Kontakt telefoniczy w godzinach pracy od 9:00 do 17:00 - tel: +48 034/3249467

Strona główna > Oferta nr 1/19


NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI

1 Paderewski Ignacy- O Szopenie. Mowa wygłoszona na obchodzie szopenowskim w filharmonii dnia 23 października 1910. L.1911, Tow.Wyd. E.Wende i S-ka, s.21+1 k. fot., 19cm, opr.oryg.tw. (na k.przedtyt. portret autora) (II) 35zł
2 Kasprowicz Jan- Księga ubogich. W.1927, Wyd. J. Mortkowicza, s.135, 19cm, opr.intr.tw. (posiadamy także wyd.z 1939r. w opr.oryg.brosz.) (II) 25zł/egz.
3 Szymański Adam- Szkice. Ze sł. wstępnym Adama Grzymały Siedleckiego. W.1927, GiW, s.351, 22cm, opr.intr.tw. (na s.przedtyt.portret autora) (II) 35zł
4 Chodźko Ignacy- Pamiętniki kwestarza. Z 8 ryc. E. M. Androllego. Wyd. skróc. 2. W.1929, GiW, s.114 +8 k. ryc.,23cm, opr.oryg.tw. 45zł
5 Hoess Rudolf- Wspomnienia Rudolfa Hoessa komendanta obozu oświęcimskiego. W.1956, Wyd. Prawnicze, s.358, 24cm, opr.oryg.brosz. 25zł
6 Dowiat Jerzy- Chrzest Polski. W.1966, WP, s.173 +10 k.il., 21cm, opr.oryg.brosz.+obw. (II) 20zł
7 Stojowski Andrzej- Carskie wrota (dot. Dymitra Samozwańca). Opr.graf. Andrzej Heidrich. W.1977, Cz, s.346,XVI(il.), 20cm,opr.oryg.tw.+obw.(II)20zł
8 Kowecki Jerzy oprac.- Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji. Przedm. Bogusław Leśnodorski. W.1981, PWN, s.135, 20cm, opr.oryg.tw. (II) 20zł
9 Boruń K., Manczurski S.- Tajemnice parapsychologii. W.1982, Iskry, s.391, 20cm, opr.oryg.brosz. (II) 15zł
10 Pietras Zdzisław- Bolesław Krzywousty. K.1982, Śląsk,s.158+8k.il.,22cm,opr.oryg.tw.+obw. (II) 15zł
11 Powstanie Styczniowe (temat)
 1. Kieniewicz Stefan- Powstanie styczniowe. W.1983, PWN, s.799+72k.il.map, 25cm, opr.oryg.tw. c.70zł
 2. Olejnik Tadeusz- Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej. Wieluń 2013, Wiel.Bibl.Regionalna, s.444, 25cm, opr.oryg.tw. c.70zł
 3. Powstanie styczniowe (Pomocnik historyczny). W. 2013, „Polityka”, s.139, 29cm, opr.oryg.brosz. c.20zł
 4. Powstanie styczniowe 1863. Mapa z opisem historycznym. Skala 1:2mln, W.2013, πTRKartografia, 48x65cm złoż. c.15zł
 5. Sobczak-Waliś Monika, Waliś Grzegosz- Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego. Kalisz 2013, PTH Oddz. Kalisz, s.312, 25cm, opr.oryg.tw. c.50zł
 6. Szubert Jan- Pamiętnik częstochowianina–powstańca styczniowego, opr. Zofia Strzyżewska. Cz2012, Muzeum Częst., s.172, 24cm, opr.oryg.brosz. c.50zł
 7. Szwed Ryszard- Powstanie styczniowe w Radomszczańskiem. Radomsko 1987, Muzeum Region., s. 46, 24cm, opr.oryg.brosz. c.20zł
 8. Terlecki Marian Hubert- Udział podkarpacia w powstaniu styczniowym. Krosno 1997, Stow. Miłośn. Ziemi Krośnień., s.159, 21cm, opr.oryg.brosz. c.20zł
12 Kotecka Irena- Album splotów szydełkowych tunezyjskich. W.1985, Watra, s.110, 21cm,opr.oryg. 5zł
13 Snoch Bogdan- Synowie Krzywoustego. Opowieść o początkach rozbicia dzielnicowego w Polsce. 1987, WSiP, s.141, 19cm, opr.oryg.brosz. (II) c.15zł
14 Snoch Bogdan- Protoplasta książąt śląskich (dot. Władysława II). K.1985, Śląsk, s.150+7k.il., 21cm, opr.oryg. (II) 15zł
15 Lachman Ryszard, Salewicz Andrzej- Badminton. W.1987, SiT, s.135, 21cm, opr.oryg.brosz. (II) 5zł
16 Kubalski Tadeusz „Zbroja”- Żołnierze walczącej Warszawy (dot. powst. warszawskiego). W.1988, Novum,s.159(dużo fot.),24cm,opr.oryg.brosz. (II) 10zł
17 Marjańska Ludmiła- Życie na własność (o okupacji niemieckiej w Cz-wie). W.1988, NK, s.220, 21cm, opr.oryg.brosz. (II) 20zł
18 Łysiak Waldemar- W.1990, Wyd. RTV, s.427, 21cm, opr.oryg.brosz. (II) c.20zł
19 Mierzwiński Zbigniew- Generałowie II Rzeczypospolitej.1990, Wyd. Polonia, s.366+24k.fot., 21 cm, opr.oryg.brosz. (II) c.20zł
20 Snoch Bogdan- Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne. W.1990, WSiP, s.171, 21cm, opr. oryg.tw. (II) 15zł
21 Stolarczyk Stanisław- Hobby Jana Pawła II. Góry – narty – kajaki – piłka nożna. Białystok 1991, Of. Wyd. „Arax”, s.186+16k.fot.kolor., 21cm, opr.oryg. brosz. (II) 15zł
22 Bauman Zygmunt- Socjologowie. Przeł. Jerzy Łoziński. P.1996, Zysk i S-ka, s.240, 19cm, opr.oryg. brosz. (II) 10zł
23 Załęcki Jan- Wydarzenia upamiętniające przeżycia i walkę o niepodległość Polski w latach 1939-1989 (wspomnienia). Radomsko 1996, Fund. Inicjatyw Kult.., s.349, 24cm, opr.oryg.brosz. (II) 40zł
24 Rawinis Marian Piotr red.- Kto jest kim w Częstochowskiem 1998, Cz. 1998, Info-Mar, s.170, 25cm, opr.oryg.brosz. 15zł
25 Kmita Wojtek- Cztery lata na huśtawce… czyli żyć inaczej (podróże żaglowcem „Temi”). Cz.2002, druk. Kemot, s.103+8k.fot.kolor., 21cm, opr.oryg. brosz. (II) 20zł
26 Majewski Marcin- Od doliny Ia Drang do An Loc. 1 Dywizja Kawalerii w Wietnamie (1965-1972). W. 2002, Wyd. Wolf, s.165(w tym fot.kolor), opr.oryg. brosz. (II) 40zł
27 Marek Wiktor, Onyszkiewicz Janusz- Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach. W.2002, Wyd. Naukowe PWN, s.273, 21cm, opr.oryg.brosz. (posiadamy także wydanie z 1975 r.) 25zł/egz.
28 Kresy (seria przewodników). W., Burchard Edition, +1mapa złoż., 22cm, opr.oryg. 40zł/egz.
 1. Hauser Zbigniew- Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej – Lwowskie, Lwów, Stanisławowskie. 2004, s.348,
 2. Hauser Zbigniew- Nowy ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi. 2005, s.374,
 3. Kucharska Jolanta- Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wileńszczyźnie i Żmudzi. 2004, s.355.
29 Sokoł Kirył, Sosna Aleksander- Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815-1915. Moskwa 1005, MID „Synergia”, s.93, 21 cm, opr.oryg.brosz. (III) 35zł
30 Widejko Jerzy „Jureczek”- Najmłodszy partyzant Wileńskiej AK. Wspomnienia. Kr.2005, druk. Poligrafia Insp. Tow. Salezjańskiego, s.225, 21cm, opr. oryg.brosz (II) 35zł
31 Życie świętobliwej Genowefy napisane dla matek, dzieci i uczciwych ludzi (wg edycji Kurii Wileńskiej z 1934 r.). Wr. (2005?), PPH „Arka”, s.121, 21cm, opr. oryg.brosz. 15zł
32 Brodowicz Lilia, Hadaś Magdalena- Szkice monografczne z dziejów miejscowości. Wrzosowa 2007, Druk „Abrys”, s.104, 30cm, opr.oryg. brosz. c.20zł
33 Osiecki Jerzy, Wyrzycki Stanisław- Legionowym szlakiem. Z dziejów oddziałów Józefa Piłsudskiego na Kielecczyźnie 1914-1915. Kielce 2008, Wyd. XYZ, Muzeum Nar. w Kr., Wyd. „Jedność”, s.143 (dużo il.), 30cm, opr.oryg.tw. 40zł
34 Biegański Władysław (red.)- Przewodnik po Częstochowie i okolicy. Z 40-ma ilustracyami, planem M. Częstochowy i mapą okolic (reprint wyd. z. 1909, nakł. Pol. Tow. Krajozn.). Opole 2009, Wyd. MS, s.175, 21cm, opr.oryg.tw. 35zł
35 Krygier Barbara- Człowiek na nowo (szkice filozoficzne nt. idei słowiańskich w perspektywie kosmosu). W.2009, Indygo Press J. Chmielowski, s.200, 20cm, opr.oryg.brosz. (II) 10zł
36 Poryzała Marek ks.- Byłem innym księdzem. Osiem błogosławieństw w moim kapłaństwie. Przesłanie dla słabych i mocnych Duchem Świetym. Olsztyn k/Cz. 2010, www.grzechy.com, s.246, 21cm, opr.oryg.brosz. (II) 15zł
37 Bożek-Leszczyk Ewelina- Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach. Wr.2012, Of. Wyd. „Atut”, s.105+34(fot.kolor), 21 cm, opr.oryg.brosz. (II) 40zł
38 Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Em-merich. Z zapisków Klemensa Brentano. Przeł. Wojciech Galant. Kr.2014, Prawdziwe Jedzenie, s.348, 21 cm, opr.oryg.brosz. (II) 20zł
39 Żuk Aleksandr B.- Rewolwery i pistolety. Encyklopedia współczesnej krótkiej broni palnej. Tłum. L. Erenfeicht, R. Jędrusik. W.2014, Bellona, Fund. Historia i Kultura, s.645,30cm, opr.oryg.tw.+obw.100zł
40 Bieszk Janusz- Chrześcijańscy królowie Lechii. W., Bellona, 21cm, opr.oryg.brosz. 35zł/egz.
 1. Polska starożytna. 2015, s.289,
 2. Polska średniowieczna, 2016, s.283.
41 Prokosz- Kronika Polska (reprint wyd. z 1825, nakł. N. Glücksberga). Sandomierz 2015, Armoryka, s.292, 21cm, opr.oryg.brosz. 45zł
42 Bühring Ursel- Zielarskie receptury. Proste i skuteczne. Tłum. E. Ziegler-Brodnicka. W.2016, Bello-na,s.148(dużo fot.kolor.),24cm,opr.oryg.brosz. 25zł
43 Pobratyn Agnieszka- Zjawiska kultury teatralnej i filmowej w Częstochowie do 1939 r. (zawiera repertuar kin i teatrów). Cz.2016, AJD, s.368+65k.il., 25 cm, opr.oryg.tw. 65zł
44 Utkin Jerzy- Noże myśliwskie Polski i Europy. W. 2016, Bellona, s.142(+fot.), 25cm,opr.oryg.tw. 40zł
45 Zumbach Jan- Ostatnia walka (wspomnienia dowódcy Dywizjonu 303). Przekł. Ryszard Witkowski. W.2016, Bellona, s.416, 24cm, opr.oryg.brosz.(na k.przedtyt.odcisk „suchej” pieczęci Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie) 35zł
46 Bielmeier Sandra i Armin- Podstawy pszczelarstwa. Tłum. E. Ziegler-Brodnicka. W.2017, Bellona, s.142(dużo for.kolor.), 25cm, opr.oryg.brosz. 25zł
47 Biernacki Zbigniew St. - Region częstochowski jako województwo na dawnej pocztówce (fotografii, drukach, dokumentach, mapach) (album, tekst w jęz. polskim i angielskim). Cz.2018, nakł. Autora, s.207 +1mapa złoż., 30cm, opr.oryg.tw.+obw. 75zł
48 Dymek Przemysław- Zarys historii oddziałów żandarmerii i taborów Okręgów Korpusów VII i VIII w latach 1919-1939 (Poznań, Inowrocław). P.2018, PIV Geoperitus, s.100, 21cm, opr.oryg.brosz. 25zł
49 Grzyb Mariusz- Broń wschodnia. Cz. 2018, Muzeum Częstochowskie, s.83, 27cm, opr. oryg.brosz. c.45zł
50 Frączek Lech red.- Społeczeństwo-przedmioty-wizerunki. Szczekociny 2018, Stow. Mił. Historii Szczekocin i Okolic, s.176+1k.tabl.za opas-ką, 24cm, opr.oryg.tw. c.30zł
50a Kołodziejski Janusz red.- Częstochowa w PRL-u (dot. lat 1945-1989). Cz.2018, „Gryf”, s.271 (dużo fot.), 24cm, opr.oryg.brosz. c.25zł
51 Leszczyńska Małgorzata, Siwik Elżbieta red.- Fotograficzny zarys dziejów. Kłobuck 1890-1980 (album fot.). Kłobuck 2018, Gmina Kłobuck, s.215, 31cm, opr.oryg.tw. 70zł
52 Łoś-Kryst Grażyna, Kryst Roman- Częstochowscy mistrzowie (dot. kolekcji harmonii i akordeonów). Cz.2018, Stow. Wspólnota Gaude Mater, s.64, 24cm, opr.oryg.brosz. 25zł
53 Pleszyniak Jerzy red.- Mstowskie wspomnienia… pisane zdjęciami (album fot.). K.2018, Alatus Media, s.175, 30cm, opr.oryg.tw. 70zł
54 „Ziemia Częstochowska” (rocznik). Cz., Częst. Tow. Naukowe, Wyd. UJD 90zł/kpl. T. XLIV (2018) w 2 wol. (Stańczyk Zbigniew „Bibliografia dziejów Częstochowy i regionu częstochowskiego”, zawiera 15354 poz.). łącznie s.1330, 24cm, opr.oryg.brosz.

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE DO 1920 R.

55 Bandurski Władysław bp- Święta królowa na polskim tronie. Opowieść dziejowa w 3 to-mach. Kolorowe ryc.wg obrazów Piotra Stachowicza. Bytom 1910, nakł. „Katolika”, s.383, 30cm, opr.intr. tw. (oryg.tw.okł.zachowana, brak rycin) c.100zł
56 Benson Robert Hugo- Brzask wszechrzeczy (powieść). Przeł. Z.Śląska. P.1919, KśW, s.334, 21cm, opr.intr.tw. 35zł
57 Berent Wacław- Fachowiec. Powieść współczesna; W puszczy. Krajobrazy. W.1912, nakł. J. Mortkowicza, s.301, 21cm, opr.intr.tw. 50zł
58 Biblia łacińsko-polska czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu podług textu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego x. Jakóba Wujka T.J. Z komentarzem Manochiusa T.J., wyd. X.S. Kozłowskiego. T. II-III (z 4 tomów). Wilno 1863, nakł. J. Zawadzkiego, s. t.II- 581-1065(druga cz.), t.III- 1-686, 27cm, opr.intr.tw.(z epoki) 200zł
59 Bogarodzica Marya na Jasnéj-Górze Częstochowskiéj.1944, nakł. D.F. Freiedlein, s.181, 18cm, opr.intr.tw. c.250zł
60 Boretti Teofil Eugeniusz- Widoki stron rodzinnych Adama Mickiewicza (album pamiątkowe). W.1900, nakł. T.E. Boretti i Zakł. Fotochimigraficznego Wierzbicki i S-ka, 24 s.nlb.fot, 17x26cm, opr.oryg. brosz. 120zł
61 Chlebowski Bronisław- Pisma. T. II. Studya nad literaturą polską wieku XVI (Rej-Kochanowski). W. 1912, nakł. Spół. Wyd. Warszawskiej, s.383, 23cm, opr.intr.tw. 45zł
62 Chodźko Ignacy- Obrazy litewskie. Serya pierwsza. 2 tomy w Jednym. Wilno 1855, nakł. J. Zawadzkiego, s.263, 19cm, opr.półskórek 120zł
63 Chrząszczewska Jadwiga, Warnkówna Jadwiga- Z biegiem Wisły. Obrazki i opowiadania o kraju. Z 221 rys. w tekście i 4 mapami. W.1904, GiW, s.396, VI +1k.mapa, 22cm, opr.oryg.tw. 120zł
64 Czubek Jan- Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. T. I Poezja rokoszowa. Kr.1916, nakł. Akad. Umiejętności, s.406, 24cm, opr. intr.tw. 75zł
65 D’Alviell Goblet- Sahara i Laponia. Wspomnienia z podróży odbytej przez...1875, Druk. J. Ungra, s.274, 19cm, opr.oryg.brosz. (ładny egz.) c.85zł
66 Dygasiński Adolf- Wielkie łowy. Z illustr. Stanisława Sawiczewskiego. W.(1920?), s.214+14k.il., 20cm, opr.oryg.tw. (ładny egz.) 50zł
67 Fredro Aleksander hr.- Trzy po trzy. Pamiętnik z epoki napoleońskiej. Z przedm. Adama Grzymały-Siedleckiego, wydał Henryk Mościcki. Z 52 ilustr. w tekście i 8 na osobnych kartach (na s.przedtyt.potret Fredry). W.1917, GiW, s.228+8k., 25cm, opr.intr. tw. (oryg.okł.naklejona na opr.) 120zł
68 Fürst Artur- Die Welt auf Schienen. Eine Darstellubg der Einrichtungen und des Betriebs auf den Eisenbahnen des Fernverkehrs Bebst einer Geschichte der Eisenbahn (dot. kolejnictwa nie tylko niemieckiego). München 1918, Albert Largen, s.539+6k.il.+2k.schem., 28cm, opr.intr.tw.(okł.zachowana) 50zł
69 Berg Mikołaj Wasyliewicz- Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. Przeł. K.J. T. I (reprint wyd. z 1898, nakł. Spół.Wyd. Polskiej). Chotomów 1991, Verba, s.334, 21cm,opr.oryg.brosz. 30zł
70 Gąsiorowski Wacław- Kajetan Stuart (Ostatnia obrona Częstochowy). Powieść z czasów Księstwa Warszawskiego. W.1920, nakł. Kasy Przezorności i Pomocy Warsz. Pomocn. Księgarskich, s.335, 18cm, opr.intr.tw. (egz.zaczytany) 35zł
71 Goszczyński Seweryn- Dzieła zbiorowe. T. IV (zawiera m.in. Poezye liryczne, Rozprawy polityczne, Pisma satyryczne „Pszonki”, Dziennik podróży do Tatrów, bibliografię). Wydał Zygmunt Wasilewski. L.(1910?), s.579, 24cm, opr.oryg.tw. 100zł
72 Górka Jakób ks. dr- Dziewica orleańska. Błogosławiona Joanna d”Arc. Z licznemi illustr. i kartą typograficzną (zawiera także dwie pieśni z nutami). Tarnów 1911, nakł. Autora, s.479+1k.mapa złoż, 21 cm, opr.oryg.tw. 100zł
73 Halecki Oskar- Dzieje unii jagiellońskiej. T. I (brak t. II). Kr.1919, Akad. Umiejętności, s.482, 24 cm, opr.intr.tw. 70zł
74 Jankowska Michalina- Bajki indyjskie. W.1913, Tow.Akc.Wyd. „Świat”,s.88,18cm,opr.intr. tw. 35zł
75 Janusz Bohdan opr.- Zasady pisowni polskiej według uchwał Akademji Umiejętności w Krakowie. L.1920, nakł. M.Stefanowicza, s.30, 16cm, opr.oryg. brosz.(egz.nie rozcięty) 15zł
76 Jeske-Choiński Teodor- Psychologia renesansu włoskiego (na s.przedtyt. portret Lorenzo di Medici). P.1916, KśW, s.106, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
77 Jeske-Choiński Teodor- W pogoni za prawdą. Serya piąta. P.1917, KśW,s.372,20cm,opr.intr.tw. 40zł
78 R. ks.- Poświęcenie rodzin Sercu Zbawiciela. Wyd. 2 z dodatkiem modlitw. Kr.1919, Wyd. Księży Jezuitów, s.46, 15cm, opr.oryg.brosz. c.20zł
79 Karyłowski Tadeusz- Miecio Chwalibóg. Obrazki z młodych lat bohatera pod Rokitną. Ryc. Zofia Stryjeńska. Kr.1918, GiW, s.114+19k.il., 19cm, opr. oryg.tw. (okł.zachowana, piękny egz.) 60zł
80 Kielnia (pseud.)- Święta królowa. Opowiadanie historyczne (dot. Kingi). W.1910, nakł. „Przyjaciela Dzieci”, s.93, 15cm, opr.intr.tw.(luźny blok) 25zł
81 Klein und Ergänzungs Möbel für Zier und Gebrauch. No 12 (brak tomów następnych, katalog niemieckich mebli secesyjnych). Berlin (1920?), J.S. Preuss Kgl. Hofbuchdruckerei, k.37, 34cm, opr.intr. brosz. 60zł
82 Konopnicka Marya- Pod prawem. L.(1910?), nakł. Księg. Narodowej, s.156, 19cm, opr.intr.tw. 35zł
83 Krasicki Ignacy- Dzieła Krasickiego. Dziesięć tomów w jednym. Z portretem autora. Edycja Barbezata. Paryż, Genewa 1830, U Berbezata, s.906+1k. portr., 27cm, opr.intr.tw.(z okresu) 1000zł
84 Krajewski Józef Gustaw dr- Karol Szajnocha w setną rocznicę urodzin 1818-1918. L.1918, Bibl. Macierzy Polskiej, s.107, 18cm, opr.intr.tw. 25zł
85 Kubala L.- Oblężenie Lwowa w r. 1648. Szkice historyczne. W.1909,GiW,s.31,18cm,opr.intr.tw. 20zł
86 Kutrzeba Stanisław prof.- Sejm walny dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. W.(1920?), nakł. Pol. Składn. Pomocy Szkol. SA, s.198, 17cm, opr.intr.tw. 30zł
87 Lassar-Cohn dr.- Chemia życia codziennego. Wykłady publiczne. Przeł. M. Stępowski, z przedm. J. Ochorowca. T. 1-2 (współopr.). W.1900, Bibl. Dzieł Wyborowych, s.160+180, 19cm, opr.oryg.tw. 45zł
88 Lorentowicz Jan- Młoda Polska. W., 19cm, opr.intr.tw. 75zł/kpl.
I, z portr.autora.1908,Ksieg.St.Sadowskiego, s.137
II. 1909, Księg. St. Sadowskiego, s.207,
T.III. (1915?), Tow. Akc. S. Olgebranda S-ów, s.268.
89 Machay Ferdynand ks.- Nasi gazdowie w Paryżu. Wspomnienie z podróży (na konferencję pokojową górali ze Spisza i Orawy). Kr.1919, nakł. Pol. Komit. Plebiscytowego dla Spisza i Orawy, s.79, 22cm, opr.intr.tw.(na s.przedtyt.fot.górali) 45zł
90 Moderne Polstermöbel. R. Raedlein Polstermöbel-Fabrik. Hauptkatalog (katalog mebli). Weidhansen (1920?), s.22, 25x32cm, opr.oryg.brosz. 60zł
91 Modrzewki Andrzej Frycz- O naprawie Rzeczypospolitej z przekładu Cyprjana Bazylika (r. 1577). Wybór. W Warszawie 1914, E. Wende i S-ka, s.154, 18cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 35zł
92 Montaigne Michał- Wybór dzieł (wybór z „Esejów”). L.1909, Księg. Polska B. Połonieckiej (Seria „Symposion”), s.254, 18cm, opr.intr.tw. 25zł
93 Mościcki Henryk- Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie. Ze 101 illustrac. W.1917, GiW, s. 435+5.k.portr.faks.mapa, 26cm, opr.intr.tw. 150zł
94 Książka zbiorowa (zawiera m.in. wiersze E. Słońskiego, X. Glinki, J. Lemańskiego, teksty A. Lange, W. Orłowskiego, Wł. Tatarkiewicza, rys. A. Półtawskiego. W.1914-15, Koło Samopomocy Tow. Literatów i Dzien.Pol., s.175, 19cm,opr.intr.tw. c.35zł
95 Nauka polska jej potrzeby, organizacja i rozwój. Rocznik Kasy Pomocy dla Osób Pracujacych na Polu Naukowem im. dra Józefa Mianowskiego. T. 2. W. 1919, s.675, 24cm, opr.intr.tw. 65zł
96 Niemojewski Andrzej- Dawność a Mickiewicz. B. m.w.(ok 1910?), s.232, 21cm, opr.intr.tw. (brak s. tytuł., okł.zachowana) 25zł
97 Orkan Wł.- Nad urwiskiem. Wyd. 2 z dodatkiem „Listów ze wsi”. Kr.(1910?), Spół.Nakł. „Ksiażka”, s. 237, 20cm, opr.intr.tw. 45zł
98 Otto H., Jesionowski J.- Der neue Polnische Hexenmeister. Ein beredter Dolmetscher für alle, welche in furzer Zeit ohne Lechrer polnisch sprechen, lessen und schreiben lernen wollen. Breslau (1910?), J.U. Kern’s Verlag, s.180, 16cm, opr.oryg.brosz. 35zł
99 Orkan Władysław oprac.- Pieśni czasu. Piotrków 1915, Bibl. „Dziennika Narodowego”, s.128, III, 22 cm, opr.intr.tw. 30zł
100 Piekarczyk Kazimierz- Skarby na Czorsztynie. Powieść dla młodzieży (harcerskiej). P.(1920?),skł.gł. DomKsiążki Pol.,s.166+9k.il.,19cm,opr.intr.tw.35zł
101 Pląskowski Włodzimierz- Satyry. Wybór dokonany przez Władysława Buchnera i Brunona Wincentego Korotyńskiego. W.1903, nakł. Przyjaciół, s.320, III, 20cm, opr.intr.tw. 60zł
102 Pol Wincenty- Poezyje Wincentego Pola. Nowe poprawione i powiększone wydanie. T. IV (z czterech tomów, zawiera poemat „Wit Stwosz”, objaśnienia na s.105-214). W Wiedniu (ok. 1910?), nakł. Autora, s. 214, 21cm, opr.oryg.tw. 60zł
103 Pollak Roman- Wyprawa skautów ślaskich przez Orawę i Tatry na Spisz. Ze słowem wstępnem Eugeniusza Romera. L.1919, Książnica Pol. Tow. Naucz. Szkół Wyższych, s.VII, 160+1k.mapa złoz, 21cm, opr.oryg.tw. (b.ładny egz.) 60zł
104 Poraska Marya (Alita)- Podania świętokrzyskie opracowane według opowieści ludowych. W.1913, nakł. „Wieczorów Rodzinnych”, s.94, 18cm, opr. oryg.tw. 25zł
105 Postermöbel. Enst Schmidt vorn B. Hirschbach Spezialfabrik für Postermöbelgestelle (katalog mebli). Glogau (1920?), s.40, 32cm, opr.intr.brosz. 60zł
106 Przerwa-Tetmayer Włodz.- O naczelniku Kościuszce i o polski chłopie. W.1917, GiW, s.63, 19cm, opr.oryg.brosz. 30zł
107 Przyborowski Walery- Widmo Ibrahima. Powieść na tle historycznem z czasów Michała Korybuta. Z 5 rycinami. W.1901, nakł. M. Arcta, s.190 +5k.il, 18cm, opr.intr.tw. 40zł
108 Rostworowski Stanisław podpor. Legionów Polskich- Szablą i piórem. Kr.1916, nakł. Centr. Biura Wydawnictw N.K.N., s.146, 21cm, opr.intr.tw. 60zł
109 Seress Imre- Az ifjuság és a Világháboru. I. 1914-1915 (z trzech tomów, tekst w j. węgierskim o wojnie światowej dla młodzieży). Budapest (1916), A Magyar Kereskedelmi Közlöny Hirlap, s.412 (dużo fot.), 25cm, opr.oryg.tw. (b.ładna z wypukłymi tłoczeniami) c.65zł
110 Sieroszewski Wacław- 12 lat w kraju Jakutów. Z mapą i 167 rysunkami. W.1900, nakł. Druk. Fr. Karpińskiego, s.414, X+2k.il.+1k.mapa, 25cm, opr.oryg. brosz. 150zł
111 Sinko Tadeusz- Antyk Wyspiańskiego. Kr.1916, Akad. Umiejętności, s.319, 21cm, opr.intr.tw. 30zł
112 Szczawiński Z., Kamiński S. oprac.- Teorja arytmetyki oraz Zbiór zadań w zakresie szkoły średniej. Cz. II Ułamki zwyczajne i dziesiętne. W.1912, Wyd. M. Arcta, s.151, 20cm, opr.oryg.tw. 25zł
113 Szczepanowski Stanisław- Myśli o odrodzeniu narodowem. Zebrane przez Helenę Szczepanowską i Antoniego Plutyńskiego (Pism i przemówień tom I, na s.przedtyt. portret autora). L.1907, Tow. Wyd. E. Wende, s.329+1k.portr., 24cm, opr.oryg.tw. 120zł
114 Szołdrski Władysław o.- Historya kościoła i Cudownego Obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie. Cieszyn 1920, nakł. oo. Redemptorystów, s.173, 22 cm, opr.oryg.tw.(b.ładny egz.) 95zł
115 Teslar Józef Andrzej- Rytmy wojenne 1914-1916. Kr.1916, nakł. Centr. Biura Wydaw. N.K.N., s.99, 19 cm, opr.intr.tw. 25zł
116 „Tygodnik Ilustrowany”. W., GiW, 100zł
R.1905, nr 3-10/51 (współoprawne), s.41-894 (brak s. 151/151, 209/210, 271/271, 689/690, 729/730), 40 cm, opr.intr.tw. (dużo luźnych kartek)
117 Ulanecki Stanisław x.zebrał- Miesiąc czerwiec poświecony czci Najsłodszego Serca Jezusowego z dodaniem 3 dni lipca dla wyrażenia w 33 dniach nabożeństwa 33 lat widzialnego życia P. Jezusa na ziemi. Kr.1898, nakł. XX. Misyonarzy, s.258, 16cm, opr.oryg.brosz. 25zł
118 Wasylewski Stanisław- Romans prababki. L. 1920, nakł. Wyd. Polskiego, s.176+4k.il., 21cm, opr. intr.tw. 40zł
119 Weyssenhoff Józef- Mój pamiętnik literacki (na s.przedtyt. portret autora z faks.autografu). P.(1910?), KśW, s.194, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
120 Weyssenhoff Józef- Sprawa Dołęgi. T. III (brak t. I-II). W.(1920?), Wyd. „Tygodnika Ilustrowanego”, s.120, 19cm, opr.intr.tw. 20zł
121 Wielki i Święty Tydzień czyli Nabożeństwo Wielkiego Tygodnia w języku łacińskim i polskim wg mszału i brewjarza rzymsko-katolickiego. Wyd. 7. Wilno 1908, nakł. J. Zawadzkiego, s.482, 21cm, opr. intr.tw. 30zł
122 Witkiewicz Stanisław- Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr (zawiera: Po latach, Tatry w śniegu, Na przełęczy). Wyd. 2 powiększ. (bez ilustr.). L.1906, nakł. Tow. Wydawn., s.294, 19cm, opr.intr.tw. 60zł
123 Witkiewicz Stanisław- Z Tatr. L.1907, nakł. Tow. Wydawniczego, s.258, 20cm, opr.intr.tw. 85zł
124 Wyspiański Stanisław- Bolesław Śmiały (na s. przedtyt. reprodukcja witrażu autora „Św. Stanisław”). Wyd. 2. Kr.1902, nakł. Autora, s.45+1k.repr., 22cm, opr.oryg.brosz. 30zł
125 Wyspiański Stanisław- Dramat w 3 aktach. Kr.1903, nakł. Księg. Altenberga, s.225, 21 cm, opr.intr.tw. c.30zł
126 Żarnowiecki Longin ks.- Historya i technika hafciarstwa kościelnego z 27 ryc. chromolitografowanemi i 154 fototypowanemi. W.1901, nakł. „Przeglądu Katolickiego”, s.136, VIII+78k.tabl.il., 27cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 200zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1921-1950

127 Almanach leśny. Rocznik personalny administracji Lasów Państwowych 1933. W.1933, nakł. S-ki Wyd. „Prasa Drzewna”, s.247(s.15-48, 242-247 odbitki ksero), 24cm, opr.intr.brosz. 60zł
128 Bobińska Helena- Tajemnica Romka. Opowiadanie dla młodzieży. W.1935, Wyd. J. Mortkowicza, s.90, 19cm, opr.intr.tw. 15zł
129 Barszczewski Stefan- Opowieść z dalekiej Kanady. W.1928, Wyd. M. Arcta, s.157+1k.il., 18cm, opr.intr.tw.(luźny blok) c.35zł
130 Bartkiewicz Zygmunt- Nowele i obrazy (dot. lat 1920-1927). P.(1930), KśW, s.302, 20 cm, opr.intr.tw. c.30zł
131 Beria L. - Przyczynek do dziejów organizacji bolszewickich w kraju Zakaukaskim. Referat wygłoszony na zebraniu tbiliskiego aktywu partyjnego 21-22 lipca 1935 r. (zawiera fot. autora). W.1949, KiW, s.262+1k.portr.J.Stalina, 21cm, opr.oryg.tw. 25zł
132 Bernard od Matki Bożej o.- Życie mariańskie w Karmelu. Kr.1938, nakł. „Głosu Karmelu”, s.127, 15 cm, opr.oryg.brosz. 25zł
133 Benson Robert Hugon- Pan świata. Przeł. Stefan Barszczewski. P.(1930?), KśW, s.512, 20cm, opr.intr. tw. 35zł
134 Bertrand Ludwik- Ludwik XIV. Przekł.i przedm. Stanisław Wasylewski (na s.przedtyt.portret Ludwika XIV wg sztychu Lefévre’a). P.(1936?), Wyd. Polskie R. Wegnera, s.291+16k.il., 24cm, opr.oryg.tw.(ładny zadbany egz.) 45zł
135 Bartsch Rudolf H.- Książę pieśni. Powieść o Franciszku Szubercie.Przeł. F.Mirandola. W.(1925?), In.Wyd.„Renaissence”,s.199,20cm,opr.intr.tw. 30zł
136 Bielak Fr., Bystroń J. St.- Dawniej i dziś. Wypisy polskie dla I klasy gimnazjalnej. 1937, Książnica-Atlas, s.292, 24cm, opr.oryg.brosz. c.25zł
137 Birmingam G.A.- Saligia (The Grand Duchess). Przekł. Z. Kisiewiczówny. P.(1930?), KśW, s.250, 19 cm, opr.intr.tw. 25zł
138 Błażek Bolesław- Przez kraj słonecznych dolin i górskich głuszy. Wspomnienia z włóczęgi po Bułgarji. L.1931, Ksiażnica-Atlas, s.196+4k.fot+1k.mapa, 21cm, opr.oryg.brosz.(ładny egz.) 40zł
139 Borowy Wacław- Dziś i wczoraj (dot. Wyspiańskiego, Żeromskiego, Kasprowicza, Lange, Porębowicza, egz. ma nr 1292). W.1934, „Rój”, s.269, 20 cm, opr.oryg.brosz. 30zł
140 Brazil Angela- Przyjaciółki. Powieść dla dziewcząt. Przekł. Stefania Heymanowa. Z il. W.(1930?), Wyd. J. Kubickiego, s.253, 19cm, opr.intr.tw. 35zł
140a Broniewski Stanisław- W cielęcej skórze. Powieść dla młodzieży. Il. Charlie. Kr.(1930?), Księg. Powsz., s.256, 20cm,opr.oryg.tw.(b.ładna opr.) c.30zł
141 Brzuska Marja- Stary lamus. Powieść. W.1935, dod.do „Iskier”, s.173, 18cm, opr.intr.tw. 30zł
142 Burnett Frances Hodgson- Mały lord. Powieść dla młodzieży. Tłum. M.J. Zaleska. Z 16 ryc. T. Rożankowskiego. W.1925, GiW, s.272, 19cm, opr.intr. tw. 30zł
143 Burska Hanka oprac.- Ali Baba i czterdziestu zbójców. Bajka z tysiąca i jednej nocy. Kr.(1946?), Wyd. Bajek i Baśni (z serii „Kukuryku”), s.16, 15cm, opr.oryg.brosz. 10zł
144 Burzyński Zbigniew kpt.- Pomiędzy chmurami (dot.lotów balonem m.in. w zawodach Gordon-Benneta). L.1936, Państ. Wyd. Książek Szkolnych, s.152 +9k.fot., 20cm, opr.intr.tw. 50zł
145 Buyno-Arctowa Maria- Słoneczko. Powieść. Z rys. Wandy Roneykówny. W.1945, M. Arct, s.178, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
146 Chesterton G.K.- Tajemnice ojca Browna. Przeł. Józefa Zeydlerowa. W.1928, „Rój”, s.191, 18cm, opr. intr.tw. 30zł
147 Chrostowski Tadeusz- Wspomnienia z podróży w roku 1914. Z 16 il.i mapą Parany. P.1922, KśW, s.237, 19cm, opr.intr.tw., c.30zł
148 Chrzanowski Ignacy (autor). W., Bibljoteczka Uniwersytetów Ludowych i Młodzieży Szkolnej, 18cm, opr.oryg.brosz. 10zł/egz.
 1. Chleb macierzysty. Ody do młodości. 1931, s.53,
 2. Za co powinniśmy kochać Pana Tadeusza? 1929, s.32.
149 Ciechanowska Ludwika- W sercu Sahary. Algier -Mzab-Tidikett-Hoggar (zawiera dużo fot.). W.1933, Wyd. Księg. Szylinga, s.523, XXII, 24cm, opr.intr. tw. (okł.zachowana) 75zł
150 Curwood J.O.- Włóczęgi północy. Przekł. J. Marlicza, z przedm. J. Ejsmonda. P.(1925?), KśW, s.251, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
150a Częstochowa (temat). opr.brosz.
 1. Aleksander o., paulin- Posłaniec jubileuszowy z Jasnej Góry (z okazji 550 lat obecności Obrazu MBCz). Cz.1932, nakł. Jasnej Góry, s.63, 17cm. c.25zł
 2. Kalendarz Jasnogórski na rok Pański 1931. Cz.(1930), nakł. „Niedzieli”, s.287, 24cm, c.25zł
 3. Trąmpczyński Włodzimierz opr.- Częstochowa. Wyd. 2 (opis Cz-wy i Jasnej Góry, dużo il.). W.(1909), Bibl. Dzieł Wyborowych, s.133, 19cm, c.60zł
151 Czyżowski Kazimierz Andrzej- Szara książeczka. Powieść dla młodzieży. W.1929, nakł. Biura Zjazdów Inst. Oszczędnościowych, s.64+6k.il., 20cm, opr.intr.tw. 25zł
152 Daudet Alfons- Tartaren w Alpach. Przekł. Władysława Wielińska. W.1933, Bibl. Książek Błękitnych, s.108, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
153 Dębicki Zdzisław- Za Atlantykiem. Wrażenia z pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W.(1925?), GiW, s.244, 19cm, opr.intr.tw. 35zł
154 Deotyma (Łuszczeńska Jadwiga)- Panienka z okienka. Starodawny romansik. Il. Zygmunt Owsiński. P.1927, Wlkp. Księg. Nakł. K. Rzepeckiego, s.301, 20cm, opr.oryg.tw.(do ponownej oprawy) 25zł
155 Deutsches lesebuch für Volkschulen. Vierter Band. Berlin 1944, Deutscher Schulverlag, s.527, 23 cm, opr.intr.tw. 25zł
156 Dmowski Roman- T. III, V, VI, VIII, IX. Cz.1937-1939, A. Gmachowski i S-ka, s.t.III- 405, t.V- 386, t.VI- 400, t.VIII- 444, t.IX- 314, 21cm, opr. oryg.tw.(czerwona) (posiadamy także T. V w opr.granatowa skóra) c.60zł/egz.
157 Domańska Michalina- Powieść. P. (1925?), KśW, s.194, 20cm, opr.oryg.tw.(egz.zaczytany) c.15zł
158 Dońko E.- Chińska tajemnica. Przekł. J. Tołwiń-ska, H. Rogalowa, okł. proj. K.M. Sopoćko. W.1949, Cz., s.207, 21cm, opr.oryg.tw. 20zł
159 Duhamel Georges- Żywoty męczenników 1914-1916, Przekł.Michał Gabryel Karski(egz.ma nr 2307). Toruń 1922, „Ignis”, s.192, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
160 Dudkiewicz Helena- Roboty na drutach w teorii i w praktyce. W.1949, Spłdz. Wyd. „Rzemieślnik”, s. 88, 21cm, opr.oryg.brosz. 20zł
161 Dyakowski Bogdan- Badacz dalekiej północy (Benedykt Dybowski). Z 15 ryc.i 3 mapami (na s. przedtyt.portret B. Dybowskiego). P.1931, KśW, s.90 +7k.fot+3k.map złoż., 17cm, opr.intr.tw. 35zł
162 „Dziś i Jutro”. Tygodnik społeczno-polityczny. Cz. R.II (1934), nr 6, 8. s. w nr 4, 48cm, opr.oryg. 5zł/nr
163 Ejsmond Juljan- W puszczy (opowieść o sercu zwierzęcem). Z przedm. Józefa Weyssenhoffa. W. 1927, GiW, s.129, 18cm, opr.intr.tw. 40zł
164 Faber Fryderyk William o.- Postęp duszy. Wzrost w świętości. Przeł.ks. W. Zajączkowski T.J. Kr.1935, Wyd.Ks.Jezuitów, s.607, 20cm, opr.intr.brosz. 25zł
165 Finn Fr.J. o. (autor). Przeł. M. Pr. Kr.1931, Wyd. Księży Jezuitów, 19cm, opr.intr.tw. 30zł/egz.
 1. Gra w piłkę nożną i co z niej wynikło. s.240 (oryg.okł naklejona na opr.)
 2. Śnieżka. Opowiadanie dla młodego wieku. s.268.
166 Foch Ferdynand- Pamiętnik 1914-1918. T.II (brak t. I). Przekł. Otton Laskowski. W.1931, Wyd. J.Mortkowicza, s.415+20k.fot.+4k.faks.+3k.map, 24 cm, opr.oryg.tw. 75zł
167 Foreman-Lewis Elżbieta- Young Fu. Kr.(1935?), Wyd. Modlitwy, s.354, 18cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) c.30zł
168 France Anatol- Bogowie łakną krwi. Przeł. Jan Sten. W.1931, Wyd. J. Mortkowicza, s.303, 19cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 30zł
169 Furmanow Dymitr- Czapajew (o sowieckim „bohaterze”, walczył z gen. Kołczakiem). W.1950, „Prasa Wojskowa”, s.334, 21cm, opr.oryg.brosz. 30zł
170 Gaizler Witold- Arytmetyka dla szkół zawodowych. Kr.1947, Wyd. „Przełom”, s.143, 21cm, opr. oryg.brosz. 15zł
171 Garrigou-Lagrange Reginald o.- Opatrzność a ufność w Bogu. Wierność i zdanie się na Boga. Przeł. A.D. Drużbacka. Gniezno 1934, skł.gł. KśW, s.352, 23cm, opr.intr.tw. 30zł
172 „Gazeta Radomska”.Tygodnik narodowy.Radom II (1935), nr 11, 13, 19, 20, s.w nr 4, 47cm, opr. oryg. c.5zł/nr
173 „Gazetka Oszczędnościowa”. Miesiecznik poświęcony propagandzie oszczędności wśród młodzieży. P. R. 1938, nr 2, s.12, 31cm, opr.oryg. 5zł
174 Gdy Wódz odchodził w wieczność… Album pamiątkowe uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie. Kr.(1935), Spłdz. Wyd. Kurjer SA, s.32, 32cm, opr.oryg.brosz. (b.ładny stan) 40zł
175 Gerbault Alain- Na powrotnej drodze. Dziennik okrętowy. Cz. II Z Tahiti do Francji (brak cz. I). Przeł. Ludwik Szwykowski. W.1931, Gł. Ksieg. Wojskowa, s.136+1k.fot, 20cm, opr.intr.tw. 45zł
176 Goetel Ferdynand-
 1. Egipt (na s.przedtyt.portr.autora,zawiera dużo fot). L.(1926?), Oss.,s.234+5k.fot.,25cm,opr.intr.tw. c.75zł
 2. Karchat. Powieść. W.(1925?), GiW, s.196, 19cm, opr.intr.tw. (posiadamy także podobne wydanie o ilości s.235) c.35zł/egz.
 3. Z dnia na dzień. W.1931, GiW, s.320, 19cm, opr. intr.tw. c.40zł
177 Goethe- Faust Goethego. Tragedji część pierwsza (i druga, razem w 2 wol.), (cz. 1 ma nr 837 z nakładu 1050 egz, podpisany przez tłumacza, zawiera wklejony portret autora rys.przez Franciszka Siedleckiego). Przeł. Emil Zegadłowicz. Wadowice 1926, nakł. Fr. Foltina, s.cz.1- 238, cz.2- 356, 22cm, opr.intr.tw. 125zł/kpl.
178 Gorecki Wiesław- W jasyrze. Opowiadanie historyczne (z rys.). Kr.1948, Wyd. Apost. Modlitwy, s. 114, 22cm, opr.intr.tw. 25zł
179 Gorkij Maksym- Na stepie (+ Konowałow, Byli ludzie, Dwudziestu sześciu i jedna, Przyjaciele, Malwa). Przeł. S.S. W.1936, „Rój”, s.383, 19cm, opr.intr. tw. 30zł
180 Górniak Stefan, Zagajewski Karol- Jak pisać listy handlowe? Jak urządzić biuro?1947, Wyd. „Dobra Książka”, s.183+2k.tabl.złoż., 21cm, opr. oryg.brosz. c.25zł
181 Górska Halina- Nad czarną wodą. W.1937, „Rój”, s.213, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
182 Grey Owl-Szara Sowa (Wa-sha-quon-asin)- Sejdżio i jej bobry. Przeł. A. Dobrat. W.1939, Wyd. J. Przeworskiego, s.232+20k.il.+1portr., 21cm, opr.intr. tw. 40zł
183 Gruszecki Artur- Pruski huzar. Powieść. Kr. 1925, nakł. Tow. Szkoły Ludowej, s.295, 18cm, opr. intr.tw. 25zł
184 Gruber A.- Wie lerne ich Modellieren? Eine Leichtfassliche Anleitung für den Anfänger zum Erlernen des Modellierens. Mit 1 Modellbogen, 2 Volltafeln und 15 Textilluftrationen. Ravesburg (1930?), Verlag von Otto Maier, s.85+3k.fot.+1k.rys. złoż, 20cm, opr.oryg.tw. 40zł
185 Grzesikowski A., Lorens F.oprac.- Prowóz budowa, działanie i obsługa (Jak ustrzec się wypadku zepsucia porowozu, podręcznik dla drużyn parowozowych). Ł.1948, nakł. Autorów, s.151+2k.tabl.złoż., 21cm, opr.oryg.brosz. 70zł
186 Grzymała-Siedlecki Adam- Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego (wojna z bolszewikami). Wyd. 2. W.1921, nakł. Ksieg.i Skład. Nut Perzyński,NiklewicziS-ka,s.266,17cm,opr.intr.tw.55zł
187 Grzymała Siedlecki Adam- Wyspiański (cechy i elementy jego twórczości). W.(1930?), GiW, s.333, 20cm, opr.oryg.tw. 25zł
188 Hamsun Knut- Błogosławieństwo ziemi. Powieść. Przeł. Cz. Kędzierski. L.1922, Wyd. Polskie (seria: Biblioteka Laureatów Nobla), s.454, 20cm, opr.intr. tw. (okł.zachowana) 35zł
189 Hartingh Zofja- Ku światłu! Pokłosie myśli z niwy życia i ducha (zawiera cytaty z dzieł m.in. Emersona, Meterlincka, Ruskina, Tołstoja, Jouberta). W. (1925?),Wyd. M.Arcta,s.259,19cm,opr.intr.tw. 30zł
190 Hoesick Ferdynand- Wędrowiec. Wrażenia z podróży. W.1925, nakł. Księg. F. Hoesicka, s.402, 19cm, opr.intr.tw. 40zł
191 Janoszanka Michalina- Nowele. Il.autorki. Miejsce-Piastowe 1928, Wyd. Z-dów Wych. Tow. Św. Michała Arch., s.93, 24cm, opr.oryg.brosz. 45zł
192 Jensen W.- Sławny bohater. Powieść dla młodzieży. Przekł. O. Wołkowskiej. W.1934, Druk. „Pokard”, s.182, 20cm, opr.oryg.tw. 25zł
193 P. ks.- Rozmyślania i rachunek sumienia na odnowienie miesięczne dla osób zakonnych. Kr.1935, Wyd. Ks.Jezuitów, s.15, 17cm, opr.oryg.brosz. c.15zł
194 Kaden-Bandrowski Juljusz- W cieniu zapomnianej olszyny. Il. Tadeusz Gronowski. L.1934, Oss. s. 237+6k.il., 19cm, opr.intr.tw. 30zł
195 Kalinowski Zenon ks.- Eucharystja a młodzieńcze ideały życiowe. Refarat wygłoszony na djecezjalnym Kongresie Eucharystycznym w Łodzi. Kalisz 1930, nakł. Sodalicyi Maryańskiej Nauczycielek, s.16, 24cm, opr.intr.tw. 15zł
196 Kasprowicz Jan- Ballada o słoneczniku (tom XI „Dzieł”). W.1931, Dom Książki Pol., s.141, 18cm, opr.intr.tw. 30zł
197 Kędziorzyna Maria- Antek Gruda. Il.Autorki. Kr.(1940?), Księg. Stefana Kamińskiego, s.207, 21cm, opr.intr.tw. 40zł
198 Kinel Jan dr, Kuntze Roman dr- Chrząszcze i motyle krajowe. Przewodnik do określania rodzin i rodzajów. Z.1-2 (tekst+tablice). W.1931, nakł. Kom. Wyd. Podr. Akadem., s.227+LXIIIk.tabl., 21cm, opr. oryg.brosz. 85zł
199 Kobylińska Eugenia- Rysiek z Belmontu. Powieść dla młodzieży (na wyklejce dedykacja i podpis bpa T. Kubiny). Okł. i il. E. Kuczyńskiego. P.1939, KśW, s.334, 19cm, opr.oryg.tw. 50zł
200 Kołaczkowski Stefan dr- Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragedjach i tragizmie. P.1922, Fiszer i Majewski, s.236, 21cm, opr.intr.tw. 25zł
201 Kołaczkowski Stefan- Twórczość Jana Kasprowicza. Kr.1924, nakł. Krak. Sp-ki Wyd., s.195, 21cm, opr.intr.tw. 30zł
202 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r.1935, Księg. i Czyt. Szyllinga, s. 30, 17cm, opr.oryg.brosz. (b.ładny egz.) c.15zł
203 Korczak Janusz- Bankructwo małego Dżeka. Powieść. W.1924, Tow. Wydawnicze, s.221, 18cm, opr. oryg.tw. 25zł
204 Korsak Włodzimierz- Ku indyjskiej rubieży. Z licznemi il. autora i mapą wschodniej Buchary, Darwazu i Badakchanu. P.(1930?), KśW, s.279, 20 cm, opr.oryg.tw. (b.ładny egz.) 75zł
205 Korzon Tadeusz- Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Opr. Bronisław Gembarzewski. T. I, III (brak t. II). L.1923, Oss., s.t.I- 388+1k.mapa, t.III- 465, 25 cm, opr.intr.tw. 50zł/t.
206 Kossowski Jerzy- Policjant Giacomo Bicarani. Kapitan Tomek. Szczepan Roskocha.1936, GiW, s.90, 18cm, opr.intr.tw. c.30zł
207 Kowalski Franciszek B. ks.- Kodeń Marji. Cudowny Obraz Matki Boskiej Kodeńskiej. Kodeń 1927, nakł. OO. Oblatów, s.96, 16cm, opr.oryg.tw. 40zł
208 Kraushar Alexander- Zamek Królewski w Warszawie. Zarys historyczno-obyczajowy. P. 1924, KśW, s.73+57k.il., opr.oryg.tw. (b.ładny egz.) 75zł
209 Krasucki St. inż. (opr.)- Mały kalendarz techniczny. Podręcznik dla szkół zawodowych, techników, rzemieślników i osób pracujących w przemyśle. Miedzeszyn 1939, skł.gł. Miedzeszyn, s.126, 17cm, opr.oryg.brosz. 20zł
210 Kraszewski J.I.- Stara baśń. Powieść z IX wieku. W.1936, Wyd. J. Przeworskiego, s.455, 20cm, opr. intr.tw. 20zł
211 Ku uczczeniu pamięci ukochanego Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego (z uroczystości pogrzebowych). W.1935, „Pocztowe Przysposobienie Wojskowe”, s.24, 34cm, opr.oryg.brosz. (ładny stan) 30zł
212 Kutrzeba Stanisław- Historja ustroju Polski w zarysie. T. II Litwa (brak t. I, III, IV). L.1921, nakł. Ksieg. Polskiej B. Połonieckiego, s.170, 22cm, opr. intr.tw. (ubytek na pierwszych 2 kartach) 60zł
213 Lack Stanisław- Studja o St. Wyspiańskim. Zebrał i przedm.poprzedził dr Stanisław Pazurkiewicz. Cz.1924, Księg. A. Gmachowskiego, s.350, 22cm, opr.intr.tw. 25zł
214 Leśmian Bolesław- Przygody Sinbada Żeglarza. Il. M. Piotrowski. W.1950, Cz., s.213, 26cm, opr. oryg.brosz. 25zł
215 Lewicka Anna- Wśród dzieci i młodzieży różnych ludów. Z 30 il. w tekście. L.1927, Sp-ka Nakł. „Odrodzenie”, s.166, 23cm, opr.intr.tw. 40zł
216 Lewicki Józef- Geneza Komisji Edukacji Narodowej. Studjum historyczne. W.1923, Książnica Pol. Tow. Naucz. Szkół Wyższych, s.87, 23cm, opr.oryg. brosz. 25zł
217 Lewiński Jan prof.- Życie Ziemi. Z 183 il., 18 mapami i wykresami. W.(1935?), TEM, s.250, 30cm, opr.oryg.brosz. 75zł
218 Lhande Pierre- Bilbilis. Tłum. Irena Łozińska. L. 1928, „Dobra Ksiażka” (seria „Przygoda”), s.208, 18 cm, opr.intr.tw. 30zł
219 Libański Edmund- Na szczyt świata! Wyprawy na Everest.1936, „Rój”, s.93, 19cm, opr.oryg. brosz. c.30zł
220 Liguori Alfons Marja św.- Myśli pobożne. Przeł. O. Władysław Szołdrski CSSR, Włocławek 1927, nakł. Księg. Powszechnej, s.207, 16cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 25zł
221 Liguori Alfons Marja św.- Prawdziwa Oblubienica Chrystusowa czyli Zakonnica uświęcona zapomocą cnót, które w zakonie wykonywać należy. Przeł. O. K. Szrant. T. I (brak następ. tomów, na s.przedtyt. portret autora). Kr.1926, nakł. OO. Redemptorystów, s.284, 18cm, opr.intr.tw. 20zł
222 Locke W.J.- Wesołe przygody Arystydesa Pujol’a. Przekł. J. Zawisza-Krasucka. W.1931, „Rój”, s.263, 19cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 40zł
223 London Jack- Dolina księżyca (Szczęście). Przeł. St. Kuszelewska. W.1930, „Rój”, s.212, 20cm, opr. intr.brosz. 30zł
224 London Jack- Martin Eden. Powieść. T I-II. Przeł. St. Kuszelewska. W.1923,„Ignis”,s.t.I-327, t.II- 289, 19cm, opr.intr.tw.(okł.zachowane) 75zł/kmpl.
225 Loti Piotr- Rybak islandski. Przekł.z franc. T. 1-2 (współoprawne). W.(1925?), E. Wende i S-ka, s.110 +127, 18cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 25zł
226 Łaziński Aleksander o.opr.- Cuda i łaski za przyczyną Najśw.Maryi Panny Częstochowskiej. Cz.1930, nakł. Jasnej Góry, s.317, 18cm, opr.intr.brosz. 20zł
227 Madelin Ludwik- Francja Dyrektorjatu 1795-1799. Pięć odczytów wygłoszonych w Paryżu w r. 1922. Tłum.pod red. S. Mikuckiego, ze wstępem T, Stryjeńskiego. Kr.(1923?), nakł. Stow. Przyjaciół Francji, s.132, XIII, 21cm, opr.intr.tw. 30zł
228 Makarczyk Janusz- Przez Palestynę i Syrję. Szkice z podróży. W.1925, GiW, s.114, 20cm, opr.oryg. brosz. 35zł
229 „Mały Przewodnik” (tygodnik). P., nakł. KśW.
R.1934, nr 51 (23 XII, nr świąteczny), s.401-408, 26 cm, opr.brosz. c.5zł
230 Mandelstamm Walenty- Stolica fil-mu.Powieść. Tł. Br.Neufeldówna.W.1927, Bibl.Dzieł Wyborowych, s.167+1err., 18cm, opr.intr.tw. c.25zł
231 Marczyński Antoni- Mississipi. Powieść współczesna. W.1929, „Rój”, s.242, 20cm, opr.intr.tw. (okł. zachowana) 35zł
232 Marshall Edison- Wyspa fok. Przekł. Jerzy Marlicz. P.(1930?), KśW, s.282, 20cm, opr.intr.tw. 30zł
233 Mauriac Franciszek- Pielgrzymi. Przekł. Jana Dobraczyńskiego. P.(1935?), KśW, s.VIII, 103, 18 cm, opr.oryg.brosz. 25zł
234 J. S.- Jasnym szlakiem (rozmyślania o NMP), (zawiera il. z obrazów, na końcu kalendarzyk świąt NMP). Tarnów 1928, nakł. Autora, s.325, 15cm, opr. intr.tw. c.35zł
235 Molnar Franciszek- Chłopcy z placu broni. Powieść z życia urwisów węgierskich (nie zawiera il.). Przekł. Janiny Mortkowiczowej. W.1939, Wyd. J. Mortkowicza, s.172, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
236 Morawski Stanisław dr- W Peterburku 1827-1838. Wspomnienia pustelnika i koszałki kobiałki. Z 18 miedziodrukami. Wydali Adam Czartkowski, Henryk Mościcki. P.(1930?), Wyd. Polskie, s.370 +13(il.), 20cm, opr.intr.tw. 100zł
237 Mościcki Henryk (wydał)- Z filareckiego świata. Zbiór wspomnień z lat 1816-1824. Z 24 il. W.1924, Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”, s.372+2k.il., 23cm, opr.intr.tw. 80zł
238 Mścisz Michał- Geografja Polski. Podręcznik dla młodzieży, zastosowany do programu szkół średnich ogólnokształcących. Z 165 il. W.1929, Wyd. M. Arcta, s.233, 23cm, opr.intr.tw. 25zł
239 Nałkowska Zofja, Wielopolska Marja Jehanne- Księga o przyjaciołach. W.1927, GiW, s.179, 19cm, opr.intr.tw. 30zł
240 „Naokoło Świata”. W., Tow. Wyd. Perjodycznych sp zoo.
R.1935, nr 135 z lipca, s.78, 24cm, opr.brosz. c.15zł
241 Niech żyje Chrystus Król. Prelekcje radości. Wilno 1933, Wyd. Dzieła Matki Boskiej Powołań, s.61, 16cm, opr.intr.tw. 25zł
242 Nittman T.M.- Pod ręką Fatmy. 16 il.i mapka. L. 1931, Ksiażnica-Atlas, s.99+1k.mapa złoż., opr.oryg. tw. (ładna opr.) 45zł
243 Nosek Stefan- Słowianie w pradziejach ziem polskich. Z 14 mapkami i 132 ryc. Kr.1946, nakł. Spłdz. „Pomoce i Urządzenia Szkolne”, s.166+1k.tabl.złoż., 24cm, opr.oryg.brosz. 40zł
244 Nowacki Henryk x.- Podręcznik do śpiewu gregorjańskiego według zasad szkoły Solesmes (współoprawne: Wybór melodji gregorjeńskich używanych w Polsce, 1925). W.1923, nakł. Autora, s.70+87, 20 cm, opr.intr.tw. 65zł
245 Nowakowski Zygmunt- Przylądek Dobrej Nadziei. W.1933, GiW, s.311, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
246 Nunberg Marian prof.dr- Najważniejsze szkodliwe owady leśne. W.1950, PWRiL, s.96, 21cm, opr. oryg.brosz. 30zł
247 Około-Kułak Ant. ks.dr (prałat kapituły metropolii mohylowskiej w Petersburgu)- Szkice misyjno-wschodnie. W tekście 11 il. W.1929, nakł. Tow. Misyjnego, s.43, 19cm, opr.oryg.brosz. 30zł
248 Orkan Władysław- Listy ze wsi. T. I (brak t. II). W.1925, GiW, s.178, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
249 Ossendowski Antoni F.- Lisowczycy. Powieść historyczna. P.(1930?), Wyd. Polskie, s.277, 20cm, opr.intr.tw. 45zł
250 Papée Fryderyk- Święty Kazimierz królewicz polski (z cyklu: Polscy święci). L.1933, Państ. Wyd. Książek Szkolnych, s.34, 19cm, opr.oryg.brosz. (b. ładny egz.) 20zł
251 Pawłowicz Bohdan- Franek na szerokim świecie. Przygody na morzu i lądzie. Zdjęcia autora. W.1938, NK, s.178, 20cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 40zł
252 Piekara Arkadiusz prof.- Elektryczność i budowa materii. Z 595 rys.i fot.w tekście (stanowi t. 3 „Nauki fizyki”). Kr.(1948?), s.650, 26cm, opr.intr.tw. 45zł
253 Pigoń Stanisław- „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Studjum literackie. W.1934, skł.gł.w Kasie im. Mianowskiego, s.936, 20cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 35zł
254 Piłsudski Józef- Pisma wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Kazimierz Kosiński (zawiera portret autora z lat szkolnych). W.1932, Wyd. „Zrąb”, s.271+VIII, 19cm, opr.intr.tw. 65zł
255 Piłsudski Józef- Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. VI, VII, IX. W. 1937, Inst. J. Piłsudskiego, s.t.VI- 217, V, t.VII- 217, II, t.IX- 332, VIII, 24cm, opr.oryg.brosz. 20zł/egz.
256 Pirożyński Marjan o.- Co czytać? Poradnik dla czytających ksiażki. Beletrystyka (bibliografia zalecająca). Kr.1932, Wyd. Księży Jezuitów, s.246, 21cm, opr.intr.tw. (II) 40zł
257 Pius XI papież- Jego Świątobliwości Piusa pp XI Encyklika O chrześcijańskiem wychowaniu młodzieży („Divini illius magistri”) z dnia 31 grudnia 1929. Przeł. x. J. Korzonkiewicz. B.m.w. 1931, nakł. Kancelarji Prymasa Polski, s.101+1k.(portret papieża), 19 cm, opr.intr.tw. 25zł
258 Pisarze polscy Kresom Zachodnim (antologia wierszy i tekstów m.in. Żeromskiego, Świętochowskiego, Ejsmonda, A. Górskiego, J. Szaniawskiego, Langego, Staffa, Zegadłowicza, St. Grabińskiego). W.1925, nakł. Zw. Obrony Kresów Zach., s.135, 23 cm, opr.intr.tw. 40zł
259 Plus R. o.- Bóg w nas. Przekł.ks. St. Komorowskiego T.J. Kr.1930, Wyd. Ksieży Jezuitów, s.174, 19cm, opr.oryg.tw. 20zł
260 „Płomyk”. Tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży. W., ZNP, nry współoprawne (w obrębie rocznika), 24cm, opr.intr.tw. 100zł/rocznik
R.10, nr 1-42 z 1925/1926 r. (cały), łącznie s.656,
R.20, t. II, nr 21-40, łącznie s.542, IV,
R.21, t. I, nr 1-20, łącznie s.546 (ubytek na s.1/2).
261 Porazinska Janina- Wesoła gromada. Rys. i okł. Michał Bylina. W.1939, Wyd. M. Arcta, s.159, 20cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) 30zł
262 Poucel Wiktor ks.- Miłość i śmierć. Rożważania o moralności ewangelicznej. Tł. Zofja Starowieyska-Morstinowa. Kr.1931, Wyd. Ksieży Jezuitów, s.248, 20cm, opr.oryg.brosz. 25zł
263 Powalski Jan- W słońcu. Powieść. W.1924, GiW, s.247, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
264 Prus Bolesław (Aleksander Głowacki)- Faraon. Z 10 il. J. Holewińskiego. W.(1930?), GiW, s.274+10 k.il., 34cm, opr.oryg.tw. 120zł
265 Przyborowski Walery- Racławice. Powieść historyczna dla młodzieży z il. W.1934, Księg. J. Przeworskiego, s.262, 20cm, opr.intr.tw. 40zł
266 Radlińska Helena- Książka wśród ludzi. L.(1930?) Państ. Wyd. Książek Szkol., s.307, 22cm, opr.oryg.brosz. 45zł
267 Rogalski Aleksander- Już nigdy więcej. Z przedm. Adama Grzymały Siedleckiego (dot. stosunków polsko-niemieckich po wojnie). P.1947, Wyd. Zachodnie, s.104, 21cm, opr.oryg.brosz. 25zł
268 Romocki Ludwik- Chorągiew królestwa. Witraże dziejowe. P.(1930),KśW,s.98,19cm,opr.intr.tw. 25zł
269 Rosinkiewicz Kazimierz (Rojan)- Przygody lotnika. Powieść dla młodzieży. Z 6 il. K.J. Jodzewicza. W.1925, nakł. Ksieg. G. Szylinga, s.241, 18cm, opr. oryg.tw. 40zł
270 Rosinkiewicz Kazimierz- Złoty sen Lamikai. Powieść. Z 4 il. St. Kołomłockiego. P.(1930?), KśW, s. 206+5k.il., 19cm, opr.oryg.tw. (posiadamy także wydanie w opr.intr.tw.) 45zł/egz.
271 Rostand Edmund- Cyrano de Bergerac. Romantyczna komedja w 5 aktach. Przetł. Jan Kasprowicz. W.(1925?), E. Wende i S-ka, s.369, 18cm, opr. intr.tw. 30zł
272 „Rubikon”. Dwutygodnik naukowo-literacki. W. s.35-94 w nr 10zł/nr
R.I, 1933, nr 2, 5/6, opr.brosz. (w nr 5/6 ubytek okł.)
273 Rydel Lucyan- Zygmunt August. Cz. III Ostatni dramat (brak cz. I-II). Kr.1923, nakł. S.A. Krzyżanowskiego, s.148, 18cm, okł.oryg.tw. (na okł.wytł. płaskorzeźba - portret króla) 60zł
274 Rzeczpospolita Polska. Atlas statystyczny. La République Polonaise atlas statistique (tekst w j. polskim i francuskim). W.1930, GUS RP, s.XV+42 (tabl.), 45cm, opr.intr.tw. (stan idealny) 80zł
275 Samoy René- Ziszczone marzenia. Przeł. K.S. Il. Stefan Kołomłocki (zawiera spis serii „Dla wszystkich”, poz.1-127). P.(1930?), KśW, s.40, 17cm, opr. intr.tw. (okł.zachowana) 20zł
276 Sauerlandt Max- Michel-Angelo (album reprodukcji czarno-białych). Taunus, Leipzig (1925), s. 111, 27cm, opr.intr.brosz. 30zł
277 Schmid Max o.- Miesięczne odnowienie ducha. Konferencje dla osób zakonnych. T. III-IV (współoprawne, brak t. I-II). Kr.1935-1936, Wyd. Ks. Jezuitów, s.t.III- 174, t.IV- 234, 19cm, opr.intr.tw. 40zł
278 Schweitzer Albert- Wśród czarnych na równiku. Przekł. Z. Petersowej. W.1935, Wyd. Nowoczesne, s.262+10k.fot., 20cm, opr.intr.tw. 65zł
279 Siemiradzki Józef- O czem mówią kamienie? Kartki z dziejów przeobrazeń i wędrówek świata organicznego na ziemi. Z 97 ryc. L.1929, Książnica-Atlas, s.153+10k.ryc., 21cm, opr.intr.tw. 45zł
280 Silnicki Tadeusz- Klasztory (dot. zakonów od benedyktynów do jezuitów). L.1933, nakł. Państw. Wyd.Książek Szkol.,s.37,19cm,opr.oryg.brosz. 30zł
281 Smolarski Mieczysław- Przygody polskich podróżników (okł. J. P. Przybylska). L.1930, Książnica-Atlas, s.187, 21cm, opr.oryg.tw. (b.ładny egz.) 40zł
282 Smolarski Mieczysław- Warneńczyk. Powieść. W.(1921?), nakł. Zakł. Graf. E.i K. Koziańskich, s. 223, 18cm, opr.intr.tw. 30zł
283 Spannagel Fritz- Unsere Wohnmöbel (katalog mebli). Ravensburg 1937, Otto Maier Verlag, s.128, 30cm, opr.intr.brosz. 60zł
284 Spyri Joanna- Prawdziwa przyjaźń. Powieść dla młodzieży. Przeł. T. Barmińska, il. Karol Förster. Kr.(1935?), Księg. Powszechna, s.197+6k.il., 20cm, opr. intr.tw. 35zł
285 Starzeńczyk J. (wł. Kozielewski Ignacy)- Zwycięskie lilje. Powieść. W pierwszem wydaniu wyszła pt. „Harcerskie troski”. Il. Kamil Mackiewicz. P.(1930?), KśW, s.495+6k.il., 19cm, opr.intr.tw. 45zł
286 Strokowska Wanda opr.- Mały atlas motyli i gąsiennic. Cz. II. W.1926, Wyd. M. Arcta, s.35+13k.il. kolor.(wkładka), 20cm, opr.intr.brosz. 35zł
287 Studnicki Wacław- Przewodnik. Dodatek: prof. J. Kłos „Rozwój architektoniczny Wilna”. Wilno 1921, nakł. Ludwika Chomińskiego, s.66, III-IV (brak s. 67/68 i spisu treści I/II), 20cm, opr.oryg. brosz. c.15zł
288 Sukertowa Emilja- Legendy nadprądnikowe (dot. okolic Pieskowej Skały). Il. Mikołaj Wisznicki. W. 1928, Pol. Tow. Kraj., s.47, 21cm, opr.intr. tw. 75zł
289 Svensson Jón (Nonni)- Czółnem przez morze. Z 4 ryc. Kr.(1925?), Wyd. Księży Jezuitów, s.175, 19cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) (posiadamy podobne wydanie o ilości s.181) 30zł/egz.
290 Svensson Jón ks.- Wśród rozjuszonych niedźwiedzi. Dwa opowiadania dla młodzieży (+Połów pstrągów). Z 5 ryc., przeł. A.P. Kr.1931, Wyd. Księży Jezuitów, s.136, 19cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) (posiadamy także w opr.oryg.brosz.) 35zł/egz.
291 Szafer Władysław red.- Skarby przyrody i ich ochrona. Wiadomości z dziedziny ochrony przyrody dla przyrodników, nauczycieli, leśników, rolników, górników, myśliwych, rybaków, młodzieży studjującej i wszystkich miłosników przyrody.1932, nakł. Państ. Rady Ochrony Przyrody, s.363, 25cm, opr. oryg.tw. (ładny egz.) c.75zł
292 Szalay-Groele Walerja- W orlem gnieździe. Opowieść z dawnych czasów. Z il. W. Wolniewicza. P.(1930?), s.124+4k.il, 20cm, opr.oryg.tw. 30zł
293 Szaniawski Jerzy- Adwokat i róże. Żeglarz. Ptak (sztuki teatralne, egz. ma nr 1956 z nakł. 2350 egz). W.1930, Dom Książki Pol., s.257, 21cm, opr.intr.tw. 35zł
294 (Szaniawski) Klemens Junosza- W.(1930?) Bibl. Domu Polskiego, 18cm, opr. intr.tw. 25zł/egz.
 1. Na zgliszczach. Powieść wiejska. Z przedm. Teodora Jeske-Choińskiego. s.159,
 2. Nieruchomość nr 000. s.190.
295 Szelburg-Zarębina Ewa- Tajemnica Czeremoszu. 8 il. W.1937, GiW, s.70+8k.fot., 18cm, opr.intr.tw. (obie okł.zachowane) 25zł
296 Szenwald Lucjan- Utwory poetyckie. Słowo wstępne St. R. Dobrowolski, S. Pollak i Wł. Bieńkowski. W.1946, „Książka”, s.247+1k.portr., 22cm, opr.oryg.brosz. 40zł
297 Szlakiem Józefa Piłsudskiego 1914-1939 (zawiera dużo fot.). W.(1939?), nakł. Sp. Wyd. „Ra”, s.126, 20cm, opr.oryg.brosz. 65zł
298 Szymański A. x. dr- Mussolini i korporacyjna przebudowa Włoch. Lublin 1927, Wyd. Bibl. Uniw. Lubelskiego, s.112, 21cm, opr.intr.tw. 60zł
299 Ściskała Dominik ks.- Pamietnik kapelana wojskowego (dot. lat 1914-1918). Cieszyn 1934, nakł. Autora, s.351, 18cm, opr.oryg.brosz. 60zł
300 Św. Joanna d’Arc. Dziewica orleańska 1429-1929. Kr.1930, Wyd. Księży Jezuitów, s.50, 19cm, opr.intr.tw. 25zł
301 Tagore Rabindranath- Głodne kamienie. Przeł. Jerzy Bandrowski. L.1923, Wyd. Polskie, s.111, 20 cm, opr.intr.tw. 35zł
302 Tagore Rabindranath- Rozbicie. Powieść. Przeł. Jerzy Bandrowski. P.(1935?), Wyd. Polskie R. Wegnera (seria: Bibljoteka Laureatów Nobla), s.306, 21 cm, opr.oryg.brosz. 40zł
303 Tagore Rabindranath- Sādhanā urzeczywistnienie życia. Z dodatkiem i objaśnieniami tłumacza. W.1924, Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”, s.303, 17 cm, opr.oryg.brosz. 40zł
304 Tagore Rabindranath- Błyski Bengalu. Przeł. Jerzy Bandrowski (na s.przedtyt. portret autora). L.1923, Wyd. Polskie (seria Bibljoteka Laureatów Nobla), s.VIII, 375, 21cm, opr.oryg.tw. (egz. ma luźne s.) c.40zł
305 Tarnowski Stanisław- O „Panu Tadeuszu”. Do dr. przysposobił St. Pigoń. Kr.1923, nakł. Krak. Spół. Wydaw., s.104, 21cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana, brak s.tytułowej) 20zł
306 Teresa-Jadwiga- Dworzanin królewicza Jakóba. Powieść dla młodzieży z czasów panowania Jana Sobieskiego (z il. L. Ilinicza). W.1928, skł.gł. Księg. N. Żebrowskiej, s.162, 23cm, opr.oryg.tw. 45zł
307 Thompson Ernest Seton- Wilk z Winnipeg. Przyjaciel małego Jima (współoprawne: Chłopiec i ryś, Czynk-Cap, Strzępouch, Dzieje pewnego zająca, Matka Liszka, Srebnoplamik). Przetł. Marja Arct-Golczewska. W.(1925?), Wyd. M. Arcta (seria: Zajmujące czytanki przyrodnicze, nr 7-12), s.29+26+34+41 +30+23, 19cm, opr.intr.tw. 80zł
308 Topelis Zacharjasz- Baśnie i opowiadania fińskie. Il. M. Jaroszyńska. P.(1930?), KśW, s.79, 17cm, opr.intr.tw. (okł.zachowana) c.20zł
309 Tretiak Józef- Adam Asnyk jako wyraz swojej epoki. Kr.1922, nakł. Krak. Spół. Wyd., s.66, 21cm, opr.intr.tw. 25zł
310 Twain Mark- Przygody Hucka. T. I-III (współoprawne). W.(1930?), E.Wende i S-ka, s.127+144+ 159, 17cm, opr.intr.tw. 30zł
311 Umiński Władysław- Pod flagą polską samochodem naokoło świata. Podróż skauta Jerzego Jelińskiego (zawiera portr. dr. Jelińskiego oraz faks. autografów m.in. Piłsudskiego, Mościckiego, Mussoliniego, Horthy). W.(1930?), Wyd. Księg. T. Ulasińskiego, s.416+12k.fot., 18cm, opr.intr.tw. 100zł
312 Verne Juljusz- Hector Servadac. Podróż wśród gwiazd i planet układu słonecznego. Spolsz. Wł. Topoliński. L.1931, Książnica-Atlas, s.347, 21cm, opr. intr.tw. 50zł
313 S.P.M.- W ręce Ojca (szkice historyczne o śmierci). W.1929, nakł. Domu Prasy Katol., s.239, 20 cm, opr.intr.tw. c.60zł
314 Wasylewski Stanisław- Historje lwowskie. L. 1921, Wyd. Polskie, s.171, 21cm, opr.oryg. tw. 40zł
315 Wasylewski Stanisław- Na dworze króla Stasia. Przerywniki w tekście St. Matusiak. L.1921, nakł. Wyd. Polskiego, s.256+14k.il., 20cm, opr.intr.tw.(okł.zachowana) 45zł
316 Wasylewski Stanisław- O miłości romantycznej. L.1921, nakł. Księg. Wyd. H. Altenberga, s.159+4k. il.+1k.nuty, 18cm, opr.intr.tw. 40zł
317 Wasylewski Stanisław- Zerwana kokarda. P.(1935?), Wyd. Polskie, s.165,19cm,opr.intr.tw. 40zł
318 Weyssenhoff Józef- Soból i panna. Powieść (t. VII „Dzieł zebranych”). P.(1925?), Wyd. Polskie R. Wegner, s.331, 22cm, opr.intr.tw. (do oprawy) 30zł
319 Weyssenhoff Józef- Powieść litewska. Cz. 1925, Ksieg. A. Gmachowskiego, s.375, 20cm, opr. intr.tw. (okł.zachowana) c.30zł
320 Weyssenhoff Józef- Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego (na s.przedtyt. fot. autora). P.(1935?), Wyd. Polskie R. Wegner, s.314, 22cm, opr.intr.tw. (luźny blok) 50zł
321 Węgrzecki Mieczysław, Włodarski Józef opr.- Z całego świata. 117 zdjęć fotograficznych (album). W. 1931, Wyd. „Płomyka”, s.52nlb, opr.brosz. 40zł
322 Woyszwiłło Julian- Józef Piłsudski. Życie, idee i czyny 1867-1935 (reprint wyd.z 1937). W.1990, WP (druk: Beograd, Jugosławia), s.190+16k.fot., 25cm, opr.oryg.tw. 40zł
323 Wóycicki Kazimierz- Asnyk wśród prądów epoki (materjały i opracowania). Próba bibljografji pism Asnyka. W.1931, Wyd. Kasy im. Mianowskiego, s. 342, 25cm, opr.intr.tw. 60zł
324 Wóycicki Kazimierz- Życie polskie. Wypisy dla klasy IV i V szkoły średniej. Z repr.obrazów A. Grottgera, J. Kossaka, J. Matejki i il. M. Bukowskiej. W.1923, GiW, s.384, 23cm, opr.intr.tw. 25zł
325 Wróblewski Karol- Szekspir (zawiera opis jego sztuk teatralnych). W.1924, nakł. Mazow. Spół. Wyd. s.259, 18cm, opr.intr.tw. 20zł
326 Wysznacka Maria- Bestie i ludzie (Ravensbrück – Szwecja). Wspomnienia i wrażenia. Włocławek (1946?), Księg. Powszechna i Druk. Diec., s.108, 21 cm, opr.oryg.brosz. 50zł
327 Zakrzewska Helena- Białe róże. Powieść dla młodzieży z czsów inwazji bolszewickiej. Il. Kamil Mackiewicz. Toruń (1925?), „Ignis”, s.182, 19cm, opr.intr.tw. 40zł
328 Zakrzewska Helena- Powieść o niedźwiedziu tatrzańskim. Z il. Leli Pawlikowskiej. P. 1938, KśW, s.217+6k.il., 19cm, opr.oryg.tw. (ładny egz.) c.35zł
(posiadamy także wydanie z 1945, bez il., c.25zł)
329 Zaruski Marjusz- Na bezdrożach tatrzańskich. Wycieczki, wrażenia i opisy. L.1934, Państ. Wyd. Książek Szkol., s.272, 21cm, opr.intr.tw. 60zł
330 Zegadłowicz Emil- Poemat. W.1927, Wyd. J. Mortkowicza, s.485, 22cm, opr.oryg.tw. (nakł. 100 egz?) c.150zł
331 Zielińska Barbara Halina- Legenda I i II Stanisława Wyspiańskiego (omówienie dramatu). W.1928, skł.gł.DomKsiążki Pol.,s.187,21cm,opr.intr.tw. 30zł
332 „Ziemia” Dwutygodnik krajowy ilustrowany. W. Pol. Tow. Krajoznawcze, (nry współoprawne), 28cm, opr.intr.tw. 150zł/rocznik
R.XIV (1929), nr 1-24, łącznie s.448+90(„Wiadomości Konserwatorskie” nr 21-24)+8(spis treści),
R.XVI (1931), nr 1-23/24, łącznie s.408,
R.XVII (1932), nr 1-10/11/12 (mies.), łącznie s. 287.
333 Żabińska A.- Jak białowieskie rysice zostały warszawiankami (seria: Opowieści przyrodnicze), W. 1936, NK, s.59, 21cm, opr.oryg.brosz. (okł.zachowana, ubytek s.tytuł.) 25zł
334 Żukiewicz Konstanty Maria o.- Pamiątka koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej w kościele ormiańskim w Stanisławowie dnia 30-go maja 1937 roku. Stanisławów 1937, nakł. Komit. Odbudowy Kościoła NMP Łaskawej, s.102, 15cm, opr.oryg. brosz. 40zł
335 Żurakowska Zofia- Pójdziemy w świat. Opowiadanie dla młodzieży. W.1939, Wyd. J. Mortkowicza, s.92, 19cm, opr.oryg.tw. 30zł
336 Żychliński Bolesław ks.- Żywoty świetych dziewic. Wzory dla dziewic chrześcijańskich. T. 2 (brak t. 1). P.1928, nakł. Druk. Katol. Tow. Akc., s.320, 18 cm, opr.intr.tw. 25zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA Z LAT 1951-1990

337 Andersen J.Ch.- Baśnie. Il. J.M. Szancer. Wyd.6. W.1961, NK, s.134+8k.il., 30cm, opr.oryg.tw. 30zł
338 Androlli (Michał Elwiro)- Ilustracje do „Pana Tadeusza” (teka). W.1955, „Sztuka”, s.18+25k.repr. (b.ładny stan) 45zł
339 Baranowski Bohdan- Pożegnanie z diabłem i czarownicą. Ł.1965, Wyd. Łódzkie, s.199+10k.li., 25 cm, opr.oryg.brosz. 35zł
340 Bartyś Jukian- Czerwony hrabia Karol Brzostowski. W.1978, Iskry, s.357+4k.il., 21cm, opr.oryg. tw.+obw.20zł
341 Biblioteczka Leśna” (seria). W.1953, WRiL, 21 cm, opr.oryg.brosz. 15zł/egz.
 1. Budzyński Marian mgr inż.- Dzikie drzewa i krzewy owocowe w lesie. s.40,
 2. Paprzycki Edward mgr inż.- Odnawianie drzewostanów samosiewem. s.80.
342 „Biblioteka Wiedzy Historycznej” (seria). W., WP, 21cm, opr.oryg.brosz.+obw. 20zł/egz.
 1. Ciesielska Karola- W zasięgu krzyżackiego miecza. 1961, s.248+28(il.),
 2. Pajewski Janusz- Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. 1963, s.259+44(i.),
 3. Szacki Jerzy- Historia jednego romansu. Opowieść o Mochnackim. 1964, s.172+32(il.).
343 Bolduan Rajmund, Podgóreczny Marian- Bez mundurów (wspomnienia harcerzy gdyńskich z II wojny światowej). Rys. R. Królikiewicz. Gd.(1952?), Wyd. Morskie, s.166, 20cm, opr.oryg.brosz. 25zł
344 Borusiewicz Władysław- Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. W.1971, Arkady, s.227, 24cm, opr.oryg.brosz. 30zł
345 Brückner Aleksander- Dzieje kultury polskiej. T. II (brak t. I, III-IV). W.1958, KiW, s.725, 22cm, opr.oryg.tw. 25zł
346 Brzechwa Jan- Podróże Pana Kleksa. Il. J.M. Szancer. Wyd. 1. W.1961, Cz., s.92+4k.il.kolor., 25 cm, opr.oryg.tw. (b.ładny egz.) 25zł
347 Chmielowski Benedykt x.- Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scencyi pełna… Wybór Maria i Jan Józef Lipscy, il. Szymon Kobyliński. Kr.1968, WL, s.568, 22cm, opr.oryg.tw. 60zł
348 XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 14-25 lutego 1956 r. (stenogram i uchwały, ale bez tajnego ref. Chruszczowa). W.1956, KiW, s.1206, 25cm, opr.oryg.tw. 45zł
349 Dżilas Milowan- Rozmowy ze Stalinem. Przeł. A. Ciołkosz. Paryż 1962, Inst. Literacki, s.142, 22cm, opr.oryg.brosz. 30zł
350 Dzierżanowski Roman- Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji.1983, PZWL, s.563, 20cm, opr.oryg.tw. c.25zł
351 Przepisy sygnalizacji na Polskich Kolejach Państwowych (Zarządz. Min. Komunikacji nr 17 z 1975). W.1976,WKŁ,s.222,17cm,opr.oryg.tw. c.25zł
352 Gałczyński Konstanty Ildefons- Dzieła w pieciu tomach. W.1979, Cz., s.t.I- 562, t.II- 884, t.III- 726, t.IV- 694, t.V- 517, 22cm, opr.oryg.tw.+obw. 150zł
353 Gałczyński Konstanty Ildefons- Teatrzyk Zielona Gęś przedstawia (+Listy z fijołkiem). Wybór Kira Gałczyńska, il. Eryk Lipiński. W.1986, NK (druk na Kubie), s.149, 22cm, opr.oryg.brosz. 30zł
354 Goździkiewicz Teodor- Kniejówka. Il. J. Wilkoń. W.1961, LSW, s.204, 20cm, opr.oryg.tw. 35zł
355 Gumkowski Janusz, Kułakowski Tadeusz- Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (dot. procesów A. Greisera, R. Hössa, J. Bühlera). W.1965, Wyd. Prawnicze, 25cm, s.264+7k.(fot.), opr.oryg.brosz. (ładny egz.), 30zł
356 Hennel Roman opr.- Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w słowie i obrazie (antologia).W.1979, SiT, s.278 (dużo fot.), 25cm, opr.oryg.tw.+obw. 30zł
357 Hoppe Stanisław- Polski język łowiecki. Podręcznik dla myśliwych. Il. U. Słowińska. W.1980, PWRiL, s.271, 20cm, opr.oryg.tw. 45zł
358 Hulsker J.- Who was Rembrandt (tekst w j. angielskim, niemieckim, niderlandzkim, francuskim). Haga 1957, Wyd. Bert Bakker, s.200, 18cm, opr. oryg.brosz. 10zł
359 Jarzembski Jerzy red.- Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945 (Materiały, relacje, lista poległych i zmarłych). T. I-III. W.1988, PWN, s.t.I- 521, t.II- 358, t.III- 335+40(fot.), 21cm,opr.oryg.brosz. 45zł/kpl.
360 Jura Krakowsko-Częstochowska (temat). Albumy. W., SiT, 28-30cm, opr.oryg.tw.+obw. 20zł/egz.
 1. Bujak Adam- Orle gniazda. 1979, s.12nlb+120(i.),
 2. Pagaczewski S., Hermanowicz H.- W krainie skał i zamków. 1963, s.125.
361 Kamiński Włodzimierz Alfred- Język rosyjski dla polonistów (skrypt). W.1973, Wyd. Uniw. Warsz., s.386, 25cm, opr.oryg.brosz. 20zł
362 Keres P.- Teoria debiutów szachowych. Cz. I-II Debiuty otwarte. Przeł. Zbigniew Miller. W.1954, SiT, s.t.I- 343, t.II- 358, 21cm, opr.oryg.tw. 70zł
363 Kiedrzyńska Wanda opr.- Na granicy życia i śmierci. Listy i grypsy więzienne Krzystyny Wituskiej. W.1970, PIW, s.252, 20cm,opr.oryg.brosz. 20zł
364 Klukowski Zygmunt- Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944). Wstęp i red. Z. Mańkowski. Lublin 1958, Lub. Spół. Wyd., s.477, 25cm, opr.oryg.brosz. 35zł
365 Komaszyński Michał- Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716. Kr.1984, WL, s.319+24(il.), 20cm, opr.oryg.brosz. 25zł
366 Konopnicka Maria- Pan Balcer w Brazylii (wyd. 1 po wojnie). W.1955, Cz., s.385, 21cm, opr.oryg. brosz. 10zł
367 Kopczewski Jan Stanisław- Kazimierz Pułaski. W.1979, Interpress, s.169+12k.fot., 21cm, opr.oryg. brosz. 20zł
368 Korczakowska Jadwiga- Bułeczka. Il. M.Mackiewicz.W.1969, NK, s.121,24cm,opr.oryg.brosz. 20zł
369 Kossak Zofia, Szatkowski Zygmunt- Troja północy. W.1960, PAX, s.391, 24cm, opr.oryg.tw. 60zł
370 Kostecki Tadeusz (Krystyn T. Wand)- Zaułek mroków. W.1958, Iskry, s.424, 21cm, opr.intr.brosz. (okł.zachowana, blok luźny do oprawy) 15zł
371 Kownacka Maria- Wesołe przedszkole. Il. Janina Krzemińska. Kr.1973, WL, s.101 (brak s.15/16), 26 cm, opr.intr.tw. 20zł
372 Kozłowski Eligjusz opr.- Zapomniane wspomnienia (7 relacji z powstania styczniowego). W.1981, PAX, s.503, 20cm, opr.oryg.tw.+obw. 20zł
373 Krasicki Ignacy- Historia. Opr. i wstęp Mieczysław Klimowicz. W.1956, PIW, s.213, 21cm, opr. oryg.tw. 25zł
374 Kryłow Iwan- Bajki. Przeł. Bohdan Drozdowski, il. Andrzej Krauze. W.1979, PIW, s.255, 25cm, opr.oryg.tw. 25zł
375 Krzyżanowski Julian pod red.- Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. I-IV. W.1969-1978, PIW, s.t.I- 881, t.II- 1165, t.III- 996, t.IV- 627, 25cm, opr.oryg.tw.+obw. 100zł/kpl.
376 Kuczyński Stefan M.- Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411.W.1955, Wyd.MON, s.551+11k.złoż.(szkice), 25cm, opr.oryg.tw. 25zł
377 Kwiatkowski Henryk- Bomby poszły (wspom-nienia pilota z Dywizjonu 303). W.1985, Wyd.MON, s.335+12(fot.), 20cm, opr.oryg.brosz.+obw. 25zł
378 La Fontaine Jean de- Bajki. Z ryc. Gustave’a Doré. W.1988, WAiF, s.870, 30cm, opr.oryg.tw. (brak obw.) 40zł
379 Majewski Adam- Wojna, ludzie i medycyna (wspomnienia lekarza z czasu wojny i służby w 3 Bat. Strzelców Karpackich). Lublin 1977, Wyd. Lubelskie, s.565, 22cm, opr.oryg.tw.+obw. 15zł
380 Malarstwo polskie. Dziesięć reprodukcji wielo-barwnych (teka). W., Biuro Wyd. Art. i Ludowych CPLiA, 30x40cm, opr.teka
- I. 1952, s.4+9k.repr. (brak 1 repr.) c.40zł
- III. 1953, s.2+10k.repr. c.45zł
381 Materiały sesji naukowej z okazji XXX-lecia Politechniki Częstochowskiej. Red. J. Elsner. Cz. 1979, PCz (n.500egz.), s.34,19cm, opr.oryg.brosz. 15zł
382 Michalska Maria, Beven-Oyrzanowska Celia- I learn English. Part I. Il. Roman Szałas. W.1964, WP, s.142, 25cm, opr.oryg.tw. 20zł
383 Mitura Wacław- Za drutami Stutthofu. Wspomnienie wieźnia obozu. Bydgoszcz 1985, „Pomorze”, s.178+16(fot.), 21cm, opr.oryg.brosz.+obw. 20zł
384 Morris Desmond- Naga małpa. Tłum. T.Bielicki, J. Koniarek, J. Prokopiuk. W.1974, WP, s.321, 21cm, opr.oryg.tw. 15zł
385 Mrówczyński Bolesław- Lew Sezostrysa. Opo-wieść o Jussifie-Adze polskim obrońcy Akry. W.1958, NK, s.458+10k.il., 21cm, opr.oryg.tw. 30zł
386 Murgrabia Jerzy- Symbole wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-46. W.1990, Bellona, s.141+32(fot., faks.), 25cm, opr.oryg.tw.+obw. 45zł
387 Narzędzia ręczne – USA (katalog wystawy z targów w Poznaniu?). B.m.w.(1965?), s.63, 27cm, opr.oryg.brosz. 15zł
388 Omiljanowicz Aleksander opr.- Listy spod gilotyny (zawiera listy więźniów z celi smierci w Królewcu w II wojnie świat.). Lublin 1964, Wyd. Lubelskie, s.87(dużo fot.), 20cm, opr.oryg.brosz. 20zł
389 Ondrusz Józef- Gadki śląskie. Podania i baśnie ze Ślaska Cieszyńskiego. Ostrava 1974, Wyd. Profil, s.286, 24cm, opr.oryg.tw. 15zł
390 Osterloff W. Konrad- Zmierzch azteckich bogów. Il. A. Boratyński. W.1969, NK, s.361, 20cm, opr. oryg.brosz. 15zł
391 Pachoński Jan- Legiony polskie. Prawda i legenda 1794-1807.II-III (brak t.I).W.1976,Wyd. MON, s.t.II-711, t.III-771,25cm, opr.oryg.tw.+obw. c.25zł/t.
392 Pamiętniki znalezione w Katyniu. Z przedm. Janusza Zawodnego.Wyd. 2 roz. Paris 1990, Ed. Spotkania, s.353+10(faks.), 21cm, opr.oryg. brosz. 20zł
393 Piotrowski Stanisław- Dziennik Hansa Franka. W.1956, Wyd. Prawn.,s.551,25cm,opr.oryg.tw. 35zł
394 Porazińska Janina- W Wojtusiowej izbie. Il. Olga Siemaszko. W.1958, Cz., s.38nlb, 30cm, opr.oryg.tw. (s.pierwsza porysowana przez dziecko) 20zł
395 Puchalski Włodzimierz- W., NK, 30cm, opr. oryg.tw. 25zł/egz.
 1. W krainie łabędzia. 1956, s.129+90k.fot.,
 2. Wyspa kormoranów. 1957, s.178+90k.fot.
396 Pużak Kazimierz- Wspomnienia 1939-1945 (m. in. z procesu 16-tu w Moskwie). Gd.1989, „Graf”, s. 135, 24cm, opr.oryg.brosz. 30zł
397 Reniak Marian- Droga z Monachium (na s.przed-tyt.dedykacja autora). W.1977, Wyd. MON, s.196, 20 cm, opr.oryg.brosz. 25zł
398 Rodziewiczówna Maria (Zmogąs)- Pożary i zgliszcza. Powieść na tle powstania styczniowego. W. 1958, LSW, s.338, 20cm, opr.oryg.brosz. 25zł
399 Scott Robert Falcon- Ostatnia wyprawa Scotta (pamiętnik). Tłum. J. Bukowski, okł. i obw. Roman Cieślewicz. W.1960, SiT, s.685+19k.fot.+1k.mapa, 22cm, opr.oryg.tw.+obw. 35zł
400 Ségur Filip Paweł de- Pamiętnik Filipa Pawła de Ségura adiutanta Napoleona. Przeł. E. Leszczyńska. W.1982, Wyd.MON, s.308, 21cm, opr.oryg.brosz.+obw. 25zł
401 Serafimowicz A.- Na krze oraz inne opowiadania. Tłum. Z. Petersowa, rys. Leonia Janecka. W. 1951, KiW, s.184, 24cm, opr.oryg.tw. 25zł
402 Sienkiewicz Henryk- Krzyżacy.T.I-II. Drzeworytami ozdobił St. Toepfer. W.1960, PIW, s.t.I- 476+10 k.il., t.II- 537+10k.il., 26cm, opr.oryg. tw. 30zł
403 Sierpiński Wacław- Liczby trójkątne (nr 12 z serii „Biblioteka Matematyczna”, zawiera fot.autora). W.1962, PZWS, s.65, 22cm, opr.oryg.tw. 20zł
404 Skorupka Stanisław- Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1-2. W.1967, WP, s.t.1- 788, t.2- 905, opr.oryg.tw.+obw. 20zł/kpl.
405 Słownik wiedzy obywatelskiej. W.1971, WP, s. 542 (dużo fot.), 21cm, opr.oryg.tw.+obw. 20zł
406 Sokołowski Jan- Ptaki ziem polskich. T. 1-2 (zawiera dużo fot. i rys.). W.1972, PWN, s.t.1- 338+66 k.fot.rys., t.2- 456+62k.fot.rys., 26cm, opr.oryg.tw. (brak obw.) 100zł/kpl.
407 100 pieśni żołnierskich (zawiera nuty). B.m.w. (1960), Cz., s.263, 17cm, opr.intr.tw. 20zł
408 Styka Jan, Kossak Wojciech- Panorama Racławicka 1894, zdjęcia Jerzy Nysler. Wyd. 2. W.1989, KAW, 15x95cm, złoż.w harmonijkę (to nie pocztówki) 10zł
409 Suñol Grzegorz M. o.- Zasady śpiewu gregoriańskiego. Przeł. o. Florian M. Koziura. P.1957, KśW, s.271, 21cm, opr.oryg.tw. 45zł
410 Sutiejew W.- Bajeczki z obrazkami. Il. autor, przeł. M. Dolińska. (Moskwa 1975, Izdatelstwo „Progress”), s.159, 22cm, opr.oryg.tw. 25zł
411 Szafer Władysław- Z teki przyrodnika (dot. m.in. przyrodników Mariana Raciborskiego i Jana Gwalberta Pawlikowskiego). W.1964, WP, s.199+40(fot.), 21cm, opr.oryg.tw. 20zł
412 Timofiejuk I. red.- Ekonomia polityczna socjalizmu dla studiów uniwersyteckich. W.1974, PWN, s. 590, 21cm, opr.oryg.tw.+obw. (piękny egz.) 20zł
413 Tulinow B., Czekmarew J.- Arytmetyka dla liceów pedagogicznych. W.1957, PZWS, s.380, 21cm, opr.oryg.brosz. 15zł
414 Tuwim Julian- Słoń Trąbalski. Il. Ignacy Witz. W.1981, NK, s.34, 26cm, opr.oryg.brosz. 15zł
415 Wala Jan- Grabarze Polski. Cz. I Wstęp do badań masonerii w PRL. W.1983, (wyd. II obiegu), s. 128, 21cm, opr.oryg.brosz. 35zł
416 Walker Jadwiga- Album soborowy (rysunków). Wstęp kard. St. Wyszyński, kronika (II Soboru Watykańskiego) bp. B. Bejze. P.1971, Pallotinum, s.112, 35cm, opr.oryg.tw.+obw. 75zł
417 Witkowska Maria mgr- Palmy. W.1982, PWRiL, s.110, 20cm, opr.oryg.brosz. 25zł
418 Wodo N.N., Alesjejew W.A. opr.- Francuzkij risunok XVI-XVII wiekow. Iz sobranija Gosudarswiennogo muzjeja izobrazitielnych iskusstw im. A.S. Puszkina (katalog, tekst w j. rosyjskim). Moskwa 1977, Izobrazitelnoje Iskusstwo, k.189, 22cm, opr. oryg.tw. 20zł
419 W sprawie „orędzia” biskupów polskich (propagandowe art. prasowe przeciwko Episkopatowi i historykowi O. Haleckiemu). W.(1965?), druk. RSW „Prasa”, s.143, 17cm, opr.oryg.brosz. 10zł
420 Wydra Władysław- Dziesiąta sudecka. Z dziejów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty. Październik 1944-październik 1945.1977, Wyd.MON, s.583, 24cm, opr.oryg.tw. c.25zł
421 Zbiór wzorów biletów używanych na Polskich Kolejach Państwowych. (ZWB) Nr H 14.1972, nakł. Ministerstwa Komunikacji, s.110, 31cm, opr.segregator (pierwsze 30 stron jest przedziurawione) c.300zł
422 Zwolińska Krzystyna, Malicki Zdzisław- Mały słownik terminów plastycznych. W.1974, WP, s.438, 20cm, opr.oryg.tw. 50zł
423 Żygulski Zdzisław- Stara broń w polskich zbiorach. W.1982, KAW, s.274+24(wkładka z angielskim tłum.), 28cm, opr.oryg.tw.+obw. 45zł

KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA WYDANE PO 1990 R.

424 Adamowicz Bernard Marek red.- Życie zadane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II (album medali). Cz.2017, Pol. Stow. Sztuki Medalierskiej przy Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, s.46, 30cm, opr.pryg.brosz. 20zł
425 Antoniewicz Marceli- Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. W. 2011, DiG, s.423, 25cm, opr.oryg.tw. 60zł
426 Bartoszewicz Władysław- Powstanie warszawskie. Wybór i opr. A. K. Kunert. W.2009, „Świat Książki”, s.780+48s.fot.szkiców+1k.(zdjęcie lotnicze zniszczonej W-wy), 25cm, opr.oryg.tw.+obw. 30zł
427 Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. Janusz Frankowski. W.1999, Vocatio, s.2426, 24cm, opr.oryg.tw.+obw. 95zł
428 Brandstaetter Roman- Jezus z Nazarethu. T. I-IV w 2 wol. P.1994, „W drodze”, s.t.1- 485, t.2- 463, 21cm, opr.oryg.brosz., 45zł/kpl.
429 Czapińska Wiesława- Wielkie romanse Trzeciej Rzeszy. W.1994, Pol. Dom Wydawniczy, s.171+8k. fot., opr.oryg.brosz. 25zł
430 Dobruszek Wiesław- Żużlowe ABC (zawiera dużo fot., tabel, statystyk). T. I-V. Leszno 2004-2006, Wyd. Danuta, s.t.I- 360, t.II.- 313, t.III- 223, t.IV- 231, t.V- 287, 25cm, opr.oryg.tw. 150zł/kpl.
431 Davies Norman- Powstanie’44. Przekł. Elżbieta Tabakowska. Kr. 2004, Znak, s.955+32k.fot., 24cm, opr.oryg.tw.+obw. 25zł
432 Dembińska Bożena red.- Złota księga aforyzmów. W.2006, Wyd. Europa, s.255, 25cm, 25cm, opr.oryg.tw. (b.ładna okł.) 30zł
433 Friedrich Rudolf- Historia kampanii jesiennej 1813 roku. 1 Od podpisania zawieszenia broni do bitwy pod Kulm. Tłum. B. Lipka. Oświęcim 2013, „Napoleon V”, s.485+9k.map złoż. (za opaską), 25 cm, opr.oryg.tw. c.45zł
434 García Wifredo Ricón- Aragón (album fot. z Hiszpanii, tekst w j. hiszpańskim). León 2004, Ed. Everest, s.280, 29cm, opr.oryg.tw.+obw. 10zł
435 Gołębiowski Krzysztof- Poznaj swego patrona. Co oznacza twoje imię? W 2 tomach. W.1996-1997, Ofic. Wyd.-Poligr. „Adam”, s.t.I- 198, t.II- 343, 21 cm, opr.oryg.brosz. 30zł
436 Haber Franciszek- Mini podręcznik…2009, „Wielki Błękit”, 21cm, opr.oryg.brosz. c.10zł/egz.
 1. … motorowodniaka, s.58,
 2. … żeglarza, s.60.
437 Hauptstock Günter- Mój Głogówek. Tłum. J. Cuber-Janik. Opole 2016, Wyd. MS, s.311, 25cm, opr.oryg.tw. 25zł
438 Hendzel Józef Kazimierz- Słownik języka miganego (zawiera fot.). Olsztyn 1995, Wyd. „Offer”, s.363, 15x22cm, opr.oryg.tw. 60zł
438a Janicka-Krzywda Urszula- Patron – Atrybut – Symbol (wykaz i opisy świętych związanych z Polską, opis ich atrybutów na wizerunkach, patronatów i innych oznak religijnych). P.1993. Pallotinum, s.235, 21cm, opr.oryg.brosz. c.15zł
439 Januszkiewicz Jazep, Januszkiewiczówna Kamila- Portrety powstania 1863-1865 (album fot. powstańców na Litwie-Białorusi, tekst w j. litewskim, białoruskim i polskim). Rakavas 2015, nakł. Ambasady Białorusi na Litwie, s.128, 25cm, opr.oryg. brosz.+obw. 60zł
440 Jaśkiewicz Aleksander- Grafika polska XX wieku w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. Cz.1995, Muzeum Cz-skie, s.185(w tym il.60), 24cm, opr. oryg.tw. 60zł
441 Konopnicka Maria- Z teki Grottgera. Wybór, wstęp Justyna Leo. Il. A. Grottger. W.1992, LSW, s. 210+48s.il.(repr.), 25cm, opr.oryg.tw.+obw. 40zł
442 Kudirko Jadwiga- Wilno w ich życiu, Litwa w ich twórczości. Przewodnik. Wileńskimi śladami wybitnych Polaków. Wilno 2003, Wyd. Polskie, s.164 +24k.fot., 20cm, opr.oryg.brosz. 40zł
443 Lis Cezary Jan- Świat który odszedł. Gospodarze ziemi częstochowsko-radomszczańskiej. Rody-Rodziny-Księża-Obywatele-Pałace-Dwory-Parafie-Majątki. K. (2018), Druk. Archidiec., s.149, 17x25cm, opr. oryg.brosz. 40zł
444 Lis Józef, Kopczyński Włodzimierz, Niedbał Jerzy- Kryptonim „Hetman” - „Chrobry” Armii Krajowej. Cz. I Konspiracja i partyzantka w Obwodzie AK Włoszczowa. Cz. II 74 pp AK w Obwodach Włoszczowa i Radomsko (zawiera biogramy żołnierzy AK, brak cz. III, nakład 100 egz.). B.m.w.(2015), wyd. O.P. APLA, s.cz.I- 245, cz.II- 216 +5k.fot., 19cm, opr.oryg.brosz. 50zł/tom
445 Musialik Zdzisław Marian- Dzieje Olsztyna koło Częstochowy od najdawniejszych czasów. Cz.1997, nakł.gminy Olsztyn, 21cm, opr.oryg.tw. 35zł
446 Muzea literackie (temat), opr.brosz. 10zł/egz.
 1. Matracka-Kościelny Alicja opr.- Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Informator. B.m.w.(1991), nakł. Autora, s.28, 21cm,
 2. Putowska Lidia, Rębosz Ireneusz- Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Przewodnik. Kielce 1992, wyd. Muzeum Narodowe, s.80, 16cm,
 3. Szymańska Kazimiera Zdzisława- Muzea literackie w Polsce. Cz.1995, WSP, s.256+50nlb., 24cm,
 4. Wolska-Grodecka Zofia- Muzeum J. I. Kraszewskiego w Dreźnie. B.m.w.(1991?), s.nlb.24, 19cm.
447 Nurek Ryszard „Jarża”- Na szlaku Hubala. Wspomnienia partyzanckie 10 V 1944-9 I 1945. Cz. 2006, (brak wyd.), s.108+5k.fot.+1k.portr.autora, 21cm, opr.oryg.brosz. 35zł
448 Olejniczak Andrzej- Wielka Armia na Dolnym Śląsku w 1813 roku. Oświęcim 2014, „Napoleon V”, s.241, 24cm, opr.oryg.tw. 40zł
449 Olczak Mariusz- Kampania 1813. Śląsk i Łużyce (dot. kampanii Napoleona). W.2004, Wyd. Oppidum, s,605, 25cm, opr.oryg.tw. 30zł
450 „Operacja polska” NKWD 1937-1938. Teka edukacyjna (zawiera: Materiały dla nauczyciela, Materiały dla ucznia, karty il., płytę CD). Kr.2017, IPN, s.191+62+77k.+1płytaCD, 29cm, opr.brosz.w tece 30zł
451 Orman Krzysztof i Piotr- Wielka wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych. Kr.2015, Libron, s.780, 23cm, opr.oryg.tw., 65zł
452 Pluskota Magdalena dr opr.- Monografia III Liceum Ogólnokszałcącego im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie 1993-2018, Cz.2018, wyd. III LO, s.208, 25cm, opr.oryg.brosz., 25zł
453 Podręczny leksykon (seria) W., Bellona, 17cm, opr.oryg.tw. 25zł/egz.
 1. Hogg Ian- Artyleria XX wieku. Tłum. Sławomir Kędzierski. 2010, s.319,
 2. McNab Chris- Broń strzelecka XX stulecia. Tłum. Janusz Błaszczyk. 2010, s.320,
 3. Sharpe Michael- Dwupłatowce, trójpłatowce i wodnosamoloty. Tłum. Andrzej Gałązka. 2001, s.320,
 4. Trewhitt Philip- Opancerzone wozy bojowe. Tłum. Grzegorz Siwek. 2010, s.320.
454 Post Peggy- Obyczaje ślubne… w świecie bez granic. Przeł. Agnieszka Gicała (przewodnik po kompleksowej organizacji ślubów). P.(2007), Cartalia Press, opr.oryg.tw.+obw. 40zł
455 Radomski czerwiec. Dwadzieścia lat później. (dot. roku 1976). W.1996, Inst. Wyd. Książka i Prasa, s.50, 21cm, opr.oryg.brosz. 20zł
456 Rejment Ewa Aleksandra, Duda Elżbieta- Oczyścić z pyłu zapomnienia (dot. miejscowości Gidle, jej mieszkańców żyjących na przełomie XIX i XX w., zawiera m.in.tabl.genealogiczne rodzin mieszkańców w tym rodziny Wł. St. Reymonta). W.2012, nakł. Autora, opr.oryg.brosz. 10zł
457 Sienkiewicz Henryk- Quo vadis. Z 20 heliograwiurami wg obrazów Piotra Stachiewicza (reprint wyd. z 1902, GiW). W.1991, BGW, s. 193+20k.il., 32cm, opr.oryg.tw. 60zł
458 Skulski Przemysław- Bitwa o Anglię 1940 (zawiera rys. samolotów). Wr.1997, ACE Publication („Galeria Asów”), s.43,30cm, opr.oryg.brosz. 30zł
459 Smykała Piotr- Kraśnica i Borycz. Kościół i parafia. Opole 2012, Wyd. MS, s.207, 24cm, opr.oryg. tw. 30zł
460 Stadtmüller Ewa- Legendy bocheńskie. Il. K. Wasilewski. Kr.(2000?), Wyd. Skrzat St. Porębski, s. 16, 20cm, opr.oryg.brosz. 10zł
461 Stefańska-Jakiel Katarzyna opr.- Przysłowia polskie. Wr.2006, Wyd. Europa, s.198, 25cm, opr. oryg.tw. (b.ładna okł.) 30zł
462 Stiller Robert Reuven- Wielki śmiech po żydowsku, czyli wczorajszy i dzisiejszy świat w tysiącach dowcipów i dykteryjek żydowskich. W.2010, Bauer-Weltbild Media, s.703, 22cm, opr. oryg.tw. 35zł
463 Stolarski Artur- Województwo świętokrzyskie. Przewodnik. Kielce 2004, Wyd. Świętokrzyskie Krzysztof Śliwa, s.154+8k.fot.kolor., 20cm, opr. oryg.brosz. 15zł
464 Stypułkowski Zbigniew- Zaproszenie do Moskwy (wspomnienia z wojny i z procesu 16-tu w Moskwie). W.1991, Editions Spotkania, s.492, 21cm, opr.oryg.brosz. 30zł
465 Sumliński Wojciech- W bezwględnym świecie służb specjalnych. Najwyższą cenę płacą Ci, którzy mają rację. W.2016, WSR, s.303, 21cm, opr.oryg.brosz. c.20zł
466 Szalayówna Walerya- Nasze warownie i grody. Opowiadania z dalekiej przeszłości. T. I-II w 1 wol. (reprint wyd. z 1907, Lwów GiW). W.1991, WP, s.70+78, 23cm, opr.oryg.tw. 40zł
467 Szymańska Kazimiera Zdzisława- Józef Weyssenhoff. Ostatni wajdelota polskiego ziemiaństwa. Cz.2001, WSP, s.397+8k.il, 24cm, opr.oryg. 35zł
468 Szymański Grzegorz, Jermakowa-Szymańska Tamara- Oczyma medium. Skazani na śmierć. Inkaski ślad niedzickiej legendy. Bielsko-Biała (2005?), druk. Ośr. Wyd. „Augustiana”, s.166+4nlb., 24cm, opr. oryg.brosz. 45zł
469 „Traugutt”. II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920-2010. Pod red. Juliusza Sętowskiego. Cz.2010, Muzeum Częstochowskie, s.359, 24cm, opr.oryg.brosz. 30zł
470 Tuñón de Lara Manuel, Baryque Julio Valdeón Otiz Antonio Domíngez- Historia Hiszpanii. Przeł. Szymon Jędrusiak. Kr.2012, „Universitas”, s.666, 24 cm, opr.oryg.brosz. 20zł
471 Urbanek Mariusz- Miłość, wódka, polityka. W.2011, Iskry, s.401, 24cm, opr.oryg.tw.+obw. c.25zł
472 Widera Jerzy- In extremis. Moje wspomnienia z Auschwitz. Oświęcim 2014, Państ. Muzeum Auschwitz-Birkenau, s.205, 22cm, opr.oryg.tw. 50zł
473 Witkowski Ryszard- Sześć stopni swobody II (wspomnienia powojenne pilota doświadczalnego śmigłowców). Toruń 1998, TNOiK „Dom Organizatora”, s.421+40(fot.), 21cm, opr.oryg.brosz. 20zł
474 Witraże jasnogórskie wotum rzemiosła polskiego. Pod red. o. Jana Golonki OSPPE. Cz.1991, nakł. klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, s.84, 24cm, opr.oryg.brosz. 30zł
475 Wrona Tadeusz- Ja, kapitan (relacja pilota z awaryjnego ladowania bez wypuszczonego podwozia na lotnisku Okęcie 1 XI 1011 r.). P.2013, Wyd. Poznańskie, s.251, 21cm, opr.oryg.brosz. 10zł
475 Zduniak Jan- Przewodnik. Wilczy Szaniec i inne kwatery wojenne Hitlera. Twierdza Giżycka. Kętrzyn (2007?), Kengraf, s.96 (dużo fot.)+1k.plan dwustronny złoż., 20cm, opr.oryg.tw. 20zł

Niniejszym przesyłam Szanownym Państwu naszą kolejną ofertę. Zamówienia na wybrane pozycje można dokonywać pocztą (tradycyjną, elektroniczną) lub telefonicznie. Preferujemy jednak zamówienia tel. ze względu na bezpośredni kontakt i możliwość natychmiastowego wyjaśnienia wszelkich zapytań i wątpliwości. W swych zamówieniach prosimy podawać nr oferty i nr pozycji oraz swój aktualny adres, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z dostarczeniem przesyłek. Informujemy także, że do ceny zamówionych książek doliczamy 5-25 zł kosztów przesyłki w zależności od wagi paczki, natomiast przy zamówieniach powyżej 500 zł, jak również przy przesyłkach dla jednostek budżetowych w/w koszty ponosi antykwariat. Opłaty za zakupione książki prosimy regulować w następujący sposób: wpłata na konto: 74 1320 1537 0123 3715 2000 0001 lub wysyłamy za pobraniem pocztowym. Do każdej przesyłki dokładamy jeden egz. książki lub czasopisma tzw. gratis dziękując za zakupy w antykwarni. Jednocześnie informujemy, że pozostały jeszcze nieliczne pozycje książkowe niesprzedane z poprzednich ofert. Osobom, które wyrażają taką chęć, przesyłamy ofertę drogą elektroniczną.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon są w naszej bazie danych osób będących klientami, nabywcami książek, czasopism i widokówek. Dokładamy wiele starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać naszych ofert handlowych, prosimy o taką informację na adres jak w nagłówku oferty. W każdym momencie może też Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Wystarczy wysłać e-mail na nasz adres. Państwa dane mogą być przekazywane naszym dostawcom usług informatycznych wyłącznie w celu realizacji naszych usług księgarskich.