Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta nr 4/21


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI


1

„Almanach żydowski” - W., Zw. Gmin Wyzn. Żydowskich w RzP, 20cm, opr.brosz. 20zł/egz.
 • R.1994-95, s.187+XXXIX(kalendarium hebrajskie),
 • R.1996-97, s.197+XXXVI(kalendarium).

2

Bartnik Józef Maria ks., Storożyńska Ewa - Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski. W.2011, Wyd. SS.Loretanek,s.359, 24cm, opr.tw. 50zł

3

„Biblioteka Historyczna dla Młodzieży” (seria) - L., PTH, 20cm, opr.oryg.brosz. 20zł/egz.
 1. Urbański Tadeusz opr. - Na dworze Zygmunta Stare-go. Obrazy z życia i kultury Odrodzenia (ustępy z dzieła K.Chłędowskiego „Królowa Bona”).1937, s.37
 2. Wiszówna Jadwiga opr. - W czasach Chrobrego. Obrazy z dziejów i kultury X-XI wieku (wybrane ustępy dzieła St. Zakrzewskiego „Bolesław Chrobry Wielki”). 1938, s.40.

4

Dyboski Roman - Między literaturą a życiem (dot. literatury angielskiej). W.1936, „Rój”, s.278, 19cm, opr.oryg.brosz. 30zł

5

Gała Andrzej Wiktor - 50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochowskiej 1906-1956. Szkice i dokumenty (dot. także Konspiracyjnego Wojska Polskiego i konspiracji młodzieżowej). T.I-II+wkładka: Słownik biograficzny konspiracji częstochowskiej. Cz.1999, „Gaude Mater”, s.t.I- 174, t.II- 256, wkł.-33, 24cm, opr.brosz. (VI) 60zł/kpl.

6

Gdesz Wacław Aleksander - Pamiętnik pisany na wojnie o sprawach codziennych (dot. II wojny św.). Opr. Dariusz Złotkowski. Cz.2021, UJD, s.205, 25 cm, opr.tw. (III) 75zł

7

Herman Radosław - Dwór. Miejsce magiczne a ogród zaczarowany. Majątek Lipie na przestrzeni wieków (n.700 egz.). Lipie 2020, nakł. Magdaleny Mońka, s.147, 24cm, opr.tw. (III) 50zł

8

Janowicz T. - Studjum historyczno-polityczne. Kr.1936, IKC, s.158, 19cm, opr. oryg.brosz. 40zł

9

Jaruga Adam Norbert - „Od przeszłości do teraźniejszości”. Historia Miasta Częstochowy (wł. historia Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 1945-2020 oraz skrót ze skrótu historii miasta, dużo fot.). Cz.2021, RIPH, s.134, 31cm, opr.tw. 95zł

10

Jędrzejowska Irena - Posłannictwo Polki. Płock (1925?), Wyd. „Dobra Prasa”(Bibl. Polki), s.16, 18 cm, opr.oryg.brosz. 10zł

11

Jodełka-Burzecki Tomasz (wybór) - Baśnie polskie. W.1986, LSW, s.478, 20cm, opr.brosz. 15zł

12

Kapsa Jarosław - Częstochowa. Życie codzienne i kryminalne w XX w. T.I-II. Cz.2015, „LI-TWA”, s.t.I- 209, II- 350, 24cm, opr.brosz. 65zł/kpl.

13

Kawecki Józef - 25cm, opr.tw.
 1. Historia wsi Lipnik. Lipnik 2018, Gmina Janów, s.305(w tym s.100 fot.) (III) 40zł
 2. Historia wsi Żuraw (w gminie Janów). Żuraw 2020 ROK w Cz-wie, s.256(w tym s.80 fot.) (III) 60zł

14

Kośmiński Wł. - Triumf nad śmiercią. Opowieść. Cz.1929, nakł.Autora,s.29, 22cm,opr.oryg.brosz. 10zł

15

Kurus Adam -
 1. Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 września 1939 r. Wyd. popr. i uzup. Oświęcim 2015, Napoleon V, s.514 (w tym fot.), 25cm, opr.tw. 70zł
 2. Oddział Wydzielony „Lubliniec”. Działania bojowe 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec” 1 IX 1939. Oświęcim 2018, Napoleon V, s.556 (w tym fot.), 25cm, opr.tw. 70zł
 3. 7 Dywizja Piechoty (z serii: Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918-1939). W.2016, Edipresse Polska, s.93(dużo fot.), 25cm, opr.brosz. 20zł
 4. Pozycje opóźniające „Lubliniec” i „Częstochowa” (Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939). W. 2020, Edipresse Polska, s.63, 24cm, opr.brosz. 15zł

16

Lack Stanisław - Studja o St. Wyspiańskim. Zebrał dr. Stanisław Pazurkiewicz. Cz.1924, Księg. A. Gmachowski, s.350, 23cm, opr.intr.tw. 10zł

17

Lepecki Mieczysław B. kpt. - Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania marszałka Piłsudskiego. Il. Karol Kryński (egz. mają nr 1615, 2302). W.1934, „Rój”, s.223, 19cm, opr.oryg.brosz. (+opr. intr.tw.) 60zł/egz.

18

Lis Cezary Jan - K., Druk. Archidiec., opr.brosz.
 1. „Kapitan Paweł” Czesław Kubik 1910-1952. Przemilczany i zapomniany dowódca partyzancki. 2015, s.291+mapa, 24cm 45zł
 2. Likwidatorzy zdrajców. Z wyroków Polski Podziemnej (dot. m.in. oddziału AK 993/W, NSZ, zawiera 870 nazwisk zdrajców i konfidentów). (2018?), s.335, 24cm 50zł
 3. Wokół zbrodni w Przyrowie w ostatnich dniach II wojny światowej. (2014?), s.104, 24cm 35zł

19

Lorentz Stanisław - Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce. W.1982, Interpress, s.520+1k.złoż. mapa luzem, 23cm, opr.tw.+obw. 10zł

20

Mierosławski Ludwik - Pamiętnik Mierosławskiego 1861-1863. Wydał dr Józef Frejlich. W.1924, IW. „Bibljoteka Polska”, s.214, 23cm, opr.intr.tw. 40zł

21

Mieses Mateusz - Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej (leksykon). W.1991, Wema, s.286, 21cm, opr.brosz. (III) 40zł

22

Moczulski L. - Krach „Siwej Czapli”. W. 1964, Wyd. MON(Żółty Tygrys), s.94, 18cm, opr.brosz. 5zł

23

Orłowski Sławomir - Bursztynowa Komnata. W. 1976, KAW, s.161, 17cm, opr.brosz. (III) 10zł

24

„Polska zwrócona na Zachód”. Dwutygodnik poświęcony sprawom wzajemnego stosunku Polski i Niemiec- W., Polski Zw. Zachodni, 17cm 10zł
R.I(1939), nr 3(1.08) (z art. I. Czumy „Niemcy-naród bez młodzieży”), opr.oryg.brosz.

25

Popenda Roman - II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców gminy Mykanów. Kocin 2019, br.wyd., s.405, 30cm, opr.brosz. (III) 130zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna strona
10 11 12 13 14 15 16 17 18