Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 5/18


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 A&A Dom Jubilerski. (Katalog wyrobów firmy – tekst w jęz. polskim i angielskim). Ł.2013, Wyd. A&A Dom Jubilerski, 25cm, s.90, opr.oryg.tw, 20zł
2 Bajor Agnieszka, Żmigrodzki Zbigniew- Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926-1939. Cz.2002, Wyd. Akademii Polonijnej „Educator”, 25cm, s.176, opr. oryg.brosz., (2), 20zł
3 Borek Władysław ks.- Kronika Parafia Niegowa w przeszłości w r. 1936. 2018, Wyd. K. Kozak-Baryła K4Media, 21cm, s.156, opr.oryg.brosz., c.25zł
4 Broda Bolesław prof. dr, Mowszowicz Jakub prof. dr- Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. W.1973, PZWL, 21cm, s.828, opr.oryg.tw.+obw., (2), 25zł
5 Brzozowska Irena dr med.- Praca pielęgniarek na oddziale noworodków. Podręcznik dla średnich szkół medycznych. W.1985, PZWL, 21cm, s.271, opr.oryg. brosz., 10zł
6 Chudzik Ewa- Historia i współczesność. Aleksandria 2015, Stow. Miłośn. Gminy Konopiska „TIIS”, 29cm, s.179, opr.oryg.tw., c.45zł
7 Cieślak Marek, Koeber Wojciech- Pół wieku na czarno. Prawda żużlem pisana.2016, Wyd. SQN, 21cm, s.348, opr.oryg.brosz., c.40zł
8 Cutter Zdzisław- Kształcenie kadr oficerskich wojsk inżynieryjnych w latach 1924-1994. Cz.2013, Wyd. AJD, 25zm, s.316+22k.(schematy, fot.), opr. oryg.tw., 55zł
9 Falski Marian- Elementarz. WSiP, 21cm, opr.oryg. tw., 65zł/egz.
 1. J.Karolak, reprint z 1971, wyd. 2003, s.168,
 2. J.Grabiański, reprint z 1974, wyd. 2017, s.160.
10 Herba Barbara- Konopiska i okolice. Panorama dziejów.2011, „Regina Poloniae”, 24cm, s.476 +plan gminy, opr.oryg.brosz., c.60zł
11 Janowski Jan Kazimierz- Młody konstruktor. Zbiór I i II w oddzielnych tomach. W.1962-63, WNT, 24cm,s. zb.I- 236, zb.II- 137,opr.oryg.brosz., 15zł/t.
12 Kaczyński Bogusław- Dzikie orchidee (felietony). W.1983, Wyd. RTV, 20cm, s.177+40nlb.(fot.), opr. oryg.brosz., (2), 10zł
13 Kantyka Jan- Na szlaku Orlich Gniazd. Z dziejów ruchu oporu na ziemi zawierciańskiej 1939-1945. K. 1974, „Śląsk”, 20cm, s.309(wiele ilustr.)+2mapki, opr.oryg.tw., (II), 20zł
14 Kalinowski Ziemowit- Bohaterowie wyklęci na ziemi myślenickiej 1945-1956 (dot. J. Kurasia ps. „Ogień”). Myślenice 2013, Muzeum Regionalne „Dom Grecki”, 19cm, s.320, opr.oryg.tw., 55zł
15 Kapsa Jarosław- Jej opowieści. Rzecz o równouprawnieniu kobiet (dot. początków emancypacji kobiet w Polsce). Cz.2018, Tow. Galeria Literacka, 24cm, s.295, opr.oryg.brosz., 25zł
16 Klimowicz Adam opr.- Sześćset lat w służbie książki 1364-1964. W.1964, PIW, 29,5cm, s.34, opr. oryg.brosz., 15zł
17 Kotarbiński Tadeusz- Medytacje o życiu godziwym. W.1985, WP, 20cm, s.166+5k.fot., opr. oryg.brosz.+obw. (2), 15zł
18 Kużnicki Tomasz- Z dziejów letnisk przy stacji Kamieńsk (Gomunice, Wielki Bór, Kocierzowy). Radomsko 2017, Pol. Tow. Hist. Oddz. Radomsko, 24cm, s.160, opr.oryg.brosz. (nakł. 350 egz.), 30zł
19 Łapot Mirosław- Szkolnictwo żydowskie we Lwowie (1772-1939). Cz.2016, Wyd. AJD, 25cm, s.591, opr.oryg.tw., 70zł
20 Meirtchak Benjamin- Żydzi-żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej. Tłum. Z. Rosiński. W.2001, „Bellona”, 24cm, s.519, opr. oryg.brosz., 50zł
21 Mérétik Gabriel- Noc generała (dot. wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 r.). Przekł. M. Radgowski. W.1989, „Alfa”, 21cm, s.260+12nlb., opr.oryg.brosz. (2), 10zł
22 Mielczarek Janusz opr.- Być pomiędzy słowem a obrazem. Janusz Jano Mielczarek oraz goście i przyjaciele.2018, Tow. Galeria Literacka, 21cm, s.243, opr.oryg.brosz., c.20zł
23 Mieruszyński Stefan- Mój wrzesień 1939 i inne wojenne wspomnienia.2018, Wyd. Garmond, 21cm, s.112, opr.oryg.brosz., c.20zł
24 Mizgalski Jerzy, Spyra Janusz red.- Dzieje ludności żydowskiej w regionie częstochowskim w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Cz.2017, Wyd. AJD, 25cm, s.267, opr.oryg.tw., 45zł
25 Mizgalski Jerzy red.- Żydzi Częstochowianie. Współistnienie – Holocaust – pamięć. The Jews of Częstochowa. Coexistence – Holocaust Memory (album z fot. i dokumentami). Cz.2004, WSP w Cz., Archiwum Państwowe w Cz., Żydowski Inst. Historyczny, 31cm, s.nlb.300, opr.oryg.tw.(posiadamy także wyd. 2 z 2005 r. w opr.oryg.brosz.), 70zł/egz
26 Parma Christian (zdjęcia), Partyka Józef (tekst)- Tajemnice Ojcowskich Grot (album fot.). W.1996, Parma Press, 20cm, s.52, (2), opr.oryg.tw. 10zł
27 Pinkwart Maciej, Zdebski Janusz- Nowy cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny. W.Kr.1988, „Kraj”, 21cm, s.137, opr.oryg.brosz. (2), 10zł
28 Pleszyniak Jerzy- Gmina Mstów. Przewodnik turystyczny. K.2018, Altus Media Jerzy Pleszyniak, 21 cm, s.40, opr.oryg.brosz., 10zł
29 Pluta-Czachowski Kazimierz- Organizacja Orła Białego. Zarys genezy, organizacji i działalności. W. 1987, PAX, 19,5cm, s.209, opr.oryg.brosz., 10zł
30 Podsiadło M. red.- Fakty, prawo, sprawiedliwość… (zbiór materiałów z polsko-niemieckiego sympozjum naukowego poświęconego odszkodowaniom dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę). W.1996, Agencja ATM, 20,5cm, s.106+4nlb.(il.), opr.oryg.brosz., 5zł
31 Praca zbiorowa- Mieszkańcy gminy Niegowa. Zatrzymane w kadrze. Residents Niegowa Commune. Captured on Camera (album fot. - tekst w jęz. polskim i angielskim). Niegowa 2018, UG Niegowa, 31 cm, s.139, opr.oryg.tw., 50zł
32 Rejment Ewa Aleksandra, Duda Elżbieta- A w Gidlach… , Końskie, Gidle,30cm, opr.oryg.brosz., c.20zł/egz.
[Nr 1], ...lata dwudzieste, lata trzydzieste. 2017, s.54,
Nr 2, ...rody, rodziny i obywatele. 2017, s.99,
Nr 3, ...szkoła, nauczyciele, uczniowie… 2018, s.103.
33 Sarwa Andrzej J.- Życie przed narodzeniem i po śmierci? Tarnów 1994, Ofic. Wyd. Karat, 20,5cm, s.113, opr.oryg.brosz., 10zł
34 Stefaniak Ryszard red.- Częstochowa a obrona Lwowa (zawiera reprint z 1934 r. – Orlętom. Straż mogił polskich bohaterów. Przewodnik po cmentarzu Obrońców Lwowa). Cz.2018, nakł. Zespołu Szkół Technicznych, 25cm, s.178, opr.oryg.brosz., 25zł
35 Stefaniak Ryszard- Obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Polsce do 1939 roku. Cz.2018, Druk.Usług.„Gryf”,25cm,s.203,opr.oryg.brosz.,25zł
36 Studnicka-Mariańczyk Karolina- Domena Ostrowskich z Maluszyna. Przykład przemian kapitalistycznych w polskim rolnictwie XIX wieku. W.2018, Wyd. DiG, 25cm, s.273, opr.oryg.tw., 50zł
37 Synakiewicz Halina- Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa na ziemi częstochowskiej. Jubileusz 25-lecia powstania Okręgowej Izby Pięlęgniarek i Położnych w Częstochowie. Cz.2016, Okręg. Izba PiP, 25cm, s.188, opr.oryg.tw., 25zł
38 Zabraniak Sławomir ks.- Między Wartą a Lis-wartą. Z dziejów parafii Wąsosz (do 2015 r.). Cz. 2015, „Regina Poloniae”, 24cm, s.335+2mapy, opr. oryg.brosz., 60zł
39 Zając Stanisław- Ocalić od zapomnienia. Pracownicy naukowi oraz absolwenci-wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego - oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD 1940 r. Kr.2002, Wyd. Inst. Teolog. ks. Misjonarzy, 20cm, s.256, opr.oryg.brosz., 20zł
40 Złotkowski Dariusz- Gospodarka w „Dominium Kłobuckim” w XIX i na początku XX w. Radomsko 2018, Druk: Wyd. „Taurus”, 25cm, s.694+28(il., mapy), opr.oryg.tw., 75zł
41 Żaroń Piotr- Wykaz cmentarzy i zmarłych żołnierzy, junaków Armii Polskiej w ZSRR i Iranie w latach 1941-1942. Toruń 2004, Wyd. A. Marszałek, 24cm, s.247+6nlb.(il.)+2mapy, opr.oryg.brosz., 50zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920 R.

42 Apologétique Chrétienne par un professeur de Séminaire. Troisiéme édition. Premiere partie: Préparation a la religion révélée. Paris 1915, Procure Générale des Frères des Écoles Chrétiennes, 22cm, s.567, opr.oryg.półsk., 25zł
43 Askenazy Szymon- Gdańsk a Polska. W.1919, GiW, 19cm, s.214, opr.intr.tw., (na s. tyt. pieczątki: Tow.Teatralno-Muzyczne Fabr. „La Czestochovienne”, Rada Robotnicza na Ostatnim Groszu), 65zł
44 Bandurski Władysław bp- Święta królowa na polskim tronie. Opowieść dziejowa w 3 tomach. Kolorowe ryc. wg obrazów Piotra Stachiewicza. Bytom 1910, nakł. „Katolika”, 29cm, s.383+1(il. naklejona), opr.oryg.tw.(po próbie naprawy), c.300zł
45 Bartoszewicz Kazimierz- Konstytucja 3 Maja (kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w r. 1791). W.1906, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.154, opr.oryg.tw. (na s. tyt. pieczątka: Tow. Teatralno-Muzyczne Fabr.„La Czestochochovienne”),45zł
46 Bougaud ks. bp- Chrystjanizm i czasy obecne. Wiara i Niewiara. Tłum. J.Bitnerowa.W.1913, Księg. Nakł. M. Szczepkowskiego, 22,5cm, s.XXX+359, opr.oryg.tw., 35zł
47 Bazewicz J.M.- Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany. W.1907, Wyd. J.M. Bazewicza, 31cm, k.85(kolor.)+s.118, opr.oryg.tw. (b.ładny kom-pletny egz.), 2500zł
Posiadamy także reprint wydany – W.2009, wyd. Grafika, c.150zł
48 Biblia łacińsko-polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wójka T.J. z komentarzem Menochiusza T.J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego, prałata katedry Wileńskiej. We 4 tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Tom IV. Wilno 1864, nakł. Józefa Zawadzkiego, 27cm, s.844, opr.oryg.półsk., 150zł
49 Biblioteka Nowości (seria). W., Tow. Szerzenia Oświaty „Czytaj!”, 17cm, s.24, 20zł/egz.
 1. Kraushar Aleksander- Prezydenci Warszawy. Jan Dekiert (Z dziejów mieszczaństwa polskiego na schyłku XVII wieku). 1917, opr.oryg.brosz.
 2. Peszke Ignacy- Ostatni naczelnik Narodu (Jenerał Romuald Traugutt). 1916, opr.oryg.brosz.
 3. Peszke Ignacy- 22 stycznia 1863 roku. 1917, opr. intr.tw.
50 Bölsche W.- Szkice zoologiczne. Cz. II: Z dziejów świata zwierzęcego pod biegunem, Ichtiosaurus (Rybojaszczur). Oprac. P. Jankowski. W.1907, nakł. M. Arcta, 14cm, s.133, opr.oryg.brosz., 10zł
51 Bouffałł Stanisław- Zasady mechaniki jako wstęp do nauki fizyki (współoprawne także: Krótki rys fizyki I-IV: O ruchu. O siłach O energii; O cieczach. O sprężystości. O głosie; Nauka o cieple; Nauka o świetle). W.1903, nakł. M. Arcta, 14cm, s.168+78+78 +80+82, opr.intr.tw., 45zł
52 Dahlmann Piotr- Nowy słownik podręczny francuzko-polski. Nouveau dictionnaire de Poche Français-Polonais (współoprawne: Nowy słownik podręczny polsko-francuzki. Nouveau dictionnaire de Poche Polonais-Français). Berlin (1905?), nakł. Neufeld A Henius, 16cm, s.1302+1079,opr.intr.tw.,60zł
53 Dzeteo- Historye różne. L.1907, nakł. H. Altenberga, 24cm, s.169, opr.intr.tw., 10zł
54 Dzierżanowska Marya- Krótka gramatyka polska i ćwiczenia językowe (Kurs pierwszy). W.1902, nakł. Jana Fiszera, 18cm, s.59, opr.oryg.brosz., 25zł
55 Fuchs Eduard- Illustrierte Sittengenschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Mit 280 Illustrationen und 37 Beilangen, München (1911), Albert Langen Verlag für Litteratur und Kunst, 29cm, s.328+36k. nlb., opr.oryg.tw., 150zł
56 Galle Henryk- Słowniczek wyrazów o pisowni wątpliwej wraz z podziałem ich na zgłoski. W.1907, nakł. M. Arcta, 14cm, s.111, opr.oryg.brosz., 20zł
57 Gawalewicz Marjan- Poeta promienisty (Tomasz Zan). Z przedm. Alexandra Kraushara. W.1911, nakł. M. Arcta, 13cm, s.125, opr.oryg.brosz., 20zł
58 Gruszecki Artur- Powieść. W.1913, nakł. Kasy Przezorności i Pomocy W-skich Pomocn. Księgarskich, 18cm, s.340, opr.intr.tw., c.25zł
59 Hofmanowa Klementyna z Tańskich- Pamiątka po dobrej matce czyli Ostatnie jej rady dla córki. Złoczów (1910?), nakł. Wilhelma Zukerkandla, 15 cm, s.222, brak okł., 20zł
60 Josika Mikołaj- Ostatni Batory. Powieść historyczna uwieńczona przez Akademię Nauk w Peszcie. W.1913, Księg. E. Wende i S-ka, 18,5cm, s.331, opr.intr.tw., 20zł
61 Konieczny Feliks- Dzieje Polski. Ilustr. I. Zajdel. T.II. Ł.1902, Wyd. Dziennika „Rozwój”, 20cm, s.194, opr.intr.tw. (do naprawy), 30zł
62 Kozłowski X.S. abp mohylowski- Historya święta dla użytku młodzieży. Cz. 2 (ostatnia). Historya Nowego Testamentu. Wyd. 16 niezmienione. Wilno 1902, nakł. Józefa Zawadzkiego, 18cm, s.213, opr. intr.tw.(płótno), 30zł
63 Krasiński Zygmunt- Irydion. Ze wstępem prof. St. Tarnowskiego i objaśnieniami. W.1912, Wyd. M. Arcta, 14cm, s.322, opr.intr.tw., 20zł
64 Kraszewski Ignacy gen.- Pamiątka dla moich dzieci czyli przypomnienie z roku 1830-1831. B.m. wyd.(1908?), 21cm, s.XVI+205+8k.(il.), opr.oryg.tw. (brak s. tyt., na okł.naklejone zdjęcie generała), 30zł
65 Krynicki K.- Rys geografii Królestwa Polskiego. Wyd. 3 popr. i pomnożone, ozdobione 301 rycinami, 6 mapami i 5 planami z dodaniem Mapy Królestwa Polskiego. W.1907, GiW, 22cm, s.323+2k.map, opr. oryg.tw., 50zł
66 Lange A.- Krótki zarys literatury powszechnej. Cz. I-IV. W.1908-09, 13cm, s.cz.I- 84, cz.II- 82, cz.III- 157, cz.IV- 222, opr.oryg.brosz., 45zł
67 Lasocka Janina- Wieczór lipcowy. Powieść współczesna. W. (1915?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.143, opr.oryg.tw., 20zł
68 Legenda obrazowa o Świętéj Jadwidze Księżnie Szląskiéj według rękopisu z r. 1353 przedstawiona i z późniejszemi téjże treści obrazami porównana. Wstęp K. Stronczynski. 2 wol. Kr.1880, Akad. Umiejętności, 26cm, s.t.I- 264, t.II- 60k.nlb., opr.intr.tw. (okł. zachowane), 180zł
69 Ligocki Edward- Hamlet i Carmen. (1915?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 19cm, s.140, opr.oryg.tw., c.15zł
70 Litauer-Oppenheimowa Helena opr.- Podręcznik nauk przyrodniczych dla szkół elementarnych. 3: Przyroda martwa. Ł.W.1916, nakł. Księg. L. Fiszera, E. Wende i S-ka, 22cm, s.59, opr.oryg.tw., c.20zł
71 Litwiński Jan- Album pieniędzy papierowych polskich z roku 1794 z podaniem historycznem. Zawiera 8 tabl. litogr. zdjętych z oryg. Kr.1908, nakł. Hieronima Kowarzyka, 24cm, s.16+tabl., opr.oryg.z., 25zł
72 Lubicz L… Al.- Mitologja słowiańska podług Naruszewicza, Lelewela, Bogusławskiego, Brücknera i Gruszewskiego. W.1911, Wyd. M. Arcta, 14cm, s.182, opr.oryg.brosz., 20zł
73 Maeterlinck Maurice- La vie des Abeilles (Życie pszczół - tekst w jęz. franc.). Bielefeld, Leipzig 1912, Velhagen&Klasing, 18cm, s.80+1k.portr., opr.oryg. tw. (na wyklejce naklejony ciekawy exlibris), 20zł
74 Małkowski Konstanty- Modlitewnik dla kobiet z w. XVI. Ułomek z rękopisu senatora Konstantego Małkowskiego. Wydał Stanisław Ptaszycki. Kr.1905, Akad. Umiejętn., 20cm, s.nlb.78, opr.int.tw. (okł. zachowana, druk stylizowany na starodruk), 45zł
75 Markowska Marya opr.- Podania Hellady. Wg. L. Schwaba. L.1916, nakł. Księg. H. Alterberga, G. Seyfartha i E. Wendego, 22cm, s.300, opr.oryg.tw. napr., 20zł
76 Melcer-Rutkowska Wanda- Turcja dzisiejsza. W. (1915?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 19cm, s.157, opr. oryg.tw., 15zł
77 Melitta- Zachód. Powieść. W.1914, GiW, 25cm, s.254, opr.intr.tw., 20zł
78 Mickiewicz Adam- Dzieła wszystkie. Tom XI: Listy i przemówienia. Wydał i objaśnił Maryan Reiter. L.(1913?), nakł. Księg. H. Altenberga, 19cm, s.520+1k.portr.autora (wg litografii Kurowskiego z 1834), opr.oryg.tw., 20zł
79 Najnowszy zbiór pieśni narodowych oraz pieśni skautów. Jarosław 1914, nakł. Księg. Józefa Mainharta, 17cm, s.61, opr.oryg.brosz., 40zł
80 Nałkowski Wacław- Mała geografia fizyczna. W.1905, nakł. M.Arcta,14cm,s.142,opr.intr.tw.,20zł
81 Napoleon na wyspie św. Heleny. Wyjątki z pamiętników Las-Kazesa, Gourgaud, Montholona, O’Meara i Antomarki. Tłumaczenie. Z przydaniem wiadomości o osobach niektórych i miejscach w tém dziele wspomnianych, oraz o przewiezieniu zwłok Napoleona do Francyi. Cz.I. Wilno 1841, Druk. S. Blumowicza, 20cm, s.180, opr.półskr., 85zł
82 Niedźwiedzki Władysław- Wyrazy cudzoziemskie zbyteczne w polszczyźnie. W.1917, Wyd. M. Arcta, 15cm, s.196, opr.intr.tw., 20zł
83 Niemojewski Andrzej- Epoka ennuchów nad wodami rzeki Idiglat (zawiera portr. autora, rys. A. Zarzycki). W.L.1906, Druk. Piotra Laskauera i sp., 17cm, s.118, opr.intr.tw., 30zł
84 Ohnet Jerzy- Prawo dziecka. Powieść. Przeł. C. Niewiadomska. W.1893, GiW, 20cm, s.215, opr.intr. tw., 20zł
85 Osterloff Waldemar- Zarys historji literatury niemieckiej. II-III (brak Cz.I).W.1904, nakł. M.Arcta, 13cm,s.cz.II- 68,cz.III- 100, opr.oryg.brosz.,c.15zł/cz.
86 Pardyak Stanisław prof.- Nauka języka włoskiego. Zwięzła gramatyka. Rozmówki.1907, nakł. Autora, 19,5cm, s.119, opr.oryg.tw., c.20zł
87 Pljucynskij A. inż. płk.- Okopy i pozycionnyja raboty piechoty. S.Petersburg 1881, Typografija W.S. Bałaszewa, 14cm, s.245+VIII, opr.intr.tw. (na s. tyt. pieczątka: Bibljoteka Czenstochowskoubrygady Pogranicz. Stra.), 50zł
88 Pisma Bolesława Prusa (Aleksandra Głowackiego). T.I. Nakł. hr. Krasińskiego i A. Osuchowskiego. W.1904, skł.gł. w Księg. GiW, 19cm, s. XXXI+351, opr.oryg.tw.tłocz.napr., 10zł
89 Przerwa-Tetmajer Kazimierz- Wybór poezyj. Czwarty. (1918?), GiW, 17cm, s.531, opr.oryg.tw. (b.ładna opr., płótno+złocony tłocz. tytuł), c.70zł
90 Przybyszewski Stanisław- Adam Drzazga. Powieść (druga i ostatnia część „Dzieci nędzy”). W.1914., GiW, 17,5cm, s.VII+305+32 (brak pierwszych 2 stron), opr.intr.tw., 20zł
91 Reymont Władysław- Tomek Baran. W. (1907?), GiW, 18cm, s.59, opr.intr.brosz., 10zł
92 Rzewuski Henryk- Kazanie Konfederackie.Ksiądz Marek (z „Pamiatek JPana Seweryna Soplicy”). W.1907, GiW, 17cm, s.24, opr.intr.brosz., 10zł
93 Schmeil O. prof., Franke M., Witzig A.- Naturkunde für hähere Mädchenschulen und Studienanstalten. 4 Helft: Klasse IV. Leipzig 1911, Verlag von Quelle&Mener, 21cm, s.76, opr.oryg.tw., c.20zł
94 Skarbek Fryderyk- Jaszczułt. W.1907, GiW, 18cm, s.23, opr.intr.brosz., c.10zł
95 Słowacki Juliusz- Beniowski. Przedm. Piotra Chmielowskiego. W.1898, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.151, opr.oryg.tw., 15zł
96 Słowacki Juliusz- Złota czaszka. Szczątek drama-tu. W.1909, GiW, 18cm, s.55, opr.intr.brosz., 10zł
97 Słownik polsko-niemiecki. Polnisch-Deutsches Wörterbuch. W.1905, premjum dla prenumeratorów „Gońca Porannego i Wieczornego”, 15cm, s.1140, opr.intr.tw., 35zł
98 Smiškowa Antonina (Antoszka)- Nasi pobratymcy Słowacy. W.1901, skł.gł. Księg. Polska J. Sikorskiej, 18cm, s.60, opr.intr.tw., 30zł
99 Smoleński Władysław- Dzieje narodu polskiego.
Wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Przedm. Wł. Smoleński. Cz.I-II (z IV części). W. (1898?), Druk. Granowskiego i Sikorskiego, 19cm, s.cz.I-196, cz.II-160+1mapa, opr.półskr.,c.60zł
100 Spirago Franciszek ks.prof.- Katolicki Katechizm ludowy, stosownie do potrzeb czasu. Cz.II: Nauka obyczajów. Przeł. dr. W. Galant. Mikołów 1906, nakł. Karola Miarki, 19cm, s.494, opr.oryg.tw., 30zł
101 Stary doświadczony Alfikor (Magik)- Tajemnice Czarnej Magii czyli Czarnoksiężnik Polski. Zbiór najciekawszych sztuk z zakresu machaniki, elektryki, akustyki, optyki, pirotechniki… W.1911, nakł. Księg. Popularnej, 20cm, s.93, opr.intr.tw., 50zł
102 Statystyka miasta Krakowa. Oprac. przez Biuro Statystyczne Miejskie. Z. IX Cz.I (zawiera tabl. statystyczne). Kr.1905, nakł Gminy Miasta Krakowa, 26cm, s.203, opr.oryg.tw., 40zł
103 Steiner Józef, Scheindler August dr.- Ćwiczenia łacińskie dla klasy I. Zygmunt Samolewicz. L. W.1907, nakł. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, E. Wende i S-ka, 23cm, s.63, opr.oryg.tw., c.20zł
104 Tokarzewicz (Hodi) Józef- W dniach wojny i głodu. Przedm. Teodora Jeske-Choińskiego. W.1900, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s. 159, opr.oryg.tw., c.30zł
105 Trzeci Maj. Z dodatkiem „Katechizmu narodowego” (1791). W.1916, GiW, 20cm, s.142, opr.intr. tw., 35zł
106 Ułożenije o nakazanijach ugołownych i isprawitelnych 1885 goda s objasnienijami. Jekaterinosław 1912, Tipografija Isaaka Kogana, 15cm, s.1046, opr. oryg.tw., 65zł
107 Voltaire- Oeuvres completes. Tome quarantieme: Philosophie generale. Metaphysique, morale et theologie. B.m.wyd. (?)1785, De l’Imprimerie de la Société Littéraire-Typographique, 18cm, s.442, opr. skór., 200zł
108 Walewska Cecylia- Narcyza Żmichowska (Gabryela), poetka uczuć rodzinnych – wychowawczyni narodu. W.1919, Wyd. im. M. Brzezińskiego, 20cm, s.56, opr.intr.tw., 25zł
109 Wells H.G.- Wojna w przestworzu. Powieść z niedalekiej przyszłości. Przeł. St. Barszczewski. Z 12 ryc. W.1910, GiW, 18cm, s.331, opr.intr.tw., 25zł
110 Wiśniakowski A.J.- Słownik wyrazów i wyrażeń handlowych. W.1912, nakł. M. Arcta, 14cm, s.309, opr.oryg.brosz., 20zł
111 Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa to jest Droga zbawienna prowadząca nas do nieba według historyi Ewangelistów świetych opisana. Cz. 1850, Druk. Jasnéj Góry Częstochowskiéj, 20cm, s.312, opr.półskór., 200zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1921-1950

112 Amicis Edmund de- Serce (pamiętnik ucznia). Wg tekstu włoskiego oprac. dla młodzieży E. Boye. W.1936, Wyd. Ciekawa Literatura, 18cm, s.318, opr. intr.brosz., 30zł
113 „Antena”. Ilustrowany tygodnik dla wszystkich.
R.III: nr 2-6, 8-52 z 1936 r.
W., S-ka Wyd. „Ra”, 29cm, s.16w nr, wszystkie nr współoprawne - opr.intr.tw., c.100zł
114 Arct-Golczewska Marja, Kołodziejczykowie Ja-nuary i Tadeusz- Podręcznik botaniki. Z 320 rys. W. 1930, Wyd. M. Arcta, 22,5cm, s.303, opr.oryg.brosz., 25zł
115 Atlasik owadów, wijów i pajęczaków. W 2 zeszytach (1 wol.). 150 rys. kolorowych na 24 tabl. (brak rys.: 1-22, 64-150). W. (1930?), Wyd. M. Arcta, 16 cm, s.z.1- 23, z.2- 26, opr.oryg.z., 20zł
116 Beecher-Stowe H.- Chata wuja Toma. Z 4 ryc. W.1949, GiW, 20cm, s.246, opr.oryg.tw., c.10zł
117 O. Bernard od Matki Bożej- Zakon Najśw. Marii Panny z Góry Karmelu. Jego historia – duch życie. Kr.1937, Druk. „Powściągliwość i Praca”, 19cm, s. 143+8(il.), opr.oryg.brosz., c.70zł
118 Biblioteczka historyczno-geograficzna (seria). W. 1925-28, „Rój”, 15,5cm, opr.oryg.z., c.5zł/egz.
- nr 21.Cieszkowski Stanisław- Piękna doboszanka. s.48,
- nr 24.Choromański Leon- Z tronu na szafot. Maria Stuart, królowa szkocka. s.63,
- nr 40.Hofmolk-Ostrowski dr.- Dwaj zbrodniarze. s.63,
- nr 42.Watra Przewłocki- John Big Foot (W krainie złota i krwi). s.57,
- nr 61.Gzowski Aleksander Junosza- Fakir z Namanganu. s.63,
- nr 72.Gzowski Aleksander Junosza- Król kirgizki Abda-Chan. s.63,
- nr 85.Strumph-Wojtkiewicz Stanisław- Lindbergh (Życie jego i dzieje walki o Atlantyk). s.61,
- nr 94.Melcer-RutkowskaWanda- Truciciele i trucicielki. s.62,
- nr 95.Meb.- Niebieskie ptaki XX wieku. s.64.
119 Bierbaum Atanazy O.- Z Bogiem. Rozmyślania dla ludzi świeckich na wszystkie dni w roku w duchu Akcji Katolickiej. Przeł. Fr. Ilków T.J. Kr.1934, Wyd. Księży Jezuitów, 19cm, s.643, opr.intr.tw., 20zł
120 Bilz F.E.- Nowe lecznictwo przyrodne. Książka do nauczania i podręcznik leczenia przyrodnego i ochrony zdrowia.II (Zawiera w tekście 480 ryc., wiele tablic barwnych i barwny składany model budowy ciała ludzkiego i jego narządów). P.1930, Księg. i Inst. Sztuk Pięknych SA, 24cm, s.641-1232, opr.oryg.tw.napr., c.20zł
121 „Biuletyn Ilustrowany” Związku Żołnierzy 1-go Polskiego Korpusu Wschodniego.
R.I: nr 1 z VI.1935 r. W., Zarząd ZŻ1KW Okręgu Stołecznego, 30cm, s.16, c.10zł
122 Boguszewska Helena- Anielcia i życie. Powieść radiowa. W.1938, „Rój”, 18cm, s.286, opr.intr.tw., 30zł
123 „Broń i Barwa”. Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Wojska (Miesięcznik) Pod red. Wł. Dziewanowskiego.
R.I: nr 2-7 z 1934 r. (Reprint)
W.,Gł. Bibl. Wojsk., 21cm, s.16 w nr, c.5zł/nr
124 Burzyński Zbigniew kpt. abs. bal.- „Kościuszko” nad Ameryką (dot. zawodów balonowych Gordon-Bennetta). W.1934, Wyd. Aeroklubu RP, 24,5cm, s.137, opr.oryg.tw.napr., 40zł
125 Cepnik Henryk- Józef Piłsudski. Portret biograficzny. Kr.1939, Wyd. Książek Leopold Jerzy Jaro-szewski, 19cm, s.196, opr.oryg.brosz. (na okł. zdjęcie J. Piłsudskiego), 60zł
126 Cieszyński Franciszek Ksawery dr med.- Opieka położnej nad noworodkiem i niemowlęciem (z 50 ilustr.). W.1930, skł. gł. Dom Ksiażki Polskiej, 23cm, s.259, opr.oryg.brosz., 20zł
127 Czachowski Kazimierz ułożył- Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczości. W.1931, GiW, 24cm, s.341, opr.oryg.brosz., 25zł
128 Czekalski Eustachy- Wśród burzy. Powieść. W. 1934, Powszechna S-ka Wyd. „Płomień”, 18cm, s. 242, opr.intr.tw., 15zł
129 Czerwiński Wincenty inż.- Poradnik mechanikametalowca. Dla szkół zawodowych przemysłu metalowego oraz dla pracujących zawodowo w tym przemyśle. W.1947, PZWS, 17cm, s.XVI+432+11err., opr.oryg.brosz., 20zł
130 Delano Jane A.- O domowej higjenie i pielęgnowaniu chorych. Podręcznik Amerykańskiego Czerwonego Krzyża. W.1922, nakł. Ameryk.Cz.K., 19cm, s.364, opr.oryg.tw., 40zł
131 Demel Kazimierz- Biologja morza. Rys ogólny z uwzględnieniem Bałtyku. Z 56 rys. W.1927, GiW, 21 cm, s.X+155, opr.oryg.brosz., 20zł
132 Dmowski Roman- Polityka polska i odbudowanie państwa. Pierwsza połowa. Przed wojną. Wojna do r. 1917 (Tom V „Pism”). Cz.1937, A. Gmachowski i S-ka, 20,5cm, s.XIV+386, opr.oryg.tw. (b. ładny egz.), 60zł
133 Dodatek do służbowego rozkładu jazdy pociągów. Ważny od dnia 15 maja 1931 roku. W.1931, nakł. Dyrekcji Okręg. Kolei Państw., 20cm, s.223, opr.oryg.brosz., 35zł
134 Dołęga-Mostowicz Tadeusz- Trzecia płeć. W. 1934, „Rój”, 19,5cm, s.340, opr.intr.tw., 15zł
135 Dorgeles Roland- Karawana bez wielbłądów. W.1929, brak wyd., 19cm, s.251, opr.intr.tw., 15zł
136 Dygasiński Adolf- Przygody młodzieńca czyli Robinson polski. Ł.1928, nakł. Księg. L. Fiszera, 18,5cm, s.257, opr.intr.tw., 70zł
137 Dygat Stanisław- Jezioro Bodeńskie. W.1946, Spłdz.Wyd. „Wiedza”, 22cm, s.290, opr.intr.tw.(na s. tyt.pieczątka: Biblioteka świetlicy fabrycznej Zakłady Metalowo-Emaliernicze „Sfinks” w Poraju), 20zł
138 Feliński Alojzy- Barbara Radziwiłłówna. Tragedia w 5 aktach, oprac. Adam Bar. Kr. (1946?), nakł. Księg. Stefana Kamińskiego, 20cm, s.119, opr.oryg. brosz., 15zł
139 Fellowes P.F., Blacker L.V., Etherton P.T., Clydesdale M.P., Barkas G.- Samolotami nad Everestem. Wyprawa lotnicza w roku 1933. Przeł. D. Kostecki. W.1935, nakł. Gł. Księg. Wojsk., 19,5cm, s.XVIII +424+2mapy+2zał., opr.oryg.tw. (proj. Girs-Barcz), 150zł
140 Fiedler Arkady- Kanada pachnąca żywicą. W. 1946, Cz., 21cm, s.245, opr.oryg.tw. (b.ładny egz.), 25zł
141 Gayówna D.- Sosna (tekst przyrodniczy). P. 1927, KśW, 18cm, s.63, opr.oryg.brosz., 20zł
142 Gąsiorowski Wacław (Wiesław Sclavus)- Bem. Powieść historyczna z XIX w. W.1927, Dom Książki Polskiej S.A., 19,5cm, s.390, opr.intr.tw., 25zł
143 German Juljusz- Iwonka. Powieść. W.1925, GiW, 19cm, s.307, opr.intr.tw., 35zł
144 Giertych Jędrzej- Polityka polska w dziejach Europy (Tom 1). Londyn 1947, nakł. Autora, 22cm, s.XII+453, opr.oryg.brosz., 120zł
145 „Głos Maryjny”. Jednodniówka z okazji dorocznego odpustu i 35-letniego jubileuszu istnienia Ochotn. Straży Pożarnej w Licheniu. Licheń 1947, Druk. Diecezjalna, 30,5cm, s.8, opr.oryg.z., 10zł
146 Gobineau J.A.- Gamber-Ali (Historja perska). Przeł. Haok (exlibris Kazimierza Rzezińskiego). W. (1935?), „Książki Ciekawe”, 17cm, s.80, opr.intr.tw. (okł.zachowana), 20zł
147 Gomulicki Wiktor- Wspomnienia niebieskiego mundurka. Z 6 rys. K. Górskiego. W.1938, GiW, 19cm, s.284, opr.intr.tw. (okł.zachowana), 25zł
148 Grosser Volks-Atlas. Herausgegeben von dr Konrad Frenzel. Bielefeld, Leipzig 1937, Velhagen&Klasig,33cm, s.XII+40+92mapy+116,opr.oryg.tw.,40zł
149 Haliczer Józef- Słownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych. Słowo wstępne prof. dr Eugenjusz Romer. Tarnopol 1933, nakł. Podolskiego Tow. Turyst.-Krajozn., 24cm, s. 171, opr.intr.tw., 75zł
150 Handelsman Bronisław dr.- Krótki zarys anatomji, fizjologji i higjeny. Podręcznik dla klas wyż-szych szkół powszechnych, Wyd. 2 powiększone. Ł.1923, nakł. Księg. Ludwika Fiszera, 17cm, s.149, opr.intr.tw., 20zł
151 Hoppen Marian- Tablice sortymentowe w klocach dla drzew na pniu. Oprac. na podstawie rosyjskich tablic miąższości drzew na pniu i analizy strzały. Wilno 1930, Wyd. Zw. Zaw. Leśników w RP, 20,5cm, s.34, opr.oryg.brosz., 20zł
152 Husarski Wacław- Malarstwo nowoczesne. Z 30 ilustr. W.1925, 19cm, s.138+XVI,opr.oryg.tw., 15zł
153 „Ilustracja Świąteczna” (Tygodnik). Dodatek do wydawnictw Domu Prasy S.A., W., Dom Prasy S.A., 39cm, s.4 w nr, opr.oryg.z., 2zł/nr R.1939: nr 2, 9, 23 VII.
154 „Ilustrowany Kuryer Codzienny”. Dodatek (ilustrowany) do „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” (Tygodnik), Kr., 39cm, s.8 w nr, opr.oryg.z., 5zł/nr
R.XI: nr 21 z 1935 r.
R.XIV: nr 39, 41 z 1938 r.
R.XV: nr 17, 21, 22, 25-30 z 1939 r.
155 Istrati Panait- Kodyn. Przekł. W. Zechenter. W. 1928, „Rój”, 18,5cm, s.151, opr.oryg.tw., 15zł
156 Iwaszkiewicz Bolesław- Dla klasy II gimnazjalnej. L.1934, Oss., 24cm, s.139, opr.oryg. brosz., c.25zł
157 Jakubowski Stanisław- Odnawianie zniszczonych druków. Kr.W.1947, Wyd. F. Pieczątkowski i S-ka,23cm,s.56,opr.oryg.brosz.(egz. nierozcięty),30zł
158 Jan W.- Dżengis-Chan. Powieść z życia dawnej Azji (XIII wiek). Przekł. J. Sandecki. W.1949, Cz., 21cm, s.325, opr.oryg.brosz., 35zł
159 Janowski Aleksander- Nasz plac. Opowiadanie dla dzieci. W.1921, Wyd. M. Arcta, 18cm, s.152, opr. intr.tw., 20zł
160 Jarosz Włodzimierz, Kargol Adolf- Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla VI klasy szkół powszechnych. L.1934, Oss., 23cm, s.239+8k.map, opr.oryg. brosz., 25zł
161 Jednodniówka ku uczczeniu Miedzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu pod wysokim protektoratem Jego Eminencji ks. kard. Augusta Hlonda abp. gnieźnieńskiego i poznańskiego Prymasa Polski w dniach od 28 września do 2 października 1927r. się odbywającego. P.1927, KśW, 29cm, s.184, opr.oryg.brosz., 30zł
162 Jeleński Szczepan- Światła tajemnic. Rozmowy dogmatyczne. P.1936, KśW, 19cm, s.292, opr.intr.tw. (okł. zachowana), 20zł
163 Jeziorowski Henryk- Walka wręcz dżiu-dżitsu. Przedm. ppłk. dr med. Wł. Osmolski. W.1927, Gł. Księg. Wojskowa, 17cm, s.141 (brak s.49-64), opr. oryg.brosz., 45zł
164 Junosza-Gzowski A.- Jak chciano uwolnić Mikołaja II (z pamiętników porucznika X). W.1924, skł.gł. Hurtownia Pism „Oświata”, 17cm, s.135, opr.intr. brosz., 35zł
165 Kalendarz zdrowia na rok 1949. W.1949, Wyd. PCK, 24cm, s.227, opr.oryg.brosz., 15zł
166 Kalinowski Stanisław, Kalinowska Zofia- Magnetyzm ziemski. Z 71 ryc. w tekście i mapą. W.1948, Spłdz. Wyd. „Wiedza”, 15,5cm, s.153, opr.oryg. brosz., 10zł
167 Kamocki Wł. St.- Dziecię natchnienia. Powieść współczesna. Kr. (1930?), nakł. Księg. J. Czerneckiego, 19cm, s.178, opr.intr.tw., 20zł
168 Kaniewski Stanisław- Za winy ojca. Powieść. Ł.1925, nakł. Zw. Inwalidów Pracy, 17cm, s.47, opr. oryg.brosz., 15zł
169 „Kino”. Tygodnik Ilustrowany. W., Nowoczesna Spółka Wyd. S.A., 39cm, s.16, opr.oryg.z., 5zł.
R.VI: nr 21 z 1935 r.
170 Kipling Rudyard- Bracia Mowglego. Przekł. J. Czekalski. W. (1930?), GiW, 17cm, s.34, opr.intr.tw., 25zł
171 Klocek. W., 18cm, opr.intr.tw., 25zł
 1. Sieroszewski Wacław- Ol-Sani Kisań. (1930?), Wyd. E. Wende i s-ka, s.187,
 2. Bułhakow Michaił- Fatalne jaja. Przeł. A. Sternowa. 1928, „Rój”, s.64 (brak zakończenia).
172 Knaurs Konversations Lexikon A-Z. 37000 Stichwörter. 2600 Illustrationen, 75, einferbige und bunte Tafeln und geographische Karten. 50 Übersichten. 100 statistische Schaubilder im Text. Berlin 1934, Verlag von Th. Knaur Nachf., 18cm, s.1900, opr. oryg.tw., 20zł
173 Konarski Kazimierz- Tajemnica zegara królewskiego. L. (1930?), Książnica-Atlas, 20cm, s.220, opr. intr.tw., 20zł
174 Kopczewski Władysław opr.- Kalendarz „Iskier” na rok 1929. Mała encyklopedja i notatnik. W. 1929, nakł. „Iskier”, 15cm, s.256, opr.oryg.tw.,30zł
175 Korsak Włodzimierz- Na tropie przyrody. Powieść dla młodzieży. Z 35 ilustr. Autora. P. (1930?), KśW, 22cm, s.268, opr.intr.brosz., 35zł
176 Kropotkin Piotr- Wielka rewolucja francuska 1789-1793. Przekł. autoryzowany z franc. Kr.1948, Cz., Spłdz. Wyd. „Słowo”, 26cm, s.501+16nlb.(il.), opr.oryg.brosz., 20zł
177 Król Kazimierz prof. red.- Ilustrowane dzieło „Historja Stu” (dot. sławnych Polaków). W.1925, Inst. Wyd. „Odrodzenie Polski”, 31cm, s.102, opr. oryg.brosz., 40zł
178 Kruse Georg Richard- Franz Schubert. Mit 65 Abbildungen und einem Umschlagbild. Bielefeld und Leipzig 1928, Verlag von Velhagen&Klafing, 22,5 cm, s.63, opr.oryg.brosz., 20zł
179 Kukiel Marian gen.- Zarys historii wojskowości w Polsce. Londyn 1949, nakł. „Orbisu”, 22cm, s.XVI +242, opr.oryg.brosz. (b. ładny egz.), 120zł
180 Lam Stanisław dr pod red.- Trzaski, Everta i Michalskiego encyklopedja powszechna (luźne tomy różnych wydań). W.1933-36, nakł. Księg. TEiM, 23,5-25cm, opr.oryg.tw., 15zł/t.
T.I. A-E, szpalt 1088 (druk 2-szpaltowy)+XVI,
T.II. N-Ż, szpalt 1240,
T.III. L-O, szpalt 1056.
181 Lemkin R. dr opr.- Kodeks karny r. 1932 wraz z prawem o wykroczeniach i przepisami wprowadzającemi kodeks karny i prawo o wykroczeniach opatrzony przedmową i skorowidzem. W.1932, „Bibljoteka Prawnicza”, 15,5cm, s.XIX+204, opr.oryg. brosz., 25zł
182 Len Rafał- Ludzie na schodach. W.1938, Wyd. M. Fruchtmana, 19cm, s.276, opr.oryg.tw. (okł. zachowana), 25zł
183 Lenin Włodzimierz Ijicz. Krótki zarys życia i działalności. Moskwa 1945, Wyd. Literatury w Językach Obcych, 20,5cm, s.251, opr.oryg.tw., 15zł
184 Lepecki M.B.- U wrót tajemniczego Maghrebu. W. (1925?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.153, opr.oryg.tw., 10zł
185 Ligodzki Edward- Hamlet i Carmen. 1925, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18,5cm, s.140, opr.oryg. tw., c.10zł
186 Lipiński Wacław- Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. Wyd. 2 rozsz. W.1935, Inst. Badania Najnowszej Historji Polski, 25cm, s. 486, opr.oryg.brosz, 90zł
187 London Jack- Mik brat Jerrego. Przekł. M, Andrzeykowicz. W.1927, „Rój”, 18cm, s.355, opr.intr. tw., 25zł
188 Loti P.- Zjawa Wschodu. Przekł. H. Lipszycówna. W. (1925?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.123, opr.oryg.tw., 20zł
189 Maeterlinck Maurycy- Mądrość i przeznaczenie. Przeł. F. Mirandola. L.1925, Wyd. Polskie, 21cm, s. 285, opr.intr.brosz., 25zł
190 Makuszyński Kornel- Wycinanki. W.1925, GiW, 19cm, s.311, opr.intr.tw., 30zł
191 „Mały Ster”. Ilustrowane czasopismo dla najmłodszych. Kr., Wydz. Gł. Wiedzy i Nauki przy Rządzie Generalnego Gubernatorstwa, 29cm, s.16 w nr, 10zł/nr Nr 5, 6 z 1943-43.
192 Mann Tomasz- Józef i jego bracia. Trylogia. Powieść pierwsza: Historje Jakóbowe. Z upow. autora przeł. Marceli Tarnowski. W.1934, Wyd. M. Fruchtmana, 20cm,s.472,opr.intr.tw.(okł.zachowana),15zł
193 Maubois Andrze- Dzieje Anglii. W 2 tomach. W. 1946, Galster, Lauter i Rutkowski, 25cm, s.t.I- 344, t.II- 328, opr.intr.tw., 25zł
194 „Mechanik”. Miesiecznik techniczny.
- nr 3, 6, 7, 8 z1938 r.,
- nr 7, 8 z 1939 r.,
- nr 6 z 1947 r.
W., Wyd. Stow. Inż. Mech. Polskich, 30cm, s.ok.50 w nr, opr.oryg.brosz., c.2zł/nr
195 Michel Briefmarken – Katalog 1943. Europa. Leipzig C1 1943, Verlag des Schwaneberger Album, 18,5cm, s.XIV+1376, opr.oryg.tw., 20zł
196 Mihułowicz Jerzy- Dla II klasy gimnazjalnej. L.W.1934, Książnica-Atlas, 23cm, s.112, opr. oryg.brosz., c.20zł
197 „Moja Przyjaciółka”. Ilustrowany Dwutygodnik Kobiecy. Żnin, Alfred Krzycki Z-dy Wydawnicze, 34cm, s.30 w nr, 10zł/nr
R.1937: nr 17-23,
R.1938: nr 1, 2, 4, 8, 9, 11-21, 23, 24,
R.1939: nr 1-4, 8-10.
198 Morcinek Gustaw- Ludzie są dobrzy. Powieść dla młodzieży. Proj. okł. i ilustr. E. Siedlecka. W.1949, Księg. Wyd. „Biblioteka Polska”, 21,5cm, s.248, opr. oryg.brosz., 15zł
199 „Morze”. Organ Ligi Morskiej i Kolonialnej. Miesięcznik. W., Wyd. Liga Morska i Kolonialna, 28,5cm, s.40 w nr, 10zł/nr
R.XV: nr 1 i 3 z 1938 r.
200 Moszyńska Jadwiga- Trzej narciarze. 2 tomy w 1 wol. B.m.wyd. (1930?), Bibl. Książek Błękitnych (nr 168-169), 19,5cm, s.117+240, opr.oryg.tw., 15zł
201 „Mój Dom”. Dwutygodnik. W., 35cm, s.12 w nr, opr.oryg.z., 10zł/nr
R.II: nr 5, 6-7 z 1939 r.
202 Müller A. dr med., Schlecht R.W., Früh Alexander- Der Weg zur Gefundheit. Ein getreuer und unentbehricher Ratgeber für Gefunde und Kanke. 1-2 Band (2 wol.). Berlin1930, Verlag von T.H. Weller, 25cm, s.b.I- 502(brak zakończenia), b.II- 623+1, opr. oryg.tw. (b. ładna opr.), 70zł
203 Muszkowski Jan opr.- Z dziejów firmy Gebethner i Wolf 1857-1937 (nakł. 2500 egz.). W.1937, GiW, 20,5cm, s.86+IItabl., opr.oryg.brosz., 70zł
204 Na szerokim świecie” (Tygodnik). Kr. „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 41cm, s.16, opr.oryg.z.,
R.VIII: nr 21 z 1935 r. c.5zł
205 Norkowska Marta- Piekarnia i cukiernia. Wytworna i gospodarska. „Najnowszej kuchni” cz.II, z il. W. (1925?), GiW, 20cm, s.158, opr.oryg.tw., 50zł
206 Olszewicz Bolesław prof.- Lista strat kultury polskiej (1.IX.1939-1.III.1946).1947,Wyd.S.Arcta, 18cm, s.336+err., opr.intr.tw. (okł.zachowana), c.60zł
207 Pictoral and Descriptive Guide to London. With large section plans of Central London; Map of London and twelve miles round; Railway maps; Main roads out of London; Hyde Park and Kensington Gardens, and twenty other maps and plans. Over one hundred illustrations. London 1937, Ward, Lock& Co.Ltd., 17,5cm, s.XVI+288+47, opr.oryg.brosz., (b. ładny egz.), 60zł
208 Pieśni do Najsł. Serca Pana Jezusa. Z nutami. Kr.1928, Wyd. Księży Jezuitów, 25cm, s.174 (brak s. ostatniej ze spisem treści), opr.oryg.tw., 30zł
209 Piłsudski Józef- Ulina mała. Z ilustr. i 2 mapkami. W.1935, GiW, 18cm, s.119+1(portr.), opr.oryg. brosz. (do oprawy), 25zł
210 Piłsudski Józef- W walce o niepodległość. Wybór z pism. W.1938, GiW, 20cm, s.101+1(portr.), opr.org. brosz. (b. ładny egz.), 40zł
211 Pol’sko-russkij słowar. Pod red. M.F. Rozwadowskoj, B.G. Marchlewskoj. Moskwa 1941, OGIZ Izd-wo Inostrannych i nacionalnych słowarej, 21cm, s.294, opr.oryg.tw., 35zł
212 Prawda o Kasprowym. W.1936. Nakł. Tow. Budowy i Ekspl. Kolei Linowej Zakopane-Kasprowy Wierch, 21,5cm, s.37, opr.oryg.brosz., 30zł
213 „Prawda Was wyswobodzi” (Przeznaczone dla wyznawców Świadków Jehowy). New York 1946, Watchtower Bible and Tract Society Inc. International Bible Students Association, 18,5cm, s.351, opr.oryg.tw., 30zł
214 Program gimnazjum państwowego. Gimnazjum niższe – (opr.) Min. Wyznań Relig. i Oświec. Publicznego. L.1931, Państw. Wyd. Książek Szkoln., 23cm, s.95, 20zł
215 „Przegląd Mechaniczny”. Organ Centr. Zarz. Przem. Met. i SITMP. W., Inst. Wyd. SIMP, 30cm, s.42, opr.oryg.brosz., 2zł
RVI: z.3 z 1947 r.
216 „Przekrój” (Tygodnik). Kr., Cz., 36cm, s.18-24 w nr, opr.oryg.z., 5zł/nr
1945: nr 31,
1946: nr 57.
217 I.V. (Międzynarodowy Związek Wagonowy). R7. Umowa o wzajemnym używaniu wagonów towarowych w komunikacji międzynarodowej. Spisana w Lucernie. Ważna od 1 stycznia 1930 r. W. (1930?), nakł. Min. Komunikacji, 21cm, s.IV+128, opr.oryg. brosz., c.35zł
218 Regulamin służby polowej.1921, Gł. Księg. Wojskowa, 17cm, s.173, opr.oryg.brosz., c.35zł
219 Reymont Władysław St.- Przysięga. W. (1925?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 19cm, s.191, opr.oryg.tw., 20zł
220 Richter Karol prof.- Praktyczne żywienie zwierząt domowych. Współczesne metody żywienia bydła rogatego, owiec, koni i świń (Tekst w jęz. polskim i niemieckim). 1943, Haptableitung Ernährung und Landwirtschaft in der Regierung des Generalgouvernements, 22,5cm, s.168, opr.oryg.brosz., c.20zł
221 Rocznik Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego Humanistycznego im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie. Rok szkolny 1926/27. (dot. powstania oszmiańskiego, w tekście mapa powstania oraz opis miejscowości: Oszmiana, Holszany, Boruny). Oszmiana 1926, nakł. Funduszu Szkolnego, 24cm, s.114, opr.oryg.brosz. (b. ciekawy i rzadki druk), 70zł
222 Rostafiński Józef- Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce rosnących. Z 440 ryc. Wyd. 6 powiększone obejmujące Rodniowce oraz rośliny nasienne. Z. II z ryc. (oraz Z. I z teksem – współoprawne). L.1923, Oss., 17cm, s.nlb216+167, opr. intr.tw., 30zł
223 Russell Bertrand- Wiek dziewiętnasty. T.I. Tłum. A. Pański (Egz. nr 1086). W.1936, „Rój”, 23,5cm, s.313, opr.oryg.tw., 15zł
224 „Rycerz Niepokalanej”. Niepokalanów, wyd. OO. Franciszkanie, opr.intr.tw., 30zł
R.XXVI: nr 1(233)-12(244), (wszystkie nr współ-oprawne, brak w nr 1 s. tyt.).
225 L.- Księża w walce o wolność Polski (na ost. s. okł. spis książek antykomunistycznych tego wydawnictwa). Toruń (po 1923), Wyd. Marjańskiego Inst. Różańcowego, 17cm, s.78, opr.oryg.brosz., c.35zł
226 Serwański Edward, Trawińska Irena opr.- Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r. Zeznania – zdjęcia. Z. Wojciechowski. P.1946, Wyd. Inst. Zach., 23cm, s.246+XXIII(ilustr., brak 6 ilustr.), opr. intr.tw., c.30zł
227 Simonow Konstanty- Dni i noce (dot. bitwy o Stalingrad). Tłum. B. Rafałowska. W.1949, KiW, 21 cm, s.341, opr.oryg.tw., 15zł
228 Sitkowski Ludwik- Pieniny jako rezerwat przyrodniczy. Odbitka z „Ochrony Przyrody”, z. 3. Kr. 1923, 27cm, s.15+8 tabl.il., 25zł
229 Sosnowski Kazimierz prof.- Ziemia Krakowska. Szczegółowy przewodnik wycieczkowy.
T.I. Część ogólna. Najbliższe okolice Krakowa. Nizina Nadwiślańska. s.224,
T.II. Pogórze Karpackie. s.252.
Kr.1947-48, Wiedza-Zawód-Kultura T. Zapiór i s-ka, 17cm, opr.oryg.brosz., c.40zł
230 Srokowski Mieczysław- Kult ciała. Dziennik człowieka samotnego. Wstęp prof. Jan Rybarski (Egz. ma nr 5433). L.1920, Inst. Wyd. „Lektor”, 20cm, s.146, opr.intr.tw., 30zł
231 Staszkiewicz Jan- Dobosz Wołyńców. Powieść historyczna z r. 1830-1831. Tom I. W. (1930?), Bibl. Książek Błękitnych, 17cm, s.120, opr.intr.tw., 10zł
232 „Ster”. Ilustrowane czasopismo dla młodzieży.
R.II: nr 2, 3, 4-5 z 1941 r.
R.II: nr 6, 7-10 z 1942 r.
Kr., Abteilung Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in der Regierung des Generalgouvernements, 29cm, s.32 w nr, opr.oryg.z., c.10zł/nr
233 Stpiczyński Wojciech- Krwawy, pracowity cud 1920 roku. W.1930, Tow. Wyd. im. M. Reja, 20cm, s.90, opr.oryg.brosz. (b. ładny egz.), 35zł
234 Strug Andrzej- Z powrotem. W. (1930?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 18cm, s.172, opr.oryg.tw., 5zł
235 Szelągowski Adam- Dzieje Polski w zarysie. W. 1921, TEiM, 22cm, s.VII+288, opr.intr.tw., 35zł
236 61 Sprawozdanie Straży ogniowej Ochotniczej w Częstochowie za rok 1932 (zawiera listę imienną SO). Cz.1933, Druk. Z-dy Graf.-Papiernicze, 23cm, s.16, opr.oryg.brosz., 10zł
237 Szmaglewska Seweryna- Dymy nad Birkenau (na s. przedtyt. exlibris „Czytelnika”). W.1946, Cz., 21 cm, s.294, opr.intr.tw. (Posiadamy także inne wyd. tego tytułu), 15zł
238 Szober Stanisław- Nauka o języku. Dla klasy drugiej gimnazjalnej. W.1934, Wyd. M. Arcta, 20cm, s.95, opr.oryg.brosz., 20zł
239 „Światowid”. (Tygodnik). Kr., „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, 39cm, s.1-14, 23-24 (brak s.15-22), opr.oryg.z., 15zł
R.XI: nr 20 z 1935 (na okł. portret J. Piłsudskiego)
240 Święty Franciszek z Assyżu. Zbiór odczytów wygłoszonych w roku 1927 staraniem Naukowego Instytutu Katolickiego i Towarzystwa Dante Alighieri w Krakowie. Przedm. G.K. Chestertona. Z 13 ilustr. Kr.1928, nakł. Krakowskiej S-ki Wyd., 23,5cm, s.XV+248, opr.intr.tw., 15zł
241 Teka kompozytorów. Portrety najwibitniejszych twórców od XVI wieku do współczesnych. I seria. Kr.1950, PWM, 15 portretów 35x24cm, opr.oryg. brosz., 10zł
242 Titchener E.B. prof.- Początki psychologii. Przeł. dr Cz. Znamierowski. W.1921, Wyd. M. Arcta, 23 cm, s.273, opr.intr.tw., 20zł
243 Tuwim Julian- Kwiaty polskie. Wyd. 2 przejrzane przez autora, przerywniki rys. Olga Siemaszko. W.1950, Cz., 21cm, s.301, opr.oryg.brosz., 30zł
244 Twain Mark- Yankes na dworze króla Artura.1936, „Rój”, 19cm, s.210, opr.intr.tw., c.25zł
245 „Tygodnik Illustrowany”.
1914: nr 14 i 18,
1931: nr 2-4, 6-9, 11-17, 19, 21, 22.
W., GiW, 39cm, s.28 w nr, opr.oryg.z., c.10zł/nr
246 Ulitz Arnold- Der verlorene Ring. Novellen. Breslau 1941, Gauvelrag-NS-Schlesien, 20cm, s.123, opr.oryg.tw.napr., 10zł
247 Verne Juliusz- Dzieci kapitana Granta. 3 tomy w 1 wol. W.(1920?),GiW,21cm,s.592,opr.intr.tw.,40zł
248 Wasowski (Widz) Józef- Wielkie czasy. W.1928, Księg. F.Hoesicka, 21cm,s.180,opr.oryg.brosz.,30zł
249 Wegner Stanisław zebr.- Skarby rozumu i serca. Myśli i zdania wyjęte z naszych pisarzy. 1922, KśW, 19cm, s.252, opr.intr.tw., c.35zł
250 Welt-Atlas der Deutschen Buch-gemeinschaft. 37 karten in Kupferstich 104 Seiten statistische Angaben (zawiera mapy: Poznańskiego, Śląska, Pomorza i Prus), Berlin (1928?), Deutsche Buch-Gemeinschaft, 18cm, s.111+37k.map, opr.oryg.tw., 40zł
251 Wilton Robert A.- Ostatnie dni Romanowów. Autoryz. przekł. Wacława Rogowicza. W. (1925?), Bibl. Dzieł Wyborowych, 19cm, s.146, opr.oryg.tw. napr., 30zł
252 Wyrobek Emil prof., Piętkowa Antonina, Piętka Jan prof. opr.- Nowoczesna kuchnia domowa. Najnowszy poradnik w sztuce kulinarnej… Około 250 ilustracyj jedno- i wielobarwnych. K.1932, nakł Pol. Inst. Wydawniczego, 25cm, s.643+250k. (il.), opr. oryg. tw.napr., 150zł
253 Zakrzewska Helena- Zaklęty dwór. Ilustr. J. Muszanka. Kr.1943, Księg. St. Kamińskiego, 21,5cm, s.240, opr.oryg.tw.napr., 25zł
254 Zaruski Marjusz- Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy. L.1934, Państw. Wyd. Książek Szkol., 20cm, s.XII+267, opr.intr.tw., 80zł
255 Zaruski Marjusz- Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jego organizacja, dzieje i wyprawy ratunkowe. W.1922, Wyd. M. Arcta, 18cm, s.145, opr.oryg.brosz., 80zł
256 Zdanowski Józef ks.- Z walki o wolność Kościoła pod zaborem rosyjskim. Karta z dziejów Seminarjum Duchownego w Kielcach u schyłku XIX wieku. Kielce 1925, nakł. Autora, 24cm, s.84, opr. oryg.brosz., 40zł
257 Zgórski Kazimierz dr- Krótki zarys budowy i czynności ciała ludzkiego oraz zarys higjeny. Podręcznik dla szkół powszechnych. W.1924, Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”, 22,5cm, s.81, opr.intr.tw., 15zł
258 „Ziemia”. Ilustrowany miesięcznik krajoz-nawczy. Organ Polskiego Tow. Krajoznawczego.
R.XXX: nr 1-2, 3-8 z 1946 r.
R.XXXVIII: t.XXVI, nr 1-12 z 1947 r.
R.XXXIX: t.XXVII, nr1, 3-12 +spis treści za 1948 r.
R.XL: t.XXVIII, nr 2-12 z 1949 r.
R.XLI: nr1-11 z 1950 r.
W., 20cm, s.30-35 w nr, c.3zł/nr
259 „Ziemia Częstochowska” (Rocznik).
R.1939: T. III z. 1. Cz., Tow. Popierania Kultury Regionalnej, 26cm, s.12+12nlb.(il.), opr.oryg.brosz. (b. rzadka pozycja), c.40zł
260 Żeromski Stefan- Elegie i inne pisma literackie i społeczne. Przygot. do dr. Wacław Borowy. W.1928 Wyd. J. Mortkowicza, 19cm, s.424+5k.(portr., podobizny rękopisów), opr.oryg.tw. (b. ładny egz.), 25zł
261 Żeromski Stefan- Przedwiośnie. Powieść (Egz. nr 4329). W.1925, Wyd. J. Mortkowicza, 16,5cm, s. 383, opr.oryg.tw., 20zł
262 Żeromski Stefan- Wszystko i nic („Popiołów” sprawa druga). Fragment. W.1946, Wyd. J. Mortkowicza, 20,5cm, s.45, opr.oryg.brosz., 10zł
263 Żywoty świętych pańskich na wszystkie dni roku wg ks. Piotra Skargi T.J., O. Prokopa Kapucyna, O. Bitschnaua benedyktyna i inn. Wyd. 9 ozdobione 11 kolorowymi i ok. 300 jednobarwnymi obrazkami. Mikołów (1937?), nakł. K. Miarki i Sp. Wyd., 29cm, s.1041 (dużo ilustr. kolorowych), opr. oryg.tw. (b. ładna, kolorowe tłoczenia), c.400zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1990

264 ABC Biała broń (seria). W.1980, KAW, 15cm, s.47, opr.oryg.brosz., 10zł/egz.
 1. Bielecki Zygmunt- Polskie szable XX w.,
 2. Bielecki Zygmunt- Polskie szable pamiątkowe,
 3. Ledóchowski Stanisław- Polskie szable bojowe.
265 Abrahamowicz Zygmunt opr.- Kara Mustafa pod Wiedniem. Źródła muzułmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 1683 roku. Kr.1973, WL, 24,5cm, s. 411, opr.oryg.tw.+obw., 20zł
266 Abramowicz Andrzej- Podróżnicy po przeszłości. Szkice z dziejów archeologii. Ł.1970, Oss., 24cm, s.77, opr.oryg.brosz., 20zł
267 Afanasjew Jerzy- Okno Zbyszka Cybulskiego. Brulion z życia aktora filmowego połowy XX w. Ł. 1970, WŁ, 21cm, s.477+48nlb.(fotosy), opr.oryg.tw.+obw., 30zł
268 Albert Andrzej- Najnowsza historia Polski 1918-1980. W 4 tomach. Londyn 1989, Polonia Book Fund Ltd, 20,5cm, opr.oryg.brosz., 40zł
T.I. 1918-1939. s.292,
T.II. 1939-1945. s.293-474,
T.III. 1945-1956. s.475-721,
T.IV. 1956-1980. s.722-1093.
269 Antoniewicz Marceli- Mikołaj Kornicz Siestrzeniec sławny burgrabia będziński.1987, ŚIN, 17cm, s.130, opr.oryg.brosz., c.10zł
270 Atlas chorób i szkodników…1964-75, PWRiL, 17,5cm, opr.oryg.tw., c.10zł/egz.
 1. Hinfner K., Csak Z.- ...zbórz i kukurydzy. s.206
 2. Hinfner K., Csak Z.- ...ziemniaka. s.119,
 3. Jankowski Fr.- ...tytoniu. s.69.
271 Ażajew Wosilij- Daleko od Moskwy. Przeł. Marian Ruth-Buczkowski. W.1951, KiW, 21cm, s.669, opr.oryg.tw. (b. ładny egz.), 15zł
272 Badowski Ryszard- Tajemnica Bursztynowej Komnaty. W.1976, Wyd.RTV, 16,5cm, s.202, opr. oryg.tw., 15zł
273 Bahdaj A.- Festyn w Bławatkowie. W.1958, NK, 24cm, s.130, opr.oryg.brosz., 10zł
274 Banach Andrzej- Historia pięknej kobiety. Kr. 1960, WL, 17,5cm, s.251, opr.oryg.tw.+obw., 20zł
275 Borczowska Izabela red.- Galeria malarstwa polskiego. Zawiera 29 składanek. W.1956, Wyd. „Sztuka”, 16,5cm, opr.oryg.tw.+etui, 15zł
276 Basa Michał- Opowiadania partyzanta. Wspomnienia żołnierza AK i BCh (dot. regionu Gór Świętokrzyskich). W.1984, LSW, 20,5cm, s.391, opr.oryg. brosz.+obw., 20zł
277 Baśnie Narodów ZSRR (temat). W., opr.oryg.tw., 15zł/egz.
 1. Markowska Wanda, Milska Anna- Baśnie narodów Związku Radzieckiego. Ilustr. Z. Witwicki. 1977, NK, 26cm, s.175,
 2. Babkojan Robert, Szumska Mirlena wyb.- Baśnie Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. 1987, Wyd. TPPR „Współpraca”, 22cm, s.141.
278 Bednorz Zbyszko- Lata krecie i orłowe. W.1987, PAX, 19,5cm, s.197, opr.oryg.brosz., 20zł
279 Bełch Stanisław ks.- Katechizm małżeński. Londyn 1962, „Veritas”, 18,5cm, s.63, opr.oryg.z., 15zł
280 Bełza Igor- Portrety romantyków. Przeł. E. i J. Sułkowskie, W.1973, PAX, 20cm, s.194, opr.oryg. tw., 20zł
281 Berezowska Maja- Piórkiem przez stulecia (album rysunków). Wybrał i opr. T. Polanowski. Kr. 1963, Wyd. Art.-Graf., 30cm, s.nlb.100, opr.oryg.tw.+obw., 30zł
282 Bianki Witali- Tajemnica nocy leśnej. W. 1952, NK, 20cm,s.357, opr.oryg.brosz. (b.ładny egz.),20zł
283 Bidwell George- Ostatni rycerz króla Artura (dot. Henryka V). K.1977, „Śląsk”, 21cm, s.264+20 nlb.(il.), opr.oryg.tw., 15zł
284 „Biuletyn Zjazdowy”. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 1981: nr 1. Gd., Wyd. BIPS, 19,7cm, s.16+7nlb., opr. oryg.brosz., 10zł
285 Bobrowski Tadeusz- Listy do Conrada. Opr. R. Jabłkowska. W.1981, PIW, 20cm, s.350, opr.oryg.tw.+obw., 20zł
286 Bohuszewicz Zofia- Zbieramy nasiona drzew i krzewów (z serii: Biblioteka młodych Miczurinowców).W.1953, NK,20,5cm,s.97,opr.oryg.brosz.,10zł
287 Brocki Zygmunt, Szozda Władysław- Polskie Wybrzeże. Na dziesięciolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i pięćsetlecie powrotu Pomorza Gdańskiego (album fot.). W.1954, SiT, 29cm, s.198, opr.oryg.tw., 25zł
288 Broda Bolesław prof. dr, Mowszowicz Jakub prof. dr- Systematyka roślin leczniczych. Podręcznik dla studentów farmacji (zawiera ryc.). W.1972, PZWL, 24cm, s,290, opr.oryg.brosz, 25zł
289 Brycht Andrzej- Dancing w kwaterze Hitlera. W. 1968, PAX, 20cm, s.150, opr.oryg.brosz., 15zł
290 Bukowiecki Henryk prof. dr hab., Furmanowa Mirosława dr hab.- Botanika farmaceutyczna. W. 1972, PZWL, 25cm, s.495, opr.oryg.tw., 30zł
291 Burchard Przemysław- Za ostatnim przystankiem (dot. etnografii, na s. tyt. autograf autora). W.1985, Cz., 21,5cm, s.266, opr.oryg.tw.+obw., 30zł
292 Chadzikolau Nikos- Literatura nowogrecka 1453 -1983. Opr. graf. Józef Petruk. W.P.1985, PWN, 25 cm, s.335, opr.oryg.tw.+obw., 25zł
293 Chalecki Janusz- Przyrządy optyczne. Konstrukcja mechanizmów. W.1979, WNT, 24,5cm, s.339, opr.oryg.tw., 20zł
294 Chałasiński Józef, Chałasińska Krzystyna- Bliżej Afryki (dot. sytuacji polit. W Afryce). W.1965, PAX, 21cm, s.543+40nlb.(fot.), opr.oryg.tw., 25zł
295 Chłędowski Kazimierz- Ludzie Odrodzenia. W.1957, KiW, 25cm, s.597+16k.nlb.(il.), opr. oryg.tw., c.25zł
296 Chopin Fryderyk- Mazurki na fortepian. Tom X „Dzieł wszystkich”. Pod red. I.J. Paderewskiego, L. Bronarskiego, J. Turczyńskiego. W.1953, PWM, 33,5 cm, s.231, opr.oryg.tw., 20zł
297 Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. Przekł. polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu (wyd. dwujęzyczne: łacińskie i polskie). P.1984,Pallotinum,21cm,s.697,opr.oryg.brosz., 45zł
298 Czapliński Czesław- The Styka Family Saga. Saga rodu Styków (historia panoram, zawiera dużo reprodukcji także kolorowych, wyd. dwujezyczne angielskie i polskie). New York 1988, Bicentennial Publishing Corp., 22x28cm, s.202+4k.złoż.panoram, opr.oryg.brosz., 75zł
299 Czerkawski TadeuszM.- W więzieniu i łagrze 1940-1941. Ja, socjalno opasnyj elemient.1989, Wyd. „Epoka”, 26cm, s.64, opr.oryg.z., c.20zł
300 Czołgi i wojska pancerne. Tłum. z rosyjskiego Henryk Rapacewicz (seria: Biblioteka Wiedzy Wojskowej). W.1972, Wyd. MON, 21cm, s.493+2nlb.(schematy), opr.oryg.tw.+obw., 20zł
301 Drozdowski Marian N., Zahorski Andrzej- Historia Warszawy. W.1975, PWN, 21cm, s.602, opr. oryg.tw.+obw., 10zł
302 Dzienniczek Sługi Bożej S.M. Faustyny Kowalskiej profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Kr.1983, wyd. Zgromadz. MB Miłosierdzia,17,5cm,s.XLVII+727,opr.oryg.tw., 20zł
303 Effel Jean- Stworzenie świata (karykatury). Opr. Jan Szeląg. W.1955, Wyd. Art.-Graf. RSW „Prasa”, 21cm, s.232, opr.oryg.brosz., 30zł
304 Erenburg Ilja- Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca. Tłum. M. Popowska. W.1957, Cz., 20cm, s.286, opr.oryg.brosz., 15zł
305 Fischer Majorie- Podróż do nowego świata. Przekł. Jan Stefczyk. Z 12 ilustr. (dot. podróży do Zw. Sowieckiego). W.1948, Spłdz. Wyd. „Książka”, 20cm, s.265+12(fot.), opr.intr.tw., 35zł
306 Furmanow D.- Czapajew (dot. I wojny na Uralu). W1955,Wyd.MON, 21cm,s.272,opr.oryg.brosz,20zł
307 Gawalewicz Marian- Królowa niebios. Legendy o Matce Bożej.Z 9 ilustr.Piotra Stachiewicza. Londyn 1953, „Veritas”,19cm,s.189+1(il.),opr.oryg.tw.,30zł
308 Gdańsk-sierpień 1980. Rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.). Zapisu z taśmy magnetof. dokonał Mirosław Chojecki. W. 1981, IWZZ, 20cm, s.172, opr.oryg.brosz., 15zł
309 Godlewicz B. dr- Dozór sanitarno-weterynaryjny nad mięsem i jego przetworami.1959, PWRiL, 25 cm, s.356, opr.oryg.tw., c.10zł
310 Gołubiew Antoni- Listy do przyjaciela. Gdy chcemy się modlić.1959, „Znak”, 20cm, s.311, opr.oryg.brosz., c.10zł
311 Grabski Wł. Jan dr- 300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny 960-1960. W.1960, PAX, 24,5cm, s.658+mapa, opr.oryg.tw., 20zł
312 Grońska Maria- Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wr.1971, Oss., 25,5cm, s.510, opr. oryg.tw.,45zł
313 Grass Günter- Psie lata. Przeł. Sławomir Błaut. Gd.1990, Wyd. Morskie, 21cm, s.542, opr.oryg. brosz., 15zł
314 Gumkowski Janusz, Kułakowski Tadeusz- Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (dot. procesów A. Greisera, R. Hössa, J. Bühlera). W.1965, Wyd. Prawnicze, 25cm, s.264+7k.(fot.), opr.oryg.brosz., 15zł
315 Haft i zdobienie stroju ludowego. Wstęp Kazimierz Pietkiewicz. Wybór ilustr. Zofia Czasznicka i Jadwiga Nowak (album). W.1955, Wyd. Sztuka, 30 cm, s.71+139(il.)+24k.(il.kolor.), opr.oryg.tw., 75zł
316 Hamerliński-Dzierożyński Andrzej- O kartach, karciarzach grach poczciwych i grach szulerskich. Szkice obyczajowe z wieków XV-XIX. Kr.1976, WL, 17cm, s.421, opr.oryg.tw.+obw., 15zł
317 Hass Ludwik- Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku. Wr.1982, Oss., 24cm, s.572, opr.oryg.brosz., 30zł
318 Heilmannseder Franz- Erdkundliches Lehr und Arbeitsbuch. Für die Bayerischen Volksschulen. Teil I-Mitteleuropa (5 und 6 Schuljahr).Mit 133 Abbildungen und 2Tafeln.München 1950,Verlag von R.Oldenbourg, 21cm, s.192, opr.intr.tw. (do naprawy), 20zł
319 Henn Walter i Hilda- Obiekty socjalne w zakładach przemysłowych. W.1974, Arkady, 19,5cm, s.467(w tym il.1255 i tabl.60), opr.oryg.tw., 10zł
320 Hermann Ferdinand, German Paul- Beiträge zur Arfikanischen Kunst. Abbildungen auf 26 tafeln und 1 karte. Berlin 1958, Akademie Verlag GmbH, 24cm, s.VI+59, opr.oryg.brosz., 10zł
321 Historia prasy polskiej. Pod red. Jerzego Łojka. Prasa polska w latach 1939-1945. W.1980, PWN, 25 cm, s.196+72nlb.(il.), opr.oryg.tw., 35zł
322 Historia Śląska.2. 1763-1850. Red. W. Długoborski. Cz.1.1763-1806. Wr.1966, Oss., 25cm, s.471+ 40nlb.(il.)+4mapy za opaską, opr.oryg.tw., c.15zł
323 Hlebowicz Brunon- Ćwiczenia przyrodnicze zuchów.1958, Centr. Składnica Harcerska, 16cm, s.77, opr.intr.tw. (okł. zachowana), c.20zł
324 Hlond August (Prymas Polski)- Na straży sumie-nia Narodu. Wybór pism i przemówień. Z przedm. prof.dr O.Haleckiego. Ramsey, N.J.1951, Don Bosco, 21,5cm, s.327+13(il.), opr.oryg.tw.+obw., 50zł
325 Hollós Ervin- Kim byli, czego chcieli? (propagandowa opowieść o węgierskim powstaniu 1956 r.). Przeł. Krystyna Pisarska. W.1970, KiW, 20cm, s.297 +4nlb.(fot.), opr.oryg.brosz.+obw., 15zł
326 Hugo Victor- Gavroche (tekst w jęz. francus-kim). Kijiw, Lwiw 1954, Dierżawne Uczbowo-Piedagogiczne Wydawnyctwo „Radjanska Szkoła”, 21cm, s.60, opr.oryg.brosz., 20zł
327 Iljin M.- Opowiadania o przedmiotach. Ilustr. J. Gotwa.W.1950,Cz.,22cm,s.422,opr.oryg.brosz.,20zł
328 Jakimowicz Andrzej- Polska rzeźba współczesna. 1956, Wyd. Sztuka, 29,5cm, s.23+tabl.47(całostronicowe), opr.oryg.tw., c.20zł
329 Jefimow A.W., Awierianow A.P. pod red.- Atlas nowoj istorii. I. Moskwa 1952, Gławnoje Uprawlienje Gieodiezji i Kartografii Pri Sowietie Ministrow SSSR,30,5cm,s.56(w tym 48map),opr.oryg.tw.,c.10zł
330 Jeleński Szczepan- Śladami Pitagorasa. Rozrywki matematyczne. W.1988, WSiP, 24,5cm, s.295, opr. oryg.tw., 25zł
331 Jensen Johannes V.- Upadek króla. Powieść z czasów hanzeatyckich. Przeł. E. Bielicka, posł. St. H. Kaszyński. P.1971, W.Poz., 20,5cm, s.188, opr.oryg. tw., 20zł
332 Jerzy Duda-Gracz (album). Wstęp Krzysztof Teodor Toeplitz. W.1985, Arkady, 26cm, s.123, opr. oryg.tw.+obw., 30zł
333 Jeske-Choiński Teodor- Tiara i korona. Powieść historyczna. W 2 tomach. K.1958, „Śląsk”, 20,5cm, s.t.I- 307, t.II- 301, opr.oryg.brosz.+obw., 20zł
334 Kalendarz półstuletni 1750-1800. Wybór, wstęp i opr. Bronisław Baczko i Henryk Hinz. W.1975, PIW, 26cm, s.371, opr.oryg.tw., 70zł
335 Kaleta Roman- Sensacje z dawnych lat. Wr.1986, Oss., 24cm, s.587, opr.oryg.brosz., 25zł
336 Kamler Ewa- Japonia daleka czy bliska… 1988,Iskry,21cm,s.126+16(fot.),opr.oryg.brosz,c.15zł
337 Kappler Hans Peter mgr inż.- Baseny kąpielowe (Projektowanie i wykonawstwo basenów ogrodowych i wewnętrznych, hal basenowych. Ogrzewanie, klimatyzacja, uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków). W.1977, Arkady, 30cm, s.232 w tym rys. 540 i tabl.55, opr.oryg.tw., 10zł
338 Kasprowiczowa Maria- W naszym górskim domu (wspomnienia). W.1969, PIW, 20cm, s.215+5(fot., portr.), opr.oryg.brosz.+obw., 20zł
339 Kisielewska B., Sarnowska H.- Leksykon gospodarstwa domowego.1959, WP, 21cm, s.426+30 nlb.(fot.), opr.oryg.tw., c.20zł
340 Klepacka Jadwiga- Zabytki cechowe w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Kr.1957, MH M. Krakowa, 21cm, s.79+32nlb.(il.), opr.oryg.brosz. (na okł. odcisk suchego tłoku), c.30zł
341 Kniagininowa Maria, Pisarek Walery- Poradnik językowy. Podręcznik dla pracowników prasy, radia i telewizji (b. przydatny). Kr.1965, WL, Ośr. Badań Prasowych RSW „Prasa”, 22cm, s.370, opr.oryg.tw.+obw., 45zł
342 Konie w twórczości Andrzeja Nováka-Zemlińskiego. Wstęp Stanisław Ledóchowski (album reprodukcji). W.1987, KAW, 23x24cm, s.106, opr.oryg. tw., 15zł
343 Konopnicka Maria- O Janku Wędrowniczku. Ilustr. Bogdan Zieleniec. W.1954, NK, 25cm, s.30, opr.oryg.brosz., 20zł
344 Kopeć Janusz- Michał Federowski jako prekursor badań ludoznawczych w Zagłębiu Dąbrowskim., Zawiercie 1981, Tow. Miłośn. Ziemi Zawierciańskiej, 21cm, s.63 (nakł. 400 egz.), opr.intr.tw., c.40zł
345 Kowecka Elżbieta- W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w.1984, PIW, 21cm, s.292+36nlb.(fot.), c.40zł
346 Kownacka Maria- Plastusiowy pamiętnik (zawiera także: Przygody Plastusia). Ilustr. Zbigniew Rychlicki (na s. tyt. fot. autorki i faksymile podpisu). W.1970, NK, 26cm, s.151, opr.oryg.tw., 45zł
347 Kraszewski Tadeusz- Robin Hood czyli część pierwsza ciekawych przygód i rycerskich awantur… (z dwu cz.). Ilustr. Włodzimierz Bartoszewicz. P. 1958, W. Poz., 17cm, s.276, opr.intr.tw., 20zł
348 Kratochvil Milos. V.- Odkrywcy i zdobywcy. Przekł. J. Bułakowska. K.1976, „Śląsk”, 21,5cm, s. 341, opr.oryg.tw., 20zł
349 Krawczyńska Jadwiga- Zapiski dziennikarki warszawskiej 1939-1947. W.1971, PIW, 20cm, s.339, opr.oryg.tw.+obw., 20zł
350 Krzyczkowski Henryk – W cieniu Warszawy. Pruszków w latach okupacji hitlerowskiej.1986, PAX, 24,5cm, s.229, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
351 Kuczyński Stefan M.- Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. W.1980, Wyd. MON, 25cm, s.678+12k.map, opr.oryg.tw., 45zł
352 Kuran J., Czajkowski St.- Kajakiem po Mazurach i Warmii. W.1960, SiT, 17cm, s. 559, opr.oryg.tw., c.20zł
353 Kuropieska Józef- Obozowe reflekcje. Oflag IIc.1985, KAW, 19,5cm, s.248, opr.oryg.brosz.,c.15zł
354 Lissagaray- Historia Komuny paryskiej 1871 r.1951, KiW, 26cm, s.597+1k.planów, opr.oryg. brosz.+obw. (egz. nie rozcięty), c.20zł
355 Łączyński Jan inż.- Rozjazdy kolejowe. W.1976, WKŁ, 21cm, s.565+2k. wykresów za opaską, opr. oryg.tw., 30zł
356 Łojek Jerzy- Wiek markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku. Lublin 1975, W.Lubelskie, 20cm, s.441, opr.oryg.tw.+obw., 20zł
357 Mariańska Ludmiła- . W., NK, opr.oryg. brosz., (obie powieści dot. Częstochowy), 20zł/egz.
 1. Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny. s.308,
 2. Życie na własność. s.220.
358 Medale 1979-1987.Częstochowskie Zakłady Produkcyjne Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych INCO-VERITAS (katalog, zawiera reprod. medali). Cz.1990, ZZG Inco-Veritas, 24cm, s.82, 65zł
359 Meissner Janusz- Szkoła orląt. W.1988, Iskry, 21 cm, s.205, opr.oryg.brosz., 15zł
360 Moczulski Leszek- Polityka w stalowym hełmie (szkice o potencjale militarnym NRF). W.1965, KiW, 20cm, s.458, opr.oryg.brosz., 15zł
361 Morcinek Gustaw- Z mojej ziemi (zawiera potret autora – drzeworyt P. Stellera). Stalinogród 1955, „Śląsk”, 21cm, s.248+1portr., opr.intr.tw., 20zł
362 Müldner-Nieckowski Piotr wyb.- Sebastiana Kneippa leczenie wodą.1988, WAiF, 16,5cm, s. 317, opr.oryg.brosz., c.25zł
363 Nagrodzka-Majchrzyk Teresa- Czarni Kłobucy (dot. historii tureckiego ludu Czarni Kłobucy na Rusi w X-XIII w.). W.1985, Wyd. Geologiczne, 24cm, s.177, opr.oryg.brosz. (nakł. 1767 egz.), 30zł
364 Nasiłowski Wiesław dr- Nagłe bóle brzucha. W.1959, PZWL, 21cm, s.33, opr.oryg.brosz, 10zł
365 „Nasz Świat”. Czasopismo młodzieży V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta. Cz., 31cm, s.8-20 w nr, opr.oryg.z., 15zł/nr
R.1: nr 1, 2,3, 4 z 1955/56 r.
R.2: nr 2(6) z 1957 r.
366 Obrębska Aleksandra, Polańscy Irena i Janusz- Pismo a ty (podręcznik grafologii). W.1989, SiT, 24 cm, s.103, opr.oryg.brosz., 40zł
367 Opowiadania pisarzy francuskich dziewiętnastego wieku. Wybór Olga Nowakowska. W.1965, NK, 21cm, s.438, opr.oryg.tw., 25zł
368 Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Materiały i dokumenty. Wyd. 2 rozsz. W. 1966,Wyd.Polonia, 20cm,s.226,opr.oryg.brosz.,15zł
369 „Panorama”. Śląski Tygodnik Ilustrowany. K., RSW „Prasa”, 39cm, s.16, opr.oryg.z., 5zł
R.1954: nr 22.
370 Pawlak Jerzy- Polskie eskadry w latach 1918-1939.W.1989,WKiŁ, 24cm, s.425,opr.oryg.tw.,25zł
371 Piłsudski Józef- Rok 1863. Wstęp i opr. Stefan Kieniewicz. W.1989, KiW, 21cm, s.211, opr.oryg. brosz., 20zł
372 Pisarek Marian L.- Świat oczami odkrywców. Opr. graf. Stanisław Kaźmierczyk. W.1971, NK, 25 cm, s.298, opr.oryg.tw.+obw., 25zł
373 Pobóg-Malinowski Władysław- Najnowsza historia Polski (komplet). Gd.1990, „Graf”, 24,5cm, opr.oryg.tw., 60zł
 1. 1864-1914. W 2 tomach. s.T.I- 404+16nlb.(il.), T.II- 663+40nlb.(il.),
 2. 1914-1939. W 2 tomach. s.T.I- 435+8nlb.(il.), T.II- s.436-896,
 3. 1939-1945. W 2 tomach. s.T.I- 427, s.T.II- 495.
374 Poezja polskiego Oświecenia. Opr. Jan Kott, rys. J.P. Norblin. W.1954, Cz., 22cm, s.463, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
375 Polak Bogusław red. nauk.- Lance do boju. Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej X wiek-1945 r. 1986, KAW, 24cm, s.374+8(il.kolor.), opr.oryg.brosz., c.25zł
376 Popow M.- Bitwa pod Borodino. Tłum. Zofia Petersowa, il. O. Wierejskiego (zawiera: skład wojsk walczących w bitwie). W.1951, Wyd. MON, 21cm, s.146, opr.intr.tw., 30zł
377 Powidzki Janusz- Ceramika. W.1977, WSiP, 20 cm, s.198+8nlb.(il.), opr.oryg.brosz.+obw.,20zł
378 Praca zbiorowa- Słownik wiedzy obywatelskiej. W.1971, PWN, 21cm, s.542,opr.oryg.tw.+obw.,15zł
379 Praca zbiorowa- Śladami dawnych kultur. Od Wołgi do Oceanu Spokojnego. Przeł. Henryk Harland. W.1958, PWN, 25cm, s.463+14k.il., opr.oryg. tw., 30zł
380 Praca zbiorowa- Zagłębie staropolskie. Przewodnik po zabytkach hutnictwa. K.1967, „Śląsk”, 17cm, s.114+2mapy złoż., opr.oryg.brosz., 25zł
381 Puzdrowski Edmund- Bursztynowe drzewa. Baśnie kaszubskie. W. Samp. Gd.1974, Wyd. Morskie, 20cm, s.234, opr.oryg.tw., c.15zł
382 Rawicz Jerzy- Kariera Szambelana (o Stefanie Ołpińskim). W.1971, Cz., 21cm, s.342+12nlb.(fot.), opr.oryg.brosz.+obw., 20zł
383 Rawicz Jerzy- Pozostało do wyjaśnienia (dot. zamachów m.in. Januszajtisa w 1919 r., majowego w 1926 r., zamachu na Pierackiego). W.1979, Cz., 20 cm, s.294+16(fot.), opr.oryg.brosz.+obw., 20zł
384 „Rocznik Muzeum w Częstochowie”. Cz., Muzeum w Częstochowie, 25cm, 35zł/egz.
T.1. 1965, s.455+err., opr.oryg.tw.+obw., (Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie, opr. zborowe pod red. Włodzimierza Błaszczyka),
T.3. 1973, s.395, opr.oryg.brosz.
385 Schiller Fryderyk- Intryga i miłość. Tragedia mieszczańska w 5 aktach. Przeł. Artur Marya Swinarski, opr. Barbara Płaczkowska. W.1959, PIW, 20cm, s.222, opr.oryg.brosz., 15zł
386 Sienkiewicz Henryk- Za chlebem. Okł. ilustr. K. Henis. W.1951, Wyd. MON, 19cm, s.190, opr. oryg.brosz, 10zł
387 Sikorski Kazimierz- Instrumentoznawstwo. W. 1975, PWM, 25cm, s.281+XLVII(il.), opr.oryg. brosz., 30zł
388 Sikorski Kazimierz- Cz. II. M.Z. Kanon. Kr.1954, PWM, 24cm, s.151 ,opr.oryg.,c.25zł
389 Silva rerum. Series nova, wychodzi jak jest gotowa… Tadeusz Ulewicz (zawiera m.in. prze-druk „Przewodnika Bibljograficznego” nr 13 z 1926 r.). Kr.1981, WL, 27cm, s.238+12k.(il.)+6k.luzem, opr.oryg.brosz., c.30zł
390 Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy. 25cm, opr. oryg.tw.
T.I. A-C. Wr.1971, Oss., s.417+luzem19(uzup.), c.150zł
T.II. D-G. Wr.1975, Oss., s.531+luzem19(uzup.), c.150zł
T.IV. Kl-La. Wr., Oss., s.469+luzem19(uzup.), c.150zł
T.V. Le-M. W.1993, „Krąg”, s.683, c.100zł
T.VII. Pe-Po. W.2003, Inst. Sztuki PAN, s.463, c.100zł
T.VIII. Pó-Ri. W.2007, Inst. Sztuki PAN, s.374, c.100zł
T.Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-VI. W.2003, Inst. Sztuki PAN, s.197, c.50zł
391 Stankiewicz Wojciech, Zimny Krzysztof- Riła (Bułgaria). Przewodnik turystyczny (seria: Z plecakiem w góry Europy, zwiera mapy, plany i panoramy). W.Kr.1984, „Kraj”, 20cm, s.116, opr.oryg. brosz., 15zł
392 Starczewska Krzystyna- Wzory miłości w kulturze Zachodu. 1975, PWN, 20cm, s.380+10(il.), opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
393 Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W.1974, KiW, 14cm, s.125, opr.oryg.brosz., 5zł
394 Stęślicka Wanda- Rozmowy o dziejach świata zwierząt. Z 133 ilustr. W.1954, WP, 21cm, s.178, opr. oryg.brosz., 20zł
395 Stone Irving- Udręka i ekstaza. Tłum. Aldona Szpakowska. T.1-2. W.1990, Cz., 21cm, s.t.1- 397, t.2- 461, opr.oryg.brosz., 20zł
396 Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbić zebranych przez Kazimierza Hałacińskiego i Kazimierza Piekarskiego. W 3 zeszytach. Reprint wyd. z lat 1926-29 nakł. Koła Miłośników Exlibrisu przy Tow. Miłośników Książki w Krakowie. W.1986, WAiF, 42cm, s.z.1- tabl.1-30, z.2- tabl.31-60, z.3- tabl.61-90, opr. oryg.brosz, 120zł/kpl.
397 Szafraniec Syksus O.- Konwent paulinów jasnogórskich 1382-1864. Rzym 1966, Inst. Studiów Kościelnych, 25cm, s.146+8(fot.), opr.oryg.brosz., 40zł
398 Szczekocka-Mysłek Krzystyna- Jasnogórski poczet królów i ksiażąt polskich. Wstęp O. Jan Golonka. W.1990, Wyd. Spółdzielcze, Centr. Ośr. Inform. Turystycznej w Częstochowie, 17x25cm, s.119, opr. oryg.tw.+obw., 60zł
399 Szekspir Wiliam- Pięć dramatów: Sen nocy letniej, Romeo i Julia, Wesołe kumoszki z Windstoru, Hamlet, Makbet. W przekł. S. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Urlicha, wstęp Jan Parandowski, ilustr. Janina Konarska. W.1955, PIW, 30cm, s.437, opr.oryg.tw., 45zł
400 Szenic Stanisław- Pitaval warszawski. W.1975, KiW, 20cm, s.564, opr.oryg.brosz.+obw., 15zł
401 Ślawski Tadeusz- Biecz i okolice (Przewodnik). W.1968, SiT, 17cm, s.74, opr.oryg.brosz., 15zł
402 Tomanek Jakub- Nasze drzewa leśne. W.1951, PWRiL, 21cm, s.79, opr.oryg.brosz., 10zł
403 Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy (Informator). Red. Witold. Mielczarek (zawiera tekst Statutu TPCz). Cz.1986, TPCz, 32cm, s.8, opr.oryg.z., 15zł
404 Voragine Jakub de- Złota legenda. Wybór, tłum. Janina Pleziowa, oprac. Marian Plezia. Wyd. 2 zm. W.1983, PAX, 25cm,s.638,opr.oryg.tw.+obw., 50zł
405 Walewski Władysław- Towaroznawstwo zielarskie. Podręcznik dla państwowych szkół medycznych techników farmaceutycznych. W.1972, PZWL, 21cm, s.209, opr.intr.brosz., 25zł
406 Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945. Księga zbiorowa pod red. Stanisława Lorentza. T.I-II. W.1970, PIW, 25cm, s.T.I- 585+122nlb.(fot.), T.II- 636+96nlb., opr.oryg.tw.+obw., 30zł
407 Wallis Mieczysław- Dzieje zwierciadła i jego rola w różnych dziedzinach kultury. W.1973, WAiF, 21,5cm, s.155, opr.oryg.tw., 20zł
408 Wapiński Roman- Roman Dmowski. Lublin 1989, Wyd. Lubelskie, 21cm, s.390+12(fot.), opr. oryg.brosz.+obw., 15zł
409 Wardasówna Maria- Zew przestworzy. Opowieść o Żwirce i Wigurze. W.1974, LSW, 20,5cm, s.260, opr.oryg.tw., 15zł
410 Warnecki Janusz- Najdłuższy mój monolog (wspomnienia aktora, reżysera i pedagoga z lat 1918-1968, zawiera dużo fotosów). W.1971, Cz., 21cm, s.444, opr.oryg.tw.+obw., 20zł
411 Wernichowska Bogna, Kozłowski Maciej- Duchy polskie czyli krótki przewodnik po nawiedzanych zamkach, dworach i pałacach. Ilustr. Jan Stanny. W.1983, „Kraj”, 24cm, s.174+12k.il., opr.oryg. brosz., 35zł
412 „Wiadomości Filumenistyczne”. W., Komisja Filumenistyki przy Zarządzie Głównym P.Z.F. oraz Koło P.Z.F. nr 22-Filumenistów, 21cm, opr.oryg. brosz., 10zł/egz.
R.IV: nr 3(12) z 1971 r., s.73-113,
R.V: nr 6(15) z1973 r., s.189-222,
R.V: nr 7(16) z 1973 r., s.227-266.
413 Wierzbicki Piotr- Wybór studiów gnidologicznych. Kr.1981, Wyd. KOS (drugi obieg), 21cm, s.37, opr.oryg.brosz., 20zł
414 Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie. Praca zbiorowa pod. Red. Andrzeja Szefera (zawiera: Jan Pietrzykowski – Więzienie na Zawodziu, spisy zmarłych). K.1983, ŚIN, 24cm, s.279, opr.oryg.brosz., 25zł
415 Wnuk Jan- Finale Soboru i Episkopat Polski (propagandowy opis II Soboru Watykańskiego). W. 1966, Cz., 18cm, s.266+1k.fot., opr.oryg.tw., 20zł
416 Zahorski Andrzej- Spór o Stanisława Augusta (Poniatowskiego). W.1990, PIW, 20cm, s.472+16nlb.(fot.), opr.oryg.brosz.+obw., 15zł
417 Zakrzewski Andrzej- Wójt z Wierzchosławic (dot. Wincentego Witosa). W.1984, LSW, 30,5cm, s.154, opr.oryg.tw.+obw., 15zł
418 Zieliński Władysław- Ludzie i sprawy hotelu „Lomnitz” (dot. siedziby Konsulatu Gen. RP w Bytomiu w latach 1920-22 i powstania śląskiego). K.1985, „Śląsk”, 21cm, s.220, opr.oryg.brosz., 25zł
419 Ziółkowski Jan- Nierządnicy żywot atłasowy. Lublin 1972, Wyd. Lubelskie, 19,5cm, s.480, opr.oryg.brosz., 15zł
420 Żurowicz Julian- W Krzeczuchach znów spokój. Opowieść o żołnierzach KBW. W.1953, Wyd. MON, 19cm, s.97, opr.oryg.brosz., 10zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1990 R.

421 Anusz Andrzej- Niezależne Zrzeszenie Studentów w latach 1980-1989. W.1991, „Akces”, 20,5cm, s.227+20(il.), opr.oryg.brosz., 20zł
422 Bartoszewski Władysław- 1859 dni Warszawy (dot. dziejów stolicy w okresie II wojny światowej). Pierwsze wyd. bez cenzury przejrzane i uzup. przez A.K. Kunerta. Kr.2008, Znak, 24cm, s.1030, opr. oryg.tw.+obw., 20zł
423 „Barwa żołnierza polskiego” (seria). Tarnowskie Góry 2000-02, Wyd. Inst. Tarnogórskiego i Muzeum Inst., 30cm, opr.oryg.brosz., 20zł/nr
-nr 2. Odznaka pamiątkowa Polskiego Oddziału Lotniczego w Takoradi. s.19,
-nr 3. Odznaki pamiątkowe Korpusu Ochrony Pogranicza. s.32nlb.,-nr 4. Monografia znaku pułkowego Pułku 3 Ułanów Ślaskich (1945-1951). s.66,
-nr 6. Krzyż pamiątkowy Monte Cassino. s.32,
-nr 9. Barwa Pułku 7 Pancernego – zarys monograficzny. s.84+tabl.VIII.
424 Biernacki Witold- Wojna trzydziestoletnia (Cz. 2) Powstanie czeskie, wojna o Palatynat 1618-1623. Zabrze 2010, Wyd. InfortEditions, 21cm, s.254, opr. oryg.brosz., 15zł
425 „Bieszczad”. Rocznik Tow. Opieki nad Zabytkami Oddz. Bieszczadzki (tom) 10. Ustrzyki Dolne 2003, nakł. TOnZ, 21cm, s.358+8k.(for.kolor.)+1k. tabl.(genealogii) za opaską, opr.oryg.brosz., 20zł
426 „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”.
R.2006: nr 10, s.108,
R.2007: nr 5-6, s.148.
W., IPN, 24cm, opr.oryg.brosz., c.10zł/nr
427 Brynkus J., Siwiec-Cieleban M., Wysocki W.J. pod red.- Raport Witolda (Pileckiego). Wstęp Prezydenta RP oraz córki rtm. Zofii Pileckiej-Optułowicz. Ząbki 2018, Apostolicum, 24,5cm, s.256, opr.oryg. tw., 20zł
428 Cross Robin- Strącony orzeł. Ostatnie dni Trzeciej Rzeszy. Przeł. S. Kędzierski. W.1997, Bej Service sp. z oo, 24,5cm, s.322, opr.oryg.brosz., 15zł
429 Cywiński Władysław- Przewodnik szczegółowy. T.1. Masyw Giewontu. Poronin 1994, Wyd. Górskie Miłosza Martynowicza, 17cm, s.235+luzem 1k.(panorama), opr.oryg.brosz., c.20zł
430 Czerwień Henryk- Drukarnia paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863. Bytom 1998, Wyd. PPUH „Help-pol”, 29cm, s.183,opr.oryg.brosz.,40zł
431 IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sien-kiewicza w Częstochowie 1862-2007. Szkoła, nauczyciele, wychowankowie. Pod red. Juliusza Sętowskiego. Cz.2007, Muzeum Częstochowskie, 25cm, s. 599, opr.oryg.brosz., 20zł
432 Dolistowska Małgorzata- Zapomniane rotundy. Budynki panoram polskich w XIX wieku. Białystok 1997, Dział Wyd. i Poligrafii, 23cm, s.85+42(il.), opr.oryg.brosz., 30zł
433 II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji. Jadwiga Wrzaszczyk. Cz.2010, Druk. Częstoch. Z-dy Graficzne, 24cm, s.252+płyta CD, opr.oryg.brosz., c.50zł
434 Dzikowska Elżbieta- Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa (m.in. Z. Beksińskim, E. Dwurnikiem, L. Tarasewiczem, J. Czapskim, W. Fangorem, J. Nowosielskim, J. Tarasinem – jeden tytuł z serii trzech, zawiera dużo reproducji). Izabelin, W. 2011, Rosikon Press, 25cm, s.268, opr.oryg.tw.,15zł
435 Gerould Daniel- Historia gilotyny. Legenda i morał. Przeł. Anna Kruczkowska. 1996, Marabut, 25cm, s.276, opr.oryg.tw., c.20zł
436 Grobel Lawrence- Al Pacino. Rozmowy Lawrence Grobel. B.m.w., 2006, Axis Mundi, 22cm, s.301 +8(fot.), opr.oryg.brosz., 15zł
437 Gutkowski Jerzy- Sejm Polski. W.1996, Wyd. Sejmowe, 16cm, s.79 w tym ilustr.58, opr.oryg. brosz., 10zł
438 Katalog Biblioteki Narodowej w osiemdziesięciolecie serii 1919-1999. Wr.1999, Oss., 16,5cm, s. XV+149, opr.oryg.brosz., 20zł
439 Kazimierczyk Barbara- Urodzona na wozie czyli pamiętnik Hanki Bielickiej. Łomża 1990, Of. Wyd. „Stopka”, 20,5cm, s.159, opr.oryg.brosz., 10zł
440 Kobierzycki Stefan wybr.- Liber lizusorum. Wybór cytatów (cytaty utworów znanych poetów i pisarzy polskich z epoki socrealizmu). W.1991, Burchard Edition, 23,5cm, s.101, opr.oryg.brosz., 15zł
441 Konstytucja RP i PRL (temat). 10zł/egz.
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1977 r. Wybór źródeł. Stan prawny na dzień 1.10.1997. Opr. D. Dudek. Lublin 1997, Lub. Wyd. Prawnicze, 20,5cm, s.500, opr.oryg.brosz.,
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. W.1997, wyd. SLD, 21cm, s.47, opr.oryg.brosz.,
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W.2012, Wyd. Sejmowe, 18,5cm, s.108, opr.oryg.brosz.,
 4. Bierut Bolesław- O konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Konstytucja PRL. W.1952, KiW, 17cm, s.90, opr.oryg.tw.
442 Konfederacja barska . Wybór tekstów. Red. prof. Stanisław Sierpowski, wstep Maciej Forycki, przypisy Władysław Konopczyński. Wr.2010, Of. Wyd. „Foka”, 21cm, s.212, opr.oryg.tw., 20zł
443 Kotlińska Krzystyna- Stachu, jego kobiety i jego dzieci (o Stanisławie Przybyszewskim)W.1994, KiW, 21cm, s.223, opr.oryg.brosz., 20zł
444 Kowalska Małgorzata- ABC historii muzyki. Kr.2001, Musica Jagiellonica, 25cm, s.692, opr.oryg. tw., 30zł
445 Krochmal Anna opr.- Polskie instytucje za granicą. Przewodnik po zbiorach archiwalnych. W.2004, Nacz. Dyr. Archiwów Państw., 24cm, s.302+23(il.), opr.oryg.tw., 25zł
446 Leinwald Artur opr.- Dokumenty obrony Lwowa 1939. W.1997, Inst. Lwowski, 24cm, s.282, opr.oryg. brosz., 40zł
447 Levine Joshua- Świadkowie. Zapomniane głosy,Bitwa o Anglię. Historia opowiedziana słowami obu stron konfliktu. Wprow. P. Ackroyd. W.2011, Wyd. RM, 21,5cm, s.XII+476, opr.oryg.brosz., c.30zł
448 Macksey Kenneth- Największe błędy dowódców w II wojnie światowej. Od bitwy o Anglię po zatokę Leyte. Przekł. Wł. Jeżewski. 2002, Amber, 23,5 cm, s.191, opr.oryg.brosz., c.15zł
449 Manvell Roger, Fraenkel Heinrich- Spisek Canarisa. Ostatnia tajemnica III Rzeszy. Abwehra przeciw Hitlerowi! Historia spisku, po raz pierwszy bez białych plam. 2001, Wyd. Ethos, 19,5cm, s.367, opr. oryg.brosz., c.20zł
450 Miłosz Czesław- The Captive Mind (Zniewolony umysł). Jane Zielonko. London 2001, Penguin Books, 20cm, s,251, opr.oryg.brosz., c.25zł
451 Nemere Istvan- Gagarin = kosmiczne kłamstwo?. Przekł. C. Mondral. Bielsko-Biała 1990, Wyd. Kleks, 20cm, s.108, opr.oryg.brosz., 10zł
452 Nieczuja-Ostrowski Bolesław M.- Rzeczpospolita patryzancka. Inspektorat „Mari” w walce. W. 1991, PAX, 20,5cm, s.489, opr.oryg.brosz., 30zł
453 Paderewski Ignacy Jan- Myśli o Polsce i Polonii. Paryż 1992, Editions Dembiński, 21,5cm, s.283+4 nlb., opr.oryg.brosz., 30zł
454 Pawluczuk Zdzisław- Konspirator i prezydent. Rzecz o Stanisławie Wojciechowskim. Lublin 1993, Wyd. Globus, 20,5cm, s.191+16nlb.(il.), opr.oryg. brosz., 20zł
455 Pieśni nad pieśniami. Przekł. Krzysztof Bardski, opr.graf. Łukasz Chrząstek. Cz.2005, Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego, 19cm, s.nlb.40, opr.oryg.tw., 15zł
456 Pietryga Seraphin- Schreibersdorf O/S. Tłum. F. Księżyk (tekst w jęz. polskim i niemieckim). Opole 2009, Wyd. MS, 24cm, s.72+8nlb.(il.), opr.oryg.tw., c.30zł
457 Piskorz-Branekova Elżbieta- Ocalić od zapomnienia. Polskie stroje ludowe. (cz.1 tytułowego dzieła opisującego stroje noszone na terenie Polski, dużo ilustr.). W.2013, Muza-SiT, 21cm, s.202, opr.oryg.tw.(zagnieciony róg oprawy), 30zł
458 Praca zbiorowa- Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej (zawiera ponad 2500 haseł). W. 1999, WP, 25,5cm, s.543, opr.oryg.tw.+obw., 30zł
459 Proszyk Jacek- Życie według wartości. Żydowski liberalizm, otrodoksja i syjonizm w Bielsku i Białej. Jaworze 2012 (5773), Wyd. „Haskala”, 24cm, s.319, opr.oryg.brosz., 40zł
460 Przewodniki – reprint. Rzeszów 2013, Wyd. Libra PL, 17,5cm, opr.oryg.tw., 40zł/egz.
 1. Orłowicz Mieczysław dr- Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicy. Z 50 ilustr. wg fot. H. Poddębskiego i planem miasta. Reprint wyd. w Warszawie w 1937 r. przez Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. s.151,
 2. Kunzek Tomasz- Przewodnik po województwie tarnopolskiem. Z mapą. Reprint wyd. z 1928 r. przez Woj. Tow. Turyst.-Krajozn. w Tarnopolu. s.139.
461 Reinhardt Karl-Walter- 1000 olimpijczyków. Najlepsi sportowcy wszech czasów (Biografie, osiągnięcia, kolor.ilustr. najsłyn.sportowców świata). Ożarów Maz. 2007, Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Oleksiejuk, 30,5cm, s.336, opr.oryg.tw., 20zł
462 Roman Wanda Krystyna- Centralne Archiwum Wojskowe 1918-1998. Tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek, 24cm, s.244+28nlb(il.), opr.oryg.brosz., 30zł
463 Rosiek Barbara- Wiersze zebrane. W.2016, Mawit Druk, 21cm, s.464, opr.oryg.brosz. (na s. tyt. dedykacja autorki), 40zł
464 Roszkowski Wojciech- Cień Jałty. Raport. 2006, Wyd. Muzeum Powstania Warszawskiego, 20,5cm, s.108+mapka, opr.oryg.brosz., c.20zł
465 Siebel Jacek- Zawodowa Straż Pożarna w Katowicach 1903-2003. 2003, Muzeum Historii Katowic, 25cm, s.83, opr.oryg.tw., c.30zł
466 Zbudniewek Janusz ZP- Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej.1991, Wyd. OO Paulinów, 24c., s.314, opr.oryg.brosz., c.50zł

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5-25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł, jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować w następujący sposób: wpłata na konto: 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001 lub wysyłamy za pobraniem pocztowym. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon są w naszej bazie danych osób będących klientami, nabywcami książek, czasopism i widokówek. Dokładamy wiele starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać naszych ofert handlowych, prosimy o taką informację na adres jak w nagłówku oferty. W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Wystarczy wysłać e-mail na nasz adres. Państwa dane mogą być przekazywane naszym dostawcom usług informatycznych wyłącznie w celu realizacji naszych usług księgarskich.