Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 4/20


1

Bartnik Józef Maria ks. dr, Storożyńska Ewa J.P.- Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski (na s.302-307 opis wyzwolenia Cz-wy 1945). W. 2011,Wyd. SS.Loretanek, s.359, 24cm, opr.tw. 50zł

2

Chebel Małgorzata (i inni) opr.- Legendy Jury. Cz. 2019, Reg. Ośr. Kultury, s.99, 22cm,opr.tw.(X) 20zł

3

Chudy Zbigniew- Zbrodnie niemieckie w Wieluniu w latach 1939-1945. Tamte godziny, tamte dni, tamte lata. Wstęp Norbert Tomczyk. Wr.2009, Nortom, s. 217, 21cm, opr.brosz. (II) 30zł

4

Czekajewski Franciszek- 30zł/egz.
  1. Od sukcesu pod wiatr. Wspomnienia krnąbrnego emigranta. Cz.2010, Wyd. „e media”, s.292, 21cm, opr.brosz. (X)
  2. Pamiętnik z okresu II wojny światowej pisany w Częstochowie. Od dnia 1 IX 1939 do dnia 8 IX 1945. W.2006, Wyd. Kobieta, s.183, 21cm, opr.tw. (X)

5

Fuhrmann Mattias o.- Ozdoba Pustyni czyli Żywot św. Pawła Pierwszego Pustelnik Tłum. J. Wojtczak- Szyszkowski, kom. o. J. Zbudniewek. Cz. 2014, Wyd. Zakonu Paulinów, s.XX, 355, 21cm, opr.tw. c.30zł

6

Gołaski Janusz- Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960 (n.300 egz.). P., Wyd. Akad. Rolniczej, 24cm, opr.brosz. 25zł/część
-Cz.4 Brda i Górna Noteć. 2002, s.89+18k.złoż.map za opaską,
-Cz.5 Górna Warta. 2006, s.158+21k.map za opaską.

7

Grońska Maria- Wiadomości zebrane dla kolekcjonerów (zawiera 30 s. sygnatur autorów i ok. 70 repr. ekslibrisów). W.1992, Bibl. Narodowa, s. 190, 20x21cm, opr.brosz. (X) c.20zł

8

Hadanik Czesław- Zamek Olsztyn krok po kroku. Spacerkiem po historycznej ruinie średniowiecznej warowni. Kielce, Olsztyn 2019, Agencja „JP”, s.96 (dużo fot. kolor.), 21cm, opr.brosz. (X) 15zł

9

Kołodziejski Janusz red.- Częstochowa w PRL-u. T. II. Cz.2020, Stow. „Pokolenia”, s.276, 25cm, opr. brosz. (X) 20zł

10

Korpeta Wiesław ks., Sękiewicz Andrzej opr.- Kłobuck, parafia i świątynia pw. św. Marcina w fotografii (album fot.). Kłobuck 2019, Parafia św. Marcina, s.223, 25cm, opr.tw. 45zł

11

Krakowski S. (i inni) red.- Dzieje Częstochowy od zarania do czasów współczesnych. K.1964, „Śląsk”, s.395, 25cm, opr.tw. (brak obw.) (II) 30zł

12

Kurus Adam- W. Edipresse Polska, 25cm, opr.brosz.
  1. 7 Dywizja Piechoty (Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918-39). 2016, s.93(dużo fot.), 25cm (X) c.20zł
  2. Pozycje opóźniające „Lubliniec” i „Częstochowa”(Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939). 2020, s.63, 24cm (X) c.15zł

13

Kwiecień Ewa- Leśnicy świadkowie historii. Lata przed II wojną światową, okres wojny i czasy bezpośrednio po jej zakończeniu. Gołochów 2013, Ośr. Kultury Leśnej, s.417, 24cm, opr.brosz. 85zł

14

Małolepszy Eligiusz, Drozdek-Małolepsza Teresa- Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939. P.2010, Wyd. Nauka i Innowacja, s.301, 25cm, opr.brosz. (IV) 40zł

15

Małolepszy Eligiusz (i inni) red.- Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX w.). Monografia naukowa. Cz.2018, UJD, s.177, 25cm, opr.brosz. (IV) 20zł

16

Meissner Janusz- Orlęta i orły. Kr.1974, WL, s. 457, 20cm, opr.tw.+obw. (II) 10zł

17

Mielczarek Janusz Jano- Szepty z podróży (wiersze). Fot. Autora. Cz.2010, Tow. Galeria Literacka, s.115, 19cm, opr.brosz. (X) c.15zł

18

Oleszczyk Krzysztof- Encyklopedia rozrywek umysłowych. Cz.2009, Technopol, s.703, 25cm, opr. tw. (IV) 80zł

19

Ovason David- Nostradamus sekrety przepowiedni. Przeł. Zbigniew Dalewski. W.1998, Świat Książki, s.496, 21cm, opr.tw. (II) 10zł

20

Powstanie Styczniowe (temat)
  1. 1863. Album pamiątek (reprint wyd. z 1913 r., L., nakł. Druk. Polskiej). W.2016, Centr. Bibl. Rolnicza, s.32+60 k.nlb.il., 17x24cm, opr.tw. c.60zł
  2. Szubert Jan- Pamiętnik częstochowianina-powstańca styczniowego, opr. Zofia Strzyżewska. Cz.2012, Muzeum Częstoch., s.172, 24cm, opr.brosz. c.50zł
  3. Terlecki Władysław- Twarze 1863 (Spisek, Powrót z Carskiego Sioła, Dwie głowy ptaka, Rośnie las). W. 1979, PIW, s.584, 20cm, opr.brosz.+obw. c.25zł

21

Sękowski Stefan- Galwanotechnika domowa. W. 1983-87, WNT, s.183, 21cm, opr.brosz. (II) 15zł

22

Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej i Politechnika Częstochowska zapraszają na Biesiadę Jubileuszową Absolwentów 19 XI 2019 r. (śpiewnik). Il. Andrzej Zwierzchowski. Cz.2019, SWPCz, s.86, 21cm, opr.brosz. (X) 15zł

23

Wójcik Krzysztof- Śladami Reszków (dot. ich siedzib w Borownie i Garnku). Garnek 2005, Stow. Rodzin Katolickich, s.62 (dużo fot.), 25cm, opr.brosz. (X) 20zł

24

Żużel w Częstochowie (temat)- 21cm, opr.brosz.
  1. Cieślak Marek, Koeber Wojciech- Pół wieku na czarno. Prawda żużlem pisana (wspomnienia trenera kadry narodowej wywodzącego się z „Włókniarza”). Kr.2016, Wyd. SQN, s.348+4k.fot.kolor. c.40zł
  2. Jejda Bartłomiej- Memoriał Bronisława Idzikowskiego i Marka Czernego. Łódź 2020, Księży Młyn, s.179 (X) c.35zł

25

Antoine K. prof.- Kurs ekonomii społecznej. T.I (brak innych). Przeł. Walery Gostomski. W.1908, skł. gł. GiW, s.210+80(bibliogr.),22cm,opr.intr.tw.15zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna strona
10 11 12 13 14 15 16 17 18