Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48-343-249-467

Strona główna > Oferta nr 4/19


1

Bartkowiak Zbigniew- Pieniądz zastępczy magistratu miasta Poznania w latach 1916-1923 (nakł. 500 egz.). P.1988, Pol. Tow. Archeol. i Numizm., s. 72, 21 cm, opr.brosz.(III) 15zł

2

Baryła Tomasz- Antolka (gmina Niegowa) w dokumentach archiwalnych i wspomnieniach (z serii: Historie lokalne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, t.IV). Kr.2019, Druk. Cyfrowa Delta, s.279+1 k.złoż. mapa, 21cm, opr.brosz.(IV) 25zł

3

Cieślak Marek, Koeber Wojciech- Pół wieku na czarno. Prawda żużlem pisana (wspomnienia trenera kadry narodowej wywodzącego się z „Włókniarza”). Kr.2016, Wyd. SQN, s.348+4k.fot.kolor., 21cm, opr. brosz.(II) 40zł

4

Doktor Grażyna, Podhorski Kazimierz, Staliś Teresa opr.- Deportacje i przemieszczenie ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-45. Przegląd piśmiennictwa. W.1989, PWN, s.301, 20cm, opr.brosz.(II) 10zł

5

Dołęga-Mostowicz Tadeusz- Znachor (zawiera fotosy z filmu). W.1988, WAiF (Opowieści filmowe), s.332, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

6

Golonka Jan o.dr red.- Tajemnice bazyliki jasnogórskiej. Studium dziejów. Cz.2013, Paulianum, s. 293(dużo fot.także kolor.), 24cm,opr.brosz.(II) 35zł

7

Haładyj Tomasz- 65-lecie MPK w Częstochowie. Historia komunikacji miejskiej. Rybnik 2015, Eurosprinter, s.151(dużo fot.), 30cm, opr.tw.(II) 80zł

8

Harańczyk Marek Franciszek o.- Witraż we współczesnej architekturze sakralnej (dot. także zakładów witrażowych w Krakowie oraz witraży w Doylestown). Cz.2008, Paulianum, s.183(dużo kolor. repr., bibliografia), 25cm, opr.tw.(II) 25zł

9

Herba Barbara- Gmina Konopiska. Historyczny szlak edukacyjny. Konopiska 2018, „Regina Poloniae”, s.167(dużo fot.), 24cm, opr.brosz.(III) 30zł

10

Kapsa Jarosław- Częstochowa inne opowieści. Cz.2008, Cz. Stow. Regionalne, s.191(dużo fot.), 21 cm, opr.brosz.(II) 20zł

11

Kobus Andrzej- Miasto Krzepice w dokumentach bezpieki. Historie tajne, kontrowersyjne i ciekawe (dot.m.in. Konspiracyjnego Wojska Polskiego). Piotrków Tryb. 2015, UJK Filia w Piotrkowie Tr., s.225 (zawiera faks.dokument.),25cm,opr.brosz.(III) 45zł

12

Korzeniowski Józef- Pojedynek. W.1926, Bibl. Domu Polskiego, s.118, 17cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana)(II) 20zł

13

Książki (temat)- opr.brosz.
  1. Domaszewska Helena- Drzeworyty i miedzioryty XV wieku. Katalog zbiorów (tekst w j. polskim i angielskim). W.1993, Muzeum Nar., s.87, 23cm c.20zł
  2. Pieniążek Teresa opr.- Książki szlachetny kształt. Wystawa prac Andrzeja Heidricha. Czerwiec-lipiec 1981 (katalog, nakł. 400 egz.). Wr.1981, Muzeum Narodowe, s.nlb.40, 25cm c.10zł
  3. Widacka Hanna- Marstaller. Nadworny sztycharz Stanisława Augusta. W.1996, Bibl. Narodowa, s.86 (dużo repr.), 20cm c.15zł
  4. Żmigrodzki Zbigniew- Bibliografia. Metodyka i organizacja. W.2000, Wyd. SBP, s.351, 21cm c.60zł

14

Kucharski Leon, Patrzyk Franciszek, Sobalski Franciszek- Z dziejów rzemiosła Częstochowy. Cz. 1966, Kom. Obchodu 750-lecia Cz-wy przy Cechach Rzemieślniczych, s.90, 24cm, opr.brosz.(II) 15zł

15

Kuffel Józef opr.- „Potop szwedzki” i ojciec Kordecki w ikonografii. W 350 rocznicę bohaterskiej obrony Jasnej Góry (album). Cz.2005, Paulianum, s.47, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

16

Madajczyk Czesław- Dramat katyński. W.1989, KiW, s.188+8k.fot., 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

17

Mazik Jerzy Błażej- O częstochowskich pocztach lat minionych opowieści. Cz.2013, nakł. Autora, s. 188, s.22, opr.brosz.(II) 35zł

18

Mitura Wacław- Za drutami Stutthofu. Wspomnienia więźnia obozu. Bydgoszcz 1985, „Pomorze”, s.178+8k.fot., 21cm, opr.brosz.+obw.(II) 15zł

19

Parma Christian (zdjęcia), Płatek Józef Stanisław OSPPE (tekst)- Kościoły i domy Paulinów w Polsce na początku XXI wieku (album fot. kolor.). Cz.2009, Paulianum, s.287, 34cm, opr.tw.+obw.(II) 25zł

20

Pietrzykowski Jan- Jasna Góra w okresie dwóch wojen światowych. W.1987, ODISS, s.223+8k.fot., 17cm, opr.brosz.(II) 20zł

21

Prodöhl Günter- Pitawal przestępstw niezwykłych. Przetł. Henryk Paweł Anders. P.1985, Wyd. Pozn., s.241, 21cm, opr.brosz.(II) 10zł

22

Rogozińska Monika (himalaistka)- Polowanie na Matkę (dot. peregrynacji Kopii Obrazu MB Częstochowskiej i jej uwolnienia w 1972 r.). Cz.2018, Paulianum, s.338(dużo fot. także kolor.), 25cm, opr.tw.+obw.(II) 40zł

23

Rosenbaum Sebastian- Górniki (Friedrichswille). Miejscowość i mieszkańcy. Tarnowskie Góry 2003, Drukpol, s.2019+2k.fot., 21cm, opr.brosz.(II) 40zł

24

Rybka Eugeniusz- Astronomia ogólna. W.1978, PWN, s.617, 25cm, opr.tw.(II) 15zł

25

Sachanbiński Michał red.- Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych i ozdobnych. W.1984, Wyd. Geolog., s.236+8k.il.kolor.,20cm,opr.brosz.(II) 15zł

1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona
9 10 11 12 13 14 15 16