Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 2/19


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 Puszkin Aleksander- Eugeniusz Oniegin. Przeł. A. Ważyk, il. J.M.Szancer. W.1954, PIW, s.200+10 k.il. kolor., 30cm, opr.tw.+obw. 60zł
2 Kownacka Maria- Plastusiowy pamiętnik. Przygody w piórniku. Il. Zbigniew Rychlicki. W.1962, NK, s. 82, 21cm, opr.brosz. 20zł
3 Meissner Janusz- Czarna bandera. Opowieść o korsarzu Janie Martenie. T. I-III (na k. przedtyt. fot. autora). Kr.1979, WL, s.t.I- 319, t.II- 266, t.III- 319, 20cm, opr.tw.+obw. (posiadamy także wyd. z 1962 w 1 wol., Iskry, il. A. Uniechowski) 20zł
4 Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł (seria). Wr., Oss., 19x22cm, opr.tw.+obw. 40zł/egz.
 1. Knobloch Mieczysław- Polska biżuteria. 1980, s. 106+nlb.120(il.),
 2. Kowecka E., Łosiowie M. i J, Winogradow L.- Polska porcelana. 1983, s.220+nlb.160(il.)(bez obw.)
 3. Nadolski Andrzej- Polska broń. Broń biała. 1984, s.186+nlb.200(il.),
 4. Polskie szkło do połowy 19 wieku. 1974, s. 176+ nlb.140(il.) (posiadamy także wyd. z 1987 r.),
 5. Reinfuss Roman- Ludowe kowalstwo artystyczne w Polsce. 1983, s.287+nlb.180(il.),
 6. Siedlecka Wiesława- Polskie zegary. 1988, s.159 +nlb.160(il.),
 7. Tłoczek Ignacy- Polskie budownictwo drewniane. 1980, s.200+nlb.130(il.),
 8. Tłoczek Ignacy- Polskie snycerstwo. 1984, s.134 +nlb.80(il.),
 9. Turnau Irena- Polskie skórnictwo. 1983, s.202+nlb. 120 (il.), (ksero s. tytuł., bez obw.).
5 Orzeszkowa Eliza- Pamiętnik Wacławy. Ze wspomnień młodej panny. T.1-2. W.1988, Cz., s.t.1- 451, t.2- 366, 20cm, opr.brosz. (II) 20zł
6 Tołstoj Aleksy- Złoty kluczyk czyli Niezwykłe przygody pajacyka Buratino. Przekł. Julian Tuwim, il. Aleksander Koszkin. Moskwa 1988, Wyd. „Raduga”, s.172, 27cm, opr.tw. (II) 15zł
7 Michener James A.- Centennial. W 2 wol. (dot. spędu bydła z Teksasu do Colorado w 1868 r.). W. 1989, KiW, s.t.1- 474, t.2- 557, opr.tw. 30zł
8 Czapińska Wiesława- Artyści w Trzeciej Rzeszy (dot.aktorów, pisarzy, plastyków i muzyków). B.m.w. 1997, ABC Future, s.220, 20cm, opr.brosz. (II) 15zł
9 Nowakowski Andrzej pod red.- Wybrane zagadnienia ustrojowe Polski nowożytnej. Materiały dydaktyczne dla studentów historii i prawa. Wadowice 2000, Wyd. Grafikon, s.77,21cm,opr.brosz.(V) 15zł
10 Ilustrowany atlas świata. W.2003, Reader’s Digest, s.324, 39cm, opr.tw. 25zł
11 Badora Sylwia red. nauk.- Kulturowe konteksty zachowań aspołecznych - implikacje dla profilaktyki i resocjalizacji. Kielce 2013, Uniw. J. Kochanowskiego, s.382, 24cm, opr.brosz. (III) 15zł
12 Motyka Grzegorz- Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-53. Kr.2014, WL, s.512 (dużo fot., na wyklejce mapa AK i podziemia polskiego),25cm,opr.tw.25zł
13 Zieliński Stanisław- Bitwy i potyczki 1863-1864. Na podstawie materyałów drukowanych i rękopisów Muzeum Narodowego w Rapperswilu (reprint wyd. z 1913 r.). W.2014, Graf_ika,s.559+58(Spis chronolog. i alfabet.)+2k.złoż.(mapy), 24cm, opr.brosz 130zł
14 Kurus Adam -
 1. Czołgi na przedmieściach. 7 Dywizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 września 1939 r. Wyd. popr. i uzup. Oświęcim 2015, Napoleon V, s.514(w tym fot.), 25cm, opr.tw. 70zł
 2. Oddział Wydzielony „Lubliniec”. Działania bojowe 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w ramach Oddziału Wydzielonego „Lubliniec” 1 IX 1939. Oświęcim 2018, Napoleon V, s.556(w tym fot.), 25cm, opr.tw. 70zł
 3. 7 Dywizja Piechoty (z serii: Wielka Księga Piechoty Polskiej 1918-1939). W.2016, Edipresse Polska, s.93(dużo fot.), 25cm, opr.brosz. 20zł
15 Walton Izaak, Cotton Charles- Wędkarz doskonały czyli wypoczynek człowieka myślącego. Wstęp i przekł. Stanisław Cios (egz. ma nr 426 z nakł. 500 egz.). Lublin 2015, Druk. Akapit, s.285, 25cm, opr.oryg.tw. z naklejką i wytłoczeniami 150zł
16 Album pamiątek (reprint wyd. z 1913 r., L., nakł. Druk. Polskiej). W.2016, Centr. Bibl. Rolnicza, s.32+60 k.nlb.il., 17x24cm, opr.tw. c.60zł
17 Nittman T.M.- Mały Piłsudczyk (reprint wyd. 2 z 1939 r.). W.2017, Grafika, s.473(w tym il. kolor.), 21cm, opr.tw. 60zł
18 Postuła Wojciech- Polska biżuteria patriotyczna i pamiątki historyczne XIX i XX wieku (na podstawie zbioru autora) (album). W.2017, Graf_ika, s.251, 31 cm, opr.tw. 95zł
19 Borek Władysław ks.- Kronika – Parafia Niegowa w przeszłości w r. 1936. Kr.2018, Wyd. K.Kozak-Baryła K4Media, s.156, 21cm, opr.brosz., 25zł
20 „Galeria”. Częstochowski magazyn literacki. Cz., Tow. Galeria Liter., s. w nr 100-147,25cm,opr. brosz. R.2018, nr 46(IV-VI), 47(VII-IX), 48(X-XII) (posiadamy także poprzednie n-ry) 10zł/nr
21 Słapczuk Wasyl- Kropka w środku (poezje). Przeł. i posł. Bohdan Zadura. Cz.2018, Tow. Galeria Literacka, s.139, 21cm, opr.brosz. 20zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920 R.

22 Antoine K.prof.- Kurs ekonomii społecznej. T.I (brak innych). Przeł. Walery Gostomski. W.1908, skł. gł.GiW,s.210+80(n.bibliogr.),22cm,opr.intr.tw. 15zł
23 Balzac- Cierpienia wynalazcy. Przeł. (Tadeusz Żeleński) Boy. Kr.1920, GiW (seria: Bibljoteka Boy’a), s.260, 21cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 25zł
24 Balzac H.de- Dinah Piédefer (=Muza z zaścianka, tekst w j.francuskim). Bruxelles 1843, Alph. Lebéque et Sacré Fils, s.216, 15cm, opr.półskórek 60zł
25 Bartoszewicz Kazimierz- Konstytucya 3 Maja (kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w r. 1791) (na s.przedtyt.exlibris W. Zembrzuskiego). W.1906, Bibl. Dzieł Wyborowych (zawiera spis serii 1905-6, poz.357-437), s.154, 19cm,opr.intr.tw. 30zł
26 „Bellona” Miesięcznik wojskowy. W., Wojskowy Inst. Naukowo-Wydawniczy, 24cm, z. współoprawne w obrębie tomu, opr.intr.tw. 100zł/tom
R.II (1919), z. 2-6, łącznie s.81-487,
R.5 (1922), t. VI, VII, w tomie łącznie s.336,
R.6 (1923), t. IX, X, XII, w tomie łącznie s.304-336,
R.7 (1924), t. XVI, łącznie s.356+3 k.plany.
27 Berent Wacław- Ozimina. W.1911, nakł. Jakóba Mortkowicza, s.339, 22cm, opr.intr.tw. 30zł
28 Bernatowicz Feliks- Pojata córka Lizdejki albo Litwini w XIV wieku. Romans historyczny. Z przedm. Teodora Jeske-Choińskiego. T.I-IV w 2 wol. W.1898, Duk. Gronowskiego i Sikorskiego, s.wol.1- 168+166, wol.2- 160+160, 20cm, opr.intr. (z epoki, okł. zachowane) (ładny egz., rzadki w komplecie) 70zł
29 Biegeleisen Henryk dr- Illustrowane dzieje literatury polskiej.3 Odrodzenie. Okres Zygmuntowski (brak t.1-2) 173 il. i 30 kartonów. Wiedeń (1910), nakł. Franciszka Bondego, s.363+30k.il.kolor.(w tym repr.stron tytuł.), 26cm, opr.oryg.tw. (wytarta) c.20zł
30 Bielowski August- Wstęp krytyczny do dziejów Polski (brak s.tytuł., zawiera tabl.geneologiczną „Rodowód Xiążąt Lechickich”). L.1850, nakł. Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego, s.8, IV, 542+3 nlb., 24 cm, opr.intr.tw. (z epoki) 200zł
31 Bolo Henryk ks.- Na wyżynach modlitwy. Przekł. z franc. P.1914, KśW, s.152 (brak zakończenia), 20cm, opr.oryg.brosz. 20zł
32 Bourget Paweł- Kosmopolis. Powieść. Przekł. W. P. W.1893, Wyd. Przeglądu Tygodniowego, s.474, 18 cm, opr.intr.tw. 30zł
33 Braun Lily- Historya rozwoju ruchu kobiecego. Podług oryg. opr. i uzup. J. Oksza. W.1904, GiW (Bibl. Tygodnika Illustrowanego, nr 10), 19cm, opr. oryg.tw. 35zł
34 Brzozowski Stanisław- Głosy wśród nocy. Studya nad przesileniem romantycznem kultury europejskiej. Wydał Ostap Ortwin. L.1912, nakł. Księg. Polskiej B. Połonieckiego, s.190, 20cm, opr.intr.tw. 25zł
35 Cathrein Wiktor S.J- Filozofia moralna (filozofia moralności). Wykład naukowy porządku moralnego i prawnego. Przekł. W. Gostomski (brak t.II, IV). W. 1904, skł.gł.GiW, 22cm, opr.intr.tw. 20zł/tom
-Cz.I t.I Ogólna filozofia moralności. s.217+32,
-Cz.II t.III Filozofia moralna, poszczególna i stosowana. s.267+144(n. bibliogr.).
36 Chateaubriand- Pamiętniki pogrobowe Chateubriand’a. Tłum. Leon Rogalski. T.VIII. W.1851, nakł. Gust. Leona Glücksberga, s.265, 20cm, opr.intr. brosz. 20zł
37 „Chemik Polski”. Czasopismo poświęcone wszystkim gałęziom chemji teoretycznej i stosowanej. W.
R.1918, t.XVI (z VI), s.147, 26cm, opr.intr.tw. c.20zł
38 Chesterton G.K.- Delegat anarchistów. Powieść (=Człowiek który był Czwartkiem, t.1 „Wyboru pism”). Wstęp i przekł. W. Rzymowski. W.1914, F. Hoesick, s.280, 18cm, opr.intr.brosz. 30zł
39 „Chimera”. Czasopismo poświęcone sztuce i literaturze. W., 25cm, opr.półskórek 150zł
T.X (1907), z. 28/29-30 (współoprawne), s.321-606.
40 Chmielowski Piotr- Historya literatury polskiej . Z przedm. Bronisława Chlebowskiego (z il.). T.I, IV, (brak t.II-III, V-VI). 40zł/tom
-T.I. Wyd. przygotował St. Kossowski. Z 41 tabl. i 487 ryc. w tekście. L.(1914), nakł. Księg. H. Altenberga, s.670+41k.il.(w tym kolor.) za bibułką, 25cm, opr.oryg.tw.
-T.IV. W.(1900), Bibl. Dzieł Wyborowych, s.236+ 12k.(il., faks.), 18cm, opr.intr.tw.
41 Chotkowski ks.- Żywot ŚŚ. Cyryla i Metodego Apostołów Słowiańskich napisany w tysiącletnią rocznicę chwalebnej śmierci św. Metodego (zawiera także: Litanię o ŚŚ. Cyrylu i Metodym). Kr.1885, nakł. Krak. Kom. Pielgrzymki (do Welehradu), s.80+ 2k.il., 16cm, opr.oryg.brosz. 20zł
42 Czarnowski S.J.- Zabytki przedhistoryczne w wsi Iwanowice przy ujściu Minożki do Dłubni, w po-wiecie miechowskim gubernji kieleckiej (Odbitka z „Rocznika”). W.1913, druk. A. Pęczelski i K. Mar-szałkowski, s.11, 20cm, opr.oryg.brosz. 25zł
43 Dla Ciebie Polsko!… Zbiór Poezyi o Polsce i bojom o nią poświęconych (zawiera wiersze m.in. J. Mączki, J.A.Teslera, E.Słońskiego). Piotrków 1915, nakł. Dep. Wojskowego N.K.N., s.128, 21cm, opr. intr.brosz. 45zł
44 Dodatek III i ostatni do Śpiewnika kościelnego z melodyami (zawiera nuty).Kr.1855,XX.Missyonarze, s.961-1024, 20cm, opr.oryg.brosz.(nie rozcięty)20zł
45 Domańska Antonina (opr. podług Elżbiety Halden)- Niespodzianki życia. W.1910, Wyd. M. Arcta, s.427, 19cm, opr.oryg.tw. (wyklejki nowe) 60zł
46 Dunin-Kozicka Marja- Rok 1917. Opowieść historyczna (t.I „Przeoranych szlaków”). Z 8 il. L.1928, Oss, s.326, 19cm, opr.intr.tw. 45zł
47 Gadomski Jan- Larik. Tragedya w pięciu aktach. Z motywów dziejowych. W.1906, Bibl. Dzieł Wyborowych, s.144, 18cm, opr.oryg.tw. 25zł
48 Gębarski Stefan- Z toni. Opowiadanie historyczne (Życie i czyny Stefana Czarnieckiego). T.I-II. W.(1915?), Tow. Akc. Wyd. „Świat”, łącznie s.203, 18 cm, opr.oryg.tw. 40zł
49 Glaschröder Emmeram o.- Drogowskaz życia (z serii: Listy do przyjaciela. W pogoni za prawdą, serya 6). Przeł. o. Zenon z Maniowy kapucyn. P.1915, KśW, s.240,20cm,opr.oryg.brosz.(nie rozcięty) 40zł
50 Hello Ernest- Z życia i ze sztuki. Studya i szkice. Przekł. i przedm. Walery Gostomski. W.1901, GiW, s.424, 18cm, opr.półskórek (ładny egz.) 65zł
51 Henning-Michaels E.de gen.- Burza dziejowa. Pamiętnik z wojny światowej 1914-1917. T.I (brak t.II-III). W.1928, GiW, s.244, 18cm, opr.intr.tw. 45zł
52 Hłasko Stanisław- Studja publicystyczne. Petersburg 1906, nakł. Księg. Polskiej, s.232, 19cm, opr. intr.tw. 30zł
53 Hoesick Ferdynand- Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego.I-II. W.1899, Bibl. Dzieł Wyborowych, s.t.I- 160, t.II- 172, 18cm, opr.oryg.tw. c.60zł
54 Holme Charles- Modern pen drawings: European and American. Special winter number of „The Studio” (posiada znak własn.: Biblioteka Rudolfa Miękickiego we Lwowie). London 1901, „The Studio”, s. XVI, 28,216(dużo repr.),31cm,opr.oryg.brosz.200zł
55 L. (Joachim Lelewel)- Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opowiedział. Przez J.L. powiększone dodatkami oraz Rysem historyi literatury polskiej przez L.R. Z 12 mapkami. W.1863, w drukarni S. Orgelbranda, s.510, V+12k.złoż.map, 18cm, opr. półskórek c.120zł
56 Jachimecki Zdzisław- Stanisław Moniuszko (1819-1872) (na k. przedtyt. portr. S. Moniuszki, zawiera nuty fragm. utworów). W.(1921), GiW, s.293, 21cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 35zł
57 Jeske-Choiński Teodor- Stłumione iskry. Powieść. Przedm. Ignacy Matuszewski. W.1898, (Bibl. Dzieł Wyborowych), s.159, 18cm, opr.oryg.tw. 20zł
58 Kasprowicz Jan- Salve Regina. Hymn św. Franciszka z Assyżu. Judasz. Marya Egipcyanka (Poezye). L.1902, nakł. Księg. Polskiej B. Połonieckiego, s.84, 22cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 25zł
59 Klocek (1).P.1906,KśW,19cm,opr.półskórek40zł
 1. Adamski Ignacy ks.- Religia i moralność. s.64,
 2. Rzymski Teodor dr.- Wartość dóbr doczesnych w świetle religii chrześcijańskiej. Szkic apologetyczno-społeczny. s.59.
60 Klocek (2). 21cm, opr.intr.tw. 45zł
 1. Honorat kapucyn br.- Kazania pasyjne. Serya I. W. 1913, nakł. „Polaka-Katolika”, s.96,
 2. Dąbrowski Tomasz ks.- Kazanie o męce Pańskiej na trzy posty. W.1907, GiW, s.194.
61 Klocek (3). Kr., nakł. J.K. Żupańskiego i K.J. Heumanna, 21cm, opr.intr.tw. 45zł
 1. Konarski Stanisław- O religii poczciwych ludzi. 1887, s.107,
 2. Moszczyński Adam- Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego. 1888, s.146.
62 Klocek (4). (przed 1920), 17cm, opr.intr.tw. 65zł
 1. Mądra rozmowa królowej Saby z królem Salomonem około roku 875 przed Narodzeniem Pana., nakł. Ksieg. Ch.J. Rosznweina, s.64,
 2. Zbójcy i kara Boża. Ciekawe opowiadanie. W., nakł. Księg. Popularnej, s.64,
 3. Sokołowska E.- Żyd wieczny tułacz, rodem z Jeruzalem, imieniem Ahaswerus. Legenda. Cz., nakł. A. Białkowskiego, s.64,
 4. Schmidt ks. kanonik- Koszyk pełen kwiatów. Powieść. Przeł. E. Sokołowska. Cz.1908, nakł. A. Białkowskiego, s.80,
 5. Lud polski (brak s. tytuł.), s.46 (brak zakończenia),
 6. Wells H.G.- Wojna dwóch światów. Powieść fantastyczna. Cz.II (brak cz.I). Przeł. S. Barszczewski. W.(1907), nakł. S-ki Wyd. J. Rowiński, A. Sobieszczański, s.98.
63 Klocek (5). 19cm, opr.półskórek 40zł
 1. J.S.- Wykład obrzędów świętych rzymsko-katolickiego Kościoła ułożony. W.1900, Druk. Fr. Czerwińskiego, s.143,
 2. Józef (Teodorowicz) abp- [Kazanie] (brak s. tytuł.). L.1902, Wyd. Lw. Tow. Ośw. Lud., s.39.
64 Klocek (6). 19cm, opr.intr.tw.(ładny egz.) 150zł
 1. Wąsikiewicz Wincenty ks.- Nauki dla ludu o dziesięciu przykazaniach Bożych do tegoczesnych potrzeb zastosówane. Biélsko 1854, nakł. F.L. Zamorskiego księgarza, s.176,
 2. Zając X. proboszcz w Osiecznie (tłum. z niem.)- Siedm grzechów głównych w siedmiu kazaniach postnych (passyjnych) rozebrane i objaśnione. Leszno i Gniezno 1847, nakł. Ernesta Günthera, s.48.
65 Kneipp Sebastjan- Mój testament dla zdrowych i chorych. Przetł. ks. Juljan Łukaszewicz. Wyd. 6 (na s. przedtyt. portr. autora). Kemten w Bawarji, nakł. Księg. Józefa Kösel, s.XVI, 343, 19cm, opr.intr.tw.(zachowana okł. mocno wytarta) 30zł
66 Korotyńska E. opr.- Robinzon Kruzoe. Z il. W.(1920?), nakł „Nowego Wydawnictwa”, s.159, 19cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 30zł
67 Korzeniowski Józef- Dzieła. Wyd. zupełne. T.XI (z kompletu 12 t.). W.1873, nakł. S. Lewentala wyd. „Kłosów”, s.471, 21cm, opr.intr.tw. 30zł
68 Korzon Tadeusz- Historyja nowożytna. Z 64 rys. w tekście, mapą historyczną i tabl. genealogicznemi. T.I Do 1648 roku (brak t.II). W.(1889), GiW, s.539 +2k.il., 21cm, opr.intr.tw. 40zł
69 Kosiński Ad. Am.- Miasta, wsi i zamki polskie. Powieści i obrazki. T.III (brak t.I-II, IV) (zawiera: Klobuck, Danków i Lipie, Djabeł według wyobrażeń naszego ludu). Wilno 1851, nakł. T. Glücksberga, s. 338, 17cm, opr.intr.tw. 100zł
70 Kosiński Ad. Am.- Obrazki dawne i tegoczesne. T.III (brak t.I-II) (zawiera: Zamek działoszyński). W. 1955, nakł. S. Orgelbranda, s.432 (brak 10 stron na początku i parę stron przypisów na końcu), 16cm, opr.półskórek (sfatygowana) 60zł
71 Książki dla wszystkich (seria) W.1910, Wyd. M. Arcta, opr.oryg. brosz. 25zł/egz.
 1. Dybczyński Tadeusz- Wiadomości początkowe z paleontologji z rys.156, IV, 14cm,
 2. Gady i płazy. Atlasik zawierający 80 ryc. kolorowych za 12 tabl. z tekstem objaśniającym J. Milewskiej. k.złoż.12(il.kolor.)+s.21, 15cm.
72 Laskowski Kazimierz (El)- Ekonom-tragik. Obrazek z życia wiejskiego (opowiadania). W.(1909?), Bibl. Dzieł Wyborowych (zawiera wykaz serii z lat 1906-08), s.137, 18cm, opr.oryg.tw. 35zł
73 Le Bon Gustaw- Psychologia rozwoju narodów. Przekł. i przedm. Julian Ochorowicz. W.(1910?), Druk. Artyst. Saturnina Sikorskiego, s.XV, 168, 20 cm, opr.intr.tw. 35zł
74 Le Spisz, L’Orawa et Le District de Czaca (tekst w j. francuskim). Cracovie 1920, Comité National pour La Défense du Spisz, de L’Orawa et du Podhale, s.19+1k.złoż.mapa, 20cm, opr.intr.brosz. (obie okł. zachowane) 25zł
75 Lelewel Joachim- Bibliograficznych ksiąg dwoje. T.I-II (reprint wyd. z 1823, Wilno, nakł. J. Zawadzkiego, t.I ma nr 187, t.II- 62 z nakł. 800 egz.). W. 1980, WAiF, s.t.I- 280+IV tabl., t.II- 435+XVIII tabl., 22cm, opr.oryg.tw. 80zł
76 Leliwa Wanda- Włast czyli pierwsi chrześcijanie w Polsce, podług powieści J.I. Kraszewskiego „Lubonie”. Il. A. Gawiński. W.1911, Wyd. M. Arcta, s.197 +4k.il.kolor. (ksero s.tytuł.), 18cm, opr.intr.tw. 30zł
77 Leniek Jan dr.opr.- Książka pamiątkowa ku uczczeniu jubileuszu trzechsetnej rocznicy założenia Gimnazyum św. Anny w Krakowie (zawiera: dokumenty, spis uczniów z lat 1800-1888, Koledzy króla Jana Sobieskiego, rys. W. Eljasza). Kr.1888, nakł. Kom. Jubileuszowego, s.CCVII, 283, 25cm, opr.intr. tw.(okł. zachowana) 150zł
78 Lenss Hans- Z wiezienia pruskiego. Przekł. i przedm. Włodzimierza Trąmpczyńskiego. W.1904, Bibl. Dzieł Wyborowych, s.151, 18cm, opr.oryg.tw.(okł. zachowana) 35zł
79 Lorentowicz Jan- Młoda Polska. T.III (brak t.I-II). W.(1915?), Tow. Akc. S. Olgebranda S-ów, s.268, 19 cm, opr.intr.tw. 25zł
80 Łaszczyński Witold- Poezye (zawiera jednozdaniową dedykację autora dla swej kuzynki Emilii z Łaszczyńskich Raciborskiej oraz exlibris Józefa Raciborskiego). W.1899, Księg. i Skład Nut J. Fiszera, s.235, 19cm, opr.oryg.tw. 40zł
81 Łoś Jan- Pisownia polska w przeszłości i obecnie. Zagadnienia i wnioski. Kr.1917, nakł. AU, s.VIII, 226, 22cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 35zł
82 Łoziński Wł.- Życie polskie w dawnych wiekach (brak s.tytuł.). L.(1912?), nakł. Księg. H. Altenberga (?), s.258+88k.il(w tym ryc.złoż. i il.kolor. pod bibuł-ką), 26cm, opr.intr.tw. 45zł
83 K. (Kobylińska)- Handel żywym towarem a Katolickie Towarzystwo Opieki Dworcowej (zawiera także listę adresową Towarzystwa). P.1914, KśW, s. 77, 21cm, opr.oryg.tw. c.60zł
84 Mańkowski Piotr ks.- Tu es Petrus! Rozważania dla kapłanów. W.1913, GiW, s.239, 21cm, opr.oryg. brosz. 40zł
85 Montalembert hr.- Żywot świetej Elżbiety królewnej węgierskiej, księżnej Turyngii. Kr.1881, Druk. W. Anczyca i S-ki, s.276,III+4k.il., opr.półskórek 75zł
86 Moszyńska Jadwiga- Trzej narciarze. Il. Janina Wilhelm Jankowska. T.I-II (współoprawne). W.(1934?), Bibl. Książek Błękitnych, łącznie s.240, 20 cm, opr.intr.tw. 60zł
87 Nagiel Henryk- Tajemnice Nalewek (z cyklu: Krwawe Dramaty). Z 12 il. (A. Zarzycki). T.I-II. W. 1911, GiW, s.t.I- 191, t.II- 189, 19cm, opr.oryg.tw. (b. ładna) 50zł
88 Nałęczów i jego okolice. Przewodnik informacyjny dla leczących się i lekarzy. Z rys. (reprint wyd. z 1897, W., druk. K. Kowalewskiego). W.1984, WAiF, s.III,88+4k.il.+1k.złoż.plan,19cm, opr.oryg.tw. 35zł
89 Nietzsche Fryderyk- Dzieła. W., nakł. J. Mortkowicza, 21cm 60zł/egz.
 1. Myśli o przesądach moralnych. Przeł. St.Wyrzykowski. 1912, s.409, XVI, opr.intr.tw.
 2. Poza dobrem i złem. Przeł. St. Wyrzykowski. 1907, s.287+1k.(spis „Dzieł”), opr.oryg.tw.(napraw.)
 3. Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przeł. W. Berent. (1910?), s.458, IV+6 (prospekt wyd. „Dzieł”), opr.oryg.tw.
90 Nowaczyński Adolf- Szkice literackie. P.1918, Spół. Wyd. Ostoja, s.222, 23cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 45zł
91 Orłowicz Mieczysław dr- Ilustrowany przewodnik po Wschodnich Karpatach, Galicyi, Bukowiny i Węgier. Odbitka z „Ilustr. Przewodnika po Galicyi”. Z 56 il. i obrazem kolor. L.1914, nakł. Oddz. Lwowskiego Kraj. Zw. Turyst., s.79+1k.il.kolor., 17cm, opr.oryg.brosz. (ładny egz.) 60zł
92 Orłowski Wacław dr- Jeszcze Polska nie zginęła!1916, Tow. Szerzenia Ośw. Drukowanem Słowem „Czytaj!”, s.16, 17cm, opr.oryg.brosz. c.15zł
93 Pelczar Józef Sebastyan dr bp przemyski- Jezus Chrystus wzorem i mistrzem kapłana. Rozmyślania dla kapłanów. T.III (brak t.I-II). Przemyśl 1911, nakł. Księg. A.Juszyńskiego, s.215,21cm,opr.intr.tw. 40zł
94 Plenkiewicz Roman- Mikołaja Reya z Nagłowic etyka. 1505-1905 (na s.5 portr. Reya wg sztychu z epoki). W.1905, Bibl. Dzieł Wyborowych (zawiera spis serii z lat 1902-1905, poz.213-403), s.153, 18cm, opr.oryg.tw. 35zł
95 Pol Wincenty- Poezye. T.V (t.IX „Dzieł”). L.1878, nakł. F.H. Richtera, s.458, 22cm, opr.intr.tw. 60zł
96 „Przegląd Filozoficzny”, 23cm, opr.półskórek
R.IV (1901), (nr 5?), s.409-558. c.20zł
97 Romer Eugeniusz dr- Najważniejsze artykuły handlu światowego XIX wieku. L.1902, nakł. Autora, s.131+5k.tabl.wykresów, 22cm, opr.intr.tw. 60zł
98 B. (spisał)- Garść pieśni na chór męski a ca-pella. Rękopis (nuty). Kr.1914, Br.wyd., 13x21cm, opr.oryg.brosz. (ubytek s.tytuł. i s.7) c.50zł
99 Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracyami i mapami. W., Tow. Akc. S. Orgelbranda S-nów, 25cm, opr.oryg.tw. c.20zł/egz.
T.IV (Constans-Dżyhad). 1899, s.624+2k.map,
T.VII (Hercegowina-Jylland). 1900, s.579+2k.mapa.
100 Sapieha Leon książę- Wspomnienia (z lat od 1803 do 1863 r.). Przedm. Stanisław hr. Tarnowski, wydał Bronisław Pawłowski. 26 portr. L.(1880), H. Altenberg, G.Seyfarth, E.Wende i Sp., s.XLIII, 345 +25k.portr. za bibułką (brak 1), 25cm, opr.oryg.tw. (zniszczona) 150zł
101 Saysse-Tobiczyk Kazimierz- W śniegach (cz.I cyklu: Klub błękitnej trójcy). Rys. Anna Gramatyka-Ostrowska. W.(1920?), nakł. Zakł. Graf. Eug. i Kazimierza Kozieńskich, s.134, 19cm, opr.intr.tw. 60zł
102 Siemieński Lucjan- Przegląd dziejów literatury powszechnéj. T.I (Pierwotne literatury Wschodu, Starożytność klasyczna). Kr.1855, nakł. Autora, s.364 (ksero s.tytuł.), 21cm, opr.półskórek 30zł
103 Sierzputowski Tadeusz- Romantyzm polski jego fazy, istota i skutki. Próba syntezy uzupełniona rozbiorem literatury krytycznej, poświeconej temu przedmiotowi (na s. przedtyt. portr. autora). W.1905, Jan Fiszer, s.276, 22cm, opr.intr. tw. 40zł
104 Sokołowski August prof.dr- Dzieje porozbiorowe Narodu Polskiego. Z il. oraz repr. obrazów Matejki, Gersona i innych. T.I. W.1904, nakł. Tow. Akc.Wyd. Druk. „Wiek”, s.532+4k.il.kolor., 35cm, opr.oryg.tw. (wypukłe wytłoczenia) 200zł
105 Srokowski Stanisław dr- „Byłbym szczęśliwy”. Utwory wierszem i prozą. Wydał i poprz. życiorysem Kazimierz Kremer. L.1917, nakł. Rodziny, s.115, 21cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 60zł
106 Stamm Edward- Genetyczne ujęcie metodologii ogólnej na podstawie teoryi nauki, religii i sztuki. W. 1914, Druk. Polska, s.224, 24cm, opr.intr.tw. 45zł
107 Strupp Karl- Éléments du droit international public Universel, Européen et Américain (tekst w j. francuskim) T.II (brak t.I, III). Paris 1930, Les Éditions Internationales, s.359-618, 23cm, opr.oryg. brosz. (nie rozcięty) 15zł
108 Szajnocha Karol- Dwa lata dziejów naszych 1646, 1648. T.I. W.1900, nakł. Red. „Gazety Polskiej”, s.470, 17cm, opr.intr.tw. 30zł
109 Szlosser Fr.Kr.- Dzieje powszechne. T.VI. L. 1874, nakł. Księg. Polskiej, s.608 (brak s.tytuł.), 23 cm, opr.półskórek 60zł
110 Szpotański Stanisław, Pietraszkiewiczowa Stanisława (wyd.)- Materyały do historyi Towarzystwa Filomatów. T.I. Kr.1920, nakł. PAU, s.336, 25cm, opr.oryg.brosz. (nie rozcięty) 30zł
111 Śliwiński Artur- Hetman Żółkiewski. Z 9 rys. (na k.przedtyt. portr. Żółkiewskiego). W.1920, Wyd. M. Arcta, s.263+9k.il., 20cm, opr.intr.tw. (obie okł. zachowane) 60zł
112 Tarnowski St.- Studia do historyi literatury polskiej. Wiek XIX. Rozprawy i sprawozdania. T.I (dot. A.Mickiewicza, J.Słowackiego, J.I.Kraszewskiego). Kr.1895, nakł. Księg. Sp-ki Wyd. Polskiej, s.313, 21cm, opr.intr.tw. 20zł
113 Thiers M.A- Histoire de la révolution française (tekst w j.francuskim). T.I-II. Paris 1837, Paris, Furne et C-ie Libraires-Éditeurs, s.tI- 395+5k.il., t.II- 479+5 k.il., 23cm, opr.intr.tw. 150zł
114 Trotz P.M.A.- Vollständiges Deutsches und Polnisches Wörter-Buch=Zupełny niemiecki y polski Mownik, maiący naywięcey zażywane słowa y zwykłe Mowienia – kształty, tudzież przednieysze słowa w Sztukach y Rzemiosłach. Wyd. przez Stanisława Nałęcza Moszczeńskiego. Leipzig 1791, ben Johann Friederich Gleditsch, kolumn 2458 (brak kolumn 1217-1260, 2449-2452), 23cm, opr.półskórek (podniszczona) 200zł
115 „Tygodnik Illustrowany”, 39cm, opr.oryg.tw. R.53(1912), nr 27-50 (współopr.), s.559-1058.c.100zł
116 Wallace Lewis- Ben Hur oder Die Sage des Messias. Übertragen und bearbeitet von Karl Wilding (tekst w j. niemieckim). Berlin (1919), Verlag von U. Weichert, s.421, 19cm, opr.oryg.tw. 15zł
117 Wassermann Jakób- Ku miłości. Powieść (Dwie Renaty, cz.II). Przeł. Marja Kreczowska. W.(1915), „Renaissance”, s.208, 21cm, opr.oryg. brosz. 35zł
118 Wójcicki K.Wł.- Historya literatury polskiéj w zarysach. Wyd. 2 popr. i powiększ. T.IV(brak t.I-III). W.1861, nakł. Gustawa Sennewalda, s.879, 23cm, opr.intr.tw. 30zł
119 Wysoczański Bronisław Minkowicz- Dziki gęsior (opowiadania). L.1909, nakł. Księg. H. Altenberga, s.160, 19cm, opr.oryg.tw. 35zł
120 Zaleski Antoni- Poezye Antoniego Zaleskiego. Wydał Hugo Zathey. L.1867, nakł. Autora, s.XX, 170, 19cm, opr.intr.tw. 45zł
121 Zapolska Gabryela- Rajski ptak. Powieść w 4 częściach. Wstęp prof. J.Rybarski, L.1919, Inst.Wyd. „Lektora”, s.260, 20cm, opr.intr.tw. 25zł
122 Zdziarski Stanisław dr- Dżingis-Chan zmartwychwstały. Studja z psychopatologji rosyjskiej (dot. M.Gorkiego, L.Andrejewa). T.I (brak następnych). P. 1919, KśW, s.220, 22cm, opr.intr.tw. 20zł
123 „Ziemia”. Tygodnik krajoznawczy i illustrowany. W., 26cm, opr.oryg. 10zł
R.IV(1913), nr 35 (30 VIII), s.565-580
124 Żelazowski Karol ks.- „Bądźcie doskonałymi”. Na podstawie dzieła Scaramelliego. W.1904, Wyd. X.M.Godlewskiego, s.440, 20cm, opr.intr.tw. 30zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1921-1950

125 Ałdanow M.A.- Współcześni (dot. polityków m. in.: Churchill, Piłsudski, Stalin, Lloyd George, Gandhi, Hitler). Przekł. J.Borski, T.Wayner. W.(po 1933) Wyd. Alfa, s.447+13k.fot., 21cm, opr.intr. tw. 60zł
126 Ammers-Küller Jo van- Taniec wokół gilotyny (cz.II trylogii „Herren, knechten en vrouwen”). Przekł. H.Leśniewski, okł. Konstanty Sopoćko. Wr. 1947, Książnica-Atlas, s.459, 22cm, opr.brosz. 30zł
127 Arcydzieła mistrza Jana Matejki. Z okazji 100-letniego jubileuszu urodzin najwiekszego malarza dziejów ojczystych (album reprodukcji). Kr.(1938), Henryk Franck Synowie SA, s.nlb.32, 17x25cm, opr.oryg.brosz. 25zł
128 Barlicki Norbert- Aleksander Dębski. Życie i działalność 1857-1935 (zawiera portr. A. Dębskiego). W.1937, Wyd. Stow. b. Więźniów Polit., s.XIV, 293 +1k.fot., opr.intr.tw.(okł. zachowana) 100zł
129 Baum Wicki- Wyprzedaż (powieść). Przeł. Ludwika Ciechanowska. W.1938, „Rój”, s.302, 19cm, opr.intr.tw. 15zł
130 Berent Wacław- Żywe kamienie. T.II (brak t.I). W.(1930), GiW, s.187, 19cm, opr.intr. tw. 15zł
131 Berezowski Stanisław- Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim. Z 144 il. i 29 mapami i planami miast oraz mapą podręczną województwa śląskiego i ziem sąsiednich (brak mapy). K.1937, Inst. Śląski, s.447, 17cm,opr.oryg.tw. 100zł
132 Bibljoteka Wiedzy (seria). W.(1930?), TEM, 22 cm, opr.oryg.tw. 15zł/egz.
 1. Czekanowski Jan dr- Człowiek w czasie i przestrzeni. Z 7 tabl., 81 il. i mapami oraz portr. autora, s.271+7k.tabl, +obw,
 2. Dimnet Ernest- Sztuka myślenia. Przeł. Z. Czerniewski, s.166, +obw.,
 3. Giersberg H. Prof. dr- Hormony. Przeł. Jerzy Jarocki. Z 45 il., s.193,
 4. Jabłoński Witold doc. (i inni)- Religie Wschodu. Z 44 il., s.460+22k.il.,
 5. Kruif Paweł de- Walka nauki ze śmiercią. Z 16 il., s.386+16k.fot.,
 6. Sałtan A. dr (i inni)- Tryumfy eksperymentu i jego granice. Z licznemi il., s.238 (II),
 7. Van Loon H.W.- Geografja w kalejdoskopie. Z 16 barwnemi tabl. i 59 rys. Przeł. Tadeusz Żebrowski, s. 392+16k.il.kolor.,
 8. Weyssenhoff Jan (i inni)- Od gwiazdy do atomu. Z 33 il., s.186.
133 Bieńkowski Witold- Ich dom. Powieść. P.1939, KśW, s.311, 18cm, opr.intr.tw. 30zł
134 Blasco Ibanez Wincenty- Czterech jeźdźców Apokalipsy. Przetł. Hajota. T.II-III (brak t.I). W.(1930), Bibl. Dzieł Wyborowych, s.t.II- 171, t.III- 183, 18cm, opr.intr.tw. 10zł/tom
135 Blos Wilhelm- Rewolucya francuska. W 2 to-mach, (przekł. z j. niemieckiego), okł. A. Gramatykówna. Kr.(1925), S-ka Nakł. „Książka”, s.t.I- 383, t.II- 344+1k.il., 21cm, opr.półskórek (obie okł. zachowane, piękny egz.) 150zł
136 Bojer Jan- Ostatni wikingowie. Powieść. Przeł. L. Staff (na wyklejce exlibris Zw. Zawodowego Prac. Kolejowych RzP). W.1948, Wyd. Ludowe, s.288, 23 cm, opr.intr.tw.30zł
137 Bouffałł Bronisław- Układy w Locarno a bezpieczeństwo Polski (na s.1 dedykacja autora dla prof. Michała hr. Rostworowskiego, na wyklejce exlibris Mirona Kołakowskiego). W.1926, skł.gł. Księg. Perzyński, Niklewicz i S-ka, s.78, 23cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 50zł
138 Bunikiewicz Witołd- Czarny karnawał(egz.ma nr 638).W.1938,„Rój”,s.348,19cm,opr.oryg.brosz.30zł
139 Callières Fr.de- Sztuka dyplomacji. Przeł. i wstęp Mieczysław Szerer. W.1929, nakł. Księg. F. Hoesicka, s.175, 21cm, opr.intr.tw. (ubytek s.tytuł.) 40zł
140 Courths Mahler J.- Małżeństwo Felicji. Przekł. Eugenja Solska. T.I-II (współoprawne). W.(1930), Wyd. Stanisława Cukrowskiego, łącznie s.253, 19cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 30zł
141 „Czasopismo Geograficzne”. Kwartalnik Zrzeszenia Pol. Nauczycieli Geografji Tow. Geograf. we Lwowie, L., skł.gł. Książnica-Atlas, s.w z.52-127, 23 cm, opr.oryg.brosz. 10zł/z.
T.XI (1933), z. 1-2, 3,
T.XII (1934), z. 1, 2,
T.XIV (1936), z. 1.
142 Die Grossen der Weltgeschichte (kolekcjonerski album naklejek z historii świata od Karola Wielkiego do XX w., zawiera 251 kolor. naklejek, brak 2). Dresden (1930?), Eckstein-Halpaus GHBH, s.63, 28 cm, brak oryg.okł. 40zł
143 Dmowski Roman- Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dod. memoriału „Zagadnienia środkowo i wschodnio-europejskie” i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919. T.I-II. Hanower 1947, druk. Schlütersche CDH, 21cm, s.t.I- 258, t.II- 168, opr.oryg.brosz. 80zł
144 Dos Passos John- Manhattan Transfer. Przeł. Tadeusz Jakubowicz, przedm. Sinclair Lewis. W.1931, „Rój”, s.493, 20cm, opr.oryg.brosz. 30zł
145 12 do 16 maja w Warszawie. Przebieg tragicznych wypadków na podstawie komunikatów oficjalnych, prasy i spostrzeżeń świadków. Wyd. 2 popr. W.(1926), PAWyd., s.40,21cm,opr.oryg.brosz. 20zł
146 Dyakowski Bohdan- Nas las i jego mieszkańcy. Rys. K. Mackiewicz (zawiera dłuższą dedykację nieautorską z 1943 r.). W.1939, Wyd. M. Arcta, s.273, 23cm, opr.oryg.tw. (ładna) 60zł
147 Dybczyński Tadeusz- W poprzek Sybiru. Powieść podróżnicza. Il. Wacław Siemiątkowski. L.1937, Państ. Wyd. Książek Szkolnych, s.311, 19cm, opr. oryg.brosz. 60zł
148 Dybowski Mieczysław ks.dr- O typach woli. Badania eksperymentalne (z serii: „Prace Psychologiczne”) L.1928, Książnica-Atlas, s.167+3k.tabl.złoż., 24 cm, opr.intr.tw. 35zł
149 Dygasiński Adolf- Przygody młodzieńca czyli Robinson polski. Il. E. Bartłomiejczyk. W.1924, „Ignis”, s.257, 17cm, opr.intr.tw. 45zł
150 Faber O.F.W.- Dobroć. Przekł. z angielskiego. P. 1937, Nacz. Inst. Akcyi Katolickiej, s.90, 20cm, opr. intr.tw. 20zł
151 Farrère Claude- Na drugim brzegu… Niezwykłe opowieści. Przeł. K. Bukowski. L.(1925), Wyd. „Globus”, s.212, 21cm, opr.intr.tw.(okł.zachowana) 35zł
152 Ferrero Guglielmo- Jedność świata (dot. globalizacji). Przeł. Stanisław Dembiński. W.1929, GiW, s.163, 20cm, opr.intr.tw.(okł.zachowana) 25zł
153 Ferrero Guglielmo- Między przeszłością a tem co nas czeka. Przekł. dr J. Kuryłowicz. P.1927, nakł. Wyd. Polskiego, s.123, 20cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 30zł
154 Fryderyk Chopin. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie (katalog). W.1947, Kom. Wyk. Roku Chopinowskiego, s.15+15k.il.(w tym fot. B. Bieruta), 18x25cm, opr.oryg.brosz. 10zł
155 Gadomski Kazimierz kom. red. (i inni)- Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim. Sosnowiec 1939, nakł. Komit. Przewodnika, s.199, IV, 24cm, opr.oryg. brosz. (brak mapy za opaską) 100zł
156 Galiński Adam- Nasza trójka w lasach Beskidu. Powieść z niedawnej przeszłości. Łódź 1934, nakł. Księg. K. Neumiller, s.240, 21cm, opr.oryg.tw. 50zł
157 German Juliusz- Amaranty. Powieść z lat 1803-1813. T.II (brak t.I), L.1938, Książnica-Atlas, s.302, 21cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 20zł
158 Gloeh Feliks X.- Młodzież polska wśród południowych Słowian. Opis i sprawozdanie z reprezentacyjnej wycieczki szkolnej (26.III-15.IV.1928) (dot. Jugosławii). W.1929, skł.gł. Księg. Gustawa Szylinga, s.188(dużo fot.), 22cm, opr.intr.tw. 35zł
159 Goetel Ferdynand- Humoreski. W.1927, GiW, s. 249, 18cm, opr.intr.tw. 35zł
160 Gojawiczyńska Pola- Powszedni dzień. Przedm. Ignacy Matuszewski. W.1933, „Rój”, s.212, 17cm, opr.intr.tw. 25zł
161 Gołębiowski F.S.- Rowerem do Azji Mniejszej. W.1932, skł.gł. Dom Książki Polskiej SA, s.227 +22k.fot., 21cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 70zł
162 Grabiec J. (wł. Józef Dąbrowski)- Rok 1863. Wyd. 3. P.1929, Wlkp. Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego, s.470(dużo il.)+10k.il.kolor., 25cm, opr. oryg.tw.(b.ładna, z wypukłymi tłoczeniami) 150zł
163 Grabski W.J.- Kłamstwo. Powieść (pierwodruk w „Prosto z mostu”). P.(1935?), KśW, s.396, 19cm, opr. intr.tw. 35zł
164 Gruszecki Artur- Krety. Powieść współczesna (o górnikach). P.1922, nakł. Księg. Fr. Gutowskiego, s. 343, 17cm, opr.intr.tw. 25zł
165 Gruszecki Artur- Szarańcza. Powieść współczesna. W.(1930), Bibl. Dzieł Wyborowych, s.452, 19 cm, opr.intr.tw. 35zł
166 Guarnieri Lyno- Faszyzm a sumienie. Dane historyczne i zasady moralne. Wstęp Pietro Niccolini, przeł. S. Sapieżanka (WZORNIK KSIĄŻKI, zawiera przednią okł. z grzbietem, s.15+14k.fot. z całości 167 s., oraz fot. autora i B.Mussoliniego). K.1931, nakł. Pol. Inst. Wydawniczego, 25cm, opr.intr.tw. 60zł
167 Gusthal Commandant- Bohaterowie bez chwały. Powieść (egz. ma nr 1110). W.1934, „Rój”, s.179 +15k.(reklamy własne), 19cm, opr.intr.tw. 30zł
168 Haldane J.B.S.- Mój przyjaciel pan Liki. Z ang. oprac. Jan Stefczyk, il. L.H. Rosom, okł. E. Lipiński. Łódź 1947, „Książka”, s.167, 22cm, opr.oryg.brosz.(nie rozcięte) 25zł
169 Holzapfel Rudolf M.- Wszech ideał. Życie duszy i jego nowe postacie społeczne. Przeł. Blumenfeld, Stanisław Vincenz. Cz.I. W.1936, „Rój”,s.472, 24cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) c.35zł
170 Igłowski Norbert- Taniec na bagnach. Powieść. Kr.(1931), Udział. S-ka Wydawnicza, s.240, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
171 Illustrierter Führer durch die steiermärkische Landeshauptstadt Graz. Mit 20 Abbildungen und einem Stadtplan (przewodnik, dot. Kłodzka, tekst w j. niemieckim). Graz(1925), Ubr. Mosers Buchhadlung, s.91+1k.złoż.(planmiasta),17cm,opr.oryg.brosz.30zł
172 Kaden-Bandrowski Juliusz- Czarne skrzydła. Lenora.W.(1937),GiW,s.355,20cm,opr.intr.brosz. 30zł
173 Kamykowski Ludwik- Kasper Twardowski. Studium z epoki baroku. Kr.1939, nakł. AU (Rozprawy Wydz. Filologicznego), s.140, 21cm, opr.intr.tw.(obie okł. zachowane) 45zł
174 Kantor-Mirski Marjan opr.- Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy. Szkice monograficzne z il. T.I (Będzin, Czeladź, Dąbrowa, Sosnowiec, zawiera spis prenumerat). Sosnowiec 1931, Wyd. Tow. Nauk. Zagł. Dąbr., s.406, 24cm, opr.intr.tw. 150zł
175 Katalog oficjalny. Międzynarodowe Targi Poznańskie 23.IV-10.V.1949 (tekst w j. polskim, rosyjskim, francuskim, angielskim, na s.4 fot. H.Minca). P.1949, „Prasa”, s.287+40(A)+56(C)(reklamy)+2k. plany+1k.plan luzem, 21cm, opr.oryg.brosz. 45zł
176 Katalogi – Antykwariat Polski w Warszawie Hieronima Wildera i S-ki, (odbitki ksero całości), 22 cm, opr.intr.tw. 20zł/egz.
a)Katalog nr 22. Polonica. 1925, s.66,
a)Katalog nr 23. Polska (1914-1927). 1927, s.37,
a)Katalog nr 24. Historja Polski. 1928, s.46,
a)Katalog nr 25. Rara et curiosaa XVI-XVIII ss (Polonica). 1930, s.68,
a)Katalog nr 26. Varia (Polonica). 1930, s.69.
177 Kiedrzyński Stefan- W.(1930?), TEM, 20cm
 1. Serce na ulicy. Powieść. T.I-II. s.t.I- 300, t.II- 279, opr.oryg.brosz. 45zł
 2. Życie nad stan. Powieść. s.300, opr.intr.tw. 30zł
178 Kleszczyński Zdzisław- Wojenne przygody Staśka Ślązaka. Powieść popularna (dot. wojny 1920 r.). Bytom 1924, nakł. „Katolika”, s.203, 20cm, opr.intr. brosz. 40zł
179 Kłos Józef X.- 25 lat przy stoliku redaktorskim. Z okazji 25-letniego jubileuszu „Przewodnika Katolickiego” 1895-1920. P.1936, KśW, s.220+1k.(fot. autora), 22cm, opr.oryg.brosz. 40zł
180 Koehler Z., Prengel Fr.A.- Małżeństwa. Studium astrologiczne. Wyd. 2 rozsz. Bydgoszcz 1938, Pol. Tow. Astrologiczne, s.110, 23cm, opr.intr.tw.(zachowana opaska) 60zł
181 Korwin Ludwik- Kr., (odbitki ksero całości), 17 cm, opr.intr.tw. 45zł/egz.
 1. Korwinowie. 1935, Księg. St. Lisowskiego, s.136,
 2. Ormiańskie rody szlacheckie. 1935, GiW, s.188.
182 Kossak Zofia- Legnickie pole (egz. ma nr 2540). W.1937, „Rój”, s.286, 19cm, opr.oryg.brosz. 25zł
183 Kossak Zofia- Trembowla. Powieść historyczna. P.1929, KśW, s.336, opr.intr.tw.(pieczątka: Fr. Spandlowski Introligatornia Chorzów) 25zł
184 Kossak Zofia- Warna. W.1939, Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”, s.137, 21cm, opr.oryg.brosz. 25zł
185 Kosztolányi Dezsö- Krwawy poeta. Powieść (dot. Nerona). Przeł. Józef Gabrjel Mondschein (na k.przedtytuł. portr. autora). P.1928, Wlkp.Księg.Nakł. K. Rzepeckiego, s.302, 20cm, opr.oryg. brosz. 35zł
186 Kraszewski J.I- Żywot i sprawy IMPana Medarda z Gołczwi Pełki. Z notat familijnych spisane. Cz.I-IV (współoprawne, na s.przedtyt. portr. autora). W. 1929, Wyd. M. Arcta, s.127+127+127+127, opr.oryg. brosz. (nie rozcięte) 30zł
187 Krechowiecki Adam- Starosta Żygwulski. Powieść historyczna. T.I-II. L.1937, nakł. Księg. Tow. Szkoły Ludowej, s.t.I- 232, t.II- 248, 19cm, opr.intr. tw(obie okł. zachowane) 45zł
188 Krzyżanowski Adam- Pauperyzacja Polski współczesnej.1926, nakł. Krak. S-ki Wyd., s.153, 21cm, opr.intr.tw. c.25zł
189 Krzyżanowski Adam- Wiek XX (Zarys dziejów najnowszych) (na wyklejce exlibris Mirona Kołakowskiego). W.1947, Wyd. E.Kuthana, s.353, 25cm, opr.tw. 40zł
190 Kukiel Marjan gen.- Zarys historji wojskowości w Polsce. Wyd. 3 zm. i powiększ. Kr.1929, nakł. Kr. S-ki Wyd., s.356, 20cm, opr.intr.tw. 75zł
191 Kutz Tadeusz- W podziemiach Warszawy. Powieść dla młodzieży z czasów powstania styczniowego. Z il. Z. Szyszko-Bohuszówny. W.(1933), Wyd. Księg. Popularnej, s.216(ksero s.tytuł.), 18cm, opr. intr.tw. 25zł
192 P. (Leon Pyżalski) ks.- Droga dziecięctwa duchowego. Rozmyślania na wszystkie dni roku. Cz.III (brak cz.I-II, IV). Kielce 1926, nakł. „Chorągwi Ma-rji”, s.399, 18cm, opr.intr.tw. c.15zł
193 Laurentin Maurycy- Miłość Poncjusza. Powieść. Przekł. Zofji Zakrzewskiej (na s.tytuł.odcisk „suchej” pieczęci: Książka nie dla każdego). P.(1926?), KśW, s.201, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
194 Lec Stanisław Jerzy- Życie jest fraszką. Fraszki i satyry. Okł. H.Tomaszewski. W.1948, „Książka”, s. 149, 21cm, opr.oryg.brosz. 20zł
195 Lehr-Spławiński Tadeusz- Szkice z dziejów rozwoju i kultury języka polskiego. L.1938, Książnica-Atlas, s.209, 21cm, opr.intr.tw. 35zł
196 Lessing Theodor- Europa i Azja (Zanik Ziemi przez Ducha). Przeł. Alfred Tom. W.1935, Wyd. J. Przeworski, s.355, 24cm, opr.oryg.tw.(ładna) 30zł
197 Leszczyński Stanisław- Szlak turystyczny w okolicy Krakowa. Osobne odbicie z „Orlego Lotu” Rok 1930, nr 5/6. Kr.1930, nakł. Oddz. Krak. Pol. Tow. Krajozn., s.8(też mapa), 23cm, opr.oryg.brosz. 20zł
198 Lewicki Anatol prof.dr- Zarys historyi polskiej aż do najnowszych czasów. Wyd. przejrz. i uzup. przez Henryka Mościckiego. W(1930), GiW, s.501, 23cm, opr.intr.tw. 30zł
199 Limba Tadeusz- Na turniach. Opowieści turystyczne z Tatr. Kr.1939, nakł. Autora, s.238, 19cm, opr. oryg.brosz. 60zł
200 Lompa Józef- Listy Józefa Lompy do J.I. Kra-szewskiego z lat 1860-1862, wydał K. Dobrowolski. K.1931, nakł. Muzeum Śląskiego, s.90, 24cm, opr. intr.tw.(obie okł. zachowane) 40zł
201 London Jack- Prawo białego człowieka (opowiadanie z Klondike). Przeł. Stanisława Kuszelewska. W.1947, Wyd. Eugeniusza Kuthana, s.148, 21cm, opr.intr.tw. 30zł
202 Łempicki Zygmunt dr- Renesans, oświecenie, romantyzm. W.1923, Książnica Polska, s.235, 22cm, opr.oryg.tw. 25zł
203 Rozprawa przed Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie (stenogram). B.m.w. 1945, Cz., s. 93(dużo fot.), 21cm, opr.oryg.brosz. c.20zł
204 Makuszyński Kornel- Po mlecznej drodze. T.I-III. W.(1935), Bibl. „Tygodnika Ilustowanego”, s.t.I- 115, t.II- 118, t.III- 115, 18cm, opr.oryg.tw. 40zł
205 Malicki Juljan K.- Marszałek Piłsudski a Sejm. Historja rozwoju parlamentu polskiego 1919-1936. Przedm. Antoni Bogucki. W.1936, skł.gł. Dom Książki Polskiej SA, s.546+12k.fot.+1k.złoż.tabl.(składy rządów 1919-36), 26cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 150zł
206 Maurois Andre- Oddech wojny. Powieść. Przekł. H. Hellerówna. T.I-II. W.1934, Bibl. Kurjera Pols-kiego, łącznie s.299, 18cm, opr.oryg.brosz. 40zł
207 Meissner Janusz (por. Herbert)- L-jak Lucy. Opowieść lotnicza. II cz. opowieści „Żądło Genowefy” (wyd. I krajowe, na s.przedtyt. fot. autora). K.1946, Wyd. AWiR, s.220, 20cm, opr.intr.tw. 30zł
208 Mezger Maksymiljan- Monika jedzie na Madagaskar. Powieść dla młodzieży z licznemi il. Przekł. L. Schechtlówna. P.(1935), KśW, s.270+4k.fot., 19 cm, opr.oryg.tw. 35zł
209 Morand Paul- Swawolna Europa (opowiadania). Przeł. H. Jel. W.1928, „Rój”, s.218, 19cm, opr.oryg. tw. 45zł
210 „Mój Światek”. Dwutygodniowy dodatek „Kurjera Zachodniego”. P., s. w nr 8-16, 23cm, opr.brosz.
1934, nr 19, 20,
1935, nr 21-26, 30-52, 54-59,
1936, nr 1-7, 10-14, 60-73, 80, 82-84,
1937, nr 15-19 (I-II), 1 (zmiana numeracji, 5.IX), 6-9, 11-15 (X-XII). c.5zł/egz.
211 Neuwert-Nowakowski Adolf- Siedm dramatów jednoaktowych (na s.przedtyt. fot.autora). L.(1930), Kięg. Polska, s.308, 20cm, opr.intr.tw. 45zł
212 W., s.4, 34cm, opr.oryg.brosz. c.10zł/egz.
 1. teatru „Morskie Oko” (słowa: Andrzej Włast):
  -Gold A.- Ostatni raz. Blues. Okł. M. Walentyno-wicz. 1929, GiW,
  -Petersburski J.- Przyjdź. Tango.1931,Wyd. A.Własta
  -Petersburski J.- Żegnaj! Okł. J.Radlicz. 1930, GiW,
  -Wayne Mabel- Ramona. 1927, Ed. J. Altschuler,
 2. Z teatru „Qui-pro-quo”:
  -Karasiński Z., Kataszek S., Olden- Abram, ja ci zagram! Okł. M. Walentynowicz. 1928, GiW.
213 Opieński Henryk- Chopin (na wyklejce exlibris Kazimierza Thal). L.1925, Książnica-Atlas, s.160 (dużo fot.)+2k.faks.listu, 25cm, opr.intr.tw. 45zł
214 Opieński Henryk- Stanisław Moniuszko. Życie i dzieła. L.1924, Wyd. Polskie, s.446, 21cm, opr.oryg. tw.(okł. zachowana) 35zł
215 „Orli Lot”. Miesięcznik krajoznawczy, organ kół krajoznawczych młodzieży PTK. Kr.,23cm, opr.oryg. R.III (1922), nr 1 (styczeń), s.16 10zł
216 Ossendowski F. Antoni- Gasnące ognie. Podróż po Palestynie, Syrji, Mezopotamji. 60 il. P.(1935), Wyd. Polskie R. Wegnera, s.357+60k.fot., 24cm, opr. oryg.tw. 80zł
217 Ossendowski F.A.- Nieznanym szlakiem. P.(1930), Wyd. Polskie, s.200, 18cm, opr.intr.tw. (okł. zachowana naklejona na opr.) 40zł
218 Ostenso Marta- Świt w mroku. Przeł. Marceli Mark. L.1929, „Semafor”, s.330(brak s.tytuł. i s.3-6), 17cm, opr.intr.tw. 15zł
219 Papini Jan- Dzieje Chrystusa. Cykl III (brak I-II). Przeł. W. Rzymowski. W.1922, Wyd. J. Mortkowicza, s.200, 20cm, opr.intr.tw. 15zł
220 Pismo Święte w obrazach. Dzieje Starego i Nowego Testamentu. Przeł. X. Józef Kłos. Z 236 wielkiemi il. P.(1929?), Księg. i Inst. Sztuk Pięknych SA, s.255, 44x32cm, opr.oryg.tw.(po naprawie) 100zł
221 Pobóg Stanisław- Urzeczeni. Powieść. W.1937, nakł. Księg. F.Hoesicka, s.405, 20cm, opr.intr.brosz.(okł. zachowana) 30zł
222 Pouvillon Emil- Jep Bernadach. Powieść. Tłum. F. Mirandola. L.(1925), Pol. Tow. Nakładowe, s.249, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
223 Prędski Artur- Alkohol. Powieść. W.(1930), Wyd. Współczesne, s.237, 20cm, opr.intr.tw. 40zł
224 Prohaszka Ottokar ks. dr bp. Białogardu Węgierskiego- Rozmyślania o Ewangelji. Przeł. ks. Herman Libiński TJ. T.II (brak t.I). Kr.1926, Wyd. Ks. Jezuitów, s.480, 20cm, opr.intr.brosz.(nie rozcięte) 15zł
225 Proust Marcel- W stronę Swanna (W poszukiwaniu straconego czasu I). Przeł. Tadeusz Żeleński Boy. W.1937, „Rój”, s.250, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
226 Prus Bolesław (Aleksander Głowacki)- Dzieci. T.I (brak t.II, t. 27 „Pism”). W.(1926), Bibl. Tygodnika Illustrowanego, s.129, 19cm, opr.intr.tw. 35zł
227 Przedmieście. Z przedm. Haliny Krahelskiej (zawiera opowiadania m.in. H.Boguszewskiej, J.Kornackiego). W.1934, „Rój”, s.275 (brak s.tytuł.), 19cm, opr.intr. tw. 20zł
228 „Przyroda i Technika”. Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych (miesięcznik). L., Książnica-Atlas, 24cm, opr.brosz. R.XVI (1937), z. 1, s.63+16(„Metodyka Biologii”)+VIII(spis treści R. 1938), 10zł
229 Psichari Ernest- Głosy wołającego na puszczy. Wspomnienia z Afryki. Przeł. Zofja Morstinowa (na s.tytuł. znak własnościowy: ks. Alexander Antoni Witczak Kasałódzki). P.1925, Fiszer i Majewski, s. 257, 23cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 60zł
230 Rachmanowa Aleksandra- Tragedia pewnej miłości. Powieść o małżeństwie Lwa Tołstoja. K.1938, Księg. Katolicka, s.475, 21cm, opr.intr.tw. 45zł
231 Rapacki Wincenty- Sto lat sceny polskiej w Warszawie. 110 il. W.1925, Inst. Wyd. „Bibl. Polska”, s. 208+6(il.), 23cm, brak opr. 30zł
232 Reymont Władysław St.- Wampir (t. 22 „Pism”, współoprawne: t.10 „Nowele” - Śmierć, Zawierucha, Tomek Baran, Z wrażeń włoskich). W.(1930-32), Wyd. Tygodnika Illustrowanego, s.304+187, 18cm, opr.intr.tw. 40zł
233 Requark Emil Marjusz- Pod Troją bez zmian. Przeł. F. Mirandola. Kr.1930, Udział. S-ka Wydaw., s.160, 17cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 30zł
234 Rodziewiczówna Marja- Hrywda. Powieść. L. 1922, Wyd. Polskie, s.256, 20cm, opr.intr.tw. 25zł
235 Russell Bertrand- Przebudowa społeczna. Tłum. dr Antoni Pański. W.1932, „Rój”, s.220, 19cm, opr. oryg.tw. 45zł
236 Rzymowski Wincenty- Prawo do życia a powinność pracy. W.1936, Wyd. J. Przeworskiego, s. 171, 19cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 35zł
237 Saensel Carl- Der Kampf ums Matterhorn. Tatsachenroman (dot. alpinizmu, tekst w j. niemieckim). Stuttgart (1938?), J. Engelhorns Nachf., s.189+8k. fot., 20cm, opr.oryg.tw. 30zł
238 Sinko Tadeusz- Echa klasyczne w literaturze polskiej. 12 studjów i szkiców. Kr.1923, nakł. Krak. S-ki Wyd., s.215, 21cm, opr.oryg.brosz. 25zł
239 Skokowski Stanisław Ed.- Zakopiański Farys. Zbiór poezji. Zakopane 1921, druk. „Polonia”, s.110, 22cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 70zł
240 Sławoj Składkowski (Felicjan)- Strzępy meldunków (na s.przedtyt. fot. J.Piłsudskiego). W.1936, Inst. Badania Najnowszej Historji Polski, s.573(dużo il.), 24cm, opr.intr.tw. 60zł
241 Spyri Joanna- Prawdziwa przyjaźń. Powieść dla młodzieży. Przeł. T. Bartmiński, il. Karol Förster. Kr.(1930), Księg. Powszechna, s.194+3k.il., 21cm, opr. intr.tw. 30zł
242 Staroświecki sklep (zbiór opowiadań m.in. J.Iwaszkiewicza, Z. Krzepkowskiej, P. Górskiej, zawiera drzeworyty odbite z oryg. klocków m.in. St. Mrożewskiego, E.Bartłomiejczyka, T.Cieślewskiego, egz. ma nr 2299). W.1938, „Rój”, s.227, 20cm, opr.intr. tw. 100zł
243 Starzyński Stefan- Stan finansowy Polski w 1927 roku. W.1928, nakł. Tygodnika „Przemysł i Handel” (Bibl. Ekonomiczna Tyg. „PiH”, zawiera spis serii, 35 poz.), s.59, 22cm, opr.oryg.brosz. 20zł
244 Statut Stowarzyszenia Związek Strzelecki. W. 1922, Wyd. SZS, s.31, 18cm, opr.oryg.brosz. 15zł
245 Strasburgerówna B. opr.- Mereżki. Nauka wykonywania. W.(1930), Tow. Wyd. „Bluszcz”, s.28(dużo fot.), 24cm, opr.intr.tw. 45zł
246 Szczotka Stanisław- Udział chłopów w walce z potopem szweckim. L.1939, Sp-nia Wyd. „Wieś”, s. 161+5k.il., 21cm, opr.oryg.brosz. 35zł
247 Szpotański Stanisław- Skradziony rękopis. Powieść. W.1925, GiW, s.223, 19cm, opr.intr.tw.(ma nalepkę: Introligatornia Atrystyczna Altenberg i S-ka, Lwów) 30zł
248 Szweykowski Zygmunt- „Lalka” Bolesława Prusa. W.1927, GiW, s.362, 21cm, opr.intr.tw. 25zł
249 Śliwiński Artur- Powstanie listopadowe. Kr.(1935?), Spdz. Nakł. „Książka”, s.197+10k.il.(za bi-bułką), 21cm, opr.oryg.tw.(ładny egz.) 80zł
250 Tóth Tihamér ks.dr- Chrystus i młodzieniec (Listy do moich studentów, VIII). Przeł. hr. Elżbieta Esterházy. Kr.1935, Wyd. Ks. Jezuitów, s.434, 20cm, opr.intr.tw. 20zł
251 Tóth Tihamér dr bp.- Z tajników przyrody. Przeł. Elżbieta Esterházy. W.(1939), Wyd. Ks. Jezuitów, s. 274+10k.il., 19cm, opr.oryg.brosz. 30zł
252 Trocki Lew- Moje życie. Próba autobiografji. Przekł. Jan Borski, Stanisław Łukomski (na s.przed tyt. portr. autora – rys. Annenkowa). W.1930, S-ka Wyd. „Bibljon”, s.662+6k.fot., 24cm, opr.oryg.tw.(b. ładny stan) 75zł
253 Tschuppik Karol- Marja Teresa. Przeł. dr Andrzej Zawadzki. W.1933, Stanisław Cukrowski, s.381 +12k.il., 25cm, opr.intr.tw. 120zł
254 Umiński Władysław- W podobłocznych krainach (z serii: Wybór powieści dla młodzieży, t.V). Z 8 rys. St. Sawiczewskiego. W.(1930), GiW, s.408, 21cm, opr.intr.tw. 45zł
255 Undset Sygryda- Pani Hjelde. Przeł.Marja Kunce wiczowa.W.1931,„Rój”,s.220,19cm,opr.intr.tw.25zł
256 Vančura Władysław- Piekarz Jan Marhoul. Przedm. Stanisław Alberti. W.1927, nakł. Ksieg. F. Hoesicka, s.192, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
257 Verne Juljusz- Ojczyzna rozbitków. Powieść fantastyczna w 2 cz. z 8 il. Tłum. K. Bobrowska. P.(1925), KśW, s.468+8k.il., 19cm, opr.oryg.tw.(po na-prawie) 70zł
258 Wachlowski Zenon doc. UJK- Stronnictwa polityczne w państwie współczesnym. W.1939, Księg. Powszechna (Bibl. Umiejętności Prawnych i Politycznych, nr 13). s.210, 21cm, opr.oryg.brosz. (brak tylnej okł.) 35zł
259 Waliszewski Kazimierz- Katarzyna II. Przekł. i przedm. Stanisław Wasylewski (na s.przedtyt. portr. autora). P.(1935), Wyd. Polskie R. Wegnera, s.365 +16k.il., 24cm, opr.oryg.tw.(ładna) 80zł
260 Wallace Edgar- Sandi twórca królów. Powieść. Przeł. Janina Buchholtzowa. W.1929, Wyd. Płomień, s.255, 19cm, opr.intr.tw.(okł. zachowana) 35zł
261 Wasilewski Zygmunt- Dyskusje (publicystyka polityczna i krytyczno-literacka). P.(1925), KśW, s. 232, 20cm, opr.oryg.brosz. 30zł
262 Wasylewski Stanisław- Niezapisany stan służby. W.1937, Wyd. J.Przeworskiego, s.238, 20cm, opr. oryg.brosz. 35zł
263 Wasylewski Stanisław- Szambelanowa z Walewic (dot. Marii Walewskiej, na s.przedtytuł. jej portr., strony ozdobione bordiurą z elementami napoleońskimi). L.1921, nakł. H. Altenberga, s.94, 21cm, opr. intr.tw. 45zł
264 Webster Jean- Właśnie Inka. Powieść z życia amerykańskich pensjonarek. Przekł. J.B. P.(po 1935), Wyd. Polskie, s.291, 20cm, opr.intr.tw.(do oprawy, oryg.okł.tw. zachowana) 40zł
265 Werfel Franciszek- Powieść opery. Przeł. L. Staff. W.(1925?), Inst.Wyd. „Renaissance”, s.528, 21cm, opr.intr.tw.(oryg.okł. naklejona) c.40zł
266 Weryho Marja- W ich świecie. Opowiadanie z życia zwierząt dla młodszych dzieci. Rys. Karol Witkowski. W.1926, Ksieg. M. Arcta, s.132, 20cm, opr. oryg.tw. 20zł
267 Widajewicz Józef- Początki Polski. W.1948, Książnica Atlas, s.162, 21cm, opr.oryg.brosz. 30zł
268 Wierbicka A.- Romanse współczesne. W.(1925-30), Bibl.Groszowa,18cm,opr.intr.tw.(okł.zachowane)
 1. Chwiejące się szczeble. T.I-II (współoprawne). s. 158+156 c.25zł
 2. Na wyżynach. T.I-II (współopr.). s.142+137 c.25zł
 3. U żródeł szczęścia. T.I-III (współoprawne). s.163 +157+131 c.30zł
 4. Zwycięzcy i zwyciężeni. T.I-IV (w 2 wol.). s.t.I-II- 154, t.III-IV- 200 c.30zł
269 Windakiewicz Stanisław- Dzieje Wawelu. Z 9 il. Kr.1925, nakł. Krak. S-ki Wyd., s.VII, 234+4k.il., 21 cm, opr.oryg.brosz. 30zł
270 Windakiewicz Stanisław- Jan Kochanowski (na s.przedtyt. portr. J.Kochanowskiego, exlibris dr E. Szweda). Kr.1930, nakł. Krak. S-ki Wyd., s.198, 21 cm, opr.oryg.tw. 25zł
271 Wojciechowski Konstanty prof.dr- Język polski. Wskazówki metodyczne do programu gimnazjum państwowego (gimnazjum wyższe). W.1923, skł.gł. Książnica Polska Tow. Naucz. Szkół Wyższych, s. 588, 22cm, opr.intr.tw. 25zł
272 Wołoszynowski Juljan- Było tak. L.(1935), Książnica-Atlas, s.302, 20cm, opr.intr.tw. 60zł
273 Wystawa Ziem Odzyskanych Wrocław 1948 (katalog z reklamami). Wr.1948, druk. PKZG w Kat., s. 63, nlb.25, XXIV, 19cm, opr.oryg.brosz. 45zł
274 Wyrzykowski Stanisław- Moskiewskie gody. Legenda o tajemniczym carze. T.II (cz.II-III: Zwycięskie słońce, Krwawy zmierzch, brak cz.I, egz. ma nr 1427). W.1930, Dom Książki Polskiej SA, s.416, 21 cm, opr.oryg.brosz.(po naprawie) 50zł
275 Zarzycka Irena- Okruch zaklętego zwierciadła. Powieść(współoprawne: Ślubne pantofelki, 1930). W. 1929, „Rój”, s.158+158, 18cm, opr.intr.tw. (okł. zachowana) 60zł
276 Zoszczenko M.- Agitator (opowiadanie oraz W. Katajew „Kwadratura koła” - żart sceniczny w 3 aktach). Przeł. Halina Pilichowska. W.1930, „Rój”, s. 196, 18cm, opr.intr.tw. 40zł
277 Zweig Stefan- Marja Antonina. Przekł. Zofja Petersowa. Z il. W.1935, Wyd. J. Przeworskiego, s.XII, 498+8k.il., 23cm, opr.intr.tw. 60zł
278 Żukowski O.M.- Pierwsza Brygada. Wieniec pieśni legjonowych w układzie na 3 głosy równe męskie lub żeńskie (nuty). L.1928, Państw. Wyd. Książek Szkolnych, s.31, nlb.5, 16cm, opr.oryg.brosz. 25zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1990

279 Balzac Honoriusz- Stracone złudzenia. Blaski i nędze życia kurtyzany. Przeł. Tadeusz Żeleński-Boy. W.1955, Cz., s.895, 25cm, opr.tw. 25zł
280 Battaglia Otto Forst de- Jan Sobieski król Polski. Przeł. Krzystyna Szyszkowska, opr. Zbigniew Wójcik. W.1983, PIW, s.402+36k.il.+1k.złoż.(szkic genealog. Sobieskich), 21cm, opr.tw.+obw. 25zł
281 Bazylika i klasztor księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia (przewodnik). Gostyń Pozn.-Święta Góra 1971, Kongreg. Oratorium św. Filipa Neri, s. 96(dużo fot.), 17cm, opr.oryg.brosz. 20zł
282 Bieńkowski Stanisław (i inni)- Hotelarstwo. Praca zbiorowa. W.1962, WPL, s.429+XL(fot.)+2k.fot. kolor., 25cm, opr.tw. 20zł
283 Bukwar. (opr.) Akademija Piedagogiczeskich Nauk RSFSR (elementarz w j.rosyjskim). Moskwa 1962, Gosud. Uczebno-pedagog. Izdatelstwo Minist. Proswieszczenija RSFSR, s.93k.złoż.tabl., 27cm, opr. tw. (b.ładny) 40zł
284 Chwaściński Bolesław- Ku zdobytym szczytom (na s.tytuł. dedykacja autora dla Zb. Biernackiego). W.1987, SiT, s.292+10k.fot., 21cm, opr.brosz. 40zł
285 Ciołkosz Andrzej (i inni)- Interpretacje zdjęć lotniczych (dla biologów, synoptyków, wojskowych). W.1978, PWN, s.379+60k.fot., 24cm, opr.tw. 40zł
286 Desselberger Jerzy- (książeczki obrazkowe), W. 1959, NK, s.nlb.12, 11cm, opr.brosz. 5zł/egz.
 1. Ptasi kalendarz,
 2. Ptasie gniazda.
287 Dołmatowska Galina, Szyłowa Irina- Sylwetki radzieckiego ekranu (leksykon reżyserów). Moskwa 1980, Progress, s.751, 18cm, opr.tw. 30zł
288 Dyniewski Tadeusz- Zbrodnia, zdrada, kara. Pitaval śląski (m.in. o D. Macochu, Piekielnej Zośce, N. Maruszeczko, wojewodzie Grażyńskim). K.1986, KAW, s.224, opr.brosz. 10zł
289 Fadiejew Aleksander- Młoda gwardia. Tłum. L. Lewin, rys. P.Sokołowskaja, W.Szczegłow. W. 1952, Wyd. MON, s.823+4k.il., 22cm, opr.tw. 25zł
290 Filmowe leksykony (temat) – W., WAiF, (dużo fot.), opr.brosz.+obw. 10zł/egz.
 1. Eberhardt Konrad- Aktorzy filmu polskiego. 1962, s. 115, nlb.41(fot.), (bez obw.),
 2. Eberhardt Konrad- Aktorzy filmu polskiego i telewizji. 1971, s.158,
 3. Fleiszer Elżbieta- Aktorzy filmu francuskiego. 1959, s.94, (bez obw.),
 4. Kaltbaum Artur- Młode gwiazdy filmowe (60 aktorów zagr.). 1962, s.141 (posiadamy także w opr.intr. tw.),
 5. Kaltbaum Artur- W kręgu gwiazd i filmów (50 aktorów zagr.). 1964, s.140,
 6. Kolesnikowa Natalia, Sienczakowa Halina- Aktorzy filmu radzieckiego. 1961, s.130,
 7. Pitera Zbigniew- Dzieje gwiazdy (filmowej). 1976, s.162,
 8. Sobański Oskar- Aktorzy dawni, aktorzy nowi (zagraniczni). 1972, s.155.
291 Fredro Aleksander- Pięć komedii (Pan Geldhab, Nowy Don Kiszot, Śluby panieńskie, Pan Jowialski, Zemsta), il. J.M. Szancer. W.1954, PIW, s.432+8k.il. kolor., 30cm, opr.tw. 50zł
292 Gawryś Mateusz opr.- Polska ilustracja dla dzieci. Wystawa z okazji 40-lecia Polski Ludowej (katalog, zawiera sylwetki i prace 46 grafików). W.1984, Centralne BWA, s.94, 22cm, opr.brosz. 25zł
293 Gintelowa Helena red.- Gospodarujmy z ołówkiem w ręku. W.1984, Kom. Gosp. Dom. ZG Ligii Kobiet Polskich, s.111, 24cm, opr.brosz. 10zł
294 Godlewski Stanisław dr- Vademecum myśliwego. W.1955, Wyd. MON, s.254, 18cm, opr.tw. 20zł
295 Gotkiewicz Marian, Szafer Władysław opr.- Oj-ców jako teren wycieczek szkolnych i wczasów. Kr. 1954, PAN Zakł. Ochrony Przyrody, s.82, 21cm, opr. brosz. 25zł
296 Groński Ryszard Marek- Od Siedmiu Kotów do Owcy. Kabaret 1946-1968. W.1971, WAiF, s.250+16 (il.), 20cm, opr.brosz.+obw. 25zł
297 Heyduk Bronisław- Trójkrólewie (dot. Fryderyka Augusta III, Stanisława Leszczyńskiego i Jana Sobieskiego). W.1972, NK, s.279+8k.il., 21cm, opr.brosz.+obw. 20zł
298 Hollós Ervin- Kim byli, czego chcieli? Przeł. Krystyna Pisarska (propagandowa relacja z rewolucji węgierskiej 1956 r.). W.1970, KiW, s.297+4k.fot., 20 cm, opr.brosz.+obw. 15zł
299 Instukcja obsługi motorynek „Junak” M10. Szczecińska Fabryka Motocykli. W.1961, WKiŁ, s. 96+4k.złoż.schematów, 21cm, opr.tw. 50zł
300a Janicki Stanisław- Polscy twórcy filmowi o sobie. Wstęp Konrad Eberhardt. W.1962, WAiF, s.163, 22cm, opr.brosz. 15zł
300b Janicki Stanisław- Polskie filmy fabularne 1902-1988 (leksykon). W.1990, WAiF, s.433, 22cm, opr.tw. 15zł
301 Jurkowski Jan- Tragedia o polskim Scylurusie… Julian Krzyżanowski, St. Respond (zawiera repr. oryg. wyd. z 1604 r., nakł. 850 egz.). Wr. 1958, Oss. (Bibl. Pisarzów Polskich), s.192, 25cm, opr.tw. c.30zł
302 Kamiński Marek opr.- Medale mennicy państ-wowej 1979-1983 (katalog). W.1985, Arkady, s.189, 24cm, opr.brosz. 40zł
303 Kłósak Kazimierz ks.- W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Argumenty za istnieniem Boga…1955, PAX, s.262, 21cm, opr.tw. c.20zł
304 Knobloch Mieczysław- Złotnictwo. W.1977, WNT, s.280(ubytek s.tytuł.), 20cm, opr.tw. 30zł
305 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952. W.1952, KiW, s.46, 23cm, opr.tw. 10zł
306 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 (po zmianach z 1976 r.). W.1976, KiW, s. 80, 30cm, opr.tw.+obw.(b. ładne wyd.) 20zł
307 Kornatowska Maria- Federico Fellini. W.1972, WAiF, s.212+12k.il., 20cm, opr.brosz. 10zł
308 Kostecki Tadeusz (Krystyn T. Wand)- Zaułek w mroku. W.1958, Iskry, s.424, 21cm, opr.brosz. 20zł
309 Kowalska Anna- Wójt Wolborski (na k.przedtyt. dedykacja dyr. Woj. Zakł. Obr. Paszami w Stalinogrodzie z okazji 37 rocz. Rew. Październikowej). W. 1954, PIW, s.311, 21cm, opr.brosz. 15zł
310 Kozakiewicz Stefan red.- Słownik terminologiczny sztuk pięknych. W.1969, PWN, s.395+6k.il, 25cm, opr.tw.+ob c.80zł
311 Krygowski Władysław- W moim Krakowie nad wczorajszą Wisłą (wspomnienia). Kr.1980, WL, s. 329, 17cm, opr.tw.+obw. 15zł
312 Książek-Konicka Hanna- 100 filmów włoskich (leksykon). W.1978, WAiF, s.165(dużo fot.), 24cm, opr.brosz.+obw. 15zł
313 Kuroń H.inż.red.- Artyzm w wyrobach z metalu. W.1956, PWSzZ, s.125(dużo il.),31cm,opr.tw. 50zł
314 Kutzner Marian- Racibórz (z serii: Śląsk w zabytkach sztuki, na wyklejce plan miasta). Wr.1965, Oss., s.134, 17cm, opr.brosz. 15zł
315 Kwiatkowski Tadeusz- Siedem zacnych grzechów głównych. Il. Jerzy Skarżyński. Kr.1987, WL, s.310, 20cm, opr.brosz. 15zł
316 Lapis Bohdan- U żródeł polskich refleksji nad pracą. W.1984, PAX, s.212, 20cm, opr.brosz. 15zł
317 Leksykon harcerstwa. Pod red. Olgierda Fietkiewicza. W.1988, MAW, s.556+32tabl.(il.), 30cm, opr.tw. 30zł
318 Lengren (Zbigniew)- Poradnik życiowy (zawiera rys. autora). W.1964, Wyd. Art.-Graf., s.153, 24cm, opr.tw. 10zł
319 Lenin i Stalin- O budownictwie partyjnym. Artykuły, przemówienia i dokumenty. T.I-II. W.1953-54, KiW, s.t.I- 707, t.II- 1088, 24cm, opr.tw. 5zł/tom
320 Lodge Thomas- Rozalinda. Przeł. J. Kydryński (z serii: Dawna literatura angielska). Kr.1978, WL, s. 190+4.il., 22cm, opr.tw.+obw. 15zł
321 Madajczyk Czesław- Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T.1-2. W.1970, PWN, s.t.1- 664, t.2- 527, 25cm, opr.tw.+obw. 20zł/kpl.
322 Maier-Puschi Kolma- Dzieci grają w szachy (podręcznik). Przekł. Bolesław Różański. W.1979, SiT, s.127, 20cm, opr.tw.(uszkodzona) 15zł
323 Malczewski Rafał- Pępek świata. Wspomnienia o Zakopanem (na s.przedtyt. portr. autora). W.1960, Cz., s.175, 20cm, opr.brosz.+obw. 40zł
324 Mamontowicz-Łojek Bożena- Terpsychora i lekkie muzy. Taniec widowiskowy w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939). Kr.1971, PWM, s. 109, LXXXIV(fot.), 24cm, opr.brosz.+obw. 10zł
325 Matyszczyk Bronisław ZP O.- Bractwa religijne na Jasnej Górze w okresie Polski przedrozbiorowej (na s.przedtyt. fr. Obrazu MBCz). W.1982, ATK, s. 160(w tym fot.52), 24cm, opr.brosz. 10zł
326 Mech L., Nehrebecki Wł.- Biblioteka przygód Bolka i Lolka. Il. A. Ledwig (9 zesz. współoprawn.:
 1. Eberhardt Konrad- Aktorzy filmu polskiego. 1962, s. 115, nlb.41(fot.), (bez obw.),
 2. Eberhardt Konrad- Aktorzy filmu polskiego i telewizji. 1971, s.158,
 3. Fleiszer Elżbieta- Aktorzy filmu francuskiego. 1959, s.94, (bez obw.),
 4. Kaltbaum Artur- Młode gwiazdy filmowe (60 aktorów zagr.). 1962, s.141 (posiadamy także w opr.intr. tw.),
 5. Kaltbaum Artur- W kręgu gwiazd i filmów (50 aktorów zagr.). 1964, s.140,
 6. Kolesnikowa Natalia, Sienczakowa Halina- Aktorzy filmu radzieckiego. 1961, s.130,
 7. Pitera Zbigniew- Dzieje gwiazdy (filmowej). 1976, s.162,
 8. Sobański Oskar- Aktorzy dawni, aktorzy nowi (zagraniczni). 1972, s.155.
327 Meier Bernd opr.- Marlena Dietrich. Kronika życia. Przeł. Milena Gostkowska, wybór zdjęć i dok. Renata Seydel. W.1990, WAiF, s.304(dużo fot.), 28 cm, opr.tw.+obw. (II) 20zł
328 Meisser Janusz- Wspomnienia pilota (T.) 3 Pióro ze skrzydeł. Kr.1985, WL, s.344+4k.fot., 21cm, opr. tw.+obw. 15zł
329 Michotek Jerzy- Tylko we Lwowie (wspomnienia, zawiera dużo skeczy i wierszy autora). W.1990, Omnipress, s.180+64(fot.), 21cm, opr.brosz. 15zł
330 Mitzner Zbigniew, Pasternak Leon opr.- Satyra prawdę mówi… 1918-1939 (antologia). W.1963, Cz., s.567+36k.(repr. karykatur), 21cm, opr.tw. 20zł
331 Montgomery Lucy Maud- Il. Bogdan Zieleniec. W., NK, 21cm, opr.tw.(brak obwolut) 15zł/egz.
 1. Ania z Zielonego Wzgórza. Ania z Avonlea. 1964, s. 562,
 2. Ania na uniwersytecie. Wymarzony dom Ani. 1968, s.504,
 3. Dolina Tęczy. Rilla za Złotego Brzegu. 1970, s.475.
332 Morcinek Gustaw- Listy z mojego Rzymu (zawiera repr. starych miedziorytów). W.1957, PAX, s.140, 30cm, opr.tw.+obw. 25zł
333 Mrówczyński Bolesłwa- Cień Montezumy. Opowieść o Indianinie-tułaczu i pułkowniku Louisie de Tulancingo, polski powstańcu. Il. Bohdan Zieleniec. W.1982, LSW, s.434, 20cm, opr.brosz. 20zł
334 Narodowy Atlas Polski. PAN Instytut Geografii. Wr.1973-1978, Oss., s.XL+127k.złoż.map+1k.folia, 41cm, opr.oryg.tw. 20zł
335 Niemyska-Rączaszkowa Czesława- Pierwsza w Europie (dot. Komisji Edukacji Narodowej). W.1973, LSW, s.508, 21cm, opr.tw.+obw. 25zł
336 Nowak Elżbieta (i inni) opr.- Kinematografia w Polsce Ludowej (leksykon filmów fabularnych 1947-1980). W.1980, Zjedn. Rozpowsz. Filmów, s.212+48 k.fot., 20cm, opr.brosz. 30zł
337 Nowakowski Zygmunt- Rubikon („Pisma wybrane”). Kr.1990, WL, s.269, 21cm, opr.tw.+obw. 15zł
338 Nr E1. Instrukcja o sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych. W.1958, Wyd. Komunikacyjne, s.212, 17cm, opr.tw. 20zł
339 Nr R1. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów na PKP (z uzup. naklejonymi na stronach) W. 1957, Wyd. Komunik., s.191, 21cm, opr.brosz.20zł
340 Orędzie biskupów polskich do biskupów nie-mieckich. Materiały i dokumenty. Wyd. 3 zm. i rozsz. (zawiera tekst Orędzia i ataki prasowe na Episkopat). W.1966, Polonia, s.342, 20cm, opr.brosz. 10zł
341 Palmer Lilli- Lilli Palmer wspomina. Przekł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. W.1982, WAiF, s.436+ 16k.fot., 20cm, opr.tw. 15zł
342 Pasiciel Stanisław- Widoki miasta 1505-1939 (album fot., tekst w j. polskim, niemieckim i angielskim). W.1989, PWN, s.211, 21cm, opr.tw.+obw. c.20zł
343 Pasławski Tadeusz-Łowiectwo dla leśników i myśliwych.W.1987.PWRiL,s.331,21cm,opr.brosz. 45zł
344 Patera Rudolf, Kopřva Jaroslav opr.- Film radziecki (leksykon ok. 150 filmów fabularnych. Wstęp Włodzimierz Sokorski. W.1951, KiW, s.382 (dużo fot.), 24cm, opr.tw. 20zł
345 Pettyn Andrzej- W., Pol. Zw. Esperantystów, 21 cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Esperanto. Podręcznik języka międzynarodowego. 1983, s.152 (posiadamy także wyd. z 1985 r.),
 2. Słownik polsko-esperancki. 1985, s.158,
 3. Słownik esperancko-polski. 1987, s.172.
346 Piątkowski Bohdan- Jarmark X muzy. Film polski w latach 1900-1945. Łódź 1975, W.Łódzkie, s.94 (dużo fot.), 22cm, opr.brosz. 15zł
347 I (Pierwsze) Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo -Techniczne na temat „Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych”. Kraków 22-23.09.1986 r. (nakł. 250 egz.). Kr.1986, ZG Stow. Inż. i Tech. Pożarn., s.221, 20cm, opr.brosz. 15zł
348 Pijanowski Lech- Małe abecadło filmu i telewizji. W.1969, WAiF, s.252(dużo fot.), 24cm, opr. brosz.+obw. 15zł
349 Pitera Zbigniew- Filmowy sezam (dot. reżyserów). W.1983, WAiF, s.307+16k.fot., 20cm, opr. brosz.+obw. 15zł
350 Pitera Zbigniew- Leksykon reżyserów filmowych. Reżyserzy zagraniczni. W.1984, WAiF, s.473(dużo fot.), 21cm, opr.brosz. 15zł
351 Płażewski Jerzy- Historia filmu dla każdego. W. 1977, WAiF, s.482+60k.fot., 25cm, opr.tw. 15zł
352 Podhorodecki Leszek- Wielki hetman Rzeczypospolitej. Opowieść o Stanisławie Żółkiewskim. W. 1987, WSiP, s.197, 20cm, opr.brosz. 15zł
353 Podsiad Antoni opr.- Bogarodzico-dziewico. Polski almanach Maryjny. W.1983, PAX, s.369+20k. fot., 25cm, opr.tw.+obw. 10zł
354 Porazińska Janina- Kichuś majstra Lepigliny. Il. Maria Orłowska-Gabryś. W.1974, NK, s.117, 26cm, opr.brosz. 20zł
355 Porębski Mieczysław- Malowane dzieje (Polski). W.1962, PWN, s.225+6k.złoż.(dużo repr.), 24cm, opr.tw. 20zł
356 Potocki Wacław- Co ma wisieć nie utonie. Wybór fraszek. Opr. graf. Krzysztof Motyka. Rzeszów 1988, KAW, s.314, 21cm, opr.brosz. 15zł
357 Praca zbiorowa- Poradnik gospodyni wiejskiej. W.1955, PWRiL, s.638, 26cm, opr.tw. 20zł
358 Praca zbiorowa- W XXXV rocznicę Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej. Materiały-dokumenty. W.1952, KiW, s.860(dużo il. także kolor.), 26cm, opr.tw. 10zł
359 Prinke Rafał T., Weres Leszek- Mandala życia. Astrologia - mity i rzeczywistość.1-2. P.1982, KAW, s.t.1- 205, 8 (il.kolor.), t.2- 179, 16 (il.kolor.), 23cm, opr.brosz. c.35zł
360 Prus Bolesław- Lalka. 3 tomy w 1 wol. Il. A. Uniechowski. W.1972, PIW, s.333+392+332, 21cm, opr.tw.(ładny egz.) 20zł
361 „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”. Kwartalnik historyczny. Londyn, Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii 25zł
T.VI (1967), nr 46 (IV-VI), s.60, 24cm, opr.brosz.
362 Przewodniki i plany miast (temat) 20zł/egz.
 1. Komaszyński M.- Wrocław nowy i najnowszy. Wr. 1965, Oss., s.198+14k.il., 20cm, opr.brosz.,
 2. Krawczyk J., Załuski B. red.- Bedeker gdański 1962. Gd.1962, Wyd. Prez.MRN, s.280+1k.złoż.(plan miasta), 19cm, opr.brosz.,
 3. Milewski Z.- Plan m. Wałbrzycha. W.1959, SiT, 20x11cm,
 4. Poznań. Plan dzielnic centralnych.W.1960, PPWK, 21x13cm.
363 Radiotechnika (temat) W., opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Borowski Henryk inż- Co radioamator wiedzieć powinien. 1962, WKiŁ, s.387, 21cm,
 2. Lewiński Kazimierz inż.- Radioodbiorniki. Naprawa i strojenie. 1952, Wyd. Komunik., s.323, 20cm,
 3. Trusz W. inż- Poznaj odbiorniki radiowe. 1962, s. 163, 21cm,
 4. Trusz W., Dombrowicki J. inż- Radio i telewizja w domu. 1958, Wyd. Komunikacyjne, s.184+27k.złoż.(schem.), 17cm.
364 Rewia przebojów (seria piosenek z nutami). W., PWM, 17cm, opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Gdy w ogrodzie botanicznym… Rewia przebojów starych jak świat. Melodie i teksty. 1971, s.71,
 2. Skrwawione serce. Rewia przebojów starych jak świat nr 2. 1973, s.83,
 3. Jest Warszawa. Rewia piosenek o Warszawie. 1976, s.84.
365 Różański W., Szwagrzyk F. ed.- Akademia (Górniczo-Hutnicza) w karykaturze (zawiera karykatury z 1935 i 1969 r. w opr. A. Wasilewskiego). Kr.1969, AGH, s.142, 17cm, opr.tw. 40zł
366 Rutkiewicz Wanda red.- Zdobycie Gashebrumów (na s.przedtyt. dedykacja W. Rutkiewicz). W. 1979, SiT, s.154+18k.fot., 21cm, opr.brosz. 60zł
367 Rybicki Stanisław- Pod znakiem lwa i kruka. Fragmenty wspomnień z lat okupacji (burmistrza Cz-wy). W.1965, PAX, s.391+3k.fot.+1k.złoż.(schemat org. Zarządu Miejskiego), 21cm, opr.tw.+obw. 40zł
368 Ryszkiewicz Andrzej- Exlibris polski (zawiera sylwetki 75 grafików i exlibrisy naklejone). W.1959, WAG RSW „Prasa”, s.149, X, 23cm, opr.tw. 150zł
369 Safrin Horacy- Przy sabasowych świecach. Humor żydowski (anegdoty). Il. St. Łabędzki. Wyd. 1. Łódź 1963, WŁ, s.288, 18cm, opr.tw.+obw. 20zł
370 Saysse-Tobiczyk Kazimierz red.- W górach wysokich. Kompedium polskich wypraw wysokogórskich. W.1985, WP, s.224+196(fot.), 25cm, opr.tw.+obw. 25zł
371 Seria Tarzańska. Kr.1976-89, WL, 19cm, opr.tw.+obw. 20zł/egz.
a)Balara Włodzimierz- Spiski kotlik dukatów. Gawędy ludowe. s.169+19(il.),
b)Bocheński T.- Ciemne smreczyny. s.222, opr. brosz.
c)Chałubiński Tytus- Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu. s.118+17(il.),
d)Iwaszkiewicz Jarosław- Album tatrzańskie. s.73,
e)Kolbuszewski Jacek opr.- Czarny szczyt. Proza ta-ternicka lat 1904-1939. s.447+30(il.),
f)Kolbuszewski Jacek opr.- 32 wiersze o Morskim Oku. s.53+8(il.),
g)Krygowski Władysław- Góry mojego życia. s.181 +20(i.),
h)Krygowski Wł.- W litworowych i piarzystych kalebach. s.223+16(il.),
i)Krygowski Wł.- Wspinaczka po tęczy. s.174+16(il.)
j)Maurizio-Abramowicz Marian- Zakopiańskie wspo-minki. s.102+18(il.), (opr.brosz.),
k)Młodziejowski Jerzy- Moja tatrzańska symfonia. s. 272+42(il.),
l)Reychman Jan- Peleryna, ciupaga i znak tajemny. Posł. J. Krzyżanowski. s.281+42(il.),
łStrug Andrzej- Zakopanoptikon czyli kronika 49 dni deszczowych w Zakopanem. s.374+24(il.),
mUziembło Adam- Ludzie i Tatry. s.328,
nWnuk Włodzimierz- Gawędy skalnego Podhala. s. 514+10(il.).
372 Starzyński Juliusz opr.- Pięć wieków malarstwa polskiego (album). Wyd. 3 rosz. W.1952, PIW, s.40+ 192 repr. czarno-białych), 30cm, opr.tw.+obw. 15zł
373 Stecki Konstanty- Spod znaku żółwia (dot. II wojny św.). Il. Jan Uchrynowicz. W.1979, NK, s.297, 20cm, opr.brosz.+obw. 20zł
374 Stobiński Jerzy- Profesor Jędrzej Śniadecki. W. 1961, NK, s.214, 20cm, opr.brosz. 15zł
375 6 piosenek z repertuary Marty Mirskiej (nuty). W.1958, Usług. S-nia Pracy „Znak”, s.23, 30cm, opr. brosz. 15zł
376 Szpakowski Andrzej- Walery Eliasz Radzikow-ski. Kr.1960, Muzeum Hist. M. Krakowa, s.78+47 (repr.). 21cm, opr.brosz.+obw. 40zł
377 Sztuka XX wieku. Materiały Sesji Stow. Historyków Sztuki. Słupsk październik 1969. W.1971, PWN, s.253(dużo fot.), 25cm, opr.tw.+obw. 15zł
378 Świat samochodów. Seria II (opisy techn. zagranicznych samochodów osobowych). W.1958, Wyd. Komunikacyjne, s.127, 10cm, opr.brosz. 20zł
379 Świątkowski H.- Taryffa domów miasta Warszawy i Pragi z planem ogólnym i 128 szczegółowych planików ulic i domów (reprint wyd. z 1852, nakł. J.Glücksberga, egz. ma nr 338). W.1979, WAiF, s.74, II+120+IX+1k.(plany), 24cm, opr.oryg. tw. 100zł
380 Toeplitz Jerzy- Nowy film amerykański. W.1973, WAiF, s.275+16k.fot., 22cm, opr.tw. 15zł
381 Tuwim Julian- Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. Il. Feliks Topolski. W.1959, Cz., s.354 +12k.il.kolor., 22cm, opr.tw. 65zł
382 Wadimow Aleksander- W.1966-70, Wyd. Zw. CRZZ. 21cm, opr.brosz. 25zł/egz.
 1. Sztuki magiczne. Wskazówki metodyczne. Reper-tuar. s.487,
 2. Wesoła magia. s.254.
383 Wiernik Bronisław- Podróż na Trzecią Płaszczyznę. Zdj. Władysław Stawny (reportaż z rozbudowy Huty „Częstochowa”). W.1954, Cz., s.302(dużo fot.), 24cm, opr.brosz.+obw. 25zł
384 Załuski Zbigniew- Siedem polskich grzechów głównych. Nieśmieszne igraszki. W.1985, Wyd. MON, s.406, 20cm, opr.brosz. 15zł
385 Ziółkowski Jan- Nierządnicy żywot atłasowy (dot. Agnieszki Machówny). Lublin 1972, W.Lubelskie, s.479, 20cm, opr.brosz. 20zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1990 R.

386 Badora Jerzy- Białe i czarne kruki (wspomnienia o okupacji i książkach). Cz.2000, WSP, s.101, 21cm, opr.brosz. 10zł
387 Biała księga. Akta śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę WOW… z dnia 19.12.1995 i 16.01.1996 (tzw. sprawa J. Oleksego). W.1996, Centr. Inform. Rządu, s.463, 29cm, opr.brosz. c.10zł
388 Bogucka Maria (i inni)- Dynastie panujące w Polsce (Piastowie, Jagiellonowie, Wazowie, Wettyngowie, zawiera tabl. genealogiczne). Wr.2008, Oss., s.120, 24cm, opr.brosz. 30zł
389 Brando Marlon, Lindsey Robert- Piosenki, które śpiewała mi matka. Autobiografia. Przeł. Ewa Pankiewicz. W.1995, Amber, s.358+16k.fot., 24cm, opr. brosz. 15zł
390 Częstochowa nasze miasto. Wydarzenia, wspomnienia, ludzie. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Oddział w Częstochowie (zawiera art. o częstochowskich literatach). Pod red. A. Czajkowskiej, J.Worońskiej, E. Wróbel. Cz.2018, Muzeum Częstochowskie, s.446, 24cm, opr.tw. 35zł
391 Douglas Kirk- Syn śmieciarza. Autobiografia. Przeł. Maria Zborowska. W.1991, Iskry, s.340+16k. fot., 21cm, opr.brosz. 15zł
392 Dudek Zdzisław- Pajęczyna (powieść z czasów Solidarności). Brzezia Łąka 2014, Wyd. Poligraf, s. 306, 21cm, opr.brosz. 37zł
393 Gaworski Marek- Zamek w Strzelcach Opolskich=Das Schloß in Groß Strehlitz (tekst w j. polskim i niemieckim). Opole 2004, Wyd. MS, s.94 (dużo fot. w tym kolor.), 21cm, opr.brosz. 25zł
394 Gąsiorski Aleksander- Bank Handlowy w Warszawie SA Oddział w Częstochowie 1897-1997. Historia oddziału banku na tle instytucji finansowych regionu. Cz.1997, Wyd. Politech. Częstochowskiej, s.349, 24cm, opr.brosz. 30zł
395 Gierała Zenon- Opowieści przydrożnych kapliczek (na ziemi radomskiej). W.2009, LSW, s.244(dużo il.kolor), 25cm, opr.tw.70zł
396 Gotocki Paweł ks.- Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617-1651. Opr. ks. Jan Związek. Kielce 1998, Wyd. Szumacher, s.133, 22cm, opr.brosz. 25zł
397 Górniak Tomasz L.- Przegląd papierów wartościowych (album czarno-biały akcji, obligacji, weksli). W.1995, Galeria Akcji, s.139, 24cm, opr.brosz. 30zł
398 Gricius Vytautas opr.- Adomas Mickevičius ir Lietuva=Adam Mickiewicz i Litwa. Katalog wystawy, poświęconej 200-setnej rocznicy urodzin poety (tekst w j. litewskim i polskim). Vilnius 1998, Vilniaus Universiteto Biblioteka, Baltos lankos, s.47, 27cm, opr.brosz. 35zł
399 Hauser Leopold- Monografia miasta Przemyśla (reprint wyd. z 1883 r., Księg. B-ci Jeleniów). Przemyśl 1991, Połudn.-Wschod. Inst. Naukowy, s.329 +2k.il., 21cm, opr.brosz. 15zł
400 Herbich Anna- Dziewczyny z powstania (war-szawskiego). Prawdziwe historie. Kr.2014, Znak Ho-ryzont, s.316(dużo fot.), 24cm, opr.tw. 20zł
401 Hereźniak Janusz- Rezerwaty przyrody ziemi czę-stochowskiej. Studium przyrodniczo-historyczne. Cz. 2002, ZO LOP, s.300(dużo fot.kolor.), 24cm, opr. brosz. 45zł
402 Huchla Iwona- Księga imion na trzecie tysiącle-cie (dot. charakterystyki imion). Wr.2000, Wyd. Ast-rum, s.400, 21cm, opr.brosz. 20zł
403 Janikowski Zbisław- Częstochowy historie mniej znane. Łódź 2015, Księży Młyn, s.160(dużo fot.), 25 cm, opr.tw. 40zł
404 Kaczmarek Helena, Oleś Aleksandra- „Przeszłość to dziś tylko cokolwiek dalej” czyli o przeszłości i teraźniejszości Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. Mickiewicza w Cz-wie. Cz.1994, druk DBK Radomsko, s.78, VIII(faks.), 21cm, opr.brosz. 30zł
405 Kołodziejski Janusz red.- Częstochowa w PRL-u (dot. lat 1945-1989). Cz.2018, „Gryf”, s.271 (dużo fot.), 24cm, opr.oryg.brosz. 25zł
406 Kucharzewski Jan- Od białego caratu do czer-wonego. T.5 Terroryści (brak t.1-4, 6-7). Pod red. Fr. Nowińskiego. W.2000, Wyd. Naukowe PWN, s.447, 21cm, opr.brosz. 15zł
407 Kurczab Janusz, Wołoszyński Marek- Najpięk-niejsze szczyty tatrzańskie (zawiera opis tras wspina-czkowych z planami). W.1991, SiT, s.389, 21cm, opr. brosz. 40zł
408 Kuzio-Podrucki Arkadiusz, Nadolski Przemy-sław, Woźnicki Dariusz- Herbarz bytomski (herby rodów i miast ziemi bytomskiej). Bytom 2003, „Ro-coco”, s.96, XVI(tabl.il.kolor.), 25cm, 25zł
409 Langenfeld Marian Stanisław- Anatomia kury. W.1992, Wyd. Naukowe PWN, s.285, 24cm, opr. brosz. 20zł
410 Liszka Józef- Kartki z dziejów gminy Bolesław czyli kompendium wiedzy historycznej o „naszej małej ojczyźnie” (kalendarium). Bolesław 1998, UG, s.205, 21cm, opr.brosz. 25zł
411 Liszka Józef- Przydrożni świadkowie historii.
Kapliczki, figury, krzyże. Olkusz, Bukowno, Bolesław,
Krzykawa, Sławków i okolice. Bukowno (1995?), Miejski Ośr. Kultury, s.236, 22cm, opr.tw. c.30zł
412 Luijters Guus- Marilyn Monroe… Własnymi słowami. Przeł. Tomasz Tłuczkiewicz. W.1991, Wyd. Jet, s.128(dużo fot.), 24cm, opr.brosz. 15zł
413 Łuszczek Dominik Krzysztof o.- Jasnogórski re-fektarz. W.1992, Wyd. Formica, s.107(też fot.kolor), 20cm, opr.brosz. 15zł
414 Malarski Tadeusz, Franusiak Kazimierz, Mandrysz Iwo- Dzieje parafii św. Józefa Częstochowa-Ra-ków, Cz.(2009), „Regina Poloniae”, s.146(dużo fot.), 24cm, opr.brosz. 40zł
415 Malko Wanda- Życie muzyczne Częstochowy w latach 1918-1939 (dot. szkół muzycznych, chórów, przedstawień operetkowych, koncertów). Cz.2008, „Gaude Mater”, s.427, 25cm, opr.tw. 10zł
416 Mikołajtis Józef- Historia literatury ziemi częstochowskiej. Zarys (nakł. 700 egz.). Cz.1982, Tow. Lit. im. A. Mickiewicza, s.310+8k.il.(w tym kolor.), opr.brosz.+obw. 25zł
417 Nowak Alicja- Wczoraj (dot. Częstochówki, czy-li okolic Rynku Wieluńskiego w Cz-wie). Gliwice 2012, Komdruk-Komag, s.64(dużo fot.), 21cm, opr. brosz. (dodatek: Moja Częstochówka – repr. obrazów Autorki, s.nlb.20) 20zł/kpl.
418 Nowak Marian, Skrzypczyk Mirosław opr.- Postacie z historii Ziemi Lelowskiej. Lelów 2005, Lelow. Tow. Hist.-Kulturalne im. W.Zwierkowskiego, s.38 (dużo fot.), 21cm, opr.brosz. 15zł
419 Ordża-Dawid Aleksander- Pamiętnik wojenny harcerza 1918-1920 (przedruk wyd. z 1934 r.). Kr. 2015, OW. „Impuls”, s.436 , 16cm, opr.tw. 35zł
420 Parkinson David- Kino (z serii: Oxford młodym). W.1997, BGW, s.159(dużo il.kolor.), 28cm, opr.tw. 15zł
421 Partyka Józef- Dolina Prądnika na starej widokówce i fotografii (album fot.). Dąbrowa Górn.2008, Wyd. Dikappa, s.94, 30cm, opr.tw. 45zł
422 Paszylka-Paterczyk Iwona- Kostrzyn nad Odrą. Wczoraj i dziś=Gestern und heute (tekst w j. polskim i niemieckim. Gorzów Wkp. 1998, „Nero”, s.131(du-żo fot.)+1k.złoż.(2 plany: aktualny polski i niemiecki sprzed 1939 r.), 22cm, opr.brosz. 25zł
423 Pawlikowski Janusz opr.- Kalendarium często-chowskie czyli wybór dat z historii miasta i jego mie-szkańców od roku 1220. Cz.2001, Wyd. Kropka, s. 255, 24cm, opr.tw. 50zł
424 „Reporter Wojenny”. T.6 Arnhem 1944. P.2005, Zysk i s-ka, s.78(dużo fot.), 30cm, opr.brosz. 10zł
425 Robertson Patrick- Guinnessa księga filmu. Fak-ty i osobliwości (dużo faktów, zestawień i fot.). W. 1994, Wyd. Naukowe PWN, s.379+8k.fot.kolor., 27 cm, opr.brosz. 20zł
426 Rocznik oficerski rezerw 1934 (reprint wyd. z 1934 r., MSWoj.). W.2003, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męcz., s.1282, 31cm, opr.tw. 250zł
427 Rocznik oficerski rezerw 1934. Sprostowania i uzupełnienia. Opr. I. Kraiński, R. Stolarski. W.2003, Of. Wyd. „Adiutor”, s.100, 31cm, opr.tw. 75zł
428 „Rocznik Wieluński”. Wieluń, Wieluńskie Tow. Naukowe, 24cm, opr.brosz. 20zł
T.I (2001), s.216+4k.fot.kolor., (nakł. 150 egz.)
429 Rushdie Salman- Szatańskie wersety. Wyd. 1. B.m.w. 1992, b.wyd., s.589, 20cm, opr.brosz. 20zł
430 Sakai Saburo- Samuraj (dot. lotnictwa japońskiego w II wojnie św.). Przekł. J. Jewdoszuk. Lublin 1994, Wyd. D. Majsak, s.294+2k.fot., 20cm, opr. brosz. 10zł
431 Saunders Vivien- Poradnik dla początku-jących i zaawansowanych. Wstęp Peter Alliss, An-drzej Strzelecki. W.2006, Muza, s.223(dużo il., fot. kolor.), 22cm, opr.tw. c.20zł
432 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. II kadencja. Biu-ra poselskie (informator adresowy). W.1995, Wyd. Sejmowe, s.551, 21cm, opr.brosz. 10zł
433 Skoczylas Anna- Bocianie gniazda. Opowiadania (o górach). Gliwice 1995, „Explo”, s.104, 21cm, opr. brosz. 15zł
434 Skorupa Andrzej- Zabytkowe kościoły Niżnego Podhala. Kr.2004, Secesja, s.188+20k.fot.kolor., 21 cm, opr.brosz. 40zł
435 Tischner Józef ks.- Historia filozofii po góralsku. Wyd. specjalne (brak płyty CD). Kr.2008, Znak, s. 183, 22cm, opr.tw. 25zł
436 Treben Maria- Apteka Pana Boga. Porady i praktyka stosowania ziół leczniczych. W.2016, Ex li-bris Galeria Pol. Książki, s.119, IV(tabl.kolor. - il. ziół), 30cm, opr.brosz. 25zł
437 Vogel Beniamin- Polskie fortepiany XIX-XX w. Kolekcja (tekst w j.polskim i angielskim). Opatówek 1994, Muz. Historii Przemysłu, s.75, 34(fot.), 24cm, opr.brosz.25zł
438 Wieńce dożynkowe (na Jasną Górę, album fot. kolor.). Włocławek 2007, Wyd. Duszp. Rolników, s.144, 24cm, opr.brosz. 30zł
439 Wierzbowski Stefan, Kosiniak-Kamysz Kazimierz- Kierowany rozród koni. Kr.1998, Drukpol sc, s.204, 24cm, opr.brosz. 20zł
440 Winiarek Roman- ...I oddał kilka strzałów do krzyża (żołnierz sow. w czerwcu 1945 r. w Kościelcu Częstochowy). Cz.1997, nakł. Autora, s.16(w tym fot., mapa), 21cm, opr.brosz. c.20zł
441 Wójcik Krzysztof- Wychowawcy patriotów. Monografia harcerska Ziemi Kłomnickiej w 90 rocznicę powstania pierwszej drużyny. (Kłomnice) 2014, Fund. im. Reszków, s.115+4k.il.kolor., 24cm, opr. brosz. 30zł
442 Wróbel Andrzej (i inni)- Apothecare necesse est… (album, zawiera historię samorządu zaw. apte-karzy i sylwetki ok. 40 aptekarzy-artystów). W.(2007), Naczelna Izba Aptekarska, s.XLVI+89, 30 cm, opr.tw. 30zł
443 Wyględowski Mieczysław- Ochrona zdrowia w latach 90-tych XX wieku (dot. Częstochowy). Przedm. Jerzy Woy-Wojciechowski. Cz.2000, druk Udziałowiec, s.94, 24cm, opr.tw. 30zł
444 Zieliński Zbigniew- Cierniste drogi żołnierzy AK (dot. Częstochowy, Kielc, Radomska). Ząbki 2004, Apostolicum, s.189+8k.fot., 21cm, opr.brosz. 20zł
445 Zieliński Zbigniew- 7 dywizja Armii Krajowej (dot. Cz-wy, Radomska, Włoszczowy). W. 2001, Bellona, s.283(dużo fot.), 24cm, opr.brosz. 20zł
446 Złotkowski Dariusz- Dzieje browaru w Czę-stochowie w XIX-XX w. Radomsko 2014, Wyd. „Taurus”, s.250+12k.(plany, fot.kolor.), 24cm, opr. brosz. 35zł
447 Żuraw Józef- Jan Śniadecki. Polak i Europej-czyk. Posł. Stanisław Podobiński (nakł. 300 egz.). Cz. 1996, WSP, s.265, 24cm, opr.brosz. 40zł

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5-25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł, jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować przez wpłatę na konto 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001 lub wysyłamy za pobraniem pocztowym. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon są w naszej bazie danych osób będących klientami, nabywcami książek, czasopism i widokówek. Dokładamy wiele starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać naszych ofert handlowych, prosimy o taką informację na adres jak w nagłówku oferty. W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Wystarczy wysłać e-mail na nasz adres. Państwa dane mogą być przekazywane naszym dostawcom usług informatycznych wyłącznie w celu realizacji naszych usług księgarskich.