Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 3/20


1

Antoniewicz Marceli- Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. W.2011, Wyd. DiG, s.423, 25cm, opr.tw. 60zł

2

Antoniewicz M., Zbudniewek Janusz red.- Książę Władysław Opolczyk Fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze (n. 500 egz). W.2007, Wyd. DiG, s.382, 21cm, opr.tw. 40zł

3

Bernard od Matki Bożej o. karmelita bosy- Duchowość brata Alberta (na s.przedtyt. jego fot.). Kr.1938, nakł. B-ci Albertynów, s.256 (w tym 10 il.), 19cm, opr.oryg. (II) 10zł

4

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. W., PIW, 24cm, opr.tw.+obw. 10zł/tom-T.3. Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe N-Ż. 1965, s.581,
-T.4. Oświecenie. Hasła ogólne, rzeczowe i osobowe A-H. 1966, s.547,
-T.5. Oświecenie. Hasła osobowe I-O. 1967, s.486,
-T.6. Oświecenie. Hasła osobowe P-Ż. 1970, s.647,
-T.14. Literatura pozytywizmu i Młodej Polski. Hasła osobowe G-Ł. 1973, s.718.

5

Biegański Władysław- Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej (reprint wyd. z 1899 r., n. 333 egz.). Opole.2013, Wyd. MS, s.91, 21cm, opr.tw. 20zł

6

Brodziński (Kazimierz)- Kurs nauki literatury polskiej wykładanej przez Brodzińskiego w Warszawskim Uniwersytecie (spisał Wincenty) Kotowski. RĘKOPIS (ok.1827-1830) w zeszycie na papierze czerpanym, s.nlb.248, 23cm, opr. półskórek 50zł

7

Choupin Lucjan o.- Istota i obowiązki stanu zakonnego. Przepisy obecnie obowiązujące. Przekł. z franc. Kr.1930, Wyd. Ks. Jezuitów, s.428, 21cm, opr.oryg. tw. (II) 10zł

8

Czuj Jan ks. dr- Patrologia. P.1953-54, Pallottinum, s.218, 25cm, opr.brosz. (II) 10zł

9

Czyż Stanisław- Atlas ptaków lęgowych Częstochowy 2003-2007. Cz.2008, nakł. Autora, s.228 (dużo map rozmieszcz. gatunków), 24cm, opr.brosz. 40zł

10

Hańbowski Jerzy- Pamięć świata… W. 1971, Rada Ochr. Pomn. Walk i Męczeństwa, s.22+1k złoż. luzem(Apel Hon. Kom. Bud. Pomnika-Szpitala dla Dzieci), 29cm, opr.brosz.+obw. (II) c.10zł

11

Hickiewicz Jerzy- Roman Dzieślewski pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy. Opole 2014, Wyd. MS, s.279, 25cm, opr.tw. 60zł

12

Jedynak Mariusz- Polskie aparaty fotograficzne… Opole, Wyd. MS, opr.brosz.
  1. ...1953-1985. Katalog. 2018, s.159, 24cm(II) c.70zł
  2. ...Historia produkcji. O aparatach fotograficznych i o pewnym zakładzie Warszawskie Zakłady foto-Optyczne (egz. mają nr 115 i 119 z nakł. 300egz.). 2019, s.415, 28cm (II) c.180zł

13

Jougan Alojzy ks. dr- Słownik kościelny łacińsko-polski. P.1958, KśW, s.746, 25cm, opr.tw. 75zł/egz. (posiadamy także wyd. z 1948 r., „Michalineum”, s. 659(ksero s.tytuł.), opr.intr.tw.(do naprawy)

14

Kalinowski Piotr- Kalety na starych pocztówkach i fotografiach. Opole, Wyd. MS, s.64, 21cm, opr.brosz. (V) 15zł

15

Kawecki Józef- Historia wsi Lipnik (k. Częstochowy). Lipnik 2018, Gmina Janów, s.305(dużo fot.), 25 cm, opr.tw. 30zł

16

Kościoły Warszawy (albumy fot.)- W., Rada Archidiec. Odbudowy Kościołów W-wy, 34cm 15zł/egz.
  1. Grabski Władysław Jan- Kościoły Warszawy w odbudowie. 1956, s.133+3k.il.kolor., 34 cm, opr.brosz.(brak obw.),
  2. Kościoły Warszawy. 1982, s.235, opr.tw.

17

Krogulec Grzegorz- Warszawskie odznaki wojskowe i kombatanckie. Wybór. W.1994, Wyd. Naukowe PWN, s.231+4k.il.kolor., 17cm, opr.brosz. 25zł

18

Kruczkiewicz Bronisław dr opr.- Słownik łacińsko-polski do użytku szkół średnich. L.1925, Książnica-Atlas, s.980, 26cm, opr.oryg.tw. 60zł
(posiadamy tożsame wyd. w opr.brosz. c.40zł)

19

Lacordiaire R.P.- Jezus Chrystus. Myśli wybrane z różnych przemówień. Tłum. K. Bobrowska. P.(1927), KśW, s.190, 14cm, opr.intr.tw. (posiadamy tożsame wyd. w opr.brosz.) 10zł/egz.

20

Liguori Alfons Marja dr- O miłowaniu Pana Jezusa w życiu codziennem. Przetł. x. Adolf Żółtowski. P. 1919, KśW, s.299, 20cm, opr.intr.tw. (II) 10zł

21

Łapiński Zdzisław- Norwid. Kr.1984, Znak, s.177, 20cm, opr.brosz. 5zł

22

Łazariew W.N.- Iskusstwo Nowgoroda (tekst w j. rosyjskim). Moskwa 1947, Gos. Izdat. „Iskusstwo”, s. 177+142tabl.fot., 27cm, opr.oryg.tw. 5zł

23

Majcher Jarek, Szybkowski Bogusław- Fotografowanie Tatr 1859-1939. Opole, Wyd. MS, 2018, s.127 (dużo fot.), 24cm, opr.tw. (III) 40zł

24

Międzyrzecki Artur- Nieskończona przejrzystość. Nowe wiersze (1987-1997) i wybór wierszy dawnych. Kr.1997, Znak, s.198, 21cm, opr.brosz.(II) 5zł

25

Młyny (temat)- 24cm, opr.brosz.
  1. Bryl Ewa, Pawlikowski Michał- Saga o młynach i młynarzach z rodziny Brel (dot. okolic Radomska). Strzałków 2017, s.112 c.30zł
  2. Gołaski Janusz- Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w okresie 1790-1960 (n.300 egz.). P., Wyd. Akad. Rolniczej c.25zł/część
    -Cz.4 Brda i Górna Noteć. 2002, s.89+18k.złoż.map za opaską,
    -Cz.5 Górna Warta. 2006, s.158+21k.map za opaską.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna strona
10 11 12 13 14 15 16 17 18