieku). W.1993, Wyd. „WIS”, 30cm, s.252, opr. oryg.tw.+obw., c.70zł
382 Churchill Winston S.- Druga wojna światowa. Przeł. K.F. Rudolf, E. Kałkowska, K. Mostowska. Posiadamy 3 tomy (każdy składa się z 2 vol.) i 1 księgę t.IV z ogółu wydanych 6-ciu tomów. Gd. 1994, Phantom Press International, 21,5cm, s.t.I-XXVII+ 471+397, t.II-XXX+362+389, t.III-XXVI+ 474+430, t.IV-XXVII+488,opr.oryg.tw.+obw., c.5zł/vol.
383 Czarnowski Adam- Z aparatem w plecaku. (Album-katalog wystawy na Jubileusz 110-lecia PTTK). Ł.2016, wyd. Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK, 20cm, s.48, opr.oryg.brosz., c.10zł
384 Czenstochoviana.
 1. Gała Andrzej Wiktor- Niepodległościowe podziemie zbrojne Częstochowy i okolic 1944-1956. Okruchy historii. Cz-wa 1993, Cz-wska Ofic. Wyd., 20,5 cm, s.132, opr.oryg.brosz., c.30zł
 2. Łęski Zygmunt- ZHP w Częstochowie i Kłobucku. Cz-wa 1993, wyd. UM, 20,5cm, s.228, opr.oryg. brosz., c.20zł
 3. Stefaniak Ryszard pod red.- Szkice z dziejów harcerstwa częstochowskiego 1911-1996. Cz-wa 1997, wyd. Komisja Hist. Hufca ZHP, 20,5cm, s.67, opr.oryg.brosz., c.15zł
 4. Żuk Wiesława opr.- Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu? Katalog wystawy 7.10.1998. Cz-wa 1998, wyd.Bibli.Gł. WSP, 21cm, s.20nlb., opr.oryg.brosz., c.5zł
 5. Łęski Wojciech- Pamięci druha Zygmunta Łęskiego. Cz-wa 2006, Wyd. e-media, 23,5cm, s.120, opr. oryg.brosz., c.30zł
 6. Stafaniak Ryszard- Częstochowa wobec śmierci Józefa Piłsudskiego w l. 1935-1939. Cz-wa 2015, nakł. Autora, 25cm, s.196, opr.oryg.tw., c.50zł
 7. Paszta Andrzej, Sętowski Juliusz opr.- Przypinki kwestarskie i cegiełki w Częstochowie w latach 1915-1924. Cz-wa 2012, wyd. PTN – oddz. Cz-wa, 23,5cm, s.146, opr.oryg.brosz., c.60zł
385 Davies Norman- Boże igrzysko. Historia Polski. Przekł. E. Tabakowski. Kr. 2008, Wyd. Znak, 24,5 cm, s.1230, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł
386 Davies Norman- Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo. Przekł. E. Tabakowska. Kr. 2008, Wyd. Znak, 24,5cm, s.687, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
387 „Dewiator 18”. Biuletyn Speleoklubu Tatrzańskiego. Zakopane 2002, wyd. Speleoklub Tatrzański, 30cm, s.48, opr.oryg.brosz., c.15zł
388 Domino Zbigniew- Syberiada polska. W.2001, Wyd. Studio EMKA, 20,5cm, s.511, opr.oryg.tw.+ obw., c.20zł
389 Eliasz Władysław- Pieśń o życiu i dziełach pana naszego Spytka Melsztyńskiego. Cz-wa 2010, Wyd. e-media, 21cm, s.66, opr.oryg.brosz., c.10zł
390 Harcerstwo (temat).
 1. Wachowicz Barbara- Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich . W.2003, Ofic. Wyd. RYTM, 21,5cm, s.345, opr.oryg.tw., c.25zł
 2. Szostak Edward- Ścieżkami życia. Wspomnienia harcerza, więźnia politycznego PRL . (Na s. tytułowej odręczna dedykacja Autora dla czytelnika). Cz-wa 2010, nakł. Autora, 20,5cm, s.226, opr.oryg. brosz., c.30zł
 3. Dusiewicz Włodzimierz phm.- Szare Szeregi. W. 2009, wyd. Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, 24cm, s.19, opr.oryg.brosz., c.10zł
391 Jurgielewiczowa Irena- Byłam, byliśmy. Wspomnienia. Ł.1998, Wyd. Akapit Press, 20,5cm, s.267+6 nlb. (il.), opr.oryg.brosz., c.20zł
392 Kaczmarek Ryszard- Polacy w armii Kajzera. Na frontach pierwszej wojny światowej. Kr.2014, WL, 25cm, s.555, opr.oryg.tw., c.35zł
393 Kasprzak Rafał „Jeżyk”- Ostry dyżur. Tomik poezji. (Na s. tytułowej odręczna dedykacja autora dla czytelnika). W.1996, Wyd. IBiS, 16,5cm, s.50, opr. oryg.brosz., c.10zł
394 Kaszuba Danuta- Polski folklor muzyczny w badaniach naukowych Adolfa Dygacza. K.2009, wyd. D. Kaszuba, 20,5cm, s.530, opr.oryg.brosz., c.15zł
395 Kawalec Jolanta, Słowik Stanisław red.- Przełomy w historii. XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu 15-18.09.1999 , Wr.1999, wyd. PTH – Kom. Nauk. Hist. PAN, 20,5cm, s.194, opr.oryg.brosz., c.15zł
396 Kubala Ludwik prof. dr (pod kier.)- Dzieje powszechne ilustrowane.
T.I. Pieniążek Czesław prof. opr.- Czasy starożytne. Cz.1. Od czasów najdawniejszych aż do zawiązków historyi greckiej. Reprint wyd. z 1905 r. w Wiedniu nakł. Fr. Bondego. W.1996, Wyd. T. Radjusza „Gutenberg-Print”, 26cm, s.314, opr.oryg.tw., c.20zł
397 Lewicka Krystyna, Osińska Barbara- Poczet artystów polskich i w Polsce działajacych. W.1996, WSiP, 24cm, s.525, opr.oryg.brosz., c.45zł
398 Łoś-Tynowski Michał red.- Województwo legnickie. Miasta. (Album). Tekst i opisy fot. w jęz. polskim, niemieckim i angielskim. Wr. br.r.wyd. (1995), KAW, 30,5cm, s.120nlb., opr.oryg.tw., c.10zł
399 Michaś Anna- Real & other photos. Wstęp do historii, identyfikacji i kolekcjonowania wczesnych fotograficznych kartek pocztowych . (Tekst w jęz. polskim i angielskim). W.2012, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 26,5cm, s.277, opr.oryg. tw., c.90zł
400 Milano Vince, Conner Bruce- Front w Normandii. Od dnia D do Saint-Lo – weterani frontu wschodniego w obronie. Przeł. J. Szkudliński. P.2013, DW „Rebis”, 23,5cm, s.451, opr.oryg.tw., c.15zł
401 Morka Mieczysław- Kolekcja im. Jana Pawła II. Kompromitacja Kościoła i Państwa. (Dot. kolekcji Porczyńskich). W.1999, Agencja Wyd. Il Libro, 24,5 cm, s.578, opr.oryg.tw., c.15zł
402 Nowak-Kasprzysiak M., Jankowski S.M.- Naczelnik i Insurekcja. Program obchodów 200-rocznicy Powstania Kościuszkowskiego 1794-1994. Kr. 1994, Ofic. Cracovia, 24cm, s.62, opr.oryg.brosz., c.10zł
403 Piekałkiewicz Janusz- Rommel. Tajna służba w Północnej Afryce 1941-1943. Tłum. T. Kozłowski. W.1996, Agencja Wyd. „Morex”, 26cm, s.241, opr. oryg.tw.+obw., c.20zł
404 Pilecki Krzysztof- Był sens walki i sens śmierci. (Dot. Witolda Pileckiego i jego misji w KL Auschwitz). Bydgoszcz 1998, Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileń., 21cm, s.136, opr.oryg.brosz., c.30zł
405 Polska (seria albumowa). Kr.2002. Wyd. R. Kluszczyński, 29cm, opr.oryg.tw., c.25zł/egz.
 1. Śledzikowski Tadeusz- Zabytki drewniane. s. 64,
 2. Marcinek R. (tekst), Tarasow S.W., (zdjęcia)- Kresy Wschodnie. s.112,
 3. Mirek Zbigniew, Marcinek R.- Tatry. Fot. G. i K. Kłosowscy. s.64.
406 Polski Paryż. Od Michałowskiego do Lebensteina. Malarstwo polskie z kolekcji Wojciecha Fibaka . (Album). Sopot 1998, Państw. Galeria Sztuki, 33 cm, s.132, opr.oryg.tw., c.45zł
407 Praca zbiorowa- Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668. (Wydawnictwo-katalog wystawy zorganizowanej na Zamku Królewskim z okazji 400-rocznicy Warszawy). W.1996, Wyd. Zamek Królewski, 28cm, s.413, opr.oryg.brosz., c.20zł
408 Remuszko Stanisław- „Gazeta Wyborcza”. Początki i okolice (kalejdoskop). W.1999, Ofic. „Rękodzieło”, 21cm, s.218, opr.oryg.brosz., c.30zł
409 Szymański Tadeusz- Nie zabliźnione rany. (Dot. działalnosci AL i GL na Lubelszczyźnie w okresie II woj. światowej). W.1999, nakł. Autora, 21cm, s.205, opr.oryg.brosz., c.20zł
410 Ślaski Jerzy- Żołnierze wyklęci. W.1996, Oficyna Wydawn., 24,5cm, s.276, opr.oryg.tw., c.25zł
411 Teleżyńska Agata, Otffinowska Anna (red.)- Przewodnik po szkołach rodzenia i poradniach laktacyjnych. Polska południowa . W.2000. Fundacja „Rodzić po ludzku”, 21cm, s.146, opr.oryg.brosz., c.10zł
412 Vademecum żołnierza pielgrzyma . W.2007, Wyd. Ordynariatu Polowego WP, 16,5cm, s.263, opr.oryg. brosz., c.10zł
413 „Wiadomości Księgarskie”. Pismo organizacji księgarskich.
R.XIV: nr 1-4 z 2007 r.,
R.XVII: nr 1-4 z 2010 r.,
R.XVIII: nr 1-4 z 2011 r.,
R.XIX: nr 1-4 z 2012 r.,
R.XX: nr 1-4 z 2013 r.
W., wyd. Biblioteka Analiz sp. zoo., 21cm, s. w nr 62-88, opr.oryg.brosz., c.4zł/roczn.
414 Zaborski Zygmunt ks.- Parafia Wiewiec. Zarys dziejów. Cz-wa 1999, nakł. Autora, 25cm, s.223+il. 68, opr.oryg.tw., c.45zł
415 Zieliński Zbigniew- 7 Dywizja Armii Krajowej. W.2010, Wyd. Bellona SA, 23,5cm, s.283, opr.oryg. brosz., c.45zł
416 Zugaj Leszek- Historia nadleśnictwa Puławy. Puławy 2017, wyd. Nadleśnictwo Puławy, 24,5cm, s.196, opr.oryg.tw., c.25zł

MAPY

417 Mapy.
 1. administracyjne:
  • Rzeczpospolita Polska. Skala 1:1 250 000 z 1946 r., c.20zł
  • Polska Rzeczpospolita Ludowa. Skala 1: 1 000 000 z 1958 r., c.5zł
  • Polska Rzeczpospolita Ludowa. Skala 1:750 000 z 1975 r., c.5zł
 2. topograficzne z lat 1995-1997. Skala 1:10 000. W., wyd. Główny Geodeta Kraju, c.30zł/egz.
  • Częstochowa, M-34-39-C-a-2,
  • Częstochowa Zawodzie, M-34-39-C-b-1,
  • Częstochowa Stradom, M-34-39-C-a-4,
  • Częstochowa Gnaszyn Górny, M-34-39-C-a-3,
  • Częstochowa Gnaszyn Dolny, M-34-39-C-a-1,
  • Częstochowa Kiedrzyn, M-34-39-A-c-4,
  • Częstochowa Błeszno, M-34-39-C-o-3,
  • Myszków, M-34-51-B-c-2,
  • Myszków – Połomia – Myszków, M-34-51-B-a-4,
  • Myszków Nowa Wieś Żarecka, M-34-51-B-a-3,
  • Myszków Będusz, M-34-51-B-c-1,
  • Szczekociny, M-34-52-B-a-2,
  • Szczekociny Południe, M-34-52-B-a4,
  • Lgota, M-34-39-A-c-3,
 3. Mapy powiatów b. woj. katowickiego. Skala 1:100 000. W.1969-71, PPWK, c.25zł/egz.
  • pow. Częstochowa,
  • pow. Lubliniec,
  • pow. Kłobuck,
  • pow. Myszków,
  • pow. Rybnik,
  • pow. Wodzisław Ślaski,
  • pow. Gliwice,
  • pow. Tarnowskie Góry,
  • pow. Pszczyna,
  • pow. Tychy,
  • pow. miejskie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,
 4. mapy topograficzne. Reedycja – treść przedwojenna. Skala 1:100 000. W.2017, wyd. IITR,c.30zł/egz.
  • Częstochowa, pas 45 słup 28,
  • Woźniki, pas 46 słup 28,
  • Koniecpol, pas 45 słup 29,
  • Żarki, pas 46 słup 29.

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejna ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5 – 25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł., jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszt ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować w następujący sposób: wysyłamy za pobraniem pocztowym lub wpłacamy na konto 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis, dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną (w związku z licznymi błędami adresów e-m@ilowych prosimy o podawanie aktualnych)