Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 4/17


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 Baczyński K. K.- Utwory wybrane. Kr.1986, W.L, 20cm, s.268, opr.brosz., c.15zł
10 Morton Andrew- Diana. Prawdziwa historia. W.1992, N.K., 23cm, s.167, opr.oryg.brosz., c.10zł
100 Górska Halina- Druga brama. W.1936, „Rój”, 19cm, s.245+10 nlb., opr.intr., c.15zł
101 Grzesikowski A.(opr.)- Parowóz. Budowa, działanie i obsługa. Podręcznik dla drużyn parowozowych. W.1948, Minis.Komunikacji, 20cm, s.142+2tabl., opr. oryg.brosz., c.60zł
102 Halicz Czesław- Ludzie którzy jeszcze żyją. W.1934, „Rój”, 19cm, s.238, opr.intr., c.20zł
103 Hartl Karol- Świat rzeczy wielkich i małych. Z serii: Biblioteka potrójnego węzła. L.1938, Państw. Wydawn. Książek Szkolnych, 25cm, s.294, opr.oryg.tw., c.40zł
104 Harwerth Willi. Leipzig 1936-38, Insel Verlag, 18,5cm, opr.oryg.tw., c.15zł/egz.
-nr 216. Das kleine Kräuterbuch. Einheimische Heil, Würz und Duftpflanzen. s.58
-nr 316. Das kleine Baumbuch. Die deutschen Waldbäume. Nachwort F.Schnack. s.67
105 Hubert Witold- Historia wojen morskich. W.1935, Wyd. Ligi Morskiej i Kolonialnej, 21cm, s.268, opr.intr., c.60zł
106 Huszcza Jan- Łbem o ścianę. (Zbiór opowiadań satyrycznych). Ł.1946, Wyd. „Książka”, 21cm, s.130, opr.oryg.brosz., c.30zł
107 „Ilustracja”. Tygodnik. R.I: nr 1-24, W.1924, Tow. Wyd. „Ilustracja”, 34cm, s.w nr 16, opr.intr., c.280zł
108 Jarosławski Mieczysław- Szpital. Powieść. Sopot 1949, Wyd. „Fregata”, 22cm, s.286, opr.oryg.br., c.15zł
109 Jarosz Włodzimierz- Historia. Podręcznik dla VII klasy szkół powszechnych. L.1935, Oss., 23cm, s.146, opr.oryg.brosz., c.25zł
11 Okoń Wincenty- Wszystko o wychowaniu. W.1999, „Żak”, 20,5cm, s.386, opr.oryg.brosz., c.15zł
110 Jeans James- Podróż w czasie i przestrzeni. Ł.1947, Cz., 24,5cm, s.231, opr.oryg., c.20zł
111 Kalendarz PKO Pocztowej Kasy Oszczędności na rok 1933. W.1932, Drukarnia PKO, 11cm, s.62, opr. oryg.brosz., c.10zł
112 Kästner Eryk- Emil i detektywi. Powieść dla dzieci. Przeł. D.Lazer, ilustr. W.Trier. Kr. br.r.wyd.(ok.1933), Księg.Powszechna, 20,5cm, s.270, opr.oryg.tw., c.35zł
113 Kot Stanisław (opr.)- Źródła do historii wychowania (wybór). Część I. Od starożytnej Grecji do końca w.XVII.- s.382+32. Część II. Od początku w.XVIII do początku w.XX.- s.423+50, W.1929, GiW, 22cm, opr.intr., c.40zł
114 Kownacka Maria- Tajemnice uskrzydlonego serca. W.1949, NK, 22cm, s.219, opr.oryg.brosz., c.25zł
115 Książka dla profesek. Kielce 1927, nakł. Zgromadz. Służebnic Najśw. Serca Jezusowego, 18cm, s.497, opr. intr.tw., c.50zł
116 Krzyżanowski Anatol- Psyche. Powieść. L.(ok.1930), Wyd. Polskie, 20cm, s.283, opr.intr., c.20zł
117 Lam St. red.- Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych. Pochodzenie wyrazów, wymowy, objaśnienia pojęć, skróty, przysłowia, cytaty. L.1939, TEiM, 25cm, s.2445, druk trzychszpaltowy, opr.oryg.tw., c.150zł
118 Laskowski Wojciech- Plutonowy Brzdąc. Opowieść z powstania warszawskiego. W.1948, Wyd. Galster, Lauter i Rutkowski, 19,5cm, s.116, opr.intr.tw., c.30zł
119 Lebenskunde für Mittelschulen. Erster Teil: Klasse
1 Haale 1940, Hermann Schroedel Verlag, 22,5cm, s.IV+124, opr.oryg.brosz., c.20zł
12 Porazińska Janina- Kichuś majstra Lepigliny.
Il. M.Orłowska, 24cm, s.124, opr.oryg.tw.napr., c.15zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920 R.

120 Lepecki Mieczysław- Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Reprint wyd. z 1935r. przez Inst.Wyd. „Bibljoteka Polska”. Łomianki br.r.wyd. (ok.2010), Wyd.LTW, 20,5cm, s.148, opr.oryg.br.,c.20zł
121 Leblanc Maurice- Zęby tygrysa. Łódź (1946), wyd. „Kolumna”, 21cm, s.286, opr.intr., c.25zł
122 Leblanc Maurice- Troje oczu. Powieść. Kr.1943, Księg.Powszechna, 21cm, s.180, opr.intr., c.40zł
123 Ligocki Edward- Noc na Palatynie. Powieść. W.1928, GiW, 18cm, s.187, opr.intr., c.20zł
124 Lipiński Witold- Zarys kliniki chorób zakaźnych do użytku lekarzy i studentów. Ł.1948, nakł.Sekcji Wyd. Koła Medyków Uniwersytetu Łódzkiego, 21cm, s.186, opr.intr., c.20zł
125 Lipowski N. ułożył- Kalendarz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na 413 lat (313 lat przeszłych i 100 lat przyszłych) od r.1614 do r.2027. Wilno br.r.wyd. (ok.1930), nakł.autora, 16,5cm, s.46, opr.intr.tw., c.25zł
126 London Jack- Przygody w Zatoce San Francisco. Przekł. J.B.Rychliński, W.1948, Wyd. Kuthana, 20cm, s.134, opr.oryg.brosz., c.20zł
127 Łomnicki Antoni- Rachunek różniczkowy i całkowy dla potrzeb przyrodników i techników.
T.1 cz.1- Rachunek różniczkowy. O funkcjach i granicach.
T.1 cz.2- Rachunek różniczkowy.
T.1 cz.3- Zastosowanie rachunku różniczkoweg.
Katowice 1949, „Uniwersum”. Przedruk fotograficzny z I wydania AU w Krakowie 1939r., 25cm, s.645 (paginacja ciągła), opr.oryg.brosz., c.60zł
128 Malaparte Curzio- Legenda Lenina. W.1938, „Rój”, 24cm, s.285, opr.intr., c.100zł
129 Malarski T. dr inż.- Prądy termoelektronowe. (Lampy katodowe). L.1924, Książnica Polska, 21,5cm, s.84, opr.oryg.brosz., c.15zł
13 Poradnik inżyniera. W.WNT., opr.oryg.tw.+obw., c.30zł/kompl.
 1. Odlewnictwo- T.I, s.963, T.II, s.789, r.1986,
 2. Spawalnictwo- T.I, s.822, T.II, s.754, r.1983
130 Marks Karol, Engels Fryderyk- Dzieła wybrane. W dwóch tomach. W.1949, KiW, s.t.I-644, t.II-515, 24cm, opr.oryg.tw.(ładny egz.), c.25zł/kompl.
131 Meisnerówna Zofja- Otwórz- to ja. Powieść. W.1930, „Rój”,17,5cm, s.193, opr.intr.tw., c.10zł
132 Metale półszlachetne i stopy. (Katalog). W.1938, A.Gepner, 21cm, s.170, opr.oryg.tw., c.25zł
133 Momidłowski Stefan- Kazania o Męce Pańskiej. Miejsce Piastowe 1932, Wyd. Tow. Św. Michała Archanioła, 21cm, s.140, opr.oryg.brosz., c.15zł
134 Mickiewicz A.- Dzieła poetyckie. Wydał i objaśnił Tadeusz Pini. Nowogródek 1933, nakł. Komitetu Mickiewiczowskiego, 23cm, s.482, druk dwuszpaltowy, opr.oryg.tw., c.30zł
135 Mossoczowa Michalina- Za tysiąc lat. (Z marzeń przyszłości młodego idealisty). Powieść fantastyczna. Ilustr. W.Szyndler. W. br.r.wyd.(ok.1925), nakł.GiW, 20,5cm, s.211, opr.oryg.tw., c.45zł
136 „Mucha”. (Tygodnik satyryczny).
R.LVII: nr 18-22, 24-35, 37, 39-45, 51 z 1925r.,
R.LVIII:nr 1,4,5,10,13,14,20,23,25,26,31,32,52 z 1926r.
R.LIX: nr 1,5,8,10,15,16,39,42,52 z 1927r.
W., wyd. Wł.Buchner, 30,5cm, s.w nr 8, wszystkie nr współopr., opr.intr.tw., c.150zł
137 Newada Jan- Pomyłki Józefa Zbrowskiego. Powieść współczesna. W.1929, Wyd. „Rój”, 19,5cm, s.223, opr.oryg., c.15zł
138 O kapitaliźmie. Materiały szkoleniowe dla zespołów szkoleniowych I stopnia i wieczorowych szkół politycznych. W.1949, Wyd.ZG ZMP, 20cm, s.26, opr.br.,c.10zł
139 Ordo divini officii recitandi et sacri peragendi in Diocesi Częstochowiensi pro Anno Domini 1951. Cz-wa 1950, Kuria Diecezj., 14cm, s.89, opr.oryg.brosz., c.25zł
14 Puchała Kazimierz- Galwanotechnika. Podręcznik galwanicznego platerowania, chemicznego barwienia i polerowania metali. W.1947, B-cia Bogdańscy, 22cm, s.383, opr.intr., c.45zł
140 Paszkowicz Adam- Listy z Angoli. (Afrykańskie opowiadania kolonjalne). W.1932, odbito w Salezjańskiej Szkole Graficznej, 22cm, s.117, opr.intr., c.20zł
141 Pamiętnik uroczystości jubileuszowej 350-cio lecia istnienia Chrześcijańskiego Cechu Piekarzy w Częstochowie oraz poświęcenia sztandaru. Cz-wa 1935, F.D. Wilkoszewski, 19cm, s.24, bez opr., brosz., c.25zł
142 Pelczar Józef- Podręcznik zwyczajów towarzyskich dla osób duchownych. Włocławek 1931, Księgarnia Powszechna, 21cm, s.86, opr.oryg.brosz., c.35zł
143 Perzyński Włodzimierz- Nie było nas, był las. Powieść. W.1927, GiW, 18cm, s.312, opr.intr., c.20zł
144 Pieśń o Rolandzie. Wedle rękopisu oxfordzkiego w opracowaniu Józefa Bedier. Przeł. T.Żeleński (Boy). Z serii: Biblioteka Boya. Arcydzieła literatury francuskiej. W.1931, M.Arct, 20cm, s.111, opr.oryg.tw., c.20zł
145 Pius XII papież- Encyklika o Kościele Mistycznym Ciele Chrystusa (Mystyci Corporis) ogłoszona dnia 29 czerwca 1943roku. Londyn 1945, Wyd. Dokumentów Nauki Kościoła, 21cm, s.95, opr.oryg.brosz., c.30zł
146 Plane von Wien. Verkehrszentrum 1:20000. Vien 1942, Kartographische Anstalt G.Freytag & Berndt A.G., 52x47,5cm złoż. do form. 16x11,5cm, opr.oryg. brosz., c.35zł
147 „Płomyk”. Tygodnik dla dzieci i młodzieży.
R.19: t.III nr 29,30,32,39 z 1935r.,
R.20: t.I nr 4,16-17,18 z 1936r.,
R.20: t.II nr 23,24,26,28,29,30-31 z 1936r.,
R.21: t.I nr 10,12,13,15,16-17,18 z 1936r.,
R.21: t.II nr 26,29,32,35,36 z 1937r.,
R.22: t.I nr 7,12,15,18 z 1937r.,
R.22: t II nr 21,24,39 z 1938r.,
W., wyd. St.Kwiatkowski, 24,5cm, s.w nr 32, c.5zł/nr
148 Pociecha Wł.- Królowa Bona (1494-1557). Ludzie i czasy Odrodzenia.W 2 tomach. Poznań 1949, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 25cm, s.t.I-322, t.II-598, opr.oryg.brosz., c.50zł/t.
149 Podhorska-Okołów Stefania- Św. Wojciech a Polska. W 950 rocznicę męczeństwa. Cz-wa 1947, Drukarnia Państwowa, 15cm, s.30, opr.oryg.brosz., c.15zł
15 Rurawski Józef- Tadeusz Dołęga- Mostowicz. (Biografia). W.1987, WP, 19,5cm, s.386,opr.oryg. brosz., c.10zł
150 Podręcznik o kanthalu. Elektryczny materiał grzejny i oporowy. Göteborg 1946, A-B John Antonsons, 22cm, s.103, opr.oryg.tw.+etui książkowe, c.25zł
151 Poliński Jan (opr.)- Zwierciadła Hertza. Z serii: Samouczek techniczny. Cieszyn (1925), nakł. B.Kotuli, 16cm, s.30, opr.oryg.brosz., c.15zł
152 Przyborowski Walery- Grom maciejowicki. Powieść historyczna z r. 1794. Przedm. H.Mościcki. (Odbito 4200 numerowanych egz. z rycinami prof. S.Batowskiego, egz.nr 1985, W.1930, Wyd.Dom Książki Polskiej, egz. nr 1985, 21cm, s.214, opr.oryg.tw., c.45zł
153 Reipert Fritz- Oto Anglia! Opanowanie świata złotem i krwią. Berlin 1940, H.W.Rödiger, 22cm, s.64, opr.oryg.brosz., c.40zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1921-1950

154 Rek Tadeusz- Echa oświęcimskie. W.1949, Wyd. Ludowe, 22cm, s.222, opr.intr., c.15zł
155 Rey Rita- Tu i tam. W.1933, Dom Książki Polskiej, 20cm, s.200, opr.intr., c.20zł
156 Rosinkiewicz Kazimierz- Hultaj. Powieść dla młodzieży. Ilustr. W.Świerczyński. P. br.r.wyd. (ok.1935), KśW, 19cm, s.298, opr.oryg.tw., c.30zł
157 Rydel Lucjan- Mała historia Polski. Oprac. E.M. W 150 rocznicę istnienia firmy D.E.Friedlein- najstarszej księgarni w Polsce. Kr.1946, Wyd. D.E.Friedlein, 17cm, s.64, opr.oryg.brosz., c.20zł
158 Sawicz H.- Jan Bielecki Juliusza Słowackiego. Z serii: Książnica Komentarzy. Przemyśl (1930), Wydaw. Książnicy Naukowej, 16cm, s.14, opr.oryg.brosz., c.10zł
159 Scott Walter- Powrót krzyżowca (Ivanhoe). W.1948, „Chłopski Świat”, 21cm, s.346, opr.intr., ( blok książkowy luźny ), c.25zł
16 Szenic S.- Larum na traktach Warszawy. W.1960, Wyd.MON, 21cm, s.330, opr.oryg.brosz.,(b.ładny egz.), c.25zł
160 Schryvers Józef ks.- Boski przyjaciel. Myśli rekolekcyjne. Kr.1926, nakł. Wyd.Księży Jezuitów, 18cm, s.255, opr.intr.tw., c.20zł
161 Sienkiewicz H.- Pisma zapomniane i niewydane. Z polecenia rodziny wydał Ignacy Chrzanowski. L.1922, Oss., 18,5cm, s.575, opr.intr., c.20zł
162 Ślusarczyk Jan ks.- August Czartoryski. Książę- Salezjanin. W.1932, nakł. Inspektoratu ks. Salezjanów, 22cm, s.367, opr.intr.tw., c.35zł
163 „Słonko”. Tygodnik dla dzieci.
R.III: nr 21-24, 31-35 z 1937r.,
R.IV: nr 6, 7, 10, 11 z 1937r.
W., wyd. J.Włodarski, 24cm, s. w nr 16, opr.oryg.z., c.5zł/nr
164 Smoleński Wł.- Dzieje narodu polskiego. W.1921, nakł.GiW, 23cm, s.603, opr.intr.tw., c.50zł
165 Spotęgowanie energii i woli. W.1930, „Świt”, 16cm, s.48, opr.intr., c.15zł
166 Spyri Joanna- Stare zamczysko. Powieść dla mło- dzieży. Kr.1940, Księg. Powszechna, 21cm, s.290, opr.oryg.tw., c.30zł
167 Stefanowski B.S.- Brydż racjonalny. (Wykłady dla początkujących-zasady i analiza licytacji rozgrywki i wista zagadnienia ogólne- teoretyczne konwencje- międzynarodowy kodeks brydżowy). W.1935, Wyd. M.Arcta, 19cm, s.190, opr.oryg.tw., c.60zł
168 Steffen Augustyn- Opowiadania komiczne i podania z Warmii. Z serii- Biblioteka Warmijska. Br.m.wyd. 1937, nakł. Tow.Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w Niemczech, 19cm, s.87, opr.intr.tw., c.30zł
169 Strumph- Wojtkiewicz St.- Gwiazda Władysława Sikorskiego. W.1946, Cz.,22cm, s.448, opr.intr., c.20zł
17 Świerkot Agata- Zawsze niepoprawny Janusz Szpotański. Wr.2006, Wyd. „Nortom”, 20,5cm, s.76, opr.oryg.brosz., (III), c.10zł
170 Studnicki Wacław- Wilno. Przewodnik. Dodatek : prof. J.Kłos- Rozwój architektoniczny Wilna. Wilno 1921, nakł. L.Chomińskiego, 19,5cm, s.68+III, opr. oryg.z., c.45zł
171 Szelechow Maria- Pierścień grzechu. Powieść. W.1943, Wyd.Polskie, 21,5cm, s.240, opr.oryg.br.,c.30zł
172 Świerczewski Eugeniusz pod red.- Radio- informa-tor. Kalendarz- przewodnik radiosłuchacza na rok 1939. Z 450 ilustr. W.1939, nakł. Tow. Wyd. Informacyjnych sp. z o.o., 16,5cm, s.317, opr.oryg.brosz., c.30zł
173 „Teatr Ludowy”. Miesięcznik poświęcony pracy ochotniczych zespołów teatralnych i muzycznych. R.XXXII: nr 10 z 1947r. W., wyd. Tow.Teatru i Muzyki Ludowej R.P., 24,5cm, s.477-540, opr.oryg.brosz.,c.10zł
174 Turnau Jerzy- Wnuczka pana rotmistrza. L.1921, nakł. Wydawn.Polskiego, 20cm, s.210, opr.intr., c.25zł
175 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935r. (Dz.U.R.P. nr 30, poz.227 z dn.24 kwietnia 1935r.) W.1935,Druk.Gaz.i PP, 15cm,s.51,opr.oryg.brosz.,c.10zł
176 Verne Juliusz- Chancellor. Powieść podróżnicza z ilustracjami. W. br.r.wyd.(ok.1935), Księg. Popularna, 20cm, s.170, opr.oryg.tw., c.40zł
177 Wańkowicz Melchior- Strzępy epopei. W.1939, „Rój”, 19cm, s.292, opr.oryg. c.60zł
178 Weigall C.E.- Światło w mroku. Powieść dla dora- stających panienek. Kr.1946, Stefan Kamiński, 21 cm, s.238, opr.oryg.brosz., c.20zł
179 Weissblum Marek- Historia Świata. T.1.Wschód starożytny. W.1930, „Nasza Biblioteka”, 18cm, s.319, opr.oryg.tw., c.25zł
18 Skorupka St.- Słownik frazeologiczny języka polskiego. W 2 tomach. W.1967-68, WP,24cm, s.t.I-788, t.II-905, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł
180 Wiśniewska Maria- Torty i ciasta domowe. 503 przepisów z najlepszych źródeł. L.(ok.1935), Bernard Połowiecki, 23 cm, s.146, opr.intr., c.60zł
181 Wnukow W.P.- Fizyka w służbie obrony kraju. W.1950, Wyd. „Prasa Wojskowa”, 24cm, s.260, opr. oryg.napr., c.30zł
182 Wojciechowski Zygmunt- Polska- Niemcy. Dziesięć wieków zmagania. Z 16 mapkami. P.1945, Wyd. Inst. Zachodniego, 22cm, s.267, opr.oryg.brosz., c.30zł
183 Wyspiański St.- Dzieła malarskie. Tekst napisali: St.Przybyszewski i T.Żuk-Skarszewski. Bydgoszcz 1925, Inst.Wyd. „Biblioteka Polska”, 36cm, s.130, tabl. LXXXVI, opr.oryg.tw.,(grzbiet-małe uszkodz.),c.1200zł
184 Zakrzewska Helena- Pojednanie. Powieść o nie-dźwiedziu tatrzańskim. Kr.1945, nakł.Księg. St.Kamiń-skiego, 22,5cm, s.197, opr.oryg.brosz., c.25zł
185 Ziołowski E.Z.- Zasadnicze wiadomości z nowszej psychologii i z logiki przedstawione popularnie. Jasło 1920, nakł.autora, 20cm, (książka kończy się na str.114), opr.intr., c.10zł
186 Żuławski Mirosław- Ostatnia Europa. Trzy miniatury. W.1947, Cz., 18,5cm, s.135, opr.oryg.brosz., c.20zł
187 Abłamowicz Aleksander- Francuska powieść międzywojenna. Główne kierunki rozwoju. K.1988, Wyd. „Śląsk”,19,5cm,s.283,opr.oryg.brosz.+obw.,c.15zł
188 de Amicis Edmund- Serce. Opowiadania miesię-czne. Tłum. M.Konopnicka, ilustr. L.Janecka. W.1956, NK, 29,5cm, s.78, opr.oryg.tw., c.10zł (Oferujemy również w/w tytuł wyd. przez NK w 1969r. w opr.oryg.brosz., w cenie j/w).
189 Aichele Dietmar, Golte-Bechtle Marianne- Jaki to kwiat? W.1984, PWRiL, 22cm, s.398, opr.oryg.tw.+ obw., c.30zł
19 Termer Janusz- Leksykon prozaików. Dla szkół i miłośników literatury. W.2001, Iskry, 22,5cm, s.813, opr.oryg.tw., c.20zł
190 Anders Władysław- Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. Londyn 1959, „Gryf”, 22cm, s.408, opr.oryg.tw., c.70zł
191 Architektura. (temat), c.30zł/egz. a) Olszewski Andrzej- Nowa forma w architekturze 1900-1925. Wr.1967, Oss., 24cm, s.221+122 ilustr., opr.oryg.tw., b) Twardowski Mieczysław- Słońce w architekturze. W.1970, Arkady, 27cm, s.296+22 tabele azymutów słońca, opr.oryg.tw., c) Wróbel Tadeusz- Zarys historii budowy miast. Wr.1971, Oss., 26cm, s.336, opr.oryg.tw., d) Żórawski Juliusz-O budowie formy architektonicznej. W.196?, Arkady, 24cm, s.182, opr.oryg.brosz.
192 Arnau Frank- Sztuka fałszerzy. Fałszerze sztuki. Trzydzieści wieków antykwarskich mistyfikacji. Wr.1966, Oss., 25cm, s.338, opr.oryg.tw., c.30zł
193 Banach Andrzej- Polska książka ilustrowana 1800-1900. Kr.1959, WL, 29cm, s.508, opr.oryg.tw., c.120zł
194 Autor zbiorowy- Prasa polska w latach 1661-1864. W.1976, PWN, 24,5cm, s.414, opr.oryg.tw.+obw.,c.30zł
a) Paczkowski Andrzej- Prasa Polska w latach 1918-1939. W.1980, PWN, 24,5cm, s.534, opr.oryg.tw. +obw., c.30zł
195 Batowski Henryk- Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej. Kr.!988, WL, 24cm, s.545, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
196 Bauer Piotr, Polak Bogusław- Armia „Poznań” 1939. P.1987, KAW, 22cm, s.175, opr.oryg.tw. +obw., c.25zł
197 Bedronek Czesław- Eksploatacja pocztowa. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz średniego studium zawodowego zaocznego. W.1988, WSiP, 21cm, s.367, opr.oryg. c.20zł
198 Beylin Karolina- Opowieści warszawskie. W.1954, PIW, 21cm, s.331, opr.oryg., c.20zł
199 Białostocki Jan, Welicki Michał- Europaische malerei in Polwischen sammlugen 1300-1800. W.1957, PiW, 29,5cm, s.581, opr.oryg.tw.+obw.+etui, (bardzo ładny egz.), c.30zł
2 Bronisz- Pikało Ewa- Ułańska legenda. Lublin 1989, Wyd. Polonia, 20,5cm, s.250, opr.oryg.brosz., c.10zł
20 Wamberski Grzegorz red.- Leśny atlas turystyczny. (Obszar Regionalnej Dyr. Lasów Państw. w Katowicach). Kr.2008, Wyd.Kartograf. „Compass”, 28,5cm, s.144, opr.oryg.brosz., c.30zł
200 Bielecki Jerzy, Jędraszczyk Henryk- Technologia chemicznej obróbki włókien. Cz.II. Podręcznik dla tech-nikum. W.1984, WSiP, 25cm, s.300, opr.oryg.tw.,c.20zł
201 Bieńkowska Danuta- Szlakiem Orlich Gniazd. W.1955, NK, 21cm, s.268, opr.oryg.tw., c.20zł
202 Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitle-rowskich w Polsce. [cz.] VII. W.1951, Wyd. Min.Spra-wiedliwości, 25cm, s.261, opr.oryg., c.45zł
204 Bochenek Władysław- Na nutę powstańczej ballady.(Dot. powstań śląskich). W.1971, Wyd.MON, 16cm, s.28, opr.oryg.tw., c.20zł
205 Bogdanowicz Marian Rosco- Wspomnienia. W 2 tomach.( Dot. lat 1862-1914).Przedm. A.Knat. Kr.1959, WL, 20,5cm, s.t.I-XV+582, t.II-522, opr.oryg.tw.,c.60zł
206 Boks (temat).
 1. Zgórecki Ryszard- Ostatnia runda. Ilustr. R.Jagusiak. W.1954, Wyd.MON, 20cm, s.177,opr.oryg.brosz.,c.20zł
 2. Gryżewski Kazimierz opr.- Pamiętnik Feliksa Stamma. W dwóch tomach. W.1955, NK, 20,5cm, s.t.I- 260+il.16, t.II-334+il.16, opr.oryg.brosz., c.40zł
 3. Gryżewski Kazimierz opr.- Pamiętnik Feliksa Stamma. W.1965, SiT., 20,5cm, s.362+8 ilustr., opr.oryg.brosz., c.20zł
 4. Reksza Aleksander- Ludzie.Zwycięstwa. Klęski. W.1957, NK, 20,5cm, s.318, (pieczątka miesięcznika „Boks”), opr.oryg.brosz., c.20zł
 5. Posturczak Tadeusz- Zasady sędziowania w boksie. .1957, SiT, 20,5cm, s.86, opr.oryg.brosz., c.20zł
 6. Olszewski Lucjan- O złote pasy. W.1975, SiT, 19,5cm, s.213 w tym 54 zdjęcia, opr.oryg.brosz., c.20zł
 7. Olszański Tadeusz- Została legenda-rzecz o Feliksie Stammie. P.1989, KAW, 20,5cm, s.223+36 stron zdjęć, opr.oryg,brosz., c.20zł
207 Borowski Tadeusz- Utwory zebrane. W pięciu tomach. Wstęp- W.Woroszylski, red. J.Andrzejewski. W.1954, PiW, 20cm, s.t.I-239+V, t.II-314, t.III-268, t.IV-481, t.V-280, opr.oryg.tw., (b.ładny kompl.), c.100zł
208 Brückner Karl- Złoty faraon. Groby,awanturnicy, badacze. W.1968, NK, 21cm, s.240, opr.oryg.tw.,c.20zł
209 Brzechwa Jan- Pchła Szachrajka, W.1957, Cz., 18cm, s.70, opr.oryg.tw., c.15zł
21 Wilson Ian- Umysł poza czasem? Na tropach reinkarnacji. Przeł. J.Piątkowska. W.1988, Inst.Prasy i Wyd. „Novum”,20cm, s.238+rys.30, opr.oryg.brosz.,(II),c.15zł
210 Brzezicki Arkady- Siła, radość, piękno. W.1955, SiT, 32cm, s.191, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
211 Budrewicz Olgierd- Bedeker warszawski. W.1966, Cz., 19,5cm, s.482, opr.oryg.+obw., c.20zł
212 Bursztyn i jego zastosowanie. (temat).
 1. Mierzwińska Elżbieta- Dzieje bursztynu. Historia sztuki bursztynniczej i przewodnik po wystawie malboskiej. Malbork 1989, wyd.Muzeum Zamkowe, 22,5cm, s.66+il.XXV+62, opr.oryg.brosz.,
 2. Badowski Ryszard-Tajemnica bursztynowej komnaty. W.1976, Wyd.Radia i Telewizji, 16,5cm, s.203, opr. oryg.tw., c.10zł
213 Bułat Wojciech- Lenin a sprawa Polski. W.1969, Tow.Przyjaźni Polsko- Radzieckiej, 21cm, s.32, opr. oryg.brosz., c.20zł
214 Ceram. (seria). W.1973, PiW, opr.oryg.tw.+ obw., c.20zł/egz.
 1. Benitez Fernande- Indianie z Meksyku. s.404,
 2. Gumilow Lew- Śladami cywilizacji wielkich stepu. s.371
 3. Granet Marcel- Cywilizacja chińska. s.419,
 4. Saggs H.W.F- Wielkość i upadek Babilonii. s.482,
 5. Morris Ivan- Świat Księcia Promienistego. s.324.
215 Cękalska-Zborowska Halina- Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów. W.1969, LSW, 19,5cm, s.356, opr.oryg.tw., c.20zł
216 Chiczewski St. (red.)- Katalog łożysk tocznych. W.1957, Wyd.Agpol, 24cm, s.436, opr.intr., c.30zł
217 Chłędowski Kazimierz- Pamiętniki. T.I. Galicja (1843-1880). Wstęp A.Kot. Kr.1957, WL, 21,5cm, s.429, opr.oryg.brosz., c.25zł
218 Chłędowski K.- Rzym. Ludzie Odrodzenia. W.1957, KiW, 25cm, s.596, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
219 Chłędowski K.- Siena. W.1960, PIW, 25cm, s.462, opr.oryg.tw., c.25zł
22 Wróbel Zdzisław, Ł.1986-87, KAW, 20,5cm, opr. oryg.brosz., c.15zł/egz.
 1. Erotyzm w literaturze dawnych wieków. s.166
 2. Erotyzm w literaturze nowożytnej. s.197.
220 Chmielowski Benedykt- Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna... Wybór i opr. Jan Józef Lipski, graf. Szymon Kobyliński. Kr.1968, WL, 21cm, s.567, opr.oryg.tw., reprint, c.45zł
221 Chojnacki Jakub (opr.)- Bolesław III Krzywousty. W 900 rocznicę urodzin. Płock 1988, Tow. Naukowe Płockie, 24cm, s.181, opr.oryg.brosz., c.25zł
222 Cooper James Fenimore- Ostatni Mohikanin. W.1955. Ilustr. M.Majewski, Iskry, 24,5cm, s.312, opr. oryg.tw.,(b. ładny egz.), c.30zł
223 Czartoryska Urszula, Zadora Stanislas red.- 4 x Paryż. Paris en quatre temps. Katalog wystawy w Galerii Zachęta 15.10.1986-12.01.1987. W.1986, Centr. BWA, 30cm, s.287, opr.oryg.brosz., c.15zł
224 Czernik St., Huszera J., Saloni J.-Od Reja do Niem-cewicza. Księgi humoru polskiego. Ł.1958, Wyd. Łódzkie, 25cm, s.520, opr.oryg.tw.tłocz., c.50zł
225 Czernik St.- Uniwersał Czarnieckiego. Powieść historyczna. W.1953, Wyd.MON, 21cm, s.169, opr.oryg.brosz., c.20zł
226 Czerwiński Piotr, Kon Wieńczysław, Marsz Andrzej- Podstawowe wiadomości z nawigacji. Z serii: Biblioteka nautyki. Gdańsk 1984, Wyd.Morskie, 24cm, s.304, opr.oryg.brosz., c.25zł
227 Czeszko Bohdan- Utwory zebrane. W 3 tomach. W.1983, KiW, 19cm, s.t.I-435, t.II-478, t.III-569, opr. oryg.tw.+obw., c.30zł
228 Dąbrowska Maria wyb. i przeł.- Dziennik Samuela Pepysa. Posłowie J.Hochfeld. T.II. (dot. Anglii 1666-1669). W.1952,PIW, 21,5cm, s.518+mapka, opr.oryg.tw., c.20zł
229 Dmitriew F.D. dr- Katastrofy budowli. Szkice historyczno- techniczne. W.1956, BiA, 20,5cm, s.201, opr. oryg.brosz., c.35zł
23 Wyględowski Mieczysław- Pierwszy Światowy Kongres Polonii Medycznej w Częstochowie. Cz-wa.2000, Tow. Lek. w Cz-wie, 23,5cm, s.292, opr. oryg.brosz. c.10zł
230 Fajkowski Józef- Wieś w ogniu. Eksterminacja wsi polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej. W.1972, LSW, 24,5cm, s.511, opr.oryg.tw., c.20zł
231 Fąfara Eugeniusz- „Wojnar” i jego żołnierze. Opo-wieść o Janie Pszczole „Wojnarze”, komendancie BCh Obwodu Pińczowskiego. Białystok 1970, LSW, 20cm, s.290, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
232 Fusek Wiesław- Przez piaski pustyń. Z dziennika żołnierza Brygady Karpackiej. Wr.1960, Oss., 21cm, s.494, opr.oryg., c.20zł
233 Gałczyński K.I.- Siódme niebo. W.1970, Cz., 20cm, s.448, opr.oryg.brosz.+obw., c.30zł
234 Gałczyński K.I.- Teatrzyk Zielonej Gęsi przedsta- wia. Wybór-Kira Gałczyńska, ilustr. E.Lipiński. W.1984, NK, 21cm, s.147, opr.oryg.brosz., c.25zł
235 Garczyński Tadeusz- Mazowieckie szkice. W.1958, SiT, 21cm, s.367, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
236 Głębocki Wiesław- Szlakiem Stefana Starzyńskiego. W.1984, Wyd.PTTK „Kraj”, 16,5cm, s.107, opr.oryg. brosz., c.10zł
237 Gorki Maksym- Wybór dzieł. T.I. Opowiadania. Matka. s.691, T.II.Dzieciństwo. Wśród ludzi. Moje uniwersytety. s.870 T.III. Artamanow i synowie. Publicystyka. s.414, brak pierwszych stron od 1 do 14 T.IV. Dramaty. s.414. W.1954, PIW, 20cm, opr.oryg.tw., c.30zł/kompl.
238 Gotzman Jerzy, Jabłoński Bolesław- Gniazda naszych ptaków. W.1972, PZWS, 25cm, s.283+48, opr. oryg.tw.+obw., c.45zł
239 Gronska Maria- Nowoczesny drzeworyt Polski ( do 1945 roku).Wr.1971, Oss.,24,5cm, s.510,opr.tw.,c.150zł
24 Wzory listów... W.1984-91, WP, opr.oryg.brosz.,
 1. Kwapin Zofia, Hober Hans- ...niemieckich, s.239,
 2. Dobrecka Hanna, Krzywicka Zofia-...francuskich, s.303.
c.10zł/egz.
240 Gumowska Irena- Od ananasa do ziemniaka. Mały leksykon produktów spożywczych. W.1976, CRZZ, 19,5cm, s.337, opr.oryg.tw., c.25zł
241 Iwaszkiewicz Jarosław- Opowiadania zebrane. W trzech tomach. W.1969, Czytelnik, 20,5cm. T.I.-s.829, T.II-s.762, T.III.-s.622, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł/kompl.
242 Hanicz-Boruta Bolesław- Wspomnienia dowódcy III Brygady AL. (Zawiera dedykację autora dla poprzedniego właściciela). Łódź 1973, Wyd.Łódzkie, 20cm, s.170, opr.oryg.tw.+obw., c.35zł
243 Historia oręża polskiego. W 2 częściach. Cz.1. Nowak T.M., Wimmer J.-963-1795, s.700, Cz.2.Kozłowski E., Wrzosek M.-1795-1939, s.777. W.1981-84, WP, 20,5cm, opr.oryg.tw., c.60zł
244 Hoffmann Banesch- Niezwykła historia kwantów. Przeł. J.Szymelman, ilustr. Sz.Kobyliński. Z serii: Bibl. problemów. W.1965, PWN, 20,5cm, s.310, opr.oryg. tw.+obw., c.20zł
245 Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B.- Społeczeń-stwo polskie od X do XX wieku. W.1979, KiW, 24,5cm, s.628, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
246 Iwicki Józef- Z myślą o Niepodległej. Listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej z okopów I wojny światowej (1914-1918). Wr.1978, Oss., 20cm, s.302, opr.br.,c.20zł
247 Janowski W., Wiatrowski P.- Rachunek różniczko-wy i całkowy. W.1974, WSiP- Bibl. Nauczycieli Mate-matyki, 21cm, s.285, opr.oryg.tw., c.15zł
248 Jasiński K.- Rodowód Piastów Śląskich. Tom III. Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy. Wr.1977, Wrocł.Tow.Naukowe, 24cm, s.248+2 tabl.geneal., opr. oryg.tw.+obw., c.30zł
249 Jeleński Szczepan- Lilavati. Rozrywki matematycz-ne. W.1964, PZWS, 25cm, s.312, opr.oryg.tw., c.25zł
25 Bernatowicz Feliks- Pojata córka Lezdejki albo Litwini w XIV wieku. Romans historyczny. T.I. Z serii: Bibl.Dzieł Wybor., W.1898 Granowski i Sikorski, 18,5cm, s.168, opr.oryg.tw., c.15zł
250 Kafel M., Szulczewski M.- Z gazetą na ty. W.1961, Biuro Wyd. „Ruch”, 21cm, s.113, opr.oryg., c.20zł
251 Kapełuś Helena- Bajka ludowa w dawnej Polsce. Słowo wstępne- Julian Krzyżanowski. W.1968, PIW, 20,5cm, s.297, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
252 Karpiński M. opr.- Dostojewski- Teatr sumienia. Trzy inscenizacje A.Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie. (Biesy, Nastazja Filipowna, Zbrodnia i kara). W.1989, PAX, 22,5cm, s.198, opr.oryg.tw.+obw.,c.35zł
253 Katalog zabytków sztuki w Polsce. c.30zł/egz.
 1. Tom II: woj.łódzkie. Zeszyt 1- powiat piotrkowski. W.1953, Państw.Inst.Sztuki, 17cm, s.31+27, opr.brosz.,
 2. Tom II: woj.łódzkie. Zeszyt 8- pow.radomszczański. W.1953, Państw.Inst.Sztuki, 17cm, s.27+25, opr.brosz.,
 3. Tom III: woj.kieleckie. Zeszyt 5- pow.konecki. W.1958, Państw.Inst.Sztuki, 17cm, s.42+30, opr.brosz.,
 4. Tom VII: woj.opolskie. Zeszyt 13-pow.raciborski. W.1967, Inst.Sztuki PAN, 17cm, s.89+110, opr.brosz.,
 5. Tom VI: dawne woj.katowickie. Zeszyt 4- daw.pow. częstochowski. W.1979, Inst.Sztuki PAN, 17cm, s.49+100, opr.oryg.brosz.,
 6. Seria Nowa. Tom III. Zeszyt 1- daw.woj.rzeszowkie. Ropczyce, Strzyżów i okolice. W.1978, Inst.Sztuki PAN, 17cm, s.126+138, opr.oryg.brosz.,
 7. Tom XI: daw.woj.bydgoskie. Zeszyt 21-Żnin i okolice. W.1979, Inst.Sztuki PAN, 17cm, s.58+74, opr. oryg.brosz.
254 Kersten Adam- Szwedzi pod Jasną Górą 1655. W.1975, PWN, 19,5cm, s.366, opr.oryg.brosz., c.20zł
255 Kieniewicz Stefan-Warszawa w Powstaniu Styczniowym. W.1983, WP, 20cm, s.239, opr.oryg.tw. +obw., c.25zł
256 Klafkowski Alfons- Obozy koncentracyjne hitle- rowskie jako zagadnienie prawa międzynarodowego. W.1968, PWN, 20cm, s.103, opr.oryg.brosz., c.25zł
257 Klarner Janusz- Nanda Devi. (Relacja z wyprawy w Himalaje). W.1956, Cz., 20,5cm, s.241, opr.oryg.brosz. +obw., c.25zł
258 Kobielski Dobrosław- Pejzarze dawnej Warszawy. W.1974, Wyd.Art.-Graf., 23cm, s.258, opr.oryg.tw. +obw., c.30zł
259 Kochanowski Jan- Utwory łacińskie. Przeł. Julian Ejsmond. W.1953, PIW,21cm, s.373, opr.oryg.br.,c.15zł
26 Bielawski Zygmunt- Przygotowanie do spowiedzi i komunii św. Kr.1912, nakł. Zgromadzenia Ks.Misjonarzy, 20cm, s.346, opr.oryg.tw., c.15zł
260 Konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. (Zawiera tekst hymnu ZSRR i zdjęcie Breżniewa). W.1978, KiW, 20cm, s.131+10nlb., opr. oryg.tw.+obw.tłocz., c.30zł
261 Konwicki Tadeusz- Sennik współczesny. W.1966, Iskry, 19,5cm, s.341, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
262 Korczak Janusz. W.1971-77, NK, 28,5cm, opr. oryg.tw., c.20zł/egz. a)Król Maciuś Pierwszy. s.210, b)Król Maciuś Pierwszy na wyspie bezludnej. s.146. Obie pozycje ilustr. J.Srokowski.
263 Kosiarz Edmund- Od pierwszej do ostatniej salwy. W.1973, NK, 24cm, s.280, opr.oryg.tw., c.20zł
264 Kossak Zofia- Rok polski. Obyczaj i wiara. W.1958, PAX, 20cm, s.175, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
265 Kowalewski Zb., Kurczab J.- Na szczytach Himalajów. W.1983, SiT, 25cm, s.460+112 il., opr. oryg.tw., c.25zł
266 Kowalski Krzysztof- Amfory, beczki, butelki. Szkice z dziejów wina. W.1989, LSW, 20,5cm, s.304, opr. oryg.brosz., c.15zł
267 Krajewski Klemens- Mała encyklopedia architek- tury i wnętrz. Wr.1974, Oss.,22cm, s.493, opr.tw.,c.35zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1989

268 Krasicki Ignacy- Satyry. Wstęp Jan Kott. Il. Jan Marcin Szancer,W.1952, KiW,33cm, s.91,opr.tw.,c.20zł
269 Krüger Maria- Klimek i Klementynka. Ilustr. B.Tru- chanowska i W.Majchrzak. W.1969, NK, 21,5cm, s.176, opr.oryg.tw., c.15zł
27 Boecjusz- Consolatio philosophiae oder Christlichvernung gemesser...Lüheburg 1697, Johann Georg Lippern, 16cm, s.255, opr.intr., c.250zł
270 Krysztoforski Wojciech- Współcześni poszukiwacze skarbów. W.1980, MAW, 20cm, s.212, opr.oryg.brosz. +obw., c.25zł
271 Kucharski L., Patrzyk Fr., Sobalski Fr.- Z dziejów rzemiosła Częstochowy. Cz.1966, Częst.Zakł.Graficzne, 24cm, s.94, opr.oryg., c.20zł
272 Kuchowicz Zb.- Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku. Ł.1974, Wyd.Łódzkie, 20cm, s.459, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
273 Kuczyński St.K.- Herb Warszawy. W.1977, PIW, 22cm, s.153, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
274 Kula Witold- Historia, zacofanie, rozwój. (gospod.) W.1983, Cz., 23cm, s.323, opr.oryg.tw., c.15zł
275 Kunert A.K.- Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. W dwóch tomach. Przedm. A.Gieysztor. W.1987, PAX, 21,5cm, s.t.I-196, t.II-246, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
276 Latoś Henryk- Z historii fotografii wojennej. W.1985, Wyd.MON, 25cm, s.316, opr.oryg.tw., c.15zł
277 Lengren-100 żartów rysunkowych. Wstęp Kazimierz Rudzki. W.1956, Wyd.Art.-Graficzne RSW „Prasa”, 29,5cm, s.134, opr.oryg.tw., c.20zł
278 Leo Justyna (wybr.)- Linie i dźwięki. Poezje Marii Konopnickiej z rysunkami Stanisława Wyspiańskiego. W.1978, Cz., 29,5cm, s.212, opr.oryg.tw.+obw., c.40zł
279 Leski Kazimierz- Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK. W.1989, PWN, 20,5cm, s.600+il.173,opr.oryg.br.,c.25zł
28 Büchner Ludwig- Darwinismus und Socialismus oder der Kampfums Dasein und die moderne Gesellschaft. Leipzig 1910, Alfred Kröner Verlag, 24cm, s.53, opr. intr., c.20zł
280 Leszczyński St.- Opis ucieczki z Gdańska do Kwidzyna. Wstęp i opr. E.Cieślak. (Dot. jednego z barwnych epizodów w życiu króla Polski). Olsztyn 1988, Wyd.Pojezierze, 20cm, s.LIII+89+40nlb.(il.), opr. oryg.tw.+obw., c.30zł
281 Lista adwokatów PRL. Wg. stanu na dzień 21.01.1977r. W.1977, Wyd.Prawnicze, 24cm, s.224, opr.oryg.brosz., c.30zł
282 „Literatura na świecie”. Miesięcznik. Nr 4 (189) z 1987r.- Talmud. W., wyd.RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 16,5cm, s.367, opr.oryg.brosz., c.15zł
283 Lorens Mieczysław- Przędzalnictwo włókien łykowych. Podręcznik technologii dla ZSZ. W.1972, PWSZ, 21cm, s.357, opr.oryg.tw., c.20zł
284 Makulski Jan K.(red.)- Państwowe Muzeum Etno-graficzne w Warszawie. Historia, zbiory, ekspozycje. W.1973, PME, 21cm, s.265,opr.oryg.brosz.+obw.,c.35zł
285 Makuszyński K.- Perły i wieprze. Kr.1957, WL, 20,5cm, s.181, opr.oryg.brosz., c.15zł
286 Makuszyński K.- Szaleństwa panny Ewy. Kr.1970, WL, 19,5cm, s.283, opr.oryg.brosz., c.10zł
287 Malinowski Marian dr inż.- Przędzalnictwo lnu. W.1960, Wyd.Przem.Lekkiego i Spoż., 24,5cm, s.321, opr.oryg.tw., c.20zł
288 Małcużyński Karol- Spotkania z planem 6-letnim. W.1953, Wyd.MON, 21cm, s.144, opr.oryg., c.20zł
289 Marks Karol, Engels Fryderyk- Manifest komuni- styczny. W.1966, KiW, 17cm, s.125, opr.oryg.br., c.15zł
29 Desbeaux Emil-Tajemnice wiedzy w dziedzinie fizyki. (380 rycin w tekście). W.1892, nakł. M.Wołowskiego, 24,5cm, s.492, opr.intr.tw., c.80zł
290 Marynistyka. (temat). c.15zł/egz.
 1. Kosiarz Edmund opr.- Zarys dziejów polskiej floty wojennej. Przewodnik po Muzeum Marynarki Wojennej. Gdynia 1965, wyd.Muzeum MW, 16,5cm, s.266, opr.oryg.brosz.,
 2. Kosiarz E. opr.- Bitwy morskie. Gd.1973, Wyd.Morskie, 24,5cm, s.638, opr.oryg.tw.+obw.,
 3. Kosiarz E. opr.- Bitwy na Bałtyku. W.1978, Wyd. MON, 24,5cm, s.656, opr.oryg.tw.+obw.,
 4. Kosiarz E. opr.- Flota Białego Orła. Gd.1980, Wyd. Morskie, 24,5cm, s.688, opr.oryg.tw.+obw.,
 5. Pertek Jerzy- Wielkie dni małej floty. P.1987, W.Poz., 21,5cm, s.622, opr.oryg.tw.,
 6. Pertek Jerzy- Mała flota wielka duchem. P.1989, W.Poz., 21,5cm, s.623, opr.oryg.tw.,
 7. Pertek Jerzy- Od Reichsmarine do Bundesmarine. P.1966, W.Poz., 21,5cm, s.420, opr.oryg.tw.
291 Masłowski Maciej (wyb.)- Dzieje Polski w obrazach. Noty historyczne Mateusz Siuchniński. W.1962, Arkady, 34,5cm, s.19+186 w tym il.186, opr. oryg.tw., c.20zł
292 Mickiewicz A.- Wybór pism. W.1952, KiW, s.555, druk dwuszpaltowy, opr.oryg.tw., c.25zł
293 Milewski Edgar- Opowieści gdańskich uliczek. Gdynia 1964, Wyd.Morskie, 20cm, s.106, opr.oryg. brosz., c.25zł
294 Mirecki Wiesław- Jeniecka Melpomena. (Wspomnienia dot. działalności teatralnej w obozach jenieckich w czasie II w.św.). W.1981, WAiF, 20,5cm, s.201, opr.oryg.brosz., c.40zł
295 Mole Wojsław- Sztuka rosyjska do roku 1914. Z 260 ilustr. w tekście i pięcioma tabl. barwnymi. Wr.1955, Oss., 30,5cm, s.362, opr.oryg.tw.+obw.,c.20zł
296 Morsztyn Jan Andrzej- Cuda miłości. Fraszki, erotyki, wiersze różne. Rzeszów 1988, KAW, 21cm, s.175, opr.oryg.brosz., c.15zł
297 Moszyński Kazimierz- Kultura ludowa Słowian. T.II. część 2- Kultura duchowa. W.1968, KiW, 25cm, s.1111, opr.oryg.tw.+obw., c.40zł
298 Mórawski Karol- Przewodnik historyczny po cmen-tarzach warszawskich. W.1989, Wyd.PTTK „Kraj”, 20cm, s.159, opr.oryg.brosz., c.10zł
299 Nałkowska Zofia- Dzienniki czasu wojny. Wstęp i opr. H.Kirchner. W.1972, Cz., 20,5cm, s.522, opr. oryg.tw., c.15zł
3 Cazin Paul- Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801. Tłum. M.Mroziński. Olsztyn 1983, Wyd. Pojezierze, 21,5cm, s.464, opr.oryg.tw.+obw., (II),c.15zł
30 Gorki Maksym, Andrejew Leonid, Kordenko Włodzimierz- Godziny więzienne. Zakazane utwory... W.1906, Piotr Laskauer (Książnica Polska, T.2), 17cm, s.131 (brak s.97 do 112), opr.oryg., c.10zł
300 Nędza-Kubiniec Stanisław- Sabałowe czasy. W.1959, LSW, 20cm, s.235, opr.oryg.tw., c.15zł
301 Nowak Jerzy opr.- Przewodnik po Katowicach. K.1962, ZO.PTTK. Wyd.Śląsk, 16,5cm, s.226+plan Katowic, opr.oryg.brosz., c.15zł
302 Pajewski Janusz- Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. W.1983, WP, 20cm, s.331, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
303 Pal Miklos- Malarstwo chińskie. Wstęp do ikono- grafii malarstwa chińskiego. W.1987, WAiF, 24cm, s.307, opr.oryg.tw., c.80zł
304 Parzyński Jerzy (opr.)- Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w Krakowie 1950-1970. Kr.1970, Komit.Rodzicielski PPSM, 24cm, s.24, opr.brosz.,c.15zł
305 Pawlaczyk Mateusz opr.- Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. T.XX. Źródła do dziejów sztuki polskiej. Z.4a. Kościoły w Wielkopolsce XVI wieku. (Blizanów, Domachowo, Graboszewo, Kło- dawa, Koźmin, Nowa Wieś Królewska, Ołobok, Rzgów, Wierzenica). Wr.1985, Oss., 24cm, s.107, opr. oryg.brosz.+obw., c.30zł
306 „Picture Show”. Annual 1957. Wydawn. poświę-cone filmowi amerykańs. Recenzje filmów i zdjęcia aktorów lat 60-ych. Zawiera adresy ang. i ameryk. wytwórni filmowych. Londyn 1957, The Amalgamated Press, 26cm, s.160, opr.oryg.tw., c.40zł
307 Piotr Michałowski. Z 312 ilustr. i 12 tabl. barwn. poprzedzonymi portretem własnym artysty oraz wstę-pem Jerzego Sienkiewicza. W.1959, Auriga, 29,5cm, s.67+il.311, opr.oryg.tw.obw.+etui,(b.ładny egz.),c.30zł
308 Plan dzielnic centralnych miasta stołecznego Warszawy. W.1955, PPWK, 82,5x60,5cm złoż. do form. 21x13cm +31 (spis ulic)+ etui, c.40zł
309 Porębowicz Edward opr.- Pieśni ludowe. Celtyckie, germańskie, romańskie. Ilustr. J.M.Szancer. W.1959, LSW, 19,5cm, s.296, opr.oryg.brosz., c.30zł
31 Hoffman E.T.A.- Powieści fantastyczne. T.I. Słowo wstępne A.Lange. W.1913, nakł. Tow.Akc. S.Orgelbranda i S-ów, 16,5cm, s.260, opr.oryg.tw., c.25zł
310 Praca zbiorowa- Dzieje Warki 1321-1971. Studia i materiały. W.1975, Mazowiecki Ośr. Badań Nauk. 23cm, s.173, opr.oryg., c.15zł
311 Praca zbiorowa- Muzeum Narodowe w Krakowie. Historia i wybór zabytków. W.1988, Wyd.Arkady, 31,5cm, s.253, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
312 Praca zbiorowa- Literatura polska.Przewodnik encyklopedyczny. W 2 tomach. W.1984-88, PWN, 27cm, s.t.I-XV+702, t.II-830, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
313 Praca zbiorowa- 400 lat Poczty Polskiej. W.1958, Wyd.Komunikacyjne, 30cm, s.398, opr.oryg.tw.+obw. (b.ładny i kompletny egz.), c.40zł
314 Przemyska Anna- Foka z Gorącego Wybrzeża. Ilustr. L.Karłowski. Gd.1971, Wyd.Morskie, 21,5cm, s.160, opr.oryg.tw., c.15zł
315 Przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych E1. W.1976, Wyd.Komun. i Łączności, 17cm, s.222, opr.oryg.tw., c.15zł
316 Przerwa-Tetmajer Kazimierz- Legenda Tatr. Drzeworyty Wł.Skoczylas. W.1953, PIW, 20,5cm, s.374, opr.oryg.tw., c.25zł
317 Ptaśnik Joannes- Cracovia impresorum. XV et XVI saeculorum. Reprint wyd. z 1922r. we Lwowie. Egz. nr 535 z ogółem 700 wydanych. W.1979, WAiF, 24,5cm, s.456, opr.oryg.tw., c.100zł
318 Puchalski Wł.- W krainie łabędzia. Ilustr.Wł.Siwek. Dla starszych dzieci. W.1956, NK, 28,5cm, s.129, opr.oryg.tw., c.25zł
319 Putrament Jerzy- Pisma. W.1979, KiW, opr.oryg. tw.+obw., c.5zł/egz.
T.I- Nowele. s.349
T.II- Wrzesień. s.468
T.III- Wakacje. s.381
T.IV- Pasierbowie. Odyniec. s.456
T.V- Puszcza. s.316
T.VI- Bołdyn. s.394
T.VII- Arkadia. s.269
Brak tomów: VIII-XIII.
32 Klocek. W.1915-18, Wyd. M.Arcta, 17,5cm, opr.intr. tw.(egz. do napr.), c.40zł
 1. Gębarski St.- Rycerze św. Kingi. Cz.I. Tatarzy w Polsce. s.63
 2. Štiasny A.B.- Przeciw Turkom. Opowiastka z czasów powstania w Górach Bałkańskich. Tłum.Al.Ar., s.23.
320 Putrament Jerzy- Wrzesień. Powieść. W.1953, Wyd.MON. (Na str. tytuł. dedykacja autora dla poprz. właściciela). 21cm, s.419, opr.oryg.tw. c.40zł
321 Przewłocki O., Tkaczenko A., Czarnocki K. Studnie. W.1961, Arkady, 24cm, s.338, opr.tw., c.20zł Posiadamy również w/w tytuł wyd. w 1970r. w c. j/w.
322 Przyłubski F.- Wokół książki. Wiadomości o książce. Technika biblioteczna. Samokształcenie. W.1975, WSiP, 21cm, s.255, opr.oryg.tw., c.20zł
323 Radwańska Janina red.- Biblioteka różdżkarza. Tom VI. P.1983, Wyd.Centr.Usł.-Wytw. „Różdżkarz”, 20,5cm, s.224, opr.oryg.brosz., c.15zł
324 Ranicki M.- Droga przez mrok. Opowiadania pisarzy niemieckich 1933-1945. W.1952, MON, 22,5cm, s.176, opr.oryg., okł.proj. M.Kościelniak,c.15zł
325 Reiss Józef W.- Skrzypce i skrzypkowie. W.1955, PWM, 24cm, s.237, opr.oryg.brosz., c.30zł
326 Ropelewski Andrzej- Wspomnienia z AK. (Rejon Kielc, Jędrzejowa, Chmielnika). W.1957, Cz., 20cm, s.231, opr.oryg.brosz., c.25zł
327 Rozental M., Judin P. (pod red.)- Krótki słownik filozoficzny. ( Tłum. z rosyjskiego, ciekawa poz.socre- alizmu.) W.1955, KiW, 21cm, s.756, opr.oryg.tw.,c.20zł
328 Russel of Liverpool- Pod biczem swastyki. Krótka historia hitlerowskich zbrodni wojennych. W.1959, Cz., 21cm, s.308, opr.oryg.brosz., c.25zł
329 Ruszczyc Janina- Lewitan.W.1957, Wyd. „Sztuka”, 21cm, s.91+il.54, opr.oryg.brosz., c.20zł
33 Konopnicka Maria- Wybór pism. Jubileuszowe wydanie ludowe ze słowem wstęp. Lucjana Rydla z rysunkami St.Wyspiańskiego i ozdobą tytułową Wincentego Wodzinowskiego. Kr.1902 nakł. Komitetu Jubil. Maryi Konopnickiej. ACM, 17cm, s.336, opr.intr., c.50zł
330 Rzytka Jan opr.- XI międzynarodowa wystawa psów rasowych w Polsce. Opole 23.03.1974. Opole 1974, Wyd.Zw.Kynologiczny, 20,5cm, s.162,opr.brosz.,c.10zł
331 Sawka M., Gorun P.- Plac- rynek we Lwowie. Tekst w jęz. ukraińskim, podpisy zdjęć w jęz. ukr., ros.,pols., i ang. Lwów 1977, Wyd. Kamieniar, 14cm, s.87, opr. oryg.tw.lak., c.25zł
332 Saysse- Tobiczyk Kazimierz red.- Turystyka w Polsce Ludowej. Albbum. W.1952, Wyd.Komunika- cyjne, 28,5cm, s.252nlb w tym il.232, opr.tw., c.25zł
333 Saysse- Tobiczyk K. dr pod red.- Schroniska tury- styczne. Domy turysty. Domy wycieczkowe. Stanice wodne. W.1953, SiT, 11,5cm, s.175, opr.oryg.br., c.15zł
334 Schlegel J.- Geofizyka. Podręcznik dla technikum geologicznego. W.1960, PWSZ, 20,5cm, s.202, opr. oryg.brosz., c.20zł
335 Schmidt Marcin T.- Meteorologia dla potrzeb szybownictwa. Z serii: Szkolenie szybowcowe. W.1982, Wyd.Kom. i Łącz., 21cm, s.302, opr.oryg., c.20zł
336 Schneiderhöhn Hans- Złoża rud. W.1962, Wyd.Geolog., 24,5cm, s.376, opr.oryg.tw., c.20zł
337 Segur Filip Paweł- Pamiętniki...adiutanta Napoleona. Przeł. Emilia Leszczyńska. W.1982, Wyd.MON., 21cm, s.308, opr.brosz.+obw., c.20zł
338 Sikorski Jerzy-Prywatne życie Mikołaja Kopernika. Olsztyn 1973, Wyd. „Pojezierze”, 20,5cm, s.274, opr. oryg.tw., c.20zł
339 Silva Rerum series nova, wychodzi, jak jest gotowa. Redagują sowizdrzały, co Warszawy nie widziały: niech im sprzyja łaska boska i wolna (choć goła) Rzeczpospolita Krakowska.Finis covonat opus. Kr.1981, WL, 26cm, s.238+20, opr.oryg.brosz., c.80zł
34 Korzon Tadeusz- Historya nowożytna. T.II. Od 1649 do 1788 roku. Z 87 rysun. w tekście, 2 mapami histor. i tablic. genealogicznemi. W.1903 GiW, 22cm, s.734+10 nlb, opr.intr., c.35zł
340 Siuchniński Mateusz- Gazeta Tysiąclecia. W.1966, Wyd.MON, 34cm, s.202, opr.oryg.tw., c.30zł
341 Skriebicki G.- Opowowiadania myśliwego. Ilustr. G.Nikolski, W.1951, NK, 20,5cm, s.137, opr. oryg.brosz., c.25zł
342 Słowiński Lech- Dla Tej, co nie zginęła. Z dziejów edukacji narodowej na ziemiach polskich w latach 1795-1831. P.1985, WPoz., 19,5cm, s.445, opr.oryg. brosz.+obw., c.30zł
343 Sokołowski Jan- Ptaki ziem polskich. W 2 tomach. W.1972 PWN, s.t.I-338, t.II-456, 26cm, opr.oryg. +obw., c.150zł
344 Sprzęt instalacyjno- sanitarny. Katalog IS-3. W.1953, Wyd.Min.Przem.Centr.Zarz.Zbytu, 21cm, s.162, opr.oryg.brosz., c.20zł
345 Stawski Antoni K.- Monografia Czastar. (Dzieje Czastar, Czastary dawniej i dziś do 1969r.) Czastary 1994, Gm.Ośr.Kultury, 21cm, s.192 i opr.oryg.br.,c.30zł
346 Starościak J. (pod red.)- Wybrane zagadnienia służby zewnętrznej. Podręcznik dla funkcjonariuszy MO. W.1965, Oddz.Szkol. KG MO, 21cm, s.323, opr. oryg.tw., c.30zł
347 Starzyński Juliusz opr.- Aleksander Gierymski. (Album). W.1967, Ofic.Wyd. Auriga, 36,5cm, s.49+il.189+tabl. wielobarwne XXII, opr.oryg.tw.+obw. +etui, c.20zł
348 Steć Tadeusz- Sudety Zachodnie. Przewodnik turystyczny. W.1954, SiT, 17cm, s.246+ wkładka z panoramą, opr.oryg.brosz., c.35zł
349 Stojowski Andrzej- Carskie wrota. W.1981, Cz., 19,5cm, s.341, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
35 Kraszewski J.I.- Ksiądz Kordecki obrońca Częstochowy. Wydanie nowe w 2 tomach ozdobione obrazkami Piotra Stachiewicza. Kr.1908, Wyd.Krak.Tow.Oświaty Ludowej, 17,5cm, s.216+232, opr.intr. c.30zł
350 Stradomski Wiesław- Zasady montażu w filmie amatorskim. W.1973, Centr.Ośrodek Metodyki Upowsz.Kultury, 21cm, s.94, opr.oryg.brosz., c.15zł
351 Sułkowski A.P.- Listy do żony z wojen napoleoń-skich. Tłum. i opr.Robert Bielecki. W.1987, Cz., 20cm, s.488, opr.oryg.brosz., c.20zł
352 Sylwester Antoni (red.)- Pomnik Czynu Powstań-czego. Stalinogród 1955, „Śląsk”, 24cm, s.76, opr. oryg.tw.+obw., c.25zł
353 Szaflik Józef R.- Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych. W.1985, LSW, 20,5cm, s.327+il.120, opr. oryg.brosz.+obw., c.50zł
354 Szałkowski Zb. dr inż.- Podstawy chemicznej technologii surowców i włókien łykowych. W.1967, Wyd.Przem.Lekkiego i Spoż., 21,5cm, s.183, opr. oryg.tw.+obw., c.20zł
355 Szczawińska M., Bacia K.,- Dbaj o siebie. Prakty-czne rady dla kobiet żyjących na wsi. W.1970, P.Z.N.L. 20cm, s.191, opr.oryg.brosz.,(b.ładny egz.), c.15zł
356 Szczepańska –Gołąbek Iwona- Maria Konopnicka 1842-1910. Poradnik bibliograficzny. W.1965, BN, 20,5cm, s.47, opr.oryg.brosz., c.15zł
357 Szemiński Jan (przeł.)- Bogowie i ludzie z Huarochiri. Kr.1985, WL, 19,5cm, s.135, opr.br., c.10zł
358 Szelchauz Ewa (opr.)- Prawo filmowe. Zbiór prze-pisów. Stan prawny na dzień 15 października 1979r. W.1980, Wyd.Prawnicze, 21cm, s.410, opr.brosz.,c.15zł
359 Sztaudynger Jan- Ballady i fraszki. K.1963, „Śląsk”, 17cm, s.106, opr.oryg.+obw., c.15zł
36 Kremer Jan (red.)- Wszechświat i człowiek. Dzieje badań przyrody i zastosowania jej sił na pożytek narodów. T.I. W.1905, S.Orgelbrand, 29cm, s.520, opr. oryg.tw.napr., c.80zł
360 Szuman Stefan- O sztuce i wychowaniu estetycznym. W.1975, WSiP, 24,5cm, s.580, opr.oryg. tw.+obw., c.30zł
361 Szymański Jerzy- Hydraulika. Podręcznik do techników budowlanych. W.1952, PWSZ, 21cm, s.366, opr.oryg.brosz., c.20zł
362 Szymański Jan- Książka o mieszkaniu ładnym i wygodnym. W.1962, Wyd.Związkowe, 24,5cm, s.171, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
363 Śniady Stefan opr.- Jak zbudować filatelistyczny zbiór kopernikowski. Materiały szkoleniowe dla młodych filatelistów. Radomsko 1971, Wyd.Wydział Klutury PRN, 23cm, s.39, opr.oryg.brosz., c.20zł
364 Świeżawski Ludwik- Dobry geniusz. (Ostatni tom trylogii o Arturze Grottgerze). Ł.1983, Wyd.Łódzkie, 20cm, s.466, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
365 Tuszyński Waldemar- Walki partyzanckie w Lasach Lipskich i Janowskich i Puszczy Solskiej (czerwiec 1944). W.1954, Wyd.MON, 24,5cm, s.122, opr.oryg.brosz., c.25zł
366 Turgieniew I.- Zapiski ochotnika. Nakanunie. Otcy i dieti. (Książ. w jęz.rosyjskim). Moskwa 1971, Izdia-tielstwo „Chudożestwiennaja Litieratura”, 20,5cm, s.669, opr.oryg.tw., c.15zł
367 Tuwim J.- Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. Il. Feliks Topolski, W.1969, Cz., 22cm, s.354, opr.oryg.tw., c.60zł
368 Uljanowa A.- Dzieciństwo i lata młodzieńcze Lenina. W.1956, NK, 24cm, s.36, opr.oryg.brosz.,c.30zł
369 von Däniken Erich- Oto mój świat. Przeł. E.Kodur i L.M.Gradstein. W.1976, SiT, 22,5cm, s.250 w tym il.375 (54 kolorowe), opr.oryg.tw., c.20zł
37 Lepelletier Edmund- Zdrada Maryi Ludwiki. Powieść. W.1896, GiW, 19cm, s.200, opr.intr., c.45zł
370 Wadimow Al.- Sztuki magiczne. Wskazówki metodyczne. Repertuar. W.1970, Wyd.Związkowe CRZZ, 21cm, s.486, opr.oryg.brosz., c.20zł
371 Wallis Mieczysław- Canaletto malarz Warszawy. (Album). Z 118 ilustr. i 4 tabl. barwnymi. W.1959, Auriga Ofic.Wyd., 29,5cm, s.36+il.117(całostronicwe) opr.oryg.tw.+obw.+etui, c.15zł
372 Wasylewski St.- Karolina Sobańska. Występne życie i złoczyny tajnej ajentki wywiadu carskiego. Kr.1959, WL, 20cm, s.241, opr.oryg., c.15zł
373 Węgiel St. (opr.)- Shanties’88. VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej. Kr.1988, Wyd.Nar.Czyn Pomocy Szkole, 21cm, s.210, opr.oryg., c.15zł
374 Wężowski Jerzy- Szermierka. Z serii: Bibl.Szkolnego Klubu Sportowego. W.1975, SiT, 20,5cm, s.64, opr.oryg.brosz., c.10zł
375 Wielgomasa Longin pod red.- Surowce mineralne województwa częstochowskiego. W.1981, Wyd.Geologiczne, 25cm, s.210, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
376 Witkiewicz St.- 622 wpadki Bunga czyli demoni-czna kobieta. Wstęp i opr. A.Micińska. W.1978, PIW, 20cm, s.545, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
377 Witkowski Rafał- Na straży Wybrzeża 1920-1939. W.1974, Wyd.MON, 21cm, s.342, opr.oryg.+obw., c.15zł
378 Wizerunek y szacunek mynic wszelakich cudzoziem-skich, iako które w Koronie Polskiey brane y wydawane bydz maią: uczyniony przez sławnego Kaspra Rytkiera... Komentarzem opatrzył dr R.Kiersnowski. Reprint egz. z 1883r. wydany z okazji 120 rocznicy Warszawskiego Tow. Numizm. W.1965, Wyd.PTN, 21,5cm, s.23, opr. oryg.brosz., c.20zł
379 Wnuk Wł.- Walka podziemna na szczytach. W.1958, PAX, 19,5cm, s.256, opr.oryg.+obw., c.15zł
38 Lewicki Anatol- Zarys historyi polskiej aż do najnowszych czasów. Kr.1897, GiW, 22cm, s.539, opr.intr. półpł., c.45zł
380 Wysocki Stefan- Żeglarstwo regatowe prawie bez tajemnic. W 2 częściach (tomach). W.1973, SiT, 20,5cm, s.t.I-300, t.II-162+tabl., opr.oryg.brosz., c.30zł
381 Zaborowski Jan, Poznański St.- Sonderaktion Krakau. W dwudziestą piątą rocznicę 6 listopada 1939. W.1964, Związ.Bojowników o Wolność i Demokrację, 24cm, s.191, opr.oryg.brosz., c.35zł
382 Zarządzenie nr 55 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn.19 lipca 1976r. w sprawie prowadzenia przez Milicję Obywatelską postępowania przygotowawczego. Instrukcja dochodzeniowo-śledcza Milicji Obywatelskiej. W.1976, wyd.MSW, 21,5cm, s.184, opr.oryg.brosz.+etui, c.25zł
383 Zarzycki Czesław mgr. i inni opr.- XXX lat Zespołu Szkół Włókienniczych im.Franciszka Zubrzyckiego w Żaganiu. 1959-1989. Żagań 1989, Wyd.ZSW, 23,5cm, s.12, opr.oryg.brosz., c.15zł
384 Zasada Zdz. hm.opr.- Mądrości zastępowego. Do użytku wewnętrznego. Wr.1983, wyd.Wydz.Harcerski Wrocławskiej Komendy Chorągwi ZHP, 20,5cm, s.127, opr.oryg.brosz., c.25zł
385 Zawadzka A. i Z.- Pełnić służbę... Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945. W.1983, PIW, 20cm, s.578, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
386 Zechenter Witold- Upływa szybko życie. Książka wspomnień. Kr.1971, WL, 21cm, s.694, opr.oryg. +obw., c.20zł
387 Zeugner Gerhard- Barwa i człowiek. W.1965, Arkady, 24,5cm, s.199+tabl.32, opr.oryg.tw., c.50zł
388 Zwolińska Krystyna- Mała technologia malarstwa. W.1989, Centr.Ośr.Metodyki Upowszechniania Kultury, 24cm, s.173, opr.oryg.brosz., c.25zł
389 Żukrowski Wojciech- Porwanie w Tiutiurlistanie. Ilustr. A.Marczyński. W.1955, NK, 24,5cm, s.219, opr. oryg.tw., c.15zł
39 Loth Jerzy- Wykład geografii ekonomicznej ziem polskich przedrozbiorowej. W.1919, Polska Agencja Wydawn., 22cm, s.387+7 map, opr.intr., c.30zł
390 Żurawska Teresa- Paradne pojazdy w Polsce XVI-XVII wieku. W.1989, PWN, 24,5cm, s.248+il.100+ tabl.III, opr.oryg.tw.+obw., c.45zł
391 Żygulski Zdz. jun.- Broń w dawnej Polsce. Na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. W.1982, PWN, 30cm, s.334+il.377, opr.oryg.tw., c.35zł
392 Żygulski Zdz. jun.- Broń wschodnia. Turcja, Persja, Indie, Japonia. W.1983, KAW, 24,5cm, s.174, opr.oryg.tw., c.50zł
393 Autor zbiorowy- Prawo dla każdego. Bielsko-Biała 2001, Wyd.Park, 27cm, s.610, opr.oryg.tw., c.15zł
394 Banaszak D., Biber T., Leszczyński M.- Ilustrowane dzieje Polski. P.1995, Wyd.Podsiedlik-Raniowski i S-ka, 30,5cm, s.131, opr.oryg.tw., c.15zł
395 Bartoszewski Wł.- Dziennik z internowania. Jaworze 15.12.1981-19.04.1982. W 2006, „Świat Książki”, 22cm, s.263, opr.oryg.brosz., c.15zł
396 Berling Zygmunt- Wspomnienia. Wolność na przetarg. W.1991, Pols.Dom Wyd. Sp.z o.o., 20,5cm, s.416, opr.oryg.brosz., c.15zł
397 Bociek St., Gruszecki J.- Układy sterowania auto- matycznego samolotem. Rzeszów 1999, Ofic.Wyd.Polit. Rzeszowskiej, 24cm, s.385, opr.oryg.brosz., c.30zł
398 400 splotów na drutach. Z języka francuskiego przeł. Maria Zawanowska. W.2006, Klub dla Ciebie, 23cm, s.256, opr.oryg., c.15zł
399 Ciesielski Tomasz- Armia koronna w czasach Augusta III. W.2009, Wyd.DiG, 25cm, s.631, opr. oryg.tw., c.30zł
4 Evans Jeremy i Richards Bront- Rowery górskie. Wszystko o rowerach, akcesoriach i technice jazdy. Wyd.br.m.wyd. Wyd.1998 Elipsa, 28,5cm, s.160, opr.tw., c.20zł
40 Łuniński Ernest- Napoleon (Legiony i Księstwo Warszawskie). W.1911, S.Orgelbrand, 24cm, s.363, opr.oryg.tw., c.240zł
400 Cygan Wiktor- Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich. T.I. W.1992, Warszawska Ofic. Wyd. „Gryf”, 25cm, s.115, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
401 Czarnecka K., Zgółkowa H.- Słownik gwary uczniowskiej. P.1991, SAWW, 19,5cm, s.358, opr. oryg.brosz., c.20zł
402 de Sade Francois Donatien Alphonse- Zbrodnie miłości. Tłum. J.Łojek. Lublin 1996, Wyd.Test, 20,5cm, s.146, opr.oryg.brosz., c.25zł
403 Drozdowski M.M. prof., Eychhorn-Szwankowska Hanna, Wiechowski J.- Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej. Paris 1990, Editions Dembiński, 21,5cm, s.447, opr.oryg.brosz., c.50zł
404 Drózd I.T., Drózd J.- Buddyjskie Królestwo Lo. The Buddhist Kingdom of Lo. W.2001, Twój Styl, 30cm, s.175, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
405 Dudziński A.- Pokrak. Opr.graf. Dudziński A. i Gliński J. Kr.1998, Wyd.Literackie, 25,5cm, s.175, opr.oryg.tw., c.10zł
406 Dymarczyk I., Znamirowski A. pod red.- Góry na ekslibrisach Krzysztofa Kmiecia (1950-2011). Katalog wystawy. Kr.2015, Ofic.Wyd. „Wierchy”, 21cm, s.122, opr.oryg.brosz., c.15zł
407 Dziurok A., Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F.- Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. W.2011, wyd.IPN, 24,5cm, s.509, opr. oryg.brosz., c.25zł
408 Ekiert L.J., Stabrawa A.- Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedm.A.Szczeklik. Kr.1996, wyd.Muzeum Farmacji CM UJ, 21,5cm, s.64, opr.oryg.tw., c.20zł
409 Gajczak R.A.- Tryptyk kalwaryjski. Kalwaria Zeb-rzydowska 1990, „Calvarianum”, 21cm, s.114, opr.oryg., c.10zł
41 Nałkowska Anna- Początkowe wiadomości o Ziemi (gieografija). Kurs 1-szy do bezpośredniego użytku uczących się. (115 rysunków). W.1904, M.Arct, 20cm, s.134, opr.oryg.(blok książki luźny), c.35zł
410 Glass A., Adamek J.- Nauka pilotażu szybowców. Gliwice 1992, „Helion”, 23cm, s.105,opr.oryg.br.,c.25zł
411 Grunwald-Kopeć Renata- UNESCO treasures. Skarby UNESCO. (W Polsce). Album. Fot. Ch.Parma. (Tekst i opisy fot. w jęz.angielskim i polskim). Marki 2011, Wyd. Parma Press, 29cm, s.79,opr.oryg.tw.,c.20zł
412 Hemingway Ernest- Wyspy na Golfsztromie. W.1992, „Oskar”, 20cm, s.458, opr.oryg.brosz., c.20zł
413 Heraldyka (temat).
 1. Szymański Józef- Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. W.1993, PWN, 24,5cm, s.316, opr.oryg.tw.+obw., c.60zł
 2. Praca zbiorowa- Herby rycerstwa polskiego na zamku w Kórniku. Kórnik 1988, wyd. Bibl.Kórnicka PAN i Oss., 17cm, s.XVI+1168, opr.oryg.tw., c.95zł
 3. Kuzio- Podrucki A., Nadolski P., Woźnicki D.- Herbarz bytomski. Bytom 2003, wyd.PPHU „Rococo”, 24cm, s.96+XVI (tablice herbów), opr.oryg.brosz.c.20zł
 4. Prinke Rafał T.- Poradnik genealoga amatora. W.1992, Wyd.Polonia Polartis SA, 24,5cm, s.211, opr.oryg.tw., c.45zł
 5. Mieroszowski St. hr.- Kilka słów o heraldyce polskiej. Reprint wyd.z 1887r. w Krakowie nakł. Księg. J.K. Żupańskiego&K.J.Heumanna, Ł. br.r.wyd.(ok.1995), Z.Wyd.PSM „Almabud”, 20,5cm, s.80+tabl.herbowych XI, opr.oryg.brosz., c.20zł
 6. Radzimińska Maria red.- Polskie rody szlacheckie. Kto jest kim dziś. W.1993, Wyd.Interpress, 24cm, s.271, opr.oryg.tw., c.60zł
 7. Laskowicz Paweł- Księga genealogiczna twojej rodziny. Praktyczny poradnik. W.2005, Świat Ksiązki, 24,5cm, s.199, opr.oryg.tw., c.45zł
 8. Znamierowski Alfred- Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium. W.2003, Świat Książki, 25cm, s.215, opr.oryg.tw., c.45zł
 9. Zawadzki Jarosław M.- 100 najpopularniejszych nazwisk w Polsce. W.2002, Świat Książki, 23cm, s.303, opr.oryg.tw., c.40zł
414 Jurgielewiczowa Irena- Byłam, byliśmy. Wspomnienia. Ł.1998, Wyd.Akapit Press, 20,5cm, s.267+5nlb.(il.), opr.oryg.brosz., c.20zł
415 Kalwas Zenon- Homizm. System ekonomiczny. Cz.I. Cz-wa 2003, wyd. „Dom Książki”, 21cm, s.64, opr. oryg.brosz., c.15zł
416 Kątna Mirosława- Łzy, które nie wysychają. (Publikacja b. przewodn. Komit. Ochrony Praw Dziecka, przedst. dramatyczne historie dzieci, w obronie praw których brała czynny udział). W.2005, Wyd.Turkus-Poligrafia, 20,5cm, s.95+14il., na str. tytułowej odręczna dedyk. autorki dla czytelnika, opr. oryg.brosz., c.25zł
417 Kenc-Lechowska K. opr.- Pozdrowienia z podróży. Pocztówki ze zbioru Kazimierza Kempińskiego. Katalog wystawy. Wr.1999, Oss., 15cm, s.52, opr.oryg. brosz., c.15zł
418 Komorowski Br.- Rok prezydentury 6 sierpnia 2010- 5 sierpnia 2011. W.2011, Kancelaria Prezydenta RP, 24cm, s.178+50, opr.oryg.brosz., c.10zł
419 Konieczny Piotr red.- Art Deco, malarstwo i wzor-nictwo. (Styl Art Deco, malarstwo, plakat, oprawy, ilu-stracje książkowe). P.1999, Wyd.Podsiedlik i spółka, 21cm, s.64, opr.oryg.tw., c.20zł
42 Niemojewski Ludwik- Obrazy z Pisma Świętego. P.1856, nakł.księg. .K.Żupańskiego, 21cm, s.VI+340 (br.ostat.stron przypisów), opr.intr.tw., c.60zł
420 Krebs J.R., Davies N.B- Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. Przeł. z ang. Mikołaj Golachowski. W.2001, PWN, 23,5cm, s.424, opr.oryg.brosz., c.15zł
421 Kresy- Sybir. (temat), opr.oryg., c.15zł/egz.
 1. Bulzacki K.- Zawsze wierni tobie Polsko. Jelenia Góra 1999, Poligrafia, 21cm, s.258
 2. Iwonowski K.- Wspomnienia z kresowej młodości. Bydgoszcz 1995, Tanan, 21cm, s.135,
 3. Józwiak Wanda- My z Podola, saga rodzinna. Egz. nr 704 w nakł. 1000 egz., Kr.1993, Forma, 23 cm, s.227+39 zdjęć,
 4. Kossak Szczucka Zofia- Pożoga. Ł.1990, Artus, 21cm, s.240,
 5. Przydetek Kazimierz S.J.- Dobrowolne zesłanie na Sybir. Kr.1997, WAM, 21cm, s.204,
 6. Rautszko Janusz- Ślady miękkich łap. Opowieść o tragicznych losach polskiej rodziny kresowej. Szczecinek 2000, „Nasza Przyszłość”, 21cm, s.111,
 7. Świetlikowski Paweł- Wołało nas Wilno. P.1991, KśW, 21cm, s.156
 8. Szponder Stanisław- Zamieć. P.1992, Rebis 21cm, s.169
422 Kubisz Jan- Pamiętnik starego nauczyciela. (dot. Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego). W.1994, Fundacja Słowa Polskiego dla Zaolzia, 23cm, s.312, opr.oryg., c.30zł
423 Lew- Starowicz Zbigniew- Słownik encyklopedy-czny. Miłość i seks. Wr.1999, Wyd.Europa, 21cm, s.310, opr.oryg.tw., c.20zł
424 Lipińska Grażyna- Jeśli zapomnę o nich... W.1990, Editions Spotkania, 21cm, s.462, opr.oryg., c.25zł
425 Mapy sztabowe polskie- tzw. „setki”.
Skala: 1:100 000, W.wyd.WIG- (Oryginalne) c.60zł/egz.
 1. Kielce (p.45, sł.31) 1929r.
 2. Cieszyn (p.50, sł.27) 1934r.
 3. Bielsko (p.49, sł.28) 1934r.
 4. Opawa (p.49, sł.26) 1933r.
 5. Ujsoły (p.51, sł.28) 1934r.
 6. Skoczów (p.49, sł.27) 1934r.
 7. Działoszyn (p.44, sł.28) 1934r.
 8. Koniecpol (p.45, sł.29) 1935r.
 9. Woźniki (p.46, sł.28) 1929r.
 10. Zakopane (p.51, sł.30) 1934r.
 11. Strzyżów (p.49, sł.33) 1938r.
 12. Kraków (p.48, sł.30) 1936r.
 13. Jędrzejów (p.46, sł.30) 1934r.
 14. Wadowice (p.49, sł.29) 1937r.
 15. Piotrków Tryb. (p.43, sł.29) 1937r.
 16. Toruń (p.32, sł.27) 1935r.
 17. Katowice (p.47, sł.28) 1933r.
 18. Chorzów (p.48, sł.29) 1933r.
 19. Oświęcim (p.48, sł.28) 1933r.
 20. Rabka (p.50, sł.30) 1934r.
 21. Rychtal i Byczyna (p.44, sł.26) 1936r.
 22. Kępno (p.43, sł.26) 1936r.
 23. Bodzentyn (p.45, sł.32) 1934r.
426 Mapy sztabowe polskie- tzw. „setki”
Skala: 1:100 000. W.wyd.WIG, (Reprint)
c.30zł/egz.
 1. Częstochowa (p.45, sł.28) 1933r.
 2. Żarki (p.46, sł.29) 1934r.
 3. Koniecpol (p.45, sł.29) 1935r.
 4. Woźniki (p.46, sł.28) 1934r.
427 Reprint wyd. z 1880r. przez GW.
 1. Rolle J.Antoni dr- Zameczki podolskie na kresach maltańskich. 23cm, Kurpisz, Poznań 2004, opr.oryg.tw.
  T.I. Kamieniec nad Samitryczem, s.308+III
  T.II. Kamieniec nad Samitryczem, s.304+II
  T.III. Bór, Czarnokoziniec, Motylów, Paniowce, Szarogród, Żwaniec, s.290+III. c.120zł/kompl.
 2. Sokołowski August- Dzieje Polski ilustrowane na podstawie najnowszych badań historycznych ze współ-udziałem A.Junlendera z ilustracjami, J.Matejki, W.Eljasza, J.Kossaka, H.Rauchingera i innych artystów polskich. Wiedeń 1911, M.Perlesa,
Reprint Kurpisz, Poznań 2001, 28cm, opr.oryg.tw, s.t.I-313, t.II-s.345, t.III-s.307, t.IV-s.281, t.V-s.289, t.VI-s.361. c.240zł/kompl.
428 Marcisz B., Rudka Sz. (opr.)- Krzemienieckie nekropolie. Cmentarz polski oraz polskie zabytki sztuki nagrobnej w Krzemieńcu. Z serii: Wspólne Dziedzic-two. W.1999, Min.Kultury i Dziedzictwa Narod., 24cm, s.152+42+I zał.:luzem, opr.oryg.brosz., c.30zł
429 Matuszewski W.- Władcy amerykańskiej sceny operowej- Jan i Edward Reszke (złoty okres lat 1891-1903). Cz-wa 2007, Stow.Przyj. „Gaude Mater”, 25cm, s.229, opr.oryg.tw., c.30zł
43 Plater- Zyberkówna Cecylia- Kobieta- ogniskiem. Z pogadanek do uczennic Chyliczkowskich. Przez odrodzoną kobietę- odrodzenie. W.1909, druk. P.Laskauera, 19,5cm, s.IV+316, opr.oryg.tw., c.25zł
430 Medyński Aleksander- Lwów. Ilustrowany przewodnik dla zwiedzających miasto. Do przewodnika dołączono plan miasta 1932r. Repriny wyd. z 1937r, nakł.autora. W 1990, D.W.Tercja, 17cm, s.214, opr. oryg.tw., c.35zł
431 Mickiewicz A.- Dzieła.
T.VIII. Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. s.758,
T.XII. Legion polski. Trybuna Ludów. s.458,
T.XIV. Listy. Część pierwsza 1815-1829. s.713.
W.1997, Cz., 21cm, opr.oryg.tw., c.10zł/t.
432 Orczykowski Dominik Marian hm.ks.- Harcerstwo w Drohobyczu. (Kalendarium z lat 1909-1944 i notki z późniejszych). Kr.2010, nakł.autora, 21,5cm, s.128, opr.oryg.brosz., c.30zł
433 Orzechowski Emil pod.red.- Władysław Krzemiński (1907-1966). (Reżyser, aktor, dyrektor teatru). Kr.1991, T.A. i W.P.N. Uniwersitas, 24cm, s.272+32 nlb., opr. oryg.brosz., c.25zł
434 Peska Roman- O śmerci myślałem jak o zbawieniu. Mówią katowani i ich kaci 1945-1956. (Na s.tytułowej odręczna dedyk. autora dla czytel.) Pabianice 1997, Ofic.Wyd. „Pamięć”, 20,5cm, s.225, opr.oryg.br.,c.30zł
435 Praca zbiorowa- Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. W VI tomach.
T.I. Wrzesień 1939- czerwiec 1941. s.XXVII+584
T.II. Czerwiec 1941- kwiecień 1943. s.XXXV+554
T.III.Kwiecień 1943- lipiec 1944. s.XXXII+627
T.IV.Lipiec-październik 1944. s.XL+470
T.V. Październik 1944- lipiec 1945. s.XL+534
T.VI. Uzupełnienia. s.XXIV+523.
Wr. 1990-91, Oss.,21,5cm,opr.oryg.tw., c.120zł/kompl.
436 Praca zbiorowa- 14.I.2015- 71 rocznica śmierci Otto Schimka. Teksty zebrane na 30 rocznicę marszu WiP do grobu Otto Schimka w Machowej. W.2015, Bibl. Fundacji WiP, 21cm, s.31, opr.oryg.brosz., c.10zł
437 Praca zbiorowa- Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Cz.8 i 11. W.2007-16, Wyd.DiG, 24cm, s.cz.8-XIX+205, cz.11-XXXIV+164, opr. oryg.brosz., c.40zł/cz.
438 Przewodnik po cmentarzu obrońców Lwowa. Reprint wyd. z 1934 roku we Lwowie. Lublin 1990, Gomet, 24cm, s.52+plan, opr.oryg.brosz., c.15zł
439 Raczek Tomasz- Karuzela z idolami. Gwiazdozbiór osobisty. Ilustr. M.Szczygielski. Michałów-Grabina 2006, Inst. Wyd. Latarnik, 21,5cm, s.253, opr.oryg.tw., c.20zł
44 Pranajtis Justyn Bonawentura- Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim czyli tajemnice nauki rabinów o chrześcijanach. Petersburg 1892, Druk.Cesarskiej Akademii Nauk. Reprint współcz., 20,5cm, s.168, opr.oryg. brosz., c.30zł
440 Raczyńska- Lorek A.- Chruszczobród w dziejach i legendzie. Cz-wa 2000, Kuria Metrop.Tyg.Katol. „Niedziela”. Z serii: Bibl. „Niedzieli” b.103, 24cm, s.200+26 nlb., opr.oryg., c.40zł
441 Rak Jarosław- Ogrody pamięci, dekorowanie grobów roślinami. Fotografie Edward Kawecki, rys. Anna Pokora-Nowakowska. L.1998, Multico, 27cm, s.199, opr.oryg.tw., c.30zł
442 Sto.(seria) Świat Książki. Z angiels. przeł.P.Amsterdomski. L.1995-1997, 24,5cm, opr.oryg., c.10zł/egz. a) Hart Michał- 100 postaci które miały wpływ na dzieje ludzkości. s.381, b) Simmons John- 100 najwybitniejszych uczonych wszech czasów. s.416.
443 Słonimski Antoni, Tuwim J.- W oparach absurdu. W.2006, Iskry, 22,5cm, s.185, opr.oryg.tw.+obw.,c.20zł
444 Słowiński Przemysław- Sekrety szulerów. K.2000, „Prospekt”, 21cm, s.110+14, opr.oryg.brosz., c.30zł
445 Sołowianiuk Paulina- Jasnowidz w salonie, czyli spirytyzm i paranormalność w Polsce międzywojennej. W.2014, Iskry, 22,5cm, s.214, opr.oryg.tw.+obw.,c.20zł
446 Sosenko Magdalena- Wieczne pióra. Z kolekcji Magdaleny Sosenko. Publikacja wyd. z okazji I Między-narodowej, III Ogólnopolskiej Wystawy Wiecznych Piór w Krakowie. (Na str. tytuł. odręczna dedyk. dla czytelnika). Kr.2001, nakł.autora, 24cm, s.32, opr. oryg.brosz., c.15zł
447 Wachowicz Barbara- Ogród młodości.(dot.St. Żeromskiego). W.1990, Wyd.Radia i Telewizji, 20,5cm, s.517, opr.oryg.brosz., c.15zł
448 Wielka księga kawalerii polskiej 1918-1939.(seria).
W.2012-13, wyd. Edipresse Polska S.A., 24,5cm, s.92-93/t., opr.oryg.brosz., c.15zł/t.
t.4.- 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego,
t.5.- 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego,
t.13.- 10 Pułk Ułanów Litewskich,
t.18.- 15 Pułk Ułanów Poznańskich,
t.20.- 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego,
t.24.- 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich,
t.27.- 24 Pułk Ułanów im. hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego,
t.29.- 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. hetmana Jana Karola Chdkiewicza,
t.30.- 27 Pułk Ułanów im. króla Stefana Batorego,
t.35.- 5 Pułk Strzelców Konnych.
449 Williams John Tyerman- Kubuś Puchatek i nauki tajemne. Przeł. R.T.Prinke, ilustr. E.H.Shepard. P.1998, D.W.Rebis, 19,5cm, s.222, opr.oryg.brosz., c.15zł
45 Przyborowski Walery- Jak Prusacy uciekali z Warszawy. Ryc. A.Horowicz. Egz. nr 2143. W. br.r.wyd.(ok. 1908), nakł. „Nowego Wydawnictwa”, 20,5cm, s.200, opr.intr.tw., c.30zł
450 Wójcik Zb., Friszke A. opr.- O niepodległość i granice 1914-1921. (Album). W.1991, Edition Spotkania, 27cm, s.263, opr.oryg.brosz.+obw., c.30zł
451 Wyględowski Mieczysław- O zawodzie lekarza. Cz-wa 2010, Tow.Lekarskie Częst., 21cm, s.48, opr. oryg.tw., c.30zł

CZASOPISMA MAPY I KSIĄŻKI DODATKOWO

452 Zasada Sobiesław- Szybkość bezpieczna. Safari. O kierowcach i szybkości bezpiecznej. Kr.2004, Przeds. Zagr. Alpha, 26cm, s.224, opr.oryg.tw., c.20zł
453 Zembik A., Swaton J.- Częstochowa na starej fotografii. Z serii: Sztuka inspirowana Częstochową. Cz-wa 1994, Ośr.Prom.Kul.Gaude Mater, 27cm, s.242, opr.intr., c.70zł
454 Zieleziński Józef- Budowa i użytkowanie szybowców. Z seri:: Szkolenie szybowcowe. W.1977, Wyd.Komun. i Łączn., 21cm, s.267, opr.oryg., c.20zł
455 „Ziemia Kujawska”. T.XII z 1997r. Inowrocław, wyd.PTH oddz.w Inowrocławiu, 24cm, s.273, opr.oryg.brosz., c.20zł
456 „Stolica”. Warszawski tygodnik ilustrowany.
R.XI: nr 31,34,41-47,49,50 z 1956r.,
R.XII: nr 1,2,4,6,7,13,16-22,24-26,28-30,33,35,38-40,42 z 1957r.,
R.XIV: nr 18,21,25 z 1959r.,
R.XV: nr 14 i 15 z 1960r.,
R.XVI: nr 19 z 1961r.,
R.XVII: nr 3 z 1963r.,
W. wyd. red. D.Kobielski, 35cm, s.w nr 16, c.3zł/nr
457 „Na Szerokim Świecie”. Tygodnik. R.VIII: nr 19-21, 26-41 z 1935r., R.IX: nr 9-30 z 1936r. W., Kr., L., wyd. M.Dąbrowski, 43cm, s.w nr 16, c.6zł/nr
46 Rentgarten Konstanty- Pieszo do Chin. (Wrażenia z podróży). Z serii: Bibl. Dzieł Wybor. nr 60. W.1898, Granowski i Sikorski, 18cm, s.184, opr.intr., c.25zł
47 Reussner Plator- Samouczek polsko- niemiecki. Najlepsza metoda do nauczenia się czytać, pisać i rozmawiać po niemiecku w trzech miesiącach bez pomocy, lub z pomocą nauczyciela. W.1908, nakł. i własność autora, 20cm, s.216+XXXVI+6, opr.oryg.tw., c.40zł
48 Reussner Plator- Samouczek polsko- ruski i zarazem rusko- polski. Najlepsza metoda do nauczenia się w bardzo krótkim czasie po rusku lub po polsku czytać, pisać i rozmawiać bez pomocy nauczyciela.
 1. Kurs pierwszy. W.1908, nakł.autora, 20cm, s.96+144, opr.intr., c.50zł
 2. Kurs drugi. W.1904, nakł.autora, 20cm, s.287, opr.intr., c.50zł
49 Rodriquez Alfons ks.- O doskonałości chrześcijańskiej. W.1866, skł.gł. w księg. J.Błaszkowskiego, 22,5cm, s.XVI+680, opr.intr.tw., c.45zł
5 Faber Adela, Mazlish Elaine- Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. P.1983, Wyd. „Media Rodzina”, 20,5cm, s.246, opr.oryg.brosz., c.10zł
50 Rydel Lucyan- Ferenike i Pejsidoros. Opowieść kulturalno- obyczajowa na tle igrzysk olympijskich. Kr.1909, GiW, 21,5cm, s.127, opr.intr.tw., c.35zł
51 Rzewuski Henryk- Listopad. Romans historyczny z drugiej połowy XVIII wieku. W 5 tomach. W.1900, nakł. Red. „Gazety Polskiej”, 17,5cm, s.t.I-159, t.II-157, t.III-160, t.IV-159, t.V-158, opr.oryg.tw.tłocz., c.150zł
52 Schoedler Fryderyk- Astronomia. Przeł. Feliks Wermiński. Z drzeworytami (73+2). W.1874, GiW, 22,5cm, s.109+3 tab., opr.oryg.tw.psk., c.100zł
53 Siemieński Lucjan- Wieczory w Ojcowie czyli opowiadania Grzegorza o dawnych czasach Rzeczypospolitej Polskiej. Rys. J.Polkowski (8).W.1860, S.Orgelbrand, 20cm, s.350, opr.intr., c.150zł
54 Sieroszewski Wacław- Ucieczka. (dot. wygnańców politycznych na Syberii). W.1918, E.Wende i S-ka, egz. nr 81, 19cm, s.346, opr.intr. c.25zł
55 Skarbek Fryderyk- Pamiętniki Seglasa. Z serii: Bibl. Dzieł Wybor. nr 37, W.1898, Granowski i Sikorski, 18cm, s.152, opr.intr., c.25zł
56 Śpiewnik zbiorowy wydany staraniem Związku Kół Śpiewackich w Poznańskiem. Część III. Alt. P.1920, Nakładem Związku, 19cm, s.112, opr.oryg.tw., c.20zł
57 Szukiewicz M.- Z ziemi fiordów i fjeldów. Luźne kartki z podróży. Z serii: Bibl. Dzieł Wybor. nr 162, W.1900, T.Jezierski, 18cm, s.151, opr.intr., c.25zł
58 Wątorek Adolf (oprac.)- Popularno- naukowy powszechny kalendarz lekarski na rok 1911. L.1910, Wyd. „Wzajemnej pomocy”, 22cm, s.XLVIII+140+96, opr. oryg.tw., c.150zł
59 Wells Herbert George- Niewidzialny. W.1910, Biblioteka Groszowa, 17cm, s.152, opr.intr., c.15zł
6 John Alfred, Kozłowski Stefan, Pulire Marian- Masyw Śnieżnika- zmiany w środowisku przyrodniczym. W.1996, Pello Agencja Ekologiczna, 34,5cm, s.320+16, opr.oryg.tw., c.20zł
60 Wszechświat katolicki w obrazach. Widoki świątyń i innych pomników budownictwa religijnego. Reprodukcje celniejszych obrazów i innych arcydzieł sztuki religijnej. Sceny treści religijnej z życia różnych narodów. Wilno (ok.1880), Józef Zawadzki, 28cm, s.222, opr.intr., c.250zł
61 Zakrzewski Wincenty- Historya powszechna na klasy wyższe szkół średnich. Tom III. Historya nowożytna. Kr.1920, GiW, 23cm, s.280, opr.oryg., c.30zł
62 Amicis Edmund- Serce. Przekład Marii Konopnickiej. W.1938, GiW, 20cm, s.366, opr.intr., c.35zł
63 Bałucki Michał- Za późno. Nowela. Poznań (1925), KśW, 16cm, s.54, opr.oryg.brosz., c.10zł
64 Bartel Zygfryd- Broń chemiczna (wojna gazowa). Polecone do użytku służbowego rozkazem p. Ministra Spraw Wojskowych. L.Oz 4168/Reg. z dnia 24 maja 1924r. Bydgoszcz 1924, Księg.Wojskowa, 23cm, s.109, opr.intr., c.45zł
65 Beach Rex- Płynne złoto. W.1929, M.Arct, 17cm, s.318, opr.intr.tw., c.35zł
66 Bedier Józef- Dzieje Tristana i Izoldy. Odtworzone wedle dawnych legend i poematów. Przeł. T.Żeleński (Boy). Z serii: Biblioteka Boy’a. Arcydzieła literatury francuskiej. W.1931, Drukarnia Współczesna, 20cm, s.159, opr.oryg.tw., c.20zł
67 Bellona”. Miesięcznik. Wyd.Wojsk.Inst.Nauk.-Wyd., 24cm.
-R.V: T.VIII, z.1 z 1922r., s.336, opr.intr., c.60zł
-R.VI: T.XI, z.1-3 z 1923r., s.336, opr.intr.tw., c.150zł
-R.VI: T.XII, z.1-2 z 1923r., c.80zł
-R.VII: T.XV, z.1 z 1924r., s.336,
-R.VII: T.XVI, z.1 z 1924r., s.356,
Miesięczniki z 1924r. (T.XV i XVI) współoprawne, opr.intr., c.90zł
68 Benoit Pierre- Atlantyda. Powieść. Tom I i II. W.1926, „Rój”, 17cm, s.125+136, opr.intr., c.25zł
69 Berthier Jan- Matka według Serca Bożego czyli obowiązki matki chrześcijańskiej. Górka Klasztorna 1929, nakł. Ks. Misjonarzy Św.Rodziny, 19cm, s.351, opr.oryg.tw., c.20zł
7 Konopelski Krzysztof. W.2012-17, Wyd.Konte, opr.oryg.tw., il.autor. c.30zł/egz.
 1. Obajaja- Wiersze i rys. s.47,
 2. Długawa teoria wszystkiego-Wiersze i rys., s.51,
70 Biblia Swięta to jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W.1937, Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne, 21cm, s.856+276, opr.oryg.tw., c.40zł
71 Biblioteka Teatrów Amatorskich (seria). L.1921, S-ka Nakł. „Odrodzenie”, 17cm, opr.oryg.brosz., c.10zł
-nr 184.Orwicz Zb.- Żyj Polsko ! Sztuka w 1 akcie na tle walk Legionów. s.48,
-nr 201.Raort W.- Wodzowi narodu w hołdzie. Obrazek scen. w 3-ech odsłonach dla uczczenia imienin marsz. Piłsudskiego. s.28.
72 Biliński Leon- Wspomnienia i dokumenty. T.I. 1846-1914. W.1924, nakł.księg. F.Hoesicka, 22,5cm, s.360, opr.intr.tw., okł.zachow., c.60zł
73 Boreisza Jerzy- Hiszpania (1873-1936). Wstęp prof. St.Z.Czarnowski. W.1937, Nowa Bibl.Społeczna, 20,5cm, s.IV+277+4nlb., opr.oryg.brosz., c.30zł
74 Bracia Grimm- Bajki. Wyb. i opr. E.jezierski, ilustr. M.Krüger. W.1938, nakł.księg. J.Przeworskiego, 20cm, s.290, opr.oryg.tw.napr., c.30zł
75 Brzezina Jacek- Towarzysz nr 103. Powieść. W.1938, Wyd. M.Arcta, 23,5cm, s.167 (br.s.65 i 66), opr.intr.tw., okł.zachow. (egz.podniszczony), c.30zł
76 Buraczewska St.- Djabelski statek. (Wg. „Pracowników morza” Wiktora Hugo). Z 25 ryc. Kr.1925, nakł. Księgarni M.Skulskiej, 19cm,s.149,opr.oryg.napr.,c.25zł
77 Burnett Frances Hodgson- Mały lord. Powieść dla młodzieży. Tłum. J.Zaleska, ryc. T.Rożankowskiego, W.1939, GiW, 20cm, s.272, opr.oryg.tw., c.25zł
78 Burdecki Feliks- Telewizja czyli jak człowiek nauczył się widzieć na odległość. W.1936, M.Arct, 20,5cm, s.56, opr.oryg., c.30zł
79 Candeze Ernest dr- Przygody świerszcza. 3 części w 1 vol. Przeł. W.Haberkantówna. W.1927, Wyd. J.Mortkowicza, 18,5cm, s.cz.1-85, cz.2-84, cz.3-55, opr. oryg.tw., c.40zł
8 Kurski Jarosław- Jan Nowak- Jeziorański. Emisariusz wolności. Wstęp W.Bartoszewski. W.2005 Świat Książki, 21cm, s.348, opr.oryg.tw., c.15zł
80 Carrol Lewis- Ala w krainie czarów. W.1947, GiW, 19,5cm, s.185, opr.oryg.tw., c.30zł
81 Cely Michael- Czarne skrzydła. Powieść lotnicza dla młodzieży. Przeł. z ang. Stefania Heymanowa. W.1937 „Bibl. Polska”, 22,5cm, s.171, opr.intr.tw., c.25zł
82 Conrad Joseph- Tajfun. W.1947, Bibl. Polska, 21cm, s.142, opr.oryg.brosz., c.15zł
83 Cyprian Tadeusz dr, Sawicki Jerzy dr- Prawo norymberskie. Bilans i perspektywy. W.1948, Wyd. E.Kuthana, 25,5cm, s.XVI+601, opr.brosz.+obw. c.50zł
84 Czarska Lidja- Sieroce gniazdo. W.1943, Nowe Wyd., 17,5cm, s.186, opr.oryg., c.20zł
85 Czerny Zygmunt dr- Współczesna wymowa francuska. Z 4 tabl. L.1926, Oss., 23,5cm, s.CXLVI+ 290, opr.intr.tw., c.20zł
86 Czetwertyński Wł.- Na wozie i pod wozem (1837-1917). Wspomnienia z lat ubiegłych wnukom i wnuczkom opowiedziane. Z 12 ilustr. P.br.r.wyd.(ok.1939), Wyd. Polskie R.Wegnera, 24cm, s.304, opr.oryg.tw., c.120zł
87 Czwarty almanach świata kobiecego. L.1929, Bernard Połowiecki, 18cm, s.119, opr.oryg.brosz.,c.35zł
88 Dąbrowski Jan- Wiadomości z dziejów Polski. Tom 3. L.1928, K.S.Jakubowski, 23,5cm, s.142, opr.oryg. brosz., c.20zł
89 Deutsche Heimat. Bilder aus Stadt u. Land. Mit Geleitworten von Herman Stehr u. Josef Winckler. Herausgegeben von M.Paul Block u. Werner Lindner. Band I. Berlin 1926, Deutsche Buch- Gemeinschaft G.m.b.h., 21cm, s.t.I-XXI+296 (il.), t.II-XXI+300 (il.), opr.oryg.tw., c.30zł/t.
9 Lenartowicz St., Saysse- Tobiczyki. K.- Beskid Śląski, Żywiecki i Mały. Ilustrowany przewodnik wczasowy, turystyczny i uzdrowiskowy. W.1951, Kraj, 17cm., s.103+mapa, opr.oryg.brosz., c.10zł
90 Dobrowolski Tadeusz- Sztuka Krakowa. Kr.1950, M.Kot, 24cm, s.477, opr.oryg.brosz., blok książki luźny, egz. do oprawy, c.35zł
91 Doskocz Michał- Raiffeisen- Stefczyk- Kampelik. Z przedm. inż. Z.Chmielewskiego. W.1929, Związek Rewizyjny Spółdz. Rolniczych, 23cm, s.91, opr.oryg., c.25zł
92 Dyakowski Bohdan- O Świstaku który już za życia mieszkał w muzeum. Z 8 ilustr. W.1949, Cz., 21cm, s.42, opr.oryg., c.25zł
93 Estaunie Edward- Tajemnicza lokatorka. W.1939, Tow. Wyd. „Rój”, 19cm, s.290, opr.brosz.napr., c.15zł
94 Farney Maurice- Le Gouffre enchante. Paris 1927, Librairie Larousse, 17cm, s.28, opr.oryg.brosz., c.10zł
95 Francesia Jan- Żywot wielkiego sługi bożego ks. Jana Bosco. Oświęcim 1948, nakł. ks.ks.Salezjanów, 21cm, s.402, opr.oryg.tw., c.30zł
96 Franciszek Salezy- Filotea czyli wstęp do życia pobożnego. Kr.1931, Wyd. Księzy Jezuitów, 18,5cm, s.425, opr.oryg.tw., c.30zł
97 Friedrich von Marjacy dr- Europa oder chaos? Ein ungar über der Bolschewismus. Nürnberg 1943- Verlag F.Willmy, 24,5cm, s.287, opr.oryg.tw., c.30zł
98 Gąsiorowski Wacław (Wiesław Sclavus)- Huragan. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej. W 3 tomach. W.1939, Inst.Wyd. „Biblioteka Polska”, 20,5cm, s.t.I-318, t.II-320, t.III-256, opr.oryg.brosz., c.20zł
99 Gebert B., Gebertowa G.- Opowiadania z dziejów ojczystych dla niższych klas szkół średnich. L.1925, Książnica-Atlas, 23cm, s.216, opr.oryg.brosz., c.25zł

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepot rzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5-25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł, jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszt ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować w następujący sposób: wpłata na konto: 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001 lub wysyłamy za pobraniem pocztowym. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną (w związku z licznymi błędami adresów e-m@ilowych prosimy o podawanie aktualnych).