Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 2/20


1

„Almanach Częstochowy”. (Rocznik). Cz., Tow. Przyjaciół Częstochowy, 23cm, opr.brosz. 25zł
R. 2019, s.296, n. 700 egz. (posiadamy również 27 poprzednich roczników)

2

Cepnik Henryk- Józef Piłsudski twórca niepodległego państwa polskiego. Zarys życia i działalności popularnie skreślony (na s.przedtyt. jego fot.). W. 1933, Inst. Propag. Państw.-Twórczej, s. 373, 18cm, opr.oryg.tw. (II) 40zł

3

Demby Stefan- O miłości do ksiąg w Polsce (reprint wyd. z 1925, Tow. Bibljofilów Pol.). W.1987, WAiF, s.36, 20cm, opr.brosz. (II) 25zł

4

Dumas Aleksander- Hrabia Monte Christo. Przeł. Julian Rogoziński. T.1-3. W.1990, Iskry, s.t.1- 362, 2- 328, 3- 336, 20cm, opr.brosz. (II) 30zł/kpl.

5

Dyakowski Bohdan- Nasz las i jego mieszkańcy. Rys. K. Mackiewicz. W.1950, Wyd. M. Arcta, s.284, 22cm, opr.oryg.brosz.napr. (II) 15zł

6

Dziennik kolekcjonerski znaczków kwestarskich z okupacji niemieckiej w Łodzi 1914-1918. Opr. Jacek Strzałkowski (n. 40 egz.). Frankfurt am Main 2017, J. Strzałkowski, s.36+nlb.9 (repr. kolor.), 21cm, opr. brosz. (II) 60zł

7

Habela Jadwiga- Ratusz staromiejski w Gdańsku. Gdańsk 1986, Woj. Ośr. Kultury, s.40+il.48, 20cm, opr.brosz. (II) 10zł

8

Katechizm Kościoła Katolickiego. P.1994, Pallottinum, s.738, 25cm, opr.brosz. (II) 30zł

9

Najnigier Bronisław- Powrót z daleka. Wspomnienie więźnia obozu koncentracyjnego w Dachau (dot. także Kamienicy Polskiej, Częstochowy i okolic). W.1973, LSW, s.371+24k.fot., 22cm, opr.tw.+obw. (II) 30zł

10

Nowakowski Jerzy, Położyński Antoni, Kowalski Marian- Z dziejów 10. pułku strzelców konnych. Przedm. Franciszek Skibiński. W.1982, PAX, s.195+ 8k.fot., 20cm, opr.brosz. (II) 20zł

11

Orzeszkowa E.- Anastazja, Bene Nati (T. V Pism). W.1925, GiW, s.280, 21cm, opr.intr.tw. (II) 15zł

12

Paszta Andrzej, Sętowski Juliusz- Przypinki kwestarskie i cegiełki w Częstochowie w latach 1915-1924 (katalog). Cz.2012, Pol. Tow. Numizmatyczne, s.146(repr. kolor.), 24cm, opr.brosz. (II) 60zł

13

Polewka Józef- Urodzeni w Przeczycach (k. Siewierza), (n. 300 egz.). Dąbrowa Górnicza 1972, Janica Osoba, s.85, 25cm, opr.brosz. (IV) 15zł

14

Rosadziński Leonard- Poszukiwacz czyli niezwykli ludzie i stare książki (opowieści bibliofila nt. starych pięknych książek, opraw introligatorskich, antykwariatów i księgarń w Poznaniu, Wlkp. Tow. Przyj. Książki, zawiera dużo fot. kolor.). P.2014, „Rosa” Dom Różności, s.244, 29cm, opr.tw. 95zł

15

Roszkiewicz Jerzy- Przewodnik po Polsce. Pod-ziemne trasy turystyczne: bunkry, twierdze, piwnice, podziemia, kopalnie, jaskinie, legendy, informacje praktyczne. W.(2010?), Dannpol, s.240(dużo fot. kolor., mapa Polski w skali 1:300 000), 22cm, opr. brosz. 35zł

16

Rudnicki J.- Zbiór ustaw stemplowych wraz z alfabetycznym układem (ważne z dn. 1.01.1927). L. 1927, Wyd. Wiadomości Gminnych (Bibl. Skarbowa), s.325, 17cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także wydanie w opr.brosz.) 25zł/egz.

17

Segal Erich- Love story czyli o miłości (na podstawie scenariusza) Przeł. A.Przedpełska-Trzeciakowska. W.1989, Iskry, s.79, 21cm, opr.brosz. (II) 10zł

18

Sienkiewicz Henryk- Legjony. Powieść historyczna (t.32 „Pism”). L.1932, Oss., s.221, 19cm, opr. intr.tw. (IV) 5zł

19

Stanisławski Konstanty- W., 22cm, opr.tw.
  1. Moje życie w sztuce. Przeł. Zofia Petersowa. 1951, KiW, s.420,
  2. Moje życie w sztuce. Przeł. Zofia Petersowa. (t.1 „Pism”). 1954, PIW, s.460,
  3. Praca aktora nad sobą. Przeł. Aleksander Męczyński. Cz.I-II (t.2-3 „Pism”). 1953-1954, PIW, s.cz.I- 366, II- 246 c.50zł/tom

20

Supernak Karolina- Irządze i okolice w średniowieczu. Panowie z Irządz. Kielce 2016, Wyd. Jedność, s.189, 24cm, opr.brosz. 25zł

21

„Szczekociński Rocznik Historyczny”. Szczekociny, Stow. Miłośn. Historii Szczekocin i okolic, 24 cm, opr.brosz. 35zł/tom
T.1. 2016, s.268,
T.2. 2015, s.169.

22

Świderkówna Anna- Siedem Kleopatr. W.1978, WP, s.355, 20cm, opr.tw. (posiadamy także wyd. z 1987 w opr.brosz.) 10zł/egz.

23

Talmud Babiloński. Gemara edycji wileńskiej z obj. i kom. Berachot (rozdz. II), Kiduszin (rozdz. III), Bawa Kama (rozdz. I). Tłum. rabin Sacha Pecaric. Kr.2010, Stow. Pardes, s.761, 31cm, opr.tw. 210zł

24

Utkin Jerzy- Noże myśliwskie Polski i Europy (album fot. kolor.). W.2016, Bellona, s.142, 24cm, opr.tw. 40zł

25

Waltari Mika- Egipcjanin Sinhue. Przeł. Zygmunt Łanowski. T.I-II. W.1987, Cz., s.t.I- 372, II- 373, 21 cm, opr.brosz. (II) 10zł/kpl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna strona
10 11 12 13 14 15 16 17 18