Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 3/19


1

Bartnik Józef Maria ks. dr, Starożyńska Ewa J.P.- Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą. Dzieje kultu i łaski (na s.302-307 opis wyzwolenia Cz-wy 1945 r.). W.2011, Wyd.SS. Loretanek, s.359, 24cm, opr.tw.c.55zł

2

Błaszczyk Włodzimierz mgr pod red.- Rezerwat Archeologiczny Cmentarzysko Łużyckie (na Rakowie, nakł. 700 egz.). Cz.1961, Muzeum Regionalne w Częstochowie, s.32, 17x24cm, opr.brosz. c.5zł

3

Bober Stanisław ks.- Kult św. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów (zawiera rozdz.o Zrębicach k.Cz-wy). Opole 2004, RW Wydz. Teolog. Uniwersytetu Opolskiego, s.224, 24cm, opr.brosz. c.45zł

4

Bożek-Leszczyk E.- Kościół Kanoników Regularnych pw.św. Jakuba Apostoła w Krzepicach.Wr.2012, Atut, s.105+16k.fot.kolor., 21cm, opr. brosz. c.40zł

5

Brzechwa Jan- Il. Jan Marcin Szancer (reprinty)
 1. Brzechwa dzieciom (wiersze, reprint wyd. z 1953) P.(ok.2010), Of. Wyd. G&P, s.128(dużo il.kolor.), 29 cm, opr.brosz.(dobry prezent na Dz. Dziecka) c.20zł
 2. Stonka i Bronka (reprint wyd. z 1952). B.m.w.(ok. 2018), b.wyd., s.nlb.16, 15x21cm, opr.brosz. (posiadamy także oryg. wyd. z 1952 r, PWRiL) c.15zł/egz.

6

Gała Andrzej Wiktor- 50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochowskiej 1906-1956. Szkice i dokumenty (dot. także Konspiracyjnego Wojska Polskiego i konspiracji młodzieżowej po 1945). T.I-II+wkładka: Słownik biograficzny konspiracji częstochowskiej. Cz.1999, „Gaude Mater”, s. t.I- 174, t.II- 256, wkł.-33, 24cm,opr.brosz. c.60zł/kpl.

7

Hertz Benedykt- Bajki i satyry. Wybór Jan Szeląg (na s.przedtyt. fot. autora).W.1957, Cz., s.598, 21cm, opr.tw. (II) c.10zł

8

Janczarski Czesław- Jak Wojtek został strażakiem. Il. Bohdan Bocianowski. W.1980, NK, s.nlb.24, 26 cm, opr.brosz. (posiadamy także dwa wyd. z 1988 r.: z il. J.Flisaka (Wyd. Poznańskie) oraz z il. M.Prugar-Kazubek (dod. do „Przyjaciółki”) c.10zł/egz.

9

Kolekcja Gazety Wyborczej – XX wiek (seria). Kr., Mediasat Poland, 22cm, opr.tw.+obw. c.10zł/egz.
 1. Blixen Karen- Pożegnanie z Afryką. Przekł. Józef Giebułtowicz, s.287,
 2. Bradbury Ray- Kroniki marsjańskie. Przekł. Pauli-na Braiter i Paweł Ziemkiewicz, s.215,
 3. Kapuściński Ryszard- Cesarz, s.117,
 4. Orwell George- Rok 1984. Przekł. Tomasz Mirkowicz, s.255 (posiadamy także inne pozycje tej serii).

10

Kowalewska Maria- Pan Słówko ma głos (dot. błędów językowych). Il. Jerzy Flisak. W.1985, NK, s.108, 21cm, opr.brosz. c.10zł

11

Król Wacław- Polskie skrzydła na zachodnio-europejskim froncie. Wrzesień 1944-maj 1945. W.1985, Wyd. MON, s.230+8k.fot., 16cm, opr.brosz. c.10zł

12

Królik Melchior o.- Cuda i łaski zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej dawniej i dziś (w tym legendarny epizod o marsz. Koniewie z 1945, z dod. pieśni na trzecie Tysiąclecie z nutami). Cz. 2016, „Pauliniaum”, s.409+12k.il.kolor., 21cm, opr. brosz. c.20zł

13

Laberschek Jacek- Dzieje średniowiecznego Lelowa. Lelów 2018, Lelow. Tow. Hist.-Kulturalne, s. 245, 24cm, opr.tw. c.50zł

14

Leciejewicz Lech pod red.- Mały słownik kultury dawnych Słowian. W.1988, WP, s.664, 20cm, opr.tw.+obw. c.15zł

15

Łojek Jerzy- Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792. Lublin 1986, Wyd. Lub., s.558, 21cm, opr.brosz.+obw. c.15zł

16

Mały słownik pisarzy polskich. Wyd. 6. Cz.I-II. W.1979-1981, WP, s.cz.I- 252+3k.portr., cz.II- 435, 21cm, opr.tw. c.30zł/kpl.

17

Mapy sztabowe tzw. „setki”. Skala 1:100 000, nie składane (reprint wyd. z 1933 r.). W.2017 c.30zł/egz.
 1. Częstochowa, pas 45 słup 28,
 2. Woźniki, pas 46 słup 28,
 3. Koniecpol, pas 45 słup 29,
 4. Żarki, pas 46 słup 29

18

Micuła Grzegorz- Wilno. Przewodnik turystyczny (zawiera plany centrum i starego miasta Wilna). W. 1991, „Kraj”, s.65, 22cm, opr.brosz. c.10zł

19

Mierzwińska Elżbieta- Dzieje bursztynu. Historia sztuki bursztynniczej i przewodnik po wystawie malborskiej. Malbork 1989, Muzeum Zamkowe, s.66+ 10k.fot.(także kolor.), 23cm, opr.brosz. c.10zł

20

Miodońska-Brookes Ewa, Kulawik Adam, Tatara Marian- Zarys poetyki. W.1980, PWN, s.566, 21cm, opr.tw. c.10zł

21

Monografie turystyczne PTTK (seria). W.1971, PZWS, 17cm, opr.brosz. c.5zł/egz.
 1. Monografia Opoczna woj. kieleckie. Opr. SKKT przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie, s.38,
 2. Monografia Pabianic pow. miejski Pabianice woj. łódzkie. Opr. SKKT przy szkołach podstawowych nr 1, 5, 6, 13, 14 i 16 oraz przy Technikum Chemicznym i Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Pabianicach, s.66,
 3. Monografia wsi Olsztyn pow. Częstochowa woj. katowickie. Opr. SKKT im. St. Staszica przy Technikum i Zasadniczej Szkole Włókienniczej w Częstochowie, s.45.

22

Oksfordzki słownik biograficzny. Przeł. Bożenna Stokłosa, Piotr Kłossowicz. W.1999, Świat Książki, s.477, 24cm, opr.tw. (II) c.10zł

23

Ostrowski Adam- Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch (dot. powst. styczniowego i Olkusza). W. 1970, NK, s.158+8k.il., 20cm, opr.brosz.+obw. c.10zł

24

Pabich Łukasz- Bitwa pod Koniecpolem 21 listopada 1708. Zabrze 2014, UnfortEditions, s.175, 21 cm, opr.brosz. c.35zł

25

Pęczalska Anna- Złoto północy. Opowieść o bursztynie. K.1982, „Śląsk”, s.145, 25cm, opr.tw. c.15zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna strona
10 11 12 13 14 15 16 17 18