Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 4/18


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 Balcerzak J., Lityński A. pod red.- Poradnik gospodyni wiejskiej. W.1954, PWRiL, 24,5cm, s.592, opr. oryg.tw., c.15zł
2 Bogdziewicz Ryszard - Fotografia na Lubelszczyźnie na tle fotografii europejskiej i krajowej w latach 1839-1918. (Album). Lublin 2017, nakł. Autora, 30,5 cm, s.412, opr.oryg.tw., c.95zł
3 Casanova Giovanni Giacomo- Pamiętniki. Tłum., wyb. i wstęp T. Evert. W.1961, Cz., 24,5cm, s.362, opr.oryg.tw., c.25zł
4 Chrzanowski Mirosław red.- W czterdziestolecie zwycięstwa. (Album poświęcony historii i współczesności LWP). W.1985, KAW, 33cm, s.288, opr.oryg. tw.+obw., (II), c.10zł
5 Das Kloster der schwarzen Madonna von Tschenstochau.Krakau 1940, Zeitungsverlag G.m.b.H. Filia-le Tschenstochau, 17cm, s.23, opr.oryg.brosz., c.30zł
6 Dziębowska Elżbieta pod red.- Encyklopedia muzyczna PWM.Część biograficzna, c.5zł/t.T.I. AB, s.XV+480,
T.II. CD, s.XV+515,
T.III. EFG, s.XV+532,
Kr.1980-87, PWM, 27cm, opr.oryg.tw.+obw.
7 Englert W.A., Kozolubski J, Płoski St. opr.-Przewodnik po polach bitew wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. Pod red. mjr Ottona Laskowskiego. Reprint wyd. z 1931 r. przez Wojskowe Biuro Historyczne. Ł.2011, Archeologia Militaris, 20,5cm, s.148, opr.oryg.brosz., c.35zł
8 Filler Witold- Cyrk czyli emocje pradziadków. W. 1963, WAiF, 21cm, s.152, opr.oryg.brosz., c.20zł
9 Galiński Adam- Poezja Polski Odrodzonej 1918-1930. Obraz twórczości poetyckiej doby współczesnej. Ł.1931, nakł. Księg. K. Neumillera, 21,5cm, s.416, opr.intr.tw., c.25zł
10 Golański K. dr- Chów jedwabnika morwowego. W.1951, PWRiL, 21cm, s.77, opr.oryg.brosz., c.10zł
11 Gruszecki Artur- Hasła. Powieść współczesna w 2 tomach. W.1923, nakł. F.D. Wilkoszewskiego, 19cm, s. t.I- 412, t.II- 376, opr.intr.brosz., c.20zł
12 Jędrzejewski Alfons ks.- Historia Zakonu Paulinów. (W 1600 rocznicę śmierci św. Pawła I Pustel-nika). Cz-wa 1939, wyd. H. Nagłowski, 21,5cm, s.80, opr.oryg.brosz., c.20zł
13 Kossak Zofia - Bez oręża. Powieść historyczna w 2 tomach. P.1948, Pallotinum, 20,5cm, s. t.I-316, t.II-292, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
14 Kwaśniewski E.J.- Nowoczesne fotorecepty. Kr. 1950, Wiedza-Zawód-Kultura T.Zapiór i S-ka, 16,5 cm, s.112, opr.oryg.brosz., (II), c.10zł
15 Liberak Adam, Morawska-Nowak Barbara red.-Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tom I. (Posiadamy także t. II-X). Kr.1992, Wyd. Lewiatan, 23,5cm, s.309, opr.oryg.brosz., c.40zł
16 Merecka-Wykrętowicz Zenobia- Modniarstwo. W. 1968, Wyd. Przem. Lekkiego i Spoż., 21cm, s.174, opr.oryg.brosz., c.20zł
17 Mickiewicz Adam- Golono-strzyżono i inne utwory. W.1950, Spłdz. Wyd.-Oświatowa, 21,5cm, s. 68, opr.oryg.brosz., (II), c.10zł
18 Mikuta Marian- Szkice o teatrze ludowym. Kr. 1937, Wyd. Małopolskiego Zw. Teatrów i Chórów Ludowych, 20,5cm, s.73, opr.ontr.tw., (II), c.5zł
19 Morcinek Gustaw- Listy spod morwy. (Sachsenhausen-Dachau). K.1946, Wyd. „Literatura Polska”, 21cm, s.95, opr.oryg.brosz., c.25zł
20 Praca zbiorowa - Niezwykłe zastosowania zwykłych rzeczy. Ponad 2200 sposobów, jak zaoszczędzić czas i pieniądze. W.2006, Reader’s Digest Przegląd Sp. z oo., 26,5cm, s.359, opr.oryg.tw., c.15zł
21 Robótki ręczne (temat), opr.oryg.brosz, c.10zł/egz.
 1. Gawrońska Helena- Roboty szydełkowe. Samou-czek. W.1957-59, LSW, 21cm, s.156,
 2. Dziewanowska Jadwiga, Turska Jadwiga- Hafty i koronki. W.1959, Wyd. Przem. Lekkiego i Spoż., 24cm, s.146+6nlb.
22 „Rocznik Gospodarski na rok 1947”. Z kalendarzem. W.1946, Wyd. Inst. Nauki i Oświaty Rolniczej, 20,5cm, s.270, opr.oryg.brosz. c.10zł
23 Rodziewiczówna Maria (Zmogąs)-Pożary i zgliszcza. Powieść na tle powstania styczniowego. 2 tomy w 1 vol. W.1958, LSW, 20cm, s.338, opr.oryg. brosz., (II), c.20zł
24 Rzepińska Maria - Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. Kr.1983, WL, 24,5cm, s.644, opr.oryg.tw., c.25zł
25 Sokołowski Jan - Tajemnice ptaków. Il. Autora. W.1986, NK, 26cm, s.191, opr.oryg.tw., (II), c.20zł
26 Stawiński Piotr - W zborze i na zesłaniu. Z dziejów nurtów ewangelicznych w Imperium rosyjskim 2 poł. XIX-pocz. XX w. Cz-wa 1993, Wyd. WSP, 20,5cm, s.52, opr.oryg.brosz., (III), c.15zł
27 Suchodolski Bogdan- Dzieje kultury polskiej. W. 1986, Wyd. Interpress, 32,5cm, s.398 w tym il. 411, opr.oryg.tw.+obw., c.10zł
28 Wlaźlak Władysław P. ks- Kościelne dzieje Pajęczna (1251-2018). Rzeszów 2018, nakł. Autora, 24 cm, s.425, opr.oryg.brosz., c.35zł
29 Wyględowski Mieczysław- Od cyrulika do chirurga. Cz-wa 2018, wyd. Tow. Lekarskie Częstochowskie, 25cm, s.266, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920 R.

30 Bieliński Józef- Żywot ks. Adama Jerzego Czartoryskiego. W 2 tomach. W.1905, nakł. GiW, 18cm, s. t.I- 134, t.II- 131, opr.oryg.tw., c.35zł
31 „Biesiada Literacka”. Ilustracya warszawska poświęcona literaturze, sztuce, kwestyom społecznym, wynalazkom, polityce i gospodarstwu krajowemu. (Tygodnik), wszystkie nr luźne, c.3zł/nr
T.XXXIII: nr 1, 2, 5 – 23, 26 z 1892 r.
W., wyd. Wł. Maleszewski, 33,5cm, s. w nr 18.
32 Bojer Johan- Nowa świątynia. Powieść. Przeł. Leo Belmont. W. br.r.wyd. (ok. 1920), Polskie Tow. Przyj. Książki, 20cm, s.XII+338, opr.intr.tw., c.10zł
33 Br. Honorat (Kapucyn)-Opowiadanie o miłości Bożej, w cierpieniach Jezusa. Włocławek 1910, Druk. Dyecezyalna, 22cm, s.299, opr.intr.tw., c.15zł
34 .„Historya XIX stulecia”. Bezpłatny dodatek tygodniowy do „Gazety Polskiej”. Z. 27 – 49 z 1901. W., Wyd. „Gazety Polskiej”, 28,5cm, s. w z. 24, c.15zł/z.
35 Gadowski Walenty ks.- Ilustrowany katechizm średni dla katolików. Tarnów 1906, skł. gł. G. Geberthnera, 18,5cm, s.496, opr.oryg.tw.napr., c.30zł
36 .„Gartenlaube”. Illustrirtes Familienblatt (Tygodnik). Nr 1 – 52 z 1891 r.
Leipzig, Verlag von Ernst Keil’s Nachfolger, 32cm, s. w nr 20, opr.oryg.tw.tłocz., c.40zł
37 Gawicz A.- Skarby kamienistej pustyni. Opowiadanie młodego chłopca. W.1913, nakł. „Księgarni Popularnej”, 19cm, s.155, opr.oryg.tw., c.30zł
38 Gruchalski Stanisław ks.- Ostatnie chwile Kordeckiego. Kr.1904, nakł. Autora, 22,5cm, s.20, opr.oryg. brosz., c.20zł
39 Guillois Ambroży ks.- Wykład historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny i kanoniczny wiary katolickiej, z odpowiedziami na zarzuty wzięte z nauk przeciw religii albo teologija dogmatyczna i moralna, ku użyciu wiernych Chrystusowych. Przeł. L. Rogalski. T.I. Wilno 1863, nakł. I. Krasnosielskiego, 21 cm, s.632, opr.intr.tw.napr., c.60zł
40 Jastrzębiec Maryan- W obronie czci Jasnogóry. W.1911, E. Wende i S-ka, 26cm, s.191, opr.oryg.tw. tłocz., c.120zł
41 Jean Paul- Hesperus. Biografia. Cz. I. Przekł. M. Bogdanowicza. (Na s. przedtytułowej „sucha pieczęć” właściciela). W.1880, Wyd. Dzieł Tanich A. Wiślickiego, 15cm, s.236+II, opr.intr.tw., c.60zł
42 Kaczkowski Zygmunt- Dzieła. T. X. Bracia ślubni (dokończenie).Sodalis Marianus. W.1875, nakł. J. Ungra, 22,5cm, s.365, opr.intr.tw., c.15zł
43 Klocek. W.1903, nakł. L. Fiszera, 13,5cm, opr. oryg.tw., c.30zł
 1. Kohlmann W.- Tabele kubiczne do drzewa okrągłego obliczone podług stopniowej miary. s.96,
 2. Kohlmann W.- Tabele kubiczne do rżniętego i ciosanego drzewa obliczone podług stopniowej miary.s.149+24.
44 Kneipp Sebastjan ks.- Moje leczenie wodą. Dla leczenia chorób i utrzymania zdrowia. Tłum. J.A. Łukaszkiewicz. Kempten 1916, nakł. Księg. J. Kösel, 19 cm, s.XVI+347, opr.intr.tw., c.60zł
45 Kossak-Pełeńska Janina- Rozbieżne drogi. Nowela odznaczona na konkursie „Kroniki Powszechnej”. L.1911, nakł. Tow. im. P. Skargi, 22cm, s.45, opr. oryg.brosz.napr., c.10zł
46 Księgarnia Polska – skł. główny, W.1899-1906, 18cm, opr.intr.brosz., c.10zł/egz.
 1. A.M.- Mikołaj Rej z Nagłowic. Życiorys dla młodzieży, s.24,
 2. Orsza H.-O naszych pierwszych książkach, dawnych szkołach i uniwersytecie krakowskim, s.134,
 3. Jatejko-Rudnicka Z.- Krzem. Własności, związki i pożytki. Odczyt popularny, s.32,
 4. Marcinowska Jadwiga- Jan Kochanowski poza Czarnolasem, s.64,
 5. Kamieński S. dr- O zapobieganiu biegunkom letnim u dzieci, s.19.
47 Kutrzeba Stanisław- Kongres, traktat i Polska. W. br.r.wyd. (ok. 1920), nakł. GiW, 19cm, s.198, opr. oryg.brosz., c.15zł
48 La France litteraire par octave klasse. Maitre de francais au 1 gymnase de Vilno. Ouvrage illustre de nombreux portraits historiques. Vilno 1915, Imprimerie Joseph Zavadzki, 23cm, s.319, opr.oryg.tw. (egz. do naprawy), c.10zł
49 Lam Jan- Wielki świat Capowic. Powieść satyryczna. W. br.r.wyd. (ok. 1920), Biesiada Literacka, 19 cm, s.183, opr.intr.tw., c.20zł
50 Libretta do oper (temat). L.1893-1901, nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 15cm, opr.oryg.z.,
 1. Trębacz z Sekingen. Opera w 4 aktach na tle poematu J.W. Scheffla. Słowa R. Bunge’go, muzyka Wiktora Nesslera, s.80,
 2. Faust. Opera w 5 aktach. Muzyka K. Gounod, s.71,
 3. Prorok. Opera w 5 aktach E. Scribe’go. Muzyka J. Meyerbeera, przekł. J. Chęcińskiego, s.95,
 4. Bal maskowy. Opera w 3 aktach. Muzyka Verdiego, s.70,
 5. Favorita. Opera w 4 aktach Scribe’go. Muzyka Donizettego, s.71,
 6. Aida. Opera w 4 aktach. Słowa G. Ghislanzoniego, muzyka J. Verdiego, s.56,
 7. Ernani. Opera w 4 aktach. Muzyka J. Verdiego, s.62.
51 Lucyna C. - 365 obiadów za pięć złotych. Z dodatkiem 120 obiadów postnych bez ryb. W.1873, nakł. Autorki, 18cm, s.XLIV+300, opr.intr.tw., c.120zł
52 Luter Martin dr - Die Bibel ober die ganze Heilige Schrift des Ulten und Neunen Testaments. Halle 1904 -05, Verlag Ganstenschen Bibel Anstalt, 22,5cm, s. 916+163+311+40+map 5, opr.oryg.tw.tłocz., c.100zł
53 Lutosławski Wincenty- Jak tanio podróżować? Wędrówki iberyjskie. W.1909, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18,5cm, s.137, opr.oryg.tw., c.20zł
54 Macfall Haldane- Historya malarstwa.
T.I: z. 1-4. Odrodzenie w Włoszech Środkowych. Przeł. J. Kasprowicz.
L.1912, Oss., 29cm, s. z.1- 40+tabl.barwna 1, z.2- 41-80+tabl. 3, z.3- 81-120+tabl. 3, z.4- 121-160+tabl. 3, opr.oryg.z., c.20zł/z.
55 M. Tullii Ciceronis academica ex recensione Joannis Davisii, cum ejusdem animadversionibus et notis variorum. Edidit Rudolphus Godohaldus Rath. Tomus III. Halis Saxonum, Sumtibus Caroli Augusti Kümmelii 1806, 20,5cm, s.XLII+396, opr.intr.tw., c.40zł
56 Nowicka Elżbieta- Na Pomorzu. Z 18 ryc. W. 1914, Wyd. M. Arcta, 18,5cm, s.43, opr.oryg.brosz., c.20zł
57 Nowodworski Michał ks. (wyd.)- Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i swieckich osób.
T. II (Baranek – Brzeskie biskupstwo).
W.1873, Druk. Czerwińskiego i S-ki, 23cm, s.IX+ 624, opr.intr.tw., c.45zł
58 Podlacha Władysław- Historya malarstwa polskiego.
T.I. Od średniowiecza do wieku XVIII. Z. 2 i 3.
L.br.r.wyd. (ok. 1917), nakł. własny, 29cm, z.2- s.41-80+tabl. III, z.3-s.81-120+tabl. X, opr.oryg. brosz.,
c.20zł/z.
59 Rabska Z.- Barbarzyńca. Nowela. W. br.r.wyd. (ok. 1920?), Książki Ciekawe, 16,5cm, s.84, opr.intr. tw., c.10zł
60 Rapacki Wincenty- Wit Stwosz. Dramat w pięciu aktach z faktów dziejowych. W.1874, Druk. J. Ungra, 17,5cm, s.139, opr.intr.tw., c.15zł
61 Rette Adolf- Z przepaści ku wyżynom. Przedm. Fr. Coppee. W.1909, Księg. Nakł. M. Szczepkowskiego, 19,5cm, s.169, opr.intr.tw., c.20zł
62 .„Robotnik”. Organ Polskiej Partyi Socyalistycznej. Nr 266 z IV.1915 r.
Dąbrowa Górnicza, s.8, (egz. przetarty na złożeniach, wymaga naprawy), c.5zł
63 .„Rocznik Krakowski”.Pod red. prof. Stanisława Krzyżanowskiego.T. X z 1907 r., s.125+8 nlb.,
T. XVI z 1914 r., s.258.
Kr., Wyd. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 28,5cm, opr.oryg.brosz., c.60zł/t.
64 Rolfus Hermann dr - Kirchengeschichte ober Geschichte des Reiches Gottes auf Erden von seiner Grundlegung bis auf unsere Tage . Mit einer Familien Chronik und 193 Abbildungen. Freiburg im Breisgau 1880, Herdersche Verlagshandlung, 25cm, s.XXXII +1014, opr.oryg.tw.tłocz., c.100zł
65 Rosny J.H. starszy z Akademji Goncourt’ów- Walka o ogień. Romans z czasów pierwotnych. 2 tomy w 1 vol. Przeł. T. Hiż i I. Mrozowski. W. br.r.- wyd. (ok.1920), nakł. „Biblioteki Groszowej”, 17,5 cm, s.t.I- 160, t.II- 116, opr.intr.tw.,(Na końcu powieści dod. 3 nowele – każda w obj. 10 str.), c.20zł
66 Rostworowski Michał wyd.- Dyaryusz Sejmu z r. 1830 – 1831. T. IV, V, VI. Kr.1910-12, nakł. Akad. Umiejętności i Tow. Popierania AU, 24cm, s. t.IV- XXVIII+693, t.V- XXIII+623, t.VI- XXII+743, opr. oryg.brosz., c.40zł/t.
67 Różycki Aleksander- Elementarna szkoła na fortepian. W.1908, Wyd. E. Kuthana, 34cm, s.83, opr.intr. tw., (okładka zachowana, piękny egz.), c.30zł
68 Różycki Aleksander- Elementarna szkoła na fortepian. W.1908, 33,5cm, s.83, opr.oryg.tw., (piękna oprawa), c.35zł
69 Rygier-Nałkowska Zofia- Książę. Powieść. Kr. 1907, nakł. GiW, 18,5cm, s.298, opr.intr.tw., c.20zł
70 Rzewuski Henryk hr. - Pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego od roku 1786 do 1815. T. I. W.1857, nakł. H. Merzbacha, 17cm, s.189, opr.intr.tw., c.60zł
71 Sandemose Axel - Widmo mórz (Klabautermanden). Powieść. Przeł. H. Leśniewski. (Wklejony exlibris Biblioteki Pomocy Koleżeńskiej Książnicy-Atlasu we Lwowie, nr 2075). W. br.r.wyd. (ok. 1920), Inst. Wyd. „Renaissance”, 19cm, s.207, opr. intr.tw. (okładka zachowana), c.20zł
72 Sewer- Dzielna kobieta. Powieść. W dwóch to-mach. W.1902, nakł. „Wędrowca”, 18,5cm, s. t.I- 135 + t.II- 144, opr.oryg.tw., c.20zł
73 Simon Gustaw- Nowe prawo o przymusowem ubezpieczeniu robotników. I.Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. II.Ubezpieczenie na wypadek choroby. W.1913, skł. gł. Księg. M. Arcta, 21,5cm, s.30, opr.intr.tw., c.10zł
74 Skarżyński Z. ks. - Za grobem istnieje Czyściec. Wiara i przykłady. W.1901, skł. gł. w Księg. J. Fiszera, 15cm, s.129, opr.intr.tw., c.15zł
75 Smoleński M. ks. - Siostra Wiktoryja. Powiastka dla młodzieży. N. Piekary 1870, nakł.Wyd. Dzieł Katolickich na Szlązku, 18cm, s.113, opr.oryg.brosz. napr., c.45zł
76 Smolka Stanisław - Szkice historyczne. W.1883, nakł. GiW, 21cm, s.302, opr.intr.tw., c.40zł
77 Sokołowski Czesław ks.-Problemat nawrócenia w najnowszej powieści Żeromskiego. Szkic krytyczny. W.1917, nakł. Księg. Kroniki Rodzinne, 19,5 cm, s. 30, opr.oryg.brosz., c.10zł
78 Sokołowski E. dr - Skrót historji starożytnej. Według najnowszych podręczników szkolnych. W. br.r. wyd. (ok 1920), Wyd. Księg. F. Korna, 15cm, s.70, opr.oryg.z., c.15zł
79 Spencer Herbert- O wychowaniu umysłowem, moralnem i fizycznem.Przeł. M. Siemiradzki. W. 1908, nakł. GiW, 18,5cm, s.314, opr.oryg.tw., c.15zł
80 Springer A. - Powszechna illustrowana historya sztuki. T.II.Sztuka wieków średnich. Przekł. K. Broniewski. W.1903, wyd. „Gazeta Polska”, 25,5cm, s. 323, opr.intr.tw., c.20zł
81 Stena Jan - O Wyspiańskim i inne szkice krytyczne. L.1909, nakł. Księg. H. Altenberga, 18cm, s.207, opr. oryg.tw., c.15zł
82 Szukiewicz Maciej - Dzieje, rozwój i przyszłość Muzeum Narodowego w Krakowie. Kr.1909, nakł. Muzeum Narodowego, 17,5cm, s.88, opr.intr.tw., c.30zł
83 Szukiewicz Wojciech- Zarys ewolucji ekonomiczno-społecznej. W.1905, nakł. M. Arcta, 14cm, s. 123, opr.oryg.brosz., c.15zł
84 Szwaynic Jan- Historya narodu i państwa rzymskiego. Podług źródeł i nowszych badań. T. III. W. 1847, nakł. Autora, 22cm, s.XVI+III+322, opr.intr. tw., c.60zł
85 Sygietyński A.- Maksymilian Gierymski. Z 92 ilustr. L.1906, skł. gł. w księg H. Altenberga, 24cm, s.104, opr.oryg.tw., (wszystkie poz. w 1 vol.), c.100zł
86 Syrokomla Władysław- Chatka w lesie.Dziwactwo dramatyczne w pieciu ustępach. Wilno 1855, nakł. A. Assa, 16,5cm, s.VI+88, opr.intr.tw., c.30zł
87 Syrokomla Władysław (Ludwik Kondratowicz) - Urodzony Jan Dęboróg.Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane. W.1907, Inst. Wyd. „Bibl. Polska”, 17cm, s.105, opr.oryg.brosz., c.10zł
88 Syrokomla Wł., W.1908, nakł. Księg. S. Bukowieckiego,15,5cm,opr.oryg.tw.(wszytko w 1 vol.) c.30zł
 1. Janko Cmentarnik. Gawęda ludowa, s.32,
 2. Ułas, s.39,
 3. Kęs chleba. Gawęd z pól Nadniemeńskich, s.39,
 4. Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane, s.89.
89 Śpiewnik dla Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie Polskiem. W.1899, nakł. Kasy Wdów i Sierot po Pastorach, 17cm, s.VI+450+8nlb,opr.oryg.tw., c.60zł
90 Wappler Antoni ks.- Historya Kościoła katolickiego. Przeł. ks. Wł. Jakubowicz. W.1893, nakł. M. Or-gelbranda, 19cm, s.VI+279+VIII, opr.intr.tw., c.40zł
91 Willy. L.1905-07, Księg. B. Połanieckiego, 16cm, opr.intr.tw., (obie poz. w 1 vol), c.20zł
 1. Klaudyna w szkole. Tłum. W. Dalecka, s.341,
 2. Klaudyna w Paryżu. Tłum. K. Makuszyński, s.307.

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1921-1950

92 Adoracja publiczna Przenajświętszego Sakramentu w kościołach parafialnych. Kielce 1941, nakł. Księg. „Jedność”, 12cm, s.48, opr.oryg.z., c.5zł
93 „Almanach Rolniczy”.Kr.1943, Wyd. Rolnicze, 27cm, s.129, opr.oryg.brosz., c.25zł
94 Amicis Edmund- Serce. Książka dla chłopców. Przekł. M. Konopnicka. W.1950, nakł. GiW, 21cm, s.340, opr.oryg.tw., c.15zł
95 „Amtlicher Anzeiger für das Generalgouvernement”.Dziennik urzędowy dla Generalnego Gubernatorstwa.
Nr 66 – 72 z 1942 r.
Kr., 32cm, s. w nr 30-60, c.5zł/nr.
96 Arcydzieła mistrza Jana Matejki z okazji 100-letniego jubileuszu urodzin największego malarza dziejów ojczystych (1838-1938). Kr.1938, Henryka Francka Synowie, 17cm, s.19 w tym il.17 (reprodukcje obrazów), opr.oryg.brosz.napr., c.10zł
97 Banaś Jan ks. - Historia Kościoła katolickiego w Lubecku i słynącego tam łaskami obrazu Matki Boskiej. Reprint wyd. z 1925 r., nakł. Autora. Tarnowskie Góry 2015, Inst. Tarnogórski i Muzeum Inst. Tarnogórskiego, 16,5cm, s.95, opr.oryg.brosz., c.15zł
98 Beecher-Stowe H.- Chata wuja Toma. Z czterema rycinami. W.1946, GiW, 19cm, s.256, opr.oryg.tw., c.10zł
(Posiadamy również egz. z lat międzywojennych wyd. nakładem Księg. J. Przeworskiego w c.10zł)
99 Belmont Leo - Niepotrzebny człowiek. Powieść filmowa. W.1928, Tow. Wyd. „Rój”, 17cm, s.218, opr.intr.tw., c.20zł
100 Bennett A.- Anna z pięciu miast. Przekł. Z. Popławska. W 2 tomach. W. br.r.wyd. (1927), wyd. „Biblioteka Groszowa”, 17cm, s. t.I- 159, t.II- 156, opr. oryg.tw., (b. ładny egz.), c.25zł
101 Biblioteka Domu Polskiego (wyd.), W.1926, 17 cm, opr.intr.brosz., c.10zł/egz.
 1. Daniłowski Gustaw- Luźne kartki. Nowele, s.144,
 2. Barszczewski Stefan-Jak być mogło. Nieurzeczywistniona powieść lotnicza, s.139,
 3. Krzewiński Juljan- Z dziejów tęsknoty. Powieść, s.132,
 4. Maciejowski Józef- W słońcu. Powieść, s.123.
102 Bibjoteka Domu Polskiego. W. br.r.wyd. (ok. 1926), Wyd. Ignacy Płażewski, 17,5cm, opr.oryg. brosz., c.10zł/egz.
 1. Brodowski Feliks- Liote. Nowela, s.136,
 2. Czajkowski Michał- Koszowata. Powieść, s.128,
 3. Czeska-Mączyńska Marja- Szlakiem gromu. Powieść, s.195,
 4. Domańska Michalina- „Gdy zabrzmiał róg...”Powieść z niedalekiej przeszłości, s.135,
 5. Łozińska Konstancja- Różnie bywa. Powieść, s. 141
 6. Sewer (Ignacy Maciejowski)- Matka. Powieść, s. 176,
 7. Wóycicki Wł. K.- Amerykanin. Powieść z czasów Kościuszki, s.114,
 8. Zahorska Wanda- Wazon iryzowany. Nowele, s. 156,
 9. Zeyer Juljusz-Dom pod „Tonącą gwiazdą”. Z pamiętnika nieznajomego, s.132.
103 Biblioteka Groszowa. W. br.r.wyd. (ok. 1930), 17,5cm, opr.oryg.tw., c.10zł/t.
 1. Bennet Arnold- Rozrywki miljonera, s.139,
 2. Bordeaux Henryk- Gry niebezpieczne. W 2 tomach. Przekł. A. Horodyńska, s.t.I- 154, t.II- 139,
 3. Corthis Andre- Przebaczę. Powieść. Przekł. J. Zydlerowa, s.154,
 4. Jaworzyn J.- Sen życia, s.156,
 5. Sinclair Lewis- Babbitt. Powieść amerykańska. 3 tomy w 1 vol. Przekł. Z. Popławska, s.t.I- 151, t.II- 158, t.III- 141,
 6. Bruun Laurids- Wyspa obiecana. Przeł. St. Sierosławski, s.176.
104 Bilz F.E.- Nowe lecznictwo przyrodnicze. Anatomia ciała ludzkiego, leczenie naturalne, pielęgnowa-nie zdrowia. W 2 tomach. Zawiera m.in. 480 ryc., wiele tabl. barwnych i 3 składane, barwne modele ciała ludzkiego i jego narządów. P.1930, Księg. i Inst. Sztuk Pięknych S-ka Akc., 23,5cm, s.t.I- 640+15, t.II- 641-1273+25, opr.oryg.tw.+etui, (b. ładny egz.), c.120zł
105 Boleski Andrzej-Literatura Polski przedrozbiorowej. Bogurodzica. Rej. Kochanowski. W. br.r.wyd. (1925), nakł. Księg. K. Wojnara i S-ki, 19,5cm, s. 254, opr.oryg.brosz.napr., c.10zł
106 Bolesławski S.- Przygoda jednej nocy. Opowieść dwunastu godzin. K. br.r.wyd. (ok. 1935), nakł. Śląskich Zakł. Graf. i Wyd. „Polonia”, 22cm, s.96, opr. oryg.brosz.napr., c.15zł
107 Bonnery Jan- Miłość i gilotyna. W.1928, nakł. Tow. Wyd. „Rój”, 17cm, s.251, opr.intr.tw., c.20zł
108 Bornsteinowa Jadwiga wg Karola Hagenbecka-Z życia zwierząt w niewoli. Z 39 rysunkami. W.1928, Wyd. M. Arcta, 18,5cm, s.92, opr.oryg.tw., c.20zł
109 Brandys Kazimierz- Miasto niepokonane. Opowieść o Warszawie .W.1946, Spłdz. Wyd. „Książka”, 20,5cm, s.286, opr.oryg.brosz, c.15zł
110 Briod Ernest, Stadler Jacob-Cours de langue Allemande. Deuxieme partie. Lausanne 1927, Libraire Payot, 20cm, s.224, opr.oryg.tw., c.20zł
111 Brzechffa Stanisław- „Robot”.Człowiek elektryczny. Humoreska sceniczna w 1-nej odsłonie. Sosnowiec br.r.wyd. (ok. 1930), nakł Autora, 19,5cm, s.32, opr.oryg.z., c.10zł
112 Brzósko St. opr.- Jak założyć i prowadzić pasiekę. W.1950, Państw. Inst. Wyd. Rolniczych, 20,5cm, s.56, opr.oryg.brosz., c.15zł
113 Budżet miasta Częstochowa woj. kieleckie
- na rok 1929/30, s.183,
- na rok 1935/36, s.XIII+349,
- na rok 1936/37, s.VIII+313.
Cz-wa, nakł. Zarządu Miasta, 30,5cm, opr.oryg. brosz., c.40zł/roczn.
114 Bulwer E.L.- Ostatnie dni Pompei. Opr. L. Belmont. W. br.r.wyd. (ok. 1930), Biblioteka Groszowa, 17cm, s.176, opr.intr.brosz., c.10zł
115 Burnett Frances Hodgson- Mały lord. Powieść dla młodzieży. Tłum. M.J. Zaleska. Ilustr. T. Różankowski. W.1947, nakł. GiW, 20,5cm, s.208, opr.oryg. tw., c.20zł
116 Byrne Donn- Messer Marco Polo. W.1927, Wyd. J. Mortkowicza, 20cm, s.142, opr.intr.tw., c.15zł
117 Chemia w rolnictwie (temat), Jaworzno 1937, nakł. S.A. „Azot”, opr.oryg.brosz., c.10zł/egz.
 1. Środki chemiczne do walki z chorobami i szkodnikami roślin, 23,5cm,
 2. Walka chemiczna z chorobami i szkodnikami sadów, 23cm.
118 Chesterton G.K.- Latająca gospoda. Powieść. Przekł. A. Cyklowska. W. br.r.wyd. (ok. 1928), Inst. Wyd. Renaissance, 20cm, s.304, opr.intr.tw., c.20zł
119 Chroboczek E. dr- Ogród warzywny przy domu. W.1945, Spłdz. Wyd. „Czytelnik”, 21cm, s.27, opr. oryg.brosz., c.10zł
120 „Co miesiąc opowieść” (seria). W.1944, wyd. brak, 27cm, opr.oryg.z., c.10zł/nr
R.V: nr 4. Adrema Stef- Zemsta Błyszczka, s.25, Furmaniak Franciszek- Kocham Cię. Nowela, s.12,
R.V: nr 5. Bernaś Tadeusz- Dwór w Tomaszowiczach, s.47.
121 Conrad Joseph- Murzyn z załogi Narcyza.Opowiadanie o kasztelu. Przeł. J. Lemański. W.1928, Dom Książki Polskiej S-ka Akc., 19,5cm, s.218, opr. intr.tw., c.20zł
122 Czarska L.- Sieroce gniazdo. Powieść dla panienek. W. br.r.wyd. (ok. 1935), nakł. „Nowego Wydawnictwa”, 17cm, s.186, opr.oryg.tw.napr., c.20zł
123 Czech Jan-Pieśni ludowe. W układzie na 3 głosy równe (zapis nutowy). Kr.1936, Wyd. Małopolskiego Zw. Teatrów i Chórów Ludowych, 22cm, s.16, opr. intr.tw, c.10zł
124 Dąbrowski J., Halecki O., Kukiel M., Lam St. pod red-Wielka historja powszechna
t.I. Pradzieje ludzkości i historja państw wschodu. 816 ilustr. w tekście oraz 11 tabl. jedno i wielobarwnych, s.XII+935,
t.II. Dzieje greckie. 917 ilustr. w tekście oraz 25 tabl. jedno i wielobarwnych, s.XII+1112,
t.III. Dzieje rzymskie. 1025 ilustr. oraz 39 tabl. jedno i wielobarwnych, s.XV+878.
W.1934-35, TEiM, 28,5cm, opr.intr.tw. (do ponownej oprawy), c.150zł/t.
125 Dec Jan, Mleczko Franciszek pod red.- Młodociani na wsi. W.1937, nakł. „Naszej Księgarni” Sp. Akc. ZNP, 22,5cm, s.206, opr.intr.tw., c.10zł
126 Dekobra Maurycy- Pamiętniki włamywacza. L.1925, Wyd. Dzieł Pogodnych, 18cm, s.125, opr. intr.tw., c.35zł
127 Dembiński Olgierd- Burza nad lasem… Powieść. W.1942, „Wyd. Polskie” Sp. z o.o., 27,5cm, s.132, opr. oryg.brosz., c.30zł
128 Dębicki Zdzisław- Podstawy kultury narodowej. W.1925, GiW, 19cm, s.208, opr.oryg.brosz., c.20zł
129 Die Galerie. Monatsblätter der Internationalen Kunstphotographie (Miesięcznik pośw. fotografii).R.2: nr 6 z VIII 1934 r.
R.3: nr 3, 9 i 12 z III, IX i XII 1935 r.
Wien 1934-35, V. Bez, 30cm, s. śr. 40/nr, opr.oryg. brosz., c.5zł/nr
130 Dimnet Ernest- Sztuka myślenia. Przekł. dr Z. Czerniewski. (T. 22 „Biblioteki Wiedzy”). W. br.r. wyd. (ok. 1938), TEiM S.A., 22,5cm, s.166, opr.oryg. brosz., c.20zł
131 Dobraczyński Jan-Skąpiec Boży. Rzecz o O. Maksymilianie Maria Kolbe. Niepokalanów 1946, Wyd. Milicji Niepokalanej, 20,5cm, s.127, opr.intr. tw., c.20zł
132 Dobrowolska Anna, Tomaszkiewicz Franciszek - Przewodnik po Krakowie. Opr. specjalnie dla wychowawców, organizatorów wycieczek młodziezy oraz ludowych. Kr.1932, nakł. własny, 16,5cm, s.115, opr. intr.tw., c.50zł
133 Drozdow A.- Marusia złote oczy. Romans. (z serii: Bibljoteka Nowości). Przeł. J. Maciejowski. W. 1929, wyd. St. Cukrowski, 17cm, s.112, opr.intr.tw., c.15zł
134 Dubnow S.M.- Krótka historja Żydów. Cz. II.Historja pobiblijna na Wschodzie. Od początku panowania greckiego w Judei do końca epoki gaonów Babilonji. (332 r. p.n.e.-1040 n.e.). W.1922, skł. gł. Wyd. L. Kozak, 19,5cm, s.107,opr.oryg.brosz., c.25zł
135 Durant Will prof.- Życie i twórczość wielkich filozofów. T. II. Przeł. L. Belmont. W. br.r.wyd. (ok 1930), Polskie Tow. Przyj. Książki, 22.5cm, s.351, opr.oryg.tw., c.20zł
136 Duvernois Henryk- Bestja. W.1928, Tow. Wyd. „Rój”, 18cm, s.248, opr.intr.brosz., c.15zł
137 Dygasiński Adolf- Gody życia. Opowieść. W. 1927, nakł. „Bibljoteki Groszowej”, 19cm, s.180 (zdjęcie autora), opr.oryg.brosz., c.20zł
138 Działalność Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w latach 1931 i 1932. Sprawozdanie Zarządu Głównego Z.Z.K. na X Walny Zjazd Delegatów. W.1933, nakł. Centrali Z.Z.K., 19cm, s. 320, opr.oryg.brosz., c.30zł
139 Farnol Jeffery- Nieustająca tajemnica. Powieść. Przekł. H.Gądek, okł.proj. St.Rüdiger. W.1933, Wyd. J.Przeworskiego,19,5cm,s.343,opr.oryg.brosz., c.25zł
140 Forel August prof.- Zagadnienia seksualne w świetle nauk przyrodniczych, psychologji, higjeny i socjologji. Przekł. Zb. Zaturski. 2 tomy w 1 vol. W. 1926, Bibl. Dzieł Naukowych, 19,5cm, s.t.I- 205, t.II- 192, opr.intr.tw., c.20zł
141 Gayówna D. - Podręcznik do nauki o przyrodzie żywej. Dla klasy V szkoły powszechnej. W.1935, nakł. „Naszej Księgarni” S-ki Akc. ZNP, 22,5cm, s. 152, opr.oryg.brosz., c.20zł
142 Gąsiorowski Wacław-Emilja Plater. Powieść historyczna z XIX wieku. W.1929, Dom Książki Polskiej S-ka Akc., 19,5cm, s.397, opr.intr.tw., c.50zł
143 Gebert B., Gebertowa G.- Historja starożytna. Cz. 1.Starożytny Wschód – Grecja. Z 79 ryc. L.1922, Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych, 23cm, s.136+IV, opr.oryg.z., c.20zł
144 Gebert B., Gebertowa G.-Opowiadania z dziejów ojczystych. Dla niższych klas szkół średnich. Cz. II. L.1927, Książnica-Atlas, 19,5cm, s.168, opr.oryg. tw., c.20zł
145 Gensówna Franciszka-Zdrowa kuchnia. Praktyczna książka kucharska. Kr.1943, nakł. St. Kamiński, 23cm, s.96, opr.oryg.brosz., c.30zł
146 Gerber Józef- W zaczarowanym lesie. Obrazek sceniczny w jednym akcie. W.1923, Wyd. M. Arcta, 19cm, s.32, opr.intr.tw., c.10zł
147 German Juljusz- Iwonka i gwiazdy. Powieść. W 2 tomach. W. br.r.wyd. (ok. 1930), nakł. „Drukarni Bankowej” Sp. z o.o., 17,5cm, s.t.I- 162, t.II- 166, opr.intr.tw., c.20zł
148 Giraudoux Jean- Bella. Powieść. W.1929, Tow. Wyd. „Rój”, 18,5cm, s.216, opr.oryg.brosz., c.15zł
149 Gierdziejewski K. inż.- Kurs odlewnictwa. T.I.Topienie metalu w odlewniach. W.1930,nakł. „Księg. Technicznej”,23cm,s.VI+318,opr.oryg.tw., c.20zł
150 Goetel Ferdynand- Ludzkość. Dwa opowiadania. W.1925, GiW, 18,5cm, s.173, opr.oryg.tw., c.20zł
151 Gojawiczyńska Pola- Dwoje ludzi. W.1938, Tow. Wyd. „Rój”, 18,5cm, s.275, opr.intr.tw., c.20zł
152 Goldman Stanisław opr.- Samouczek francuski.Cz.1. Prawidła wymowy. Wskazówki dydaktyczne, objaśnienia i słowniczek do I części podręcznika Roberta Ansona. Teksty francuskie. Obrazki,
Cz.2. Teksty francuskie (2 część metody Ansona). Objaśnienia i słowniczek do tychże tekstów. Obrazki.
Kr.1937-38, Wyd. Księg. Lingwistycznej S. Goldmana,19,5cm, s.cz.1-136, cz.2-86,opr.oryg.brosz., c.25zł
153 Golonka Z. prof., Świętochowski B. prof.- Upra-wa roli i roślin. W.1950, Państw. Inst. Wyd. Rolniczych, 24,5cm, s.232, opr.oryg.brosz., c.15zł
154 Gonczarow I.N.- Obłomow. Romans w dwu tomach. W.1922, Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”, 20 cm, s.t.I- 422, t.II- 320, opr.intr.tw., c.30zł
155 Gorbatow Borys- Dusze nieujarzmione. Przeł. T. Zabłudowski. W.1949, KiW, 20cm, s.158, opr.intr. tw., c.10zł
156 Gorzycka Jadwiga- Kasia i karabin. (Powieść dot. tworzenia i walk Legionów w l. 1918-20). L. br. r.wyd. (ok. 1930), Książnica-Atlas, 21cm, s.150, opr. intr.tw., c.40zł
157 Góralewski Władysław- Oziminy. W.1938, nakł. Książnicy Małopolskiego Tow. Roln. we Lwowie, 16,5cm, s.40, opr.oryg.brosz., c.10zł
158 Grosz Wiktor- U źródeł września 1939. (Propaganda komunistyczna o przyczynach klęski w 1939 r.). W.1949, Cz., 19,5cm, s.92, opr.intr.tw., c.20zł
159 Gruszecka Aniela- W grodzie żaków. Opowieść. Ilustr. J. Karolak. W.1947, Cz., 21cm, s.263, opr. oryg.tw. (b. ładny egz.), c.20zł
160 Grzebieniowski Tadeusz-Podręcznik języka angielskiego. Na I rok nauczania. W.1946, PZWS, 20,5 cm, s.174, opr.oryg.brosz., c.30zł
161 Herlaine J.L.- Uszczęśliwiciel ludzkości. W. 1942, Wyd. Polskie Sp. z o.o., 18cm, s.157, opr.oryg. brosz., c.30zł
162 Herold K.- Jak urządzić sobie samemu telegraf bez drutu? (Samouczek techniczny). Cieszyn br.r. wyd. (ok. 1930), nakł. Księg. B. Kotuli, 16,5cm, s.32, opr.oryg.z., c.10zł
163 Hertz Jan Adolf- Cisza wieczorna. W.1924, GiW, 18,5cm, s.68, opr.intr.tw., c.15zł
164 Hojnacka Konstancja- Współżycie z ludźmi. Kodeks towarzyski. Żnin 1939, nakł. A. Krzycki Zakł. Wyd., 19,5cm, s.208, opr.oryg.brosz., c.25zł
165 Hughes Richard- Orkan na Jamaice. Przekł. J.P. Zajączkowski. W.1934, Tow. Wyd. „Rój”, 18,5cm, s.265, opr.intr.tw., c.15zł
166 Hulka-Laskowski Paweł - Księżyc nad Cieszynem. (Wspomnienia z lat niewoli i dni wyzwolenia). Okł. proj. R. Kiss-Orski. K.1946, Wyd. „Literatura Polska”, 21cm, s.192 (brak zakończenia), opr.oryg. brosz., c.20zł
167 Immakulata S. Marja, klaryska- Bł. Kinga. Kr. 1925, Wyd. Księży Jezuitów, 19cm, s.267, opr.intr. tw., c.20zł
168 Iwanowski Antonin- Na krawędzi nauki. W. 1926, skł. gł. GiW, 19cm, s.47,opr.oryg.brosz., c.15zł
169 Jak mierzyć powierzchnię pola do kontraktacji. Poradnik dla kierowników grup plantatorów (mężów zaufania). W.1950, Zw. Samopomocy Chłopskiej, 20,5cm, s.21, opr.oryg.brosz., c.10zł
170 Jan Matejko 1838 – 1893. Katalog wystawy. (Zawiera wiele czarno-białych reproducji obrazów malarza). W.1938, Tow. Zachęty Sztuk Pięknych, 22,5cm, s.21+repr.36, opr.oryg.brosz., c.20zł
171 Jan W.- Dżengis – Chan. Powieść z życia dawnej Azji (XIII w.). Ł.1949, Cz., 20,5cm, s.325, opr.oryg. tw., c.20zł
172 Jan W.- Statek fenicki. Powieść historyczna. W. 1950, Wyd. „Prasa Wojskowa”, 20cm, s.169, opr. oryg.brosz., c.10zł
173 Jaworska Julja- Rok 1863. L.1933, nakł. Państw. Wyd. Książek Szkolnych, 19cm, s.32, opr.oryg. brosz., c.25zł
174 Jeans James- Nowy świat fizyki. W. br.r.wyd. (ok. 1935), TEiM, 22cm, s.167, opr.oryg.tw., c.15zł
175 Jeleński S.- Pod błękitami. Rozpowieść. P. br.r. wyd. (ok.1945), Wielkopolska Księg. Wyd., 19,5cm, s.331, opr.intr.tw., c.20zł
176 Jeleński S.- O siódmej godzinie. Opowieść ewangeliczna. Il. Z. Stanisławska. P. br.r.wyd. (ok. 1935), nakł. KśW, 17,5cm, s.159, opr.oryg.tw., c.20zł
177 Jeske-Choiński Teodor- Sąd Boży. Nowela z XII stulecia. P. br.r.wyd. (ok. 1930), nakł. KśW, 17cm, s. 58, opr.oryg.brosz., c.10zł
178 Jeziorowski Henryk, Junosza Wiktor opr.-Walka wręcz. Dżiu – Dżitsu. Przedm. ppłk. dr med. Wł. Osmolski. W.1927, Gł. Bibl. Wojskowa, 17cm, s.141, opr.oryg.brosz., c.80zł
179 Kaden-Bandrowski Juljusz- Łuk. Powieść współczesna. (na s. przedtytułowej egz. nr 01901). W.1929, Tow. Wyd. „Rój”, 19,5cm, s.319, opr.intr.tw., c.20zł
180 Kalendarz działkowca na rok 1937. K.1936, nakł. Okręg. Zw. Tow. Ogrodów Działkowych, Przydomowych i Osiedli Woj. Śląskiego, 14,5cm, s.196, opr. oryg.tw., c.15zł
181 Kalina Paweł prof. opr.- Nowy słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki z wymową fonetyczną. Cz. I. Niemiecko-polska. W.1941, Wyd. Polskie Sp. z o.o., 15,5cm, s.XVI+694 (druk dwuszpaltowy), opr.intr.tw. (egz. do naprawy), c.25zł
182 Karczewski Jan- Bakcyl. Powieść. W. br.r.wyd. (ok. 1930), Bibl. Groszowa, 18,5cm, s.291, opr.intr. tw., c.10zł
183 Karpiński Światopełk- Ściana śmiechu. Ilustr. W. Daszewski. W.1938, nakł. GiW, 18,5cm, s.231, opr. intr.tw., c.20zł
184 Klocek. Kr.1928-29, nakł. „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, 21cm, opr.intr.tw., c.45zł
 1. C.N.&A.M. Williamson- Lew i mysz. Tłum. J. Fuchsówna, s.248,
 2. Wierzbiński Maciej- Walka o cnotę. Powieść, s.128
 3. Hornung E.W.- Włamywacz Raffles mój przyjaciel. Powieść awanturnicza. Przekł. M. Manberowej, s.208
185 Klocek. W.1925, nakł. Tow. Wyd. „Bluszcz”, 17,5cm, opr.intr.tw., c.25zł
 1. Limprechtówna Anna (Orsyd)- Posłannictwo Jasia. Nowela, s.37,
 2. Rogowski L.M.- Bajka o Alladynowym pierścieniu, s.21,
 3. Castelbarco Emanuel- Siostra Waleria. Nowela,s.31
 4. Vivanti Annie- Naja Tripudians (Żmija egipska). Powieść, s.236.
186 Knot Antoni, Tyszkowski Kazimierz red.-Wiadomości historyczno-dydaktyczne. Organ Polskiego Tow. Hist. dla spraw nauczania historii.
Rocznik VI: z. 1 i 4.
L.1938, Polskie Tow. Historyczne, 22cm, s. z.1- 56, z.4- 210-280+V, opr.oryg.brosz., c.5zł/z.
187 Koehler Zygmunt- Małżeństwa. Studjum astrologiczne. W.1936, nakł. „Świat Ducha”, 24cm, s.63, opr.oryg.brosz., c.25zł
188 Konarski Kazimierz- Tajemnica zegara królewskiego. (Dot. Zamku Królewskiego w Warszawie). W. br.r.wyd. (ok. 1930), Książnica-Atlas, 21cm, s. 220, opr.intr.tw., c.20zł
189 Koncewicz Łukasz opr.- Nowy słownik podręczny łacińsko-polski opracowany podług najnowszych źródeł. L.1932, nakł. Księg. Rubina, 17,5cm, s.950, opr.oryg.tw., c.30zł
190 Korpała Józef, Rutkowska Zofja opr.-Zagadnienia ustrojowe, społeczne i kulturalne Polski. W.1936, Powsz. Uniw. Korespondencyjny, 24,5cm, s.209, opr. intr.tw., c.20zł
191 Kraszewski Józef Ignacy- Krzyżacy. W. br.r. wyd. (ok. 1935), Wyd. J. Kubicki, 18cm, s.343, opr. intr.brosz., c.20zł
193 Kreczmar Jerzy, Saloni Juliusz-Na przełomie. Wypisy polskie dla VI klasy szkół powszechnych. W. 1946, Inst. Wyd. „Nasza Księgarnia”, 21,5cm, s.402+ XXXI, opr.intr.tw., c.20zł
194 Kubiszówna Marta- O Kasprzyku Safjaniku wędrownym szewczyku. Rys. J. Stanisławska-Kiljanowa. L. br.r.wyd. (ok. 1935), nakł. Tow. Wyd. „Ateneum”, 25,5cm, s.58, opr.intr.tw., c.20zł
195 Kuczyński Bogusław- Starzy ludzie. Powieść. W. 1938, nakł. GiW, 19cm, s.264, opr.intr.tw., c.20zł
196 Kuzniecowa O.- Wróg pod mikroskopem. Powieść o Ludwiku Pasteurze z ilustr. Przekł. T. Zabłudowski. W. br.r.wyd. (ok. 1935), Wyd. Ksieg. Popularnej, 20cm, s.290, opr.oryg.tw.napr, c.20zł
197 „Kwartalnik Antykwarski”
Nr 1 i 2 z 1929 r., nr 4 z 1931 r., nr 5 z 1932 r.
L., Z.Igel-Antykwariat Lwowski, 23cm, s.70 w nr, opr.oryg.brosz., c.10zł/nr
198 Laskowski Kazimierz por.- Boks. W.1932, Gł. Bibl. Wojskowa, 20cm, s.123, opr.oryg.brosz., c.70zł
199 Legerlatz Gustav- Nibelungenlied und Gudrun im Auszuge. Bielefeld und Leipzig 1925, Belhagen & Klafing, 17cm, s.172, opr.oryg.tw., c.10zł
200 Leighton Robert- Kiddi dziecię obozu. Powieść dla młodzieży. Przekł. O. Małkowska, ilustr. Wł. Czarnecki. Cz-wa 1948, Wyd. Księg. Wł. Nagłowskiego, 20cm, s.252, opr.intr.tw., c.25zł
201 Le premier grand film en couleurs de Walt Disney blanche-neige et les sept nains . (Tekst i zapis nutowy 8 piosenek z filmu). Paris 1938, Editions Salabert, 31,5cm, s.17, opr.oryg.brosz., c.25zł
202 Lidin W.- Syn. Powieść. W.1946, Wyd. S. Cukrowski, 18cm, s.246, opr.oryg.brosz., c.15zł
203 Ligocki Edward- Hamlet i Carmen. W.1925, Bibl. Dzieł Wyborowych, 18,5cm, s.140, opr.oryg. tw., c.10zł
204 Lityński Michał- Cztery tygodnie we Włoszech. (Przewodnik). W.1928, nakł. S-ki Wyd. „Odrodzenie”, 16,5cm, s.XIV+339+plany większych miast, opr.oryg.tw., c.60zł
205 London Jack- Biały kieł. (White fang). Powieść. W.1928, nakł. Tow. Wyd. „Rój”, 18,5cm, s.261, opr. intr.tw., c.15zł
206 London Jack- Na szlaku. Szkice autobiograficzne. W.1947, Wyd. E. Kuthana, 21cm, s.205, opr.intr. tw., c.20zł
207 Luśniakowa Maria prof. opr.- Nowy niemiecko-polski słownik kieszonkowy do użytku w szkole, biurze i podróży. Cz. 1. Niemiecko-polski. Kr. br.r.wyd. (ok. 1940), GiW,11,5cm,s.134,opr.oryg.brosz., c.15zł
208 Maeterlinck Maurycy- Wielka tajemnica. (Z serii: Bibjoteka Laureatów Nobla). Przekł. F. Mirandola. L. 1923, nakł. Wyd. Polskiego, 20cm, s.283, opr.oryg. brosz.napr., c.25zł
209 Makuszyński Kornel-Skrzydlaty chłopiec. Powieść lotnicza dla młodzieży. W.1939, nakł. GiW, 20,5cm, s.232, opr.intr.brosz., c.20zł
210 Manx J.-Łatwa metoda języka angielskiego do nauki bez pomocy nauczyciela. L.1938, Wyd. „Oświata”, 18,5cm, s.253, opr.intr.tw., c.30zł
211 Manx J.- Najłatwiejsza metoda nauki języka angielskiego. Ł.1946, Księg. Naukowa, 20,5cm, s. 253, opr.oryg.brosz., c.20zł
212 M. Arcta słownik ortograficzny języka polskiego. Nowa pisownia uchwalona przez Komitet Ortograficzny PAU w r. 1936. W.1936, Wyd. M. Arcta, 24,5cm, s.380, opr.oryg.tw., c.20zł
213 Markiewicz Piotr OP - Głos z Jasnej Góry. Kilka myśli aktualnych wypowiedzianych z powodu ostatniej wojny . Cz-wa 1947, nakł. Jasnej Góry, 17cm, s.55, opr.oryg.brosz., c.5zł
214 Meissner Janusz (porucznik Herbert)-L – jak Lucy. Opowieść lotnicza. Druga część opowieści „Żądło Genowefy”. (Pierw. wyd. w Polsce). K. 1946, Wyd. AWiR, 20,5cm, s.220, opr.oryg.brosz., c.20zł
215 Meloch Maksymilian- Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym. W.1948, PIW, 20,5cm, s. XVIII+212, opr.intr.tw., c.25zł
216 Michaelis Karin- Siedem sióstr. Przeł. A. Waldenbergowa. W.1928, nakł. Tow. Wyd. „Rój”, 18cm, s.248, opr.intr.tw., c.20zł
217 Mierzyński Zdzisław-Wybrane żywoty książąt kościoła polskiego w okresie rozbiorowym. W.1949, KiW, 21,5cm, s.147, opr.oryg.brosz., c.15zł
218 Mikuta Marjan- Dożynki. Inscenizacja obrzędu ludowego. Kr.1934, Wyd. Małopolsk. Zw. Teatrów i Chórów Ludowych, 20,5cm, s.36, opr.intr.tw., c.10zł
219 Minerva Atlas. Handatlas für das Deutsche Volk. Herausgegeben von dr Ernst Friedrich. Nordhausen am Harz 1934, Heinrich Kinger Verlagsgesellsschaft m.b.H., 35cm, s.XXIII+424 w tym s.166 (mapy), opr. oryg.tw., (b. ładny egz.), c.70zł
220 Morand Paweł- Lewis i Irena. Powieść. Tłum. St. Okołow-Podhorska, ilustr. J. Sosnkowski. W. br.r. wyd. (ok. 1930), Księg. Bibl. Dzieł Wybor., 18,5cm, s.152, opr.oryg.tw., c.15zł
221 Morcinek Gustaw- Narodziny serca. Powieść dla młodzieży. Ilustr. W. Świerczyński. P. br.r.wyd. (ok. 1935), nakł. KśW, 18,5cm, s.223, opr.intr.tw., c.20zł
222 Muzeum Lenina w Poroninie. Przewodnik. W. 1950, KiW, 20,5cm, s.95, opr.oryg.brosz., c.20zł
223 Narkiewicz-Jodko Konstanty- W walce o szczyty Andów. W.1935, nakł. Głów. Księg. Wojskowej, 27,5 cm, s.239+map 4, opr.intr.brosz., c.120zł
224 Natanson Wiktor opr.- Umowy o pracę. Nowe przepisy prawne obowiązujące wszystkich pracodawców i pracowników na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 23 lipca 1928 roku. Z dodatkiem nowoutworzonych Sądach Pracy. Pełny tekst rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej. W.1928, skł. gł.Dom Książki Polskiej,19cm,s.87,opr.intr.tw., c.20zł
225 Neumann Alfred- Drugie cesarstwo. Przeł. A. Liefeld. W.1938, Tow. Wyd. „Rój”, 24cm, s.531, opr. oryg.z., c.30zł
226 Nisenson Jerzy, Siewierski Mieczysław (prokuratorzy SN)- Kodeks postępowania karnego z komentarzem i orzecznictwem wraz z przepisami wprowadzającymi i dodatkowymi. Cz-wa 1947, skł. gł. M. Ginter, 21 cm, s.376, opr.oryg.brosz. (egz. do naprawy), c.40zł
227 Nowicki Andrzej- Chłopi a biskupi. W.1950, KiW, 20cm, s.68, opr.oryg.brosz., c.10zł
228 O. Bernard (karmelita) - Biała mniszka. Błogosławiona Bronisława z Zakonu P.P. Norbertanek w Krakowie. Kr.1939, nakł. Fund. Kanonizacyjnego Bł. Bronisławy, 18,5cm, s.203, opr.oryg.brosz., c.40zł
229 Olechowski Gustaw-Sztuka uprzejmości. Zasady i formy dobrego wychowania. P.1946, KśW, 20,5cm, s.165, opr.oryg.brosz., c.20zł
230 Olszański D. opr.- Podręcznik techniczny do kosztorysów i kalkulacji robót budowlanych. W. 1923, Hulewicz & Paszkowski, 20,5cm, s.VII+207, opr.intr.tw., c.20zł
231 Oppman Edmund dr-Wodzowie Polski. Szlakami chwały oręża polskiego. W.1935, Inst. Propagandy Państwowo-Twórczej Sp. z o.o., 24,5cm, s.374, opr.oryg.tw., c.45zł
232 Orłowicz Mieczysław dr- Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Z 111 ilustr. i mapką województwa. Łuck 1929, nakł. Wołyńskiego Tow. Krajoznawczego i Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 17cm, s.380+ VI (s. tytułowa-odbitka ksero), opr.oryg.brosz., c.60zł
233 Orzeszkowa Eliza- Cham. W.1949, KiW, 21cm, s.263, opr.oryg.tw., c.10zł
234 234Perzyński W.- Do góry nogami. W.1925, Bibl. Dzieł Wyborowych,18,5cm,s.152,opr.oryg.tw., c.15zł
235 Petkiewicz Stanisław-Biegi lekkoatletyczne. Podręcznik dla instruktorów i zawodników. W.1936, Gł. Księg. Wojskowa, 20cm, s.169, opr.oryg.brosz., c.50zł
236 Pfanhauser J. inż.- Chemikalia w przemyśle i handlu. W.1947, Nowa Księg. Techniczna, 24cm, s. 231, opr.intr.brosz., c.20zł
237 Piekary. Pamiątka koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Piekarskiej która się odbyła 15-go sierpnia 1925 r. Piekary 1925, nakł. Komit. Przygotowawczego, 18,5cm, s.143, opr.oryg.brosz., c.50zł
238 Plutarch z Cheronei- Żywoty sławnych mężów. Przekł. F.N. Golański, wstęp T. Sinki. Z dodatkiem 3 żywotów w przekł. I. Krasickiego. Kr. br.r.wyd. (ok. 1928), nakł. Krakowskiej S-ki Wyd., 17,5cm, s.XXX +380, opr.intr.tw., c.20zł
239 Podkowińska Zofia dr- Człowiek w czasach przedhistorycznych. W.1946, PZWS, 20,5cm, s.192, opr.oryg.brosz. (b. ładny egz.), c.20zł
240 Podręczniki dla żołnierskich szkół powszechnych (temat). Genewa 1944, Wszechświatowy Komitet Zw. Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA), 23cm, opr.oryg.brosz., c.20zł/egz.
 1. „Przyjaciel Obozowy”. Wypisy. Cz.IV-VII, s.169,
 2. Łodyga J., Nadwórniak F. opr.- Przyroda, s.122.
241 Podstawy wolności amerykańskiej. Mowy i dokumenty. (Wybór mów i dokumentów z historii Stanów Zjednoczonych Ameryki). Br.m.wyd. 1944, nakł. Biura Informacyj Wojennych Stanów Zjednoczonych, 20cm, s.84, opr.oryg.brosz., c.20zł
242 Poradnik–cennik dla właścicieli ogrodów-lasów-pasiek. Fabryka środków na zwalczanie szkodników i chorób roślinnych w ogrodach-lasach-polach „Universum”. P.1935/36, nakł. Fabryki, 23cm, s.103, opr. oryg.brosz., c.20zł
243 Porazińska Janina- Dziewięć płaczek-nieboraczek. Ilustr. M. Wisznicki. L.1930, nakł. K.S. Jakubowskiego Sp. z o.o., 29cm, s.24, opr.oryg.tw. (tyle kosztowała na ostatniej aukcji w Krakowie), c.120zł
244 Posadzy Ignacy ks.- Drogą pielgrzymów. Wrażenia z objazdu kolonij polskich w Południowej Ameryce. Z 40 ilustr. i 1 mapą. Potulice 1938, nakł. Seminarium Zagr.,18,5cm, s.350,opr.oryg.brosz.napr., c.35zł
245 Praca zbiorowa- Wielka przyroda ilustrowana. T.I. Ziemia . W. br.r.wyd. (ok. 1935), Wyd. „Bibljoteka Dzieł Naukowych”, 28cm, s.414+mapa, opr.oryg. płóc.zdob., c.25zł
246 Press Izydor- Od alchemji do chemii. L.1935, nakł. Filomaty, 19,5cm, s.64, opr.oryg.brosz., c.10zł
247 .„Przegląd Mechaniczny”. Organ Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Dwutygodnik.
T.II: nr 1-24 z 1936 r. (Do każdego z numerów dodano „Sprawozdania i prace Polskiego Komitetu Energetycznego” lub „Wiadomości SIMP”)
W., Wyd. SIMP, 29,5cm, s. w nr 15-40, wszystkie nr współoprawne, opr.intr.tw., c.80zł
248 .„Przyjaciel Szkoły”. Dwutygodnik Nauczycielstwa Polskiego.
R.IV: nr 10 z 1925 r. P.1925, Wyd. L. Borkowski, 22,5cm, s.28, opr.oryg.z., c.5zł
249 Radliński Józef ks.- Księga losów Europy. Cudowne przepowiednie Nostradamusa z roku 1558. W. br.r.wyd. (1942), Wyd. Polskie Sp. z o.o., 21cm, s.67, opr.oryg.brosz., c.15zł
250 Radziszewski Wł. ppłk. dr, Chrząszczewski Józef mjr pod red.- Vademecum obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej ludności cywilnej ze szczegółowem uwzględnieniem zasad ratownictwa przeciwgazowego. W.1935, nakł. ZUS, 17cm, s.XXXII+ 884, opr.oryg.tw., c.60zł
251 Ręgorowicz L., Dworzański M., Tułacz M.W. red. - Województwo śląskie 1918-1928. Rozwój administracji samorządowej województwa śląskiego w zarysie. Informator i przewodnik po Wystawie Woj. Śląskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. K.1929, nakł. Śl. Rady Wojewódzkiej, 22,5 cm, s.400 (mapa woj. śląskiego 1 cm-4 km – Książnica-Atlas 1929), opr.oryg.brosz., c.95zł
252 Roboty ręczne dla siebie i swoich (seria).
 1. Szydełkiem i na drutach dla młodzieży, s.63,
 2. Szydełkiem i na drutach dla pań i panienek, s.63,
 3. Mereżki i hafty, s.63.
W. br.r.wyd. (ok. 1930), Tow. Wyd. „Bluszcz”, 23 cm, opr.oryg.brosz., c.10zł/egz.
253 Rodziewiczówna Maria- Macierz. Powieść. W. 1948, Spłdz. Wyd. „Wiedza”, 22cm, s.206, opr.oryg. brosz., c.10zł
254 Rolland R.- Mahatma Gandhi. Powieść o proroku Indji. W.1933, Bibl. Kurjera Polskiego, 16,5cm, s.217, opr.intr.brosz., c.15zł
255 Rosenfeld Fritz- Tirilin wędruje dookoła świata. Przeł. M. Tarnowski, ilustr. A. Pieck. W. br.r.wyd. (ok. 1935), Wyd. „Nowa Powieść”, 19,5cm, s.255, opr.oryg.tw., (b. rzadki tytuł, ładny egz.), c.25zł
256 Rytlowa Józefa- Nauka pisania. Ćwiczenia ortograficzne, słownikowe, przygotowanie do wypracowań. Dla V klasy szkoły podstawowej. W.1946, PZWS, 20,5cm, s.124, opr.oryg.brosz., c.20zł
257 Rzymowski Wincenty- Epoka Hitlera. W.1945, nakł. Stronnictwa Demokratycznego, 17cm, s.35, opr. oryg.brosz., c.15zł
258 Sas Zubrzycki Jan dr- Wit Stwosz w Norymberdze. (Dopełnienia książki „Arcydzieła Wita Stwosza”). L.1933, nakł. własny, 24,5cm, s.278, opr.oryg. brosz.napr., c.60zł
259 Siew, sadzenie i pielegnowanie roślin. W.1950, Państw. Inst. Wyd. Roln., 21cm, s.62, opr.oryg. brosz., c.5zł
260 Skarzyńska Janina - Jak czytać książki i gazety. Wskazówki dla samouków i kółek samokształcenia. W.1946, Spółdz. „Światowid”, 21,5cm, s.120, opr. oryg.brosz., (egz. nie rozcięty), c.20zł
261 Slósarczyk Jan ks.- August Czartoryski. Książę – salezjanin. W.1932, nakł. Inspektoratu Ks. Salezja-nów, 23cm, s.367, opr.oryg.brosz., c.45zł
262 Stattlerówna H., Wyszomirski K.-Zadania rachunkowe dla dorosłych na wsi. Cz.II.Ułamki, procenty. W.1936, skł. gł. w Inst. Ośw. Dorosłych, 18,5 cm, s.VIII+169+tabl. X, opr.intr,tw., c.15zł
263 „Ster”. Ilustrowane czasopismo dla młodzieży.
Nr 7, 8, 9 z 1941 r.,
R.II: nr 1, 3, 4-5 z 1941 r.,
Nr 1 z 1942/43 r.
Kr., Abteilung für Wissenschaft Erziehung und Volksbildung, 28,5cm, s. w nr 30, c.10zł/nr
264 (Sto) 100 zabaw dla wszystkich. (Nr 20 „Małej Biblioteki Jeńca Wojennego”). Genewa 1943, wyd. Wszechświatowy Komitet YMCA, 16,5cm, s.63, opr. oryg.z., c.25zł
265 Strumph-Wojtkiewicz Stanisław- Gwiazda Władysława Sikorskiego. W.1946, Cz., 22cm, s.454, opr. oryg.brosz., c.25zł
266 Szelągowski Adam prof.- Rok 1789. Monarchja a rewolucja. W.1927, Bibl. Dzieł Wyborowych, 17,5 cm, s.169, opr.oryg.tw., c.15zł
267 .„Śpiewak”. Miesięcznik muzyczny. Organ Zjednoczenia Polskich Związków Śpiewaczych i Muzycznych w Warszawie.
R.XV: nr 4, 12 z 1934 r.,
R.XVI: nr 1, 4, 6, 7/8, 9-12 z 1935 r.,
R.XVII: nr 1-12 z 1936 r.,
R.XVIII: nr 1-10 z 1937 r.,
R.XIX: nr 1-12 z 1938 r.,
R.XX: nr 1, 2 z 1939 r.
Nr z 1934, 1935, 1936 r. stanowią jeden vol., pozos-tałe vol.2-gi. K., wyd. Stow. Muzyków Śląskich, 24,5 cm, s. w nr 16-48, każdy vol.-opr.intr.tw., c.50zł/vol.
268 Świrski Ignacy ks.- Do walki o dobrą książkę. Wilno 1939, Druk. „Grafika”, 19cm, s.20, opr.oryg. z., c.10zł
269 Tarkington Booth- Siedemnasta wiosna. Przekł. J. Sujkowska. W 2 tomach. W. br.r.wyd. (ok. 1925), Bibl. Groszowa, 18cm, s.t.I- 160, t.II-167, opr.oryg. brosz., c.30zł
270 Teleżyńska Jadwiga, Prażmowska Zofia opr. - Wytyczne pracy w Kołach Gospodyń Wiejskich. (Kursy, konkursy, pokazy). W.1938, Wyd. „Książnicy dla Rolników”, 23cm, s.125, opr.oryg.brosz., c.20zł
271 Thackeray W.W.- Pierścień i róża. Tłum. Z. Ro-goszówna. W.1936, Wyd. J. Mortkowicza, 21,5 cm, s.178, opr.oryg.tw., c.20zł
272 Walter-Croneck Marja- Osoba na stanowisku. Powieść dla starszej młodzieży. W.1936, wyd. „Iskry”, 17,5cm, s.312, opr.intr.tw., c.15zł
273 Wasilewska Wanda- W pierwotnej puszczy. Ilustr. Fr. Parecki. W.1948, Spłdz. Wyd. „Książka”, 19,5cm, s.165, opr.oryg.tw., c.15zł
274 Wasilewski Jan ks.-W szponach antychrysta. Wspomnienia księdza z Rosji bolszewickiej. Kr. 1924, Wyd. Ks. Jezuitów, 18cm, s.264, opr.oryg.tw., c.15zł
275 Weresajew W.- Dwa krańce. Powieść. Przeł. H. Winawerowa. W. br.r.wyd. (1933), Wyd. „Świat”, 17 cm, s.348, opr.intr.brosz., c.15zł
276 Witkowska H., Krzyżanowska W. zebr.-Wodzowie narodu. Wyjątki z dzieł historyków. W.1923, Wyd. M. Arcta, 19cm, s.363, opr.intr.tw., c.35zł
277 Wojtusiak Roman J.-Instynkt i jego przejawy w świecie zwierzęcym. Z 19 ryc. L. br.r.wyd. (ok. 1935), Książnica-Atlas, 20,5cm, s.70, opr.oryg.brosz., c.15zł
278 Zakład Wychowawczo-Naukowy oo. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem. Rakowice br.r.wyd. (ok. 1930), nakł. OO. Pijarów, 24,5cm, s.22+il.21, opr.oryg.brosz., c.80zł
279 Zakładamy sady i pasieki. W.1950, PWRiL, 19,5 cm, s.64 (do s.36-sady, od s.38- pasieki), opr.oryg. brosz. c.10zł
280 Zdanowicz Władysław dr- „Czy alkohol jest pożyteczny?”. Z 39 ilustr. Ł.1949, Wyd. „Kolumna”, 17 cm, s.103, opr.oryg.brosz., c.20zł
281 Zdrojewski Feliks- Tak było… W.1942, Wyd. Polskie Sp. zoo., 20,5cm, s.80, opr.oryg.brosz., c.25zł
282 Złobicki Władysław, Adwentowski Karol-Wiadomości z fizyki i chemji. Cz.I. Dla V klasy szkół powszechnych. L.1933, nakł. K.S. Jakubowskiego, 23cm, s.81, opr.oryg.brosz., c.20zł
283 Zola Emil- Germinal. L. br.r.wyd. (ok 1935), nakł. Ludowego Spółdz. Tow. Wyd., 23,5cm, s.405, opr.intr.tw., c.15zł
284 Żernicka Elżbieta pod red.- To pani musi wiedzieć. Praktyczny poradnik życia i gospodarstwa domowego obecnej doby. W.1941, nakł. Wyd. Polskiego, 20,5cm, s.185, opr.oryg.brosz., c.20zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1990

285 Arnold Stanisław pod red.- Polska w rozwoju dziejowym. W.1966, PZWS, 24,5cm, s.508, opr.oryg. tw., c.15zł
286 Baum L.F. (autor). Tłum. St. Wortman, ilustr. Zb. Rychlicki. W.1972-76, NK, 24,5cm, opr.oryg.tw., c.30zł/kompl.
 1. Czarnoksiężnik ze szmaragdowego grodu, s.165,
 2. W krainie czarnoksieżnika Oza, s.181,
 3. Dorota u króla gnomów, s.176.
287 Biblioteczka kulinarna (seria). W.1958-60, Polskie Wyd. Gospod., 19,5cm,opr.oryg.brosz., c.5zł/egz.
 1. Kuczyński Stefan- Specjalności kuchni polskiej. s.120,
 2. Pyszkowska K.- Drób w naszej kuchni. s.100,
 3. Brykalska J., Grzybowska M.- 100 potraw z ziemniaków. s.71,
 4. Balukiewicz M., Talaga K.- 250 surówek z warzyw i owoców. s.80,
 5. Długosz W., Szczepańska A.- Desery. s.117,
 6. Gajkoś Jan- Nalewki. s.79.
288 Biblioteka podróży, przygody i sensacji (seria). Szczecin 1984,KAW,24cm,opr.oryg.brosz., c.10zł/egz
 1. Baxter Georg Owen- Biały brat. W 2 zeszytach, s. z.1- 76, z.2-75,
 2. Baxter Georg Owen- Głos krwi. W 2 zeszytach, s. z.1- 76, z.2-78. Obie poz. ilustr. M. Woltman. Posiadamy także inne tytuły w/w serii.
289 Białous J. opr.- Jak uprawiać len. W.1953, PWRiL, 17 cm, s.40, opr.oryg.brosz., c.10zł
290 Blaschke Stanisław mgr inż.-Technologia i technika przeróbki mechanicznej kopalin użytecznych. T. I. Stalinogród 1954, Wyd. Górn.-Hutnicze, 24,5cm, s. 647, opr.oryg.tw., c.20zł
291 Blatt Heinz, Kuwaczka Waldemar-Niemieckie grupy oporu w Trzeciej Rzeszy. Gliwice 1990, Niezależne Wyd. „Wokół Nas”, 20cm, s.78, opr.oryg. brosz., c.20zł
292 Bloch Marc- Pochwała historii czyli o zawodzie historyka. W.1960, PWN, 20cm, s.233, opr.oryg. brosz., c.20zł
293 Bogucki Janusz- Matejko. W.1956, WP, 24,5cm, s.298, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
294 Bojar-Fijałkowski Gracjan- Mury Drahimia. (Dot. Pojezierza Drawskiego).W.1982, Wyd. MON, 16,5cm, s.183, opr.oryg.brosz+obw., c.15zł
295 Bonington Chris- Everest najtrudniejsza droga. Przeł. W. Adamiecki. W.1987, Iskry, 20,5cm, s.189, opr.oryg.brosz., c.20zł
296 Bortnowski Władysław-Łuna nad Solcem 1830. Blaski i cienie nocy listopadowej. W.1982, Wyd. MON, 20,5cm, s.314, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
297 Brzechwa Jan- Stonka i Bronka. Il. J.M. Szancer. W.1952, PWRiL, 14,5cm, s.16, opr.oryg.z. c.30zł
298 Brzeziński Bogdan- Niezwykłe przygody Michasia Pogody. Ilustr. J. Karolak. Z. 1-10 z 1958 r.
Kr., Wyd. Art.-Graf. RSW „Prasa”, 24cm, s. w nr 12, wszystkie z.współoprawne – opr.intr.tw., c.120zł
299 Brzosko-Mędryk Danuta- Mury w Ravensbrück. W.1979, MAW, 19,5cm, s.227+16 nlb.(il.), opr.oryg. brosz.+obw., c.20zł
300 Brzywczy-Kunińska Z. pod red.- Przewodnik działkowca. W.1954, PWRiL, 21,5cm, s.584, opr. oryg.tw., c.15zł
301 Budrewicz Olgierd- Nasi między oceanami. W. 1987,Wyd. Polonia,23cm,s.301,opr.oryg.brosz., c.20zł
302 Castiglione Laszlo-Pompeje i Herkulanum. W 1900 rocznicę wybuchu Wezuwiusza. Fot. L.Sugar. W.1986, Arkady, 26cm, s.285, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
303 Cennik nr 40 (w dolarach). Obowiązuje od 1.10. 1968 r. (Ceny: Fiat 125p, Warszawa 223, Skoda 1000 MB, Wartburg, Wołga, Renault, Nysa, Żuk i Star 25, dołączono cennik leków w dolarach obowiązujący od 1.10.1968 r.). W.1968, Wyd. Art.-Graficzne, 22cm, s. 91, opr.oryg.brosz., c.20zł
304 Cholewińska B. dr, Pieniążek S. prof. pod red-Poradnik ogrodniczy. W.1954, PWRiL, 21cm, s.471, opr.oryg.tw., c.10zł
305 Chów drobiu (temat). W.1953-77, PWRiL, c.10zł/egz.
 1. Gibes Czesława opr.- Poradnik chowu drobiu. 22 cm, s.183, opr.oryg.tw.
 2. Gałuszkówna M.- Wychów kurcząt. 21cm, s.38, opr.oryg.brosz.
 3. Ciechanowska J- Tucz kurcząt. 20,5cm, s.51, opr. oryg.brosz.
 4. Wiśniewska Lucyna- Gęsi. 20,5cm, s.312, opr. oryg.brosz.
 5. Ponińska Anna, Uziębło Lidia- Indyki. 21cm, s. 323, opr.oryg.brosz.
306 Chyra-Rolicz Zofia, Trocka Halina-Spółdzielczość w polskim medalierstwie. W.1988, Wyd. Spółdzielcze, 21cm, s.177, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
307 Cieślak Jan - Domowy wyrób win owocowych, miodów pitnych oraz wódek, likierów i coctaili. W. 1961, Wyd. Przem. Lekkiego i Spoż., 20,5cm, s.450, opr.oryg.brosz., c.15zł
308 Czarnecka Irena- Polska sztuka ludowa. (Album). W.1958, Wyd. Polonia, 34,5cm, s.234, opr. oryg.tw., c.70zł
309 Czenstochoviana.
 1. Czarnota Alfred L. pod red.- Politechnika Częstochowska. Działalność, osiągnięcia i perspektywy. 1949-1979. Cz-wa 1979, wyd. PCz, 21cm, s.144, opr. oryg.brosz., c.20zł
 2. Czarnota Alfred L. pod red.-Absolwenci Politechniki Częstochowskiej. Cz-wa 1979, wyd. PCz, 21 cm, s.144, opr.oryg.brosz., c.10zł
 3. Kucharski Leon pod red.- Udział kadry technicznej w dorobku, osiągnięciach i planach rozwojowych Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego . Cz-wa 1975, wyd. NOT,24cm,s.192,opr.oryg.brosz., c.20zł
 4. Mikołajtis Józef- Historia literatury Ziemi Częstochowskiej. Cz-wa 1982, wyd. Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, 20,5cm, s.320+wkładki, opr.oryg. brosz., c.25zł
310 Czernikowski Jan- Ciasta, ciastka, ciasteczka. Wypiek domowy. W.1957, Wyd. Przem. Lekkiego i Spoż., 21cm, s.298, opr.oryg.brosz., c.20zł
311 Czubakówna Genowefa- W habicie. W.1986, LSW, 19,5cm, s.216, opr.oryg.brosz., c.20zł
312 Czubiński A., Grot Z., Miśkiewicz B.-Powstanie wielkopolskie 1918-19. Zarys dziejów. W.1978, WP, 24,5cm, s.547, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
313 (Czwarty) IV (XVI) Ogólnopolski Pokaz Gołębi Pocztowych w Katowicach 26-28.01.1952. Katalog. K., Zjedn. Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych, 20cm, s.30, opr.oryg.brosz., c.15zł
314 Czyżowski Kazimierz Andrzej- Jim żeglarz. W. 1958, Iskry, 19,5cm, s.208, opr.oryg.brosz., c.15zł
315 Dahl Svend- Dzieje książki. Wr.1965, Oss., 23 cm, s.455, opr.oryg.tw., c.45zł
316 Dańkowska M., Słuszniakówna J.- Odkrywcy. W. 1964, Wyd. Harcerskie, 14,5cm, s.315, opr.oryg. brosz., c.10zł
317 de Amicis Edmund- Serce. Książka dla chłopców. Tłum. M. Konopnicka. W.1955, NK, 28,5cm, s.286, opr.intr.brosz., c.20zł
318 Dieška Ivan a kolektiv- Horolezectvo. Encyklopedia. Bratislava 1989, Šport, Slovenske Televychovne Vydavatelstvo, 24,5cm, s.354, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
319 Dobrowolski Wł. Józef dr- Kraków. Przewodnik. Kr.1951,wyd.PTTK,17cm,s.30,opr.oryg.brosz., c.10zł
320 Dobrzeniecki T., Ruszczycówna J., Niesiołowska-Rothertowa Z.-Sztuka sakralna w Polsce. Malarstwo. W.1958, Ars Christiana, 33,5cm, s.366 w tym ilustr. 303 i tabl. XVI, opr.oryg.tw., c.20zł
321 Dragon Jan, Rudziński Sabin-Uprawa tytoniu. Wskazówki dla plantatorów. W.1977, PWRiL, 16,5 cm, s.102, opr.oryg.brosz., c.10zł
322 Drozdowski M.M., Eychhorn-Szwankowska H., Wiechowski J.-Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej. Paris 1990, Editions Dembinski, 21,5cm, s.447, opr.oryg.brosz., c.25zł
323 Dunin-Wąsowicz Krzysztof- Warszawa 1914-1918. W.1989,PWN,19,5cm,s.216,opr.oryg.tw., c.50zł
324 Dubowski Adam- Zabytkowe kościoły Wielkopolski. P.1956, KśW, 21cm, s.295, opr.oryg.brosz., c.40zł
325 (Dwudzieste czwarte)XXIV Międzynarodowe Targi Książki. Warszawa 16-21.05.1979. (Przewodnik). (Tekst w jęz. polskim, rosyjskim i angielskim). W., Wyd. Agpol-Przeds. Reklamy i Wyd. Handlu Zagr., 22cm, s.237+5 zał, opr.oryg.brosz., c.10zł
326 Effel Jean. Rysunki satyryczne. W.1955-58, Wyd. Art.-Graf. RSW „Prasa”, c.20zł/egz.
 1. Stworzenie świata. 21cm, s.323, opr.oryg.brosz.,
 2. Adam w raju. 29cm, s.131, opr.oryg.tw.+obw. Obie poz. w opr. J.Szeląga.
327 Eustachiewicz Lesław- Antologia literatury powszechnej. W 2 tomach. W.1973, PZWS, 25cm, s.t.I- 671, t.II- 645, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
328 Exlibrisy.
 1. XX lat P.P. „Dom Książki” w Poznaniu. Materiał reklamowy i szkoleniowy przeznaczony do użytku wewn. (Załączony exlibris wydany z okazji XXX-lecia DK). P.1980, nakł. własny, 19cm, s.46 w tym il.106, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł,
 2. Chromik Halina-Exlibrisy w XXX-leciu P.P. „Dom Książki” w Kielcach 1950-1980. (Zawiera 48 exlibrisów). Egz. nr 196. Kielce 1980, nakł. DK, 23 cm, s.16, opr.oryg.brosz., c.20zł,
 3. Exlibrisy Władysława Kościelniaka wydane z okazji 30 lat pracy twórczej autora i 70 rocznicy istnienia Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu w nakł. 50 egz. numerowanych. Egz. nr 40. Kalisz 1977, 20 exlibrisów w etui, 18x14 cm, c.80zł,
 4. Exlibrisy muzeów polskich. Katalog wystawy. Wystawa z kolekcji R. Binka zorganizowana z okazji 30-lecia Koła PTTK nr 3 przy Biurze Projektów „Bipro-kwas”. Egz. 8, 9, 10, 11 i 150. Kr.1981, Wyd. Oddz. Krakowski Sekcji Poligrafów SIMP, 21cm, s.4, opr. oryg.brosz., c.10zł/egz.
329 Falco-Dąsal Mirosław- Mniej-więcej niż Dhaulagiri. (Dot. wspinaczki wysokogórskiej). Czeladź 1990, Almapress, 20cm, s.78, opr.oryg.brosz., c.15zł
330 Fast Howard- Tomek i zaczarowana furtka. Tłum. J. Brodzki, ilustr. O. Siemiaszkowa. W.1956, Iskry, 25cm, s.77, opr.oryg.tw., c.25zł
331 Fiedler Arkady- Rio de Oro. Na ścieżkach Indian brazylijskich. W.1952, NK, 21cm, s.235, opr.intr.tw., c.20zł
332 Frenkiel Zygmunt- Nowy sekretarz polsko-angielski. (New English-Polish secretary). 250 listów polsko-angielskich (250 English-Polish letters).Londyn 1959, B. Świderski, 19cm, s.XXVII+289, opr. oryg.tw., c.35zł
333 Gabryjanczyk Zygmunt red.-Katalog wyrobów produkcji warsztatów szkół zawodowych. Cz.I. W. 1973, Wyd. MOiW, 29,5cm, s.228nlb, opr.oryg. brosz., c.15zł
334 Gajewski Jan opr.-„Książka i Wiedza”. Sześćdziesiąt lat działalności. W.1978, KiW, 23,5cm, s.127, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
335 Gajewski O.- Modelarstwo lotnicze. W.1955, Wyd. MON, 21cm, s.328, opr.oryg.tw., c.20zł
336 Gawlik Jan Paweł red.-Helena Modrzejewska na scenie krakowskiej 1865-1869. Kr.1956, WL, 25cm, s.43+il.68+IX, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
337 Grabski Władysław Jan dr-300 miast wróciło do Polski. Informator historyczny 960-1960. W.1960, PAX, 24,5cm, s.658+mapka, opr.oryg.tw., c.50zł
338 Grochulska Barbara, Skowronek Jerzy red.-Losy Polaków w XIX-XX w. Studia ofiarowane prof. St. Kieniewiczowi w 80 rocznicę Jego urodzin. W.1987, PWN, 24,5cm, s.672, opr.oryg.tw., c.20zł
339 Grzybowska Anna red.- Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (Wg. stanu prawnego na 1.03.1968 r.). W. 1968, Wyd. Prawnicze, 21,5cm, s.376+tabl.4 (wzory godła, bandery itp.), opr.oryg.tw., c.10zł
340 Gumowska Irena- ABC dobrego wychowania. W.1958, WP, 20,5cm, s.310, opr.oryg.brosz., c.15zł
341 Jaczewski Bohdan pod red.- Życie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i XX wieku. Organizacje i instytucje. Wr.1987, Oss., 23,5cm, s.406, opr. oryg.brosz., c.25zł
342 Janota Wojciech wyb.-Górny Śląsk przed stu laty. Jak o nim gazety ówczesne pisały. K.1984, Wyd. „Śląsk”, 26,5cm, s.130, opr.intr.tw., c.15zł
343 Jaroszewski Eugeniusz- Wydawnictwa muzyczne w księgarni. W.1953, wyd. Dom Książki, 20,5cm, s.50, opr.oryg.brosz., c.10zł
344 Jastun Mieczysław, Pollak Seweryn opr.-Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia. W.1951, Cz., 21 cm, s.620, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
345 Jędruszczak Tadeusz- Powstania śląskie 1919-1920-1921. K.1981, Wyd. „Śląsk”, 20,5cm, s.87+ map 5, opr.oryg.brosz., c.15zł
346 Jędrzejewicz Jerzy-Noce ukraińskie albo rodowód geniusza. Opowieść o Szewczence. W.1970, LSW, 20cm, s.618, opr.oryg.tw., c.10zł
347 Jurkowski Henryk opr.- W kręgu warszawskiego „Baja”. (Dot. teatru dla dzieci). W.1978, PIW, 21cm, s.217+il.72, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
348 Kamińska Maria- Świetlica na wsi. W.1954, KiW, 21cm, s.118, opr.oryg.brosz., c.10zł
349 Kaufman R.S.- Sowietskaja tiematiczeskaja kartina 1917-1941. Moskwa 1951, Izdatielstwo Akademii Nauk SSSR, 26,5cm, s.171, opr.oryg.tw., c.15zł
350 Kijonka Tadeusz-Od pierwszej „Halki”. Opera Śląska w latach 1945-1985. Księga pamiątkowa opery. Bytom 1985, wyd. Państw. Opera Śl., 16,5cm, s. 392, opr.oryg.tw., c.20zł
351 Klubówna Anna, Kaźmierczyk Stanisław- Z lat dalekich i bliskich. (Opowieść dot. historii rozwoju Polski od czasów najdawniejszych do współczesności). W.1966, KiW, 25,5cm,s.542,opr.oryg.tw., c.20zł
352 Kochanowski Jan- Treny. (Na podst. wyd. z 1583 r. w Krakowie). Opr. J. Pelc. W.1980, Cz., 21cm, s. 50+IX, opr.oryg.tw., c.15zł
353 Kolejnictwo (temat).
 1. R.1. Przepisy ruchu na kolejach normalnotorowych użytku publicznego. W.1970, wyd. Min. Komunik., 21cm, s.386, opr.oryg.tw., c.20zł
 2. Nalewajko Jerzy inż., Szkliniarz Stefan, Hałaśkiewicz Jerzy opr.-Vademecum maszynisty elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Cz.III. Opisy obwodów elektrycznych i pneumatycznych pojazdów trakcyjnych serii EN57, ET21, EU07, ET41, ET-22. K. 1982,wyd.Śl.DOKP,21cm,s.363,opr.oryg.tw., c.10zł
354 Konieczny Kazimierz, Wiewióra Henryk - Karol Świerczewski – Walter. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W.1971, NK, 28,5cm, s.222nlb. w tym ilustr. 409, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
355 Konopczyński Władysław- Dzieje Polski nowożytnej. W 2 tomach. W.1986, PAX, 24,5cm, s.t.I- 390, t.II- 339, opr.oryg.tw., c.20zł
356 Korboński Stefan (autor). 21cm, opr.oryg.brosz., c.35zł/egz.
 1. Polacy, Żydzi i Holokaust. W.1999, Wyd. Antyk - Marcin Dybowski, s.175,
 2. Polskie państwo podziemne. Przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Philadelphia 1983, nakł. Wyd. „Promyk”, s.277,
 3. Między młotem a kowadłem. W.1990, Wyd. Delikon, s.150.
357 Kosiński Jerzy- Der bemalte Vogel. Roman. Franfurt am Main 1980, Fischer Taschenbuch Verlag, 18cm, s.200, opr.oryg.brosz., c.20zł
358 Kościelecki Kazimierz pod red.-Niphargus. Materiały II Jurajskiego Seminarium Speleologicznego. Cz-wa 1967, Oddz. PTTK Cz-wa Speleoklub, 29,5 cm, s.102, opr.oryg.brosz., c.40zł
359 Kowalska-Lewicka Anna- Mauretania. W.1976, WP, 19,5cm, s.351, opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
360 Kowecki Jerzy- Tadeusz Kościuszko. W.1960, PZWS, 21cm, s.59, opr.oryg.brosz., c.15zł
361 Kozakiewicz Mikołaj- O miłości prawie wszystko. W.1973, LSW, 19,5cm, s.255+ilustr. 99, opr.oryg. brosz., c.20zł
362 Krukowski Kazimierz- Moja warszawka (Dot. lat 1919-1939). W.1958, Filmowa Agencja Wyd., 20,5 cm, s.122, opr.oryg.brosz., c.20zł
363 Krzemień Marek P., Partyka Józef- Jaskinia Łokietka. (Album). Kr.1990, Wyd. Karpaty, 21,5cm, s. 24 nlb., opr.oryg.brosz., c.5zł
364 Książki o książce (seria). Wr.1982-88, Oss., 20 cm, opr.oryg.tw., c.15zł/egz.
 1. Kleszczyński B., Racinowski K. red. - Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki. Mały słownik encyklopedyczny, s.336,
 2. Sowiński Janusz- Adam Półtawski. Typograf artysta, s.236.
365 Kuczyński Stefan M.- Zawisza Czarny. Powieść historyczna. K.1980, Wyd. „Śląsk”, 20cm, s.528+8 nlb. (il.), opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
366 Kuczyński Stefan M.- Bitwa pod Grunwaldem. K.1987, Wyd. „Śląsk”, 21cm, s.213+map11, opr. oryg.tw., c.25zł
367 Kuczyński Wł.- Dlaczego Feliks Kwieciński wstąpił do spółdzielni. W.1954, nakł. Min. Rolnictwa, 13,5cm, s.16 nlb., opr.oryg.brosz., c.10zł
368 Kulicki Władysław, Markiewicz Ryszard opr.- Pierwszy kosmonauta. (Dot. J.A. Gagarina). W.1961, WP, 21cm, s.155, opr.oryg.brosz., c.20zł
369 Kwiatkowski Eugeniusz-Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. Wstęp i opr. A. Garlicki. W.1989, Cz., 19,5cm, s.385, opr.oryg.brosz., 25zł
370 Landowski Jan- Przewodnik po Ogrodzie Zoologicznym m.st. Warszawy. Z 48 ilustr. i planem ZOO. W.1956, Wyd. RSW „Prasa”, 20,5cm, s.78, opr.oryg. brosz., c.25zł
371 Lazar Jan - Gleby województwa katowickiego. Możliwości ich ulepszania i inne czynniki produkcji roślinnej (klimat, budowa geologiczna itp.) oraz o-gólne podstawy gospodarki rolnej i leśnej irejonizacji rolnej i leśnej.W.1962, PWRiL, 24cm, s.304, opr. oryg.brosz., c.25zł
372 Lipoński Wojciech- Sport – literatura – sztuka. W.1974, SiT, 25cm, s.336, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
373 Lizak Wojciech- Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR 1917-1939. Szczecin 1990, wyd. Prywatny Inst. Analiz Społecznych, 20cm, s.40, opr.oryg. brosz., c.20zł
374 Lodge Thomas- Rozalinda. Przeł. J. Kydryński. Kr.1978, WL, 22cm, s.190, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
375 Lorentz Stanisław- Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce . W.1973, Wyd. Interpress, 22,5cm, s.415+mapa, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
376 Łempiński Zdzisław- Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląsko-dąbrowskiego w latach 1945-1950. K.1979, ŚIN, 21cm, s.276, opr.oryg. brosz., c.20zł
377 Łobodowski Józef- Terminatorzy rewolucji. Powieść. (Druga część „Dziejów Józefa Zakrzewskiego”). Londyn 1966, nakł. Polskiej Fund. Kulturalnej, 18cm, s.317, opr.oryg.brosz., c.45zł
378 Łosiowa Jadwiga red.- Warszawa. Przewodnik. W.1966, SiT, 17cm, s.353+48nlb.(il.)+plan W-wy, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
379 Michałowski Witold- Tajemnica Ossendowskie-go. W.1990, Wyd. „Alfa”, 23cm, s.168, opr.oryg. brosz., c.20zł
380 Majewski Tadeusz inż.- ABC motocyklisty. W. 1961, WKiŁ, 21cm, s.139, opr.oryg.brosz., c.25zł
381 Medalierstwo (temat), c.15zł/egz.
 1. Więcek Adam (tekst)-Sztuka medalierska w Polsce Ludowej 1945-1965. (Katalog wystawy). Wr. br.r. wyd. (1965), Muzeum Miasta Wrocławia, Muzeum Sztuki Medalierskiej, 22cm, s.36+50 nlb.(il.), opr. oryg.brosz.+obw.,
 2. Kowalczyk Wiesława opr.- Medale Mennicy Państwowej. (Katalog wystawy). W. br.r.wyd. (1968), wyd. Mennica Państw., 23cm, s.93, opr.oryg.brosz.,
 3. Woicki Tadeusz red.- Medalierstwo. Nr 1. Mława 1981, Mazowiecki Ośr. Badań Nauk., 23cm, s.16, opr.oryg.brosz.,
 4. Wichura-Zajdel Edward- Śląski medalier Jan Wysocki. K.1961, Wyd. Art.-Graf. RSW „Prasa”, 20,5 cm, s.61, opr.oryg.brosz.,
 5. Katalog medali wybitych w Mennicy Państwowej w Warszawie w roku 1970. W.1971, PTA-Komisja Numizmatyczna, 23cm, s.55, opr.oryg.brosz.,
 6. Katalog medali wybitych w Mennicy Państwowej w Warszawie w roku 1971. W.1972, PTA-Komisja Numizmatyczna, 23cm, s.59, opr.oryg.brosz.,
 7. Szuda Kazimierz opr.- Wielkopolska w monetach i medalach. Przewodnik po wystawie. P.1970, Muzeum Narodowe, 24,5cm, s.15 (tekst)+il.57, opr.oryg. brosz.,
 8. Gehrke Dieter A.-Preisstudie. Die Munzen des Konigreichs Bayern 1806-1871. Stand vom 1.October 1969. Berlin br.r.wyd. (ok. 1970), Auktionshaus, 21 cm, s.32,opr.oryg.brosz.
382 Miętki Jan, Zarębski Stefan-Nad ziemią i w podziemiu. Wspomnienia spadochroniarza. W.1979, Cz., 19,5cm, s.273, opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
383 Nunberg Marian dr-Klucz do oznaczania waż-niej-szych szkodliwych owadów leśnych. W.1951, PWRiL, 17cm, s.313, opr.oryg.brosz., c.30zł
384 Okolice Warszawy. Mapa turystyczna, skala 1:300 000. W.1961, PPWK, 30x56,5cm złoż. do form. 18,5x11,5cm, c.15zł
385 Olszańska Barbara wyb.-Dla zakochanych. Wiersze polskich poetów. W.1966, Iskry, 20cm,s.304, opr.oryg.tw., c.20zł
386 Omiljanowicz Aleksander- Duch Białowieży. (Powieść sensacyjno-szpiegowska z czasów II wojny św.). Białystok 1989, KAW, 20,5cm, s.299, opr.oryg. brosz., c.20zł
387 Pamiętnik Dawida Rubinowicza. Wstęp J. Iwaszkiewicz. W.1960, KiW, 20cm, s.122+6nlb.(il.), opr. oryg.brosz., c.20zł
388 Panek Wacław- Mały słownik muzyki rozrywkowej. W.1986,ZAKR,23cm,s.124,opr.oryg.brosz, c.20zł
389 Pawlikowska-Jasnorzewska Maria- Dramaty. W 2 tomach.Opr. A.Bolecka, wstęp S.Treugutt. W.1986, Cz., 20cm, s.t.I- 809, t.II- 773, opr.oryg.tw., c.50zł
390 Pilichowski Czesław-Fałszerstwo czy prowokacja? Odwetowcy w roli oskarżycieli. W.1977, KiW, 20,5cm, s.195, opr.oryg.brosz., c.25zł
391 Plan Warszawy. W.1964, PPWK, 56x75cm złoż. do form. 11,5x19cm, c.10zł
392 .„Płomyczek”. Dwutygod. dla młodszych dzieci.
R.34: nr 3-19, 21 i 22 z 1955/56 r.,
R.35: nr 1, 3, 5-18, 20 z 1956/57 r.
W., Wyd. NK, 26,5cm, s. w nr 24, numery każdego rocznika współoprawne - opr.intr.tw. (nr 3, 4 z R.34 oprawione razem z R.35), c.80zł/rocznik
393 Pol Krzysztof- Pracownia plakatu frontowego. (Dot. Pracowni Plakatów Propagandowych Wydz. Propagandy GZP-W WP). W.1980, KAW, 18,5cm, s.118, opr.oryg.brosz.+obw., c.30zł
394 Poradnik Rolnika. Kalendarz Związku Samopomocy Chłopskiej.
- na 1952 r., s.207,
- na 1954 r., s.255,
- na 1956 r., s.237,
- na 1957 r., s.239,
- na 1973 r., s.283. W., nakł. RSW „Prasa”, 30cm, opr.oryg.brosz., c.15zł/egz.
395 Praca zbiorowa- 400 lat Poczty Polskiej. W. 1958, Wyd. Komunikacyjne, 30cm, s.398 (s. 1/2, 3/4, 375/376, 383-392 odbitki ksero), opr.oryg.tw., c.20zł
396 Praca zbiorowa-Z dziejów oręża polskiego. Materiały do szkolenia politycznego. Barwne plansze wyk. K. Linder. W.1959, Wyd. MON, 24,5cm, s.479, opr.oryg.tw., c.20zł
397 Praca zbiorowa- Podręcznik pilota szybowcowego. W.1967,WKiŁ,21cm,s.511,opr.oryg.brosz., c.25zł
398 Praca zbiorowa- Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny. W.1979, PWN, 24,5cm, s.164, opr.oryg.tw., c.40zł
399 Praca zbiorowa- Księga poległych na polu chwały. Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego polegli, zmarli z ran i zaginieni w czasie drugiej wojny światowej w l. 1943-1945. W.1974, Wyd. MON, 24cm, s.1012+mapa, opr.oryg.tw., c.30zł
400 Prądzyński Ignacy- Umocnienie polowe. Wstęp M. Anusiewicz. W.1986, Wyd. MON, 20,5cm, s.349, opr.oryg.brosz., c.40zł
401 Przewodniki, c.20zł/egz.
 1. Walczak Wojciech- Sudety Środkowe i Wschodnie. Ziemia Kłodzka i Sudety Wałbrzyskie. Przewodnik turystyczny. W.1962, SiT, 17cm, s.219, opr.oryg.tw.
 2. Praca zbiorowa- Województwo olsztyńskie. Informator turystyczny. W.1960, SiT, 17cm, s.112 +plan Olsztyna, opr.oryg.brosz.
402 Puchalski Włodzimierz- Bezkrwawe łowy. (Pierwsze wyd. tej kultowej książki). W.1951, NK, 24,5 cm, s.125, opr.oryg.tw., c.30zł
403 Puszkin Aleksander - Bajka o carze Sałtanie. O jego synu sławnym i potężnym bohaterze księciu Gwidonie Sałtanowiczu i o pięknej księżniczce Łabędzicy. Przeł. J. Brzechwa, ilustr. E. Bartłomiejczyk. W.1952, NK, 29,5cm, s.60, opr.oryg.brosz., c.20zł
404 Rogowski Zbigniew K. red.- VIII Wyścig Pokoju. (Wydaw. okolicznościowe). Tekst w jęz. polskim, czeskim i niemieckim. W.1955, SiT, 34cm, s.96nlb., opr.oryg.brosz., c.25zł
405 Romanowski Andrzej opr.- Rozkwitały pąki białych róż. Wiersze i pieśni z lat 1905-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. W 2 tomach. W.1990, Cz., 24,5cm, s.t.I- 719, t.II- 226, opr.oryg.tw., c.30zł/kpl.
406 Różycka-Bryzek Anna-Bizantyjsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego. W.1983, PWN, 25cm, s.176+il.184, opr.oryg.tw.+obw., c.35zł
407 Runciman Steven- Dzieje wypraw krzyżowych. Tłum. J. Schwakopf, posł. B. Zientara. W 3 tomach.T.I. Pierwsza krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego. s.375+zał. 9,
T.II. Królestwo Jerozolimskie i frankijski Wschód 1100-1187.s.518,
T.III. Królestwo Akki i późniejsze krucjaty. s.564+ zał.5.
W.1987, PIW, 24,5cm,opr.oryg.tw.+obw., c.60zł/kpl.
408 Samozwaniec Magdalena- Na ustach grzechu. Ilustr. G. Miklaszewski. W.1979, KAW, 20cm, s.103, opr.oryg.brosz., c.15zł
409 Sandauer Artur- Bóg, szatan, Mesjasz i…? Kr. 1983, WL, 24,5cm, s.295, opr.oryg.brosz., c.15zł
410 Sawicki Jerzy-Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze. (Zeznania von dem Bacha-Żelewskiego, Ernesta Rode, Heinza Guderiana, Waltera von Brauchitscha, Ludwika Fischera i innych odpowiedzialnych za zniszczenie Warszawy w czasie okupacji hitlerowskiej). W.1968, Iskry, 21cm, s.348, opr. oryg.tw., c.40zł
411 Sejneński Henryk red.-Z zagadnień techniki wojennej. Broń jądrowa. BSP. Automatyka. Radiolokacja. Telewizja. Podczerwień. Pociski rakietowe. Hydroakustyka. W.1959, Wyd. MON, 21cm, s.370, opr. oryg.tw.+obw., c.30zł
412 Sienkiewicz Henryk- Grunwald. Krzyżacy (fragment). W.1951, Wyd. MON, 19cm, s.95, opr.oryg. brosz., c.10zł
413 Simonides Dorota opr.-Śląskie beranie czyli humor Górnego Śląska. K.1988, ŚIN, 20,5cm, s.476, opr.oryg.brosz., c.15zł
414 Skarga Piotr ks.- Żywoty świętych polskich. Kr. 1986, WAM, 21,5cm,s.235,opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
415 Smolorz Michał (Stefan Szulecki)-Cysorz. Wspomnienia kamerdynera. (Dot. I sekr. KW PZPR w Katowicach Z. Grudnia). K.1990, Wyd. Głosu Śląsko-Dąbrowskiego, 18,5cm, s.113, opr.oryg. brosz., c.20zł
416 Smoleń Kazimierz- Oświęcim 1940-1945. (Na s. tytułowej pięczęć Muzeum w Oświęcimiu, na s. ostatniej wykaz dotychczasowych poz. wydawniczych Państw. Muzeum w Oświęcimiu). Oświęcim 1961, Wyd. Państw. Muzeum w Oświęcimiu, 19cm, s.82, opr.oryg.brosz., c.20zł
417 Sobański Marian- Wisła. (Album). Rys. A. Uniechowski. W.1956, SiT, 26,5cm, s.188 w tym wiele il., opr.oryg.tw., c.20zł
418 Sobieski Wacław- Trybun ludu szlacheckiego. Pisma historyczne. Wyb. i opr. St. Grzybowski. W. 1978, PIW, 21cm, s.406, opr.oryg.tw., c.20zł
419 Stefan Wyszyński (temat). Wyd. niezależne, br. m. i r.wyd. (ok.1985), opr.oryg.brosz., c.30zł/egz.
 1. Micewski Andrzej- Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu. W 2 tomach. s.t.I- 222, t.II-215,
 2. Stefan kardynał Wyszyński- Zapiski więzienne. s.254.
420 Sten Maria- Malowane księgi dawnych narodów Meksyku. Kr.1980, WL, 20cm, s.179, opr.oryg.tw.+ obw., c.25zł
421 Stępień Marian- Narcyza Żmichowska. W.1968, PIW, 21cm, s.519, opr.oryg.tw., c.20zł
422 Suchodolski Bogdan red.- Historia nauki polskiej. Tom II. (Barycz Henryk – Barok, Opałek Kazimierz – Oświecenie). Wr.1970, Oss., 24,5cm, s.479, opr.oryg.tw., c.10zł
423 Szenic Stanisław-Cmentarz Powązkowski 1790-1850. Zmarli i ich rodziny. W.1979, PIW, 24cm, s. 480, opr.oryg.tw., c.15zł
424 .„Świat Mody”.Nr 6 z 1951 r. W., Cz., 34,5cm, s.32, opr.oryg.brosz., c.5zł
425 .Świrko Stanisław opr.- Na wszystko jest przysłowie. Popularny wybór przysłów polskich w układzie tematyczno-hasłowym. Ilustr. St. Rozwadowski. P.1975, W.Poz., 20cm, s.318, opr.oryg. tw., c.25zł
426 Świrko Stanisław wyb.- Z pieśnią i karabinem. Pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-45. Wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”. W. 1971, LSW, 20,5cm,s.595, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
427 W dziesiątą rocznicę wyzwolenia Warszawy 17. I.1945 – 17.I.1955. W.1954, wyd. Społ. Fundusz Odbudowy Stolicy, 21cm, s.16, opr.oryg.z., c.5zł
428 Winniczuk Lidia opr.- Sława jest cieniem czynu czyli starożytni Grecy i Rzymianie o sobie. W.1972, PWN, 21cm, s.498, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
429 Winowska Maria- Szaleniec Niepokalanej. Ojciec Maksymilian Kolbe. Niepokalanów 1957, Wyd. M.I., 23,5cm, s.144, opr.oryg.brosz., c.40zł
430 Wyczańska Krystyna pod red.- Harcerki 1939-1945. W.1983, PWN, 20,5cm, s.580+32nlb.(il.), opr. oryg.brosz., c.20zł
431 Za kulisami bezpieki i partii. Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa . W.1989. Biuro Inf. Studenckiej ZSP, 17cm, s.74, opr. oryg.brosz., c.15zł
432 Załuski Józef- Wspomnienia. Wstęp i opr. A. Palarczykowa. Kr.1976, WL, 25cm, s.431, opr.oryg.tw. +obw., c.25zł
433 Zand Helena - Taktyka bolszewików w okresie pokojowego rozwoju rewolucji (27 luty-4 lipca 1917). Ł.1962, Wyd.Łódzkie, 24cm, s.236, opr.oryg. brosz., c.20zł
434 Zawistowska Zofia- Białko nie tylko w mięsie. W.1967, Wyd. Przem. Lekkiego i Spoż., 21cm, s.167, opr.oryg.brosz., c.10zł
435 Zbierski Stanisław „Adam Oraj”-Nad Wartą ludowa straż. Z konspiracyjnej działalności wielkopolskich ludowców w latach 1939-1945. W.1966, LSW, 21cm, s.337, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
436 Zimiński Maciej- Piątek z Pankracym. Il. B. Butenko. W.1988, Wyd. Radia i Telewizji, 22cm, s.64, opr.oryg.brosz. (b. ładny egz.), 50zł
437 Zwalczamy stonkę ziemniaczaną. W.1952, PWRiL, 20,5cm, s.38, opr.oryg.brosz., c.10zł
438 Żeleński (Boy) Tadeusz przeł.- Listy panny de Lespinasse. W.1957, PIW, 20,5cm, s.434, opr.oryg. tw., c.15zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1990 R.

439 Akerman Janusz- Linoryt 1982-2002. Katalog. Tekst S. Zacharko. (Zawiera 87 linorytów). Tczew br.r.wyd. (2004), nakł. Autora, 30,5cm, s.87, opr. oryg.tw., c.50zł
440 Bartoszewski Władysław- Mimo wszystko. W rozmowie z Michałem Komarem. W.2013, DW PWN, 23cm, s.751, opr.oryg.tw., c.10zł
441 Besala Jerzy- Najsłynniejsze miłości królów polskich. W.2009, Bellona SA, 20,5cm, s.370, opr.oryg. brosz., c.25zł
442 Cieśla Romuald- Blask dawnych Krzepic. Wyd. rozszerzone o ważne wydarzenia z Krzepic i okolicy., z okazji jubileuszu 650-lecia miasta Krzepic. Krzepice 2007, wyd. Gminny Ośr. Kultury, 24,5cm, s.471, opr.oryg.tw., c.70zł
443 Czech Alojzy-Rektorat i budynek „A”. Pierwsze własne obiekty uczelni (Dot. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). K.2016, Wyd. UE, 22cm,opr.oryg.brosz., c.15zł
444 Gilbert Adrian, Wilson Alan, Blackett Baram - Święte Królestwo (Dot. historii Brytanii z pierwszych wieków naszej ery). Przekł. K. Bażyńska-Chojnacka. W.1999, Wyd. Amber Sp. z o.o., 24cm, s.303, opr. oryg.tw., c.20zł
445 Gmitruk Janusz- Jan Piekałkiewicz. Bohater zapomniany. W.2009, wyd. Muzeum Hist. Polskiego Ruchu Ludowego, 20,5cm, s.161+6nlb.(il.), opr.oryg. brosz., c.15zł
446 Gmitruk Janusz-W jedności siła. 120 lat polskiego ruchu ludowego. W.2015, Muzeum Hist. Polskiego Ruchu Ludowego, 21,5cm, s.243, opr.oryg.tw., c.20zł
447 Gondowicz Jan, Sonelski Wacław wyb.-Najlepsze polskie opowieści o górach i wspinaniu. K. br.r. wyd. (ok. 1995), Wyd. Stapis, 24cm, s.258, opr.oryg. tw.+obw., c.20zł
448 Grzywacz Agnieszka- Obrót dziełami sztuki. W. 2004, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, 20,5cm, s.184, opr.oryg.brosz., c.50zł
449 Jamry Hanna red.- Śląsk Opolski na pocztówce litograficznej. Katalog wystawy ze zbiorów Bogusława Szybkowskiego i Woj. Bibl. Publicznej w Opolu. Opole 2016, wyd. Woj. Bibl. Publiczna, 16,5cm, s. 80, opr.oryg.brosz., c.40zł
450 (Jedenasty) 11 pułk piechoty (temat). Tarnowskie Góry 2016, Inst. Tarnogórski-Muzeum Inst. Tarnogórskiego, 29,5cm, opr.oryg.brosz., c.40zł/egz.
 1. Wroński Marek - Monografia 11 pułku piechoty 1922-1939 (dowódcy, odznaka, chorągwie),s.145,
 2. Zeszyt Tarnogórski nr 78/2016 –1919-1959. Czterdziestolecie Jedenastego Pułku Piechoty. Reprint wyd. londyńskiego z 1959 r., s.88.

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5-25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł, jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować w następujący sposób: wpłata na konto: 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001 lub wysyłamy za pobraniem pocztowym. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon są w naszej bazie danych osób będących klientami, nabywcami książek, czasopism i widokówek. Dokładamy wiele starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać naszych ofert handlowych, prosimy o taką informację na adres jak w nagłówku oferty. W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Wystarczy wysłać e-mail na nasz adres. Państwa dane mogą być przekazywane naszym dostawcom usług informatycznych wyłącznie w celu realizacji naszych usług księgarskich.