Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 3/17


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 Aleksandrowicz Ryszard prof. dr red.- Mianownictwo anatomiczne. W.1989, PZWL, 20,5cm, s.328, opr. oryg.brosz., c.15zł
10 „Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Nr 39/40 z 2016r. Cz-wa, wyd. Tow.Galeria Literacka, 25cm, s.143, opr.oryg.brosz., c.10zł
100 Aymard A.- Histoire de France. Cours elementaire. Paris 1928, Libraire Hachette, 20cm, s.144, opr. oryg.tw., c.15zł
101 Baum Vicki- Życie bez tajemnic. Przeł. P.Apenszlakowa. W.1933, Tow.Wyd. „Rój” sp. z o.o., 19cm, s.331, opr.oryg.brosz.napr., c.20zł
102 Benoit Piotr- Koenigsmark. Powieść. Przekł. M.Bogdanowa. Rzeszów br.r.wyd.(ok.1925), 18cm, s.321, opr.intr.brosz., c.25zł
103 Berger Hugo- Łatwa metoda gruntownego nauczenia się w krótkim czasie języka angielskiego z pomocą lub bez pomocy nauczyciela z wymową w języku polskim przy każdem słowie. Z kluczem. W.1926, nakł.GiW, 19,5cm, s.VIII+424+91(klucz),opr.intr.tw., c.25zł
104 Biblioteka Dzieł Wyborowych (seria). W.1924-27, 18cm, s.śr.140-150/t., opr.oryg.tw., c.10zł/t.
 • Barreyre Jan- Ślepy okręt.
 • Bennet Arnold- Wielki człowiek. W 2 tomach.
 • Bourget P.- Dramat w wielkim świecie. Powieść w 2 t.
 • Bourget P.- Sens śmierci. Powieść.
 • Burzyński St.- Radjo a życie.
 • Caine- Wielki Mendoza i mała seniorita. W 2 tomach.
 • Cazotte Jacques- Djabeł zakochany. Przeł. J.Tuwim.
 • Chantepleure G.- Współtowarzyszka. Powieść w 2 t.
 • Daniłowski G.- Pamiątka. Nowele.
 • Fruchtman A. dr- Jak zachować zdrowie.
 • Gauguin Paweł- Noa Noa.
 • Harraden Beatrice- Zew młodości. Powieść. Przeł. R.Centnerszwerowa.
 • Heuze Paweł- Czy umarli żyją. Ankieta o stanie obecnym nauk metapsychicznych. Przeł. J.Wasowski.
 • Hichens Robert- Po wyroku. W 2 tomach.
 • Hichens R.- Gazele. Powieść.
 • Hutchinson A.S.M.- Taka to wolność. Powieść w 2 t.
 • Kessel J.- Załoga. Powieść lotnicza.
 • Kleszczyński Zdz.- Czerwony teatr. Literatura z lancą.
 • Kozłowski Wł.M.- Co i jak czytać ? Wykształcenie samego siebie i czytelnictwo metodyczne.
 • Krzywoszewski St.- Rusałka.
 • Lasocka Janina- Wieczór lipcowy. Powieść współ. (II).
 • Lasocka J.- Romantyczne pomysły.
 • Ligocki Edward- Zły kamień. Powieść.
 • Loti P.- Zjawa Wschodu.
 • Mandelstamm Walenty- Hollywood. Stolica filmu. Powieść. (II).
 • Mann Tomasz- Pan i pies. Sielanka.
 • Melcer-Rutkowska W.- Turcja dzisiejsza.
 • Miomandre Francis- Przygoda. Powieść.
 • Morand Paweł- Lewis i Irena. Tłum. St.Okołow-Podhorska , ilustr. J.Sosnkowski.
 • Nikorowicz I.- Jan Kiszocki. Powieść.
 • Orzeszkowa E.- Trzy nowelle. (A...B...C..., W zimowy wieczór, Dobra pani).
 • Perzyński W.- Do góry nogami.
 • Perzyński W.- Tryumfator. Powieść.
 • Perzyński W.- Uczniaki. Powieść.
 • Prevost Marceli- Historja trzech nocy. Powieść.
 • Rabski Wł.- Teatr po wojnie 1918-1924.
 • Reymont Wł.St.- Przysięga.
 • Rogowicz Wacław- Pokusa o zmierzchu. Powieść.
 • Sosnkowski Jerzy- Żywe powietrze. Nowele.
 • Strug Andrzej- Z powrotem.
 • Swinnerton Frank- Nokturn. Powieść.
 • Szpotański St.- Bez słońca. Powieść historyczna. 4 tomy w 2 vol.
 • Vivanti Annie- Marion. Powieść.
 • Wierzbiński M.- Dwa charaktery.
 • Zeyer Juljusz- Andrzej Czerniszew. Powieść.
105 Bielak Fr., Bystroń J.St.- Dawniej i dziś. Wypisy polskie dla I klasy gimnazjalnej. L.1937, Książnica- Atlas, 23cm, s.294, opr.oryg.brosz., c.25zł
106 Blum Helena- Władysław Skoczylas. Z.XXV z cyklu: Malarze polscy. W.1949, Cz., 23cm, s.28, opr.oryg.brosz., c.10zł
107 Brand Max- Ludzie bez trwogi. Powieść. K.1947, Wyd.Księg. P.Raj, 20cm, s.296, opr.intr.tw., c.25zł
108 Brzeski Tadeusz- Ustrój pieniężny. Teorja. W.1927, nakł. Wyższej Szkoły Handlowej, 20cm, s.346, opr.oryg.brosz., c.30zł
109 Byszewski Witold- Korespondencja handlowa. Podręcznik do użytku szkół handlowych. W.1930, skł.gł. TEiM, 22cm, s.230, opr.oryg.brosz., c.20zł
11 Gizowski Mariusz pod red.- Polacy na obczyźnie. Studia i szkice z dziejów polskiej diaspory na świecie. Gd.2003, MMC Gdańskie Wyd.Mirex, 21cm, s.208, opr.oryg.brosz., c.15zł
110 Courths-Mahler J.- Za winy matki. Powieść. Przekł. E.Solskiej. 2 tomy w 1 vol. W.1934, Wyd. St.Cukrowskiego, 17cm, s.256, opr.intr.tw., c.35zł
111 Curwood J.O., P. br.r.wyd.(ok.1930), KśW, 19cm, opr.intr.tw., c.20zł/egz.
 • Łowcy złota. s.250,
 • Szara wilczyca. s.254.
Obie poz. w przekł. J.Marlicza.
112 Cyprian Tadeusz dr- Fotografia małoobrazkowa. Poradnik fotograficzny. P.1946, wyd.Księg. Wł.Wilak, 20,5cm, s.77, opr.oryg.brosz., c.20zł
113 Czarska L.- Zosia Wisowska. Opowiadanie dla młodzieży. Ilustr. A.Horowicz. W.1925, Wyd. J.Niteckiego, 20,5cm, s.157, opr.oryg.tw., c.30zł
114 Czechow A.- Szydło z worka. I inne opowiadania. Z serii: Biblioteka „Szpilek”. W.1950, Cz.,22,5cm, s.187, opr.oryg.brosz., c.30zł
115 Daniłowski Gustaw- Lili. W. br.r.wyd.(ok.1925), Bibl. Nowości, 17,5cm, s.119, opr.oryg.brosz., c.20zł
116 Daudet Alfons- Skandal małżeński. Przekł. R.Cent-nerszwerowa. W.1928, Tow.Wyd. „Rój”, 19,5cm, s.333, opr.intr.tw., c.25zł
117 Dickens Karol- Dawid Copperfield. Powieść. L.1927, Książnica-Atlas, 20,5cm, s.240, opr.oryg.tw.napr., c.20zł
118 Dmochowski A., Ziemecki St.- Nauka o przyrodzie nieożywionej. Dla V klasy szkoły powszechnej 3 i 2 stopnia. Wilno br.r.wyd.(ok.1930), nakł.Księg. K.Rutskiego, 22,5cm, s.114, opr.oryg.brosz., c.20zł
119 Dromlewiczowa Zofja- Moje słoneczko. Powieść wg. scenariusza filmowego. W. br.r.wyd.(ok.1930), wyd. St.Cukrowski, 17,5cm, s.144, opr.intr.brosz., c.20zł
12 Grycz Józef- Z dziejów i techniki książki. Wr.1951, Oss., 25cm, s.271, opr.oryg.brosz., c.10zł
120 Duchowicz Bronisław- Chemja szkolna. Cz.II. Chemja organiczna. Podręcznik przystos. do progr. gimnaz. matematyczno-przyrodniczego. Z 31 ryc. w tekście. L.1931, nakł. K.S.Jakubowskiego sp. z o.o., 23cm, s.IV+115, opr.oryg.brosz., c.20zł
121 Dziurzyński Adam- W królestwie buka. W.1948, PZWS, 20,5cm, s.92, opr.oryg.brosz., c.10zł
122 Fink Georg- Jestem głodny. Przeł. M.Tarnowski. W.1930, Tow.Wyd.„Rój”,18,5cm,s.280,opr.in.tw.,c.20zł
123 Folder- mini przewodnik turystyczny (seria). W. br. r.wyd.(ok.1935), wyd. Min. Komunikacji, 16,5cm, s.12, c.20zł/egz.
a)Dobrzycki Jerzy opr.- Kraków.
b)Leszczycki St. opr.- Okolice Krakowa.
c)Kier. żupy solnej opr.- Wieliczka.
d)Szczepański J.A.opr.- Tatry
e)Reychman Jan opr.- Podhale.
f)Przypkowski Tadeusz opr.- Warszawa.
g)Kołodziejczyk Józef opr.- Okoloce Warszawy.
h)Kilarski Jan opr.- Poznań.
i)Polkowski Bolesław opr.- Gdynia.
j)Jachnis Michał opr.- Płock.
k)Gumiński Tadeusz opr.- Łowicz.
l)Patkowski Aleksander- Góry Świętokrzyskie.
ł)Patkowski A.- Sandomierz.
m)Orłowicz Mieczysław opr.- Augustów-Suwałki.
n)R.W.opr.- Lwów.
o)Lorenz Stanisław opr.- Wilno.
p)Powiat leski.
r)Karpiński J. opr.- Białowieża.
s)Rapf F. opr.- Pieniny.
t)Kawecki Włodzimierz opr.- Żywiecczyzna.
u)Zieliński Adam opr.- Huculszczyzna.
w)Grodzicki Ludwik opr.- Polesie.
z)Kunzek Tomasz opr.- Podole.

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920 R.

124 France Anatol- Poglądy ks. Hieronima Coignarda. Zebr. J.Rożenek, tłum. F.Mirandola. L.1922, nakł. Wyd. Polskiego, 20cm, s.241, opr.intr.tw., c.20zł
125 Friedrich der Grosse- Die Politischen Testamente. München 1941, Verlag Heinz Treu, 23cm, s.20+258, opr.oryg.tw.+obw., c.15zł
126 Gołąbek Józef- Sztuka rymowania. L.1939, Książnica-Atlas, 21,5cm, s.115, opr.oryg.brosz., c.35zł
127 Górszczyk Mikołaj Jerzy (Poleszczuk)- Szkice emigracyjne. Rumunia, Iran, Palestyna, Egipt. W.1948, Spłdz. Wyd. „Chłopski Świat”, 22cm, s.182, opr.oryg.brosz., c.30zł
128 Grey Zane- Rzeka opuszczona. Przeł. J.ZawiszaKrasucka. Kr.1946, wyd. T.Gieszczykiewicz, 21cm, s.266, opr.intr.tw., c.45zł
129 „Ilustrowany Kurjer Polski”.(Tzw. gadzinówka).
R.2: nr 17, 27 i 32 z 1941r.,
R.3: nr 8, 18 i 26 z 1942r.,
Kr., wyd.Wielopole, 41cm, s. w nr 16, c.5zł/nr
13 Hadamik Czesław- Święty Krzyż. Książę innych gór. (Dot. klasztoru w Górach Świętokrzyskich). Kielce 2015, Wyd.Jedność, 20,5cm,s.181,opr.oryg.brosz., c.25zł
130 Jampolski Włodzimierz- Stefan Żeromski. Duchowy wódz pokolenia. Kr.1930, nakł. Krakowskiej S-ki Wyd., 20,5cm, s.84, opr.intr.tw., c.25zł
131 Juryś R. opr.- W służbie obcego wywiadu. Stenogram rozprawy sądowej przeciwko działaczom siatki szpiegowskiej KPOPP i „Stoczni”. W.1948, Spłdz.Wyd. „Książka”, 21cm, s.276, opr.oryg.brosz., c.40zł
132 Jeż Mateusz ks.- Ku chwale Bogarodzicy niepokalanie poczętej. Kr.1935, Druk. „Głos Narodu”, 20,5cm, s.86, opr.oryg.brosz., c.50zł
133 J.L.- Czyszczenie przedmiotów codziennego użytku. „Życie Praktyczne” nr 55. W. br.r.wyd.(ok.1930), Tow. Wyd. „Bluszcz”, 24,5cm, s.46, opr.oryg.z., c.20zł
134 Jodłowski St., Taszycki W.- Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym. L.1936, Oss., 23cm, s.208, opr.oryg.brosz.,(b.ładny egz.), c.20zł
135 Kalinowski Stanisław- Fizyka. T.II. Fale- Głos- Promieniowanie. W.1927, Wyd. M.Arcta, 23cm, s.VII+262, opr.intr.tw., c.25zł
136 Kamiński Aleksander- Narodziny dzielności. Dwadzieścia opowiadań dla młodzieży. Ilustr. i okł. Wł.Czarnieckiego. W.1947, Ofic.Księgarska, 21,5cm, s.188, opr.oryg.brosz., c.30zł
137 Karpińska Irena- Domowa piekarnia-cukiernia. Nalewki i wina owocowe. Kr.1948, Wyd.Książek Popularnych, 21cm, s.95, opr.oryg.brosz., c.30zł
138 Katalog nakładowy Domu Książki Polskiej. W.1934, nakł. Domu Książki Pols., 14cm, s.32, opr.oryg.z., c.10zł
139 Klajnerman I.- Nowy ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Z załączeniem tekstów:
 1. Ustawy konstytucyjnej z dn.19.02.1947r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Wyciągu z Konstytucji z dn.17.03.1921r.,
 3. Deklaracji Sejmu Ustawodawczego z dn.22.02.1947r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich,
 4. Ustawy konstytucyjnej z dn.4.02.1947r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej.
W.1947, Poradnik Pracownika Społecznego, 21cm, s.60, opr.oryg.z., c.25zł
14 Kostecka Jadwiga opr.- Oznaki urzędów, godności, stanowisk, funkcji... (Katalog wystawy w Muzeum Miejskim Wrocławia prezentowanej w dn.17.08-10.09.2006). Wr.2006, wyd.Muzeum Miejskie, 21,5cm, s.32, opr.oryg.brosz., c.20zł
140 Klocek. W.1929-30, Wyd. M.Arcta, 19cm, opr.intr.tw., c.40zł
 • Radwan-Pragłowski Kazimierz- Jak zdobyć zdrowie, powodzenie, radość życia. (Recepty autosugestywne). s.79,
 • Radwan-Pragłowski Kazimierz- Sugestja w miłości. s.73,
 • Radwan-Pragłowski Kazimierz- Człowiek silnej woli. Nowe metody zdobycia siły woli, energji, zdrowia i radości życia. s.72,
 • Radwan-Pragłowski Kazimierz- Jak stać się mistrzem życia.s.79.
141 Klocek. W.1938, 25cm, opr.intr.tw., c.30zł
 • Przedmioty pedagogiczne (psychologia, pedagogika, dydaktyka). Program. Korespondencyjny Wyższy Kurs Nauczycielski. Wyd.ZNP. s.62.
 • prof. A.Ferriere- Typy psychologiczne. W.1930, Skł.gł. Książnica-Atlas, s.15.
 • Wł.Dybowski- Fizjologiczne podstawy wychowania. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Okresy rozwoju człowieka i ich higjena. W.1935, NK, s.134.
 • Praca zbiorowa- Nauka o Polsce współczesnej. Wyd.ZNP, s.107.
 • Zadania stereometryczne w zastosowaniu do trygonometrji A.Rybkina. s.192., br.wyd.(pismo odręczne).
 • Rozwiązania zadań geometrycznych Rybkina. Stereometrja. W.1918, Nakł.Wyd. „Pomoc Szkolna”, s.90, (pismo odręczne).
142 Klocek. Kr.1924-26, Wyd. Księży Jezuitów, 13,5cm, opr.intr.tw., c.30zł
 • Bisztyga K.ks.- Św. Stanisław Kostka. (W 200-letnią rocznicę kanonizacji), s.32,
 • Bisztyga K.ks.- „Ojcze Nasz”. s.29,
 • Bisztyga K.ks.- „Bóg i Ojczyzna”. s.34,
 • Bisztyga K.ks.- Żydzi w nowej Polsce. s.31,
 • Bisztyga K.ks.- Stary i Nowy Rok. s.31,
 • Bisztyga K.ks.- Jezus ciągle żyje. s.32,
 • Pachucki J.ks.- Społeczne znaczenie nabożeństwa do Serca Jezusowego. s.31,
 • Bisztyga K.ks.- O niebie. s.31,
 • Bisztyga K.ks.- Sekty i sekciarze. s.29.
143 Klocek. L.1929, Wyd. „Semafor”, 19cm, opr.intr.tw., c.25zł
 • Kołontaj Aleksandra- Miłość trzech pokoleń. Siostry.s.108,
 • Sejfulina L.- Najazd. s.111-148.
144 „Kobieta w Świecie i w Domu”. Dwutygodnik poświęcony życiu domowemu i modom.
R.VIII: nr 1-24 z 1932r. W., wyd.Tow.Wyd. „Bluszcz”, 30cm, s.w nr38,wszyst. nr współopr.-opr.intr.tw.,c.360zł
145 Kodeks karny. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn.11.07.1932r.
Poz.571. Kodeks karny.
Poz.572.Prawo o wykroczeniach.
Poz.573.Przepisy wprowadzające kodeks karny i prawo wykroczeniach.
Szamotuły 1932, Wyd.Druk.Nakł. J.Kawalera, 15,5cm, s.128, opr.oryg.tw., c.30zł
146 Kolbuszewski St. dr- Praktyczny podręcznik do nauki języka łotewskiego.Gramatyka, rozmowy, słownik.
Dla robotników rolnych i gospodarzy. Riga 1938, Latvijas Lauksaimniecibas Kameras Izdevums, 17,5cm, s.128, opr.oryg.brosz., c.40zł
147 Konarski Kazimierz- Musi być ! Obrazki z powstania 1863 roku. Ilustr. K.Sopoćko. W.1937, nakł. „Naszej Księgarni” Sp.Akc., 20,5cm, s.157, opr.intr.tw., c.60zł
148 Korzeniowski Józef- Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach. Opr. Z.Reutt-Witkowska. W.1924, GiW, 18cm, s.114, opr.intr.tw., c.10zł
149 Kraków. Plan miasta. Tekst w jęz.polskim, angielskim,francuskim i niemieckim. Kr. br.r.wyd.(ok. 1939), wyd.Biuro Propagandy m.Krakowa, 66x48cm złoż. do form.24x11,5cm, c.20zł
15 Koszarek Kazimierz- Przyczynki do dziejów lublinieckich lasów. Lubliniec 1995, wyd. Państw. Gosp. Leśne Lasy Państwowe, 20,5cm, s.104+il.34+map 9, opr.oryg.brosz., c.20zł
150 Krzywoszewski Stefan- Długie życie. Wspomnienia.
Tom I. W.1947, Księg. „Biblioteka Polska” Sp.z o.o., 24,5cm, s.358, opr.oryg.brosz., c.25zł
151 Lajtha Edgar- Japan. Gestern, Heute, Morgen. Mit 49 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln. Berlin 1936, Wegweiser-Verlag G.m.b.H., 21,5cm, s.239, opr.oryg.tw., c.20zł
152 Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności. W.1949, KiW, 21cm, s.382, opr.oryg.tw., c.20zł
153 Lepecki M.B.- Oceanem, rzeką, lądem. Przygody z podróży po Argentynie. W.1929, Tow.Wyd. „Rój”, 17,5cm, s.224, opr.intr.tw., c.25zł
154 Leśniewska Al.- Entuzjastka. Powieść z 4 portretami. P. br.r.wyd.(1925), KśW, 19cm, s.192, opr.tw., c.30zł
155 Lissa Zofia (pod red.)- 40 pieśni radzieckich. (Zawiera tekst w jęz.polskim i rosyjskim oraz nuty m.in. hymnu ZSRR, pieśni o Stalinie i inne). W.1950, KiW, 30cm, s.110, opr.oryg.tw., c.30zł
156 Lityński Marian dr inż.- Opowiadania z życia roślin. Kr. br.r.wyd.(ok.1950), Księg.Powsz., 23cm, s.293, opr.oryg.tw., c.15zł
157 London Jack- Dolina Księżyca (klęska). Przekł. St.Kuszelewska. W.1929, Tow.Wyd. „Rój”, 17,5cm, s.268, opr.intr.tw., c.20zł
158 Łapicki Borys prof.- Prawo rzymskie. W.1948, Spłdz.Wyd. „Książka”, 23,5cm, s.449, opr.brosz., c.15zł
159 Łapińska Józefina- Harcerka na zwiadach. (Vademecum harcerki cz.I). W.1937, Harc.Biuro Wyd., 16,5cm, s.160, opr.intr.tw., c.30zł
16 Kowalski Marian- Vademecum kolekcjonera monet i banknotów. Wr.1988, Oss., 19,5cm, s.225+il.70, opr.oryg.brosz., c.15zł
160 Macgregor Mary- Stories of king Arthur’s knights. Opr. H.Karczewska. L.1938, Państw.Wyd. Książek Szkol., 20cm, s.34, opr.oryg.brosz., c.10zł
161 Makuszyński K.- Wyprawa pod psem. Ilustr. K.M. Sopoćko. W.1936, nakł.GiW,20cm, s.280, opr.tw.,c.30zł
162 Mały rocznik statystyczny na:
 1. 1937r., s.XXVIII+401,
 2. 1939r., s.XXXII+424.
W., wyd.GUS, 17cm, opr.oryg.brosz., c.35zł/egz.
163 Michałowski Z.- Polska literatura romantyczna. Romantyzm. Brodziński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Malczewski, Zaleski, Goszczyński. W. br.r.wyd.(ok.1925), wyd.Księg. M.Ostaszewskiej i S-ki,22cm, s.147, opr.intr.tw., c.25zł
164 Milla K.- Polska od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. (Na prawach rękopisu). K.1946, nakł.Wydz. Szkolenia Hutniczego C.Z.P.H., 22cm, s.135, opr.oryg.brosz., c.25zł
165 Minkiewicz Janusz-Kazania i skargi. Rys. J.Zaruba. W.1946, Cz., 23cm, s.147, opr.oryg.tw., c.30zł
166 „Moderne Bauformen”. Monatshefte für Architektur und Raumkunst.
 • Jahrgang XXXVI: heft 9 z 1937r.,
 • Jahrgang XXXVIII: heft 4 z 1939r.,
 • Jahrgang XLI : heft 3 z 1942r.
Stuttgart, Julius Hoffmann Verlag, 29,5cm, s.42-78 w nr, opr.oryg.brosz., c.5zł/nr
167 Mysłakowski Z.- Państwo a wychowanie. W.1935, Nasza Księg.S-ka Akc.ZNP,21,5cm, s.123,opr.tw.,c.25zł
168 Nikandrow N.-Romans Ksieni. Przeł. J.Maciejowski
W.1928, Bibl. Domu Polskiego, 17cm, s.128, opr.intr.tw., c.20zł
169 „Orlim szlakiem”. Nr 1, 7 i 8 z 1944r. Lublin, Wyd. „Duch Polski”, 24cm, s. w nr-4, c.5zł/nr
17 Liceum im. R.Traugutta w Częstochowie (temat). Cz-wa 2000-2016, 24,5cm.
 1. Kołodziejski Janusz- Trauguciacy. Bardowie tradycji. Cz.I,II,IV,VII. Nakł.autora, s.cz.I-173, cz.II-172, cz.IV-136, cz.VII-98, opr.oryg.brosz., c.15zł/cz.
 2. Kołodziejski J.- II LO im.Romualda Traugutta w Częstochowie 1920-2000. Nakł. Domu Książki, s.139, opr.oryg.brosz., c.25zł
 3. Kołodziejski J.- 85 lat Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920-2005. Nakł. autora, s.237, opr.oryg.tw., c.25zł
 4. Wrzaszczyk Jadwiga opr.- II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie. 90 lat tradycji. Wyd. Częst. Zakł.Graf. Sp. z o.o., s.252+płyta DVD, opr.oryg.brosz., c.35zł
 5. Sętowski Juliusz pod red.- „Traugutt”. Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920-2010. Wyd. Muzeum Cz-wskie, s.359, opr.oryg.brosz., c.30zł
170 Ostoja Roguska Wanda- Przyroda. W domu i szkole. Wskazówki praktyczne dla młodzieży i nauczycieli. W.1925, Wyd. M.Arcta, 22,5cm, s.151, opr.tw., c.25zł
171 Parrott Ursula- Adieu. Tłum. M.Fuchs-Lisocki. L.1934, Wyd.„Sigma”,19,5cm, s.240, opr.intr.tw., c.20zł
172 Peretiatkowicz Antoni- Państwo współczesne. Wiadomości ogólne. Ustrój polityczny Anglii- Stanów Zjednoczonych- Francji- Związku Radzieckiego- Polski. P.1948, Księg.Wł.Wilak, 22cm, s.159, opr.brosz., c.20zł
173 Pietkiewicz K., Stankiewicz J. opr.- Wystawa sztuki i rękodzieła ludowego. Katalog wystawy. W.1949, wyd.MKiS i Zw.Samop.Chłops., 21,5cm, s.64+il.16, opr.oryg.brosz., c.15zł
174 Podkowiński Marian- Pamiętnik Goebbelsa. W.1948, Spłdz.Wyd.„Wiedza”,21cm, s.76, opr.br.,c.20zł
175 Polski almanach uzdrowisk. Kr.1934, nakł. Polsk. Tow.Balneologicznego, 23cm, s.506, opr.oryg.tw. (egz. do oprawy), c.70zł
176 „Przekrój”. Tygodnik. Nr 112-142 z 1947r. Kr., Spłdz.Wyd. „Czytelnik”, 34cm, s. w nr 24, wszystkie nr współopr.- opr.intr.tw., c.60zł
177 Przyborowski Walery- Chrobry. Opowiadanie historyczne z XI wieku. Przedm. prof. H.Mościcki, ryc. A.Gawiński. Egz. nr 925. W.1930, Dom Książ.Polsk. S-ka Akc., 21cm, s.179, opr.oryg.tw., c.35zł
178 Pytlakowski Jerzy- Powstanie mokotowskie. Reportaż. W.1946, Cz.,22cm, s.111,opr.oryg.br., c.15zł
179 Rawita-Witanowski Michał- Przewodnik po Piotrkowie Trybunalskim. (Z planem miasta). Piotrków Tryb. 1923, Wyd.Polsk.Tow.Krajozn., 16,5cm, s.97+plan, opr.oryg.brosz., c.50zł
18 „Magazyn Numizmatyczny”. Nr 42 z 2016r. Cz-wa, wyd. PTN oddz.Cz-wa, 21cm, s.124, opr.oryg.br., c.20zł
180 Roman Sanguszko zesłaniec na Sybir z r.1831.
W świetle pamiętnika matki ks.Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji współczesnej. Tłum. K.Firlej Bielańska, sł.wstępne J.hr.Potocki, przedm. H.Mościcki. W.1927, GiW,22,5cm, s.XIII+209, opr.intr.tw., c.75zł
181 Różewicz T.- W łyżce wody... Satyry. (Pierwsza książka autora). Cz-wa 1946, nakł.Spłdz.Wyd.-Art. „Słowo”, 21cm, s.32, opr.oryg.brosz., c.35zł
182 Ruth Buczkowski Marian- Warszawski dowcip w walce 1939-1944. W.1946, GiW, 21cm, s.63, opr.oryg.brosz., c.25zł
183 Scholz Hugo- Landsturm. Geschichte einer Kriegskameradschaft. Mit Bildern von K.U.Wilke. Leipzig 1942, Leopold Stocker Verlag, 20cm,s.334,opr.tw.,c.10zł
184 Skwarczyński Adam- Wskazania. W.1934, nakł. Straży Przedniej, 19cm, s.160, opr.oryg.brosz., c.30zł
185 Smolarski Mieczysław- Gwiazdy Warny. Powieść. W. br.r.wyd.(ok.1922), Bibl.Domu Polsk., 17,5cm, s.135, opr.intr.tw., c.30zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1921-1950

186 Smolarski M.- Poszukiwacz złota. Powieść z dziejów polskiej alchemii. Ilustr. H.Bilińska. W.1946, Wyd. E.Kuthana, 21cm, s.192, opr.oryg.tw., c.25zł
187 Smoleński Jerzy- Wielkopolska. Z cyklu:Cuda Polski. P. br.r.wyd.(ok.1930), Wyd. Polskie R.Wegner, 21,5cm, s.156, opr.oryg.brosz.+obw.(do oprawy), c.80zł
188 Smoleński J.- Morze i Pomorze. Z cyklu: Cuda Polski. P. (ok.1935), Wyd. Polskie R.Wegner, 21,5cm, s.139, opr.oryg.tw., c.100zł
189 Sosnowski Kazimierz- Przewodnik po Beskidach Zachodnich. T.I. Beskid Śląski i Żywiecki. Kr.1948, Wiedza-Zawód-Kultura T.Zapiór i S-ka, 17cm, s.320, okł.brak, c.20zł
19 Olbrychski Daniel- Anioły wokół głowy. Współpraca:P.Ćwikliński i J.Ziarno. W.1992, Polska Ofic. Wyd. „BGW”,23,5cm, s.326+32nlb.(il.),opr.oryg.brosz.,c.10zł
190 Svensson Jon- Z dalekiej północnej wyspy. Z 4 ryc. Kr.1947, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 21,5cm, s.108, opr.oryg.brosz., c.15zł
191 Szarota-Blüthowa Elida Maria dr- Travail et Travailleurs de France. Podręcz. do nauki jęz. francuskiego dla VII klasy szk. podstawowej. W.1948, PZWS, 20,5cm, s.264, opr.oryg.brosz., c.20zł
192 Szukiewicz Maciej- Noc św. Mikołaja. Baśń w 3 aktach i 5 odsłonach. Ilustr. I.Galla, okł. M.Jaroszyńska. P. br.r.wyd. (ok.1925), KśW, 26cm, s.88, opr.tw., c.35zł
193 Świdrowski Józef- Teoria monetarna Johna Law. W.1938, nakł. Szkoły Gł.Handlowej, 20cm, s.148, opr. intr.tw., c.40zł
194 Thullie Kazimierz ks.- Dzieje objawienia Bożego w Starym Testamencie. Z 38 ilustr. i 2 mapkami. L.1929, Książnica-Atlas, 23cm, s.147, opr.oryg.brosz., c.25zł
195 Tomczak Roman pod red.- Kalendarz nauczycielski na rok 1928. W.1928, nakł.Zarz.Gł.Zw. P.N.S.P., 15cm, s.384+VII, opr.oryg.brosz., c.25zł
196 Turowiczówna J. opr.- Rozumowany katalog sztuk teatralnych. W.1932, Wyd. Zw. Teatrów Ludowych, 18cm, s.260, opr.intr.tw., c.20zł
197 Tuwim J. zebr.- Polska nowela fantastyczna. Antologia. Ilustr. J.M.Szancer. W.1949, PIW, 24cm, s.315, opr.oryg.brosz., c.50zł
198 Tyrowicz Marian dr-Sprawa ks. Piotra Ściegiennego. W.1948, Spłdz.Wyd. „Książka”, 20,5cm, s.203, opr. intr.tw.(oryg. okł. zachowana), c.20zł
199 Wells H.G.- Cudowny gość. Powieść. Przekł. M.Bogdani. W.1921, nakł. „Głosu Narodu”, 19cm, s.186, opr.oryg.brosz.napr., c.20zł
2 Atlas polskich strojów ludowych. (Seria).
 1. Świeży Janusz- Strój krzczonowski. s.47,
 2. Kaznowska-Jarecka Barbara- Strój biłgorajsko-tarnogrodzki. s.66.
P, Wr.1952-58, wyd. Polskie Tow. Ludoznawcze, 31,5cm, opr.oryg.brosz., c.15zł/egz.
20 Paradowska Maria- Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej. W.1984, Wyd.Interpress, 19,5cm, s.218, opr.oryg.brosz., c.20zł
200 Wells H.G.- Historja świata. Z 40 ilustr. i 10 mapami. (Z serii: Bibl. Wiedzy- t.XIV.) Przeł. J.Parandowski. W.1924, TEiM, 22cm, s.346, opr.oryg.tw., c.25zł
201 Widajewicz J.- Studia nad relacją o Słowianach Ibrahima Ibn Jakuba. Kr.1946, nakł.PAU, 25,5cm, s.102, opr.oryg.z., c.25zł
202 Wierzbiński Maciej- Syn kresów. Powieść historyczna. (dot. Wielkopolski), Ł. br.r.wyd.(ok.1925), nakł. księg. L.Fiszera, 21,5cm, s.158, opr.oryg.tw.,c.45zł
203 Wojno Zofia dr opr.- Zarys anatomji, fizjologji i higjeny. Historja naturalna człowieka. W.1927, Wyd. M.Arcta, 24,5cm, s.136, opr.oryg.brosz., c.25zł
204 Zahorska Anna- Ofiara poranna. Chrystusowiec Józef Miękus. Jego życie i walka o Boże ideały. Potulice 1939, nakł. Sem. Zagr., 20cm, s.230, opr.oryg.br., c.15zł
205 Ziemnowicz Mieczysław dr- Problemy wychowania współczesnego. Kr.1930, Wyd. J.Mortkowicza, 24cm, s.VI+268, opr.intr.tw., c.30zł
206 Żurawicki Seweryn- Ekonomia polityczna. W 2 częściach (tomach). (Skrypt Wyższej Szkoły Adminis.-Handl. w Cz-wie). Cz.1949, Wyd.WSA-H, 29,5cm, s.cz.1-108, cz.2-150, opr.oryg.brosz., c.30zł
207 Bajki. W.1954-83, NK, c.20zł/egz.
a)Mickiewicz A.- Bajki. Ilustr. L.Maciąg, 29,5cm, s.44, opr.oryg.tw.,
b)Porazińska J.- Kichuś majstra Lepigliny. Ilustr. M.Orłowska, 24,5cm, s.124, opr.oryg.tw.,
c)Porazińska J.- Kożucha Kłamczucha. Ilustr. M.Pokora, 23,5cm, s.30, opr.oryg.brosz.,
d)Konopnicka M.- Szkolne przygody Pimpusia Sadełko. Ilustr. J.Czerwiński, 26cm, s.42nlb., opr.oryg.brosz.,
e)Januszewska H.- Rękopis pani Fabulickiej. Ilustr. J.M. Szancer, 28cm, s.189, opr.oryg.tw.,
f)Januszewska H.- Siwa gąska siwa. Ilustr. W.Zawadzka, 24cm, s.44, opr.oryg.brosz.,
g)Giżycki Kamil- Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego nadwornego doradcy króla jegomości lwa Samby Mocnego. Baśnie murzyńskie. Ilustr. J.M. Szancer, 30cm, s.68, opr.oryg.tw.,
h)Jaworczakowa M.- Jacek, Wacek i Pankracek. Ilustr. R.Klaybor, 24cm, s.82, opr.oryg.brosz.,
i)Domańska A.- Przy kominku. Ilustr. A.Kobzej, 24,5cm, s.176, opr.oryg.tw.,
j)Zdzitowiecka H.- Tęcza w kropli wody. Ilustr. J.Heintze, 24cm, s.79, opr.oryg.brosz.,
k)Świrszczyńska Anna- O Małgosi co się niczego nie bała. Ilustr. J.Jurjewicz, 24cm, s.31, opr.oryg.brosz.,
l)Kownacka M.- Trzysta słowiczątek. Wiersze i piosenki dla dzieci oparte na motywach ukraińskich. Ilustr. Z.Witwicki, 25cm, s.32nlb., opr.oryg.brosz.,
ł)Carrol Lewis- Alcja w krainie czarów. Tłum. A.Marianowicz, ilustr. O.Siemaszko, 24,5cm, s.97, opr. oryg.tw.,
m)Grodzieńska Wanda- Dzieci leśne. (Na podst. oryg. rosyjskiego). Ilustr.E.Czaruszyn, 26cm, s.24nlb., opr. oryg.brosz.,
n)Tajc J.- U cioci Pawy. Tłum.H.Broniatowska. Ilustr. H.Czajkowska, 24cm, s.26, opr.oryg.brosz.
208 Balara Michał- Na Spiszu. Obrzędy ludowe, opowieści i bajdy. Sł.wstęp. T.M.Trajdos. W.1986, LSW, 19,5cm, s.173, opr.oryg.brosz., c.20zł
209 Biblioteka Psychologiczna (seria) pod red. Marii Przetacznikowej, W.1973-82, WSiP, 20,5cm, s.śr.230, opr.oryg.tw., c.5zł/egz.
 • Przewęda R.- Rozwój somatyczny i motoryczny.
 • Jurkowski A.- Ontogeneza mowy i myślenia.
 • Strelau J.-Rola temperamentu w rozwoju psychicznym.
 • Porębska M.- Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości.
 • Obuchowska I., Jaczewski A.- Rozwój erotyczny.
21 Paszta Andrzej, Paszta Piotr- Wydarzenia-ludzie-medale. Częstochowa do 1950 roku. Cz-wa 2017, nakł. autorów, 24,5cm, s.95, opr.oryg.tw., c.50zł
210 Biblioteka Nauczyciela (seria), W.1965-72, PZWS, 21,5cm, s.śr.185, opr.oryg.tw., c.5zł/egz.
 • Nowacki T.- Treść i proces kształcenia politechnicznego.
 • Demel M.- O wychowaniu zdrowotnym.
 • Krzemień-Ojak S.- Kultura-polityka-wychowanie.
 • Pasierbiński T.- Problemy kierowania szkołą.
 • Koblewska J.- Szkoła i środki masowego oddziaływania.
 • Fleming E.- Środki audiowizualne w nauczaniu.
 • Kamiński A.- Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza.
211 Bielenki N.- Tablice mnożenia i dzielenia. Praktyczna pomoc dla księgowych, finansowców, fakturzystów, planistów i sprawozdawców. W.1954, Polskie Wyd. Gospod., 25cm, s.XIX+499, opr.oryg.tw., c.10zł
212 Bieńkiewicz K.J.- Fizykochemia wyprawy skór. W.1977, WNT,24,5cm, s.466, opr.oryg.tw.+obw.,c.20zł
213 Bietiechtin A.G.- Podstawy mineralogii. W.1955, Wyd.Geolog., 25cm, s.752, opr.oryg.tw., c.20zł
214 Błaszczyk M., Olszańska B. opr.- Diabli wiedzą co... Wiersze i opowiad. polskich pisarzy. Antologia. Rys. B.Butenko. W.1972, Iskry, 20,5cm, s.665, opr.oryg.tw., c.45zł
215 Bobrow Siergiej- Dwurogi czarodziej czyli prawdziwa historia o niebywałych przygodach naszego przyjaciela Ilii Kamowa...(Zadania-żarty matematyczne). W.1951, KiW, 24cm, s.391, opr.intr.tw., c.30zł
216 Bocheński J., Brandys M. opr.- Podróże Guliwera. Wg.Jonathana Swiffa. W 4 częśc. (2 zeszytach). Szczecin 1982, KAW RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 30,5cm, s.z.1-79, z.2-46, opr.oryg.z., c.20zł
217 Bożek Ludwik opr.- Wspomnienia Cieszyniaków. W.1964, PAX, 24cm, s.262, opr.oryg.tw., c.15zł
218 Brandys Marian- Wyprawa do oflagu. W.1955, PIW, 20,5cm, s.152, opr.oryg.tw., c.30zł
219 Brocki Z., Szubzda Wł.- Polskie wybrzeże. (Album) Na dziesięciolecie PRL i pięćsetlecie powrotu Pomorza Gdańskiego. W.1954, SiT, 29cm, s.203 w tym wiele il., opr.oryg.tw., c.40zł
22 Piech Z., Pakulski J., Wroniszewski J. (pod red.) Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań. W.2006, Wyd. DiG, 24,5cm, s.369, opr.oryg.tw., c.55zł
220 Broniewski T.-Historia architektury dla wszystkich. W 5 tomach.
 1. T.I. Architektura starożytności. s.155,
 2. T.II. Architektura średniowiecza. s.300,
 3. T.III Architektura renesansu i baroku. s.268,
 4. T.IV Architektura ostatnich dwóch stuleci. s.372,
 5. T.V. Czym jest architektura? Przeszłość i współczesność. s.286.
Wr.1963-69, Oss., 21cm, opr.oryg.tw.płóc.+obw., c.75zł/kompl.
221 Broszkiewicz St.- Końca świata nie będzie. K.1966,
Wyd. „Śląsk”, 19,5cm, s.212, opr.oryg.brosz., c.15zł
222 Broż Adam- Rzym i Watykan. Przewodnik. Terni 1982, Wyd. „Plurigraf”, 19,5cm, s.287+mapa, opr.oryg.brosz., c.15zł
223 Brzechwa Jan- Pchła szachrajka. Ilustr. I.Kuczborska. W.1957, Cz., 18cm, s.62nlb., opr.oryg.tw., c.15zł
224 Brzechwa J., Tuwim J.- Wybór wierszy. M.in. : Kaczka dziwaczka, Pchła szachrajka, Samochwała, Szelmostwa lisa Witalisa, Zosia samosia, Okulary, Dwa Michały, Słoń Trąbalski, Bambo, Abecadło, Lokomotywa. Szczecin 1982, KAW RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 31cm, s.62, opr.intr.tw., c.25zł
225 „Bularz”. Czasopismo Akademic. Klubu Alpinistycznego- Klub Wysokogórski. Nr z jesieni 1948r. Gliwice 1985, wyd. Oddz.Uczelniany PTTK P.Śl., 24,5cm, s.56, opr.oryg.brosz., c.10zł
226 Burchard P.- Na szlaku. (Nowoczesny sprzęt turystyczny). W.1960, Wyd.Harcerskie, 16,5cm, s.174, opr.oryg.brosz., c.15zł
227 Cazin Paul- Książę biskup warmiński- Ignacy Krasicki 1735-1801. Tłum. M.Mroziński. Olsztyn 1986, Wyd.Pojezierze, 21cm, s.465, opr.oryg.tw.+obw., c.40zł
228 Chałasiński J., Chałasińska K.- Bliżej Afryki. W.1965,PAX, 24,5cm,s.543+mapka, opr.oryg.tw.,c.20zł
229 Chlabicz Barbara i inni (red.)- Pamiętniki kobiet. Biografie trzydziestolecia. W.1977, Cz., 24,5cm, s.438, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
23 Piechliwanowa K.I, M.N.Liebiediewa- Gramatika russkowo jazyka w illustracjach. Moskwa 1984-85, Izdatielstwo„RusskijJazyk”,27cm, s.352,opr.oryg.,c.15zł
230 Chłędowski K.- Pamiętniki. T.II. Wiedeń (1881-1901). Wstęp A.Knot. Kr.1957, WL, 21cm, s.502, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
231 Chojnowski A.- Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Wr.1986, Oss.,20,5cm, s.294, opr.oryg.brosz., c.30zł
232 Chopin Fryderyk- Dzieła wszystkie. T.X. Mazurki na fortepian. Wg. autografów i pierwszych wydań z komentarzami krytycznymi. Red. I.J.Paderewski, L.Bronarski, J.Turczyński. (Wydane z okazji 100 rocznicy śmierci kompozytora). W.1956, PWM- Inst. Fr.Chopina, 34cm, s.231, opr.oryg.tw.napr., c.50zł
233 Chwalewik Edward- Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku. Wr.1955, Oss., 25cm, s.IX+156+il.72, opr.oryg.tw., c.70zł
234 Chwaściński Bolesław- Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach. W.1979, SiT, 21,5cm, s.262, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
235 Cichowski J., Szulczyński A.- Husaria. W.1981, Wyd.MON, 20cm, s.242, opr.oryg.brosz.+obw., c.35zł
236 Cienciala Anna M.- Poland and western powers 1938-1939. A study in the Interdependence of Eastern and Western Europe. London 1968, Routledge & Kegan Paul, 22cm, s.X+310, opr.oryg.tw.+obw., c.30zł
237 Creer Stanley- Southern steam- South and East. (Dot. lokomotyw parowych). Thuro 1973, D.Bradford Barton Ltd., 22cm, s.95 w tym około 90 il., opr.oryg.tw.+obw., c.35zł
238 Cybulski Radosław- Księgarstwo w społeczeństwie współczesnym. Wr.1970, Oss.,20cm,s.302,opr.tw.,c.15zł
239 Czarnecki W., Zonik Z.- Walczący obóz Buchenwald. Przedm. Fr.Ryszka. W.1969, KiW, 21cm, s.525+plan obozu, opr.oryg.brosz., c.25zł
24 Polska 1939. Mapa samochodowa. Stan dróg na 1939/40. Skala 1:1 250 000. Plany 63 miast, schematy przejazdów z 1938r. Mapa budowy dróg w l.1918-39.Tabela odległości. Dodatkowo mapy: administracyjna, fizyczna, narodowości, gęstości zaludnienia, geomorfologiczna, lasy. W.2012, wyd.Π TLTR Kartografia, 68x98cm. złoż. do form.12,5x22,5cm., c.15zł
240 Danielewski B., Jeszka L.- Poznań miasto wystaw i targów. W.1951, Spłdz. Inst. Wyd. „Kraj”, 17cm, s.108, opr.oryg.brosz., c.10zł
241 Daszkiewicz K.- Uprowadzenie i morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki. P.1990, Kantor Wyd. SAWW, 21cm, s.521, opr.oryg.tw., c.20zł
242 Dernałowicz M.- Antoni Malczewski. W.1967, PIW, 21cm, s.226, opr.oryg.tw., c.20zł
243 Dobrowolski T.- Sztuka Krakowa. Kr.1978, WL, 25,5cm, s.622 w tym il.378 i tabl.kol.XVI,opr.tw., c.35zł
244 Domański Michał- Poczet wielkich rzeźbiarzy. W.1981, NK, 21cm, s.93, opr.oryg.brosz., c.15zł
245 Dudziak J., Gut St., Krzywoń R.- Osobliwości przyrody. Między Olzą a Górną Wartą. Stalinogród 1956, Wyd. „Śląsk”, 21cm, s.139, opr.oryg.brosz., c.20zł
246 Elsztein P., Mańkowski A., Świdziński J., Arct B. opr.- 1000 słów o lotnictwie. Mała encyklopedia lotnicza. W.1958, Wyd.MON, 17cm, s.406, opr.tw., c.15zł
247 Ender Janina- Ks. Józef Szafranek trybun ludu śląskiego. W.1952, Kom. Intelektualistów i Działaczy Kat., 21cm, s.60, opr.oryg.brosz., c.15zł
248 Fainsztein E.B.- W mirie otkrytki. (dot.pocztówek). Moskwa 1976, Izdatielstwo „Płanieta”, 22,5cm, s.130, opr.oryg.tw., c.25zł
249 Fangrat T. wybr.- Opowiadania węgierskie. Przekł. autora. W.1951, LSW, 22cm, s.197, opr.oryg.br., c.25zł
25 Radlak Włodzimierz- Pociąg ewakuacyjny. (Pierwsze tygodnie wojny w oczach ośmioletniego chłopca). Cz-wa, br.r.wyd.(1997), nakł.własny autora, 19,5cm, s.56, opr.oryg.brosz., c.10zł
250 Fast Howard- Ostatnia granica. W.1955, NK, 21cm, s.286, opr.oryg.tw., c.15zł
251 Fenikowski Fr.- Długie morze. W.1963, Cz., 21,5cm, s.597, opr.oryg.tw., c.20zł
252 Filler Witold (tekst)- Z dziejów cnoty. Szpilki 1935-1985. Wyb.ilustr. E.Lipiński. W.1985, KAW, 28,5cm, s.142, opr.oryg.brosz., c.20zł
253 Frantz Wiktor- W gnieździe drukarstwa polskiego. Kr.1974,WL,22cm,s.127+16nlb.,opr.or.tw.+obw., c.20zł
254 Fros Henryk Sl., Sawa Fr.- Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny. (Zawiera objaś. ok. 600 imion). Kr.1975, Wyd.Apostolstwa Modlitwy, 24,5cm, s.551, opr.oryg.tw., c.50zł
255 Garda Czesław, Kacprzak Fr.- Barwienie tworzyw sztucznych. W.1972, WNT, 24cm, s.205, opr.oryg.brosz.+obw., c.15zł
256 Garlicki J., Kossowski J., Ludwikowski L.-Kraków. Przewodnik. W.1967, SiT, 17,5cm, s.167+48ilustr.+plan miasta, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
257 Gieysztor A., Durko J. red.- Warszawa. Jej dzieje i kultura. W.1980, Arkady, 30cm, s.667, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł
258 Gładkowski M., Gryżewski T. (opr.)- Ilustrowany katalog znaczków polskich 1860-1956 r. W.1957, Biuro Wyd. „Ruch”, 24,5cm, s.420, opr.oryg.tw., c.10zł
259 Gołubiew A.- Największa przygoda mego życia. Lata nad „Bolesławem Chrobrym”. Kr.1981, Społ.Inst. Wyd. Znak, 20,5cm, s.455, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
26 Serejko Wł. pod red.- 80 lat częstochowskich hut szkła 1897-1977. Informator. Cz-wa 1977,wyd.Cz-wskie Huty Szkła, 22,5cm, s.36, opr.oryg.brosz., c.5zł
260 Graves Robert- Opowiadania. Przeł. Z.Kierszys. W.1979, KiW, 20cm, s.378, opr.oryg.brosz., c.15zł
261 Grudziński P.- Teologia bomby. Narodziny systemu nuklearnego odstraszania 1939-1953. T.III. Bomba termojądrowa. W.1988, PWN, 20,5cm, s.325, opr.oryg.brosz., c.15zł
262 Gruszecka Aniela- Owe lata.Powieść o kronice Galla. W 2 tomach. Kr.1973, WL, 20cm, s.t.I-394, t.II-417 +mapka, opr.oryg.brosz.+obw., c.30zł
263 Grygolunas Jerzy- Festiwale opolskie. W.1971, Inst.Wyd.NK, 22cm, s.246 ( w tym tekst s.85), opr.oryg.tw., c.25zł
264 Hadyna St.- Niezatarte ślady. Opowieść z życia Szopena nagrodzona na Międzynarodowym Konkursie Filmowym 1949r. K.1960, Wyd. „Śląsk”, 19,5cm, s.181, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
265 Hamburger Dokumente. Die Auschwitz-Hefte. Band 1. Texte der polnischen Zeitschrift „Przegląd Lekarski” über historische, psychische und medizinische Aspekte des Lebens und Sterbens in Auschwitz. Herausgegeben vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Weinheim und Basel 1987, Beltz Verlag, 28cm, s.328, opr.oryg.tw., c.20zł
266 Hanicz-Boruta B.- Wspomnienia dowódcy III Brygady AL. (Na s. przedtytułowej odręczna dedykacja autora). Ł.1973, Wyd.Łódzkie, 20cm, s.171, opr.oryg.tw.+obw., c.40zł
267 Helsztyński St.- Zmierzch Popielidów. Saga z drugiej połowy IX wieku. Ilustr. Wł.Bartoszewicz. P.1964, W.Poz., 21cm, s.207, opr.oryg.tw., c.25zł
268 Hurwic Józef pod red.- Mikołaj Kopernik. Szkice monograficzne.W.1965, PWN,20cm, s.301,opr.br.c.25zł
269 Husarski Wacław- Kazimierz Dolny. W.1957, PWN, 30cm, s.141, opr.oryg.tw., c.20zł
27 Woch Joanna- Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów. (Zawiera b.dużo kolorowych ilustr. wnętrz, mebli, zegarów, ceramiki, bibelotów, itp.). W.2006, Wyd.Arkady, 28cm, s.283, opr.oryg.tw., c.80zł
271 Instrukcja dla pomocnika maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych kolei dojazdowych. W.1974, wyd. Min.Komunikacji, 14,5cm, s.41, opr.oryg.tw., c.10zł
272 Jachimowski St. dr inż.- Rachunek wyrównania według metody najmniejszych kwadratów. W.1951, PWT, 16,5cm, s.151, opr.oryg.brosz., c.15zł
273 Jakiełek Wojciech „Żmija”- W pobliżu Oświęcimia. (Z działalności BCh). W.1963, LSW, 20,5cm, s.356, opr.oryg.brosz., c.30zł
274 Jelicz Antonina opr.- Różne przypadki świata tego. Wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja. Wstęp K.Budzyk, ilustr. M.Berezowska. W.1953, PIW, 30cm, s.160, opr.oryg.tw., c.25zł
275 Jodełka Tomasz opr.- Polskie baśnie ludowe. Ilustr. O.Siemaszkowa. (Z serii: Złota biblioteka). W.1956, PIW, 21,5cm s.495, opr.oryg.tw., c.25zł
276 Juchniewicz Romuald dr inż.- Katodowa protektorowa i anodowa ochrona metali w technice. W.1960, PWT, 24cm, s.243, opr.oryg.brosz., c.20zł
277 Kalinowski W. ks., Rychlicki J. ks.- Dogmatyka katolicka. P.1957,KśW, 20cm, s.150, opr.oryg.br.,c.20zł
278 Kapeniak Józef- W pogoni za Ikarem. (Dot. narciarstwa). W.1957,Cz.,19,5cm, s.201,opr.oryg.brosz. c.20zł
279 Katalog zabytków sztuki w Polsce.
T.I. Województwo krakowskie:
z.3. Powiat brzeski. s.21+il.50,
z.4.Powiat chrzanowski. s.36+il.71,
z.11.Powiat nowotarski. s.32+il.52,
z.13.Powiat tarnowski. s.28+il.74,
T.II.Województwo łódzkie. Ilustracje. il.667,
T.V.Województo poznańskie:
z.5.Powiat jarociński. s.25+il.85,
z.19.Powiat pleszewski. s.23+il.63.
W.1951-59, wyd.MKiS (Państw.Inst.Sztuki), 17cm, opr.oryg.brosz., c.30zł/z.
28 „Ziemia Częstochowska”. Wyd. ciągłe Częst. Tow. Naukowego.
t.XLI z 2015r., s.234,
t.XLII z 2016r., s.207.
Cz-wa, Wyd. im. S.Podobińskiego AJD, 24cm, opr.oryg.brosz., c.30zł/t.
280 Katalogi aukcji (temat).
 1. 38 Auktion Bildpostkarten und Randgebiete der Philatelie Photographica, 27 Febr.1985, s.286,
 2. 39 Auktion Ansichtskarten und Ganzsachen-Stempel, 6 Mai 1985, s.313,
 3. 53 Auktion Ansichtkarten und Ganzsachen-Stempel, 17 September 1988, s.364.
Hamburg, Internationales Bildpostkarten Auktions-haus Bernhard, 24cm, opr.oryg.brosz., c.20zł/egz.
281 Kieniewicz St.- Warszawa w powstaniu styczniowym. W.1956, WP, 21cm, s.247+plan miasta, opr.oryg.tw., c.35zł
282 Kieniewicz St., Miller T. (red.)- Dokumenty wydziału wojny Rządu Narodowego 1863-1864. Zawiera materiały i dokumenty w jęz. polsk. i rosyjsk.
Wr.1973, Oss., 24,5cm, s.337, opr.oryg.tw.+obw.,c.70zł
283 Klejnoty sztuki polskiej (seria). W.1953-60, 21cm,opr.oryg.tw., c.15zł/egz.
 • Dobrzeniecki T.- Drzwi gnieźnieńskie. PIW, s.21+il. całostronicowych 62.
 • Walicki M.- Renesansowy poliptyk wieniawski. Wyd. Auriga, s.35+il. całostronicowych 71.
284 Klepaczko Fr.- Zarys ogólnej chirurgii weterynaryjnej. Schorzenia tkanek ustrojowych. W.1962, PWN, 24cm, s.209, opr.oryg.brosz., c.40zł
285 Kluz Wł. ks.- Dyktator Romuald Traugutt. Kr.1982, Wyd. oo.Karmelitów Bosych, 20,5cm, s.222, opr.oryg.brosz., c.25zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1990

286 Kołodziejczyk E.- Tryptyk warszawski. Wypędzenie. Dulag 121. Tułaczka. W.1984, Wyd.MON, 19cm, s.273, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
287 Kordiemski B.- Rozrywki matematyczne. Tłum. E.Kofler. W.1956, WP, 21cm, s.615, opr.oryg.tw.+obw., c.35zł
288 Kossak Zofia, Szatkowski Z.- Troja Północy. W.1960, PAX, 24cm, s.393, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł
289 Kossowski Łukasz- Pejzaże Wojciecha Weissa. Katalog wystawy. Kielce 1985, wyd.Muzeum Narodowe, 22cm, s.68+il.160, opr.oryg.brosz., c.20zł
29 Berent Wacław- Ozimina. Powieść. W.1911, nakł. J.Mortkowicza, 21,5cm, s.339, opr.intr.tw., c.30zł
290 Krajewski Michał- Obliczenia sieci wodociągowej i urządzeń pompowni na kolejach. W.1952, Wyd. Komunikacyjne, 21cm, s.326, opr.oryg.brosz., c.15zł
291 Krąpiec M.A.- Człowiek, kultura, uniwersytet. Wyb. i oprac. ks. A.Wawrzyniak. Lublin 1982, wyd. KUL, 24cm, s.520, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
292 Krońska Irena red.- Słownik filozofów. T.I. W.1966, PWN, 30cm, szpalt 500 (druk 2-szpaltowy), opr.intr.tw., c.20zł
293 Książka telefoniczna- województwo poznańskie. Br.m. i r.wyd.(ok.1962), wyd.brak, 29,5cm, s.98, opr.oryg.z., c.30zł
294 „Kultura”. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania. Nr : 2-3,5 z 1953r.,
Nr: 1-2 z 1957r.,
Nr: 5 z 1960r.,
Nr: 9 z 1967r.,
Nr: 3 z 1969r.,
Nr: 12 z 1970r.,
Nr: 12 z 1976r.,
Nr: 1-2,6,7-8,11 z 1977r.,
Nr: 11 z 1978r.,
Nr: 5,7-8,9,10,11,12 z 1979r.,
Nr: 1-2, 3,4,5,6 z 1980r,
Nr: 3,12 z 1981r.,
Nr: 1,4,5 z 1982r.,
Nr: 5,6,7,9,10,11,12 z 1983r.,
Nr: 1-2,3,5,6,9,10,11,12 z 1984r.,
Nr: 1-2,3,4,5,6,7-8,9,10,11,12 z 1985r.
Paryż, Instytut Literacki, 21,5cm, s. w nr 150-225, opr.oryg.brosz., c.10zł/nr
295 „Kultura Niezależna”. Miesięcznik Komitetu Kultury Niezależnej. Nr 58 z II.1990r. W., 19cm, s.140, opr.oryg.brosz., c.10zł
296 Kurdybacha Ł. pod red.- Historia wychowania. Tom I. W.1965, PWN,24,5cm, s.762,opr.oryg.tw.,c.45zł
297 Kwartalnik metodyczny.(Dot. działal. bibliotek publicz.).K.1978, Wyd.Woj.Bibl.Publicznej, 21cm, opr.oryg.brosz., c.10zł
 • R III: nr 1-2 z 1978r., s.111,
 • R III: nr 3-4 z 1978r., s.75.
298 Laskowski T. pod red.- Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego 1945-1960. Gliwice 1960, Wyd.P.Śl., 30cm, s.174+plan dzielnicy akademickiej, opr.oryg.tw., c.25zł
299 Leksykon PWN. (Zawiera ok.90 000 haseł). W.1972,PWN, 24,5cm, s.1354, opr.oryg.tw., c.10zł
3 Baron Arkadiusz- Max Pinkus (1857-1934). Śląski przemysłowiec i mecenas kultury. Opole 2008, Wyd.MS, 24cm, s.190, opr.oryg.tw., c.45zł
30 Bogucka, Niewiadomska C., Warnkówna J.- Pierwsze ćwiczenia do nauki poprawnego pisania. Stopień III-ci. W.1916, nakł.GiW, 19cm, s.79, opr.oryg.z.napr., c.15zł
300 Lelewel Joachim- Bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke: Historja drukarń krakowskich- tudzież historja Uniw. Jagiell. w Krakowie a przydatny katalog inkunabułów polskich. W 2 tomach. Reprint wyd. z 1823r. przez Józefa Zawadzkiego w Wilnie. W.1980, WAiF, 21,5cm, s.t.I-280+tabl.4, t.II-435+tabl.XIV, egz.479 i 715, opr.oryg.tw., c.100zł
301 Lew-Starowicz Zb.- Seks w kulturach świata. Wr.1988, Oss., 20,5cm, s.211+il.55, opr.brosz., c.15zł
302 Libura I. dr, Majewska J., Hryniewicz J. red.- Liceum w Olkuszu. Księga pamiątkowa 1916-1956. Kr.1957, Druk. Wyd.,24,5cm, s.383, opr.oryg.tw.,c.50zł
303 Linowska St. zebr.- Listy Gabrieli Zapolskiej. W 2 tomach. W.1970, PIW, 20cm, s.t.I-989, t.II-817, opr. oryg.tw.+obw., c.30zł
304 Lipniacki W., Zakrzewski St. opr.- Małe vademecum sportowca. W.1956, SiT, 17cm, s.453, opr.oryg.tw., c.10zł
305 Łoziński Wł.- Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. W 2 tomach.
t.I. Czasy i ludzie. s.VIII+336,
t.II. Wojny prywatne. s.XII+396.
Kr.1960, WL, 24,5cm, opr.oryg.tw., c.80zł
306 Łoziński Józef- Sceny myśliwskie z Dolnego Śląska.
W.1985, PIW, 19,5cm, s.124, opr.or.brosz.+obw.,c.15zł
307 Łuczkiewicz M. pod red.- Mała encyklopedia Kielecczyzny. Przewodnik- informator. Kielce 1958, Wyd.Woj.Komit.Odbudowy Stolicy, 14,5cm, s.88, opr.oryg.brosz., c.20zł
308 Makowiecki Tadeusz- Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim. W.1969, PIW, 25cm, s.289, opr.oryg.tw., c.30zł
309 Malinowski Bronisław- Dzieła. T.II. Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobrianda Brytyjskiej Nowej Gwinei. Przeł. J.Chałasiński i A.Waligórski. W.1984, PWN, 20,5cm, s.624, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
31 Bolo Henryk ks.- Na wyżynach modlitwy. Przekł. z francuskiego. P.1914, KśW,19cm, s.192,opr.oryg., c.15zł
310 Maneli Mieczysław pod red.- Podstawy nauk politycznych. W 3 częściach (tomach). W.1966-67, wyd. UW, 20,5cm, s.t.I-273, t.II-221, t.III-157, opr.br., c.35zł
311 Marks K., Engels F.- Manifest komunistyczny. W.1956, KiW, 17cm, s.107, opr.oryg.tw.,(b.ładny egz.), c.15zł
312 Miciński J., Kolicki St.- Pod polską banderą. Gdynia 1962, Wyd.Morskie, 20cm, s.255,opr.tw., c.25zł
313 Minajew Jewgienij- USSR exlibris. Moskwa 1967, Izdatielstwo Kniga, 21cm, s.58+20 wklejonych reprod. exlibrisów, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
314 Mistral Frederi- Pamiętniki i opowieści. Moje początki. Kr.1959, WL, 20cm, s.363, opr.oryg.brosz.+obw., c.30zł
315 „Most”. Wolne pismo. Nr 22 z 1989r. W., Wyd. Wolne Pismo, 20cm, s.156, opr.oryg.brosz., c.10zł
316 Muszyński K.- Balkony, loggie, tarasy. W.1988, Wyd.Watra, 17cm, s.160+il.barw.8, opr.oryg.tw., c.10zł
317 Necel A.- Nie rzucim ziemi... Wstęp A.Szomański. W.1969, Wyd.Novum, 20,5cm,s.210, opr.oryg.br. c.25zł
318 Nowakowski A.- O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwanego krzyżackim. Ilustr. A.Klein. Olsztyn 1988, Wyd. Ośr. Badań Nauk., 21cm, s.197, opr. oryg. brosz., c.20zł
319 Nowicka-Jeżowa Alina- Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku. Wr.1978, Oss., 23,5cm, s.126, opr.oryg.brosz., c.20zł
32 Ciembroniewicz Józef- Kazimierz Brodziński. Z serii: Bibl. Macierzy Polskiej. L.1907, nakł. Macierzy Polsk., 19,5cm, s.72, opr.oryg.z.(egz.do oprawy), c.10zł
320 Nowiński Marian-Dzieje upraw i roślin leczniczych. W.1980, PWRiL, 24,5cm, s.335, opr.oryg.tw., c.20zł
321 Olszańska Maria red.- Zielone ucho. Nowele i opowiadania turystyczne. W.1956, Cz., 21cm, s.344, opr. oryg.brosz., c.25zł
322 Ortner Rudolf- Sportbauten. Anlage, Bau, Ausstattung. Berlin 1956, VEB Verlag Technik, 30cm, s.324, opr.oryg.tw., c.10zł
323 Pamiętnik Dawida Rubinowicza. Sł. wstęp. J.Iwaszkiewicz. W.1960, KiW, 21cm, s.122+8nlb.(il.), opr. oryg.brosz.+obw., c.25zł
324 Panic Idzi- Księstwo Cieszyńskie w średniowieczu. Studia z dziejów politycznych i społecznych. Cieszyn 1988, wyd.Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 20,5cm, s.142, opr.oryg.brosz., c.20zł
325 Pankratowa A. pod red.- Historia ZSRR. W 2 częściach (tomach). W.1954, PZWS, 24cm, s.t.I-272+map 8, t.II-360, opr.oryg.tw., c.20zł
326 Pawlik Jerzy- Piekary Śląskie. W.1988, Wyd.PTTK „Kraj”, 16,5cm, s.65, opr.oryg.brosz., c.10zł
327 Pawłow I.P.- Wykłady o czynności mózgu. W.1951, PZWL, 25cm, s.368, opr.intr.tw., c.25zł
328 Perzanowski Zb. pod red.- Corpus inscriptionum Polloniae. Tom VIII- woj. krakowskie z. 2- Bazylika Mariacka w Krakowie. Kr.1987, Pols.Tow.Teolog., 24cm, s.207+ryc.24+il.46, opr.oryg.brosz., c.20zł
329 Piasecki S.- Zapiski oficera Armii Czerwonej. Przedruk na podst. wyd. „Książka dla Wszystkich” Gryf Publications Ltd.-Londyn 1957. W.1985,Wyd.Marcines, 21,5cm, s.209, opr.oryg.brosz., c.20zł
33 Combe A. dr- Nerwowość u dzieci. Cztery odczyty. Przeł. H.Nusbaum. W.1904, nakł. GiW, 18cm, s.153, opr.oryg.tw., c.10zł
330 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekł. z jęz. oryginalnych. (Biblia Tysiąclecia). (Na s. przedtytułowej odręczny podpis biskupa St.Bareły). W.1980, Wyd.Pallottinum, 14,5cm, s.1439 (druk 2-szpaltowy), opr.oryg.brosz., c.70zł
331 Plan miasta Krakowa. W.1957, PPWK, 59,5x85cm złoż. do form. 13x20cm, c.10zł
332 Połomski Zb. pod red.- Mieszanki ziołowe w lecznictwie. W.1954, wyd. Zarząd Przem.Zielarskiego, 20,5cm, s.70, opr.intr.brosz., c.15zł
333 Popiołek K., Suchocki M., Wysłouch S., Zajchowska St. pod red.- Górny Śląsk. Z cyklu: Ziemie Staropolski. T.V.cz.I i II. (Każda cz. stanowi osobny volumin). P.1959, Instytut Zachodni, 23,5cm, s.cz.1-540, cz.2-540, opr.oryg.brosz. (egz.do naprawy), c.15zł/cz.
334 Powieści o dziejach ojczystych (seria). W.1959-62, LSW, 20cm, opr.oryg.tw., c.5zł/egz.
 • Przyborowski Walery- Lelum-polelum. Powieść historyczna z X w. s.263,
 • Przyborowski W.- Chrobry. Opowiadanie historyczne z XI w. s.261,
 • Domańska A.- Krysia bezimienna. Opowiadanie z czasów Zygmunta Augusta, Henryka Walezego i Stefana Batorego. s.209,
 • Maciejowski Józef- Zdrajcy. Powieść histor. s.281.
335 Praca zbiorowa- Projektowanie zakładów przemysłowych. Poradnik encyklopedyczny budowy maszyn. W.1951, PWT, 29,5cm, s.534, opr.oryg.tw., c.25zł
336 Praca zbiorowa- Wszechświat, życie, człowiek. W.1955, KiW, 21cm, s.386, opr.oryg.tw., c.15zł
337 Praca zbiorowa- Z dziejów oręża polskiego. Materiały do szkolenia politycznego. W.1959, Wyd. MON, 24,5cm, s.479, opr.oryg.tw., c.20zł
338 Praca zbiorowa- Żołnierz polski.Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie od wieku XI do roku 1960.
T.I. Wieki XI-XVII. s.544 w tym tabl.kolor. 255,
T.IV. Od 1815 do 1831r. s.469 w tym tabl.kolor.219.
W.1960-65, Wyd.MON, 29,5cm, opr.oryg.tw.,c.100zł/t.
339 Praca zbiorowa- Z dziejów wojny wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945. Materiały do szkolenia politycznego. W.1960, Wyd.MON, 24,5cm, s.671, opr.oryg.tw., c.20zł
34 Czy jest co do czynienia ? Kilka uwag dla klas wyższych. Kr.1895, nakł. W.L.Anczyca i s-ki, 18cm, s.204, opr.oryg.tw., c.20zł
340 Praca zbiorowa- Habemus Papam. (Pierwsza wydana tuż po Jego wyborze na papieża-książka na Jego temat w Polsce). Kr.1979, Wyd.Apostolstwa Modlitwy, 17,5cm, s.205, opr.oryg.tw.+obw., c.10zł
341 Presser Helmut (tekst)- Johannes Gutenberg 1400-1468. Sztuka drukarska zmienia świat. (Katalog wyst. zorg. przez Institut für Auslandsbeziehungen w Stuttgarcie). Stuttgart br.r.wyd.(ok.1968), druk.W.Jungmann, 21cm, s.92nlb., opr.oryg.brosz., c.50zł
342 Przewodniki. W.1954-69, SiT, 16,5cm, opr.oryg.brosz., c.15zł/egz.
 • Dzianisz P. pod red.- Bory Tucholskie. s.218+mapka,
 • Sobański M.- Kalisz i Ziemia Kaliska. s.142,
 • Roszkowska W.- Wrocław. Przewodnik po dawnym i współczesnym mieście. s.371+mapka.
343 Puchalski Zb., Wojciechowski I.- Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie. Fot.M.i M.Ciunowicz. W.1987, KAW, 28cm, s.176, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł
344 Pudysz Zb.- Zabójstwo z premedytacją. Pozycja popul.-nauk. ze wst. B.Hołysta. W.1987, KIW, 20,5cm, s.230, opr.oryg.brosz., (II), c.20zł
345 Puszkin A.- Dzieła wybrane. W 6 tomach, (5 vol.).
t.I. Wiersze. s.414,
t.II. Poematy i baśnie. s.317,
t.III. Eugeniusz Oniegin. s.239,
t.IV. Utwory dramatyczne. s.272,
t.V. Opowieści. s.361,
t.VI. Córka kapitana. s.142.
(Tom V i VI w jednym vol.). W.1954, PIW, 20,5cm,
opr.oryg.tw.(wszystkie tomy we wspól. tekturowym etui), c.70zł
346 Rahner Karl, Vorgrimler Herbert- Mały słownik teologiczny. W.1987, PAX, 24cm, s.XXV+289, opr.oryg.tw., c.15zł (Posiadamy również 2-gi egz. wyd. w 1996r., s.XXXVII+339.)
347 Regulaminy SZ PRL. W.1972, wyd.MON, 14,5cm, c.10zł/egz.
 • Służby garnizonowej i wartowniczej. (II). s.167
 • Musztry. s.154.
348 Reinfuss Roman- Garncarstwo ludowe. W.1955, Wyd. „Sztuka”, 24,5cm, s.96+tabl.47, opr.oryg.tw. +obw., c.35zł
349 Rocznik warszawski 1960. W.1961, PIW, 25cm, s.421, opr.oryg.tw., c.25zł
35 Czy żywi mogą rozmawiać z umarłymi ? Jasne wytłumaczenie spirytyzmu. Nowy Jork 1920, Internationale Bible Students Association, 19,5cm, s.128, opr.intr.brosz., c.25zł
350 Rudziński M. opr.- Pojedynek. Wtorkowe konferencje Jerzego Urbana- rzecznika prasowego rządu 1981-1985. W.1985, Cz., 20cm, s.278, opr.oryg.brosz., c.10zł
351 Rymkiewicz Władysław. W.1954-56, Wyd.MON, 21,5cm, opr.oryg.tw., c.15zł/egz.
 • Rycerze i ciury. Powieść hist. s.288,
 • Noc saska. s.325.
352 Saint-Simon- Pamiętniki. Przeł. A. i M.Bocheńscy. W 2 tomach. W.1984, PIW, 21cm, s.t.I-423, t.II-405, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
353 Sikora Jerzy. K.1964-67, Wyd. „Śląsk”, 21cm, opr.oryg.brosz., c.45zł/egz.
 • Zaczęło się 600 lat temu.Obrazki z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. s.201,
 • Żelazne skarby. Obrazki z dziejów polskiego hutnictwa żelaza. s.263,
(W obu poz. na s.tytułowej odręczne dedykacje autora.)
354 Skalska K. red.- Podręczny słownik języka polskiego. Przewodnik fotooffsetowy na podst. wyd. M.Arcta z 1939r. W.1957, WP, 24,5cm, s.494, opr.oryg.tw., c.20zł
355 Skrodzki Eugeniusz-Wielisław- Wieczory piątkowe. I inne gawędy. Opr. M.Opałek. Z serii: Bibl. pamiętników polskich i obcych. W.1962, PIW, 21,5cm, s.385, opr.oryg.tw., c.30zł
356 Słońska Irena – Dzieci i książki. W.1959, PZWS, 24.5cm, s.333, opr.oryg.tw.+obw., c.45zł
357 Sobiesiak Józef- Brygada Grunwald. W.1966, Wyd.MON, 19,5cm, s.304, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
358 Sołżenicyn Al.- Archipelag Gułag 1918-1956. Cz.I i II. Próba analizy literackiej. Przeł. M.Kaniowski. Paryż 1974, Inst.Literacki, 21,5cm, s.554, opr.br.,c.20zł
359 Stalin. Dokumenty 5-9 marca 1953r. (Wyd. w związku ze śmiercią i pogrzebem Stalina). W.1953, KiW, 20cm, s.126, opr.oryg.brosz., c.30zł
36 „Die Woche”. Tygodnik. 10 Jahrgang: nr 1-25 z 1908r. Berlin, 29cm, s. w nr 44, wszystkie nr współoprawne, opr.intr.tw., c.80zł
360 Starzyński Juliusz- Sztuka w świetle historii. Studia z metodologii historii sztuki. W.1951, PIW, 20,5cm, s.184, opr.oryg.brosz., c.25zł
361 Strzelecki Jan- Kontynuacje. W.1988, Wyd.Grup Politycznych WOLA, 20cm,s.193,opr.oryg.brosz.,c.10zł
362 Szanto Tibor- Pismo i styl. (Albumowa antologia rozwoju i stylów pism drukarskich- zawiera 343 kroje lub odmiany pisma). Wr.1968, Oss., 29,5cm, s.536+37 (systematyka krojów pism), opr.oryg.tw.+obw., c.200zł
363 Szklarstwo. W.1959-64, c.20zł/egz.
 • Grześkowiak W.- Obróbka szkła. Wykończanie, zdobienie, srebrzenie luster, złącza. Wyd.Przem.Lekkiego i Spoż., 21cm, s.194, opr.oryg.brosz.,
 • Sobczyński B., Krupa R.,- Obróbka szkła. Państw.
Wyd.Szkoln.Zawod., 20,5cm, s.115, opr.oryg.brosz.
364 Szremowicz Wł.- Gdańsk. W.1953, SiT, 16,5cm, s.160, opr.oryg.brosz., c.15zł
365 Szweykowski Z.- Trylogia Sienkiewicza i inne szkice o twórczości pisarza. P.1973, WPoz., 21,5cm, s.205, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
366 Śri Śrimad A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada-Bhagavad-Gita. Taka Jaką Jest. W.1990, Wyd.BBT, 20cm, s.787, opr.oryg.tw.+obw., c.10zł
367 Śri Śrimad A.C.Bhaktivedanty Swami Prabhupada- Śri Caitanya-Caritamrta. Krsnadasa Kavirajy Gosvamiego. (W dwóch częściach-tomach). Indie 1988, Wyd.BBT, 19cm, s.t.I-775, t.II-688, opr.oryg.brosz., c.20zł
368 Światło J.- Za kulisami bezpieki i partii. Wr.1984, Wyd.Vist, 20cm, s.82, opr.oryg.brosz., c.20zł
369 Św. Teresa od Dzieciątka Jezus- Dzieje duszy. Rady i wspomnienia- modlitwy- listy. Londyn 1958, nakł.Kat. Ośr.Wyd. „Veritas”, 19cm, s.367, opr.tw.+obw., c.15zł
37 Diez Ernst, Glück Heinrich- Alt- Konstantinopel. Hundertzehn photographische Aufnahmen der Stadt und ihrer Bau und Kunst-Denkmäler. Mit alten Ansichten und Plänen sowie einer geschichtlichen Einleitung einer Stadt und Kulturbeschreibung und Kunstgeschichtlichen Erläuterungen. München-Pasing 1920, Roland Verlag dr Albert Mundt, 27,5cm, s.25+il.111,opr.oryg.br.,c.35zł
370 Terlecki Olgierd- Kuzynek diabła. (Dot. postaci Józefa Hieronima Retingera). Kr.1988, KAW, 20,5cm,s.158, opr.oryg.brosz., c.15zł
371 Terruwe Anna A., Baars Conrad W.- Integracja psychiczna. O nerwicach i ich leczeniu. P.1989, Wyd. „W drodze”, 19cm, s.284, opr.oryg.brosz., c.15zł
372 Topelius Zachariasz- Sampo Lappelill. (Bajki fińskie). Tłum. J.Porazińska, ilustr. W.Majchrzak. W.1977, NK, 26cm, s.208, opr.oryg.tw., c.15zł
373 Topolski Jerzy- Gniezno.Zarys dziejów.P.1979, W.Poz., 20cm, s.174, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
374 Topolski J. pod red.- Gniezno. Studia i materiały historyczne. P.1984, PWN,24cm,s.222,opr.brosz., c.20zł
375 Tuszyński B. inż.- Poradnik dla torowego i dróżnika w pytaniach i odpowiedziach. W.1952, Wyd.Komunikacyjne, 21cm, s.484, opr.oryg.brosz., c.45zł
376 Tykacz J.- Poznajemy motyle. W.1963, PZWS, 22cm, s.88+il.48 (630 gatunków motyli), opr.tw., c.30zł
377 Tyloch Witold- Judaizm. W.1987, KAW, 14cm, s.344, opr.oryg.brosz., c.10zł
378 Tymrakiewicz Wł. prof. dr- Atlas chwastów. W.1959, PWRiL, 25cm, s.366 w tym 127 tabl.barwnych, opr.oryg.tw., c.60zł
379 „Vacat”. Pismo społeczno-polityczne. Nr 46 z III.1989r. W., Niezależna Ofic.Wyd., 20cm, s.132, opr.oryg.brosz., c.10zł
38 Dore Gustav- Ueber Berge und durch Thäler. Mit Dichtungen von Paul Heyse, Emanuel Geibel, Theodor Storm, Julius Wolff, Hans Hopfen, Hermann Lingg, Rudolf Baumbach u.a. Gera 1892, C.B.Griesbach’s Verlag, 32cm, s.68, opr.oryg.tw., c.20zł
380 Wakar Andrzej- Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety. Olsztyn 1986, Wyd.Pojezierze, 23,5cm, s.313, opr.oryg.brosz., c.15zł
381 Wasylewski St.- Na dworze Króla Stasia. Kr.1957, WL, 20cm, s.311, opr.oryg.brosz.+obw., c.20zł
382 Wasylewski St.- Lwów. Z cyklu: Cuda Polski. Reprint wyd. z lat 30 XX w.- Wyd.Polskie R.Wegner w Poznaniu. Wr.1990, Oss., 20cm, s.173+XIV, opr. oryg.brosz., c.20zł
383 Wdowiak J., Hanasz M., Nasiłowski J.- Podstacje trakcyjne. W.1958, Wyd.Komunik., 24cm, s.335, opr. oryg.brosz., c.10zł
384 Wnuk Włodzimierz- Walka podziemna na szczytach. W.1958, PAX, 19,5cm, s.256, opr.oryg. brosz.,(II), c.25zł
385 Wojtowicz Jerzy- Historia Szwajcarii. Wr.1989, Oss., 24,5cm, s.308, opr.oryg.tw.+obw., c.25zł
386 Wojtyła Karol- Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat. Kr.1988, Wyd. Znak, 19,5cm, s.61, opr.oryg. brosz., c.20zł
387 Wortman Stefania zebr.- Woda żywa. Baśnie pisarzy polskich. Ilustr. A.Marczyński. W.1958, NK, 24cm, s.297, opr.oryg.tw., c.25zł
388 Zawilski Apoloniusz- Bateria została... (Kampania wrześniowa 8 bat. 15 pal. z Bydgoszczy). W.1957, Wyd.MON, 19,5cm, s.292+mapka, opr.brosz., c.25zł
389 Zbierska Eleonora- Zamek w Malborku. (Album.) W.1982, SiT, 24,5cm, s.38+il.73, opr.tw.+obw., c.15zł
39 Drugi rozbiór Polski. Z pamiętników Seversa. W 3 tomach. W.1906, druk J.Sikorskiego, 18cm, s.t.I-128, t.II-136, t.III-156, opr.oryg.tw., c.70zł
390 Ziemia... (seria). Kr.1965-67, Wyd.Art.-Graf, 19,5cm, opr.oryg.tw., c.15zł/egz.
 • Waśniewski J.- Ziemia Nowatorska i Zakopane. s.86+70nlb.(il.),
 • Skarbowski J.- Ziemia Bytowska. s.66+48nlb.(il.),
 • Moskała E. opr.- Ziemia Wadowicka. s.67+48nlb.(il.)
391 Żeromski S.- Utwory wybrane. Moskwa 1954, Izdatielstwo Literatury na Inostrannych Jazykach, 20cm, s.374, opr.oryg.tw., c.15zł
392 Żuławski Wawrzyniec- Sygnały ze skalnych ścian. Tragedie tatrzańskie. Wędrówki alpejskie. Skalne lato. W.1958, NK, 21cm, s.385, opr.oryg.tw., c.20zł
393 Żygulski Zdz. jun., Wielecki H.- Polski mundur wojskowy. Kr.1988, KAW, 28cm, s.416 w tym il.360 i ryc.95, opr.oryg.tw.+obw., c.150zł
394 Adams J., Alderson M., Edwards-Jones I., Lette K. opr.- W łóżku z ... Przeł. J.Kraśko. W.2010, Świat Książki, 17,5cm, s.351, opr.oryg.brosz., c.15zł
395 Ambrosini Maria Luisa- Tajne archiwa Watykanu. Przeł. T.Szafrański. W.1995, PAX, 19,5cm, s.441, opr.oryg.brosz., c.20zł
396 Bäumler Ernst- Wielkie leki. Twórcy, odkrycia, nadzieje. Przeł. M.Skalska, W.1995, Iskry, 20,5cm, s.461, opr.oryg.tw.+obw., c.20zł
397 Burszewski Sł.- Rytmika. Poezje ponaddźwiękowe. W.1998, Lampa i Iskra Boża, 21cm, s.28, opr.oryg. brosz., c.10zł
398 Burtny K., Cimała B., Jasiński Z.- Nieść kaganek oświaty... Dzieje kształcenia nauczycieli w Kluczborku (1953-1975). Opole 2013, Wyd. i Druk.Św.Krzyża, 23,5cm, s.378, opr.oryg.brosz., c.30zł
399 Cawthorne Nigel- Życie seksualne papieży. Śmiałe przedstawienie biskupów Rzymu od św.Piotra do czasów obecnych. (Wersja nieocenzurowana). K.2000, wyd.Forum Sztuk D.W.,20cm, s.377,opr.oryg.tw.,c.30zł
4 Bartkowiak Zb.- Pieniądz zastępczy magistratu miasta Poznania w latach 1916-1923. P.1988, wyd. Tow.Numizmatyczne, 21cm, s.72, opr.oryg.brosz., c.15zł
40 Drzewiecki Konrad- Początki gramatyki języka polskiego z ćwiczeniami i przykładami. W.1918, GiW, 19cm, s.253, opr.oryg.brosz., c.20zł
400 Churchill W.S.- Wielkie bitwy i wielkie postaci drugiej wojny światowej. (Kompilacja z 6-tomowego dzieła o tym samym tytule). Przeł. B.Gadomska. W.1999, Świat Książki, 26,5cm, s.327, opr.oryg.tw.+obw., c.50zł
401 Czartoryski Zygmunt- O stylu krajowym w budownictwie wiejskim. Reprint wyd. z 1896r. w Poznaniu przez Księg. J.K.Żupańskiego. W.2012, wyd.Graf-ika I.Knechta, 25cm, s.67, opr.oryg.tw., c.45zł
402 Czenstochowiana.
 • Wystawa 50-lecia ZPAP w Częstochowie.(Katalog wystawy). Cz-wa 1995, wyd.ZPAP oddz.Cz-wa, 23cm, s.104nlb., opr.oryg.brosz., c.10zł
 • Zakrzewski A.- Częstochowa w kulturze religijnej polskiego baroku. Cz-wa 1988, wyd.WSP, 24cm, s.301, opr.oryg.brosz., c.10zł
 • Kuźma A.- Broń w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. Zbiór broni palnej.Cz-wa 1999, wyd.Muzeum Cz-wskie, 24cm, s.182, opr.oryg.tw., c.45zł
403 Edwards Bernard- Dönitz i „wilcze stada”. Przeł. J.Kumaniecka. W.1997, Wyd.Oskar, 23,5cm, s.284, opr.oryg.brosz., c.25zł
404 Euzebjusz z Cezarei- Historja kościelna. O męczennikach palestyńskich. (Reprint wyd. z 1924r.). P.1993, Wyd.WAM, 20cm, s.646, opr.oryg.brosz.+obw., c.10zł
405 Flasińska A., Ordzik B., red.- Świątynie Wrocławia w rysunku i grafice XIX i początku XX wieku. (Rysunki i grafiki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocł., tekst w jęz.pols., niemiec., i angiels.). Wr.1997, Wyd. Uniw.Wrocław., 29,5cm, s.115 w tym il.35, opr. oryg.brosz., c.25zł
406 Gogola M., Książek J. pod red.- Jan Długosz herbu Wieniawa (1415-1480). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej- Wieluń 24.06.2015. Wieluń 2016, wyd. Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 25cm, s.126, opr.oryg.tw., c.40zł
407 Graetz H. prof. dr- Historja Żydów. Przeł. St.Szenhak. W 9 tomach (3 vol.). Reprint wyd. z 1929 w W-wie przez Wyd. „Judaica”. Kr.1990, KAW, 21cm, s.vol.1-668, vol.2-656, vol.3-696, opr.oryg.tw., c.
408 Haasler Robert A.- Życie seksualne księży. K.2003, D.W. „Credo”, 19cm, s.328, opr.oryg.brosz., c.30zł
409 Jakoweńko Karolina, Jakoweńko Piotr red.- Żarki Żydowskie. Zaginione fotografie. Album. (Tekst w jęz. polskim i angielskim). Będzin 2016, wyd. Fundacja Brama Cukermana, 23,5cm, s.251,opr.oryg.brosz.,c.35zł
41 Eisenmann O.(text)- Album der Galerie zu Cassel. Einundzwanzig Radirungen von Wiliam Unger. Hannover 1886, Gedruckt für den Kunstverein, 32cm, s.30+ryc.21, opr.oryg.tw., c.100zł
410 Jelita Czerkawski Marek-Wspomnienia „Ramzesa”. Tobruk-El Ghazala-Monte Cassino-Bolonia. Lublin 1995, Wyd.Norbertinum S-ka z o.o., 20,5cm, s.335, opr.oryg.brosz., c.35zł
411 Knopp Guido- SS przestroga historii. Przeł. M.Dutkiewicz. W.2004, Świat Książki, 21,5cm, s.408, opr.oryg.tw., c.20zł
412 Książek Jan pod red.- Wieluń miastem wzrastania. Materiały z sesji naukowej z okazji 500-lecia kościoła św.Barbary w Wieluniu a 130 rocznicy urodzin Czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej- Wieluń, 6.06.2015r. Wieluń 2017, wyd.Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 24,5cm, s.159, opr.oryg.tw., c.40zł
413 Kucharski Sz.- Znakowanie Wojska Polskiego w 1939 roku. Z serii: Wielki leksykon uzbrojenia- wyd. specjalne. W.2014, Edipresse Polska S.A., 24,5cm, s.119, opr.oryg.brosz., c.20zł
414 Kuczob Henryk ks.red.- Strażacka służba w województwie śląskim. K.2005, nakł.autora, 21cm, s.192, opr.oryg.brosz., c.30zł
415 Kurek J., Maliszewski K. red.- Śląsk- miejsce spotkania. Chorzów 2005, Miejski Dom Kultury „Batory”, 21cm, s.111, opr.oryg.brosz., c.25zł
416 Lachowicz Krzysztof. 21cm, opr.oryg.z.,c.15zł/egz.
 • Ikonografia kościuszkowska. Imię Twoje nie zna granic. (Katalog tematyczny). Wr.1993, wyd. Agen. Ikonografii Ojczystej „Kościuszko”, s.40,
 • Ikonografia kościuszkowska. Nadruki na banknotach, (Katalog tematyczny). W.1999, wyd.Klub SOW, s.68.
417 Lebert N., Lebert S.- Noszę jego nazwisko. Rozmowy z dziećmi przywódców III Rzeszy. Przeł. M.Przybyłowska, J.Szymańska-Kumaniecka. W.2004, Świat Książki, 21,5cm, s.160, opr.oryg.tw., c.20zł
418 Łasiński Wiesław- Anatomia topograficzna i stosowana.
T.II. Brzuch, narządy jamy brzusznej. s.222,
T.III. Miednica mniejsza, okolica kroczowa, grzbiet i kark. s.191.
W.1990-91, PZWL,29,5cm, opr.oryg.tw.+obw.,c.20zł/t.
419 Łuckiewicz Fr. (tekst)- Żary na dawnej pocztówce. Ze zbiorów J.i Fr.Łuckiewiczów. Żary 1999, nakł. autora, 30cm, s.62, opr.oryg.tw., c.30zł
42 Feldman Wilhelm- Współczesna literatura polska. 1907-1918. W.1919, Tow.Wyd., 21,5cm, s.217, opr.intr.tw., c.15zł
420 Łuniewska Luiza- Hubalczycy. Oddział wydzielony Wojska Polskiego. W.2005, Wyd.Edipresse Polska S.A., 20,5cm, s.63, opr.oryg.tw., c.15zł
421 Majkowski G. red.- Częstochowa w czasie pierwszej wojny światowej. Historia. Język. Kultura. Cz-wa 2014, Cz-wskie Wyd. Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, 24cm, s.431, opr.oryg.brosz., c.35zł
422 Malik K., Raciborska M. red.- Przewodnik po Polsce. W.1997, Muza S.A.-SiT, 20cm, s.1127+mapa, opr.oryg.tw., c.20zł
423 Manvell Rager, Fraenkel Heinrich-Spisek Canarisa. Ostatnia tajemnica III Rzeszy. Abwehra przeciw Hitlerowi! W.2001, Wyd.Ethos, 19,5cm, s.367, opr.br.,c.15zł
424 Martynkin A., Żdżarski J. red.- Panteon polskiego sportu. (Album). W.2014, Ofic.Wyd.Przybylik &, 29,5cm, s.269, opr.oryg.tw., c.20zł
425 Matuszczyk A., Orliński N., Zinkow J.- Małopolska południowo-zachodnia. Przewodnik. W.1991, SiT, 22,5cm, s.606+mapka, opr.oryg.tw., c.20zł
426 Mijakowski K. red.- 5 pułk ułanów zasławskich. Z serii: Wielka księga kawalerii polskiej 1918-1939. W.2012, wyd.Edipresse Polska S.A., 24,5cm, s.94, opr.oryg.brosz., c.20zł
427 Nicieja Stanisław Sł.- Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych.
T.IV.Kołomyja, Żabie, Dobromil. s.291,
T.VI.Stryj, Kuty, Rybno, Baniłów, Kniaże, Załucze. s.295,
T.VII.Drohobycz, Majdan, Schodnica, Sławsko, Turka. s.286,
T.VIII.Łuck, Kiwerce, Przebraże, Kołki, Hołoby, Truchenbrod-Zofiówka, Wygadanka. s.284,
T.IX.Krzemieniec, Kisielin,Śniatyń, Załucze, Pików, Marynki, Aleksandrówka. s.270.
Opole 2016-17, Wyd.MS, 24,5cm, opr.oryg.tw.,c.50zł/t.
428 Nieczuja-Ostrowski Bolesław M.- Rzeczypospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce. W.1991, PAX, 20,5cm, s.489, opr.oryg.brosz., c.30zł
429 Olejnik Tadeusz- Dziedzictwo i tradycje kulturalne Wielunia. Wieluń 2015, wyd. Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 24,5cm, s.175, opr.oryg.tw., c.40zł
43 Filipowicz Tytus- Zagadnienia postępu.Kr. br.r.wyd. (ok.1910), Sp.Nakł. „Książka”, 20cm, s.X+210+XIX, opr.intr.tw., c.25zł
430 Omelaniuk Anatol J. pod red.- A to Polska właśnie. VIII Kongres Regionalnych Tow. Kultury. Referaty. wypowiedzi, głosy w dyskusji, dokum.progr.i metod. IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów. Wr.2007, Wyd.Silesia,23,5cm, s.239,opr.oryg.br.,c.20zł
431 Orłowicz M. dr- Ilustrowany przewodnik po Galicyi. Reprint wyd. z 1919r. we Lwowie. Krosno 2003, Wyd. „Routhenus”, 17cm, s.510+mapka, opr.oryg.tw., c.40zł
432 Orman K., Orman P.- Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko- Wieluńskiej i terenach przyległych. Kr.2015, Wyd. Libron- F.Lohner, 25cm, s.779, opr.oryg.tw., c.65zł
433 Osiecki Czesław o SVD.- Ćwierć wieku na Flores. Cz.II.Dziennik 13.VIII.1990-12.II.1991. Pieniężno 1994, Ref.Misyjny Sem.Duch. Księży Werbistów, 24cm, s.417+2nlb., opr.oryg.brosz., c.10zł
434 Padfield Peter- Himmler.Reichsführer SS. W 2 tomach. Przeł. St.Baranowski. W.1997, Wyd.Interart, 20,5cm, s.t.I-398, t.II-565, opr.oryg.tw., c.30zł
435 Piwkowski Robert- Odznaki przewodników tatrzańskich. Kr.2017, Ofic. Wyd. „Wierchy”, 28cm, s.68+tabl. z opisami 9, opr.oryg.tw., c.55zł
436 Polak K., Polakowa H., Wójcik W.A.- „Ziemia” 1910-1950. Bibliografia zawartości.W.1997,Wyd.PTTK „Kraj”, 24cm, s.XXVII+483, opr.oryg.brosz., c.50zł
437 Praca zbiorowa- Dywizja Lwów. Wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku 1941-1943. Reprint. W.1991, PWN, 20,5cm, s.325, opr.oryg.brosz., c.40zł
438 Praca zbiorowa- Malbork na starych pocztówkach. Opisy i tekst w jęz.polsk., niemiec., angiel., i francus. Gd.2001, Wyd.DJ, 15,5cm, s.127, opr.oryg.tw., c.30zł
439 Praca zbiorowa- Katowice. Rozwój w czasie i przestrzeni. (Album). K.1993, wyd. „Śląsk” sp. z o.o., 30cm, s.395, opr.oryg.tw., c.30zł
44 Förster F.W.dr- Autorytet a wolność. W.1913, Wyd. M.Szczepkowski, 20,5cm, s.XII+221,opr.oryg.br., c.20zł
440 Rościszewski M. opr.- Gry i zabawy towarzyskie. Wskazówki do przyjemnego i użytecznego spędzania czasu w domu i po za domem. Podręcz. dla młodzieży płci obojga. Reprint wyd. z 1900 r. nakł. T.Paprockiego i S-ki w W-wie. W.1991, WP, 21cm, s.II+271+III, opr.oryg.tw., c.50zł
441 Ryan Cornelius- Ostatnia bitwa. (Dot. bitwy o Berlin w ostatnich dniach II w.św.). Przeł. H.Milewska, W.1997, Wyd.Interart, 21cm, s.483, opr.oryg.tw.,c.20zł
442 „Semper Fidelis”. Pismo Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Nr 3a z 2013r. i nr 1 z 2014r. Wr.,29.5cm, s.57,opr.br.,c.10zł/nr
443 Shore Merci- Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. Przeł. M.Szuster. W.2008, Świat Książki, 21cm, s.511, opr.oryg.tw., c.30zł
444 Siemieński Mieczysław- Księga świąt i obyczajów żydowskich. Było, minęło... W.1993, Wyd.Interpress, 24cm, s.93, opr.oryg.tw., c.50zł
445 Smith J.H.D.- IPM catalogue of picture postcards and year book 1996. Sussex 1996, IPM 6 Barons Walk, 21cm, s.224, opr.oryg.brosz., c.25zł
446 Stróżecki A.- Ścieżka rowerowa. T.I. Rejon zawierciański. Dąbrowa Górn.1995, wyd. Zarz.Zesp. Jurajskich Parków Krajobrazowych Woj.Śląskiego. 21cm, s.56+mapka tras rowerowych, opr.oryg.br.,c.15zł
447 Sue Eugeniusz- Żyd wieczny tułacz. W 2 tomach. Bydgoszcz 1991, Firma Wyd. „Somix”, 20,5cm, s.t.I-483, t.II-469, opr.oryg.brosz., c.45zł
448 Szaniawski J.- Marszałek Piłsudski i Polacy. W obronie Europy- cud nad Wisłą 1920. Przedm. R.Sikorski. W.2007, Wyd.Ex-Libris Galeria Polskiej Książki Sp. z o.o., 23cm, s.111, opr.oryg.brosz., c.20zł
449 Szolginia Witold- Pudełko lwowskich wspomnień pełne. Wr.1994, Ofic.Wyd.Sudety, 20,5cm, s.205, opr.oryg.brosz., c.25zł
45 Gawiński Antoni- Sen życia. Opowiadanie. W.1906, Bibl.Dzieł Wybor., 18cm, s.143, opr.oryg.tw., c.15zł
450 Szota Zofia- Secesja na karcie pocztowej. K.2008, wyd.Muzeum Historii Katowic,30cm,s.50,opr.br. c.15zł
451 Ueberschär Gerd R.- Wojskowe elity III Rzeszy. (Z serii: Brunatna seria). Przeł. B.i D.Lubiński. W.2004, DW Bellona, 21,5cm, s.423, opr.oryg.tw., c.15zł
452 Uryga Jan- Rok polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu. Włocławek 2013, Wyd. Duszpasterstwa Rolników, 25cm, s.226, opr.oryg.tw., c.40zł

KSIĄŻKI WYDANE PO ROKU 1990

453 Venman Joan, Mead Ron- The RF postcard price guide. Ochiltree Sawmill 1995, Richard Stenlake Publishing, 24cm, s.132, opr.oryg.brosz., c.20zł
454 Wańkowicz Melchior- Bitwa o Monte Cassino. W 3 tomach. Reprint wyd. z 1945r. w Rzymie (Mediolanie) przez Wyd. Oddz. Kultury i Prasy II Polskiego Korpusu. W.1989, Wyd.MON, 24cm, s.t.I-447+map 2, t.II-391+map 3, t.III-385+30nlb.+szkice (plany) 2, opr.oryg.brosz., c.75zł
455 Welker Lesław J.- Symbolika znaków Polski walczącej. 1939-1989. Toruń 2000, Wyd. A.Marszałek, 24cm, s.137, opr.oryg.brosz., c.35zł
456 Wielkie bitwy historii (seria). P.2010-11, Wyd. Amer Com S.A., 24,5cm, s.96+płyta DVD, opr.oryg. brosz., c.20zł/egz.
 • Shepherd Wiliam- Bitwa pod Salaminą 480 p.n.e. Kampania morska, która ocaliła Grecję.
 • Tincey John- Bitwa na Marston Moor 1644. c)Morrissey Brendan- Bitwa pod Saratogą 1777. Punkt zwrotny w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
457 Wlaźlak Władysław Piotr ks. red.- Rocznik Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. W 8 tomach (7 vol.). Cz-wa 2011-16, wyd. Muzeum Cz-wskie, Tow. Genealogiczne Ziemi Cz-wskiej. 24cm, s.t.I-581, t.II-421, t.III-277, t.IV-437, t.V-278, t.VI-387, t.VII-VIII-383, opr.oryg.brosz., c.65zł/t.
458 „Wołyń Bliżej”. Kwartalnik Społecz. Komitetu Pomocy Parafii Rzyskokatol. w Równem na Wołyniu.
R.VI: nr 2 (22) z V.1999r. Janów Lubelski, 21cm, s.90, opr.oryg.brosz., c.10zł
459 Wyczański Andrzej- Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką. W.1991, PWN, 21,5cm, s.438, opr.oryg.tw. +obw., c.25zł
46 Girard Juliusz- Rośliny pod mikroskopem. W.1879, Druk. Przeglądu Tygodniowego, 25cm, s.144 (w tym 209 fig.drzeworytniczych), opr.intr.tw., c.50zł
460 Wyględowski Mieczysław- Ochrona zdrowia w Częstochowie w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Cz-wa 2017, wyd. Tow. Lekarskie Cz-wskie, 24cm, s.210, opr. oryg.tw., c.45zł
47 Gryf (pseudonim)- Na przełomie. Powieść z dziejów polskiego mieszczaństwa. W.1910, druk E.Nicz i S-ka, 18cm, s.140, opr.intr.tw., c.25zł
48 Gzajewski W. opr.- Willanów. Ł.1903, Tłocznia „Rozwoju”, 18cm, s.176, opr.oryg.tw., c.25zł
49 Haardt W., Schmidt W., Gustawicz Br. opr.- B.Kozenna atlas geograficzny dla szkół średnich (gimnazjalnych, realnych i handlowych). 93 mapki i tabl. 58. Wiedeń 1912, nakł.E.Hőlzla,29,5cm, opr.oryg.tw.c.50zł
5 Biernatek Jan, Trepnau Edward- Stenografia polska dla wszystkich. System Polińskiego. Cz.I. W.1971, PWSZ, 21cm, s.235, opr.oryg.brosz., c.10zł
50 Hansson Ola- Jasnowidze i wróżbici. Tłum. S.Lack. W.1905, GiW, 18cm, s.156, opr.oryg.tw., c.20zł
51 Hertz Karol dr- Kosmografia. Z licznemi drzeworytami w tekście. (Na wewn. str. okładki wklejony exlibris Bibl.Oborskich oraz pieczątka zakł. introligatorskiego K.Dąbrowskiej w Płocku). W.1880, nakł. red. „Przeglądu Tygodniowego”, 24,5cm, s.264, opr.intr.tw., c.200zł
52 Jeske-Choiński Teodor- Na schyłku wieku. Studyum. W.1895, Druk.„Wieku”,20,5cm, s.263,opr.intr.tw. c.30zł
53 Kaczkowski Zygmunt- Olbrachtowi rycerze. Powieść. Przedm. W.Jabłonowski. 2 cz. w 1 vol. W.1903, Druk. A.T.Jezierskiego, 19cm, s.cz.1-167, cz.2-159, opr.intr.tw., c.30zł
54 Klaczko Julian- Wieczory florenckie. Przeł. St.Tarnowski. Dzieło uwieńczone przez Akademię Francuską. Kr.1917, nakł.księg. F.Hoesicka, 25cm, s.207, opr.oryg.tw.napr., c.45zł
55 Klocek. 19,5cm, opr.intr.tw., c.45zł
 1. Chęciński Karol opr.- Boje żołnierza polskiego. Dąbrowa 1917, skł.gł.w księg. „J.Ringman i S-ka”, s.62,
 2. Smoleń Wł.-Jan Henryk Dąbrowski. Z powodu setnej rocznicy śmierci twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Kr.1918, nakł.GiW, s.60.
56 Koreywo Bolesław zebr.- Bard polski. Album poetów polskich. P. br.r.wyd.(ok.1910), KśW, 17,5cm, s.VIII+642, opr.intr.tw., c.60zł
57 Koszutski St.- Podręcznik ekonomji politycznej. W.1907, GiW, 17,5cm, s.365+VI, opr.intr.tw., c.30zł
58 Krasnowolski Antoni opr.- Ćwiczenia do nauki języka łacińskiego. Cz.I. Na klasę trzecią. W.1916, Wyd. M.Arcta, 19,5cm, s.151, opr.oryg.tw., c.20zł
59 Krotoski Kazimierz dr- Historya powszechna. T.II. Historya średniowieczna. P.1912, KśW, 22,5cm, s.IV+218+6nlb.+il.24+mapka, opr.oryg.tw., c.25zł
6 „Biuletyn Numizmatyczny”. (Miesięcznik).
Nr 29-34, 35/36, 37, 38 z 1968r.,
Nr 39-41, 42/43, 44/45, 46, 47/48 z 1969r.
Zawiera spis rzeczy i autorów roczników 1965-1969 (nr 1-48). W., wyd. Polskie Tow. Archeologiczne, 20cm, s. w nr śr.20, wszyst.nr.współoprawne-opr.intr.tw., c.60zł
60 Król K., Nitowski J.- Podręcznik do nauki historji literatury polskiej. W.1900, nakł. M.Arcta, 20cm, s.537+X, opr.oryg.tw., c.30zł
61 Krynicki Konstanty- O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących. W.1898, nakł.księg. A.Rzążewskiej i J.Lisowskiej, 19cm, s.VI+121+mapka, opr.intr.tw., c.45zł
62 Kryński Adam A.- Gramatyka języka polskiego. W.1903, skł.gł.księg. M.Arcta, 21cm, s.XI+374, opr.intr.tw., c.25zł
63 Kubala Ludwik prof.dr- Dzieje powszechne illustrowane. Cz.II. Czasy średniowieczne. T.II. Od wypraw krzyżowych aż do czasów renesansu. Opr. prof. M.Lityński i R.Riszka. Z 182 ilustr. i 16 kartonami. Wiedeń (ok.1900), nakł. Fr.Bondego, 25cm, s.VI+336, opr.oryg.tw.tłocz., c.20zł
64 Landman Karol- Napoleon I. Przekł. J.Kleczyński. (Pieczątki Powiatowej Komendy Policyi Woj.Śląskiego Świętochłowice oraz Czytelni Teatru Miejs. w Krakowie). W.1905, nakł.GiW, 18cm, s.159, opr.intr.tw.c.35zł
65 Lewicki Anatol prof. dr- Zarys historji Polski. Opr. i uzup. Jan Friedberg. W. br.r.wyd.(ok.1920?), GiW, 23cm, s.537 (s.289-302 ksero), opr.intr.tw., c.20zł
66 Makuszyński K.- Rzeczy wesołe. W.1910, nakł.GiW, 18,5cm, s.173, opr.intr.tw., c.25zł
67 Maliszewski Edward- Z życia. W.1899, nakł. Red. „Gazety Polskiej”, 17cm, s.156, opr.intr.tw., c.20zł
68 Mniszek H.- Ordynat Michorowski. Powieść. P.1917, nakł. Wlkp.Księg.Nakł.K.Rzepeckiego, 21,5cm, s.171, opr.intr.tw., c.25zł
69 Morawski Maryan ks.- Wieczory nad Lemanem. Kr.1902, druk W.L.Anczyca i S-ki, 21cm, s.261, opr.oryg.tw., c.30zł
7 Bujanowicz Lech, Sawicki Zdz.- Orzeł. Symbol przynależności. Przewodnik kolekcjonerski 1939-2004. W.2004, nakł.autora, 24cm, s.208, opr.oryg.brosz.
Ponadto posiadamy uzupełnienie w/w tytułu obejmujące okres 1939-2008r. W.2008, nakł.autora, 21cm, s.196, opr.oryg.tw., c.35zł/egz.
70 „Nasze Kłosy”. Bezpłatny dodatek do tygodnika „Dobra Gospodyni”. R.XII: nr 1-52 z 1912r., s.8 w nr. „Wędrówki i przygody”. Bezpłatny dodatek literacki do tygodnika „Dobra Gospodyni”, poświęcony opisom podróży, ziem, ludów, przyrody, itp. Nr 1-52 z 1912r., s.4 w nr. W.1912, Wyd. E.Szyller, 24cm, wszystkie nr (roczniki) obu tytułów współoprawne-opr.intr.tw.,c.50zł
71 Niemojewski Andrzej- Listy człowieka szalonego. W.1903, nakł. T.Paprockiego, 18cm, s.205, opr.intr.tw., c.20zł
72 Niemojewski A.- Tajemnice astrologji chrześcijańskiej. Z 68 wizerunkami. W.1913, Wyd. „Myśli Niepodległej”, 24cm, s.139, opr.oryg.brosz.napr., c.45zł
73 Pisma Karola Szajnochy. T.II. Kr.1887, nakł. J.K. Żupańskiego & K.J.Heumanna, 23cm, s.397, opr.intr.brosz., c.40zł
74 Przewodnik życia światowego. W.1900, nakł.Warszawskiego Tow.Akc., 18cm, s.262, opr.intr.tw., c.45zł
75 Psałterz Dawidowy przekładania Jana Kochanowskiego. Przedm. Br.Chlebowskiego. W.1898, Druk.Art. S.Sikorskiego (Bibl. Dzieł Wybor. nr 12), 17cm, s.160, opr.intr.brosz., c.20zł
76 Rengarten Konstanty- Pieszo do Chin. (Wrażenia z podróży). Przekł. H.Wernic, przedm. J.Ochorowicz. W.1898, Bibl. Dzieł. Wybor., 17,5cm, s.184, opr.oryg.tw.(egz.do naprawy), c.20zł
77 Rodziewiczówna Marja- Czarny chleb. Powieść. L. br.r.wyd.(ok.1918), nakł. Wyd.Polskiego, 20cm, s.275, opr.intr.tw., c.30zł
78 Shakespeare William- Dzieła dramatyczne. T.III. Król Henryk VI cz.III. Król Ryszard III. Król Henryk VIII. Przekł. L.Ulricha z obj. J.I.Kraszewskiego. Kr.1895, nakł.GiW, 19,5cm, s.338, opr.intr.tw., c.15zł
79 Siemiradzki Józef dr- Szlakiem wychodźców. Wspomnienia z podróży po Brazylii. Tom II. W.1900, Bibl. Dzieł.Wybor., 18cm, s.160, opr.oryg.tw., c.10zł
8 Fikus Jan- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Dzieje dawne i najnowsze. (Dot. m. Lubliniec).Lubliniec 1997, Wyd. E.Stein, 21cm, s.106, opr.oryg.brosz., c.10zł
80 Sinclair Upton- Baron przemysłu. Życie milionera amerykańskiego. W.1907, skł.gł. w Księg.Powszechnej, 19,5cm, s.149, opr.intr.tw., c.20zł
81 Smoleński Wł.- Kuźnica Kołłątajowska. Studyum historyczne. Kr.1885, wyd.Gebethner i S-ka, 21,5cm, s.202, opr.intr.tw., c.35zł
82 Sokolnicki Michał- Wojna polsko-rosyjska w roku 1831. P.1919, Wlkp.Księg.Nakł.K.Rzepeckiego, 26,5cm, s.364, opr.intr.tw., c.120zł
83 Sosnowski Paweł- Brazylja. Jej przyroda i mieszkańcy. W.1917, skł.gł.w „Księgarni Polskiej”, 20cm, s.62, opr.oryg.z.,(egz. do oprawy), c.15zł
84 Stein Ignacy, Zawiliński Roman- Gramatyka języka polskiego dla szkół powszechnych i średnich. W.1920, Wyd. M.Arcta, 21,5cm, s.258, opr.oryg.tw., c.25zł
85 Surzyński Józef ks.dr- Obrzędy Mszy Świętej oraz godzin kanonicznych ze względu na duchowne ich znaczenie. R.1894, nakł. J.Leitgebra, 20cm, s.VI+200, opr.intr.tw., c.15zł
86 Szajnocha Karol- Dwa lata dziejów naszych 1646-1648. 2 tomy w 1 vol. W.1900, nakł.red. „Gazety Polskiej”, 17,5cm, s.t.I-470, t.II-480, opr.intr.tw. ( egz. do naprawy), c.60zł
87 Szcześniak Wł. ks.opr.- Słownik apologetyczny wiary katolickiej. Podług dr J.Jaugey’a. T.II. W.1894, Druk. St.Niemiery, 24,5cm, s.797, opr.oryg.tw., c.20zł
88 Szpotański St., Pietraszkiewiczówna St.- Materyały do historyi Towarzystwa Filomatów. T.I. Kr.1920, nakł.AU, 22,5cm, s.336, opr.intr.tw., c.40zł
89 Umlauft Friedrich prof.- Deutsche Rundschau für geographie und statistik. XI Jahrgang. Vien 1889, U.Hartleben’s Verlag, 24cm, s.XI+580+mapa, opr.oryg. tw.(egz. do naprawy), c.40zł
9 Frycie St.- Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T.II. Baśń i bajka, poezja. Książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. W.1982, WSiP, 21,5cm, s.584, opr.oryg.tw., c.5zł
90 Vega’s Georg- Logarithmisch- trigonometrische Tafeln nebst andern zum Gebrauch der Mathematik eingerichteten Tafeln und Formeln. W 2 tomach. (Tekst w jęz. łacińskim i niemieckim). Leipzig 1797, Weidmannischen Buchhandlung, 22,5cm, s.t.I-LXXXIV+409, t.II-LXXIX+371, opr.intr.tw., c.150zł
91 Ważniejsze rośliny lecznicze dziko rosnące i uprawiane w Polsce. 12 tablic ze 125 kolorowemi podobiznami roślin mających zastosowanie w lecznictwie. W.1920, wyd. S-ka Akc. „Planta”, 23,5cm, s.36, opr.intr.tw., c.30zł
92 Weyssenhoff Józef- Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego. W.1912, nakł.GiW, 18cm, s.332, opr.oryg.tw., c.30zł
93 Witkiewicz St.- Matejko. Z 300 ilustr. L.1912, skł.gł. w księg. Gubrynowicza i Syna, 25cm, s.301, opr.oryg.tw.tłocz.napr., c.150zł
94 Wyrobek Emil prof.- Choroby weneryczne. Ich skutki i znaczenie w życiu jednostki i społeczeństwa. Tudzież sposoby leczenia i zapobiegania. (Z 10 rycinami). Kr.1919, nakł.Księg. Sz.Taffeta, 22cm, s.164+14nlb., opr.intr.tw., c.20zł
95 Zakrzewski Wincenty- Historya powszechna. Na klasy wyższe szkół średnich. T.II. Historya wieków średnich. Kr.1913, Gebethner i S-ka, 22cm, s.VIII+204, opr.oryg.tw., c.25zł
96 Żmichowska Narcyza pod red.- Dzieła Klementyny z Tańskich Hofmanowej. T.VII. Pismo Święte wybrane z Ksiąg Starego i Nowego Zakonu. W.1876, nakł.S-ki Wyd.Księgarzy GiW, M.Glücksberg, M.Orgelbrand, E.Wende, G.Sennewald, 19,5cm, s.568+IX, opr. intr.tw., c.60zł
97 AEG - Hilfsbuch für elektrische Licht und Kraftanlagen. Essen 1939, Buchverlag W.Girardet, 20,5cm, s.655, opr.oryg.brosz., c.20zł
98 Alberti Kazimiera- Mój film. Tomik poezji. (Oryginalna dedykacja autorki). W.1927, nakł.Księg. F.Hoesicka, 18cm, s.59, opr.oryg.brosz., c.20zł
99 Andrejew Leonidas- Opowieść o siedmiu powieszonych. Przeł. Wł.Broniewski. W. br.r.wyd. (ok.1925), Wyd. „Bibljoteki Groszowej”, 17cm, s.140, opr.oryg.tw., c.30zł

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepot rzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5-25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł, jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszt ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować w następujący sposób: wpłata na konto: 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001 lub wysyłamy za pobraniem pocztowym. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną (w związku z licznymi błędami adresów e-m@ilowych prosimy o podawanie aktualnych).